“Sjalom” vanuit Rome

Vraag: “Hoe breng je jonge katholieken van hun geloof af?” Antwoord: “Stuur ze naar Rome!”

 

Paus Franciscus ontmoet vanavond de circa 60.000 misdienaars uit 19 landen, onder wie ook een 90-tal Vlaamse misdienaars (M/V), die deelnemen aan de 12de internationale ministrantenbedevaart in Rome. De bedevaart heeft om de 4 tot 5 jaar plaats op initiatief van de internationale ministrantenvereniging Coetus Internationalis Ministrantium (CIM) die hoofdzakelijk door Duitsers wordt gerund.

“Met dit initiatief geven zij een signaal van vrede en verstandhouding, op een moment waarop Europa steeds meer maatregelen neemt om zijn grenzen te sluiten”, zegt bisschop Ladislav Nemet, die buiten de wil van de misdienaars om meteen een politieke meeting van het gebeuren maakt. Vanavond om 19 uur is er een avondgebed met Franciscus. Opmerkelijk is ook dat de misdienaars de kans krijgen om aan de paus vragen te stellen. De misdienaars mogen hun vraag in hun eigen taal stellen. Daarna wordt die door een tolk vertaald voor de paus en misdienaars met een andere taal. Of ze ook een antwoord krijgen, is voorlopig nog onduidelijk.

 

Misdienaars op ‘bedevaart’ (Duitse ‘stijl’)

 

Het is duidelijk, dat post-katholieken niet meer weten, hoe ze zich in een kerk moeten gedragen. Met ‘dank’ aan het Tweede Vaticaans Concilie.

Deel dit artikel:Share on Facebook13Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  Jules van Rooyen

  (1 augustus 2018 - 09:16)

  Het wordt onderhand meer dan duidelijk, de afgrond in denken, doen en devotie, tussen de NOM katholieken en die van de Traditie. Dit betreft geestelijken en gelovigen. Een tragische situatie. Ten eerste, de niet gewenste aanwezigheid van meisjes, die niet geroepen zijn om het altaar te betreden, en zeker niet om de priester te dienen bij het opdragen van het Heilig Misoffer. Dat is voorbehouden aan mannen en jongens. Ten tweede, niet sport als plezierige tijdvulling voor jongens, maar gemengde profane lol, met zelfs exhibitionistische aspecten op het toneel. De meisjes veroorzaken kortsluiting bij de jongens, wier hoofdtaak ligt in het ontwikkelen van een heilige eerbied voor het liturgisch offer. Dat gaat niet samen en dat krijgt geen kans in de hier geschetste context. De NOM revolutie heeft de aanleg voor mannelijke ingetogenheid en devotie voor het heilige, vernietigd. De modernistische geestelijkheid heeft dit kennelijk zelf niet in de gaten.

  willy

  (1 augustus 2018 - 12:48)

  De misdienaars van tegenwoordig hebben heel andere waarden dan vroeger, en denken van het Evangelie dat het een vorm van humanisme is en geen offer meer , dus dan krijg je zulke toestanden!

   Peter

   (1 augustus 2018 - 13:34)

   Vraag: “Hoe breng je jonge katholieken van hun geloof af?” Antwoord: “Stuur ze naar Rome!” Heel juist!
   Het heeft meer weg van een “pseudo-katholiek tomorowland”. Hoe kunnen ouders hun kinderen naar zo’n afschuw sturen? Omdat ze zelf blind zijn. Afschuwelijk. Ga maar daar prediken over kuisheid en zonden!
   Popstar Bergoglio alias Fransiscus is in zijn nopjes.

  A. G. Stinus

  (1 augustus 2018 - 15:35)

  Waarom moet hier telkens het 2e Vaticaans concilie bij gesleurd worden als “boosdoener” ? De Kerk nu wordt gemaakt door de kerkelijke gezagsdragers van nu, en zo een bijeenkomst kan er veel beter uitzien, ook al was er zoveel jaar geleden een 2e Vaticaans concilie.

   Peter

   (1 augustus 2018 - 17:08)

   Stinus, zovele malen heb ik u geschreven als ook op (25 juli 2018 – 13:39) :
   Wie bent u Stinus? Al diegenen die, zoals VatII, loge enz…, de H. Maagd niet beminnen en gehoorzamen, zijn vijanden van God.
   Dus geef ons een geruststelling en schrijf eens hier hoe hoog u Haar Onbevlekte Ontvangenis prijst, de vlekkeloze Roos van de Allerhoogste. Is Zij uw Meesteres of niet?
   Als u hier op antwoord kunt u ons geruststellen, ga anders naar een Vat II forum.

   Eric

   (2 augustus 2018 - 01:34)

   Ach heer Stinus,
   het kan u vergeven worden dat uw zieltje blind is.
   Echter, de vraag dringt zich meer en meer op of gij moedwillig blind zijt?

  Gerard

  (1 augustus 2018 - 16:27)

  En waarom hier telkens weer vragen naar de bekende weg?

  Jacob de Meerdere

  (1 augustus 2018 - 20:31)

  Mijn bericht, jouw bericht = is spreektaal.

  Maakt u geen zorgen de kelk is nog niet halfleeg, er komt nog een tijd dat ze naar de mis zullen gaan in bikini en zwembroek. En vrouwen ja ze denken dat ze mogen paraderen aan het altaar, ze kennen gewoon hun plaats niet meer en nog minder de kerkgewoontes.

  Een vrouwelijke doorwinterde godsdienstlerares die kinder het reilen en zijlen moet bijbrengen,
  heb in de kerk gevraagd om haar toekomende plechtige communicanten wat in toom te wil houden, met de boodschap van ” Dit is het huis van God rust/stilte en bezinning en U laat die kinderen maar roepen en door de kerk hollen, is dit kinderen leren respect krijgen voor God ik denk het niet.” Respons van de deze vrouw ” het zijn nog jonge kinderen, God heeft daar wel begrip voor en gij niet.”

  Heel de hedendaagse kerk zit volledig fout ineen. Zoals deze vrouw die geweldig voeld met zichzelf oploopt en gewoon op u neerziet, ik weet niet alles maar de oude waardes. Maar ik weet respect te hebben in een kerk.
  Maar dit word afgedaan, ge bent niet meer mee met uw tijd.
  Laat ons voor deze personen en kinderen bidden, dat ze op een dag toch inzien dat het fout is.

  Met vriendelijke groeten,

  Br. Jacob… .

  OlfJan

  (2 augustus 2018 - 00:38)

  Wat hebben vrouwen in bikini te maken met een uitje van misdienaars? Ik begrijp het verband niet helemaal. De meeste vrouwen gaan in deze tijd niet in bikini op straat rondlopen laat staan dat ze zo de kerk in komen. Wel ben ik het met u eens dat ze netter gekleed mogen gaan. Zowel mannen als vrouwen kennen de kledingregels van de kerk.
  De jongeren zijn duidelijk uit. Dat dansen ziet er gezellig uit. Of jongedames misdienaar moeten (willen) worden is niet mijn ding. Ik heb mijn kleindochters vertelt dat er andere taken voor hen waren weggelegd. Ze kunnen geen priester worden, waarom zouden ze daar op voorbereid willen worden?

  Gerard

  (2 augustus 2018 - 09:13)

  Dat u het verband totaal kwijt bent is wel duidelijk. Duivels hebben tegen hun wil in, tijdens verschillende exorcismen, moeten bekennen, hoe vrouwen er tegenwoordig bij lopen op de stranden, dit voor hun een rijke buit oplevert voor de hel. Daar zijn wij massaal aanwezig. Ook tijdens de onbehoorlijke dansen, dansen wij vrolijk tussen hun in. De mensen zouden zich, werkelijk doodschrikken als zij ons daar werkelijk zouden kunnen zien. Dat levert ook een rijke buit op voor de hel.

  Gerard

  (2 augustus 2018 - 10:18)

  Uitje?????????????????? Het gaat toch om een bedevaart. Dit zijn dan de bedevaarten van novus ordo katholieken. Ik zou zeggen, kijk eens naar de bedevaarten van de Traditie. En zoek het verschil. Wat is Katholiek en wat niet.

  Gerard

  (2 augustus 2018 - 11:52)

  Trouwens over dat dansen, vertel ik niet iets nieuws. De pastoor van Ars de heilige Johannes Baptista Vianny, heeft hier geweldig tegen gestreden. Hij wist maar al te goed, dat hierdoor veel zielen verloren gaan. Een voorval uit zijn heilig leven, wordt vaak aangehaald. Een meisje was treurig, dat zij niet ten dans werd gevraagd door een zeer aantrekkelijke jongeman. Deze kon geweldig dansen. De heilige pastoor Vianny vertelde haar, hoe God haar beschermt had tegen de duivel. Hij vroeg haar, heb je dan niet naar de voeten van die man gekeken? Dan had je kunnen zien, dat er vlammen onder zijn voeten vandaan kwamen.

  OlfJan

  (2 augustus 2018 - 13:43)

  Tja, ik zie op de video dansende jongeren. Het lijkt op een disco of zoiets. Dat lijkt op een uitje. De jongeren hebben er duidelijk plezier in. Op de andere video zie ik een ontmoeting tussen paus Franciscus en de jongeren. Het ziet er naar uit dat zowel de paus als de jongeren het naar hun zin hebben. Ik zie dat niet als iets verkeerds.
  Op de foto zie ik dames die naar mijn smaak te bloot zijn. Zo wil ik niet dat mijn (klein)dochters er bij lopen en zeker niet als ik er bij ben. Daar houden ze zich ook aan.
  Op het strand zult u mij nu niet tegen komen. Mij te warm. Met wat ik op de tv zie zijn de dames op het strand gekleder dan enkele jaren geleden.

  Wat betreft dansen: mensen dansen al vanaf de oudheid. Over Miriam de zus van Mozes lezen we al dat ze danste met een tamboerijn. Als het gaat om dansen omdat mensen blij zijn, vind ik fijn. Gaat het om dansen om te paren zonder getrouwd te zijn dan lijkt mij dat dat niet toegelaten moet worden.

  A. G. Stinus

  (2 augustus 2018 - 15:44)

  Hallo Eric en Peter,

  … Blijkbaar maakt u ondoorgrondelijke associaties en rare gedachtesprongen. Maar om u gerust te stellen : ik ben een groot vereerder van Maria, de moeder Gods, en ik ben meerdere keren op bedevaart geweest naar plaatsen waar Ze verschenen is. Ik heb ook nogal wat documentatie in verband met de plaatsen waar Maria ons komen bezoeken is.
  … NB : Het 2e Vaticaans Concilie afwijzen getuigt niet van wijsheid in het katholieke geloof. Het is belangrijk er op te wijzen dat Maria een belangrijke rol speelt in de teksten van Vaticanum II, meer dan in vroegere concilies.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

   Peter

   (2 augustus 2018 - 19:26)

   Stinus, als u een “groot vereerder” bent van Maria, de Moeder Gods, dan vereert u de VatII pseudo kerk niet.
   Het zijn twee tegenstrijdigheden. De Allerheiligste Maagd Maria heeft de R.K. Kerk reeds in1846 verwittigd dat Rome het geloof zal verliezen. Dus niet aandraven met teksten van Vat II concilie over Maria. Het hoogste goed, het Allerheiligst Misoffer van Haar Goddelijke Zoon Jezus durven te wijzigen en er een afschuw van te maken. De H. Sacramenten veranderen die zovele zielen doet verloren gaan, en zoveel meer afschuw van misleidende geschriften en ketterijen van VatII, denkt u door dit alles hoog te prijzen, zoals u doet, dat u Maria “vereert”?????????
   Weet u wel wat een juiste Maria-verering inhoudt? Neen geruststellen is heeeeeeel wat anders.
   Trouwens mijn vraag was als volgt:
   Dus geef ons een geruststelling en schrijf eens hier hoe hoog u Haar Onbevlekte Ontvangenis prijst, de vlekkeloze Roos van de Allerhoogste. Is Zij uw Meesteres of niet?
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   Eric

   (2 augustus 2018 - 19:49)

   heer Stinus,
   ik ken een zeer eigentijds modern man die veel Mariaoorden en abdijen bezoekt. Hij spreekt ook heel graag met moderne geestelijken, bij voorkeur hooggeplaatsten. Al die mensen zijn zo nadrukkelijk voor Vat2 en komen hem heel vriendelijk tegemoet. Ik zou hem daar bijna om benijden. Lekker gezellig bij de tijd zijn en nooit zeuren over wat die ouderwetse ‘conventionele’ katholieken aan te merken hebben. Ik zou wel graag zo kinderachtig simpel willen zijn als dat het ware geluk kon brengen. Maar wat gebeurde? Hij ging op een dag naar een zeer bekend Mariaoord en werd daar blind aan een oog. Uitgerekend hij!
   Echt gebeurd.
   – Oprechtheid wordt van ons verlangd. Voordat een oordeel geveld wordt. Zoveel profeten vroeger en heden maken dat duidelijk.

  kurt

  (3 augustus 2018 - 15:20)

  Uit de geschriften van A.K. Emmerick, een stukje waarin ze de neerdaling van Jezus in de hel beschrijft. Ik citeer hier het laatste stukje…

  In het midden was een afgrond, donker als de nacht. Hierin werd Lucifer geketend neergeworpen en een zwarte damp walmde rondom hem omhoog. Dit alles geschiedde volgens bepaalde goddelijke raadsbesluiten en bevelen. Ik vernam dat Lucifer 50 of 60 jaren vóór het jaar 2000 na Christus (1940-1950), als ik me niet vergis, voor een hele tijd losgelaten zal worden .

  A. G. Stinus

  (3 augustus 2018 - 16:11)

  Hallo Peter (2 augustus 2018 – 19:26),

  – Je schrijft : “De Allerheiligste Maagd Maria heeft de R.K. Kerk reeds in 1846 verwittigd dat Rome het geloof zal verliezen. Dus niet aandraven met teksten van Vat II concilie over Maria.”
  – Mag ik u vragen waar u de onfeilbaarheid vandaan haalt om te zeggen dat die uitspraak van Onze Lieve Vrouw betekent dat het 2e Vaticaans Concilie ongeldig en onjuist is ? Maar misschien ben jij wel de Allerhoogste …
  – Wil jij dan dat de het Heilig Misoffer in het vervolg weer overal in het latijn opgedragen moet worden, zodat niemand er nog iets van verstaat ? Het is toch goed dat de mensen echt kunnen deelhebben aan de Eucharistieviering, in de taal die ze elke dag spreken.
  – NB : Privé openbaringen (bv. in verschijningen enz.) behoren niet tot de openbaring ; je hoeft er zelfs niet in te geloven. Willy en ikzelf hebben daar vroeger reeds op gewezen.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

   Peter

   (3 augustus 2018 - 19:26)

   De onderscheiding der geesten is een grote gave van de Allerhoogste.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  Eric

  (4 augustus 2018 - 05:13)

  Ach heer Stinus,
  Het gaat toch niet om het Latijn.
  De ‘moderne viering’ is geen vertaling van de oorspronkelijke Tridentijnse Heilige Mis!

  Had men het opdragen van het oorspronkelijk Heilig Offer van Christus willen respecteren om het ZONDER ONDERBREKING in stand te houden dan had men het wel af en toe eens in de volkstaal kunnen doen. Dat had slechts een klein beetje minder respect opgeleverd. Misschien niet zo heel erg???

  Maar nu kan men er niet meer omheen dat men alles in het werk stelt om het Offer te maskeren, Jezus te vernederen, God de Vader aan te vallen!
  Het dagelijks Offer zal uiteindelijk volledig worden onderbroken!

  Om dat te verdoezelen wordt in de hoogmoedige steden op zondag de ‘moderne misviering’ in het Latijn gedaan, om de mensen totaal te misleiden, om op plechtige wijze de zielen vermoorden.

  Stinus, ga dringend onder de ijskoude duoche staan. Wordt wakker!

  A. G. Stinus

  (4 augustus 2018 - 09:56)

  Hallo Eric,

  – Je schrijft : “De ‘moderne viering’ is geen vertaling van de oorspronkelijke Tridentijnse Heilige Mis!”
  – Waarom zou de “moderne viering” een vertaling moeten zijn van de Tridentijnse Heilige Mis ? Liturgie kan op veel manieren goed gevierd worden, als het essentiële daarin maar volop gerespecteerd wordt. En dat gebeurt ook in de Novus Ordo Heilige Mis.
  – Is de Tridentijnse Mis soms een letterlijke weergave van het oorspronkelijke Misoffer op witte donderdag ? Natuurlijk niet.
  – Verwar jezelf dus niet met de Almachtige.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  Gerard

  (4 augustus 2018 - 10:47)

  Het oorspronkelijke Misoffer vond plaats op Calvarie. Op witte donderdag verwees Christus naar Calvarie. Dit is mijn Vlees dat voor u zal worden overgeleverd. Verwijzing naar Calvarie . Dit is mijn bloed dat voor u vergoten zal worden. Dit moest dus nog op Calvarie gebeuren. Het Heilig Tridentijns Misoffer stelt op onbloedige wijze het Heilig Kruisoffer van Calvarie tegenwoordig. Dogmatische leer.
  Het Tridentijns Heilig Misoffer is geen protestantse maaltijdviering, zoals de N.O.M. met een voorzitter van de vergadering. (Inleiding op de N.O.M).

   Peter

   (4 augustus 2018 - 11:22)

   Stinus, geef een klaar en duidelijk antwoord en kom niet af met voor mij en voor Eric te schrijven: “– Verwar jezelf dus niet met de Almachtige. ” en voor mij: ” Maar misschien ben jij wel de Allerhoogste …”. Ik ken die taal heel goed hoor en de oorsprong ervan. Dus vraag ik u nogmaals.
   Antwoord hierop zonder rond de pot te draaien: “Dus geef ons een geruststelling en schrijf eens hier hoe hoog u Haar Onbevlekte Ontvangenis prijst, de vlekkeloze Roos van de Allerhoogste. Is Zij uw Meesteres of niet?”
   Indien u Jezus Christus in waarheid aanbid, dan doet u wat ik u vraag met veel plezier. Anders niet.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  Gerard

  (4 augustus 2018 - 11:21)

  Herstel Bloed moet natuurlijk met een hoofdletter geschreven worden.

  Gerard

  (4 augustus 2018 - 11:41)

  Aan Peter. Een advies. Maak je niet zo druk om die onzin. A.G. Stinus is besmet door de protestantse geest van de N.O.M. Hij denkt protestants. Hij heeft het zelf niet eens door.

  Gerard

  (4 augustus 2018 - 16:11)

  Peter en ook Eric, ik geloof dat ik mij niet helemaal duidelijk heb uitgedrukt. Moet natuurlijk zijn, die onzin die A.G. Stinus uitkraamt.

  Gerard

  (4 augustus 2018 - 16:46)

  Met de Tridentijnse Heilige Mis, wordt natuurlijk bedoeld, de Heilige Mis van altijd. Trente heeft niet een nieuwe H.Mis geschapen, maar de bestaande H.Mis van Rome voor altijd vastgelegd. En deze mag nooit verboden worden. Zoals Bergoglio ( o.a aan de paters van de Onbevlekte Ontvangenis heeft gedaan) en de meeste huidige bisschoppen nu doen. Zij hebben de vloek van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus over zich afgeroepen, die hier aan verbonden is, indien zij dit zouden doen.

  A. G. Stinus

  (4 augustus 2018 - 20:05)

  – De Tridentijnse Mis werd natuurlijk ook eens voor de eerste keer ingevoerd en opgedragen. Denkt men nu echt dat vóór die tijd (in de Middeleeuwen, en in de vroegchristelijke tijd) er geen echte, geldige eucharistie opgedragen werd ?
  – Alleen de katholieke Kerk, in concilie bijeen, kan beslissingen nemen over de vorm en het verloop van de Heilige Mis. Welnu, dat gebeurde in het 2e Vaticaans concilie, dat 100 % geldig is.
  – Waarover maken Eric, Peter, … zich druk ? Tridentijnse Missen zijn toch toegelaten ? Dat ze eens verdraagzamer worden en zich niet druk maken dat er ook nog andere vormen zijn voor het Heilig Misoffer. Verwrongen kijk op het katholicisme, beïnvloed door Jakob Lorber en andere “waarzeggers” ?
  – De Novus Ordo Missen (waar je tenminste kunt meevolgen) beantwoorden volledig aan het stramien van een Heilig Misoffer zoals dat in de vroegchristelijke tijd opgedragen werd. Geen probleem dus.

  Jules van Rooyen

  (4 augustus 2018 - 21:51)

  Ja, beste Gerard, na de afsluiting van het Concilie van Trente (1545-1563) door de Dominicaan en Heilige Paus Pius V (1566-1572), voerde hij de besluiten door : de Romeinse Katechismus in 1566, het Romeinse brevier in 1568, en het missaal van het Heilig Misoffer werd vastgelegd in 1570. Het Tridentijnse Missaal kwam voort uit de gebruikelijke Heilige Misoffers die in de voorgaande Middeleeuwen werden opgedragen. De Heilige Paus Pius V bepaalde dat de vastlegging van het Tridentijnse Misoffer voor eeuwig was. Dus latere afwijkingen werden niet meer mogelijk, te zien in het kader van Christus opdracht aan St. Petrus en zijn opvolgers, “wat gij zult binden op aarde, is gebonden in de hemel”. De joodse vrijmetselaar Paus Paulus VI, opvolger van de vrijmetselaar Roncalli, alias Johannes XXIII, trok zich daar echter niets van aan in 1969. In die tijd van de “geest” van dat vervloekte concilie (1962-1965), werd hij gesteund door de vele vrijmetselaar kardinalen (Bea (joods), Alfrink, Willebrands (aartsbisschop), König, Liénart, Spellman, e.a.).
  De usurpator paus, Paulus VI, zette zich in de plaats van de Heilige Paus Pius V, met het treffen van eenzelfde liturgische maatregel, plus de wijzigingen in de wijdingen van priesters en nog veel meer. Hij pleegde machtsmisbruik. Bij deze satraap ging alles op de schop. Hij achtte zich niet gebonden aan de Traditie, noch aan de vroegere pausen. Hij maakte een nieuwe start, weg met de Kerk van altijd, er moest een nieuwe protestantiserende, filosemitische Kerk komen, en vooral Golgotha, de eeuwige schande van alle joden, moest in de vergetelheid.
  Het Heilig Misoffer werd een Eucharistie viering, een uitvinding uit het niets, zonder enige band met het traditionele Heilige Misoffer van altijd. Het werd een tafeldienst. Dus wat een enkele sluwe vrijmetselaar hier op dit katholieke forum beweert, beste Gerard, negeer deze infiltrant. Dat zou ik ook aan Peter willen adviseren.
  Voor zijn tafeldienst had P VI // Montini, vooruitziende, bij de Paus kroning ook niet de pauselijke eed van trouw afgelegd aan de Traditie en al zijn pauselijke voorgangers. Verblindt door haat, verkocht hij in New York zelfs, hoofdstad van het internationale, “trouweloze” jodendom, de Tiara. Deze zal wel ergens in een joodse loge pralen, voor de rituelen, om er eventueel de voeten op te kunnen zetten, in het kader van de Jew World Order.

   Peter

   (4 augustus 2018 - 22:04)

   Ja, beste Jules, we gaan die vrijmetselaar Stinus negeren in het vervolg.

  Gerard

  (4 augustus 2018 - 23:20)

  AG Stinus, bestudeer eerst eens, hoe het Heilig Misoffer van altijd, onder invloed van de Heilige Geest, door de eeuwen heen, organisch gegroeid en ontstaan is. Deze werd niet, zoals de N.O.M aan een tafel uitgedacht. Deze N.O.M is pas na Vat.II ontstaan en is zelfs in tegenspraak met Vat.II. Als je Vat.II, zelf gelezen had, zou je dit moeten kunnen weten. En over verdraagzaamheid gesproken, er is geen grotere intolerantie te bedenken dan die tegen over het Heilig Tridentijns Misoffer. Je schermt ook, elke keer met Vat.II. Wordt het dan niet de hoogste tijd voor jouw, om dit dan ook werkelijk zelf te lezen en bestuderen. Want uit alles blijkt, telkens weer, dat je hier totaal niets van af weet. Als je ook iets meer van de liturgie zou afweten, zou je niet zo’n onzin schrijven. En het gaat er niet alleen om of de N.O.M geldig is. ( Hij kan geldig zijn). Maar daar ga ik nu niet verder op in. Hij is gewoon slecht te noemen en ademt een protestantse geest. En Jakob Lorber is een valse profeet. Zo’n grote onzin lees je toch niet. Daar kan ik 100% mee eens zijn, dat je daardoor een verwrongen geest krijgt. Eerst aan de studie en kom dan pas weer terug. Want je bent behoorlijk door de mand gevallen.

  Gerard

  (4 augustus 2018 - 23:48)

  Aan Jules van Rooyen, het bovenstaande had ik al geschreven, daarna kwam de reactie van u tevoorschijn . Ik geloof niet dat A.G. Stinus een vrijmetselaar is. Hij is volgens mij een jonge jongen van voor in de twintig. Met weinig kennis van de geloofsleer en nog minder wat de liturgie betreft. Hij speelt telkens dezelfde grijsgedraaide langspeelplaat af. Hij gaat niet in, op wat anderen op dit forum schrijven. Het is duidelijk een taal van een papegaai. Zelfstudie ontbreekt.

  Gerard

  (5 augustus 2018 - 00:02)

  Met de N.O.M kan geldig zijn bedoel ik, dat dan wel eerst aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. Het gevaar bestaat hierin dat de N.O.M dubbelzinnig is. Een protestantse dominee kan hierin ook voorgaan. Want daar hebben ze het toch telkens over.

  OlfJan

  (5 augustus 2018 - 05:10)

  Beste Gerard,
  Ik heb veel respect voor uw bijdrage, maar dat een dominee voorgaat in een NOM viering heb ik nog nooit gehoord. Tijdens een eucharistie viering mag een dominee niet voorgaan. Ze mogen net als bij een Tridentijnse mis wel aanwezig zijn. Als een dominee en een priester een gezamenlijke dienst voorbereiden kan het niet meer worden dan een gebedsdienst.
  Voor een ieder geldt; Het gekibbel over de Tridentijnse mis met de heer Stinus vind ik niet bepaald Christelijk. Onze Lieve Heer laat mensen in hun eigen waarde. Ja, er zijn mensen die de Tridentijnse mis niet begrijpen. Voor hen is de door u zo gehate NOM een uitkomst. Er zijn mensen die zich (nog) niet aan alle strakke regels, waaraan de mensen van de FSSPX zich willen/moeten houden kunnen voldoen. Ook voor hen is er de NOM kerk. Op elkaar gaan afgeven ten behoeve van het opkrikken van de eigen ledenaantal is een protestantse methode wat wij toch als katholiek niet moeten willen.

  Gerard

  (5 augustus 2018 - 18:30)

  OlfJan, Citaat, dat een dominee voorgaat in een NOM viering heb ik nog nooit gehoord. Antwoord, dat u hier nog nooit van heeft gehoord, wil dit toch niet zeggen, dat dit niet plaats vindt. Wel nu, ik weet van een kleine plaats dat de pastoor en de dominee elkaar vervangen. De dominee, gaat dan voor in een novus ordo viering. En wat te denken van de talrijke oecumenische novus ordo vieringen(met consecratie) waar een priester of priesters samen met een dominee of meerdere VOORGAAN. Dit schrijf ik extra met hoofdletters om het verschil aan te geven met het Heilig Tridentijns Misoffer. Want hier draagt de priester in de persoon van Christus het Hoog Heilig Misoffer op. En kijk eens naar de gemengde trouwerijen met een priester en een dominee. Zo kan ik nog wel even doorgaan.
  Citaat, het gekibbel over de Tridentijnse Mis met de heer Stinus vind ik niet bepaald Christelijk. Onze Lieve Heer laat mensen in hun eigen waarde. Antwoord, deze uitdrukking kennen wij maar al te goed van de novus ordo volgelingen. Waarmee maar al te vaak de zonden worden goedgepraat.
  Citaat, Ja, er zijn mensen die de Tridentijnse mis niet begrijpen. Voor hen is de door u zo gehate NOM een uitkomst.
  Antwoord. Vraag eens aan de volwassenen die naar de N.O.M gaan, wat deze inhoudt. Grote kans dat u bijna geen goed antwoord krijgt wat met de leer overeen komt. En vraag dan eens aan de kinderen, die naar de Tridentijnse Heilig Mis gaan, wat deze Mis inhoudt. Gegarandeerd, dat u van elk kind een feilloos antwoord krijgt. Als kleine kinderen het Heilig Tridentijns Misoffer wel kunnen snappen, waarom dan niet de volwassenen?
  Citaat, Er zijn mensen die zich (nog) niet aan alle strakke regels, waaraan de mensen van de FSSPX zich willen/moeten houden kunnen voldoen. Ook voor hen is er de NOM. Antwoord de FSSPX houdt de mensen de gewone leer van de RK Kerk voor, zoals die altijd is voorgehouden en onderhouden MOET worden. Niet meer en niet minder. God houdt de mensen niet een leer voor, die te zwaar is om te onderhouden. Dit wel durven te beweren is een gigantische beledigende Godslastering. Ja wat kiest u? De brede weg (de wellnesskerk die u met rust laat) en naar de Hel gaat. Of de smalle weg, die naar de Hemel gaat. Velen zijn geroepen maar weinig uitverkoren. Spant u zich tot het uiterste in. En dan niet aankomen, dat heb ik niet geweten. Want dan is het te laat. Maar ja mensen, schijnen niet gewaarschuwd te willen worden. De hel is toch van vroeger. Laat mij met rust, ik wil alleen maar genieten en dat eeuwig branden zien wij dan wel.

  A. G. Stinus

  (5 augustus 2018 - 20:26)

  … Wat vallen daar toch weer zielige commentaren te lezen.
  … Is er iemand niet akkoord met de opinie van mensen die het beter denken te weten dan de gezagsdragers van de Kerk op geldige wijze verenigd in het 2e Vaticaans concilie ? Wel, dan is die persoon HEEL ZEKER EEN VRIJMETSELAAR (ze kunnen dat soms herkennen aan één woord, straf zeg ! ). En als het dan toch geen vrijmetselaar is, dan toch zeker een vuige jood.
  … Sommige mensen denken onfeilbaarder te zijn dan 10 pausen tezamen. Wie niet akkoord is met hen ? Ongetwijfeld een vuige vrijmetselaar.

  NB : Ik heb met vrijmetselaars 0, 000… te maken.

  OlfJan

  (5 augustus 2018 - 21:13)

  Beste Gerard, het is in ons bisdom Groningen Leeuwarden uitdrukkelijk verboden dat er een consecratie gedaan mag worden door een niet gewijde priester. Er worden inderdaad oecunmenische vieringen gehouden met meerdere voorgangers, maar hierin worden geen hosties geconsacreerd. Als u hebt gehoord dat dit hier wel gebeurd kunt u contact opnemen met Mgr.van den Hout.
  Waarom zou ik mijn zonden goed moeten praten? Ik weet wat ik verkeerd doe en ik ga maandelijks biechten. Kan ik u ook aanbevelen voor zover u dat nog niet doet.
  Ik heb op uw verzoek even rondgebeld. In mijn parochie weet iedereen wat de NOM inhoudt. Sommigen vinden het jammer dat het is ingevoerd. Zij hadden het liever bij het vertrouwde gelaten. Ze zijn erg blij met onze (dorps)pastoor die af en toe een Tridentijnse mis houdt. Anderen vinden dat maar moeilijk te volgen.
  Onze pastoor is niet liberaal te noemen, hij legt ons telkens uit hoe wij volgens de katholieke leer van altijd moeten leven. Ik ben vanmorgen in de kathedraal geweest en daar was het ook geen vrijheid blijheid, maar een strak georganiseerde mis.
  Het was niet Tridentijns, hoewel de pastoor daar ook wel eens in voorgaat. En ja ik ben tevreden met zoals het hier geregeld is. Weet u op mijn leeftijd heb je de tijd om terug te kunnen kijken. Al die regels waar ik mij vroeger aan moest houden en waar ik gruwelijk de pest aan had, dat doe ik nu vrijwillig. Niet omdat het moet maar omdat ik dat wil. En dat werkt beter bij mij.
  Of ik in de hel of de hemel kom? Die vraag vind ik lastig te beantwoorden. Als het van mij af moet hangen wordt het de hel. Ik ben een grote zondaar. Ik “vergeet” wel eens iets op te biechten. En zo zijn er nog tientallen andere dingetjes.

  A. G. Stinus

  (6 augustus 2018 - 20:09)

  Beste OlfJan,

  Je lijkt me een eerlijke mens. We moeten ons best doen en alle doodzonden opbiechten. Dagelijkse zonden moeten we vermijden, en we kunnen ze compenseren door de deugden te beoefenen en vroom te leven naar Jezus voorbeeld. Maar Jezus is, naast rechtvaardig, ook barmhartig en goed, en vergeeft ons zo nodig onze dagelijkse zonden. Dus we moeten ons best doen, maar we moeten niet pessimistisch zijn.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.