De Tridentijnse Interim-Mis ‘versus populum’ (1965-1967)

De Novus Ordo Missae van Paulus VI (= de ‘Nieuwe Mis van Paulus VI’) werd in de jaren 1965-1969 door een oecumenische liturgiecommissie (Consilium ad exequendam Constitutionem de Sacra Liturgia) van liturgisten, onder leiding van mgr. Annibale Bugnini, geschreven om, deels op basis van de constitutie Sacrosanctum Concilium en deels op basis van de veranderingswil van bepaalde theologen, tot een ‘Nieuwe Mis’ te komen die beter bij de geloofsbeleving van de ‘moderne’ gelovige zou aansluiten en die aanvaardbaarder zou zijn voor de kerkgenootschappen der Reformatie.

Ook protestantse theologen en predikanten maakten deel uit van deze liturgiecommissie. De Novus Ordo, die in 1969 tot stand kwam, werd in 1970 definitief opgelegd, hoewel al sinds 1965 op vele plaatsen liturgische experimenten en voorbereidingen plaatsvonden, zoals meer ruimte voor de volkstaal, de interpretatieve vertaling van de consecratiewoorden (‘voor allen’ in plaats van ‘voor velen’), de volksaltaartafel (gericht naar de mensen), en soms ook al de ‘handcommunie’.

Deel dit artikel:Share on Facebook1Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  willy

  (12 augustus 2018 - 13:45)

  Waarom protestantse theologen daar deel moeten van uit maken is mij een raadsel ! dus de nieuwe mis heeft dan ook protestantse invloeden, interessant !

  Bart

  (12 augustus 2018 - 13:48)

  Als deze generatie clerici is uitgestorven zal de traditie stilletjes aan weer opleven, getuige het overgrote deel van de hedendaagse seminaristen en jonge priesters die de traditie naar waarde schatten. Helaas nog niet hier te lande, waar de clerus nog vastzit in de jaren zestig-droom en traditieminnende priesters het land uit gezwierd worden door een homominnende kardinaal.

   Benjamin ☩

   (13 augustus 2018 - 09:59)

   ☩JMJ☩

   Citaat Bart: “Als deze generatie clerici is uitgestorven zal de traditie stilletjes aan weer opleven, getuige het overgrote deel van de hedendaagse seminaristen en jonge priesters die de traditie naar waarde schatten.”

   Hier in België zullen er ofwel geen priesters meer zijn, ofwel worden er seminaries geopend waar jongemannen met een roeping een Katholieke priesteropleiding krijgen (zonder lastig gevallen te worden door vuile, maniakale jeanetten). En als de bisschoppen zouden gaan aankondigen dat zij vrouwen tot pastoretten gaan ‘wijden’ om de priesterschaarste op te vullen, dan zal daar misschien een klein groupuscule van met hoogmoed opgeblazen parochievrouwen van tussen vijftig-tot-zestigjarige leeftijd op ingaan, maar voor de rest geen kat. Jef de wezel zal dat ook wel weten. Er is een groeiend aantal jonge Katholieken die godsdienstige integriteit willen hersteld zien in het kerkelijk leven, en ik zie vooral een naderend ochtendgloren in de nieuwe, jonge tridentijnse kloostergemeenschappen die zich aan het vermenigvuldigen zijn in Amerika en Europa. Maar zoals u weet proberen de soixantehuitaardse clerici dat hier in dit land nog zo veel mogelijk af te weren. De Kerk echter zal die onruststokende tumors uitstoten zodat het kerkelijk organisme zich kan herstellen.

   Het zou beter zijn dat hier één heilige priester rondtrok doorheen het land met de diocesen vacant dan dat de bisschopszetels, zoals nu het geval is, hier opgevuld zijn met odieuze figuren zoals Bonny in Antwerpen en de wezel in Mechelen, proxy-agenten van den oude, in boosheid vergrijsde, Danneels. Het sinister gekonkelfoes en het duister gewroet heeft diepe wortels hier in België. Bekijk maar eens de wijdingsstambomen van het merendeel van de huidige Belgische bisschoppengeneratie; bijna allen deriveren hun sacramentele episcopale lijn van Pietro Gasparri, een prominente tegenstander van de anti-modernistische strijd van Paus St. Pius X (André Le Sage beweerde vlakaf dat Gasparri een vrijmetselaar was), via Danneels en zijn voorganger, Leo Suenens, die ontmaskerd geworden is als een geregistreerde vrijmetselaar.

   Mogelijk ligt de aanvang van de albigenzische presentie in het Belgisch Episcopaat bij Mercier, die zijn bisschopswijding deriveerde van crypto-jood en lid van de albigenzische OTO, Mariano Rampolla del Tindaro. In een artikel op het blog “The Cross of Laeken”, met de titel “Cardinal Mercier” (6 september 2010) staat het volgende geschreven:

   “Doctrinally, it is claimed that he was a mentor of the radical Cardinal Suenens, and he was suspected of Modernism in his day. While some portray this simply as hysterical Vatican witch-hunting, and Mercier himself condemned the heresy, there are some odd facts which make me skeptical of him. You would expect a Prince of the Church to be eager to assist in bringing about an end to World War I, which was destroying the remnants of Christendom, but apparently this was not the case. On the contrary, Marie-Rose Thielemans, in her editions of the war diaries and letters of Albert I, contends that the Cardinal’s intransigent political attitudes actually obstructed the King’s peace efforts, which depended upon Church support. In his diary, Albert voiced his frustration with Mercier, and even complained that the Archbishop was fraternizing with freemasons.”

   We weten wat er met Albert I gebeurd is; hij werd ritueel vermoord door de geheime sekten op een plaats (Marche-les-Dames) die occulte connecties heeft. De vrijmetselaars vereenzelvigen Marche-les-Dames met de achtergrond op het paneel “De Rechtvaardige Rechters” van de hermetische alchemist uit de renaissancetijd, Jan Van Eyck.

  A. G. Stinus

  (12 augustus 2018 - 16:00)

  … Dat de gelovigen nu volop kunnen meedoen tijdens het opdragen van de heilige Eucharistie (beantwoorden van wat de priester zegt enz.), en verstaan wat er gezegd wordt, vind ik heel positief. Hetgeen niet betekent dat er niets ten goed kan veranderen aan de huidige liturgie. Luister maar naar wat kardinaal Robert Sarah zegt.
  … Waar is de tijd dat de misdienaar “in plaats van het volk” moest antwoorden. Dat volk zat er dikwijls bij voor spek en bonen.
  … Uiteraard is er niets op tegen dat sommige mensen de voorkeur geven aan de Tridentijnse mis, die op sommige plaatsen nog in zwang is.
  … Het voornaamste is dat de essentiële delen van het heilig misoffer altijd vast aanwezig zijn ; voorts is het prima dat iedereen zo goed mogelijk kan meedoen.

   Bart

   (12 augustus 2018 - 18:30)

   Ik denk dat Vaticanum III zo stilletjes aan gewenst is.

    En?

    (13 augustus 2018 - 07:44)

    Laten we de actieve deelname van de gelovigen in de ‘nieuwe” mis ook niet overschatten! Verder er gezellig bij zitten en gadeslaan wie zoal binnenkomt en hoe hij en vooral zij gekleed is.

   Mathieu Albert

   (12 augustus 2018 - 21:23)

   Beste Stinus,

   Ik weet niet waar jij ter kerke gaat, maar in de kerken waar ik zoal kom, is er tegenwoordig meestal heel erg weinig volk dat “volop kan meedoen tijdens het opdragen van de heilige Eucharistie”. Tenminste als er nog een miske is op zondag natuurlijk en je niet voor een gesloten deur staat.

   En uw bewering dat, “dat volk er dikwijls bijzat voor spek en bonen” is een regelrechte leugen. Vroeger werd er door het volk uit volle borst meegezongen! Dat was hun deelname.

   Paul

   (13 augustus 2018 - 08:26)

   Inderdaad …als deze generatie clerici is uitgestorven…pas zullen de ogen volledig open gaan, want onder hun huidig bewind moet eerst de volledige leegloop gebeuren. Het aantal gelovigen slinkt zienderogen, zelfs na de fusies van de parochies. Het was een pastoraal concilie en geen dogmatisch, VatII moet nog verdere leeglopende vruchten van eerbied en geloof voortbrengen!!!aan de boom herkent men ze immers. Wat ons door het strot geduwd werd moet eerst nog vergassen. Wat eeuwen meeging, onze H. Mis moet in eer hersteld worden. Aan Franciscus het initiatief om ze te herstellen. De moed zal een andere zaak zijn en het episcopaat zal opnieuw nederig moeten luisteren in volledige zuiverheid ! Men moet onze priesters opnieuw herkennen aan hun boord…dit alles moet terug komen; het werd ons immers gestolen! In mij ogen zeg ik : “Ad hoc accusati sunt quod iuventutem corrumperent” Besluit: Beschuldigde sta dan immers op!
   Eugeen

  Peter

  (12 augustus 2018 - 21:44)

  Het is een feit dat de NOM een godslasterende show is en blijft, hoe men deze ook moge goedpraten. Ter loops, zonden goedpraten is eveneens een afschuwelijke zonde.
  Als er gezegd wordt “voor allen” in plaats van voor velen, is de consecratie ongeldig en is er geen enkele tegenwoordigheid van Christus Jezus.
  Nu, ziehier wat de Pater Gommar A. DePauw schreef.:

  Vrienden,
  De belangrijkste dag in mijn leven, was de dag waarop ik priester werd gewijd. ‘Sacerdos in aeternum’ noemde de Kerk van het Rome het in die dagen. De dagen van Paus Pius XII. ‘Sacerdos in aeternum’ in het Latijn: “een priester voor altijd”… in élke taal. De avond voor mijn wijding ontving ik dit boek. De Latijnse titel luidt: “Missale Romanum” = “Romeins Missaal” = “Romeins Misboek”. En zoals het geval was met iedereen voor de Reformatie van het Tweede Vaticaans Concilie, de Paus incluis, alle kardinalen, alle bisschoppen en de meeste priesters van de dag van vandaag, zoals het het geval was met hen allemaal, vroeg de bisschop die mij zou wijden, om mijn linker hand op dit boek te leggen, om mijn rechter hand omhoog te steken en de volgende plechtige eed af te leggen: “Ik aanvaard vrijwillig en zonder voorbehoud alle apostolische en kerkelijke tradities van de Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk van Rome en ik beloof, verklaar en zweer plechtig, al deze tradities te onderhouden en te belijden, onveranderd, tot de laatste ademtocht van mijn leven.”
  De meest centrale en de meest heilige van al deze tradities is het Heilig Misoffer. De Mis van onze voorouders, de traditionele, Latijnse Mis. Soms ook wel de Tridentijnse Mis van Paus Pius V genoemd. Dit op verzoek van de Concilievaders die samenkwamen tussen 1545 en 1563 in de Italiaanse stad Trente, de Tridentijnse Stad. Het was op het verzoek van de Tridentijnse Concilievaders dat Paus Pius V ons de traditionele Latijnse Mis heeft gegeven zoals wij deze kennen en waar wij van houden. Neen, Paus Pius V introduceerde géén nieuwe Mis om naar zichzelf te vernoemen. Indien hij ook maar de minste poging ondernomen zou hebben om dat te doen, geen enkele van zijn opvolgers op de troon van Sint-Pieter zou ooit met de idee gespeeld hebben, om hem te canoniseren, als een officiële heilige van onze Kerk.
  En dat is nu precies wat Paus Clemens XI deed in 1712, toen Paus Pius V uitgeroepen werd tot de Heilige Pius V, om voortaan de geschiedenisboeken binnen te gaan als de Paus van de Ware Mis en als de Paus van de Rozenkrans. De Mis en de Rozenkrans, de échte Mis en de Rozenkrans, wat een onoverwinnelijke combinatie. Laat mij het nog eens herhalen, de Heilige Pius V introduceerde géén nieuwe Mis, maar alles wat hij deed, was het verwijderen, uit de toen bestaande Latijnse Mis, de lange devotionele gebeden die op eigen initiatief, door de eeuwen heen, door goed bedoelende, maar soms overdreven devote bisschoppen en priesters werden toegevoegd aan de Mis die zij hadden overgeërfd.
  De stevige interventie van de Heilige Pius V probeerde géén Novus Ordo, géén Nieuwe Orde Mis, aan de Kerk op te dringen, maar probeerde de Oude Mis terug te brengen in haar gewijde eenvoud. Deze Oude Mis is zo oud, dat sommige van haar ceremonies en gebeden teruggaan op de dagen van Onze Lieve Heer en Zijn Discipelen én de Romeinse catacomben, waar de eerste Latijnse Missen werden opgedragen, 1900 jaar geleden. Missen de niet op tafels gecelebreerd werden, maar op de tombes, de stenen graven van de martelaren. De martelaren, de eerste leden van de Kerk, deze prachtige mannen en vrouwen, deze prachtige jongens en meisjes, die het martelaarschap verkozen boven het verraad of het compromitteren van hun en onze overtuigingen.
  De Apostolische Constitutie door dewelke de Heilige Paus Pius V de originele, Latijnse Mis terugbracht, is gedateerd 14 juli 1570. En zoals alle Pauselijke documenten is deze Constitutie gekend door haar eerste Latijnse woorden, in dit geval: Quo Primum. De gehele tekst werd een integraal onderdeel, op de eerste bladzijde in feite, van het officiële Romeinse Missaal, dat dezelfde Paus tot in de eeuwigheid en voor altijd verordende als zijnde het enige Misboek dat vanaf dan te gebruiken was om de Heilige Mis te celebreren. Het is zeer zeldzaam in de gebeurtenissen van de geschiedenis, wanneer een Paus ondubbelzinnig aan de wereld verkondigt, dat hij de volheid van zijn Apostolische autoriteit gebruikt, als de opperste priester van de Kerk van Christus, om een decreet uit te vaardigen, dat iedereen tot in de eeuwigheid en voor altijd bindt, terwijl hij hen bedreigt die het zouden wagen om het decreet te overtreden, niet enkel met excommunicatie van de Kerk, maar met Gods Eigen wraak. Zo een uitzonderlijk decreet was het document van de Heilige Paus Pius V dat ging over de traditionele Latijnse Mis. En ik citeer, letterlijk vertaald van de Latijnse tekst hier voor mij:
  “Wij stellen door dit wettig decreet, geldig tot in de eeuwigheid, vast en Wij verordenen, dat in de toekomst niets toegevoegd, verwijderd of veranderd mag worden in dit Missaal. Nooit zal een priester in de toekomst gedwongen kunnen worden om op een andere manier de Mis te lezen. En om voor eens en altijd zonder een zweem van onrust van het geweten, en zonder in welke straffen, veroordelingen, berispingen of verwijten ook te vallen, die als gevolg daarvan op een of andere manier van kracht zouden kunnen worden; veeleer kan men daarvan immer een vrij en toegestaan gebruik maken en is men daartoe gerechtigd. Geen enkele bisschop, ambtsdrager, kanunnik, kapelaan of andere seculaire priester van welke naam en titel ook, en geen enkele ordegeestelijke uit welke van dergelijke gemeenschappen ook, mag verplicht worden de Heilige Mis anders te celebreren dan door Ons is vastgesteld. Zij mogen ook niet, door wie dan ook, er toe gedwongen en genoodzaakt worden dit Missaal te veranderen. Ook kan dit ter tafel zijnde schrijven nooit en in geen enkele tijd worden herroepen of beperkt. Wij bepalen en verklaren veeleer op dezelfde manier, dat het voor immer vast in zijn onverstoorbare geldige kracht blijft bestaan. Zo is het dan aan helemaal geen enkele onder de mensen toegestaan deze oorkonde, die Onze toestemming, Onze vaststelling, Onze verordening, Onze opdracht, Ons bevel, Onze goedkeuring, Onze concessie, Onze verklaring, Onze wil, Ons besluit en Onze strafbepaling inhoudt, te ontkrachten of zich tegen haar in schandelijke vermetelheid te verzetten. Wanneer iemand zich echter zou aanmatigen tot afval daarvan te verleiden, zo wete diegene, dat hij op het punt staat het misnoegen over zich af te roepen van de Almachtige God alsook van Zijn Heilige Apostelen Petrus en Paulus.”
  Vrienden, het is op gezag van de Apostolische Constitutie Quo Primum, en staande op de stevige dogmatische, morele en canonieke gronden die dit decreet biedt, en als een voormalige professor aan het groot-seminarie en als theologisch en canonieke adviseur (peritus) in Rome tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, zou ik in staat moeten zijn om zulke documenten correct te evalueren. Het is op basis van deze Apostolische Constitutie, voor altijd bindend, dat ik de traditionele Latijnse Mis vandaag de dag nog celebreer op dezelfde manier als toen ik ze voor de eerste keer celebreerde, bijna een halve eeuw geleden, toen mijn Moeder de Kerk en al Haar priesters, dit uniek, bilateraal bindend en onherroepbaar privilege gaf, een privilege en een contract dat ik met Gods Genade hoop te vervullen, en ernaar te leven, zoals ik plechtig zwoer, tot de laatste ademtocht van mijn leven.

  Zodus, dit is klaar en duidelijke taal. Geen NOM gedoe en ook geen goedgepraat. Wie dit doet, of wie deze NOM afschuw verdedigt of prijst is deze uitspraak eveneens geldig voor hem: ” dat hij op het punt staat het misnoegen over zich af te roepen van de Almachtige God alsook van Zijn Heilige Apostelen Petrus en Paulus.”
  Eveneens, wie deze NOM mis doet en wie eraan deel neemt geldt dit : “Het is zeer zeldzaam in de gebeurtenissen van de geschiedenis, wanneer een Paus ondubbelzinnig aan de wereld verkondigt, dat hij de volheid van zijn Apostolische autoriteit gebruikt, als de opperste priester van de Kerk van Christus, om een decreet uit te vaardigen, dat iedereen tot in de eeuwigheid en voor altijd bindt, terwijl hij hen bedreigt, die het zouden wagen om het decreet te overtreden, niet enkel met excommunicatie van de Kerk, maar met Gods Eigen wraak.”
  Er is gewoon geen ander H. Misoffer!!!
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

  Herman

  (13 augustus 2018 - 06:44)

  AUB, vergeet niet dat er naast de ‘Romeinse ritus ‘er nog heel wat andere ‘katholieke’ ritussen zijn voor de viering van de Eucharistie, even geldig en waardevol als het ‘Misale Romanum’; Byzantine, Syro-malabar, Maronite, Alexandrine, Syriac, Malakerese, Chaldean, Armenian, Syriac.
  Deze verschillen duidelijk, sommige ook in de woorden van de ‘consecratie’, met wat wij kennen in onze ‘oude’ of ‘nieuwe’ ‘Romeinse’ ritus. Hun manier van ‘vieren’ toont ook sterke gelijkenissen met de spiritualiteit in de orthodoxe liturgieën. sommige vertonen ook gelijkenis met de manier van ‘liturgie’ vieren in islam of hinduisme.

  En?

  (13 augustus 2018 - 07:54)

  @Peter : de officiële N.O.M. in niet godslasterlijk. Wel te onderscheiden van wat in vele, ja, heel vele kerken zich afspeelt met de nadruk op “spelen”. D.w.z. ontspanning. Anderzijds is het niet gemakkelijk om een lijn te trekken tussen officieel en volks. Ik zou zeggen: zodra het woord “Eucharistie” of “Eucharistieviering” gebruikt wordt , wezen we dan op onze hoede.

   Peter

   (13 augustus 2018 - 15:00)

   En?
   Hebt u dit deel van mijn reactie, die de verordening van de H. Paus Pius V voor alle tijden, inhoudt, niet goed gelezen dan? Nogmaals:
   “Zo is het dan aan helemaal geen enkele onder de mensen toegestaan deze oorkonde, die Onze toestemming, Onze vaststelling, Onze verordening, Onze opdracht, Ons bevel, Onze goedkeuring, Onze concessie, Onze verklaring, Onze wil, Ons besluit en Onze strafbepaling inhoudt, te ontkrachten of zich tegen haar in schandelijke vermetelheid te verzetten. Wanneer iemand zich echter zou aanmatigen tot afval daarvan te verleiden, zo wete diegene, dat hij op het punt staat het misnoegen over zich af te roepen van de Almachtige God alsook van Zijn Heilige Apostelen Petrus en Paulus.”
   Als u dan niet goed begrijpt wat “godlasterend” betekend is dat het God niet welgevallig is en dus niet tot iemand heil strekt, maar tot zijn veroordeling.
   Nogmaals: “Het is zeer zeldzaam in de gebeurtenissen van de geschiedenis, wanneer een Paus ondubbelzinnig aan de wereld verkondigt, dat hij de volheid van zijn Apostolische autoriteit gebruikt, als de opperste priester van de Kerk van Christus, om een decreet uit te vaardigen, dat iedereen tot in de eeuwigheid en voor altijd bindt, terwijl hij hen bedreigt, die het zouden wagen om het decreet te overtreden, niet enkel met excommunicatie van de Kerk, maar met Gods Eigen wraak.”
   Als u en/of anderen dit voor alle tijden verordent verwerpt staat u buiten de R.K. Kerk, en dan is er geen heil.
   Niemand, niet een leek, priester, bisschop, of paus kan deze verordening veranderen, wijzigen of annuleren.
   Wie leest moet begrijpen.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  P.Derks

  (13 augustus 2018 - 08:22)

  Mathieu Albert inzake Uw commentaar op 12 augustus 2018 om 21:23:
  Ik kan volledig beamen wat U schrijft: het volk zong uit volle borst mee + beantwoordde de priester.
  Stinus is waarschijnlijk een jonkie en neemt klakkeloos over van wat hij ooit gehoord heeft.

  Een jaar na invoering van Vaticanum II kon elke aanwezige zowel in het Latijn als in het Nederlands antwoorden.
  Tegelijkertijd met de invoering van het Nederlands verdween de invloed van de H. Geest + begon de leegloop + verdween de hoogste eerbied voor de hostie.

   En?

   (13 augustus 2018 - 20:08)

   Hebt u ook de Apostolische Constitutie betreffende het nieuwe Romeins misboek van paus Paulus VI op zijn minst rustig gelezen?

  P.Derks

  (13 augustus 2018 - 10:00)

  De leegloop had niéts met de tijd te maken, maar was een rechtstreeks gevolg van Vaticanum II. Ik herinner mij, dat de priesters vanaf de kansel zeiden: Vaticanum II werd ingevoerd en dat dit vele gevolgen zou hebben. Zo zou er geen biecht meer zijn, de mensen hoefden echt niet elke zondag ter kerke te gaan, dat processies oudbollig was, dat de handcommunie werd ingevoerd en dat de Nederlandse taal werd ingevoerd.

  Het duurde hooguit ‘n jaar na invoering van Vaticanum II en toen zag ik vele geestelijken uittreden en omgaan met vrouwen en kinderen. Het was dus de geestelijkheid, die de leeggang van de kerk in gang gezet hebben. Het is diezelfde geestelijkheid die nu deel uitmaken van het bisschoppencollege.
  Het wachten is slechts, totdat die geestelijkheid is uitgestorven en opgevolgd worden door echt katholieke priesters. (Bij de huidige jeugd is nog steeds – zij het sporadisch – veel elan en overtuigd katholiek geloof aanwezig.)

  Tine Heyrman

  (13 augustus 2018 - 12:34)

  Ik woon in de Var in Zuid-Frankrijk, waar bij ons in de parochie élke dag zo’n H.Mis wordt opgedragen én er méér volk aanwezig is dan in de Franstalige…De bisschop Mgr.Rey, heeft het “rijkste” bisdom van het land denk ik, met een massa jonge seminaristen en jonge priesters in soutane ook! De jongeren blijven toestromen van overal hier: roepingen zijn hier dus “gewoon”
  Ikzelf ben na 45 jaar ook weer actief gelovig geworden, sinds ik hier woon..en dit hoor ik van meerdere mensen die het écht als een “genade” aanzien hier te mogen wonen en dit te mogen mee beleven…In een missaal staat alles netjes in de 2 talen naast elkaar, dus niet zo moeilijk om te begrijpen…
  Terug naar de roots én de échte vroomheid en beleving dus van wat ooit een waarde was én steeds is gebleven…dus ook géén communies op de hand en dergelijke

   Peter

   (13 augustus 2018 - 17:44)

   Beste Tine,
   Ja, ik ben op de hoogte hiervan.
   Sommigen doen dan of ze de reacties hierboven niet gezien hebben, en beweren dat het satanisch concilie er niets mee te maken hebben. Natuurlijk is dat anders. Argumenten? Vergeet het maar. Binnenkort zal al de vuiligheid ervan weggevaagd worden. De hypocrieten die menen dat de satanische NOM showmis een aanwinst is en dat het slechts de kerkgangers zijn die niet willen meedoen.
   De verordeningen genomen door de Heilige Paus Pius V en de daarin opgesomde straffen, als die over hen neer komen, zullen ze een andere taal spreken. Echter dan is het te laat. Deze verordeningen maken deel uit van de Traditie van de R.K. Kerk en natuurlijk niet van de VatII satanische showkerk. De afschuw van deze criminele bende vanuit hun loges (4) in de Heilige plaats, die bezet is door deze satanaanbidders, waar het afschuwelijk concilie alle duivelse plannen gesmeed heeft, is bij hoofde van Bergoglio en zijn satanische trawanten bezig aan hun laatste trekken van dit plan. De totale vernietiging van het H. Misoffer van altijd, zodat Christus Jezus een tweede maal gekruisigd wordt. Uiteindelijk zullen ze van de aarde weggevaagd worden door Gods H. gerechtigheid. Ondertussen onderscheiden zich meer en meer twee groepen, de ware R.K. Kerk en al haar volgelingen en aan de andere kant de satanische als schapen vermomde showkerk van Vat II.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   Lotje

   (14 augustus 2018 - 07:53)

   Tinne gelukkig heb jij een plek gevonden in Frankrijk waar het geloof nog vurig kan beleefd worden en terug gekeerd bent . Wij zullen in onze landen helemaal opnieuw moeten beginnen. Want, in onze landen is alles aan het verdwijnen, en gelukkig maar want alles is tot in het bot van de kerk ziek, er blijft nog maar weinig over van het katholiek geloof. Het katholiek geloof: dat door de kruisdood van Jezus door zijn lichaam en bloed onze wonden kan genezen, zalven en uiteindelijk na vele jaren van volharding ons innerlijk zal bevrijden, waardoor we volledig los zijn van ons zelf en gaan leven naar de wil van God. Zolang ze de waarheid ontkennen door onze clericus en hoogmoedige leken dan zal de kerk langzaam wegzakken in drijfzand. Een kerk dat niet op een rots gebouwd is houdt nooit stand. Staat in de bijbel. Maar, vele katholieken zijn niet thuis in de bijbel, die nemen alles aan wat de clericus in onze landen zeggen, terwijl ze massaal leugens en dwalingen zijn aan het verkondigen. Zoiets blijft gelukkig nooit stand houden, daar zorgt God dan wel voor. Want, God wil ons geluk en niet ons ongelukkig maken. Eigenlijk erg dat de clericus dat ons niet wil gunnen. God is liefde, maar de clericus die verraad pleegt op Gods waarheid die gunnen ons dat geluk blijkbaar niet, die willen ons liever allemaal dood in de kerk hebben. Omdat ze blijkbaar zelf de dood al omarmt hebben door hun vele doodzonde..

  A. G. Stinus

  (13 augustus 2018 - 15:54)

  Beste Mathieu Albert (12 augustus 2018 – 21:23),

  – Je schrijft : “Ik weet niet waar jij ter kerke gaat, maar in de kerken waar ik zoal kom, is er tegenwoordig meestal heel erg weinig volk dat “volop kan meedoen tijdens het opdragen van de heilige Eucharistie”. ”
  – De grote oorzaak van de dunbevolkte kerken is vooral de onverschilligheid van de mensen voor het geloof, en niet het 2e Vaticaans concilie. En let wel, de mensen doen misschien niet zo goed mee in de H. Mis, maar ze KUNNEN wel meedoen, ze hebben ALLE KANSEN OM INTENS MEE TE DOEN. Vroeger was dat het geval niet.
  – Als men nu overal de Tridentijnse mis verplicht zou invoeren, zou het allemaal nog een flauwer beestje worden. Het concentreren op het materiële (+ de flauwe kerkleiders en schandalen), dat is volgens mij de grote oorzaak van de geloofsafval en de onverschilligheid, en niet het concilie dat al lang achter ons ligt.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

   Mathieu Albert

   (13 augustus 2018 - 19:47)

   Beste Stinus,

   Het gaat er niet om of we nu een voorkeur hebben voor de Nederlandse, Franse of Duitse versie van de Novus Ordo. Dat is allemaal naast de kwestie. De Novus Ordo Missae is een koekoeksei, want de meeste katholieken weten tegenwoordig niet meer, dat dé Mis van de Latijnse Kerk, de Tridentijnse Mis is. De Novus Ordo is een verzinsel van de vrijmetselaarij, want zonder de Tridentijnse Mis bestaat de Latijnse Kerk niet meer!

    Peter

    (14 augustus 2018 - 11:43)

    Heel juist, beste Mathieu Albert.

  A. G. Stinus

  (14 augustus 2018 - 16:38)

  Beste Mathieu Albert (13 augustus 2018 – 19:47),

  – In de tijd tussen de verrijzenis van Jezus en het concilie van Trente was er geen tridentijnse mis. Zou de Kerk dan echt niet geldig het heilig Misoffer gevierd hebben ondertussen ? Dus je moet niet doen alsof de tridentijnse liturgie de enige mogelijke zaligmakende is.
  – Je maakt je boos op de N O missen, maar ik zie geen inhoudelijke argumentatie waarom, alleen maar termen als “koekoeksei” en van dat. Zo moet je niet bezig zijn. Inhoudelijk schrijven. En haal er geen vrijmetselaars bij ; het gaat hem om inhoudelijke argumenten betreffende de reële N O heilige Missen.
  – De mensen die gewone H. Missen bijwonen zijn verdraagzaam t.o.v. tridentijnse missen. Kan het omgekeerde ook waar worden ?

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus.

   Mathieu Albert

   (14 augustus 2018 - 19:04)

   Beste Stimus,

   U komt soms erg grappig uit de hoek.

   U vergist zich totaal wat de Tridentijnse Mis betreft. De Tridentijnse Mis is niets anders dan de Mis zoals die te Rome al 1000 jaar lang gecelebreerd werd. Grote delen van de Mis gaan terug tot de 3de eeuw. En de Canon stamt zelfs uit Apostolische Tijden. Door de pausen uit de Oudheid (bijvoorbeeld Gelasius en Damasus) werd de Romeinse Canon (= het oorspronkelijke Eucharistisch gebed van de Latijnse Kerk, en gebruikt in de Tridentijnse mis) zelfs aan de Apostelen Petrus en Paulus zelf toegeschreven. De zesde-eeuwse paus Gregorius de Grote zou zich actief met de zang (Gregoriaans) van deze ritus hebben bemoeid. Dat is nog eens iets anders dan een hippie-miske uit de jaren ’60.

   U beweert verder, dat ik omwille van inhoudelijke redenen niet mag schrijven, dat de Novus Ordo Missae een vrijmetselaarsmis is. Wat dat betreft ben ik zéér inhoudelijk. De coördinator van de redactie van de Novus Ordo Missae – de beruchte Annibale Bugnini – was een vrijmetselaar, net zoals Paulus VI zélf, hetgeen neerkomt op automatische excommunicatie.

   En dan komt u nog met het argument dat de aanhangers van de Novus Ordo ‘verdraagzaam’ zijn t.o.v. Tridentijnse Missen. Het zou wel heel erg wrang zijn, wanneer de aanhangers van de Novus Ordo onverdraagzaam zouden zijn tegenover de essentie van het Katholieke Geloof.

   Maar laat ik u een geheim verklappen. De meeste bisschoppen haten de Tridentijnse Mis, want waarom zouden ze anders al 50 jaar lang samenspannen om te doen alsof de Tridentijnse Mis verboden zou zijn? Is dat verdraagzaamheid? Er is géén grotere dictator dan een liberale neo-modernist.

  Bart

  (14 augustus 2018 - 18:59)

  ” In de tijd tussen de verrijzenis van Jezus en het concilie van Trente was er geen tridentijnse mis…”
  Hier schrijft u toch iets doms Stinus. De zogenaamde tridentijnse ritus is niet door het concilie van Trente uitgevonden, zoals u eigenlijk zou moeten weten als u deelneemt aan dit forum. Misschien eerst wat opzoekingswerk doen naar de geschiedenis van de liturgie? Peter heeft hierboven alvast een aardige uitleg gegeven (12 aug, 21:44u). Niet gelezen?

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *