Het Nederlandse ‘Mariabode’ promoot anti-katholieke opinies

 

Het Nederlandse en naar eigen zeggen ‘katholieke’ dagblad ‘Mariabode’ verkoopt en plagieert het anti-katholieke opiniestuk van de atheïstische VRT-journalist Peter De Croubele – waartegen wij enkele dagen geleden fel van leer trokken – als officieel stuk van het Vaticaan (= ‘Bron’). ‘MariaBode’ presenteert zichzelf als een “onafhankelijk Rooms Katholiek Dagblad sinds 1 januari 2017”. ‘MariaBode’ is een uitgave van het schimmige N.V.R.W. (Nationale Vereeniging Religieuze Werken).

Dat Mariabode er bizarre meningen op na houdt, wisten we al, maar gisteren publiceerden ze ook nog een ander bizar stuk over een bisschop die “alle kerken tot moskeeën wil ombouwen“.

Zonder het minste voorbehoud citeerde ‘Mariabode’ de bisschop: “Zowel moreel en als gelovige […] zou ik bereid zijn om alle kerken naar moskeeën om te bouwen als het nuttig zou zijn voor het doel en het zou toestaan dat de levens van arme en ongelukkige mannen en vrouwen gered kon worden. Want Christus kwam niet op aarde om kerken te bouwen, maar om mensen te helpen ongeacht hun ras, religie of nationaliteit. Maar er zijn politici die doorgaan met het bepleiten van deportaties in hun rallies, en het ergste is dat zij dat doen met de kroon en rozenkrans in de hand en het ijdel noemen van de naam God, een hele erge zonde.”

Naar onze bescheiden mening is dit apostasie die door ‘Mariabode’ wordt gepromoot. Hiermee diskwalificeert ‘Mariabode’ zich als ‘katholiek’ dagblad.

 

Deel dit artikel:Share on Facebook7Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  b hoekstra

  (29 juli 2018 - 18:24)

  MariaBode is een zeer goed en veel gelezen nieuwsforum dat eerlijk de katholieke wereld van alle kanten laat zien, conservatief en progressief. Iedereen kan dan zijn of haar mening zelf vormen. Regelmatig lees ik positiefs over kloosters, pastoor mennen en aartbisschop Eijk, dus om te zeggen dat ze anti katholiek zijn is echt niet waar. Daarnaast verzorgen ze in NVRW verband ook EWTN in Nederland.

  Bart

  (29 juli 2018 - 20:30)

  Het wordt steeds duidelijker wie wie is in de Kerk. Je ziet ze voor je ogen vallen.

  Gert

  (30 juli 2018 - 08:31)

  IN Jezus tijd was er geen islam. Hij zou zeker niet de kerk openstellen voor aanhangers van fascisme wat islam in wezen is. Hij zou juist in recht en rechtvaardigheid ageren tegen de islam van haat, dood van Joden, christenen, niet moslims. Tegen vrouwonderdrukking en mens in get algemeen. Liefdeloosheid en dwingende onderwerping aan een afgod. Ergerlijk dat de Mariabode meegaat met wereldse opinies. Die onchristelijk en geen kennis van de Bijbel laten zien. Dat het tij anders kan gaan dan ze in de wereld zien en zo juist te spreken. Er zit iets fatalistisch in. Laten ze voor Hem en de kerk opkomen. Hebben we meer aan.

   Joost

   (31 juli 2018 - 10:21)

   Geachte Gert,

   Jezus was een Jood. Toen hij rondliep waren er geen kerken. Slechts heidense tempels en synagogen. En als ik deze zin goed begrijp “Hij zou juist in recht en rechtvaardigheid ageren tegen de islam van haat, dood van Joden, christenen, niet moslims.” dan zou hij niet in recht en rechtvaardigheid ageren tegen de dood van moslims?

    Mathieu Albert

    (31 juli 2018 - 17:02)

    @ Joost,

    U lijkt mij niet erg goed geïnformeerd te zijn.

    Ten eerste was Christus Katholiek.
    Ten tweede speelde de Tempel van Jeruzalem een zeer belangrijke rol in het leven van Christus; het was letterlijk het ‘Huis van Zijn Vader’.
    Ten vierde heeft Christus nooit een heidense tempel betreden.
    Ten vijfde is het aan de moslims om zich van de gewelddadige islam te distantiëren.

     Peter

     (31 juli 2018 - 18:43)

     Er zijn er hier en ook elders die niet goed weten wat ze uitdrukken met ‘joods’ of joods-christelijk’.
     De naam jood is in de H. Schrift gekomen door de vertalingen, en betekend in feite niets. In het Latijn is de betekenis ‘inwoner van judea’ dus een judeër. Zij die zich het “uitverkoren volk van God” na Christus noemen en zich zo laten noemen, zijn niet die Christenen die Jezus verwachten. Jezus en de Apostelen waren inwoners van Galilea. “Mannen van Galilea, wat staan jullie naar de hemel te staren? Hij zal wederkomen enz…”
     Adam en Eva en al diegenen die tot aan Onze Lieve Moeder Gods de Christus verwachten en ervoor vurig baden, waren Christenen. Jezus is geen “jood” Hij is de lang verwachte Verlosser, die de christenen van het oud Testament heeft verlost bij de nederdaling ter Helle, juist na Zijn dood op het H. Kruis.
     Joods-Christendom bestaat eenvoudig niet. Het is een waanvoorstelling en een uitvindsel van deze die de Kerk vijandig zijn in de veronderstelling om zo ook de Katholieken te misleiden en valse schuldgevoelens te geven . Er is de Kerk van voor de Verlossing en de Kerk van na de verlossing, punt.
     In de Hemel zijn er eenvoudig geen rassen, maar alleen Heiligen. Daar aanbidt de H. Paus Pius X b.v. Jezus op dezelfde wijze als de H. Jacob of de H. Abraham enz…
     De Tempel en Synagogen die zovele voorschriften hadden en die de Verlossing in hun geschriften aankondigde en de zuiveringsvoorschriften en alle andere geboden moesten naleven, als een voorafbetaling op de verdiensten van de Verlosser (de voorlopers van de Sacramenten) was dan het Huis van God, (waar God in waarheid moest aanbeden worden) die eveneens moesten worden plaats maken voor de “nieuwe wijn”. “Nieuwe wijn in nieuwe zakken”.
     Dus geen modernistische satanische blablabla.
     Verder hebben Katholieken helemaal niets te zien met afgod-diensten. Punt.
     Laus tibi Christe +
     Ave Maria +

     Joost

     (1 augustus 2018 - 11:34)

     Geachte Mathieu Albert,

     Ik ben altijd in de veronderstelling geweest dat Jezus Jood was en dat het christendom na zijn verscheiden is ontstaan. Ik lees ook niet in het NT dat Jezus zich expliciet als christen profileert maar meer als een kritische Jood het Jodendom bevraagt zonder er afscheid van te nemen. Maar goed, ik kan mij vergissen.

     Uw tweede punt staat buiten kijf, Ik zie geen derde punt daarom maar gelijk door naar….

     “Ten vierde heeft Christus nooit een heidense tempel betreden.”. Dat vind ik nogal een stellige bewering die niet gestaafd kan worden, lijkt mij. Het tegendeel kan ik natuurlijk ook niet bewijzen maar van iemand over wie van pakweg 30 jaar van zijn leven niets bekend is beweren dat hij nooit in een heidense tempel is geweest. Wie weet wat hij in die 30 jaar gedaan heeft om te worden wat hij is geworden?

     “Ten vijfde is het aan de moslims om zich van de gewelddadige islam te distantiëren.”. Hier ben ik het helemaal mee eens. Maar dat was niet de strekking van mijn opmerking. Ik lees slechts de zin zoals deze er staat en er staat dat Jezus zou ageren tegen de dood van niet-moslims. De Jezus die ik meen te kennen zou naar mijn mening ageren tegen de dood van alle mensen. Niet alleen de niet-moslims, maar ook de moslims. En hindoes, boedhisten en alle anderen die niet genoemd worden.

      Peter

      (1 augustus 2018 - 13:44)

      Joost jongen, stop met hier uw godslasteringen te verkopen: “Ik lees ook niet in het NT dat Jezus zich expliciet als christen profileert maar meer als een kritische Jood het Jodendom bevraagt zonder er afscheid van te nemen. Maar goed, ik kan mij vergissen.” Stop daarmee of ga op een ander forum.
      “…dat Jezus zich expliciet als christen profileert.” Man, hoe kan nu Jezus de Christus (betekend de gezalfde van God) zich “profileren” als christen. Stop ermee!!!!!!!!!!!

  willy

  (30 juli 2018 - 13:40)

  Het verval zet zich jammerlijk verder en de kerk is zich totaal overbodig aan het maken!

  A. G. Stinus

  (30 juli 2018 - 19:36)

  … Wat een vloek als je een tijdschrift dat dat soort zaken publiceert “Mariabode” durft te noemen.
  … Kerkelijke overheden (bv. de bisschoppen) zouden hiertegen moeten protesteren. Zij moeten er namelijk voor zorgen dat de gelovigen niet misleid worden.
  … De huidige hoofdredacteur van Kerk en Leven (Vlaanderen) was nog niet lang in functie of hij schreef een artikel met zeer twijfelachtige inhoud vanuit geloofspunt gezien. Gelukkig reageerde aartsbisschop Mgr. André Léonard toen met een kritische antwoordtekst die eveneens in Kerk en Leven werd gepubliceerd. Op dit moment acht ik dat soort antwoorden zeer onwaarschijnlijk, gezien de extreme gelatenheid van de huidige bisschoppen in België.

   Joost

   (31 juli 2018 - 10:25)

   Geachte Stinus,

   U schrijft “… Kerkelijke overheden (bv. de bisschoppen) zouden hiertegen moeten protesteren. Zij moeten er namelijk voor zorgen dat de gelovigen niet misleid worden”. Maar hebben die bisschoppen het niet te druk met ontslag nemen wegens allerlei schandalen om zich met dit soort futiliteiten bezig te houden?

    Bart

    (31 juli 2018 - 15:29)

    Ja, en stel je voor dat ze zouden moeten opkomen voor de waarheid en dat iemand dat dan hoort. Nee, nee…horen, zien en zwijgen is de tactiek, behalve als ze iets ten gunste van het milieu of de lghbtuvwxyzever kunnen zeggen.

  kurt

  (30 juli 2018 - 20:56)

  Beste Stinus,

  Kerk en Leven is een ramp. Loopt al jaren mee met het modernisme op alle gebied. Enige dissidente stem komt gewoonweg niet eens meer aan bod. Laat iemand die zoekende is in het geloof zich a.u.b. niet abonneren op Kerk en leven. Het is goed om je geloof bij te verliezen. Slappe wereldse koek, elke week opnieuw. In en in treurig.

  En dit wordt dan gestuurd vanuit ons Belgische bisdom. Dan weet je wel hoe laat het is…

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.