Schermutselingen aan de poorten van de Sint-Paulus-buiten-de-Muren

 

Misdienaars uit verschillende landen waren de voorbije week in Rome bijeen naar aanleiding van de 12de Internationale Bedevaart voor Misdienaars. De Bondsrepubliek Duitsland met 50.000 aanwezige misdienaars vormde de grootste delegatie. Op 31 juli vond er een ernstig incident plaats, dat de woede opwekte bij de gelovigen die de basiliek van Sint-Paulus-buiten-de-Muren wensten te bezoeken. Officieel werd in de ochtend in de pauselijke basiliek van San Paolo fuori le mura een ‘mis’ voor Duitse Misdienaars gevierd. Ooggetuigen berichten echter, dat de Duitse organisatoren – met andere woorden de Duitse bisschoppen – een schouwspel in de kerk hadden georganiseerd, dat in de verste verte niet deed denken aan de goddelijke liturgie, maar eerder aan een ernstige vorm van “neo-heidense ontaarding”. Verontwaardigde getuigen spreken van een “ongelooflijke en zelfs apocalyptische sfeer”, zegt Corrispondenza Romana. De basiliek werd ondergedompeld in een zee van neon-licht die overeenkwam met een gigantische disco met daarin ongeveer 9.000 opgehitste, Duitse misdienaars. De zuilen, plafonds en muren van de basiliek, de mozaïeken, fresco’s en steengravures werden ondergedompeld in neon-gekleurd licht zoals bij rockconcerten. In de hele basiliek werden grote schermen, podia en tientallen lawaaierige luidsprekers opgesteld. “Wat er is gebeurd, is geschikt voor een rockconcert, maar niet voor een heilige plaats”, aldus Corrispondenza Romana.

De gelovigen waren ook geïrriteerd over het feit, dat de Duitse organisatoren de toegang tot de kerk regelden. Eén van de Duitse priesters probeerde met ongelooflijke heftigheid alle andere gelovigen, toeristen, gidsen, en zelfs de reguliere parochianen, de toegang tot de basiliek te ontzeggen. “Wat hadden de Duitse organisatoren te verbergen?”, vroegen de gelovigen zich luidkeels aan de poorten van de basiliek af. “Mag de ontheiliging van de eerbiedwaardige basiliek door ‘buitenstaanders’ niet worden gezien?”, vroegen zij zich af. De Duitse organisatoren beweerden met grote stelligheid, dat zij méér dan 18.000 EUR hadden betaald voor het gebruik van de kerk. Uiteindelijk moesten de Vaticaanse veiligheidsdiensten ingrijpen om de Duitse organisatoren duidelijk te maken, dat van een “privegebruik” van de kerk géén sprake kon zijn. De show werd zaterdag l.l. voortgezet zonder ingrijpen van ‘hogerhand’. De gelovigen bekloegen zich ook over het feit, dat afgelopen zondag deze ellende al was begonnen met schreeuwerige profane en charismatische muziek. De nummers die werden gespeeld deden denken aan de beruchte rave-feesten van de linkse scène in Duitsland.

Het is al langer bekend, dat de Duitsers de heilige liturgie niet meer serieus nemen en misvormen. De Duitse bisschoppen leefden destijds in grote onmin met Paus Benedictus XVI die hen té ‘traditioneel’ was. Dat de Duitsers deze aanstootgevende rave-feesten nu ook al in de Romeinse godshuizen organiseren, is écht onaanvaardbaar. Het moet nog worden onderzocht wie een dergelijk gebruik van de basiliek heeft toegestaan en onder welke voorwaarden de kerk uiteindelijk werd veranderd in een schandelijk ‘slagveld’. Uit eigen ervaring weten wij, dat de Duitsers echter niet aan hun proefstuk toe waren daar in Rome. Maar aangezien ook de misdienaars van het aartsbisdom München en Freising, onder leiding van kardinaal Reinhard Marx, de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, aan het feest deelnamen, is het meteen al duidelijk wie de schuldigen zijn. Het spreekt voor zich, dat Marx in paus Franciscus – die dergelijke spektakels wel weet te appreciëren – een forse medestander heeft gevonden.

Tot slot moeten we ook nog opmerken, dat aan de gezichten en de houding van vele Duitse misdienaars te zien was, dat zij zich toch ongemakkelijk en beschaamd voelden door dit ‘charismatische’ spektakel. Hen mag dan ook geen schuld worden verweten. De misdienaars werden in deze ‘charismatische’ val gelokt door de Duitse bisschoppen, die zoals we weten voor het grootste deel nu eenmaal schismatiek zijn. Deze satanische show werd niet door de misdienaars zélf bedacht, maar werd hun wél van bovenaf opgedrongen. Blijkbaar denken de Duitse bisschoppen, dat zij de jongeren met een ‘coole’ sfeer moeten vergasten om ze nog naar de kerk te krijgen of proberen zij simpelweg – op een zeer sinistere wijze – de jongeren van hun geloof af te brengen.

 

 

Deel dit artikel:Share on Facebook16Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  willy

  (5 augustus 2018 - 13:42)

  Wat een schandaal en dan nog door de bisschoppen!!! zich willen aanpassen aan de jongeren is geen goed idee, het moet juist andersom zijn, normen e waarden zijn zeer relatief geworden!!!

   Paul

   (6 augustus 2018 - 07:50)

   Beste,
   Inderdaad.. . aan de vruchten kent men de boom!50 jaar post conciliair, besluit “ergo erravimus” doch wie durft dit beamen?
   Eugeen

  Marrie

  (5 augustus 2018 - 14:53)

  In de jaren 60 kwamen de beatmissen om de jongeren in de kerk te lokken. Ja, de kerk zat vol maar na een paar keer hadden ze het gezien. Daar zou lering uit getrokken moeten zijn. Maar wat nu gebeurt is echt verschrikkelijk.

   Bart

   (5 augustus 2018 - 21:21)

   Inderdaad Marrie. Degenen die zoiets organiseren zijn blijven hangen in de sixties. Zij willen niet zien dat het juist de traditie is die jongeren blijvend aantrekt. Ze snappen het niet en ze willen het niet snappen, omdat ze feitelijk gewoon niet katholiek meer zijn. Ze maken er een clownerie van. Treurigheid, vermomd met geforceerde opgewektheid. Dit lijkt inderdaad een sinistere manier om elk sprankeltje katholiek geloof om zeep te helpen. Maar ja, er zal misschien heel wat in elkaar moeten storten voordat er iets nieuws (lees traditioneels) kan opbloeien. Maar het blijft treurig.

  A. G. Stinus

  (5 augustus 2018 - 19:55)

  … Heel terecht wat Marrie schrijft. De beatmissen van weleer trokken volk, maar dan voor één keer.
  … Misdienaars moeten niet met show rond de oren geslagen worden, maar in contact gebracht worden met authentiek geloof en mooie, ware liturgie die God welgevallig is.

   Bart

   (5 augustus 2018 - 21:23)

   “… Misdienaars moeten niet met show rond de oren geslagen worden, maar in contact gebracht worden met authentiek geloof en mooie, ware liturgie die God welgevallig is.”
   De nagel op de kop Stinus.

  Eric

  (6 augustus 2018 - 05:38)

  Zouden misdienaars niet moeten gekozen worden uit de meest devote jongeren, en enkel en alleen zij?
  Het viel me eind jaren 1950 al op dat men liever kiest uit de vlotte algemeen werelds geliefde jongens, die het goed konden uitleggen en vooral goed konden voetballen. Hun ‘sportief’ en speels gedrag was dan ook de hele mis lang zeer goed waarneembaar.
  Ik heb nooit een priester weten zoeken naar jongeren die in de allereerste plaats open stonden voor diepere beleving.
  Uitgezonderd een zeldzame broeder van de Christelijke Scholen die een groepje van de braafste schaapjes in de technische school om zich heen verzamelde en hen dagelijks aanspoorde naar de vroegmis te gaan, hetgeen de meesten toen nog konden doen indien zij dat wilden.
  Ik probeer me voor te stellen dat de apostelen wereldse succesvolle en populaire mensen waren, maar ik slaag daar niet in. Schaapjes voldoen volgens mij niet niet aan dat soort criteria…
  Het lijkt me dan ook zeer logisch dat uiteindelijk boontje om zijn loontje komt… in Rome!
  Misdienaars moeten niet “in contact gebracht worden met authentiek geloof en mooie, ware liturgie die God welgevallig is” (A.G.Stinus) maar zij moeten dat contact al in de ziel, het hart, het bloed hebben, gezien hun Traditioneel Katholieke opvoeding al een feit zou moeten zijn.
  Volgens mij zouden geestelijken en opvoeders er een opdracht moeten in zien om devote jongeren voorzichtig en streng te selecteren een hen echte opleiding geven tot het misdienaarschap, niets aan het wereldse toeval overlatend…
  En jawel, na zoveel jaren mag ik uitdrukken dat ik me daarin nog steeds tekort gedaan voel. Uiteindelijk ben ik door een hel gegaan. Het is niet aan ambtelijke priesters en vroegtijdig moderne priesterleraars te danken dat ik het geestelijk heb MOGEN overleven.
  Weg met het verdoemde Vat2!

   xxxxxxx

   (6 augustus 2018 - 09:59)

   Dit lijkt puur sabotage van een bepaalde groep om het Katholieke geloof te beschadigen.

  Köbi

  (6 augustus 2018 - 08:11)

  Ik kom uit de reformatorische traditie en ben een aantal jaren geleden toegetreden tot de R.K.Kerk.Vanaf het begin heb ik mij verwonderd over hoe er met de traditie en de heilsfeiten wordt omgegaan….de vrijzinnigheid heeft alles overwoekerd….met Pasen hoorde ik in een preek b.v. dat het feit dat iemand die na werkeloosheid weer een baan krijgt, dit voor hem dan Pasen is. Met Kerst kregen we te horen dat we vooral vriendelijk moeten zijn tegen elkaar..dit konden we in praktijk brengen door op straat vriendelijk naar elkaar te zwaaien..zo kan ik nog wel even doorgaan…tenenkrommend hoe er met schriftuitleg wordt omgegaan…..vergeleken met de diepgaande prediking die ik 2 x per zondag gewend was….( en die ik nu via internet gelukkig weer kan beluisteren om toch nog wat geestelijk voedsel te krijgen) Alles moet op een populaire manier gebracht worden…terwijl de H.Kerk zo’n rijkdom bezit in de H.Mis. Dit wordt steeds minder gezien en ervaren….men praat toch over “Viering” i.p.v. H.Misoffer.
  ik kan nog wel even doorgaan…..maar er speelt mij steeds door het hoofd of het ons op de knieen voor God brengt…met de bede uit Psalm 106: wij hebben God op’t hoogst misdaan, wij zijn van’t heilspoor afgegaan, ja wij en onzer vaad’ren tevens, verzuimden alle trouw en plicht , vergramden God, de God des levens, die zoveel wond’ren had verricht. Misschien moet dit meer doorleefd worden….en moeten we inzien dat alle “goede” ideeen en probeersels tot niets leiden want: Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan.
  We leven in een tijd gelijk aan 2 Koningen 4 ;38-41..Er is (geestelijke) honger…iedereen komt met kolokwinten om een soep te koken..maar het is bitter..de dood is in de pot. Wat ontbreekt is het Meel..het Levende graan..Christus zelf…En dat heeft dat is wat de H.Kerk te bieden heeft..het grote mysterie van de H.Mis…..daar alleen is het leven in..daar alleen de toekomst van de Kerk..tot aan het einde der tijden….We leven als strijdende Kerk in de 2e advents tijd….zien we werkelijk uit naar Zijn komst?
  Openbaring 22:20 Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

  21 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

   Bart

   (7 augustus 2018 - 14:22)

   Dank u voor uw bijdrage Köbi. Ik leef met u mee. Ik moet het voorlopig ook nog doen met een mis die nog maar net zo genoemd kan worden.

  De Strijcker

  (6 augustus 2018 - 09:44)

  Wat zou JEZUS hiervan vinden? De BIJBEL spreekt andere taal, dan die van veel hedendaagse gelovigen(!)

   Bart

   (6 augustus 2018 - 10:21)

   Misschien eerst wat kennis van zaken opdoen meneer De Strijcker?

    De Strijcker

    (6 augustus 2018 - 10:39)

    Beste, hoe goed kent u DE BIJBEL en HOE LEEFT U ernaar? Van kennis van zaken gesproken…..
    sola scriptura sola gratia solus christus

  Agnes Maars

  (6 augustus 2018 - 10:58)

  AFSCHUWELIJK!!!!

  De Strijcker

  (6 augustus 2018 - 11:51)

  sola scriptura sola gratia solus christus

   Peter

   (6 augustus 2018 - 13:28)

   Beste Heer De Strijcker,
   Op uw reactie van “sola scriptura sola gratia solus christus”, mag ik u verzoeken deze vragen te willen beantwoorden?
   Waar zegt de Bijbel dat protestanten een onzichtbare eenheid zouden kunnen hebben, terwijl Jezus een zichtbare eenheid voor de wereld verwachtte te zien (zie Johannes 17)?

   1) Waar gaf Jezus de instructie dat het Christelijke geloof uitsluitend gebaseerd zou moeten zijn op een boek?

   2) Waar heeft Jezus Zijn apostelen gevraagd om iets op te schrijven en te compileren in een gezaghebbend boek, afgezien van het specifieke bevel voor Johannes om de Openbaring op te schrijven (Openb. 1:10-11)?

   3) Waar in het Nieuwe Testament vertellen de apostelen dat het Christelijke geloof voor de toekomstige generaties alleen gebaseerd zal zijn op een boek?

   4) Sommige protestanten beweren dat Jezus alle mondelinge tradities heeft verboden (bijvoorbeeld Matt. 15:3-6; Mar. 7:8-13). Zo ja, waarom gebied Hij Zijn luisteraars dan om gehoorzaam te zijn aan de mondelinge traditie van de schriftgeleerden en de Farizeeën wanneer zij “zitten op de stoel van Mozes” (Matt. 23:2-3)?

   5) Sommige protestanten beweren dat Paulus alle mondelinge tradities heeft verboden (Kol. 2:8). Zo ja, waarom zegt hij dan tegen de Thessalonikers om standvastig vast te houden aan de tradities die ze zijn onderwezen, hetzij in woord of in geschrift “(2 Thess. 2:15) en waarom prijst hij de Korintiërs omdat zij vasthouden aan de tradities (1 Kor. 11:2)?

   6) Als de auteurs van het Nieuwe Testament geloofden in sola Scriptura, waarom maakten ze dan soms gebruik van mondelinge tradities die ze als gezaghebbend en als het Woord van God beschouwden (Matt. 2:23; 23:2; 1 Kor. 10:4; 1 Petr. 3:19; Jud. 9:14-15)?

   7) Waar in de Bijbel is Gods Woord alleen beperkt tot hetgeen is opgeschreven?

   8) Hoe weten we wie de volgende boeken uit de Bijbel heeft geschreven; de vier Evangeliën (Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes), Handelingen, Hebreeën en Johannes (1, 2 en 3)?

   9) Op welke autoriteit, of op welk beginsel, zouden we boeken uit de Heilige Schrift moeten accepteren als we weten dat ze niet werden geschreven door één van de twaalf apostelen?

   10) Waar in de Bijbel vinden we een geïnspireerde en onfeilbare lijst van boeken die zouden moeten behoren tot de Bijbel? (Is de inhoudsopgave geïnspireerd?)

   11) Hoe weten we, uit de Bijbel, dat de individuele boeken van het Nieuwe Testament geïnspireerd zijn als ze zelf geen aanspraak maken dat ze geïnspireerd zijn?

   12) Hoe weten we, uit de Bijbel, dat de brieven van Paulus die hij schreef naar de gemeenschappen en individuen uit de eerste eeuw bedoeld zijn om door ons gelezen te worden als onderdeel van de Heilige Schrift 2.000 jaar later?

   13) Waar beweert de Bijbel de enige autoriteit voor Christenen te zijn in zaken van geloof en moraal?

   14) De meeste boeken van het Nieuwe Testament zijn geschreven om heel specifieke problemen in de vroege kerk aan te pakken en geen van deze boeken is een systematische presentatie van het Christelijke geloof en theologie. Op welke Bijbelse basis denken protestanten dat alles wat de apostelen onderwezen hebben is opgenomen in de geschriften van het Nieuwe Testament?

   15) Als de boeken van het Nieuwe Testament door de Heilige Geest voor elke persoon “zelfverklarend” zijn waarom was er in de vroege kerk dan verwarring over welke boeken geïnspireerd waren, waarbij sommige boeken uit de Bijbel door de meerderheid werden afgewezen?

   16) Als de betekenis van de Bijbel zo duidelijk en gemakkelijk te interpreteren is – en als de Heilige Geest elke Christen leidt om het voor zichzelf te interpreteren, waarom zijn er dan 33.000 protestantse denominaties en miljoenen individuele protestanten die de Bijbel allemaal anders interpreteren?

   17) Wie kan op gezaghebbende wijze bemiddelen tussen Christenen die beweren geleid te worden door de Heilige Geest en onderling tegenstrijdige interpretaties van de Bijbel hebben?

   18) Aangezien elke protestant moet toegeven dat zijn of haar interpretatie feilbaar is hoe kan een protestant in goed geweten iets ketterij noemen of een andere Christen binden aan een bepaald geloof?

   19) Protestanten beweren meestal dat ze het allemaal eens zijn “over de belangrijke dingen”. Wie is in staat om op gezaghebbende wijze te bepalen wat belangrijk is in het Christelijke geloof en wat niet?

   20) Hoe kon de vroege kerk het Romeinse rijk evangeliseren en omverwerpen, overleven en bijna 350 jaar bloeien zonder zeker te weten welke boeken tot de canon van de Schrift behoren?

   21) Wie in de kerk had de autoriteit om te bepalen welke boeken tot de canon van het Nieuwe Testament behoren en om een bindende beslissing voor alle Christenen te nemen? Als niemand die autoriteit heeft kan ik dan op eigen gezag boeken verwijderen of toevoegen aan de canon?

   22) Waarom erkennen protestantse geleerden de vroege concilies in Hippo en Carthago als de eerste plaatsen waarin de canon van het Nieuwe Testament officieel werd geratificeerd, maar negeren het feit dat diezelfde concilies de canon van het Oude Testament hebben geratificeerd dat door de Katholieke Kerk vandaag wordt gebruikt maar dat door de protestanten bij de Reformatie is verlaten?

   23) Waarom volgen protestanten postapostolische Joodse beslissingen over de grenzen van de canon van het Oude Testament in plaats van de beslissing door de Kerk die door Jezus Christus is gesticht?

   24) Hoe waren de bisschoppen bij Hippo en Carthago in staat om de juiste canon te bepalen van de Schrift, ondanks het feit dat zij geloofden in alle kenmerkende Katholieke doctrines, zoals de apostolische successie van bisschoppen, het offer van de Mis, Christus werkelijke tegenwoordigheid in de eucharistie, wedergeboorte door de doop, enz.?

   25) Als het Christendom een ‘religie van het boek’ is hoe kon de Kerk dan bloeien tijdens de eerste 1.500 jaar van de kerkgeschiedenis toen de overgrote meerderheid van de mensen analfabeet waren?

   26) Hoe kon de apostel Thomas de Kerk in India oprichten die tot op de dag van vandaag bestaat (en in gemeenschap is met de Katholieke Kerk) zonder ze maar één woord van de Nieuwtestamentische geschriften na te laten?

   27) Als sola Scriptura zo solide en Bijbels is, waarom is er dan nooit een volledige verhandeling als verdediging geschreven sinds deze term bedacht is tijdens de Reformatie?

   28) Als Jezus van plan was om het Christendom uitsluitend een ‘religie van het boek’ te laten zijn, waarom wacht Hij dan 1.400 jaar voordat hij iemand een drukpers laat uitvinden?

   29) Als de vroege kerk in sola Scriptura geloofde, waarom staat in de geloofsbelijdenissen van de vroege de kerk dan altijd: “Wij geloven in de Heilige Katholieke kerk” en niet “Wij geloven in de Heilige Schrift”?

   30) Als de Bijbel zo duidelijk is als Maarten Luther beweerde, waarom was hij dan de eerste die het interpreteerde zoals hij dat deed en waarom was hij op het einde van zijn leven gefrustreerd dat “er nu zoveel doctrines als hoofden zijn”?

   31) De tijdsspanne tussen de opstanding van Jezus Christus en het bepalen van de canon van het Nieuwe Testament Canon in AD 382 is ongeveer hetzelfde als de tijdsspanne tussen de aankomst van de Mayflower in Amerika en de huidige dag. (De Mayflower was een schip waarin een aantal Engelse kolonisten naar Amerika voer om daar een nieuw leven, vrij van religieuze vervolging, te beginnen.) Hoe hebben de vroege Christenen voor bijna vierhonderd jaar sola Scriptura in de praktijk gebracht, terwijl ze geen canon van het Nieuw Testament hadden?

   32) Als de Bijbel de enige basis van de Christelijke waarheid is, waarom zegt de Bijbel zelf dat de Kerk het fundament en de pijler van de waarheid is (1 Timotheus 3:15)?

   33) Jezus zei dat de eenheid van de Christenen een objectief bewijs voor de wereld zou zijn dat Hij door God was gezonden (Johannes 17:20-23). Hoe kan de wereld een onzichtbare ‘eenheid’ zien die alleen bestaat in de harten van gelovigen?

   34) Als de eenheid van de Christenen de bedoeling had om de wereld te overtuigen dat Jezus door God gezonden was, wat zegt dan de nog steeds toenemende fragmentatie van het protestantisme tegen de wereld?

   35) Hebreeën 13:17 zegt: “Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun onderdanig; want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet nuttig.” Wat is de vervaldatum van dit vers? Wanneer werd het goed om niet alleen ongehoorzaam te zijn aan de leiders van de Kerk, maar ook om tegen hen in opstand te komen en rivaliserende kerken op te zetten?

   36) De Koran beweert expliciet dat het goddelijk geïnspireerd is, maar de boeken van het Nieuwe Testament doen dat niet. Hoe weet je desondanks dat het Nieuwe Testament geïnspireerd is, maar de Koran niet?

   37) Hoe weet een protestant zeker wat God denkt over morele kwesties zoals abortus, masturbatie, anticonceptiva, eugenetica, euthanasie, etc.?

   38) Wat moet men geloven als een protestant zegt dat baby’s moeten worden gedoopt (bijvoorbeeld Luther en Calvijn) en een ander zegt dat het verkeerd is en onbijbels (bijvoorbeeld Baptisten en Evangelicalen)?

   Wij allen hier verwachten tenminste een antwoord of een paar antwoorden op deze vragen, als u het kunt.
   Met dank.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  De Strijcker

  (6 augustus 2018 - 14:42)

  JEZUS is het LEVENDE WOORD (!) ALLES wat we moeten weten staat in Zijn WOORD. Verder: Als het er iemand om te doen is van gelijk te willen hebben…wij hebben zulke gewoonte niet en evenmin de gemeenten Gods 🙂 Waar blijft de redetwister?….zoek het maar eens allemaal op. Voor mij is het te warm nu 🙂

   Peter

   (6 augustus 2018 - 15:52)

   Beste Heer De Strijcker,
   Het gaat er niet om, om gelijk of geen gelijk te willen halen. Het gaat erom de waarheid te verdedigen.
   Weet u dat Jezus gezegd heeft: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven!” ???
   Slechts één enkel vraagje beantwoorden, naar uw keuze, is toch niet teveel gevraagd, of toch?
   U bent hier komen aandraven met “sola scriptura sola gratia solus christus”, en niet ik. Is dat juist?
   Eén enkel vraagje beantwoorden is toch niet zo moeilijk, of wel?
   De temperatuur van het huidige weer is voor mij evenzo als voor u als voor iedereen. Echter verhindert het mij niet om de waarheid te verdedigen. U wel?
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  Peter

  (6 augustus 2018 - 16:47)

  Beste Heer De Strijcker,
  U geeft aan: “JEZUS is het LEVENDE WOORD (!) ALLES wat we moeten weten staat in Zijn WOORD.”
  Als Jezus het levende Woord is, dan heeft hij dit gezegd:
  Joh_1:42 En hij leidde hem tot Jesus. Jesus zag hem aan, en sprak: Gij zijt Simon, de zoon van Jona; gij zult Kefas heten (dat betekent: Petrus).
  Mat_7:24 Een ieder dus, die deze woorden van Mij hoort, en ze in beoefening brengt, zal gelijk zijn aan een wijzen man, die zijn huis bouwde op een rots.
  Mat 16:18 En Ik, Ik zeg u: gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
  Mat 16:19 En u zal Ik de sleutels geven van het rijk der hemelen. En al wat ge op aarde zult binden, zal ook in de hemel gebonden zijn; en al wat ge op aarde zult ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn.
  Heeft Jezus dat gezegd? Zo ja, waarom vermijden protestanten het dan om dit deze woorden uit te spreken. Indien Jezus dat niet gezegd heeft, bewijs het dan.
  Geen enkele opstandeling zoals Calvijn, Luther, Zwingli, Thomas Cranmer en John Knox, hebben ooit deze sleutels ontvangen, nog minder opgeëist. Wie bindt er of ontbindt er dan bij deze opstandelingen, en indien dat zou kunnen gebeuren, welke waarde heeft het dan in de hemel?
  Zie beste Heer De Strijcker, de drang om de Waarheid in Jezus Christus en Zijn Kerk de ware R.K. Kerk van altijd, is groter dan het kruis (lees offer) van de huidige warmte, dat ik aanvaard en opdraag als offer voor dat het Licht van de Waarheid ook uw ziel zou mogen bereiken en vrucht baren.
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

  Bart

  (6 augustus 2018 - 17:41)

  Meneer De Strijcker steekt zijn neus om de hoek, roept iets, en als hij een goed gefundeerd antwoord krijgt roept hij nog iets en is hij snel weg. Tja…..wat voor een manier van doen is dat? Het getuigt in ieder geval van weinig wijsheid.

  A. G. Stinus

  (6 augustus 2018 - 19:51)

  – In de Catechismus van de katholieke Kerk las ik ergens een goede uitspraak. Die kwam op het volgende neer : het katholicisme is niet de godsdienst van een boek.
  – Er is namelijk ook de levende traditie van de Kerk, en de kerkelijke leer. Beiden belangrijk. Zo zijn de christenen zeer vroeg begonnen met het vieren van de Heilige Eucharistie, en lieten ze H. Missen opdragen voor de overledenen. Zeer belangrijke tradities.

  Gerard

  (6 augustus 2018 - 21:07)

  Levende traditie bestaat niet. Dit is ook weer zo’n modernistische uitdrukking. Weer een bewijs dat die nieuwe catechismus niet deugt. Aan de geloofsschat kan niets aan toegevoegd worden. Deze moet ongeschonden doorgegeven worden.

  Gerard

  (6 augustus 2018 - 21:14)

  Toevoeging, kan alleen maar uitgediept worden.

  Eric

  (7 augustus 2018 - 04:17)

  Het is maar te zien wat men met “levende traditie van de Kerk” bedoelt.
  Wanneer christenen actief zoekende zijn om onderscheid te kunnen maken in de dikwijls choatische moderniteit dan kan men wel eens een bijzondere heldere droom of zelfs een visioen krijgen, ik zou zeggen dat de heerlijke inhoud van dergelijke gebeurtenis de levende traditie bevestigt en in leven houdt.
  Maar wanneer men bedoelt dat het gesproken woord “levende traditie” zou zijn dan kan men toch zeker niet terecht bij Vat2-gezinden.

  Gerard

  (7 augustus 2018 - 09:27)

  Eric, wat is dat voor een vreemde reactie? NOGMAALS LEVENDE TRADITIE BESTAAT NIET. Dromen zijn bedrog. En pas op voor die zogenaamde visioenen van jouw. Zeer grote kans dat die van occulte oorsprong zijn.

   Peter

   (7 augustus 2018 - 12:50)

   De leer van de Katholieke Kerk is gebaseerd op twee pijlers 1 de H. Schrift en 2 de Traditie. Velen weten niet wat dat betekend en dat is spijtig. 1 gaat niet zonder 2 en 2 kan er niet zijn zonder 1. Deze twee zijn onafscheidelijk verbonden en noodzakelijk wil men tot het eeuwige heil komen. De Kerk die Jezus gesticht heeft en gebaseerd is op de Apostelen en onderricht door God de H. Geest was noodzakelijk om tot de volle waarheid en openbaringen van God te komen.
   Indien er iemand beweert van dat de traditie “levend” is zou ik graag willen weten wat dat betekend, want dat is volgens mij zuivere onzin om verwarring te stichten.
   De 38 vragen aan de heer De Strijcker hierboven in mijn reactie heb voorgelegd, zijn niet alleen vragen gericht aan protestanten maar ook aan modernisten die de zelfde mentaliteit hebben. Maar als jullie geen fatsoenlijke inspanning doen om de leer van de R.K. Kerk van altijd te doorgronden, dan leven jullie in een waan en een nevel van veronderstellingen van uw eigen corrupt denkvermogen en niet volgens wat er zoveel en moois door de H. Geest aan zovele Heiligen, Kerkvaders, Bisschoppen en Pausen is meegedeeld. Daar maakt de duivel gretig gebruik van om jullie in die mistige toestand te houden en zal hij jullie beetje per beetje, meer en meer leugens inlepelen.
   Het is een heel gevaarlijke toestand. Ook het verlangen naar dromen en visioenen en/of andere ‘speciale’ toestanden is uiterst gevaarlijk. God geeft deze wanneer Hij wil en aan diegene die Hij wil en wanneer Hij wil. Deze speciale gaven hebben een doel en diegenen die deze krijgen kennen dit doel om God te dienen in nederigheid en tot hulp van al diegenen die Gods hulp nodig hebben.
   De beste leiding in het leven is een goede priester.
   Indien er andere zielen gaven van God ontvangen heeft God daar een bepaalde weg voor uitgestippeld die deze zielen gedeeltelijk kennen. Deze gaven zijn tijdelijk of blijvend en deze zielen zijn hiervoor uitverkoren door God van reeds in hun jeugd. Deze zielen zijn hiervan niet op de hoogte, maar hebben een leven van lijden en offer dat van een aard is die velen net kennen of zien. De gaven van God aan deze ziel zal altijd gepaard gaan met lijden en offers, waar de duivel toegelaten wordt om deze zielen speciaal te beproeven en te doen lijden.
   Geen andere ziel ziet dat en meestal worden deze zielen door anderen niet of nauwelijks begrepen, daar deze zielen nauwelijks de gevoelens kunnen uiten en overbrengen. Ze zijn meestal in een lichamelijke en geestelijke afzondering wat al een offer op zichzelf is. Deze zielen zijn heel eenvoudig en hebben geen enkele schijn van ‘speciaal’ te zijn. Ze willen alles opofferen en als het ware voelen ze zich helemaal niets, daar ze een heel goed begrip hebben van de enorme Barmhartigheid en Grootheid van de Goede God en Zijn Allerheiligste Moeder. Zij beminnen teder en diep de Allerhoogste en de Allerheiligste Onbevlekte Maagd Maria en hebben een klaar beeld van hun heiligheid en grootsheid. Zij verlangen niets anders dan niets te zijn in het aanschouwen van de Allerhoogste. Zij leven ermee en voelen een diepe nederigheid en liefde t.o.v. Jezus en Maria.
   Zij hebben dan ook tekenen die zij en God alleen kennen, maar vermijden daarover te spreken, gezien zij dat in hun nederigheid niet kunnen.
   De Traditie is dan ook een heel groot geschenk van God aan alle mensen. Zonder de Traditie is de K. Kerk en gans de schepping nutteloos, daar de Traditie het onderwijs van alle zielen inhoudt. Dit is wel bekend door satan en het is daarom dat hij een helse strijd voert tegen de Traditie (het onderwijs in de ware leer).
   De waarheid kan niet verkondigd worden zonder de Traditie.
   “Behoud wat ge hebt”
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  A. G. Stinus

  (7 augustus 2018 - 19:51)

  Hierboven wordt nogal wat gesproken over de traditie (in de context van het geloof) van de Kerk. Wat juist tot de traditie behoort en wat niet, daar kan alleen de Kerk juist over oordelen. Dikwijls is de traditie een aanvulling op wat we reeds (deels) uit de openbaring weten.

  Gerard

  (7 augustus 2018 - 20:56)

  De Traditie is waar de Kerk inderdaad al over geoordeeld heeft. En dus A.G. Stinus MOET Bergoglio hieraan gehoorzamen. Doet hij dit niet dan is hij een KETTER. Welnu tot de Traditie behoort ook de doodstraf door een staat opgelegd als geoorloofd. Bergoglio heeft niet de bevoegdheid dit te veranderen. En jij maakt je ook mede schuldig aan deze ketterij.
  Dogmatische uitspraak van het Vierde Lateraans Conclie. Zij die geloof hechten aan de leer van ketters, en zij die hen ontvangen, verdedigen of steunen zijn geëxcommuniceerd.

  Gerard

  (7 augustus 2018 - 21:52)

  Citaat van A.G. Stinus. Dikwijls is de traditie een aanvulling op wat we reeds (deels) uit de openbaring weten.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Dus niet altijd??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Wat is dit voor onzin??????????????????????

  Gerard

  (7 augustus 2018 - 23:23)

  Aanvulling, in de Bijbel zelf staat ook dat de staat de bevoegdheid heeft om de doodstraf op te leggen. Dus Bergoglio wil het weer beter weten dan God.

  Eric

  (8 augustus 2018 - 05:29)

  Ach heer Stinus, het komt u niet toe het begrip ‘traditie’ in de Katholieke Kerk te relativeren om het bijvoorbeeld ontvankelijk te maken voor Vat2-aanpassingen.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Traditie
  “In de Katholieke Kerk is de traditie een begrip dat als bron voor het verstaan van de openbaring geldt.”

  Ook zonder die wiki komt het u toe te begrijpen dat het Woord van God Waarheid is en onveranderlijk, niet tijdsgebonden (waardoor Vat2 dus verworpen moet worden) en dat God altijd en eeuwig standvastig is (zodat we Vat2 dus met een gerust geweten MOETEN in de vuilbak smijten).
  – onveranderlijkheid van God’s Woord, Waarheid, standvastig : Traditie.
  Ik heb geen diploma’s, heb geen enkele leergang afgemaakt, en kreeg tot 1990 heldere dromen waarin mijn grootvader mij onderrichtte die tijdens zijn leven als onderwijzer de bijbel voorlas aan zijn kinderen waarvan twee dochters Tradie-gezinde Augustinessen van het Heilig Graf werden. Verder ken ik nog enkele eenvoudige mensen wier maatschappelijk leven een hopeloze puinhoop is maar die nog steeds heldere dromen krijgen van Traditie-gezinde voorouders. Mijn moeder had verscheidene vriendinnen die zeer sterk stonden in het Traditioneel Katholiek geloof.
  Vat2 is een pest die miljoenen zielen besmet heeft.

   Eric

   (9 augustus 2018 - 04:31)

   -foutje: het moet zijn: de reguliere kanunnikessen v. h. Heilig Graf die de Regel van Augustinus volgen.

  Gerard

  (8 augustus 2018 - 09:58)

  Eric, diploma’s kunnen behoorlijk in de weg staan, wat het geloof betreft. Er staat toch niet voor niets in de Bijbel aan
  kleinen heeft hij geopenbaard, wat Hij voor groten verborgen heeft gehouden. En waarom verschijnt Maria meestal aan kinderen? En als gij niet wordt als een kind, zult gij het Hemelrijk niet binnen gaan. Hiermee wordt bedoeld, de Leer de Openbaring van God met de ontvankelijkheid van een kind aanvaarden. En niet zoals Bergoglio en A.G. Stinus deze hoogmoedig weerstaan.

   Peter

   (8 augustus 2018 - 13:29)

   De hoogmoed is de moeder van alle zonden. Zij verhindert te beminnen, te begrijpen, te aanbidden, te verheffen, te aanschouwen, te doorgronden, te danken, waardoor de andere zonden niet meer vermeden kunnen worden. Daar tegenover staat de nederigheid, die een ziel instaat stelt om de grootheid van God te aanschouwen, te beminnen, te begrijpen, te aanbidden, te verheffen, te aanschouwen, te doorgronden, te danken, waardoor de zonden als een verwijdering van God wordt aanschouwd die een liefhebbende ziel zal doen lijden, juist omdat deze naar Gods liefde snakt zoals een vis op het droge.
   Zonder dit is een ziel een prooi voor de haat, de nijd, de afgunst, de dwaling, waardoor ze in de duisternis is en het licht van de God de H. Geest steeds weigert. De zetel van alle wijsheid, de Allerheiligste Maagd Maria voedt voortdurend de zielen die Haar teder hun klein hartje door middel van hun H. Engel brengen, vol met tedere liefdesgezangen voor Haar. Vermits dat Zij nooit iets voor zichzelf behoudt, biedt Zij alles van Haar kinderen de Allerhoogste Majesteit aan , in het Goddelijk Hart van Haar welbeminde Zoon Jezus Christus. De toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria is een noodzaak om steeds Gods genaden te kunnen ontvangen. De ganse wereld zou aan Haar Onbevlekt Hart moeten toegewijd zijn. Ik bedoel alle zielen. Indien dit gebeurt is het Rijk van Jezus Christus op aarde gevestigd voor altijd.
   Dat is de voortdurende strijd tussen de Vrouw en de slang.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  Gerard

  (8 augustus 2018 - 14:55)

  Inderdaad Peter. Hoogmoed wordt niet voor niets een hoofdzonde genoemd. Deze leidt tot talrijke andere zonden. Door deze zonde zijn dan ook de gevallen engelen als straf voor eeuwig in de hel gestort. Voor eeuwig moeten zij branden in het onuitblusbaar vuur. Dit vuur is zowel stoffelijk als geestelijk. (Volgens de leer van de Heilige Thomas van Aquino). Een echt vuur dus. En dit dus niet willen afzwakken door het alleen een geestelijk vuur willen noemen. En ga er maar van uit dat dit vuur vele malen erger is dan het gewone aardse vuur.

  A. G. Stinus

  (8 augustus 2018 - 16:27)

  … De doodstraf uitvoeren een katholieke traditie ? Daar heb ik grote vraagtekens bij. Een mens doden mag intrinsiek niet, dat is zonde, tenzij je een goede reden hebt (bv. zelfverdediging, persoonlijk of collectief in een oorlog).

  … Voorbeeld van een echte katholieke traditie : Heilige Missen laten opdragen voor een overledene. Dat is heel iets anders dan iemand ter dood brengen als straf.

  … Als God de Vader een misdadiger in leven laat, hebben wij dan zomaar het recht die mens tóch te doden ?

   Benjamin ☩

   (8 augustus 2018 - 17:27)

   ☩JMJ☩

   Het is een dogma van het Katholiek Geloof dat de Staat het recht heeft om zware criminelen ter dood te brengen. De Heilige Schrift noemt rechters in oneigenlijke zin “goden” (zie Psalm 81, Deus stetit) omdat zij in Naam van God wettige beslissingen maken over leven en dood op basis van de Natuurwet en het goddelijk positief Recht. Ook is de doodstraf niet louter protectief (om de bevolking te beschermen), zoals sommigen menen, maar ook vindictief. De Eer van God wordt gewroken in het bloed van de zware misdadiger.

   Sint Paulus bevestigt de wettigheid van het doodvonnis in hoofdstuk 13 van het Epistel aan de Romeinen.

  Gerard

  (8 augustus 2018 - 16:47)

  A.G. Stinus jouw subjectieve ketterse mening doet er niet toe. Ik houd mij aan de onfeilbare leer van de Kerk. Ga ergens anders ketteren.

   kurt

   (9 augustus 2018 - 06:56)

   Wat iemands mening ook moge zijn, het zou fijn zijn moesten we beschaafd blijven tegen mekaar…

   Schijnbaar is niet iedereen die gave gegeven. Iemand die zeker is van zijn standpunt, kan de ander gerust van antwoord dienen met degelijk onderbouwde en gegronde standpunten, dat heet een beschaafde discussie. Een aantal mensen kunnen het hier niet laten om telkens opnieuw om zich heen te slaan en anderen te schofferen. Weet dan dat dat meer zegt over jou dan over degene die je schoffeert…

    Bart

    (9 augustus 2018 - 10:56)

    Ik sta u bij Kurt. Het “ketterkanon” wordt door sommigen nogal graag afgevuurd. Ook al heeft men misschien in zekere zin gelijk, het komt weinig intellectueel over om zich te bedienen van hevige termen om de ander zijn mening of persoon te betittelen. Laat ons inderdaad beleefd blijven, dat brengt betere vruchten voort.

  Gerard

  (8 augustus 2018 - 17:16)

  A.G. Stinus op jouw zijn de woorden van de Heilige Apostel Paulus van toepassing omdat ze de liefde voor de waarheid niet hebben aangekweekt tot hun redding. En daarom zendt God hun een kracht ter misleiding, waardoor ze de leugen geloven. Uit de Tweede Brief aan de Thessalonicenzen, 2,10-11

  A. G. Stinus

  (9 augustus 2018 - 09:46)

  … Hoe kan het een traditie van de Kerk zijn misdadigers ter dood te veroordelen ? De Kerk heeft niemand te veroordelen en ter dood te brengen. Dat is de taak van de staat en niet van de Kerk. De Kerk kan alleen maar haar ideeën opperen, maar ze moet geen land gaan besturen en geen doodvonnissen uitvoeren.

  … Voorbeeld van een echte katholieke traditie : Heilige Missen laten opdragen voor een overledene. Dat lijkt aan geen kanten op wat hier traditie genoemd wordt, namelijk voor de uitvoering van de doodstraf zijn.

  … In deze tijd heeft men voldoende mogelijkheden om een misdadiger stevig op te sluiten en de maatschappij te beveiligen. Ter dood brengen is geen aangewezen optie meer. En ter dood brengen kan een bekeringsproces afbreken.

  … Alhoewel ik geen grote fan ben van de huidige paus, vind ik zijn uitspraken i.v.m. de doodstraf verantwoord, en in de lijn van zijn voorgangers. En de paus zal zeker ook wel voldoende kunnen oordelen of iets katholieke traditie is of niet ?

  Gerard

  (9 augustus 2018 - 10:28)

  Kurt, ketters moeten hard aangepakt worden. Vroeger ging men hier wel anders mee om in de Kerk. Wat is er mis mee, om te vragen ergens anders te gaan ketteren? En wat is hier onbeschaafd aan? Dat is geen subjectieve mening die ik hier schrijf. Oké, verdedig jij maar die ketter. Je weet wat de Kerk hierover zegt en wat de gevolgen zullen zijn. En iemand van onbeschaafdheid beschuldigen, hoe noem je dat dan? En ik wens je succes met die gave, die jij schijnbaar wel denkt te hebben. Droom maar lekker verder met je doornroosje slaap. Sorry dat ik sommige hier heb wakker gemaakt. Ook ik schud het stof van mijn voeten en laat het als getuige achter. Ik ga nu dit forum verlaten en succes met de beschaafde discussie. Gegroet allen.

   Bart

   (9 augustus 2018 - 11:01)

   Kurt heeft gelijk. Zoals u schrijft, zo zou niemand dat oog in oog zeggen in een beschaafd gesprek, het is gewoon niet netjes.

   Peter

   (9 augustus 2018 - 14:41)

   Beste Gerard,
   Verlaat dit forum niet, want als wij de waarheid niet meer hier verkondigen, wie zal het dan doen? Stoor u niet aan hun onwil. Het is een barmhartigheid om iemand naar de waarheid te leiden waardoor, indien hij van goede wil is, wel misschien tot inkeer zou kunnen komen. Indien ze het niet willen aannemen, schud dan het stof van uw voeten als getuige van hun onwil. Iedereen zou moeten weten wat dat betekent. Dat is schuldig zijn voor het goddelijk gerecht, daar de waarheid tot hen gekomen is tot eeuwig heil en het niet aangenomen hebben.
   “Mat_5:22 Maar Ik zeg u: Wie vertoornd is op zijn broeder, zal schuldig zijn voor het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Raka, zal schuldig zijn voor de Hoge Raad. En wie zegt: Dwaas, zal strafbaar zijn met het helse vuur.”
   Als ze het niet aannemen, dan zijn er nog velen, beste Gerard, die het wel zullen aannemen. Misschien niet onmiddellijk, maar ze hebben het gehoord. Wij zaaien de waarheid en God zal zien in welke maten het vrucht in hen zal kunnen dragen.
   Wie het modernisme, humanisme, protestantisme niet afzweert voor zijn laatste uur hier op aarde, gaat regelrecht naar de hel. Dit is de zuivere waarheid zowaar ik God bovenal bemin.
   Als de H. Apostelen zouden afgehaakt hebben door de onzin van deze die de waarheid niet aanvaarden, dan zou er nu geen R.K. Kerk zijn. Het is juist een teken dat u de waarheid verkondigt, daar Satan die waarheid, kost wat kost, wil doen verdwijnen hier op aarde. Merk op als u grote weerstand krijgt, dat de duivel u langs anderen wil ontmoedigen zodat u niets meer zult verkondigen en verdedigen.
   Doe verder en kijk niet om! Heb goede moed beste vriend. Nog korte tijd voor de grote overwinning en het Koningschap van Christus Jezus en Maria. Hou dat altijd als een schild voor u.
   Moge de Allerheiligste Maagd Maria u kracht en moed schenken voor de voortzetting van de goede strijd.
   Jules zou u trouwens hetzelfde aanraden.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

    Peter

    (9 augustus 2018 - 15:03)

    Bart, Kurt en Stinus,
    Indien jullie hier op dit forum woorden willen lezen die de oren strelen en die de waarheid verachten, dan is het tot bevordering van uw onheil. Indien jullie “beleefdheid” verwarren met verkondigen van de waarheid, is het uw ondergang bespoedigen. Dit is speciaal voor jullie, hoort en verstaat!
    “Mat 15:9 Ze eren Mij tevergeefs, daar ze leerstellingen voordragen, die menselijke geboden zijn”

    Kijk de “beleefdheid” die Jezus had t.o.v. de Farizeeën en wetgeleerden.

    Mat_6:2 Wanneer ge dus een aalmoes geeft, laat het dan niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars dit doen in de synagogen en op de straten, om geëerd te worden door de mensen; voorwaar, Ik zeg u: Ze hebben hun loon reeds ontvangen.
    Mat_6:16 Wanneer gij vast, trekt dan geen somber gezicht zoals de huichelaars; want ze verwringen hun gelaat,
    opdat de mensen hun vasten zouden zien. Voorwaar, Ik zeg u: Ze hebben hun loon al ontvangen.

    Mat_15:7 Huichelaars, terecht heeft Isaias van u geprofeteerd:
    Mat 15:8 Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij.
    Mat 15:9 Ze eren Mij tevergeefs, daar ze leerstellingen voordragen, die menselijke geboden zijn.
    Mat 15:10 En nadat Hij het volk tot Zich had geroepen, sprak Hij tot hen: Hoort en verstaat.

    Mat_22:18 Jesus kende hun boosheid, en sprak: Huichelaars, wat stelt gij Mij op de proef?
    Mat_23:13 Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die het rijk der hemelen sluit voor de mensen. Want gij gaat er zelf niet in; en hen die er in willen, laat gij niet binnengaan.
    Mat_23:14 Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die het goed der weduwen verslindt onder het vertoon van lange gebeden. Daarom zult gij zo streng worden geoordeeld.
    Mat_23:15 Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die land en zee doorkruist, om één enkelen bekeerling te maken; maar als hij het geworden is, maakt gij hem tot een kind der hel, tweemaal erger dan gijzelf.
    Mat_23:23 Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die tienden betaalt van muntkruid, anijs en komijn; maar die nalatig zijt in het voornaamste deel van de wet: rechtvaardigheid, barmhartigheid en goede trouw. Dit moet men doen, en het andere niet laten.
    Mat_23:25 Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die de beker en de schotel van buiten reinigt, terwijl ze van binnen vol schraapzucht en onmatigheid zijn.
    Mat_23:27 Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars. Want gij zijt gelijk aan witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi zijn, maar van binnen vol doodsbeenderen en allerlei vuil.
    Mat_23:29 Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die grafsteden bouwt voor de profeten, de gedenktekens der rechtvaardigen versiert,
    Mat_24:51 En hij zal hem in stukken houwen, en hem het lot der huichelaars doen delen: daar zal geween zijn en gekners der tanden.
    Mar_7:6 Hij sprak tot hen: Huichelaars; terecht heeft Isaias over u geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij;
    Luk_12:56 Huichelaars, het uitzicht van aarde en hemel weet gij te beoordelen, maar hoe komt het dan, dat gij deze tijd niet weet te beoordelen?
    Luk_13:15 Maar de Heer gaf hem ten antwoord: Huichelaars, maakt niet ieder van u op de sabbat zijn rund of zijn ezel los van de kribbe, om ze weg te leiden en te drenken?

    Indien ik iets verkeerd heb geschreven, bewijs het mij dan, anders zwijg.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

     Bart

     (9 augustus 2018 - 21:56)

     Het gaat niet over het “strelen van oren” Peter. Het gaat ons enkel om het voeren van een fatsoenlijke dialoog met respect voor ieder. Temeer daar we elkaar slechts schriftelijk bejegenen en dus niet kunnen weten wie we voor ons hebben. Voor Jezus was dat anders bij de voorbeelden die u aanhaalt, Hij stond oog in oog met degenen die hij bekritiseerde en kende ze. Ze stonden niet op hetzelfde plan. Wij wel, met elkaar, als broeders en zusters in Christus, maar we zien en kennen elkaar niet , we schrijven elkaar slechts, dus is voorzichtigheid en respect geboden. Natuurlijk zijn we ook geroepen om elkaar te vermanen als dat nodig is maar dat moet dan wel in liefde voor elkaar gebeuren en niet met het “ketterkanon”.
     Gegroet.

  Gerard

  (9 augustus 2018 - 10:51)

  Aanvulling, ik verlaat die forum voor goed. Ik keer hier niet meer terug.

  Paul

  (9 augustus 2018 - 16:12)

  Van de eerste Christenen werd gezegd: “Zie hoe ze elkaar liefhebben!”. Kennelijk was díe traditie geen lang leven beschoren, want de schermutselingen op dit forum doen niet onder voor wat er zich bij St Paulus buiten de muren zou hebben afgespeeld (weet u nog, daar ging het artikel eigenlijk over). Katholiek of niet, je wordt hier gratis en voor niets door deze of gene voor ketter of vrijmetselaar uitgemaakt en ter rechtvaardiging daarvan nog even met een litanie van bijbelcitaten om de oren geslagen. Ik vind dat weinig hoffelijk, tamelijk barbaars en vooral ONchristelijk. Ik heb kardinaal Sarah, qua liturgie en leer Roomser dan de huidige paus, bijvoorbeeld nog nooit op zulk ondermaats ‘jansenistisch’ gefoeter kunnen betrappen. Je hoeft echt geen schreeuwlelijkerd te zijn om je boodschap over te brengen. Diepe eenvoud en een grote nederigheid volstaan.

   kurt

   (9 augustus 2018 - 18:59)

   Beste Paul, ik sluit me hier helemaal bij aan.

    Bart

    (9 augustus 2018 - 20:56)

    Ik ook, dank u Paul.

  A. G. Stinus

  (9 augustus 2018 - 16:46)

  – Dikwijls wordt de heilige traditie van de Kerk weerspiegeld in de liturgie en het gebed van de Kerk. Zo zal er in het verleden al heel dikwijls hulde gebracht zijn aan de zuiverheid en heiligheid van Onze Lieve Vrouw. Wel, dan is het niet verwonderlijk dat uit deze heilige traditie de ex cathedra uitspraak van de paus gekomen is dat Maria “Onbevlekt Ontvangen” is (gevrijwaard van de erfzonde). Maar ik heb in het gebed van de Kerk nog nooit gehoord “Heer, laat de overheid de misdadigers doden”. Dus heilige traditie van terechtstelling van misdadigers ? Daar heb ik grote vraagtekens bij.

  – In het Evangelie zegt Jezus : wie zonder zonde is werpe de eerste steen ; en de vrouw wordt niet gestenigd (en wordt gevraagd zich te bekeren). Dat moet ons op zijn minst een voorzichtige houding geven tegenover terechtstellingen.

  – Mijn devies : geen doodstraf ; wel een sterke beveiliging van de maatschappij tegen de opgesloten criminelen (en anderen). Voor mijn part mogen ze de middeleeuwse bol-met-ketting in ere herstellen. En de familie van slachtoffers, die zal zich mogelijk beter voelen als een crimineel levenslang opgesloten wordt, dan dat hij terechtgesteld wordt. Dat laatste leunt meer aan bij wraakneming.

  – Of er een land is dat zich van de opinie van het Vaticaan iets zal aantrekken, dat is natuurlijk een ander paar mouwen.

  Peter

  (9 augustus 2018 - 18:30)

  De waarheid is verraad in het land van de leugen.

   kurt

   (9 augustus 2018 - 18:58)

   Beste Peter,

   ik citeer Gerard: “A.G. Stinus jouw subjectieve ketterse mening doet er niet toe. Ga ergens anders ketteren.”

   Ik vind hier totaal niets inhoudelijks in, enkel het schofferen van iemand. “Iemands anders mening kan me totaal gestolen worden. Trap het hier af!” DAT zegt Gerard hier. Als U dat een normale vorm van discussie vind, dan zijn wij uitgepraat denk ik. Hij had evengoed kunnen zeggen dat hij bekommerd was om het zieleheil van Stinus, en misschien kunnen onderbouwen waarom hij dit dogma zo belangrijk vind. DAT is een normale discussie.

   Het feit dat Gerard dan ook nog eens eieren voor z’n geld kiest, en ons gewoon zijn rug toekeert, in plaats van in een deftige woordenwisseling te gaan, vind ik dan ook ronduit bedroevend. Zoals ik al eerder zei, “Iemand die zeker is van zijn standpunt, kan de ander gerust van antwoord dienen met degelijk onderbouwde en gegronde standpunten”. Dit heeft niets te maken met de inhoud beste Peter, dit heeft te maken met een fatsoenlijke vorm van communiceren. Zoals Bart al schreef, dit brengt betere vruchten voort, voor ons allemaal.

  Peter

  (9 augustus 2018 - 22:11)

  Ik breng hier op dit forum niets anders dan de waarheid. Iedereen is gebonden de waarheid lief te hebben wil hij eeuwig leven. Ik ben wie ik ben. Ik spreek en bemin de waarheid en haat huichelarij en leugen.

  Jules van Rooyen

  (9 augustus 2018 - 22:11)

  Ik sluit me aan bij Peter, beste Gerard, trek je niet terug omwille van kortzichtigheid of onbegrip, bij enkele onwetenden, of naïeven ! Zij zijn niets meer gewend, zij verdragen geen duidelijkheid, noch recht toe recht aan, taalgebruik. Immers binnen de NOM kerk is de waarheid niet in tel, maar zwijmelen clerici en gelovigen in oecumenische codetaal : tolerantie en begrip, met zicht op een ” straal van waarheid ” (Nostra Aetate), in de belangrijkste heidense richtingen, en ketterse ideologieën. Zelfs worden verontschuldigd, de volgelingen der farizeeën, die Christus hebben gekruisigd en omgebracht en daarna, twee millenia strijd op leven en dood hebben gevoerd tegen de Apostelen, martelaren en heiligen, tegen kerkleraars, bisschoppen en gelovigen van de Kerk van altijd. De NOM kerk heeft een blinde vlek voor die geschiedenis.
  Het benoemen daarvan in de huidige tijd, is onbestaanbaar. Wij leven in revolutionaire tijd, die de waarheid niet meer verdraagt, ook op dit voortreffelijke forum. Christus heeft daarvoor gewaarschuwd. Dat is de realiteit waar wij hier op dit forum niet aan ontsnappen, beste Gerard.
  Een ketter is een ketter, en dat mag je wel denken, maar niet zeggen. “Andersdenkenden”, zult gij bedoelen !!! Zelfs, “dolerenden”, is al te streng.
  Tracht daar boven te staan, Gerard, het grenst aan idioterie ! Geef de strijd niet op, nooit !
  Voor het beroemde boek van Maurice Pinay (pseudoniem voor kard. Ottaviani, Mgr. Levèbvre, e.a.), “Deux mille ans de complot contre l’Eglise” (1960), zou tegenwoordig geen uitgever, noch boek drukker, te vinden zijn.
  In navolging van de hoofd engel Lucifer, in opstand tegen zijn Schepper, wordt de farizeese sekte aangedreven door eeuwige haat tegen de eeuwige en onveranderlijke waarheid van Christus, tegen Gods Zoon, die het denkraam en de attitude, van de Kerk van altijd, vorm heeft gegeven.
  Eén van de gevolgen van het complot is, dat een joods iemand als kard. Marx, het nu tot kardinaal heeft kunnen schoppen. In vroeger tijden zou dat onmogelijk zijn geweest, ter bescherming van het katholieke geloof, tegen een dreiging van binnen uit. Alle vroegere Concilies van vòòr de Reformatie hebben zich over de joodse kwestie gebogen. Geen joden, noch in maatschappelijke functies, ter bescherming van de volken en de burgerij, noch in kerkelijke, ter bescherming van het geloof en de gelovigen. Hoe wijs waren die besluiten.
  Sinds twee eeuwen is de tol enorm geweest. Alleen al het communisme, judaïsme = communisme, heeft wereldwijd naar schatting, 100 miljoen slachtoffers geëist. En twee eeuwen van wereld oorlogen en revoluties, hebben meer slachtoffers gekost dan alle slachtoffers van oorlogen en revoluties in de eeuwen, vòòr de Franse revolutie (1789). Toen de joden geëmancipeerd werden (1791) grepen zij de kans voor de revanche op de Christen volken. Zij wilden hen overheersen en uitroeien.
  Maar In de na-oorlogse tijd (na 1945), kwam de morele chantage op gang, op valse gronden, berustend enkel op “verklaringen”, niet op feiten. Daarmee was het afgelopen met de zelfbescherming, en joden konden carrière maken binnen de Kerk en in maatschappelijke functies. Dus de verwoesting van binnen uit, op de twee fronten, kon onverminderd door gaan. De desastreuze benoemingen van de vrijmetselaar en communist Roncalli (alias J XXIII, 1958) en joden, als de kardinalen Lustiger, Bea, Montini (alias P VI) en Wojtyla (alias JP II), hadden tot voorzichtigheid moeten stemmen. Maar neen, ook Marx moest aan de beurt komen. In de basiliek in Rome met duizenden misdienaars bedevaarders, grijpt hij zijn kans, te plaatsen in het bredere kader van de algehele vernietiging van de Kerk van altijd en het Christendom, waarmee de huidige maçonnieke top in Rome “beschäftigd” is. Ieder van de hierboven genoemden voelt zich eerst joods, en pas daarna volgt de burgerlijke identiteit en positie. “Joods” zijn is een obsessie, een virus tussen de oren. Gééneen is te vertrouwen, vooral niet in hoge functies zoals Merkel en Macron. De vrijmetselarij maakt daar willig gebruik van, binnen en buiten de Kerk. Zij heeft sinds decennia, de macht in handen in Rome. Juist de inzet van een joodse clerus in de top van de Kerk, bevordert de overwinning van Lucifer, stap voor stap. Zoals de jodin en ex kader communist Merkel tracht Duitsland te vernietigen, met “wir schaffen dasz”, ten aanzien van de door haar aangestuurde massa immigratie. Die drang tot vernietiging is in de top in Rome herkenbaar. In de burger wereld is het niet anders. Joden en vrijmetselaars namen het initiatief op de desastreuze weg naar vrije abortus. De socialistische, joodse PvdA politicus, minister Van Thijn deed het vuile werk in NL. In FR was het de joodse madame Veil. Transgressie is in de joodse wereld één van de belangrijkste deugden, gepaard aan eeuwige rebellie en geldhonger.
  Vergrijzing van het suïcidaire Westen is het gevolg van abortus.
  Het Concilie van 1962-1965, was de dijkdoorbraak, een mega transgressie. Vervolgens zou de gehele Christelijke beschaving van het Westen, van binnenuit, als verrot fruit verder vegeteren. Althans dat is de joods-maçonnieke planning, tot er een ommekeer komt, die de traditionelen op dit voortreffelijke forum willen bevorderen, met name door ontmaskering. Meer kunnen we niet doen. Daarvoor is het alle hens aan dek, beste Gerard.

   Peter

   (9 augustus 2018 - 22:47)

   Beste Jules, wat u zo goed verwoord is hetgeen Jezus gezegd heeft, maar men ziet het niet, of men wil het niet zien.

   Mat 21:33 Luistert naar een andere gelijkenis: Er was een huisvader, die een wijngaard plantte; hij omringde hem met een muur, groef er een wijnpers in, en bouwde er een toren op. Daarna verpachtte hij hem aan landbouwers, en vertrok naar het buitenland.
   Mat 21:34 Toen nu de tijd van de oogst was gekomen, zond hij zijn dienaars naar de landbouwers, om de hem verschuldigde vruchten in ontvangst te nemen.
   Mat 21:35 Maar de landbouwers grepen zijn dienaars vast; den een sloegen ze, een ander doodden, een derde stenigden ze.
   Mat 21:36 Weer zond hij andere dienaars, talrijker nog dan de vorige; en ze behandelden hen op dezelfde wijze.
   Mat 21:37 Ten laatste zond hij zijn zoon tot hen; want hij sprak: Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben.
   Mat 21:38 Maar toen de landbouwers den zoon zagen komen, zeiden ze onder elkaar: Dat is de erfgenaam; komt, laten we hem doden; dan zullen wij zijn erfenis krijgen.
   Mat 21:39 Ze grepen hem vast, wierpen hem buiten de wijngaard, en doodden hem.
   Mat 21:40 Wanneer nu de heer van de wijngaard terugkomt, wat zal hij dan met die landbouwers doen?
   Mat 21:41 Ze zeiden: Hij zal de booswichten een schrikkelijke dood doen sterven, en zijn wijngaard aan andere landbouwers verpachten, die hem te rechter tijd de vruchten brengen.
   Mat 21:42 Jesus sprak tot hen: Hebt gij niet in de Schriften gelezen: “De steen, die de bouwlieden hebben verworpen, Is de hoeksteen geworden; De Heer heeft het gedaan: Een wonder is het in onze ogen.”
   Mat 21:43 Daarom zeg Ik u: Het rijk Gods zal u ontnomen worden, en aan een volk worden gegeven, dat er de vruchten van opbrengt.
   Mat 21:44 En wie valt op deze steen, zal worden verbrijzeld; en op wien hij valt, dien zal hij verpletteren.
   Mat 21:45 Toen de opperpriesters en de farizeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze, dat Hij hèn had bedoeld.

   Zo beste Gerard, de laatste verzen moeten wij nu aanschouwen.
   Goede moed en doet u maar rustig verder.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   Paul

   (10 augustus 2018 - 11:19)

   C’est le ton qui fait la musique.
   Dat heeft niets met waarheid, traditie, huichelarij, leugen of zelfs maar met geloof te maken. Respect is gewoon een kwestie van elementair fatsoen. Andere forumleden kortzichtigheid of onbegrip toedichten of als onwetend, of naïef kwalificeren geeft daar andermaal duidelijk geen blijk van. Het zou geen kwaad kunnen eerst even onderstaande (summiere) regels voor deelname aan dit forum door te nemen alvorens het toetsenbord ter hand te nemen.

   Voor het overige – wat de inhoud betreft – mag de Kerk blij zijn de nochtans van oorsprong Joodse Edith Stein tot haar heiligen te mogen rekenen. Helaas viel zij ten prooi aan Hitlers rassenwaan c.q. Jodenhaat.
   Que jamais l’histoire ne se répète..

   Let me put it this way: ‘Some people’s idea of free speech is that they are free to say what they like, but if anyone says anything back, that is an outrage.’ (Winston Churchill)

    Peter

    (10 augustus 2018 - 15:35)

    Beste Paul,
    Ik zou niet weten dat bezorgdheid om iemand de waarheid te bij te brengen, zelfs aan de hand van de zovele hier op dit forum geciteerde bijbelcitaten (niet bepaald met het om de oren te slingeren, Paul), encyclieken, geschriften ex-cathedra van de zovele concilies (niet vat2, want is er geen), en doen opmerken dat er een ketterse uitspraak gedaan werd, met het oog dat deze persoon zijn dwaling zou kunnen opmerken, dat het een manco is aan eerbied.
    Als door bijdragen van Benjamin, Jules, Gerard en mij zelf en anderen, deze wel onderbouwde argumenten niet aanschouwd worden en gewoon door onzin, en prietpraat gewoon worden weg gewuifd, dan is dat inderdaad een manco aan respect voor diegenen die deze deze inspanningen hebben gedaan. Ik noem geen namen, maar dan komen er uitspraken zoals: “even met een litanie van bijbelcitaten om de oren geslagen. ” “Maar misschien ben jij wel de Allerhoogste …” “Verwar jezelf dus niet met de Almachtige.” enz… zonder de grond van de discutie te betrachten of een tegenargument te geven, wat een groot manco aan respect is voor al deze inspanningen.
    Men is dan op de tenen getrapt, omdat er gewoon geen kennis is van zaken, of dat men de boodschap niet wil aanvaarden. Het gaat hier niet om, jazeker, het strelen van de oren, en het “brood van de kinderen aan de hondjes te geven”. omdat men gewoon niet in staat is om op de eeuwenoude onveranderbare leer van waarheid van de R.K. Kerk, hier aangehaald, deze te weerleggen.
    Men redetwist over beleefdheid, respect enz… om de grond van de zaak weg te moffelen.
    Het aanhalen van modernistische uitspraken zoals, oordelen en veroordelen, en zoals “wie zonder zonden is gooie de eerste steen” is gewone taal die ik gewend ben te horen als ik de waarheid naar voren breng.
    Zoals Gerard dat eveneens opgemerkt heeft, zijn jullie niet in staat om te betrachten dat hij uit liefde de waarheid komt aanbrengen, hem dankbaar te zijn, maar integendeel wordt er hier een taal gesproken die gaat ergeren.
    Als men dat niet voor ogen heeft, is het een grote ramp. Geloof me vrij.
    Zoals ik reeds hier geschreven heb, mag men mij in het aangezicht spuwen, mij alle mogelijke verwenselijke namen geven, beschimpen en bespotten, dat deert mij helemaal niet, ik ben daaraan gewend geraakt. Ik betracht altijd wat er gezegd wordt of ik het moet aannemen of verwerpen. Met die scheldacties verlies ik mijn kostbare tijd niet. Niet nu, niet nooit.
    Ik schrijf dit hier eenmalig en zal er verder geen commentaar op geven.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

     kurt

     (10 augustus 2018 - 19:24)

     Ik lees: “Men redetwist over beleefdheid, respect enz… om de grond van de zaak weg te moffelen.”

     Eerst zelf goed lezen Peter. (En Jules) NOGMAALS: het gaat NIET over de INHOUD! Het gaat om hoe je de dingen zegt, mensen schoffeert etc… Ik ben op dit forum ook al weggezet als schijnheilig, hypocriet, krijsende keukenprinses…
     Als dit Uw idee is van evangeliseren, veel succes, op die manier zullen je zaadjes geen vrucht dragen, geloof me.
     Ik erger me ook blauw aan onze lakse pastoors, bisschoppen, kardinaal, ik zie ook hoe alles verloedert wat met ons echt oprecht Katholiek geloof te maken heeft. Ik zou het soms ook willen uitschreeuwen tijdens de zoveelste lauwe preek. En ik durf er ook na de mis een priester op aan te spreken. Doch steeds met respect, kordaat maar vriendelijk. Niemand word beter van het over en weer slingeren van verwijten en gescheld…

     Paul, goed citaat van wijlen W. Churchill. Een aantal forumleden schermen daar graag mee naar de andere kant. Dat er alleen maar vrije meningsuiting zou zijn voor “de linksen”. Maar als er dan hier op dit forum iemand op de proppen komt die de dingen anders ziet, ho maar, dan zijn ze de eersten om te schermen met mooie termen. “Ga op een ander forum ketteren en meer van dat fraais. Heel Katholiek …

     Nog een paar zinsnedes uit de regels van dit forum:

     -Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden
     -Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan
     -Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld…

     Bij deze.

     Fijn weekend

  A. G. Stinus

  (10 augustus 2018 - 15:59)

  … Het zou mooi zijn als alle deelnemers van dit forum hun opinie en argumenten kalm en nuchter naar voor zouden brengen. Zonder dat er mensen onterecht afgeschilderd worden als vrijmetselaars, vuige personen, afschuwelijke joden of trawanten van Lucifer of welke duivel ook.
  … Op de persoon spelen in plaats van op de bal duidt overigens dikwijls op gebrek aan degelijke inhoud.

   Peter

   (10 augustus 2018 - 21:25)

   Stinus, ” … op gebrek aan degelijke inhoud.” Zovele malen dut u iets hier een reactie komt plaatsen, maar ik wacht nog steeds op een degelijke inhoud. Wanneer?

  Jules van Rooyen

  (10 augustus 2018 - 19:24)

  Niet geïmponeerd, beste Paul, heb ik het refrein al vele malen moeten aanhoren ; ik begrijp je wel, maar je schiet te kort. Waar blijven de argumenten ?
  Waarom zou de Heilige Don Bosco ons erop gewezen hebben, dat “de enige echte strijd in de geschiedenis is die tegen of vòòr de Kerk van Christus” ?
  Verzoek eerst de moeite te willen nemen om boeken te lezen, b.v. dat van Maurice Pinay (zie hierboven, of mijn boek “Sluiproutes van de macht”), over de onderhavige materie van subversieve machten achter de schermen, van joods maçonnieke krachten achter de wereld revolutie, ter bevordering van de Jew World Order, van een wereldregering, van een strijd tegen het Christendom ter vernietiging van de katholieke Kerk, ter vernietiging van de Europese volken en 2 millenia Christelijke beschaving, alvorens de verongelijkte moraal ridder uit te willen hangen, bij gebrek aan betere argumenten.

  Jules van Rooyen

  (10 augustus 2018 - 19:53)

  Beste Paul, ik heb nog een nabrander. Verwijs nooit naar Churchill (vrijmetselaar met joodse roots). Hij was de drijvende kracht achter het ontbranden van WO I. Na die oorlog hongerde hij uit het Duitse volk met een marine blokkade, tot in de zomer van 1919, met ongeveer 1 miljoen burger slachtoffers. Als handyman van de joodse bankier en vrijmetselaar, president Roosevelt, drukte hij op de startknop van WO II, bij zijn aantreden op 10 mei 1940.
  WO II, beoogde de totale vernietiging van het Duitse volk. Churchill was één van de grootste satans van de eerste helft der 20ste eeuw. Roosevelt pleegde zelfmoord vlak voor het einde van de oorlog (12-04-45).

   Peter

   (10 augustus 2018 - 21:43)

   Zo is dat, beste Jules.

  Theo Vevangt

  (15 augustus 2018 - 20:24)

  Wat ik hier allemaal lees zijn de laatste stuiptrekkingen van het traditionalisme dat geen enkele toekomst heeft. Het heeft geen zijn er tegen te reageren. Het sterft vanzelf uit. Het vertegenwoordigt O,000001 procent van de katholieken.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.