Vught is exemplarisch voor het debacle na het Tweede Vaticaans Concilie

De voormalige kostschool ‘Mariaoord’ te Vught van de Zusters Ursulinen uit Uden anno 1918, en nu 100 jaar later, het luxe appartementencomplex Parc Glorieux

 

De gemeente Vught in Noord-Brabant (Nederland) is door de eeuwen heen een overwegend Katholiek dorp geweest. Tijdens en na de Reformatie moesten de Katholieken echter hun toevlucht zoeken tot de zogenaamde ‘schuilkerken’, gebouwen die van buiten niet als kerk herkenbaar waren, maar eruit zagen als een boerderij of schuur. In de Bataafse of Franse periode (1795) kregen alle kerkelijke gezindten in principe gelijke rechten. Dat resulteerde in 1825 in de teruggave van de St.-Pieterskerk aan de Katholieken. Na het herstel van de kerkelijke hiërarchie in 1853 nam de invloed van Katholieke Kerk – zeker in het Roomse Zuiden – op alle levensterreinen toe: op bestuurlijk gebied, het onderwijs, het bedrijfsleven, de medische zorg en het verenigingsleven. Dat gebeurde óók in Vught. De kleine protestantse gemeenschap van Vught verloor hierdoor haar machtspositie. In de loop van de negentiende en vooral in de twintigste eeuw groeide Vught en óók het aantal Katholieken. Dat leidde tot de oprichting van nieuwe parochies. Na het Tweede Vaticaanse Concilie liep het aantal gelovigen echter terug. Dat had gevolgen voor het aantal parochies en kerken. Vanaf 2003 heeft Vught nog maar één parochie, namelijk de Edith-Steinparochie. De St.-Paulus en St.-Antonius-kerk en de St.-Jans-kerk werden in 1991 vervangen door de kleinere St.-Paulus en St.-Janskerk in de Lidwinastraat. De St.-Paulus en St.-Antonius-kerk werd gesloopt. De St.-Janskerk, de Mariakerk en de Petruskerk zijn aan de eredienst onttrokken en hebben nu een profane bestemming.

Maar, hier houdt de lijdensweg van de Katholieke Kerk in Vught natuurlijk niet op. In Vught vestigden zich vanaf het einde van de negentiende eeuw ook tal van kloosterorden en Katholieke instellingen. Hier volgt een overzicht. Zo verzorgden de Zusters Franciscanessen van Oirschot van 1855 tot 1981 het onderwijs van de meisjes in de Petrusparochie. Zij bestierden van 1900 tot 1981 ook het St.-Elisabeth-gesticht dat een ziekenhuis en bejaardentehuis was. De zusters verzorgden van 1940 tot 1981 ook het lager onderwijs in de Mariaparochie en de bejaardenzorg op ‘Mariënhof’. In 1885 werd het ‘krankzinnigengesticht Voorburg’ opgericht. De verpleging in dit psychiatrisch ziekenhuis was in handen van de Zusters van Barmhartigheid tot in 1982 en de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes tot in 1992. ‘Sparrendaal’ stond van 1899 tot 2007 onder het beheer van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria, de Paters van Scheut (België). Aanvankelijk was het een opleiding voor missionarissen. Vanaf 1930 kwam daar het kleinseminarie van de orde bij. In 1958 werd de gymnasiumopleiding omgedoopt in Xaverius College en werden ook externe leerlingen toegelaten. In 1962 vestigden de Missionarissen van de H. Familie hun kleinseminarie ook op het terrein, in de Steffenberg, en gingen hun seminaristen naar het Xaverius College. In 1969 fuseerde de opleiding met Regina Coeli en ontstond het Maurick College. De seminaries werden vlak daarna opgeheven: Sparrendaal in 1970 en de Steffenberg in 1971.

In het jaar 1899 kwamen niet alleen de Scheutisten naar Vught, maar óók de Zusters Ursulinen. Ze vestigden op de ‘Villa Roucouleur’ een onderwijzersopleiding voor meisjes. In 1910 bouwden ze ‘Mariaoord’ als pensionaat voor ‘jonge juffrouwen van den gegoeden stand’ en een missiehuis (tot in 1941). In de jaren ‘20 van de 20ste eeuw was ‘Mariaoord’ één van de grootste kostscholen van Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes ‘Mariaoord’ van 1951 tot 1969 als juvenaat, dus voor de opleiding voor toekomstige broeders. In de hoogtijdagen verbleven er méér dan 100 leerlingen. In 1969 sloot dit juvenaat wegens gebrek aan roepingen. Daarna kwam ‘Mariaoord’ in bezit van de Stichting Godshuizen die er tot 2010 diverse opleidingen onderbracht. De Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes waren in Vught ook nog actief in het lager onderwijs voor jongens; van 1929 tot 1966 op de Aloysiusschool (H. Hart-parochie) en van 1939 tot 2002 op de Willibrordus-school (Paulus & Antoniusparochie). In diezelfde periode zorgden de Franciscanessen van Oudenbosch voor het onderwijs aan meisjes op de Lidwinaschool (Paulus & Antoniusparochie). In 1903 kocht de Congregatie van de Fraters van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid (Fraters van Tilburg) ‘Huize Steenwijk’ als ‘rustoord voor de oude en afgeleefde fraters’. In 2000 kreeg ‘Steenwijk’ na een grondige restauratie en uitbreiding een nieuwe bestemming: Zin, ‘kloosterhotel voor zingeving en werk’. In 1903 kwamen niet alleen de Fraters van Tilburg naar Vught, maar óók de Kanunnikessen van de Heilige Augustinus. Deze uit Frankrijk verbannen kloosterlingen betrokken aanvankelijk ‘Villa Eikenheuvel’, maar lieten er al snel een pensionaat bouwen: Regina Coeli. In de jaren 1930 werd het een Middelbare Meisjesschool. Pas in de jaren 1950 werden externe leerlingen, meisjes uit Vught en omgeving, toegelaten. In 1913 werd het ‘Retraitehuis Loyola’ door de Paters Jezuïeten opgericht. Vanaf 1913 tot 1966 zouden tienduizenden Katholieken uit heel Nederland enkele dagen op Loyola, de zogenaamde ‘Hoogere Krijgsschool voor Jezus Christus’ doorbrengen om zich te bezinnen op geloofs- en levensvragen. Vanaf 1924 gingen de Kanunnikessen van de Heilige Augustinus het kleuteronderwijs in de H. Hartparochie verzorgen en in 1926 ook het lager onderwijs aan meisjes (Theresiaschool). In 1963 richtten zij het Taleninstituut Regina Coeli op. Oók toen ze zich in 1984 uit het instituut terugtrokken, bleef het instituut de geuzennaam ‘de Nonnen van Vught’ hanteren. De ‘Villa Eikenheuvel’ werd echter in 1989 gesloopt en Regina Coeli in 1997.

Kortom, van het ‘Katholieke Vught’ blijft er anno 2018 niets over. Het lijkt wel alsof de aanwezigheid van de vele onderwijsinstellingen in Vught niets heeft uitgehaald en het geestesleven niet heeft gevoed. Of misschien ging het net omwille van de vele, aanwezige onderwijsinstellingen – waar de nieuwe theorieën onderwezen werden – wel zo snel bergaf. Het is duidelijk, dat sinds het Tweede Vaticaans Concilie, we binnen de Katholieke Kerk geconfronteerd worden met een bizarre vermenging van het Katholieke Geloof met de vrijdenkende – maar niet vrijblijvende – doctrines van de Vrijmetselarij. Het resultaat is – dat met de invoering van de Novus Ordo Missae – niet alleen de traditionele altaren in de kerken werden verlaten, maar ook steeds vaker de kerken zélf. En terwijl de bisschoppen werkeloos toekijken, rolt de sneeuwbal van ontkerkelijking nog steeds verder de berg af. Het is ook duidelijk, dat de sluiting van de kloosters, de sluiting van de kerken voorafging, hetgeen betekent, dat de religieuzen éérst hun geloof hebben verloren en pas daarna de lekengelovigen. Eén na één sluiten kloosters en kerken hun deuren en dat alles zonder slag of stoot. Van zoiets konden de revolutionairen tijdens de Franse Revolutie alleen maar dromen. De Kerk vernietigt zichzelf van binnenuit en de gewillige beulen zijn de bisschoppen die de zielen massaal in het verderf storten. Wat een ongeziene triomf voor de Satan!

 

Deel dit artikel:Share on Facebook29Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  A. G. Stinus

  (8 juli 2018 - 20:36)

  … Men moet niet alle miserie in de katholieke Kerk gaan toeschrijven aan het 2e Vaticaans concilie. De neergang speelt zich vooral af in de westerse Kerk, en daar willen de mensen nu eenmaal niet meer geloven ; ze zijn te veel bezig met materiële zaken en bijkomstige prullen. Het geloof levert ons niet direct iets op, zo wordt geredeneerd, en dus doen we er niets meer aan.
  … Er is ook veel kwaad gebeurd door foute interpretaties van concilieteksten, door bepaalde mensen, die alles naar hun zin verdraaiden. En de kerkleiding, ja die schoot en schiet dikwijls tekort, vooral door niet te reageren.
  … Dat de H. Missen nu meestal in de volkstaal opgedragen worden vind ik persoonlijk goed, omdat men meer kan meebidden en meeleven met wat er gezegd wordt. Je kunt meedoen met het gesprek met God. Positief.
  … Toch is er nog mogelijkheid de H. Mis in het latijn op te dragen en bij te wonen, bij bijzondere gelegenheden en voor mensen die daar de voorkeur aan geven. Dus : we moeten niet klagen over de mogelijkheden die er zijn.
  … NB : Door het 2e Vaticaans concilie heeft Maria, de Moeder Gods, ook een meer prominente rol gekregen in de Kerk. Heel goed.

   Jan van Wezer

   (9 juli 2018 - 07:55)

   “… Toch is er nog mogelijkheid de H. Mis in het Latijn op te dragen en bij te wonen, bij bijzondere gelegenheden en voor mensen die daar de voorkeur aan geven”
   Dat is theorie. In de praktijk wordt dit door de hiërarchie actief tegengewerkt. Mijn parochie wilde een overtollig kerkgebouw verkopen aan een broederschap die de traditionele Mis opdraagt. Het bisdom Rotterdam verbood het en het is niet doorgegaan. Een parochie verderop is een kerk verkocht aan een Koreaans protestants kerkgenootschap, dat kan dan weer wel. Voor de goede orde: ik heb daar geen bezwaar tegen. En wat van de neerbuigende manier waarop paus Franciscus zich uitlaat over jonge mensen die de traditionele liturgie verkiezen?

  Theo Vervangt

  (8 juli 2018 - 20:45)

  Goedkope analyse. De auteur lijkt niet te beseffen dat het rijke Roomse leven definitief voorbij is. De noodgedwongen opheffing van de kloosters is geen gevolg van Vaticanum II maar van het feit dat er geen religieuzen meer zijn.

   Mirmar Groet

   (9 juli 2018 - 09:12)

   Was het Rijke Roomse Leven wel werkelijk zo blij? Als ik zie wat voor schandalen er nog steeds spelen, ga ik daaraan wel twijfelen.

   Er is een verschil tussen volop leven met lichaam hart en ziel of je vlees dichtschroeien en daarmee je hart zodat er niemand meer bij kan komen en liefdeloosheid er voor in de plaats kan komen., omdat er een aspect aan kan ontbreken

   Jezus beloofde van een stenen hart een hart van vlees te maken. Een beetje vreemde taal, vind ik wel. Een hart van liefde zou meer op zijn plaats zijn geweest. Ik vraag me herhaaldelijk af of ze dat wel goed hebben vertaald.

   Mirmar Groet

   (10 juli 2018 - 15:06)

   Toch wel. Want het werd zeker na Vaticanum II niet meer aangemoedigd vanuit de parochies, integendeel. Of je kreeg tekort informatie. Een hoop kloosteradressen zonder bijlagen. Daar heb je niets aan. Je zou toch ook van tevoren moeten weten wat en welk klooster voor orderegels heeft, wat ze voor werk doen, of het een actieve of een contemplatieve orde betreft. Informatie erover werd niet voldoende gegeven. Dat stimuleert niet erg om verder te gaan zoeken. Er waren maar zeer weinigen in die tijd, die die stap nog bewust en weloverwogen kon maken.
   Er is wel veel mis gegaan ná Vaticanum II. Het wordt hier vaak erg zwart-wit gesteld. Dat vind ik wel het moeilijke eraan, zoals sommigen het Vaticaanse Concilie afschilderen als alleen maar ketters, dan deugen de pausen niet etc.
   Maar een opgaande lijn zie ik zelf ook nog niet echt en zeker niet in Nederland. Het lijkt soms net of ze in stilzwijgen gehuld zijn. Er komt weinig of geen kerkelijk nieuws meer naar buiten via de seculiere media. Een aantal jaren geleden nog wel, maar dan ging het vooral om het seksueel misbruik binnen de Kerk, de voetbalpastoor in Obdam en over de weigering van de H. Communie aan homoseksuelen (openlijke), die destijds in Den Bosch behoorlijk aan het provoceren waren. Ja, dan komt de Kerk in het nieuws, als waren zij diegenen die zouden zijn.
   Zo vaak de omgekeerde wereld tegenwoordig tot in de Kerk aan toe. Zucht….

    Mirmar Groet

    (10 juli 2018 - 15:08)

    Correctie; aanvullend woord ‘discriminerend’.

    Een aantal jaren geleden nog wel, maar dan ging het vooral om het seksueel misbruik binnen de Kerk, de voetbalpastoor in Obdam en over de weigering van de H. Communie aan homoseksuelen (openlijke), die destijds in Den Bosch behoorlijk aan het provoceren waren. Ja, dan komt de Kerk in het nieuws, als waren zij diegenen die discriminerend zouden zijn.

     Mirmar Groet

     (10 juli 2018 - 15:10)

     Nog een correctie ‘zij’ in enkelvoud verbeterd. ‘zij’ slaat op de Kerk.

     Een aantal jaren geleden nog wel, maar dan ging het vooral om het seksueel misbruik binnen de Kerk, de voetbalpastoor in Obdam en over de weigering van de H. Communie aan homoseksuelen (openlijke), die destijds in Den Bosch behoorlijk aan het provoceren waren. Ja, dan komt de Kerk in het nieuws, als was zij diegene die discriminerend zouden zijn.

     Mirmar Groet

     (10 juli 2018 - 15:12)

     Nog een correctie ‘zij’ in enkelvoud verbeterd. ‘zij’ slaat op de Kerk.

     Een aantal jaren geleden nog wel, maar dan ging het vooral om het seksueel misbruik binnen de Kerk, de voetbalpastoor in Obdam en over de weigering van de H. Communie aan homoseksuelen (openlijke), die destijds in Den Bosch behoorlijk aan het provoceren waren. Ja, dan komt de Kerk in het nieuws, als was zij diegene die discriminerend zou ijn.

  En?

  (9 juli 2018 - 07:09)

  @ A.G. Stinus : “foutieve interpretaties van concilieteksten”. Maar wie legt ze dan juist uit? Reeds jaren pakt men met uit met het argument van de verkeerde interpretatie. Er verandert niets.

  Yarrick

  (9 juli 2018 - 07:26)

  Hebben jullie ooit de Latijnse mis meegevolgd? Of papegaaien jullie gewoon de modernistische propaganda na? Er zijn geen religieuzen meer omdat de moderne kerk niets speciaals te bieden heeft. Ze roept niet meer op tot een waar geloof en zet niet langer aan op een militante beleving en verinnerlijking van dat geloof. Ze verloochend zichzelf, dus is het logisch dat mensen die zin zoeken niet naar een zinloze kerk gaan.
  De Latijnse mis doet dit alles wel degelijk. De priester verkondigt de geloofswaarheden waar de modernist over zwijgt. Hij roept op en vermaand de gelovigen om zich te beteren en aan de wetten van God en kerk te houden. ALLE sacramenten te ontvangen, niet enkel een vaag valide eucharistie die zonder veel eerbied in de handen van de gelovigen wordt gesmeten.
  Over participatie van de gelovigen gesproken. Als jullie ooit een missaal zouden hebben vastgehouden zou je weten dat de volkstalige vertaling vlak naast het Latijn staat gedrukt. De gebedenboeken waren ook in de volkstaal, wat u zegt over O.L.V. is niet eens waar. Maria wordt doodgezwegen in de moderne mis, net als het kruisoffer, de biecht, hel, duivel en zonde. De participatie ligt in de gezongen (en gesproken) Latijnse missen sowieso hoger dan in de moderne, het asperges, kyrie, gloria, credo, confiteor,… Wordt allemaal weggelaten of afgerateld in moderne missen je voelt je meer op een schoolbank dan een kerkstoel met die moderne monologen. Het handjeshouden onder het pater noster verandert daar niets aan. Voor jullie nog is onzin verkopen stel ik voor eerst is naar een echte mis te gaan.

   Peter

   (9 juli 2018 - 13:13)

   Ja, beste Yarrick, het is zo.
   Maar het probleem is dat men zichzelf wil behagen, de mens, en niet God. Het hart is bij de mens en niet bij Jezus.
   Er wordt soms ook wel geklaagd over; “Ja, er zijn geen Trad. H. Missen in mijn geburen!” of “Ik begrijp niets van de Trad H. Mis”. Inspanningen om de mooiheid van de gebeden te begrijpen, gebeuren niet, “geen tijd hiervoor”. Een vakantie plannen en duizenden kilometers reizen om halfnaakt op een strand rond te gluren, ja daarvoor wordt er geen inspanning gespaard. Maar het allerhoogste ontvangen in de H. Mis, neen dat kan niet, of in het beste geval “OK, ja, maar vlug dan, want …”
   Liefhebben is eerst liefde geven zonder te verlangen er weder te krijgen. Maar Jezus heeft hen tot het uiterste bemind, ja tot de dood op het H. Kruis. Hij heeft bittere klachten geslaakt in de Hof van Olijven bij het zien van zo grote menigte verdorven harten die verloren zouden gaan. Toch heeft Hij met alle Liefde al het lijden doorstaan. Hem gaan beminnen in een H. Misoffer waar Hij voor hen dag en nacht, ondanks alles, nog altijd klaar staat, ja dat is een andere zaak. Liefde tot God en tot de naasten uit liefde tot God, dat is wat mensen vergeten hebben, omdat hun harten leeg zijn.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   Mirmar Groet

   (10 juli 2018 - 09:27)

   Jawel, dat klopt wat u schrijft. Vroeger waren er hier ook Latijnse H. Missen. Maar de meesten verstaan toch het Latijn niet, ook de jongeren van toen niet. Ik zag het probleem niet zo, want de vertaling stond er immers naast. Toen wij met Engels begonnen te zingen met het Jongerenkoor was ik degene die altijd zorgde dat de vertaling er naast stond, want anders verstonden de ouderen het niet. Maar ik ben vanwege het moderne binnen de Kerk eerder van het Jongerenkoor afgegaan.
   Wat ook zo is dat als je tegenwoordig naar de Kerk gaat en er is een H. Mis dat iedereen, omdat men dat inmiddels zo gewend is, vaker blijft zitten, waar vroeger nog geknield werd. Soms lijkt het alsof je dan in een soort concertzaal zit waar je alleen luistert en meer niet.

   Je valt nu op als je knielt, terwijl vroeger iedereen knielde. Ik voel me nu bijna een provocateur als ik kniel, maar ook alsof ik overdreven vroom ben dan, wat al gauw van iemand wordt gezegd als je nog devoot bent. Ik voel me onhandig in de kerk, het vertrouwde is er af. Het geloof in de Eucharistie is grotendeels weg. Sommige katholieken denken heel protestants. Het is heel verwarrend voor de katholieken die gewoon nog katholiek willen zijn.

  Marc

  (9 juli 2018 - 08:03)

  Het is verstandiger een (zelfs klein) lichtje te ontsteken dan de duisternis te vervloeken. (naar een Chinees spreekwoord)

  Mirmar Groet

  (9 juli 2018 - 09:05)

  Tegen deze neergang bleek geen kruid tegen gewassen. Het is satan die duidelijk op dit moment de wereld regeert.
  Maar God zal t.z.t. ingrijpen en dan komt Jezus terug, maar alleen op bevel van Zijn Vader. Wij kunnen hooguit gissen, wat volop wordt gedaan door allerlei profetieën, maar die zitten er altijd naast.

  Kijk en zie wat er gebeurt. De wereld is omgekeerd, wat goed is wordt slecht genoemd en wat slecht is wordt goed genoemd. Het heidendom is volop onder ons aanwezig, of we willen of niet het is er.

  Mensen, jong en oud, manen en vrouwen met tatoeages, oorringen, grote gaten in oren, schaars geklede dames, gekleurde haren. Je komt het allemaal tegen. We leven in een verrotte wereld vol onrecht en geweld.

  Al die rampen die we al jaren gezien hebben, gebeuren die zomaar? Ik denk het niet. Sla de Bijbel erop na, Lees Matteüs 24 en je hebt duidelijk beeld hoe onze tijd eruit ziet. De Bijbel zegt het en je ziet het met eigen ogen en je hoort het ook op radio en televisie met eigen ogen.

  P.Derks

  (9 juli 2018 - 09:21)

  Ik kan volledig onderschrijven, dat vaticanum II (1962 – 1965) de oorzaak is van de teloorgang (éérst gingen de geestelijken en daarna pas de gelovigen). Vaticanum II was nog niet afgelopen, of vele geestelijken verlieten hun roeping en verklaarden vele onderwerpen tot onzin (zoals communiebanken, processies, het celibaat voor priesters werd ineens massaal geschonden en zelfs de zondagse H. Mis bijwonen werd door de geestelijken-zélf voor onzin verklaard enz.).
  Zodra Vaticanum II was afgelopen (wat een toeval, of duivelachtig??), kwam er een tijd van vele uitvindingen (vanaf pakweg 1965), waardoor velen denken dat zij God niet meer nodig hebben. Tja, vertrouwen komt te voet en wantrouwen komt te paard.

  willy

  (9 juli 2018 - 10:25)

  Inderdaad te afval is vrij algemeen en heeft diverse oorzaken die zijn roots vinden in de verlichting ook in te theologie . Dus men moet niet schrikken dat nu te kerken langzaam maar zeker verdampen en nog weinigen de kerk opzoeken. Zelfs veel begrafenisondernemers hebben een eigen zaal waar een seculaire dienst plaats heeft en waar veel vraag naar is, dus en ook in de H.Schrift lezen we al iets over deze afval!

  Marrie

  (9 juli 2018 - 11:15)

  Helemaal eens met Yarrick en P.Derks. Oneens met A,G.Stinus die beweert dat Maria een prominentere plaats in zou nemen . Het tegendeel is waar: het lof werd afgeschaft,Marialiederen vervangen door Huub Oosterhuis. Wie kent nog het Salve Regina ? het Magnificat?

   Peter

   (9 juli 2018 - 12:52)

   Heel juist Mirmar, als Stinus (?) schrijft:
   “… NB : Door het 2e Vaticaans concilie heeft Maria, de Moeder Gods, ook een meer prominente rol gekregen in de Kerk. Heel goed.”
   Waar in hemelsnaam, zou de Onbevlekte Maagd Maria, haar welbehagen kunnen vinden in een bende die Haar haat en Haar Boodschappen geven in Fatima (bijzonder het derde geheim) ter voorkoming van de komst van dat Satanisch concilie Vat II, gemanipuleerd hebben met vervalsingen?

    Benjamin Van Dyck ☩

    (9 juli 2018 - 14:01)

    ☩JMJ☩

    Het Derde Geheim is Anno Domini 2018 nog steeds niet in haar geheel gepubliceerd; dat Geheim gaat uiteraard over de apostasie binnen de Kerk, veroorzaakt door de intriganten in het Vaticaan, en die wilden hun eigen plannen niet dwarsbomen door de publicatie van het Geheim ongehinderd te laten geschieden. Onze Lieve Vrouw heeft op voorhand willen waarschuwen voor de V2-revolutie, hetgeen de Fatima-verschijningen de belangrijkste maakt van de twintigste eeuw.

    “Gaude Maria Virgo, cunctas haereses sola interemisti.” ☩ “Verheug u, Maagd Maria; gij alleen hebt alle ketterijen uitgeroeid.”

  Benjamin Van Dyck ☩

  (9 juli 2018 - 12:29)

  ☩JMJ☩

  De novus ordo revolutie is de ‘kerstening’ van de boosaardige 18de-eeuwse verduisteringsprincipes. Die valse principes zitten geïncorporeerd in de concilieteksten, en het is dan ook een zware fout om te spreken over louter slechte interpretaties zoals de ratzingerianen doen. Het kwaad zit in de teksten zelf.

  De novus ordo ritus was een protestantisering van de liturgische cultus. De protestanten hebben van in het begin van hun scheuring hun riten ontwikkeld om hun ongeloof uit te drukken jegens de transsubstantiatie en het sacrificieel karakter van de H. Eucharistie. Door een protestantse ritus te creëren onder toezicht van de Paus heeft de vrijmetselaar, Annibale Bugnini, dan ook een zware slag toegebracht aan het eucharistisch geloof van de Katholieke wereld, en dat zien we in de harde feiten, zoals Mathieu Albert aangetoond heeft.

  Op alle gebied zaaien de geïnfiltreerde pedofiele vrijmetselaars rot en verderf binnen de Heilige Katholieke Kerk. Aan Katholieken op brede schaal de plicht om wakker te worden betreffende dit feit, want hun onwetendheid is de brandstof van de diabolische revolutionaire machine.

  Gerard

  (9 juli 2018 - 13:29)

  Het komt niet door de verkeerde interpretatie van de concilieteksten, maar door de dubbelzinnige teksten van dit rampzalige Vat II. Sommige teksten van dit rampzalige concilie gaan tegen de leer van de Kerk in. Het spreekt met een gespleten tong. Het feit alleen al dat Vat II geïnterpreteerd moet worden is al een bewijs dat het niet deugt. Het heeft niet dogmatisch willen zijn. Duw het dan ook ons niet door de strot. Het bevat goede traditionele teksten, maar ook veel nieuwe slechte. Het spreekt de taal van de duivel. Veel goeds maar ook verkeerde. Je eet toch ook geen soep met heel veel goede ingrediënten maar ook met een beetje zwaar vergif erin zodat je het loodje legt. Hetzelfde geld ook voor de ziel. Paus Pius VI schrijft in Auctorum fidei dat een synode een eenduidige taal moet voeren. En reeds de oude Griekse filosofen wisten dat alleen iets goed genoemd kan worden, wanneer het in totaliteit goed is; en slecht wanneer het in één of meerdere delen slecht is. Dit principe werd overigens ook door de Hl. Thomas van Aquino breed besproken.

  Benjamin Van Dyck ☩

  (9 juli 2018 - 14:20)

  ☩JMJ☩

  Voor diegenen die geen besef hebben van de grootschalige subversieve conspiratie tegen de Katholieke Kerk is het goed om kennis te nemen van de Permanente Instructie van de Alta Vendita, een onderschept carbonaristisch schrijven dat in de negentiende eeuw gepubliceerd werd in opdracht van de Gelukzalige Paus Pius IX om de antichristelijke samenzwering te ontmaskeren.

   Mirmar Groet

   (9 juli 2018 - 15:20)

   @Benjamin van Dijck,
   Ook President John F. Kennedy+ (R.I.P.) wilde ontmaskeren (mijn ziens de illuminatie/samenzweringen e.d./bepaalde geldstromen), hij werd niet lang na zijn toespraak vermoord.

   Illuminatie staat voor alles wat samenzwering is en tegen God en tegen Christus. Ze hebben geheime bijeenkomsten.

   Er was laatst een documentaire-film over Vrouwenkiesrecht i Groot-Brittannië, ging ook met opstand en geweld. Dat stukje geschiedenis wist ik niet. Wel dat ik de laatste tijd denk dat vrouwenkiesrecht weinig heeft uitgehaald. Het gaat slechter dan ooit. En goede mannen waren er toen ook. Er was een vrouw die betrokken raakte bij de vereniging van Weefsters (dubieuze club?) die tegen het onrecht ingingen van die tijd. Slechte behandeling van werkende vrouwen, ook seksuele benaderingen, toespelingen wellicht ook misbruik. Zij zag dat een keer gebeuren. Zij zelf had een man en een zoontje. Doordat zij erin betrokken raakte, iets ging zien om voor vrouwen op te komen middels vrouwenkiesrecht, gebruikte zij op een gegeven moment geweld, terwijl zij dat aanvankelijk afwees, omdat het tegen de wet inging. Haar man kon het niet aan, nadat zij 7 dagen in de gevangenis was geweest en joeg haar weg. Maar daardoor kon zij haar zoontje ook niet zien. Ze bleef echter strijdbaar en wilde zelfs bij de paardenderby de koning spreken. Maar doordat een andere vrouw die met haar mee was de renbaan opliep, raakte die zwaargewond en stierf. Een iemand van de overheid die haar in eerste instantie had willen helpen langs legale weg, kon haar jammer genoeg niet overtuigen. Doordat zij welbespraakt was meende zij dat vrouwenkiesrecht in aantocht was of beloofd. Maar dat was niet het geval. Daarom vonden de vrouwen dat ze gelogen hadden en zij ging daar in mee. Men heeft in Groot-Brittannië er wel zeker 50 jaar over gedaan als het niet langer is, voordat het vrouwenkiesrecht werd aangenomen. Of ze ook banden hadden met de Nederlandse Aletta Jacobs, de Nederlandse activiste voor Vrouwenkiesrecht, weet ik niet.

   Maar soms denk ik als vrouw: Was die kiesrecht er maar niet gekomen. Vrouwen krijgen een te grote mond en dan gaat het ook niet goed. Maar ik vind wel dat mannen vrouwen niet moeten misbruiken en hen kleineren of gaan negeren. Dat doet zoveel pijn. Waarom kunnen mannen als man zijnde en vrouwen als vrouw zijnde niet normaal tegen elkaar doen? Alles is zo raar tegenwoordig.

   Strenggelovige christenen, katholieken en of protestanten verschilen niet zoveel met moslims, als het daarom gaat.

   Eva zondigde als eerste. Adam volgde. Maar het wordt altijd het meest aan de vrouw gerekend dat zij als eerste zondigde. Maar Adam volgde ook in dezelfde zonde. Wat is dan het verschil? Waarom nam Adam zijn verantwoordelijkheid dan niet? En Eva had beter moeten weten.

   We zijn zwakke mensen. Ik denk dat ik het zelf, mijzelf kennende, niet beter had gedaan dan Eva en de meeste mannen, zo niet alle mannen (behalve Jezus natuurlijk), zouden wellicht allemaal, stuk voor stuk hetzelfde hebben gedaan dan Adam.

   “Adam, Adam, where are you?” illustreert dit zo prachtig. Dit is een lied van Don Francisco.

   Eigenlijk jammer dat er (voor zover ik weet) niet een dergelijk lied voor Eva ook bestaat.

   “Eva, Eva, look out! Be careful what you are doing! Be strong! ” bijvoorbeeld. Wijsje heb ik nog niet.

  A. G. Stinus

  (9 juli 2018 - 19:36)

  – Het 2e Vaticaans concilie heeft wel degelijk Maria, de Moeder Gods, een prominentere rol gegeven in de leer van de Kerk. Sommigen vragen zich af : waarom werd het lof enz. dan afgeschaft ? De reden is simpel : omdat er geen volk meer op afkomt. Een dienst waar veel volk op afkomt zal niet snel opgedoekt worden. Hetzelfde gebeurt met de sluiting van kerken. Die worden niet gesloten omdat er een 2e Vaticaans concilie geweest is, maar omdat de mensen zich van God of gebod niets meer aantrekken, en de kerken dus leeg blijven. Hoeveel mensen weten trouwens nog iets van het laatste concilie ?

  – Iemand vraagt : wat is dan de juiste interpretatie van de concilieteksten van Vaticanum 2 ? Een goede en zeer evenwichtige samenvatting van de kerkelijke leer (inclusief Vaticanum 2) vindt men in de “Catechismus van de katholieke Kerk” (zo een 600 blz.). Daar vindt men een goed overzicht van de leer, met citaten uit concilies allerhande (ook Vaticanum 2), gemengd met citaten uit de Bijbel en prachtige citaten van veel heiligen (zelfs Jeanne d’Arc !) . Een echte aanrader.

  – Een goede samenvatting van de kerkelijke leer vindt men ook in de vraag-en-antwoord vorm in het “Compendium van de Catechismus van de katholieke Kerk” (ongeveer 200 blz.).

  – Wie als katholiek Vaticanum 2 afwijst (misschien gebeurt dit door onwetendheid) kan makkelijk de trappers kwijtraken, en frustratie ligt dan op de loer. Men moet zich verdiepen in de leer van de Kerk, inclusief Vaticanum 2, en dan vaststellen dat het een goede leer is, zoals Christus het gewild heeft. Logisch, want de H. Geest staat de concilievaders en de paus bij in een concilie.

  Groeten aan iedereen, Au. Gu. Stinus

  Gerard

  (9 juli 2018 - 20:51)

  Vat.II wijs ik af. En dit niet door onwetendheid. Vat.II is een grote ramp voor de Kerk. A.G. Stinus u moet niet zo met de H.Geest schermen. Leest u, eerst wat Vat I. hierover zegt. Dogmatische uitspraak. De H.Geest werd niet beloofd om een nieuwe leer af te kondigen. (Dit heeft Vat.II op meerdere plaatsen gedaan). Vat.II heeft niet dogmatisch willen zijn. Vat.II heeft dwalingen verspreid. Dit concilie is zo feilbaar als maar kan. A.G. Stinus het blijkt dat u zich niet zo in de leer van de Kerk heeft verdiept. Anders zou u deze onzin niet schrijven.

  Peter

  (9 juli 2018 - 21:41)

  Citaat: ” Logisch, want de H. Geest staat de concilievaders en de paus bij in een concilie. ”
  Dat zal wel de geest van Satan zijn dan om in een Synagoge, een Tempel, een Moskee en alle andere afgoden te gaan aanbidden. Om de Koran te kussen moet je toch helemaal doordraaien, niet? Hou toch op met uw fabeltjeskrant Stinus. Herhaling van wat ik zo dikwijls heb geschreven:
  Vat II concilie en dievenbende is het ergste wat de mensheid is overkomen. Het is simpelweg niet de K. Kerk van Christus. Ze hebben Hem echter onttroond. Juist door deze bedriegers en showpausen te aanvaarden geraak je de trappers kwijt, zoals u Stinus.

  Gerard

  (9 juli 2018 - 21:51)

  Beste mensen. Een goede raad. Schaft u, een Cathechismus aan van voor Vat.II, die nog vrij is van dwalingen. De leer is onveranderlijk. En pas op, voor wat nu vanuit Rome wordt verspreid.

   Benjamin Van Dyck ☩

   (11 juli 2018 - 01:09)

   ☩JMJ☩

   Citaat Gerard: “Beste mensen. Een goede raad. Schaft u, een Catechismus aan van voor Vat.II, die nog vrij is van dwalingen.”

   Inderdaad, Gerard. Dat is een raad die niet genoeg herhaald kan worden; de Heilige Schrift is moeilijk te begrijpen voor vele mensen, en het is voor leken niet noodzakelijk voor het heil om die te lezen. Catechetische instructie is echter noodzakelijk om de objecten van het geloof te kennen, geloof dat noodzakelijk is om gered te worden, en wanneer men die niet ontvangt van de priesters in eigen omgeving, dan is het niettemin nog steeds mogelijk om die in schriftelijke vorm te vinden. Een traditionele catechismus is ook geschreven in een taal die begrepen kan worden voor het breed publiek.

  Gerard

  (9 juli 2018 - 22:24)

  Beste mensen red uw ziel. Houdt u zich vast aan de onveranderlijke leer. Ga naar priesters van de traditie die alles doen om uw ziel te redden. Waar gepreekt wordt over Hemel hel en vagevuur. Die de sacramenten op de goede manier toedienen. Vooral de biecht en H.Oliesel. En niet als u gestorven bent doen als of u al in de Hemel bent. Die voor uw ziel bidden. Dat is pas barmhartigheid. De rest is onbarmhartigheid. Doen alsof u niet verloren kunt gaan. En alleen maar met deze wereld bezig zijn. Priesters worden niet voor niets Geestelijken genoemd. Een priester moet zich met geestelijke zaken bezig houden. Zij zijn in de wereld, maar niet van de wereld.

  Peter

  (9 juli 2018 - 22:50)

  Citaat Stinus: ” inclusief Vaticanum 2, en dan vaststellen dat het een goede leer is, zoals Christus het gewild heeft.”
  Vat II ketterij – Moslims aanbidden dezelfde God.

  Vaticanum II-document, Nostra aetate # 3: “De kerk kijkt ook met respect naar moslims. Ze aanbidden de enige levende en duurzame, genadige en almachtige God, schepper van hemel en aarde, die tot de mensheid heeft gesproken en tot wiens wetten, zelfs de verborgen, zij proberen zich van harte te onderwerpen, net als Abraham, aan wie het islamitische geloof gemakkelijk zichzelf relateert, onderworpen aan God … Vandaar dat ze respect hebben voor het morele leven en God aanbidden in gebed, aalmoezen en vasten. ”

  Vaticanum II-document, Lumen Gentium # 16: “Maar het heilsplan omhelst ook diegenen die de Schepper erkennen, en hiervan zijn de MOSLIMS de eerste; zij beweren het geloof van Abraham te houden EN SAMEN MET ONS AANBIDDEN ZE DE ENIGE BARMHARTIGE GOD DIE DE MENSELIJKHEID OP DE LAATSTE DAG ZAL BEOORDELEN. ”

  Antipaus Paulus VI, Toespraak, 2 december 1977: “… de moslims (die) belijden het geloof van Abraham te houden, en samen met ons aanbidden ze die ene, barmhartige God, de rechter van de mensheid op de laatste dag, als het Tweede Vaticaan Raad plechtig verklaard. ”

  Antipaus Johannus Paulus II, New Catechismus (paragraph 841): “… Muslims; deze belijden het geloof van Abraham te houden, en samen met ons aanbidden zij de ene, barmhartige God, de rechter van de mensheid op de laatste dag. ”

  Antipaus Francis, Evangelii Gaudium (# 252), 24 november 2013: “Islam … zij” belijden het geloof van Abraham te houden, en samen met ons aanbidden zij de ene, barmhartige God, die de mensheid zal beoordelen op de laatste dag dag…”

  Uw Vat II schurken verloochenen Jezus Christus als God en Enige Verlosser, verloochenen de Allerheiligste Drievuldigheid!!!!!!
  Dit is een geweldige ketterij! Katholieken aanbidden Jezus Christus en de Allerheiligste Drievuldigheid; de moslims doen dat niet!
  Humm Stinus “zoals Christus het gewild heeft.”??????
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

  Gerard

  (9 juli 2018 - 22:54)

  Het belangrijkste sacrament had ik niet genoemd. Namelijk het Heilig Misoffer. En niet een maaltijdviering met een voorganger met zijn gezicht naar het volk gekeerd en zijn rug naar God keert in het tabernakel. Waar iedereen naar voren loopt om de H.Hostie? in de hand geduwd te krijgen, waar je duidelijk krak krak hoort en de partikels op de grond vallen.

   Mirmar Groet

   (10 juli 2018 - 09:35)

   @Gerard,
   U moet niet overdrijven, dat dat altijd het geval is dat H. Hosties op de grond vallen en er partikels op de grond vallen. Natuurlijk moet er eerbiedig mee omgegaan worden.
   Het gebeurt inderdaad een heel enkele keer dat een H. Hostie kan vallen, ook uit de handen van de priester zelf, dat gaat niet met opzet. Ik weet ervan dat het een keer gebeurde in onze Kerk. Maar gelukkig liep er net een zuster achter die dat zag en vol eerbied pakte zij de H. Hostie weer op.

   Ook zouden leken niet zomaar de H. Communie moeten uitreiken zonder een zegening van de priesters te krijgen en liever mannen die dat doen dan vrouwen. Ik begrijp de waarde van de H. Communie. Velen niet meer, maar zij zijn ook onwetend gebleven van veel van de Leer van de Kerk. W

   Wees niet al te veroordelend.

  Benjamin Van Dyck ☩

  (10 juli 2018 - 02:59)

  ☩JMJ☩

  Vaticanum II bevat geen enkele ex cathedra uitspraak; door dergelijke onfeilbare uitspraken te vermijden konden de subversieven hun dwalingen in de teksten incorporeren, maar Katholieken zijn op geen enkele manier gebonden om zich die dwalingen eigen te maken. Iedereen is moreel gebonden om het orthodox en apostolisch geloof van Rome te belijden, hetgeen onveranderlijk en eeuwig is in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

  Degenen die beseffen dat de huidige Paus dwalingen aan het zaaien is moeten consequent zijn en inzien dat een paus niet onfeilbaar is bij alles wat hij zegt, maar enkel wanneer aan de juiste criteria voldaan wordt; een onfeilbare pauselijke uitspraak wordt herkend aan de formulering. Men moet terugkeren naar het oorspronkelijk begrip betreffende de pauselijke onfeilbaarheid, zoals uitgedrukt in het Eerste Vaticaans Concilie, en ophouden met de overdrijvingen die heden zeer veel schade toebrengen aan de toestand van de Godsdienst.

  willy

  (10 juli 2018 - 09:10)

  Volledig eens met te reactie van Peter heel juiste conclusie in dit debat !!

  Mirmar Groet

  (10 juli 2018 - 09:30)

  Wie kent het hart van een moslim als het om het aanbidden van God gaat. Alleen God toch?

  Marrie

  (10 juli 2018 - 12:09)

  A.G.Stinus het tweede Vaticaans Concilie heeft wel degelijk de mensen de kerk uit gejaagd. Mensen voelden zich belazerd: biechten hoefde niet meer, elke zondag naar de kerk ook niet, handcommunie ( hoe respectloos!) ,knielen zo veel mogelijk afschaffen, kortom : de eerbied verdwenen, sacrale de deur uit, de mens centraal / Christus in het tabernakel de rug toegekeerd ,humanistische liederen ipv Gregoriaans dat de ziel doet opstijgen enz. Alles met voorbedachte rade door de VM . Notabene : Maria van Fatima heeft gewaarschuwd voor een slecht Concilie !Wie zijn wij dan om dat te gaan verdedigen ?! Wat een hoogmoed.

  Mirmar Groet

  (10 juli 2018 - 12:28)

  @Marrie, kan hoogmoed ook niet zijn alles, maar dan ook alles afwijzen van ná Vaticanum II??

  Kan er alleen misbruik plaatsvinden met de handcommunie, of toch ook met de tongcommunie?

  Met een slecht geweten gaat het immers altijd helemaal fout, toch?

  Wel eens van een roddeltong gehoord?? Een tong wordt vaak met slang (met gespleten tong) aangeduid. De tong!

  Iemand die liegt spreekt met gespleten tong (Een Indiaans-Amerikaanse uitspraak)!!

  Dus je kunt met een vieze tong net zo hard de communie ontvangen als met een vieze hand. Wat is dan het verschil tussen Tongcommunie en Handcommunie. Zeg mij… !!

  Stop met dat veroordelen, alstublieft!! Dat geldt voor meer mensen op dit forum. Wie zijn jullie?

  Er zijn ook mensen die te goeder trouw op de hand te Communie gaan, simpelweg omdat zij dat zo hebben geleerd. Dat hoeft de eerbied niet in de weg te staan, maar helaas is dat wel het geval geweest. Maar het proces van ontkerkelijking en veel minder eerbied in de kerk was een proces van een tien/twintigtal jaren. Maar veroordeel de mensen niet. Die weten niet beter meer. Ze kennen de catechismus niet of onvoldoende.

  “Oordeelt en veroordeelt elkaar niet, opdat het oordeel of de veroordeling u ook niet velle!”

  Aan God alleen zij het oordeel.

   Benjamin Van Dyck ☩

   (10 juli 2018 - 14:59)

   ☩JMJ☩

   Zoals St. Thomas van Aquino zegt mogen ongewijde handen het Allerheiligst Sacrament niet aanraken; de handen van de priester zijn daartoe gewijd en hij handelt in Persona Christi, in de Persoon van Christus. Wanneer een leek de H. Hostie in zijn hand neemt en houdt, dan is het niet de Persoon van Christus Die handelt, maar slechts de leek in zijn eigen persoon, waardoor hij zich gelijk verkondigt met het Goddelijk Slachtoffer naar Hetwelk hij met zijn hand grijpt.

   Wie kan er toch zo zot zijn om bewust en letterlijk naar God te grijpen? Pure hoogmoed. Oza werd door God gedood omdat hij op onwettige wijze de Ark van het Verbond aangeraakt had; toen de Heer verrezen was uit de dood mocht Ste. Maria Magdalena Hem niet aanraken. Toch presumeren Westerse Christenen Hem naar welbelieven te mogen aanraken, naar Hem te mogen grijpen, en Hem rond te dragen. De kinderen van Israël in het Oud Verbond hadden meer eerbied voor de toenmalige Ark dan de hedendaagse Christenen voor hun Vleesgeworden God fysiek aanwezig.

   De Eucharistische Christus ontvangen doet men op de tong, geknield, en de misdienaar behoort het pateen onder de Hostie te houden tijdens de H. Communie, en onder dat pateen behoort een communiedwaal (wit linnen kleed) voorzien te zijn over de knielbank die men over de handen onder het pateen uitgestrekt houdt, zodat er een dubbele voorzorg is om te voorkomen dat men Christus op de grond zou laten vallen.

   Handcommunie was een creatie van de protestanten, en was bedoeld als een gebaar van ongeloof jegens de Reële Presentie; een anti-eucharistisch gebaar dus. Boosaardige clerici hebben dit geïntroduceerd onder Katholieken om hun eucharistisch geloof uit te doven, en we zien op wat voor een grote schaal zij daar in geslaagd zijn. Hoeveel Katholieken geloven nog aan de transsubstantiatie hier in de Lage Landen?

   Het gebod van Christus om niet te oordelen wordt verschrikkelijk verdraaid in onze tijden, en men geeft er een valse interpretatie aan. Wij oordelen voortdurend doorheen de dag door zaken te onderscheiden, en wij zouden ons verstand moeten uitschakelen indien wij dat niet langer zouden mogen doen. Wanneer u iemand zegt dat hij onrechtvaardig oordeelt, dan bent u zo doende een oordeel aan het uitspreken. De woorden van Christus worden uit hun verband getrokken, en de ene na de andere meent er zijn eigen interpretaties aan te kunnen toeschrijven, terwijl die woorden volgens de geest van de Kerk verstaan moeten worden, die Hij Zelf gebouwd heeft op Petrus. Een openbare en wijdverbreide wantoestand zoals handcommunie veroordelen behoort niet tot het soort van oordelen die verboden zijn door de Heer Jezus Christus.

  Mirmar Groet

  (10 juli 2018 - 14:28)

  Een prachtig lied gezongen door Marriam Masqood.
  Verdere details vindbaar op deze video:

  https://youtu.be/ZSzn9IuK_n8

   Mirmar Groet

   (10 juli 2018 - 14:38)

   Aanvulling. Uit Pakistan met Engelse ondertiteling.

  Mirmar Groet

  (10 juli 2018 - 14:38)

  Deze betreft een Tamil lied, gezongen door een jong meisje. De naam van Maria wordt genoemd. Verder helaas geen Engelse ondertiteling, in tegenstelling tot mijn vorige, waar de Engelse ondertiteling wel gegeven wordt. Het wordt veel beluisterd, want er zijn wel 11 miljoen weergaven van deze video.

  https://youtu.be/SxmhhtiaJlY

  Jules van Rooyen

  (10 juli 2018 - 14:38)

  Ja, beste Marrie, welk een hoogmoed, vrijmetselaars eigen, in België bekend als de, “dikke nekken”. Wat anders kun je verwachten van deze vermoedelijke .:. scribent op dit katholieke forum (sinds enkele maanden), dat zich helaas leent voor de infiltratie van mollen en het spuien van valse leerstelligheden.

  De beste aanwijzing van het maçonnieke karakter van dat vervloekte V2 concilie, zijn de vruchten, “want de boom wordt aan zijn vruchten gekend” (Mt. 12 : 33). Gezien de ongekende neergang van de Kerk, de massale kerk verlatingen door clerici en gelovigen, de massale kerksluitingen, en niet in het minst door de hemeltergende, ketterse handelingen van alle V2 pausen, inclusief de laatste twee, “le serpent” Ratzinger, en Bergoglio, adept van de Jew World Order, zijn de vruchten van dat concilie totaal verrot.

  We kunnen ook verwijzen naar het concilie document “Nostra Aetate”, flagrant in strijd met de Openbaring, want de katholieke Kerk beschouwt, “met respect de wijze van handelen en leven, de regels en doctrines, ondanks de verschillen met de katholieke leer, van, joden, moslims, hindoes, boedisten”. Immers zij, “dragen vaak aan een straal van Waarheid die alle mensen verlicht”.
  Ook wordt in dat document ontkend de joodse schuld aan Christus kruisdood, in glasharde tegenspraak met –, en een ontkenning van de uitspraken van St. Petrus (o.a. Hand. 3 : 14-16 ; 4 : 10) en St. Paulus, (o.a. 1 Tess. 2 : 15). En zo kunnen we nog lang doorgaan met het vermelden van feitelijke onwaarheden in de V2 documenten, en strijdigheden met de Evangelie teksten en de teksten van St. Paulus, uit de Openbaring.

  Tenslotte, de transubstantiatie tijdens de Consecratie van het Heilig Misoffer, wordt niet genoemd in “Sacra Liturgia” (SL), hfdst. II, “Le mystère de l’Eucharistie”. Dit heeft geleid naar de tafeldienst, de NOM mis, het feitelijk afschaffen van het Gregoriaans en het gebruik van de volkstaal, dat het concilie nooit heeft nagestreefd, maar door de joodse vrijmetselaar Montini (P VI), en de architect, pater vrijmetselaar Bugnini, er door zijn gedrukt in 1969.
  Wel staat in SL vermeld, “le banquet pascal ………”. Je kunt er alle kanten mee op, ook die van Luther, zoals gebeurd is door de V2 clerus, hetgeen ik persoonlijk en vele anderen kunnen getuigen.
  De V2 NOM kerk gaat kapot aan de vergrijzing, zij sterft uit, zowel door de afname van de gelovigen als door het opdrogen van de verouderende NOM clerus. De V2 aanwas is te dun, en in de meeste Europese bisdommen opgedroogd.
  In de VS is dit proces van neergang later op gang gekomen, maar ook daar heeft de vergrijzing in de parochies toegeslagen. De Amerikaanse V2 clerus kenmerkt zich door de wereldse gerichtheid en werkhouding, de toon en het timbre, van de protestante dominees. Moderne kerken lijken op bioscoop zalen.

  Tegenover de boven vermelde V2 ellende, staat de wereldwijde bloei van de traditionele parochies, de gestage aanwas, de geopende kerken, de traditionele kloosters met aanwas, en de groeiende traditionele seminaries. In de traditionele parochies is de jeugd te vinden, de jong gehuwden, de aanstaande moeders en de kinderrijke gezinnen.
  De traditionele boom draagt in alle opzichten goede vrucht. De traditionele clerus kan de vraag nauwelijks aan.

   Mirmar Groet

   (10 juli 2018 - 14:48)

   @JULES VAN ROOYEN,
   Wilt u even dimmen alstublieft met uw vuilspuiterij over pausen van ná Vaticanum II.

   We dragen allemaal schuld aan Jezus Kruisdood. Want we zijn allen zondaars. De Joden alleen de schuld geven, terwijl er misschien ook Grieken, Perzen en Meden waren die tussen het volk stonden en schreeuwden: “Kruisig Hem! Kruisig Hem!.”

   Wat bent u nu zelf aan het doen, denkt u? Jezus was zelf een Jood en zei: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.”

   Ik vraag me af of u weet wat u aan het doen bent!!

   Moge God het u vergeven, Jules.

    Peter

    (10 juli 2018 - 15:10)

    Mirmar, u bent toch een Moslima, zoals uzelf hebt getuigd op dit forum en zelfs erbij hebt gevoegd dat u geen Katholiek meer bent. Wat komt u hier dan doen????? Wat kan u dan die pausen schelen??? Wat zou God Jules moeten vergeven? Dat hij de waarheid aanhaalt? Weet dan dat God de Waarheid is en al deze die te lui of te bekrompen zijn om de Waarheid te verdedigen en te antwoorden aan het goddelijk bevel van Jezus; “Schreeuw het van de daken.” wat? de waarheid natuurlijk, deze zouden wel eens moeten inzien dat het tijd is om God te smeken voor barmhartigheid voor de redding van hun ziel.
    Wat komt u hier Jules aller handen verwijten toesturen, hij die jarenlang studies hierover heeft gedaan en boeken geschreven, dewelke u te lui bent om te lezen. U kent niets, u wilt niets weten, blijf hier dan gewoon weg!!!!
    Wat is uw bedoeling anders dan hier onzin te komen vertellen???
    Blijf weg, we hebben hier geen onzin nodig maar de zuivere waarheid.

     Mirmar Groet

     (10 juli 2018 - 18:08)

     Beste Peter,
     Veel gestudeerd hebben zegt niet altijd alles. Dat zou u toch moeten weten.
     Jezus koos Vissers uit, weet u nog? Die hadden niet zoveel gestudeerd. Staan er dan ook onbevangener tegenover Gods Waarheid. Dat is met kinderen ook zo. “Wie niet wordt als kinderen, kan het Koninkrijk der Hemelen niet binnengaan.”
     Moet ik alles weten om de Waarheid te hebben om de Waarheid te zien? Gaat het niet veeleer om de Zuiverheid des harten?

     Peter,, sommigen hebben de Waarheid in hun hart zitten. Beter dan alle geschreven boeken bij elkaar.
     Kom eens tot wijsheid dan de wijsheid van boeken alleen. Zo mooi spreekt Jules van Rooyen spreekt keer op keer zijn gal uit op pausen en Joden . Is dat christelijk gedrag te noemen. Vind u dat echt?

     Mijn God, er zijn zoveel boeken in omloop, daar kom ik in mijn levensdagen niet aan toe om die te lezen en dan nog vaak moeilijke taal er bij.

     De H. Maagd Maria sprak in het dialect tot de H. Bernadette van Lourdes, ongeletterd als zij toen nog was.

     Mirmar Groet

     (10 juli 2018 - 18:39)

     Peter, Ik verkoop geen onzin. Ik predik geen haat, dat doet Jules wel! Ziet u dat dan niet?
     Wat is erger? Binnen de kerk haat verkondigen of buiten de kerk de ware liefde tot God en Christus (proberen) te verkondigen??

     Ook ik kreeg verwijten, Peter. Meer dan Jules van Rooyen hier gekregen heeft van mij.

     Waarom mogen alleen mannen terechtwijzen? Vrouwen mogen ook de waarheid zeggen, als het erop aankomt en het uit de hand dreigt te lopen. En zeg niet dat dat alleen aan mij zou liggen.

     O, het is zo gemakkelijk weer alleen de vrouw als hoofdschuldige aan te wijzen en als mannen 1 blok vormen.
     Dat heb ik eerder gezien op het zogenaamde R.K. Net Nieuws Forum op het Active Board. Inmiddels als domein te koop geloof ik.

     Ik zal het voor een keer bout zeggen als om mannen gaat; Sommige mannen hebben een verstand dat op nul staat. Al zijn er ook mannen die beweren dat vrouwen geen hersens hebben. Tja, zo komen we toch niet verder wel ???

     Er is ook een moderator, die zal mij bannen, wanneer hij dat nodig acht, niet eerder en ook niet op uw bevel. En ook niet wanneer ik het zelf zou vragen. Ik heb al leergeld betaald op dat andere forum met sommige mannen vooral. Je zou ze toch achter het behang plakken en dan druk ik men nog heel vriendelijk uit.

     Ik loop hier echt niet met een zwaard in mijn hand. Mijn zwaard is mijn mond op dit moment. Tweesnijdend of niet. Zelfs harde woorden kunnen komen uit een oprecht hart die het heel goed bedoeld ook nog.

     Vroeger durfde ik helemaal niets uit te brengen. Zodra het gesprek op het geloof kwam, zat ik al te trillen als een rietje met die polarisatie om mij heen. :-/

   Peter

   (10 juli 2018 - 15:17)

   Beste Jules, sta mij toe mijn eerdere reactie hier nog aan toe te voegen:

   Peter
   (10 juli 2018 – 14:53)

   Als u niet weet wat een vrijmetselaar is, dan dit even over de inwijdingsceremonie. Ik ga hier de hele inwijdingsceremonie niet in detail bespreken, maar wel dit belangrijke deel ervan.
   Tijdens de inwijdingsceremonie van de Vrijmetselarij staat op een gegeven moment de vermoorde Hiram Abiff uit de dood op. Voordat de lijkkist wordt geopend roept de ceremoniemeester uit: “Mac Benac”. Dat is een acroniem uit de volgende woorden: “MOVEBOR ADVERSUS CHRISTUM BELLUM ETERNUM NAM ANTICHRISTUS CONSERREXIT3 of: “IK ZAL EEN EEUWIGE OORLOG TEGEN CHRISTUS VOEREN WANT DE ANTICHRIST IS HIER VERREZEN.” Terecht wordt de Vrijmetselarij de antikerk genoemd en veroordeeld door de Pausen van voor 1962. Zoals Christus zijn kerk heeft, heeft ook Lucifer zijn kerk.
   Zodus, als dit voor velen geen begrip is dat de joodse-vrijmetselarij (vrijmetselarij= instrument onder de leiding van de joden) een eeuwige vijand van Christus Jezus en Zijn K. Kerk is en dat gelijk wie, ja gelijk wie (met inbegrip van de ganse clerus in het bijzonder, ook de paus) in de K. Kerk zich aansluit met deze eeuwige vijand van de K. Kerk geen Katholiek is en kan zijn en beslist geen enkele functie in de Kerk kan en mag vervullen, dan zijn jullie van slechte wil.
   Men kan onmogelijk twee verschillende heren dienen.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   Benjamin Van Dyck ☩

   (10 juli 2018 - 17:27)

   ☩JMJ☩

   Citaat Jules van Rooyen: “scribent op dit katholieke forum (sinds enkele maanden), dat zich helaas leent voor de infiltratie van mollen en het spuien van valse leerstelligheden.”

   Of A. G. Stinus een vrijmetselaar zou zijn of niet weet ik niet. Wel is zijn positivistische benadering jegens de kerkelijke autoriteiten zeer schadelijk, en sommigen kunnen daardoor, de valse premissen aannemend, terechtkomen in demonische mentaliteiten zoals die van het sedevacantisme (waarschijnlijk een directe maçonnieke creatie), hetgeen pretendeert dat de Kerk van de aardbodem verdwenen zou zijn, hetgeen in tegenstrijd is met de dogmatieke Canon VI van de 23ste zitting van het Concilie van Trente en met de dogmatieke canon van het Eerste Vaticanum die de perpetuïteit van de Successie van Petrus op aarde proclameert. A. G. Stinus negeert ook totaal de joods-maçonnieke infiltratie in de Kerk, hetgeen nochtans op de meest onbetwistbare wijze gedocumenteerd is.

   Helaas meent het forumbestuur vrije meningsuiting te moeten respecteren; nochtans is dat geen Katholiek principe, maar een revolutionaire stok van de achttiende-eeuwse verduistering om de kerkelijke boekencensuur mee te belegeren. De bedoeling was om de rechten die exclusief aan de waarheid toebehoren te transfereren op de leugen en de waarheid te censureren. Wanneer Katholieken het vals principe van vrije meningsuiting toepassen op, bijvoorbeeld, internetfora, dan krijgen zij een warboel zoals we hier kunnen zien.

    Peter

    (10 juli 2018 - 21:20)

    Benjamin schrijft: “de valse premissen aannemend, terechtkomen in demonische mentaliteiten zoals die van het sedevacantisme (waarschijnlijk een directe maçonnieke creatie), hetgeen pretendeert dat de Kerk van de aardbodem verdwenen zou zijn …”
    Wel, wel, beste Benjamin, demonische mentaliteiten ?
    Weet dan, dat de Kerk niet bestaat uit x aantal priesters, bisschoppen, kardinalen of pausen, maar door het volk van God, het Israël, t.t.z. de rechtsgelovigen, die de waarheid in pacht hebben, de zuiveren van harten. Elders is de K. Kerk AFWEZIG!
    Zelfs al zou het conclaaf met 100% instemming en volgens de regels van een conclaaf, een kardinaal tot paus kiezen die zich schuldig heeft gemaakt aan ketterij (één is genoeg) dan is die kardinaal per definitie ipso facto buiten de kerk en geen paus. Dit is wat de eeuwenoude K. Kerkleer ons leert en het zal nooit veranderen.
    Duizenden ketterijen zijn aanwijsbaar voor deze showpausen werden “verkozen” en toch blijft onze Benjamin het ontkennen en volhouden dat die mensen “paus” zijn en in staat zijn het Licht van Christus in de H. Bruid, de Kerk, aan het godsvolk te kunnen geven. Eén enkele ketterij is direct vijandschap met God op het hoogste niveau, dat indruist tegen de werking van God zelf, namelijk God de H. Geest.
    Het is daarom dat Jezus zegt dat de poorten van de Hel haar (de zuivere K. Kerk zonder ketterijen) niet zullen overweldigen en door het voortdurend aanvechten van de ketterijen en het aanklagen van wandaden en leugens door dit helse concilie Vat II, niet kan vergaan. Maar Vat II zal verdwijnen met alle ketterijen en ketters, gegarandeerd .
    Ik ben een lid van die zuivere Kerk van voor Vat II, de semper idem K. Kerk. Ik verenig mij in niets met die satanische pseudokerk met al de geschriften en daden, dat de Vat II Antichristkerk is.
    De dogmatieke Canon VI van de 23ste zitting van het Concilie van Trente en met de dogmatieke canon van het Eerste Vaticanum die de perpetuïteit van de Successie van Petrus op aarde proclameert, is dan ook de succesie van Petrus door een vlekkeloze opvolger, en geen andere.
    Zo zij het!
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

     Benjamin Van Dyck ☩

     (11 juli 2018 - 00:30)

     ☩JMJ☩

     Peter, uw diatriben doordrongen van een hussitische en donatistische geest dienen de goede zaak niet. De Katholieke Kerk heeft een bisschoppelijke hiërarchie met een pauselijke successie, zoals de door mij genoemde canons dogmatiek proclameren. Aan welke ‘paus’ bent u onderworpen en waar situeert u uw ‘bisschoppelijke hiërarchie’? Alle bisschoppen onder Pius XII gewijd zijn uitgestorven, en degenen die tot voor kort nog leefden erkenden allemaal de regerende Paus. Een kerkloos ‘geloof’ is niet het Katholiek Geloof.

     Ik zeg niet dat de recente pausen geen ketterijen hebben verspreid, maar het exacte moment waarop een paus die heresiën verspreidt zijn ambt verliest is een onderwerp dat reeds eeuwen lang besproken wordt door theologen, en dat tot nu toe nooit conclusief geresolveerd geweest is). Wat echter zeker is, is dat het feit dat alle regerende bisschoppen ordinarii een paus erkennen betekent dat de geldigheid van die paus een dogmatiek feit is. Dat vloeit voort uit de indefectibiliteit van de Kerk, want het is onmogelijk dat de gehele Lerarende Kerk zich aan een vals hoofd zou onderwerpen en zo doende in schisma zou vallen. Billot zegt terecht dat de unanieme erkenning een onfeilbaar bewijs is dat aan alle eisen voor de geldigheid van een pontificaat voldaan is. Daarom is het niet wettig om te twijfelen aan de geldigheid van Franciscus als Paus.

     Wie beweert dat de Apostolische Troon al meer dan een halve eeuw vacant zou zijn kan niet zeggen dat zijn woorden niet tegenstrijdig zijn met het dogma van de perpetuele Petrijnse Successie. Het is niet serieus. De poorten van de hel hebben de Kerk tot op heden nog steeds niet overweldigd, want de ondoordringbare barrières door God geplaatst, en die de vijanden binnen de Kerk nimmer kunnen overschrijden, staan nog steeds overeind. Ware echter (hetgeen onmogelijk is) de bisschoppelijke hiërarchie met regerende paus reeds 60 jaren verdwenen, dan zouden de poorten van de hel inderdaad overwonnen hebben. De Successie van St. Petrus is niet een louter abstract idee, maar incarneert zich in levende pausen die elkander opvolgen.

      Peter

      (11 juli 2018 - 14:06)

      Benjamin, mijn beste, is het mogelijk om in het vervolg uw tekst in gewoon Vlaams of NL te schijven?
      “Peter, uw diatriben doordrongen van een hussitische en donatistische geest dienen de goede zaak niet.”
      Ik ben maar een gewoon zieltje zonder enige titel of diploma.
      U schrijft ook: “Daarom is het niet wettig om te twijfelen aan de geldigheid van Franciscus als Paus. ”
      De wet van de K. Kerk verplicht ons, volgens u, om iemand die het geloof verloren heeft en die hierdoor buiten de K. Kerk staat, om te erkennen en te gehoorzamen?
      Indien ik God boven al bemin in de waarheid die Hij zelf is, hoe kan ik dan iemand als Zijn plaatsvervanger erkennen die Gods wetten verachten en belachelijk maken? Dat is onmogelijk! Dat zal ik nooit doen.
      Kijk en vergelijk dan Benjamin; (Leer van de Kerk – U haalt deze nooit aan)

      “Paus Pius XII, Mystici Corporis Christi (nr. 23), 29 juni 1943: “Het is niet elke zonde, hoe ernstig ook, die, als van zijn aard, een mens ertoe brengt zich te scheiden van het lichaam van de Kerk, als schisma, ketterij of afvalligheid ”

      Paus Leo XIII, Satis Cognitum (nr. 9): “Het is niet iemand die niet alleen in al deze ketterijen gelooft, die om die reden zich kan beschouwen of zelfs katholiek kan worden genoemd. Want er kunnen andere ketterijen zijn of ontstaan, die niet in dit werk staan dat de onze is, en zo ja, als hij aan slechts één van hen vasthoudt, is het niet Katholiek “.

      Dit zijn Pausen!!!! Vergelijk deze met de ketters hier beneden die, per definitie hierboven, niet Katholiek zijn;

      Vaticanum II-document, Lumen Gentium # 16: “Maar het heilsplan omhelst ook diegenen die de Schepper erkennen, en hiervan zijn de MOSLIMS de eerste; zij beweren het geloof van Abraham te houden EN SAMEN MET ONS AANBIDDEN ZE DE ENIGE BARMHARTIGE GOD DIE DE MENSELIJKHEID OP DE LAATSTE DAG ZAL BEOORDELEN. ”

      Antipaus Paulus VI, Toespraak, 2 december 1977: “… de moslims (die) belijden het geloof van Abraham te houden, en samen met ons aanbidden ze die ene, barmhartige God, de rechter van de mensheid op de laatste dag, als het Tweede Vaticaan Raad plechtig verklaard. ”

      Antipaus Johannus Paulus II, New Catechismus (paragraph 841): “… Muslims; deze belijden het geloof van Abraham te houden, en samen met ons aanbidden zij de ene, barmhartige God, de rechter van de mensheid op de laatste dag. ”

      Antipaus Francis, Evangelii Gaudium (# 252), 24 november 2013: “Islam … zij” belijden het geloof van Abraham te houden, en samen met ons aanbidden zij de ene, barmhartige God, die de mensheid zal beoordelen op de laatste dag dag…”

      Het is maar (!) één enkele afschuwelijke ketterij die ik hier opsom, uit de ontelbare anderen, van deze Antipausen.
      De allerheiligste namen van de Allerheiligste Drievuldigheid en Onze Heer Jezus Christus, worden door deze schurken zorgvuldig vermeden. Hoe groot is hun misdaad tegen de H. Geest ??????????????????????????
      Uw pausen.
      Het is verboden voor een Katholiek een ketter (wie het ook moge zijn) hem te steunen, te erkennen en/of te gehoorzamen, op straffe dat men zijn geloof verliest en eveneens buiten de K. Kerk (het heil) komt te staan.

      Is dit eens en voor altijd duidelijk????

      Laus tibi Christe +
      Ave Maria +

      Benjamin Van Dyck ☩

      (11 juli 2018 - 16:11)

      ☩JMJ☩

      Citaat Peter: “De wet van de K. Kerk verplicht ons, volgens u, om iemand die het geloof verloren heeft en die hierdoor buiten de K. Kerk staat, om te erkennen en te gehoorzamen?”

      Bergoglio staat nog niet buiten de Kerk. Kwaadwillig ketterijen verspreiden maakt een paus materialiter haereticus (materieel ketter), maar formaliter haereticus (formeel ketter) is een paus pas na dat hij formele admonities van de hogere clerus versmaad heeft, en die admonities zijn nog niet geschied omdat de kardinalen de fout aan het maken zijn van simpelweg af te wachten tot het volgende conclaaf. Het verlies van het pauselijk ambt geschiedt pas wanneer een paus formaliter haereticus is, op dat exact moment, en niet ervoor. In die zin spreken Mystici Corporis Christi en Satis Cognitum, naar welke titels u verwijst (beide encyclieken heb ik nota bene reeds in het verleden gelezen); het gaat om formele ketterij. Pius XII liet, zij het in goede trouw, de dwaling van het evolutionisme als opinie toe in zijn encycliek Humani Generis; zult u hem dan ook als een ‘antipaus’ wegschuiven?

      Citaat Peter: “Indien ik God boven al bemin in de waarheid die Hij zelf is, hoe kan ik dan iemand als Zijn plaatsvervanger erkennen die Gods wetten verachten en belachelijk maken? Dat is onmogelijk! Dat zal ik nooit doen.”

      De Kerk werd door God ingericht als een zichtbare, juridische maatschappij, en het verlies van kerkelijke ambten behoort tot de juridische structuur van de Kerk. Door het Gezag van Petrus te eren in de persoon die het wettig draagt stemt men geenszins in met de wantoestanden van die persoon in zijn private capaciteiten, maar men weet eenvoudigweg onderscheid te maken tussen de juridische persoon van Petrus en de natuurlijke private persoon van de Paus. De Farizeeërs waren dwaalleraars in de dagen van het zichtbaar wandelen van Jezus Christus op aarde, want zij ontkenden Hem en perverteerden de Wet van Mozes; toch bevestigde Christus in Zijn woorden dat dezen wettig op de Zetel van Mozes gezeten waren [Mt 23]. Zijn droegen in die tijd leraarsambten in de Kerk.

      Het principe van de universele erkenning als onfeilbaar bewijs van geldig bezit van de pauselijke jurisdictie is bindend op alle gewetens, inclusief dat van u; u heeft dan ook het recht niet om er van af te wijken.

      Citaat Peter: “Het is verboden voor een Katholiek een ketter (wie het ook moge zijn) hem te steunen, te erkennen en/of te gehoorzamen, op straffe dat men zijn geloof verliest en eveneens buiten de K. Kerk (het heil) komt te staan.

      Is dit eens en voor altijd duidelijk????”

      Indien u uw ziel wilt redden, Peter, onderwerp u dan aan het geloof van Trente en Vaticanum I, waarmee het sedevacantisme onverenigbaar is. Sedevacantisten altereren de Katholieke doctrine zoals de modernisten, en een keuze tussen de twee heretische systemen is een valse keuze; een terugkeer naar de volle orthodoxie is de enige weg. Het is heretisch om te beweren dat de Apostolische Successie kan uitdoven, hetgeen ondubbelzinnig het geval zou zijn indien er geen legitieme bisschoppen ordinarii meer zouden zijn, hetgeen zoals reeds gezegd onmogelijk kan gebeuren.

      Benjamin Van Dyck ☩

      (11 juli 2018 - 17:27)

      Correctie: “Zij droegen in die tijd leraarsambten in de Kerk.”

      Benjamin Van Dyck ☩

      (12 juli 2018 - 01:27)

      ☩JMJ☩

      Al eens gelezen, Peter, wat de encyclieken Mystici Corporis Christi en Satis Cognitum zeggen over de zichtbaarheid van de Kerk? Dat zijn echt geen documenten die bevestiging geven aan de leegzetelarij; integendeel. De Kerk is niet een onzichtbaar, pneumatisch iets, maar een zichtbare, tastbare, hiërarchisch ingerichte maatschappij op aarde.

  Piet

  (10 juli 2018 - 14:58)

  Aan Mirmar Groet…

  Het lichaam van Christus in de communie op de handen van de zondige mens is het willen ontvangen in eigenzinnige zelf activiteit en is in die activiteit gerelateerd aan de eerste zonde van Eva en Adam.

  Het is beter af te zien van de communie dan je er aan te bezondigen.
  De actieve handeling is alleen voorbehouden aan de priester.
  De priester kan ook niet delegeren met een zegen zodat een leek mag mede uitreiken.
  Het past in nederigheid het lichaam van Christus als zondaar op de toch te ontvangen.
  Eigenlijk is de handreiking naar de mond dan ook een gruwel van eigenzinnigheid en alleen de priester mag zichzelf Het lichaam toedienen …de vrouw moet zich zeker verre houden van dat alles, het priesterschap behoort tot de mannelijke dynamiek, de vrouwelijke dynamiek offert zich in het moederschap.

  In de huidige tijd evenaart de vrouw de man, of komt in de buurt op veel gebieden en is het moederschap haar niet genoeg en wil ze ook nog het priesterschap.

  Piet

  (10 juli 2018 - 14:59)

  Aan..

  Het lichaam van Christus in de communie op de handen van de zondige mens is het willen ontvangen in eigenzinnige zelf activiteit en is in die activiteit gerelateerd aan de eerste zonde van Eva en Adam.

  Het is beter af te zien van de communie dan je er aan te bezondigen.
  De actieve handeling is alleen voorbehouden aan de priester.
  De priester kan ook niet delegeren met een zegen zodat een leek mag mede uitreiken.
  Het past in nederigheid het lichaam van Christus als zondaar op de toch te ontvangen.
  Eigenlijk is de handreiking naar de mond dan ook een gruwel van eigenzinnigheid en alleen de priester mag zichzelf Het lichaam toedienen …de vrouw moet zich zeker verre houden van dat alles, het priesterschap behoort tot de mannelijke dynamiek, de vrouwelijke dynamiek offert zich in het moederschap.

  In de huidige tijd evenaart de vrouw de man, of komt in de buurt op veel gebieden en is het moederschap haar niet genoeg en wil ze ook nog het priesterschap.

   Mirmar Groet

   (10 juli 2018 - 18:27)

   Het priesterschap heb ik nooit geambieerd, omdat ik weet als vrouw, dat het voor mij niet is weggelegd. Er bestaan wel al vrouwelijke priesters, maar zij staan sowieso buiten de Kerk. Er bestaat zelfs een website van een ex-priester die gehuwd is, een Nederlander waarbij hij vrouwelijke priesters promoot. Dit is al een aantal jaren geleden dat ik dat heb ontdekt. De satan is met alle macht bezig de Kerk te willen breken. Daarom verbaast me het niet dat men op Restkerk of op dit forum wel eens spreekt dat er een scheuring aanstaande is.
   Maar volgens sommigen staan juist de gelovigen van Levèbre buiten de Kerk, deze bisschop was immers destijds geëxcommuniceerd. Em. paus Benedictus XVI heeft getracht dacht ik de verzoening te bewerkstelligen, maar dat verliep niet zonder slag of stoot vanwege een of andere stellingname t.a.v. het Jodendom en de Holocaust. Of dat moet weer met een andere Broederschap zijn geweest.

  Mirmar Groet

  (10 juli 2018 - 15:52)

  @Piet, 10 juli 2018, 14:58/14:59 uur.
  Beste Piet,
  Omdat ik ook met meer behoudende katholieken omging, wist ik hoe ik tegenover het Allerheiligst Sacrament moest staan, maar ik voelde dat van jongs af aan wel aan, mede door de boekjes van Fatima en Lourdes. Alleen bij ons werd de H. Communie voor zover ik weet mij al geleerd op de hand. Misschien een jaar eerder op de tong nog. Het was net in die overgangsfase. Biechten leerden wij dus al niet in onze klas. Mijn zusje zat een klas lager en die heeft het nog wel geleerd, maar dat was dus van korte duur.

  Dan nog iets. Met de Handcommunie werd men wel gemakkelijker, dat is absoluut waar. Als voormalig Jongerenkoorlid destijds maakte ik dat al mee. De leken gingen op een gegeven moment de H. Communie uitdelen. In het begin gingen wij als koor nog staan. Maar de Beker met de H. Communies werden later rondgedeeld van hand tot hand. Dan zaten wij gewoon op de stoel, als wij niet zongen. Dus daar ging het al helemaal verkeerd.

  Toen was het zo dat de priester een keer moeilijk kon lopen en vroeg hij soms aan Jongerenkoorleden de H. Communie uit te delen. Dat was nog voordat de beker met de H. Communies of H. Hosties werden rondgedeeld van hand tot hand. Op een keer vroeg hij het aan mij. Ik schudde mijn hoofd van ‘nee’, ik schrok van deze vraag, omdat ik vond dat ik het niet doen kon, ik dacht aan de regels, de voorschriften. Toen ik dit tegen mijn nicht zei later, zei zij dat ik liefdeloos was naar de pastoor toe. De liefde moet dan de doorslag geven. Aan het feit van eerbied tot God, daar dacht zij niet aan. Zij werd in latere jaren een pastoraal werkster, terwijl ze mij destijds af wilde houden van het kloosterleven. Het is allemaal zo vreemd gegaan.

  Onze pastoraal werker had er geen problemen mee, maar hij zat vroeger in de 8 Mei-Beweging. En als iemand weet wat voor een beweging dat was, dan weet je al genoeg. En paus Johannes Paulus II destijds, was heus niet zo’n moderne paus als dat ze hier afschilderen. Hij vroeg namelijk ook aan alle kloosters het habijt weer aan te trekken en niet langer in burgerkleding te gaan. Sommige kloosterorden luisterden daarnaar, anderen weer niet. Bijvoorbeeld, de zusters Ursulinen, een onderwijscongregatie deden dat niet en de Missieorde van Tienray, een Duitse kloosterorde, gesticht door Abt Franz Pfanner, maar ook in Nederland, deden dat weer wel. Wat ook weer niet wil zeggen dat iedere non in burgerkleding per definitie hypocriet is, dat kan een zuster in zusterkleding ook zijn. Alles hangt mede af van ons gedrag en of wij in geest en waarheid God aanbidden.

  Als men hier niet te Communie gaat concludeert men meestal dat je dan niet gelovig meer bent, maar dat is niet het geval. Ik ga niet, omdat de eerbied in het algemeen al weg is, uitzonderingen van sommige gelovigen daargelaten. Dat kwam ook doordat ik het met de pastoraal werker niet eens was. In een H. Mis met een priester ging ik toen nog wel, later zelfs ook op de tong. Maar dat durfde ik weer niet als het bij ons zelf was. Echt, ze kijken je er zo op aan. Dan val je zo op. Dat moet je kunnen, in die zin was ik weer een zwakke gelovige.
  Opvallen is in West-Friesland uit den boze, juist op religieus vlak. Met andere dingen, hoe hypocriet, vinden Westfriezen het blijkbaar weer niet erg. Over het algemeen zijn Westfriezen wel recht voor zijn raap, wat anderen juist wel prettig vinden, maar het komt vaak bot over ook bij meer fijngevoelige mensen.

  Men denkt dus ook dat je de priester of pastoraal werker beledigd als je niet ter Communie gaat. Men denkt niet aan God, nee aan de mens die op dat moment ‘voorgaat’, zoals het bij ons tegenwoordig altijd wordt gezegd en in het parochieblad staat. Van het opdragen van de H. Mis wordt (helaas) niet of amper meer gesproken.

  Men vindt het hier zorgelijk ik me vrij fel uit als het om homoseksualiteit gaat bijvoorbeeld. Er is Let Wel een openlijk homoseksueel gehuwde onderwijzer op de Katholieke Basisschool. Ik begrijp het niet en men kijkt er mij op aan als ik er wat van zou zeggen. Ik heb nu een kritische vraag op You Tube forum gesteld onder een interview met hem op school of bij hem thuis. Zijn huwelijk staat op You Tube in een korte video. Het is tegenwoordig allemaal mogelijk. En ons dorp was een van de progressiefste parochies, vroeger dus al met de Oecumene, maar ook met dit soort dingen. Het was, volgens een behoudend echtpaar, al bekend tot in Italië.

  Mijn tante zuster is geschrokken al in de jaren zeventig of begin tachtig dat een klein jongetje, die zijn Eerste H. Communie al had gedaan, de Kerk verliet met de woorden dat hij ‘een broodje had gehaald’. Ik geloof dat mijn tante zuster+ (R.I.P.) nog iets tegen hem had gezegd. Zij vond dit verschrikkelijk. De orde waarin zij was ingetreden is genaamd: Missiezusters van het Kostbaar Bloed. Voor hen was het H. Sacrament zeer heilig.

  Er is zoveel mis en het blijft misgaan als het Bisdom geen drastische maatregelen durft te nemen.

  Het Bisdom lijkt nu priesters te gaan terugtrekken uit de meer progressieve parochies. Onze regio daar gaat het echt niet goed mee. Meerdere parochiekerken dreigen nu te moeten sluiten, waaronder ook onze parochie. En of de Poolse Katholieke Missie ons nog voor een deel kan redden van de ondergang, ik weet het niet. Ik heb er een hard hoofd in. Ik heb nu nog minder hoop daarop dan een aantal jaren geleden.

  A. G. Stinus

  (10 juli 2018 - 16:11)

  – Marrie (10 juli 2018 – 12:09) beweert : “Na het 2e Vaticaans concilie hoefde biechten niet meer”. Helemaal fout. Er is wel een slapte bij priesters en bisschoppen gekomen, waarbij ze aan de gelovigen niets meer durven te vragen. Maar in de Catechismus van de katholieke Kerk (na Vaticanum II) staat letterlijk (nr. 1457) : “VOLGENS HET GEBOD VAN DE KERK IS IEDERE GELOVIGE, WANNEER HIJ TOT DE JAREN VAN VERSTAND GEKOMEN IS, VERPLICHT MINSTENS EENMAAL PER JAAR ZIJN ZWARE ZONDEN OPRECHT TE BELIJDEN” (biecht). Dus : het zoveelste misverstand over het 2e Vaticaans concilie, dat hier helemaal onterecht verguisd wordt, dikwijls door gefrustreerde mensen die het beter denken te weten.

  – Marrie beweert ook, dat naar de kerk gaan op zondag niet meer hoefde, na het 2e Vaticaans concilie. Zelfde geschiedenis en zelfde misverstand. In de Catechismus valt te lezen (nr. 1389) : “DE KERK VERPLICHT DE GELOVIGEN ERTOE OP ZON- EN FEESTDAGEN DE GODDELIJKE LITURGIE ( = H. Mis) MEE TE VIEREN …”.

  – Conclusie : er wordt hier veel onzin verkocht over Vaticanum II, door mensen die het allemaal veel beter denken te weten, en zichzelf misschien onfeilbaarder achten dan de paus die ex-cathedra aan het spreken is.

  – Mijn goede raad : bestudeer de kerkelijke leer en de Catechismus, en zet alles in de praktijk om, zonder hoogmoedig te willen zijn. Christus laat Zijn Kerk niet in de steek, alhoewel veel bisschoppen en priesters in het westen veel te slap spreken.

  Gerard

  (10 juli 2018 - 18:45)

  A.G Stinus wat voor een gigantische onzin verkoopt u nu, hier weer? Met het volgende te zeggen. Conclusie: er wordt hier veel onzin verkocht over Vaticanum II, door mensen die het allemaal beter denken te weten, en zichzelf misschien onfeilbaarder achten dan de paus die ex cathedra aan het spreken is. Welke zijn dan die ex cathedra uitspraken, volgens u? Na paus Pius XII heeft geen enkele paus een ex cathedra uitspraak gedaan. En nog iets, waar de leer in gevaar komt heeft de gewone gelovige het recht en zelfs de plicht, om zich hier tegenover te verzetten. En zeker als het de paus zelf betreft zoals o.a. Bergoglio. Leer van de Kerk. Lees hier maar, wat dit punt betreft de grote kerkleraar H.Thomas van Aquino op na. Nogmaals verdiept u zichzelf in de leer van RK Kerk. Want het blijkt hier telkens weer, dat u hier zeer weinig van begrepen hebt.. Dit zeg ik u niet, om u te beledigen. En mijzelf beter te achten dan u. Want uit uw schrijven blijkt wel de liefde voor de Kerk. Maar u probeert iets te verdedigen , wat heel fout is en verworpen moet worden. Vat.II bevat zeer schadelijke uitspraken, waardoor de zielen in gevaar komen. Nogmaals schaft u zich boeken aan van voor Vat.II. Dit wil niet zeggen, dat deze allemaal goed zijn. In sommige boeken komt daar ook het modernisme voor. Wist u, dat ook een dissertatie van Ratzinger werd afgewezen, wegens modernisme. Dus vanwege ketterij.

  Mirmar Groet

  (10 juli 2018 - 19:03)

  Hieronder een link naar ‘De verloren zoon (Lukas 15) – verfilming –
  Door: Heart Cry NL. Reeds gepubliceerd op 2 januari 2012.
  In het Arabisch gesproken – Nederlands ondertiteld –
  Een aanrader, helaas wilde de plaatselijke dominee dit niet laten zien. Te christelijk.
  Maar er zijn verloren zonen en -dochters genoeg, van harte aanbevolen. Duur video: 1:37 uur.
  https://youtu.be/Gkrr9M61Il4

  Gerard

  (10 juli 2018 - 19:28)

  A.G. Stinus, ik raad u zeer dringend aan, de deskundige reacties van Benjamin Van Dyck te lezen en te overwegen.

  Gerard

  (10 juli 2018 - 20:54)

  A.G. Stinus en lees ook het deskundige commentaar van Jules van Rooyen. Overweeg dit. En zwijg dan, want u richt hier groot kwaad aan, door telkens te proberen de mensen op een dwaalspoor te brengen.

  Mirmar Groet

  (10 juli 2018 - 21:34)

  Aan Gerard, re. op 10 juli 2018 – 20:54 uur.
  Jules van Rooyen brengt mensen ook op een dwaalspoor. Ik vind hem een enge katholiek, al is hij nog zo geleerd. Dat zegt niet altijd alles.

  Gerard

  (11 juli 2018 - 08:44)

  Geleerdheid zegt inderdaad niet alles. Het zou beter zijn dat menig bisschop geen universitaire graad voor zijn naam zou hebben staan. Van dit soort, waren er ook teveel aanwezig bij Vat II, met hun hoogmoedig wollig taalgebruik. Geleerdheid kan behoorlijk in de weg staan. Ik heb b.v.. medelijden met de studenten die de dogmatiekboeken van kardinaal Gerhard Múller moeten lezen. Daar wordt je echt niet goed van. Deze man kan niet in de schaduw staan van Diekamp-Jüssen. Als je zijn Katholische Dogmatik leest, is dat een grote verademing. Een aanrader. Te verkrijgen bij Sarto Verlag in Duitsland. Dit boek lees je als ontspanning.

  Gerard

  (11 juli 2018 - 09:13)

  Moet zijn deze Dogmatik. Sarto-Verlag. Dr.-Jaufmann-Str. 3 86399 Bobingen. Tel. +498234-95972-
  Of op internet w.w.w.sarto.de. Kunt u het geweldige boekenaanbod zien.

  Gerard

  (11 juli 2018 - 09:26)

  Ik wil ze niet allemaal over een kam scheren. Jules van Rooyen is een goed voorbeeld van hoe het wel kan. Hij is zeer helder en scherp in zijn taalgebruik.

  A. G. Stinus

  (11 juli 2018 - 16:13)

  … Beste Gerard. Kunt u eigenlijk wel een tekst begrijpen zoals het hoort ? Ik schreef : “Er wordt hier veel onzin verkocht over Vaticanum II, door mensen die het allemaal veel beter denken te weten, en zichzelf misschien onfeilbaarder achten dan de paus die ex-cathedra aan het spreken is.” Daarmee bedoel ik dat die mensen het oneindig juist denken te weten. En dan begint u te babbelen over pauselijke uitspraken ex cathedra. Tja …

  … Als de katholieke Kerk in een concilie bijeenkomt, in aanwezigheid van de paus, zijn de leerstellige teksten van dat concilie (als de paus ze mee goedkeurt) onfeilbaar juist”. En dat is het geval voor Vaticanum II. Wie de conclusies van dit concilie niet aanvaardt (conclusies die helemaal niet in tegensprak zijn met vroegere leerstellingen), die geraakt de trappers kwijt en kweekt frustraties.

  … Indien de paus een plechtige uitspraak ex-cathedra doet (volgens de voorwaarden van het 1e Vaticaans concilie), dan is dat ook een onfeilbare uitspraak. Dat weet ik ook wel. Er zijn zo tot nu toe maar 2 uitspraken gedaan, telkens over de Moeder Gods, Maria.

  … Mijn goede raad blijft : bestudeer de kerkelijke leer en de Catechismus, en zet alles in de praktijk om, zonder hoogmoedig te willen zijn. Probeer het niet beter te weten dan concilievaders en de paus samen, bijgestaan door de Heilige Geest, vergaderd in een concilie.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

   Benjamin Van Dyck ☩

   (11 juli 2018 - 17:09)

   ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Als de katholieke Kerk in een concilie bijeenkomt, in aanwezigheid van de paus, zijn de leerstellige teksten van dat concilie (als de paus ze mee goedkeurt) onfeilbaar juist”. En dat is het geval voor Vaticanum II.”

   De positieve onfeilbaarheid resideert in de Paus, en de negatieve onfeilbaarheid resideert in het voltallig episcopaat. Van de positieve onfeilbaarheid van de Paus ex cathedra is geen sprake betreffende de V2-dwalingen, en noch is er van de negatieve onfeilbaarheid sprake, gezien geen enkele van de dwalingen door alle bisschoppen van de wereld aanvaard werden. Alle bisschoppen konden zelfs niet aanwezig zijn bij het Concilie. U begrijpt de criteria niet voor de onfeilbaarheid van pauselijke akten, noch die van algemene concilies.

   Citaat A. G. Stinus: “Er zijn zo tot nu toe maar 2 uitspraken gedaan, telkens over de Moeder Gods, Maria.”

   Alleen al het Concilie van Trente bevat meer dan 100 ex cathedra uitspraken. Ook de ex cathedra uitspraken van Pausen buiten Concilie zijn veel talrijker dan twee.

    Benjamin Van Dyck ☩

    (11 juli 2018 - 18:14)

    ☩JMJ☩

    Correctie van mijn reactie: “gezien geen enkele van de dwalingen door alle bisschoppen van de wereld aanvaard werd.”

   Mathieu Albert

   (11 juli 2018 - 17:40)

   Beste Stimus,

   Een Concilie komt samen om twee dingen te doen:

   1. Om Dogma’s af te kondigen. Met andere woorden, om de Leer te definiëren
   en
   2. Om ketterijen te bestrijden

   Het zogenaamde ‘Tweede Vaticaans Concilie’ heeft géén van beiden gedaan.

   Kortom, het zogenaamde ‘Tweede Vaticaans Concilie’ was géén Concilie.

   De teksten van het zogenaamde ‘Tweede Vaticaans Concilie’ zijn doorweven met de gruwelijkste ketterijen. En u hoeft dit niet te ontkennen, want daar bestaan lijstjes van.

   Indien in de teksten van het zogenaamde ‘Tweede Vaticaans Concilie’ slechts één ketterij zou staan, dan nog zouden de teksten in hun totaliteit AFGEWEZEN moeten worden, zo niet gaat men naar de hel.

   Wel, het betreft niet één ketterij, maar honderden!

   Ook in uw zo geroemde ‘Catechismus van de Katholieke Kerk’ van Jozef Ratzinger staan er de facto ketterijen!

   Dus onbetrouwbaar!

    Mirmar Groet

    (11 juli 2018 - 18:05)

    Waarom moet trouwens die Leer steeds geherdefinieerd worden als de Leer onveranderlijk is? Want dat wordt hier altijd verteld. Bovendien hoorde ik dat ook altijd al.

    Waarom maakt men hier van de gehele Katholieke Kerk eigenlijk steeds meer een karikatuur?
    Velen voelen zich bedrogen en in de steek gelaten door diezelfde Kerk. Zowel ouderen en de jongeren komen niet omdat ze dat gehoord hebben van de ouderen.
    Mensen zijn Maarten Luther gaan waarderen en hier wordt doodleuk verteld dat Pater Pio van Boven heeft gehoord dat hij in de hel zit.

    Ik kan het niet meer volgen hier. Dat de paus een valse profeet zou zijn, daar kon ik nog in meegaan, maar dat alle andere pausen nu ook al ketterijen zouden verkondigen niet.

    Zo langzamerhand vind ik dat men op dit forum ook heel wat recht te zetten heeft naar verschillende pausen toe. Ik word doodziek van de smakeloze beschuldigingen naar allerlei pausen.

    Begrijpen jullie niet dat daarmee het geloof helemaal uit mensen wordt geslagen. Over verantwoordelijkheid gesproken, die nemen jullie dan zelf ook niet.

    En mij maar gelasten te biechten en terug te keren naar de Kerk??
    Niet op deze manier. Daar pas ik voor!!

     Mathieu Albert

     (11 juli 2018 - 18:23)

     Beste Mirmar Groet,

     Ik oordeel niet over u, maar over uw uitspraken, en ik heb een beetje genoeg van uw halve waarheden en het ‘spinnen’ van de woorden van anderen. Dit is helaas voor u géén katholieke houding!

     Ik heb geschreven, dat een Dogma de Leer definieert en niet HERdefinieert zoals u valselijk schrijft.

     De vijanden van de Kerk zijn de karikaturen, niet de gelovigen.

     En natuurlijk zijn er helaas misselijke mensen, waaronder ook bisschoppen, die de mensen bedriegen.

     Luther is een ketter die voor eeuwig verdoemd is.

     Welke “alle andere pausen”? Als u naar Ratzinger verwijst, dan was die op het ogenblik van de redactie van de nieuwe catechismus géén paus. Ratzinger werd wel door Johannes Paulus II gedwongen om bepaalde ketterijen in de nieuwe catechismus op te nemen.

     Op algemeenheden kan ik helaas niet antwoorden. Als u serieuze vragen zou hebben, dan moet u beetje concreet zijn.

     Johannes XXIII was een vrijmetselaar, hetzelfde geldt voor Paulus VI die ook nog eens een jood en een actieve homoseksueel was. Ook Johannes Paulus II was een modernist en een jood. En Benedictus XVI was ondanks bepaalde conservatieve trekjes ook nog steeds een modernist.

     Het zijn niet de Katholieken die het geloof uit de mensen slaan, maar wel die valse herders die overal en vooral ook sinds enkele jaren in Rome rondlopen.

     Ik weet dat u past voor het Ware Geloof! En helaas zal u niet worden gered. Dat belet de duivel die in u huist. Helaas.

     U wijst het Ware Geloof af. U wil zélf niet gered worden. Dat is een zonde tégen de Heilige Geest die niet gebiecht, noch vergeven kan worden.

      Mirmar Groet

      (11 juli 2018 - 18:41)

      Dat zijn uw woorden en die van …. ik noem maar geen namen, want anders doe ik hetzelfde als wat jullie doen!

      Ik dacht het Ware Geloof te hebben en geloofde in de Kerk en in pausen, ook die van ná Vaticanum II, die waren mij lief, die liefde voor paus Paulus VI, ik was toen nog jong, werd door mijn tante zonder veel woorden doorgegeven.

      Mijn tante+ geloofde met haar hart. Als er dan dingen fout gaan in de Kerk kunnen wij er niet veel aan doen, als het van hogerhand geregeld komt. Als mijn tante nu zou zien en horen wat hier wordt verkondigd, dan zou ze er zeker niet blij mee zijn, integendeel. Zij zou meer dan geschokt zijn. Het is maar goed dat zij dit niet weet.

      Ik begrijp jullie echt niet. Jullie zijn harteloos bezig. Ik heb het gezien op dat andere Katholiek Netnieuws forum en nu kom ik het hier weer tegen.

      Ga vooral zo door, als u een oorlog wilt ontketenen binnen de Kerk.

      Ste. Jeanne D’Arc werd ook slachtoffer van diezelfde Kerk die zij volgde, die Kerk die haar op de brandstapel bracht, die haar wilde verkrachten. Daar waren geen moslims verantwoordelijk voor !!!

      Benjamin Van Dyck ☩

      (11 juli 2018 - 19:37)

      ☩JMJ☩

      Mirmar Groet, u heeft een afschuwelijke, blasfemische tong. Sinte Jeanne d’Arc was geen slachtoffer van de Kerk, maar van een schismatieke vergadering, tegen het Kerkrecht in bijeengekomen, met één bisschop op kop (een engelsgezinde). Zij was slachtoffer van een politieke moord door de Bourgondische partij die de Franse kroon geannexeerd wilde zien aan Engeland. Zij is trouwens niet verkracht geweest. Misdaden die indruisen tegen de Leer van de Kerk kunnen niet aan de Kerk toegeschreven worden, maar wel aan de personen die de misdaden voltrekken, of die personen nu bisschoppen of leken zijn.

      Indien u met oprecht berouw u laat reconciliëren met de Heilige Kerk, en u spreekt een geldige biecht, dan zullen uw zonden vergeven worden, Mirmar Groet; maar u toont zich tot op heden verhard in de boosheid. U heeft zelf gezegd dat u uit de Katholieke Kerk getreden bent, en u heeft een nieuw, syncretisch islamoprotestants ‘geloof’ verzonnen; u kunt het niet nalaten om constant uw dwaalleer te komen verspreiden op een forum dat gericht is tot Katholieken. Wilt u soms iedereen hier tot uw nieuw ‘geloof’ komen bekeren opdat men u als pausin van een islamoprotestantse ‘kerk’ zou pretenderen te verheffen? Hou op met steeds narcistisch in de schrijnwerpers te willen staan. Internetfora zijn trouwens oorden van chaos, waar allerlei meningen rondgestrooid worden; indien u de Leer van de Kerk wilt kennen, verdiep u dan in catechetische instructie in plaats van internetfora te zitten lezen.

      Ik zeg dit niet alleen om uw godslasterlijke taal af te straffen, maar ook uit bezorgdheid om uw eeuwige ziel. Ik vrees echter dat uw obsessie met het spelen van een slachtofferrol u verhindert om dat laatste in te zien. Het is er mij niet om te doen u met duivels leedvermaak neer te slaan, maar om u aan te sporen zorg te nemen voor uw ziel. Kwaadwillig en met volharding geschriften publiceren om de gratie van het geloof uit te doven in potentiële lezers is een zware zonde van aanstoot geven, van de zwakken te doen struikelen.

      Benjamin Van Dyck ☩

      (11 juli 2018 - 20:08)

      ☩JMJ☩

      Citaat Mathieu Albert: “Kortom, het zogenaamde ‘Tweede Vaticaans Concilie’ was géén Concilie.”

      Vaticanum II was een algemene vergadering van de Paus en het merendeel van de bisschoppen in de wereld, dus het was de facto een Concilie, maar de diabolisch sluwe zet van de maçonnieke factie is geweest te vermijden het Concilie als Concilie te laten spreken volgens haar supreem gezagvolle, absoluut bindende wijze van formulering. Achteraf gebruikte men dan misleidend de woorden “Algemeen Concilie” om een valse schijn van ongehoorzaamheid te werpen op diegenen die de dwalingen van de concilieteksten verwierpen. Zeer, zeer sluw; satanisch sluw. Mensen zoals A. G. Stinus doorzien de façade helaas niet.

      Citaat Mathieu Albert: “Indien in de teksten van het zogenaamde ‘Tweede Vaticaans Concilie’ slechts één ketterij zou staan, dan nog zouden de teksten in hun totaliteit AFGEWEZEN moeten worden, zo niet gaat men naar de hel.”

      Sommige geschriften van Vaticanum II zijn duidelijke slagvelden tussen de maçonnieke en anti-maçonnieke clerici die aanwezig waren bij het Concilie. Er zijn daarom ook goede stukskes te vinden, en die moeten wij aanvaarden, terwijl we de dwalingen moeten verwerpen. “Slagveld” is geen overdreven woord; de masonnenfactie had zelfs de microfoon van Kardinaal Ottaviani afgezet om hem het zwijgen op te leggen.

      Citaat Mathieu Albert: “U wijst het Ware Geloof af. U wil zélf niet gered worden. Dat is een zonde tégen de Heilige Geest die niet gebiecht, noch vergeven kan worden.”

      Indien Mirmar Groet met oprecht berouw terug lid wordt van de Katholieke Kerk, dan kan zij geldig biechten en vergeven worden. Maar zij toont helaas in haar voorgaande berichten een obsessieve, volhardende haat jegens het geloof, en zolang zij zo voortraast is er geen sprake van oprecht berouw. Zij sluit zich er voor af.

      Peter

      (11 juli 2018 - 20:26)

      Beste Mathieu Albert,
      Goede analyse betreffende het Vat II concilie en de ketterse pausen. Iemand die het geloof verliest staat buiten de K. Kerk, wie het ook moge zijn, incluis de clerus. (Leer van de K. Kerk onderwezen sinds twee eeuwen, ook door het concilie van Trente en Vaticanum I – voor sommigen op dit forum).
      In de boodschap van Onze Lieve Vrouw te La Salette: “”Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist” – de H. Maagd in La Salette, 1846.”
      In Humani Generis verordent Paus Pius XII dat de theistische evolutietheorie of evolutietheorie verboden is te onderwijzen of te openbaren in siminaries, scholen universiteiten enz… nrs. 41 tot 43 Encycliek. Dus goede Paus die ketterijen verwerpt. Dit voor sommigen op dit forum.
      Een ziel wordt gered door de gehele waarheid te beminnen en niet door ketters te beschermen.
      Laus tibi Christe +
      Ave Maria +

      Peter

      (11 juli 2018 - 20:55)

      Beste Benjamin, u hebt een stuk uit de reactie van Mathieu Albert vergeten te citeren:
      “Johannes XXIII was een vrijmetselaar, hetzelfde geldt voor Paulus VI die ook nog eens een jood en een actieve homoseksueel was. Ook Johannes Paulus II was een modernist en een jood. En Benedictus XVI was ondanks bepaalde conservatieve trekjes ook nog steeds een modernist.”
      Goed dat ik eraan denk hé. Graag gedaan.

      Benjamin Van Dyck ☩

      (11 juli 2018 - 23:42)

      ☩JMJ☩

      Citaat Peter: “In Humani Generis verordent Paus Pius XII dat de theistische evolutietheorie of evolutietheorie verboden is te onderwijzen of te openbaren in seminaries, scholen universiteiten enz… nrs. 41 tot 43 Encycliek. Dus goede Paus die ketterijen verwerpt. Dit voor sommigen op dit forum.”

      De encycliek Humani Generis zegt uitdrukkelijk dat er in principe geen theologisch bezwaar was tegen een ‘gekerstend’ evolutionisme, terwijl dat in werkelijkheid een zware dwaling is.

      Betreffende het overige; zie mijn voorgaande reacties op deze pagina. U weet wel, de reacties met de argumenten die u niet kunt weerleggen, hetgeen u niet verhinderd heeft om hier wat lager op de pagina even een rookgordijn op te werpen.

      Peter

      (12 juli 2018 - 01:18)

      Oh Benjamin, wat schrijft u nu daar????
      Benjamin schrijft: “De encycliek Humani Generis zegt uitdrukkelijk dat er in principe geen theologisch bezwaar was tegen een ‘gekerstend’ evolutionisme, terwijl dat in werkelijkheid een zware dwaling is.”
      U maakt hier een verwijt aan de Paus Pius XII van ware dwaling, terwijl u zijn encycliek in het belachelijke trekt!
      Lees goed man, wie bent u dan?

      In Humani Generis verordent Paus Pius XII dat de theistische evolutietheorie of evolutietheorie verboden is te onderwijzen of te openbaren in siminaries, scholen universiteiten enz… nrs. 41 tot 43 Encycliek. Dus goede Paus die ketterijen verwerpt.

      Nous savons, certes, que la plupart des maîtres catholiques dont les travaux profitent aux lycées, aux séminaires, aux collèges d’instituts religieux demeurent éloignés de ces erreurs aujourd’hui répandues ouvertement ou on secret, soit par passion de nouveauté, soit même par un propos mal réglé d’apostolat. Mais nous savons aussi que ces nouveaux systèmes peuvent gagner des imprudents ; c’est pourquoi Nous préférons Nous opposer à elles dès leur principe, plutôt que d’avoir à porter remède à un mal déjà invétéré.

      Aussi, après avoir mûrement pesé et considéré la chose devant Dieu, pour ne pas manquer à Notre devoir sacré, Nous enjoignons aux Evêques et aux Supérieurs de familles religieuses, leur en faisant une très grave obligation de conscience, de veiller avec le plus grand soin à ce que ces opinions ne soient pas exposées dans les écoles, dans les réunions, dans n’importe quels écrits, et qu’elles ne soient pas enseignées on quelque manière que ce soit aux clercs et aux fidèles.

      Is dat, volgens u, zware dwaling? Wie dwaalt er hier, da Paus of u???????????????
      Laus tibi Christe +
      Ave Maria +

      P.S.: Welk rookgordijn????

      Benjamin Van Dyck ☩

      (12 juli 2018 - 01:47)

      ☩JMJ☩

      U heeft het verkeerde gedeelte geciteerd, Peter! Heeft u eigenlijk het gehele document wel gelezen, of slechts een stuk er van?

      Ik sprak over het volgende gedeelte van de encycliek:

      “Quamobrem Ecclesiae Magisterium non prohibet quominus « evolutionismi » doctrina, quatenus nempe de humani corporis origine inquirit ex iam exsistente ac vivente materia oriundi — animas enim a Deo immediate creari catholica fides nos retinere iubet — pro hodierno humanarum disciplinarum et sacrae theologiae statu, investigationibus ac disputationibus peritorum in utroque campo hominum pertractetur ; ita quidem ut rationes utriusque opinionis, faventium nempe, vel obstantium, debita cum gravitate, moderatione ac temperantia perpendantur ac diiudicentur; dummodo omnes parati sint ad Ecclesiae iudicio obtemperandum, cui a Christo munus demandatum est et Sacras Scripturas authentice interpretandi et fidei dogmata tuendi (cfr. Allocut. Pont. ad membra Academiae Scientiarum, 30 novembris 1941: A. A .S. vol. XXXIII, p. 506).” (Citaat genomen van de officiële website van het Vaticaan.)

      Ik weet niet van waar u ergens een vertaling gebruikt, maar het staat ergens beneden in de tekst. “Daarom verbiedt het Magisterium van de Kerk niet etc.”

      Benjamin Van Dyck ☩

      (12 juli 2018 - 02:09)

      U spreekt over een “verwijt”, Peter, maar ik beweerde niet dat Pius XII bewust in kwade trouw dwaalde; wel dat hij in die encycliek in feite objectief dwaalde in wat hij daarin schreef. Een ‘christelijk’ evolutionisme is tegen de constante Leer van de Christelijke Kerk. Zijn bewering dat het Magisterium van de Kerk het niet verbood was fout.

      Peter

      (12 juli 2018 - 14:30)

      Benjamin, hier de tekst in het Nederlands van de RK dokumenten:
      https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=470&id=885

      Lees alles (niet alleen het hieronder vermelde) maar eens aandachtig beste Benjamin. De Paus Pius XII heeft dit goed geschreven en er is geen misverstand. Alleen wordt er veel in de clerus oppervlakkig hiermee omgegaan om bepaalde onderwezen foute theorieën te rechtvaardigen. Maar de encycliek is juist een vermaning hiervoor en dat blijkt duidelijk uit de onderstaande tekst “… Wij zouden deze dwalingen niet behoeven te betreuren, als allen, ook in de filosofie, met de nodige eerbied luisterden naar het kerkelijk leergezag; dit heeft immers krachtens goddelijke instelling de plicht, niet alleen de schat van de geopenbaarde waarheid te bewaren en te verklaren, maar ook toezicht te houden op de filosofie, om zo te voorkomen, dat de katholieke dogma’s door onjuiste meningen worden aangetast. ”

      3. Gevaren van de nieuwe theorieën voor theodicee en ethica.
      34
      Geen wonder, dat deze nieuwe theorieën gevaar opleveren voor twee onderdelen van de filosofie, die uiteraard in nauw verband staan met de geloofsleer, namelijk de theodicee en de ethica. Men beweert namelijk, dat deze tot taak hebben, niet om zekerheid te geven omtrent God of een ander transcendent wezen, maar veeleer om aan te tonen, dat de leer van het geloof omtrent een persoonlijke God en Zijn geboden volmaakt beantwoordt aan de behoeften van het leven en daarom door iedereen moet worden aanvaard om niet in wanhoop te vervallen en om het eeuwig heil te bereiken. Dit alles is in flagrante tegenspraak met de documenten van onze voorgangers Leo XIII en Pius X en laat zich niet verenigen met de beslissingen van het Vaticaans concilie. Wij zouden deze dwalingen niet behoeven te betreuren, als allen, ook in de filosofie, met de nodige eerbied luisterden naar het kerkelijk leergezag; dit heeft immers krachtens goddelijke instelling de plicht, niet alleen de schat van de geopenbaarde waarheid te bewaren en te verklaren, maar ook toezicht te houden op de filosofie, om zo te voorkomen, dat de katholieke dogma’s door onjuiste meningen worden aangetast.
      DEEL 4 – Slot
      1. De paus acht ingrijpen noodzakelijk.
      40
      Wij weten, dat de meeste katholieke geleerden, die de resultaten van hun wetenschap doceren aan universiteiten, seminaries en in studiehuizen van religieuzen, vrij zijn van de dwalingen, die tegenwoordig uit zucht naar nieuwigheden of uit onverstandige apostolaatsijver openlijk of bedekt worden verbreid. Maar wij weten ook, dat deze nieuwe theorieën een aantrekkingskracht kunnen uitoefenen op mensen, die niet voldoende zijn gewaarschuwd; daarom willen wij liever het kwaad voorkomen dan het genezen, wanneer het reeds heeft doorgewerkt.
      2. Bevel aan de bisschoppen en de religieuze oversten.
      41
      Na alles rijpelijk voor God te hebben overdacht en overwogen, en om niet te kort te schieten in onze heilige plicht, bevelen wij daarom aan de bisschoppen en de oversten van kloosterinstellingen onder zware gewetensplicht, er met alle ijver voor te zorgen, dat dergelijke meningen niet worden gedoceerd bij het onderwijs, in bijeenkomsten of in geschriften van welke aard ook, of aan geestelijken of gelovigen hoe dan ook worden geleerd.
      3. Vermaning aan de docenten.
      42
      De docenten aan kerkelijke onderwijsinstellingen moeten weten, dat zij het hun opgedragen leerambt niet in goed geweten kunnen uitoefenen, als zij de doctrinaire punten, die wij hebben uiteen gezet, niet eerbiedig aanvaarden en er zich niet stipt aan houden bij hun onderwijs. Zij moeten de verschuldigde eerbied en onderwerping, die zij bij hun dagelijkse arbeid moeten tonen voor het leergezag van de Kerk, ook in de geest en het hart van hun leerlingen inprenten.

      Referenties naar deze alinea vanuit documenten:
      ► Evangelium Vitae, 43

      ► Fides et Ratio, 49

      43
      Zeker, zij moeten met alle kracht en inspanning de wetenschappen, die zij doceren, vooruit trachten te brengen; maar zij dienen ook de grenzen in acht te nemen, die wij hebben vastgesteld om de waarheid van het katholiek geloof en van de katholieke leer te beschermen. Laten zij de nieuwe vraagstukken, die door de moderne cultuur en ontwikkeling aan de orde zijn gesteld, met alle ijver bestuderen, maar ook met de nodige voorzichtigheid en reserve. Ten slotte, laten zij niet in een vals “irenisme” menen, dat men de andersdenkenden en dwalenden met succes tot de Kerk kan terugbrengen, als men niet eerlijk aan allen De volledige in de Kerk levende waarheid voorhoudt zonder enige misvorming of verminking.
      4. Zegen.
      44

      In dit vertrouwen, dat door uw herderlijke ijver nog wordt versterkt, schenken wij als onderpand van de goddelijke gaven aan u allen, eerbiedwaardige broeders, en aan uw volk met alle liefde de apostolische zegen.

      Zodus, beste Benjamin, geen vlugge conclusies trekken, maar een dieper onderzoek.
      Laus tibi Christe +
      Ave Maria +

      Benjamin Van Dyck ☩

      (12 juli 2018 - 15:49)

      ☩JMJ☩

      U negeert het citaat uit de encycliek waarnaar ik verwees, Peter, hetgeen ‘gekerstend’ evolutionisme als bespreekbaar aanvaardt op voorwaarde dat de onmiddellijke creatie van de ziel door God beleden wordt. Op de website die u doorgegeven heeft bevindt zich de Nederlandse vertaling van dat gedeelte bij nummer 36.

      Wanneer iemand beseft dat hij ongelijk heeft, dan behoort hij man genoeg zijn om dat ongelijk toe te geven, en het niet op leugenachtige wijze te dissimuleren.

      Benjamin Van Dyck ☩

      (12 juli 2018 - 16:17)

      Correctie: “dan behoort hij man genoeg te zijn om”.

      Benjamin Van Dyck

      (12 juli 2018 - 16:52)

      Herstelde versie van het Latijns citaat (de spaties in “A. A. S. “):

      “Quamobrem Ecclesiae Magisterium non prohibet quominus « evolutionismi » doctrina, quatenus nempe de humani corporis origine inquirit ex iam exsistente ac vivente materia oriundi — animas enim a Deo immediate creari catholica fides nos retinere iubet — pro hodierno humanarum disciplinarum et sacrae theologiae statu, investigationibus ac disputationibus peritorum in utroque campo hominum pertractetur ; ita quidem ut rationes utriusque opinionis, faventium nempe, vel obstantium, debita cum gravitate, moderatione ac temperantia perpendantur ac diiudicentur; dummodo omnes parati sint ad Ecclesiae iudicio obtemperandum, cui a Christo munus demandatum est et Sacras Scripturas authentice interpretandi et fidei dogmata tuendi (cfr. Allocut. Pont. ad membra Academiae Scientiarum, 30 novembris 1941: A. A. S. vol. XXXIII, p. 506).”

      Peter

      (12 juli 2018 - 17:16)

      Beste Benjamin,
      Het is geen kwestie van “man genoeg te zijn om zijn ongelijk toe te geven”, maar om de ganse encycliek in kwestie de werkelijke boodschap van Paus Pius XII in het ware licht van zijn tekst door te geven. Daar gaat het om.
      Zoals in 36 hij aan aangeeft “… onder voorwaarde tevens, dat allen bereid zijn, zich te onderwerpen aan het oordeel van de Kerk, want zij heeft van Christus de taak gekregen, de heilige Schrift met bindend gezag te verklaren en de dogma’s van het geloof te beschermen.”
      De conclusies die de Paus Pius XII dan ook bindend aan het onderwijzende gedeelte van de K. Kerk geeft zijn toch overduidelijk en dat is het Pauselijk gezag eigen. Die vermijd u zorgvuldig.
      Wat zou ik volgens u nu moeten verklaren? Dat de Paus Pius XII een dwaling heeft verkondigd bij het verbieden van het onderwijzen van deze theorie? (Zie mijn vorige reacties)
      Man genoeg zijn????
      Einde discutie.
      Trouwen wat betreft het zichtbare gedeelte van de K. Kerk aangaat, ja dat ken ik wel hoor.
      Het zichtbare gedeelte van de K. Kerk is deze die het Licht van Christus over de wereld doet schijnen, wat niet het geval is met Antipausen en Vat II.
      Mat_5:15 Ook steekt men geen licht aan, om het onder de korenmaat te zetten; maar op de kandelaar, om het te laten schijnen voor allen, die in huis zijn.
      Mar_4:21 Weer sprak Hij tot hen: Haalt men soms de lamp, om ze onder de korenmaat te zetten of onder het bed? Is het niet, om ze op de kandelaar te plaatsen?
      Luk_11:33 Niemand steekt een lamp aan, om ze in de kelder of onder de korenmaat te zetten, maar op de kandelaar; opdat wie binnenkomt, het licht kan zien.
      Is dat voor u verstaanbaar, beste Benjamin? Ik wil u graag hierbij helpen hoor.
      Laus tibi Christe +
      Ave Maria +

      Benjamin Van Dyck ☩

      (12 juli 2018 - 17:54)

      ☩JMJ☩

      U bent uw ongelijk aan het dissimuleren, Peter. In Humani Generis zei Pius XII dat het kerkelijk magisterium ‘christelijk’ evolutionisme als bespreekbaar toeliet. Hij maakte een zware fout, ofschoon onbedoeld, door zo te spreken. Ik heb u het citaat aangetoond, en nog blijft u koppig de evidentie van wat ik zeg ontkennen. Hou daar mee op en wees eerlijk. Men kan zelf controleren of het in de tekst staat of niet, en het staat er duidelijk in. Ik weet echter waarom u zo koppig bent; sedevacantisten overdrijven net zoals de ratzingerianen de pauselijke onfeilbaarheid, en beweren zonder grond dat pauselijke encyclieken geen theologische dwalingen kunnen bevatten. In tijden zoals de onze stichten dergelijke overdrijvingen veel kwaad onder de gelovigen.

      Betreffende Mystici Corporis Christi en Satis Cognitum; wie de teksten van die encyclieken gaat lezen zal overduidelijk zien dat het sedevacantisme onverenigbaar is met wat er in die teksten over de ecclesiale zichtbaarheid staat. Daarom citeren sedevacantisten die gedeelten liever niet, en doen zij alsof zij niet bestaan. Er zal steeds een zichtbare kerkelijke hiërarchie zijn met een zichtbare pauselijke successie; die nimmer onderbroken zichtbare transmissie van gezag behoort tot de onveranderlijke goddelijke inrichting van de Kerk, ja, maakt deel uit van het kenteken van de Apostoliciteit van de Heilige Katholieke Kerk. Dit is de universele belijdenis van de orthodoxe Vaderen; dit is het eeuwig Katholiek Geloof van de Roomse en Apostolische Kerk. Wie er van afwijkt brengt de goddelijke toorn over zich.

      Peter

      (12 juli 2018 - 22:53)

      C’est ainsi que le “plan moderniste maçonnique” a pu se réaliser à travers un Pape (lui aussi “franc-maçon”!), un
      “plan” qui démantelait et abattait tous les murs, dégarnissait toutes les défenses, désarmait tous les combattants et se
      libérait de toute propagande défaitiste!
      http://www.chiesaviva.com/vaticano%20II%20dietro%20front%20fr.pdf
      Lees het maar eens, het zal uw ogen doen opengaan, beste Benjamin. Ik weet wel u vermijdt de discutie over het werk van P. Villa Luigi de gezand van Pater Pio, maar toch doe eens een inspanning.
      Het zijn eenvoudig wolven in schaapsvachten, m.a.w. zichtbare verklede vrijmetselaarskerk die u verdedigt en waarop uw zin van toepassing is: “Wie er van afwijkt brengt de goddelijke toorn over zich.”
      God zal mij nooit vragen waarom ik die schurken niet gunstig ben en waarom ik ze bestrijd. Nooit, integendeel. Ik verdedig Zijn ware K. Kerk die Jezus Zijn Goddelijke Zoon onttronen.
      De grootste misleiding van gans de mensheid is, te laten geloven dat deze Antipausen de ware opvolger van Petrus is, waardoor miljoenen zielen reeds zijn verloren gegaan. Dat bestrijd ik.
      Laus tibi Christe +
      Ave Maria +

      Benjamin Van Dyck ☩

      (12 juli 2018 - 23:33)

      ☩JMJ☩

      Citaat Peter: “Ik weet wel u vermijdt de discussie over het werk van P. Villa Luigi de gezant van Pater Pio, maar toch doe eens een inspanning.”

      Dat is niet waar, Peter, en u weet dat. Nogmaals, u gaat leugenachtig te werk en zoiets is niet van God, maar van de satan. Ik had al lang over Pater Luigi Villa gelezen voordat u hem voor het eerst op deze website vermeld had, en ik heb u reeds in het recente verleden er op gewezen dat zowel de H. Pater Pio als Pater Villa de recente Pausen als Pausen erkend hebben. Vrijwel niemand in de Katholieke wereld ontkent dat zij dat beiden deden; dat komt omdat het een manifest, gedocumenteerd feit is. Hou dus op met te betrachten hen voor de kar van de leegzetelarij te spannen, want u begaat daar een leugen mee.

      U bent intellectueel verslagen; aanvaard uw nederlaag gelijk een vent en corrigeer uzelf.

    kurt

    (11 juli 2018 - 20:49)

    Beste Mathieu,

    Waar vind ik die lijstjes? Heeft U een link naar een goede site waar al die ketterijen aangehaald en verduidelijkt worden? Ik wil er me gerust in verdiepen maar heb niet de tijd om het zelf allemaal te gaan uitvlooien. Dus als U me hierbij kan helpen, graag.

    Vriendelijke groet,

    Kurt

     Peter

     (12 juli 2018 - 14:53)

     Wel beste Kurt, als niemand op uw vraag antwoord geeft, dan zal ik het doen.
     U kunt hier een PDF vinden van Don Luigi Villa, de gezondene van Pater Pio om de ketterijen en ketters te ontmaskeren in Vat II. Het is een hele kluif hoor waar u een tijdje mee zoet bent.
     http://www.chiesaviva.com/vaticano%20II%20dietro%20front%20ing.pdf
     Nu lezen maar.
     Laus tibi Christe +
     Ave Maria +

      kurt

      (12 juli 2018 - 22:33)

      Peter, bedankt. Hier zal ik inderdaad even zoet mee zijn…

      Peter

      (12 juli 2018 - 22:56)

      Beste Kurt, als u vragen hebt ben ik altijd er om ze te beantwoorden. Ook zijn er lijsten van de honderden ketterijen, maar a.u.b. wordt er niet misselijk van.

  Mirmar Groet

  (11 juli 2018 - 21:37)

  @Allemaal,

  Ik heb nooit willen haten. Nooit! Ook nu niet. De Kerk niet, maar er wordt zo hard uitgehaald. Ik ben een vrouw!

  Quote Bernadette Soubirous: “Ik heb nooit willen zondigen, dan heb ik niet gezondigd.” misschien gezegd naar een uitspraak van een pastoor. Dan niet gezondigd dus als zij misschien gezondigd had (volgens haar eigen geweten dan)

  De moeilijkheden rondom dat conclaaf begonnen in mijn geboortejaar dus, in oktober 1958 bij het kiezen van de paus. Ik ben op 2 juni 1958 geboren in de H. Hartmaand.

  Zoveel dingen in mijn leven die gebeurden en in de Kerk die ik nooit goed kon plaatsen.

  Ik ga aan min oudere broers en zusters vragen of zij zich Kardinaal Siri zich nog kunnen herinneren en wat zij van hem vonden.
  Die film verklaart veel, maar ik weet niet of ik er alles van geloven kan meteen. Er wordt steeds het woord ‘ketterijen’ bijgehaald. Bij mij heeft het veel tijd nodig. Een priester uit Polen heeft eens tegen mij gezegd dat God heel langzaam met mij gaat. Ik kan niet zo vlug verwerken dit alles. Hou er even rekening mee, allemaal.

  Mijn vader+:
  Mijn vader die een vraag teruggaf toen ik alleen maar vroeg of hij in God geloofde. Een vreemde vraag misschien, ik zat op zijn schoot en ik vroeg dit aan hem. Ik wilde het uit zijn eigen mond horen. “Wat denk je zelf?” “Ik denk het wel, u neemt ons mee naar de kerk.” De kerk die toen dus al aan het moderniseren was. Zijn vraag/antwoord viel mij tegen, ik was heel erg teleurgesteld dat hij niet rechtstreeks antwoord gaf en ik vroeg daarna dan ook niets meer. Het gebeurde met andere onderwerpen ook met mijn moeder. Je vroeg wat op het verkeerde moment, je krijgt geen antwoord en ze komen er later niet op terug.

  De dokter noemde mij toen ik klein was goedgelovig en ik begreep niet waarom. Ik geloofde gewoon in God, in Jezus en in Maria en ik ging altijd met mijn ouders mee naar de kerk samen met broers en zus en tante Marie ging ook altijd mee. Ik lag vroeger (bijna 4 jaar oud) op hetzelfde moment in het ziekenhuis als mijn tante. Dat besef had ik toen niet, maar dat werd mij later wel verteld.

  Ik weet niet, ik begon te huilen bij het laatste stuk van de film over kardinaal Siri, dat hij eigenlijk dan de ware paus zou zijn geweest van 1963 t/m 1989. Als dit waar is dan zou veel dingen anders zijn gelopen, wellicht ook in mijn eigen leven. Ik heb maar een heel klein stukje Rooms-katholiek leven mogen proeven. De oude Kerk bij ons was toen al afgebroken. Ik heb altijd al in een zeker in jullie ogen moderne kerk de H .Mis gevierd, in het begin was er wel Latijnse H. Missen nog. Eind jaren zeventig kwamen de Jongerenkoren op, zo ook bij ons.

  Ik ken Kardinaal Siri+ (R.I.P.) verder niet, ik kan mij hem niet zo goed herinneren. Ik herinner me wel andere namen die soms langsgingen. De naam Siri ben ik hier ben ik wel tegengekomen, maar niet zo veel acht toen op geslagen.

  Maar er is geen ‘als’ Het is gegaan zoals het is gegaan. Dat kan niemand ook meer veranderen.

  Ik vind het erg verwarrend voor mijzelf. Ik heb van paus Paulus VI gewoon gehouden als zijnde onze paus. En jullie maken dat wel kapot of proberen dat te doen. God werkt misschien een beetje anders dan jullie misschien mochten denken. De liefde zit in je hart of niet, als kind weet je al helemaal niet of iemand bij de Vrijmetselarij zit of niet. Het is net als met homoseksualiteit, daar weet je nauwelijks of niets van als je jong bent.

  Soms worden dingen zo genadeloos gebracht. Dat vind ik erg moeilijk van sommige gelovige mensen die dat doen.
  Dat kan ook het geloof ondermijnen en het vertrouwen verminderen. Ik vond zelf dat de progressieven met name veel te hard uithaalden naar de pausen van toen. Het waren juist progressieven dacht ik die de naam van de paus niet noemde in het Eucharistisch Gebed. Ik vond dat verschrikkelijk en niet kunnen.

  Maar ja, vrouwen mogen niet zoveel zeggen, geloof ik.

  Mirmar Groet

  (11 juli 2018 - 21:42)

  Herstel ca. 8e alinea:
  …. Eind jaren -zestig- kwamen de jongerenkoren op, zo ook bij ons.

  Mirmar Groet

  (11 juli 2018 - 22:10)

  Paus Paulus VI had een dubbelganger.
  Maar welke was nou de Vrijmetselaar en homoseksueel en welke was het niet?
  Of was de een alleen een vrijmetselaar? En de ander alleen een homoseksueel?

  Waarom laat men nooit twee foto’s tegelijk zien van de paus en zijn dubbelganger.
  Dan kan ik het verschil een keer goed zien.

  Eric

  (12 juli 2018 - 02:29)

  Lieve Mirmar, Marian, beperk u a.u.b. tot de Bloedende Heilige Harten van Jezus en Maria en houd u stevig aan hen vast, zoniet zal de groeiende verdrukking en misleiding u als in een wervelstorm meesleuren.

   Mirmar Groet

   (12 juli 2018 - 07:08)

   Eric, al eens bedacht dat dit forum bij uitstek een forum misschien zelfs bewust een wervelstorm wil ontketenen?
   De progressieven houden tot nog toe hun opstand in, waar ze zowel in Nederland als in België mee hebben gedreigd? Weet je daar dan niet van? In België ook! Valt me reuze mee. Er zijn vast ook gematigde progressieven moet je rekenen!
   Bedenk één ding: Je hebt ultra- conservatieven en ultra-progressieven en er zit heel veel er tussen in.
   De gematigde krachten, die gewoon doen wat God vraagt, liefhebben, praten, werken, koffie drinken met elkaar etc. Leven en laten leven is ook een kunst. Elkaar nemen zoals ze zijn, elkaar wat gunnen ook.

   De emoties lopen hier hoog op, want ik proef en voel dat het iedereen heel veel doet. Mijzelf ook.
   Heb ik het mis als er mensen met tranen zitten af en toe? Ik ben vast niet de enige.
   We zijn mensen en verdeeldheid is niet iets wat van God komt.
   Maar de soep is meestal niet zo heet als die wordt opgediend.
   Heb geduld en op zijn tijd wordt Gras Melk. Er is voor alles een tijd,
   Prediker – een boek van Salomo: Er is niets nieuws onder de zon of het is er altijd al geweest.
   Lees het boek Koningen over alle koningen. Daar zie je keer op keer hetzelfde gebeuren.
   Alles komt goed. Alles komt goed! Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw!
   Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder, nooit gebeurt er een wonder.
   Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

  Mirmar Groet

  (12 juli 2018 - 05:58)

  Ben ik de ogen van dit forum dan in een foute katholieke kerk opgegroeid?

  Conservatieven en progressieven vinden elkaar nooit meer terug op deze manier, als de Liefde tussen die twee niet voldoende worden beoefend, van welke zijde het dan ook komt. Maar ik mis net als jullie dat progressieven de waarheid van het geloof niet echt lijken te onderschrijven, dat vond ik meer terug bij behoudende katholieken, ook de katholieken ná Vaticanum II die er niet veel aan konden doen dat van de ene dag op de andere dag blijkbaar zoveel veranderde in de Kerk, met name in de jaren zestig en begin zeventig. De Kerk werd van binnenuit afgebroken. Tot die conclusie was ik zelf al lang gekomen, maar de meeste katholieken hielden zich al veel minder of zelfs niet (meer) met het geloof bezig. Het leek voor mij alsof het geloof zelf nooit was geland bij katholieken, alsof ze er als kind of jongere er al snel innerlijk afstand van hadden gedaan. Ik heb het zien gebeuren in ons dorp, in de gezinnen, in ons eigen gezin. Trouwen/niet trouwen in de Kerk, kinderen wel/niet laten dopen, de kerkgang die met de jaren verminderde. Er waren heus goede priesters, maar die werden hier of weggepest of op een zijspoor gezet. Geen aanspreekpunten op pastorieën. Ga er maar aan staan. Ondanks alles dat leken hun best nog wat doen, maar geen priesterroepingen. Ik heb bij wijze en zegge maar 1 roeping van nabij meegemaakt, die later nog priester is geworden. Mijn eigen roeping kon niet voldoende tot wasdom komen, door gebrek aan catechese, gebrek aan begrip en er werd je te weinig verteld of doorgesproken in het eigen gezin. Met de mededeling dat ik er altijd te diep op inging. Tegenwoordig zeg ik, de ander kant is dat jullie er nooit op in willen gaan, jullie willen nooit wat weten. Het interesseert jullie geen biet. Dat maakt mij na al die jaren nog boos ook en dan wordt mij zelfs door mijn broers, zussen en neven, vrienden het zwijgen opgelegd. Leuk is anders, Liefde is ook anders. Je wordt vanzelf slachtoffer zo, hoor. En zo voelt het soms ook echt.
  Ja, en dan krijg je voortdurend het verwijt van die andere kant: Je zit in die slachtofferrol, waar ze me zelf in hebben geduwd.
  God is Liefde! Altijd willen geloven, nooit zelf kunnen en mogen waarmaken, altijd verwijten is het niet van progressief dan wel van conservatief. Om gek van te worden toch?

  Als ik bij progressieven over Gods Waarheid spreek, dan zeggen ze of: “Wat is waarheid?” De vraag van Pilatus. Of: “Het is Jouw Waarheid.” Woordenspel blijft het. Serieus praten over het geloof is er niet bij, laat staan nog het samen bidden. Dit is mijn eigen omgeving, waar ik nu over spreek. Nu even de pas op de plaats!

  Geloof (de Waarheid van het geloof),
  -wordt binnen de Kerk (zeker bij progressieven) al betwist en buiten de Kerk sowieso –
  Hoop (op Eeuwig Leven met God),
  -Velen hebben die hoop al opgegeven-
  Liefde (van de drie de Grootste genoemd door Paulus).
  -Daar kan bijna geen onenigheid over bestaan –

  De Liefde is de grootste en die bepaalt wie wel of niet in de Hemel mogen komen of
  in een nieuw Eeuwig Paradijs op Aarde. Ieder heeft zo zijn eigen voorstelling, waar hij/zij zich bij thuis voelt.
  Beiden staan wellicht beschreven in de Bijbel of niet. De Hemel of het Hemelse / Aardse Paradijs.
  Maar… Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord….,
  Die Bijbeltekst kennen jullie vast allemaal. Liefhebben is interactie met levende mensen om je heen.

  Een moslim constateerde dat ons dorp dood is. “Mensen leven hier niet”, zei hij.
  Ja, er is hier een constant gebrek aan communicatie over de dingen, waar hier dan wel over gesproken wordt, maar in mijn omgeving niet aan de orde mag komen zelfs. Behalve nog in gesprekken bij een diaken of een bijeenkomst waar over het geloof wel wordt gesproken, maar de conservatieve heeft niemand bijna meer wat mee of wordt onder tafel geveegd. Over koetjes en kalfjes mag altijd over worden gepraat. Is ook nodig, ontspannende gesprekken zijn leuk en aardig, maar vaak ook erg oppervlakkig.

  In die situatie zit ik al jarenlang. Mijnboosheid richt zich heus niet zozeer op jullie allemaal, maar omdat het maar zo blijft en ik er niets aan kan veranderen. Niet met gebed, met niets. Van jongs af aan remde men mij al af, ik was té gelovig en té star, té zus en té zo. Nooit goed.

  Ik ben blijven geloven, maar het werd moeilijker en nog moelijker. Ik heb gebiecht alles gedaan, wat de Kerk voorschrijft. Maar het ging nooit zoals het zou moeten gaan, niet binnen de Kerk en dus ook niet in de wereld.

  De ouderen voelen zich vaak bedrogen door de oude Kerk, ik juist door de progressieve kerk. Zocht altijd nog meer de behoudenden op. Krijg toch iedere keer conflicten met progressieven in eerste instantie, want die kom ik hier het meeste tegen. Misschien ook door gebrek aan communicatie van mijn kant. Maar gauw goed doe ik het niet. Nergens. Nog even, dan kan ik ook bij Onze Lieve Heer niet meer aankloppen? De conservatieven spreken zich uit.

  Waarom verkopen r.k. gelovigen beelden van Jezus, die een boevengezicht hebben? Mij een raadsel. Ik kreeg er een keer zo een. Die heb ik teruggestuurd. Kreeg ik een andere. Die kleuren klopten weer niet, over laten schilderen. Een tijdlang gehad, gezegend ook nog. Maar ook dit beeld was Jezus ook weer niet echt. Tja, dat heb je met beelden. Het is en blijft een onechte maaksel van …. Het beweegt niet, kijkt niet, hoort niet, loopt niet etc.
  Als onderwijs misschien te gebruiken, maar meer ook niet.

  Als er opstandigen komen binnen de Kerk, dan heeft dat een reden. Alleen heb ik dat opstandige van progressieven nooit begrepen, want die schopten naar mijn mening altijd al tegen de Kerk. Zo was ik helemaal niet en zo wilde ik ook helemaal niet zijn. Zo ben ik eigenlijk niet.

  Maar op dit forum lijken zich ook mensen zich te stellen boven God, het beter te weten dan wie dan ook. Een klein groepje mensen lijkt het te zijn, ver in de minderheid. Ik weet dat getallen niet altijd wat zeggen.
  Het gaat om het hart, om de intentie waar je alles mee doet, dat wordt hier bij ons altijd gezegd. Of dat voldoende is, Ik vind net als jullie dat de Waarheid van God er ook toe doet. Verder hebben mensen altijd nog hun eigen geweten.

  Maar ik voel mij uitgerangeerd. En als men nog gaat zeggen dat ik het allemaal zelf doe, ook al van de progressieve kant en dan ook nog weer van die andere conservatieve kant. Tja, van mij blijft er dan echt niets meer over;

  Quote Ste. Bernadette de Lourdes: “Ik word gezift als een tarwekorrel.”

  Ja, Ste. Bernadette werd dat ook binnen de muren van dat klooster. Ik daarbuiten. Ik ben ook strijdbaar, anders als Ste. Bernadette, maar toch. Misschien is dat mijn taak. Er moet een brug kunnen zijn tussen mensen, conservatieve gelovigen en progressieve gelovigen. Moedig zijn. Dat zijn de meeste katholieken niet. Toevallig het thema van het congres van de Jehova’s Getuigen. Moedig zijn getuigen. En die van Youth for Christ vroeger: “Want ik schaam mij het Evangelie niet.”

  Maar nu de katholieken nog? Moedig zijn, getuigen niet alleen met daden (wordt al volop gepropageerd door vooral progressieven, daden, maar met bidden hebben ze zichtbaar meer moeite. De rozenkrans vinden de meesten maar niets. Onze pastoraal werker ging elk jaar naar Lourdes echter de kinderen leerde hij niet rozenkrans bidden. In mijn jonge jaren zonder pastoraal werkers werd het toen ineens ook niet meer gedaan, later alleen nog bij overledenen. En weer later helemaal niet meer. Avondwaken en nu zijn de gebeden er bijna helemaal uit gehaald. Muziek en persoonsverhalen er voor in de plaats, met dingen waarvan je soms denkt, moeten wij dat nu weten?

  Als niemand wat zegt, zeg ik soms wat. Maar wat ik zeg, vooral wat het geloof betreft, valt het meestal nooit in goede aarde. Dus mijn aarde was vroeger al behoorlijk omgewoeld. Of ik nog (psychisch) gezond kan en mag worden is punt twee. Lichamelijke klachten komen er jaren later nog eens achteraan., dat heeft ook met de leeftijd te maken natuurlijk. Lichaam en geest zijn één. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Maar die vlieger gaat niet altijd op. Een ziek lichaam kan een gezonde geest hebben en een zieke geest een gezond lichaam. En soms gaat het samen of niet of het werkt elkaar behoorlijk tegen.

  Ik heb het allemaal wel gehoord. Maar wat kan ik er mee, als iedereen mij blijkbaar het liefst blijft afkeuren? Ik schiet er in ieder geval niets mee op. Met de dreiging dat God mij geheel afkeurt? Waar heb ik dat meer gehoord? O, ja, bij de Getuigen van Jehova. Ook al zo’n slechte club.

  Waar kun je dan, inderdaad, @Eric, alleen nog terecht? Bij God zelf. Helemaal waar. Alleen bij God zelf.

  Progressieven voelen zich vrij, want God leeft in henzelf. Rara, hoe kan dat nou?
  Voor zover ik weet houden zij niet van biechten, de meesten van hen niet. Dus biechten de meesten niet.
  Zij gaan vrij en blij te communie al dan niet in moderne vieringen. Ik onthoud mij van communie bij elke H. Mis en viering nu. Dat is vrij zijn. Keuzes kunnen maken. Vroeger zou ik niet gedurfd hebben om niet te gaan. Sociale controle betreft dus ook het wel of niet ter communie gaan, hoe je er ook over denkt. Is dat vrijheid trouwens?

  Maar niets kan mij nog redden. Maar dat is wat jullie zeggen: “Je kan niet gered worden tenzij je gaat biechten.” en dan…? Ben je dan gered? Voor hoelang?

  Zeg dat maar aan al die progressieven hier in mijn omgeving, die ik datzelfde heb gezegd, dat zij zich ook moeten bekeren en biechten en veel eerder al, toen ik zelf nog ging biechten.
  Ik red het hier niet alleen als lekengelovige in een Kerk- en inmiddels een geloofsvijandig gebied.
  De H.H. Sacramenten zijn in vele zeer conservatieve ogen al ongeldig vanwege het modernisme, misschien is het daarom ook dat dingen blijven achteruit gaan.

  Dus jullie zijn aan zet. Jullie weten het beter dan ik het ze kan vertellen. Ze geloven mij toch niet. Ook niet als zou ik artikelen van jullie naar hen e-mailen. Ze willen het van mij niet. Iedereen spuwt naar mij al dan niet met woorden of met hun blikken.

  Vanaf de computer is het gemakkelijk schrijven, maar met echte mensen omgaan bar moeilijk.

  Mijn talenten kan ik alleen gebruiken met dit ding, met dit stomme apparaat. Want ik heb dat talent nu eenmaal gekregen van Onze Lieve Heer. Als ik mijn talent niet gebruik dan ga ik ook verloren.

  Maar wie weet, begrijpen zij mij ook pas, als ik gestorven ben. De mensen moeten eerst sterven wil het vruchten gaan dragen. In mijn leven zie ik ook weinig vruchten, maar dat is in de hele Kerk inmiddels het geval. Het ligt niet aan mij alleen. We dragen inmiddels een collectieve schuld in dit opzicht. Toch heb ik goede priesters gekend. In een naburige Kerk heb ik de Kerk zien inzakken, doordat daarna het modernisme toch de overhand lijkt te krijgen. Dat vond ik echt erg. Ik weet hoe de pastoor het aan zijn hart ging. Hij deed de H. Mis met hart en ziel. In jullie ogen misschien nog te modern, maar dat viel heus wel mee.

  De wereld gaat kapot juist aan de (digitale) techniek. Woorden van een Islamitische geleerde. Hij kent de waarde van dit leven, want hij heeft oorlog meegemaakt, ziekte en is dicht bij de dood geweest. Hij is God dankbaar dat hij nog leeft, want God heeft hem een Nieuw Leven gegeven. Hij kent én de Bijbel én de Koran. Ook voor hem is het een strijd om lief te hebben en niet te haten, als hij zijn land steeds nog in oorlog ziet. Hij wil terug naar zijn land. En ik begrijp dat en ken voor een deel die pijn en het is juist deze man die zo goed voor mij is geweest in die paar jaar dat wij elkaar hebben leren kennen. Een moslim! Waar bleven de katholieke christenen? Ze staan mij te woord nog, maar meer niet.

  Daarom (ver)oordeel moslims niet te hard. Zij komen van ver, maar hun eigen wortels liggen in hun eigen land, waar ze gewoon van houden. Net zoals wij van ons eigen land houden.

  Terwijl de christelijke wereld haar eigen glazen ingegooid heeft, moeten we ons niet verbazen als de Islam weer sterker wordt. Maar zij hebben een wilskracht, zoals ik bij christenen in onze tijd nog nooit heb gezien en die ik ook niet heb, zoals zij die hebben. Dat zie je zowel bij vele vrouwen als bij vele mannen.

  Zij voelen de vrijheid die wij nu in onze landen voor henzelf ook als een grote bedreiging, het verval van normen en waarden ontgaat hen hier ook niet. En sommigen komen van hen ook ten val. Ik zie het met mijn eigen ogen gebeuren. We hebben juist op dat vlak veel meer gemeen dan we denken. De strijd tussen goed en kwaad daar hebben we allemaal mee te maken. Ieder op zijn pad, ieder in zijn eigen Godsdienst.

  De monotheïstische Godsdiensten hebben dit met elkaar gemeen, dat we alle drie in Eén God geloven. De Joden hadden de Thora en de profeten. De christenen de Bijbel, met het O.T. en het N.T.. De moslims hebben de Koran. Er staan ook duizenden zeer positieve Soera’s in. Goede moslims kijken niet alleen naar negatieve teksten. Dat doen goede christenen ook niet met de Bijbel.

  Een moslim zal het nooit pikken dat Allah als Satan wordt aangeduid, want Allah is God en Shataan is bij hen de duivel.

  Jullie zijn verstikt van haat naar de moslims toe omdat zij de Islam aanhangen. Die haat is mij vreemd. Dat is niet wat ik van Jezus heb geleerd. Die kruistochten zijn al zo lang geleden. Daar heb ik geen last meer van. Ik heb tot nu altijd meer last gehad en nog van de Kruistocht die door onze en binnen de Kerk is gegaan in mijn leven en die nog steeds gaande is.

  Eerlijk gezegd is dat geen leven! Het leven had ik mij heel anders voorgesteld.
  Tob niet, het komt altijd anders. (Maar het blijft tobben).

  Van een zorgeloos kind werd ik een volwassene vol met moeilijkheden op haar weg.

  God geneest en heelt, maar dat alleen op Zijn Tijd.
  Ik kan Zijn Tijd niet versnellen. Ik ben ik. Hier sta ik en ik kan niet anders op dit moment.
  God kent mijn tijd van leven en wellicht ook al van sterven.

  God kent mij meer dan dat ik mijzelf ken.
  God kent mij meer dan dat jullie mij kennen.

  Ieder mens is en blijft uniek. Dat geldt voor u en voor mij ook.
  Het verschil tussen Joden, Christenen en moslims:
  Joden kunnen lachen; Christenen kunnen lachen; moslims ook.
  Joden kunnen verdriet hebben; Christenen kunnen verdriet hebben, en moslims ook.
  Joden kunnen huilen; Christenen kunnen huilen; moslims ook
  Joden huwen en krijgen kinderen; Christenen huwen en krijgen kinderen, moslims ook.
  Joden werden vervolgd en nog wel. Christenen werden/worden nu ook vervolgd, moslims nu ook.

  (Wat heidenen betreft, van vroeger en die van nu, die hadden/hebben dezelfde emoties, gingen ook trouwen en kregen kinderen, maar of ze vervolgd worden/werden weet ik niet precies. Ik dacht dat de meeste christenen in Europa vroeger van heidenvolken afstamden, dus wie weet zit er nog iets heidens in, gezien de huidige tendens bij velen naar een nieuw heidendom, wat duidelijk waar te nemen is ondertussen in onze landen.

  Wat is dan toch eigenlijk het verschil tussen een Joden, moslims en een christenen? En terwijl deze drie groepen gelovigen allen in God geloven gaan we elkaar nog bestrijden ook en christenen onderling en nu ook moslims onderling ook nog? We verschillen echt niet zoveel met elkaar. De overeenkomst is dat ze alle drie de Waarheid van God claimen als het ware. Ze hebben alle drie gelijk en ook bij alle drie kunnen er dwalingen inzitten of komen, zodat we dat elkaar vooral toedichten. En zo kwamen er oorlogen omdat God zelf als de Waarheid zijnde dan uit het oog wordt verloren. “Zo is het gebeurd, zo is het gegaan, we waren erbij de Rode Haan die driemaal kraaide.”
  Als de haan kraait, weten we dat we allemaal verkeerd hebben gezeten. Die kraaiende haan is niet alleen voor Petrus bedoeld. Meestal kraait die ‘s -ochtends vroeg.

  Laat het los. Die geschiedenis met Kruistochten, pauskeuzes. Laat het los. Want niemand wordt er vrolijk van.
  Dus ik laat die geschiedenis voor wat het is en ook het Tweede Vaticaans Concilie. En wat paus Franciscus betreft.
  God geeft toch elke persoon die rol die hij moet spelen in het leven. Of het goed is of slecht, veel keus heb je dan ook niet. Judas had keus? De profeten moesten wel vervuld worden. Judas was een verwarde persoon. Verwarde personen zijn gevaarlijk.; dat was nog in het nieuws gisteren of eergisteren. Maar valt het hen dan aan te rekenen? Het is een rol die ze moeten spelen, want de profeten moeten worden vervuld. De een gaat dan naar de hel de ander, de goeden mogen naar de hemel.

  God is de regisseur van het leven. Je bent slecht klaar als je een slechte rol wordt toebedeeld. Er zijn mensen die graag een slechterik willen spelen en andersom een goed iemand. Maar soms worden de rollen weer omgedraaid in een toneelstuk. Maar in het echte leven weet ik net of dat altijd mogelijk is. Vooral als het om een vervulling van profetieën gaat. Ik vind dit een lastige. Je kom er gewoon nooit uit.

  Het gemakkelijkste is om je niet al te druk te maken, niet tobben dus. Het loopt toch anders dan we zelf denken.
  Tobbers hebben het erg moeilijk. Maar tobbers doen het ook zelf. Ik ben zo’n tobber.
  Af en toe jezelf maar soms ook de ander met een korreltje zout nemen relativeert misschien wat voor u en voor mij.

  Niet te gauw beledigd zijn. Wie doet je wat. Wat kan een mens je kwaad doen?
  Wat kan een mens je kwaad doen? Wat kan een moslim jou kwaad doen? Een christen kan dat ook. Net zo mens als die ander. Wat doen wij toch moeilijk met zijn allen.

  Wil je het goede doen? Spreek dan geen kwaad van wie dan ook. Zwijg erover!
  Kun je het goed doen? Ja? Idem dito.
  Het goede doen:
  Over goede dingen spreken is zilver, daar wordt je vrolijk van.
  Over slechte dingen zwijgen is goud, want van slechte dingen wordt niemand vrolijk.

  Onze Vader, …

  Mirmar Groet

  (12 juli 2018 - 07:19)

  Van deze kant uit, de conservatieve kant dan, vind ik het gevaarlijk worden, als ik eerlijk ben. Tenminste, als dit forum zo doorgaat. Want hier proef ik een net zo goed een opstandige geest of meerdere geesten, die men meent alleen bij mij meent waar te nemen.

  Progressieven en conservatieven hebben elkaar ondertussen heel wat te vergeven. Tweespalt is er al zo lang tussen die twee. Verdraagzaamheid tussen die twee moet opnieuw komen. Maar ook het vertrouwen. Elkaar niet de zwarte piet toespelen. Elkaar niet uitspelen. Want dat zal nog veel meer gelovigen gaan kosten.

  Wie is er in staat bruggen te slaan, echte ontmoetingsbruggen te monteren, tussen die twee binnen de R.K. Kerk?
  Zodat we echt kunnen allen zien dat we allen broeders en zusters van één en dezelfde Vader en in Christus?

  Zodat de Kerk weer een Thuis wordt waar het goed vertoeven is en mensen blij worden.

  Mirmar Groet

  (12 juli 2018 - 07:48)

  Quote Jesus: “Laat de kinderen tot Mij komen! En houdt ze niet tegen.”
  Mijn moeder+ (R.I.P.) zei tegen mij als kind als ik naar buiten wilde: “Ga maar lekker buiten dartelen.”
  Als was ik een lammetje. Heel liefdevol.

  Eric

  (12 juli 2018 - 10:37)

  Marian,
  Het Ware Leven in God.
  “Als er beproevingen komen, protesteer dan niet.”
  19 decem­ber 1989 –Vassula

  O Heilige Geest van Onderricht, sta niet toe dat mijn ziel in verwarring raakt. U bent Mijn Goddelijke Leraar en U bent Degene die mij onderwezen hebt, en het is uit Uw Mond dat ik onderricht heb ontvangen. Ik ben hier om naar U te luisteren, mijn Heer en Meester.
  “kleintje, als er beproevingen komen, protesteer dan niet, geef niet jouw mening, Mijn Vrede zou het enige moeten zijn dat van jou behoort te komen; de Vrede van de Heer; spontane antwoorden in discussies kunnen onherstelbare vergissingen worden; neem wat Ik je uit Mijn Hart gegeven heb, niets meer, niets minder; neem van wat Ik je gegeven heb; begrijp je Mij nu?”

  Marian,
  De progressieven zijn al sedert het ontstaan van het socialisme ononderbroken in de aanval en het Katholiek Forum staat slechts in zeer geringe verdediging.
  Een alle goddeloosheid overwinnende aanval kan slechts komen wanneer daar de tijd rijp voor is, NIET EERDER, na de komst van de antichrist, en dat zal geen mensenwerk zijn, zoals de kruistochten.
  Ik heb een broertje (1958) en een zusje (1961) van uw leeftijd en zij zijn er nog veel erger aan toe dan gij.

  Piet

  (12 juli 2018 - 12:55)

  Aan Mirmar Groet..

  De god van de Koran ontkent het Zoonschap van Jezus Christus en o.a. daarom kan hij niet dezelfde God zijn van Abraham, Isaac en Jacob, de Vader van Jezus Christus, onze Heer en Verlosser …dat is een simpele constatering en waarheid.

  De Koran kussen door pausen is misschien afgedwongen, maar dat laat ik hier even in het midden, rusten.
  De pretenties van allah impliceert dan satan …666 schijnt in hun geloof dan ook een heilig getal te zijn.
  Isis roeit ook de “gematigde” moslim uit en daarom zullen ook deze ééns “eieren voor hun geld moeten kiezen” en zeker als ze steeds meer voet tussen de deur krijgen … als ze binnenkort Europa binnenvallen en steun krijgen van de gematigden …in een overwinningsroes.. is het te laat.

  Als kind van 18 maanden erkende ik de kerk in haar bestaan als onafhankelijk van mijn geloof, dat wil zeggen de kerk als een objectieve werkelijkheid …en is het voor mij dan ook gemakkelijk mij te vinden in de woorden van Benjamin van Dyck en in die van Jules van Rooyen…in wat ze over de kerk zeggen.

  De kerk is vrouwelijk en als moeder moeder van de gelovigen.
  De vrouw vertegenwoordigd het algemene en het uitgebreide daarvan in haar natuur, zo ook de kerk.
  Maar als individuele gelovige moet je een persoonlijk antwoord geven.
  Het persoonlijk antwoord is daarom een strijdtoneel, strijdgewoel, zoals bv. onder woorden gebracht door Bernadette.

  De moderne gelovige kan in het algemene van het katholieke geloof met moeite het persoonlijke van zichzelf terug vinden ..vandaar de reformatie als afgekapte zijtak, zoals bij de Joden en de grote afval naar 2Tess.2:3.
  Vandaar dat God zelf in de grote Waarschuwing de mens gaat confronteren met zichzelf… met Gods ogen.
  En zo is er nog meer zeggen… maar ik ben geen vrouw om me te “verliezen in algemeenheden” van het vrouwelijke, maar om deel te hebben aan het algemene van het vrouwelijke moet men leren te distantiëerden in onderscheid opdat de vrouw de man zal omgeven, Jeremia 31:22, zoals er distantie in onderscheid tussen man en vrouw is en het “hiaat” in Hebr.4:12…het niet van de zonde moet te -niet- gedaan worden om Verlicht te worden, gevuld met de Heilige Geest.

  En zoals het Oosten zich wil redden in het niet-s van Boeddha (en de gevallen engelen) zo ontvangen wij de gepaste genaden van redding door het volbrachte Werk op het kruis..van de Zoon van God.

  En daarom wordt in de Waarschuwing de valse profeet uit het Oosten gedood, Jesaja 11:4 en 28:1-6 en 46:11–>> de confrontatie tussen de valse profeet als ROOFvogel uit het Oosten met zijn valse leringen van redding en de eindtijd-Cyrus de Malakias 3:1 Bode ..de kroonprins Monarch uit Nederland, Zabulon-Nederland.

  Piet

  (12 juli 2018 - 13:43)

  Aan Mirmar Groet ..

  Ter aanvulling:: Bedenk dat de Engel Gabriël niet kan zondigen omdat de goede Engelen door God zijn bevestigd.

  Het kan dan ook niet dat Gabriël aan Maria dit verkondigd en aan Mohammed het tegenovergestelde.. de Engel Gabriël in zijn consistentie, on-verdeeldheid kan niet zondigen tegenover zichzelf en zijn Consistente God …dewelke tegenover Mohammed dan zichzelf zou tegenspreken door het tegenovergestelde te beweren, zo te redeneren geeft misschien een beeld van het rechtlijnige van het mannelijke denken.

  Met alle zekerheid kunnen wij dus weten dat allah niet dezelfde “god” is als God, de Vader van Jezus Christus onze Heer en onze Verlosser.

  En wat ik begrijp moet iedere paus zeker weten te onderscheiden.
  Deze zaken moeten gezegd zijn en worden omwille van de Waarheid..die Jezus Christus is.

  A. G. Stinus

  (12 juli 2018 - 15:49)

  … Als de mohammedanen zeggen dat er maar één God is, dan hebben ze gelijk ; de christenen zeggen dat ook. Helaas hebben de mohammedanen een gans verkeerd idee van de eigenschappen van God, misleid als ze zijn door Mohammed. Zo aanvaarden ze niet dat het een Drie-ene God is, nemen ze niet aan dat Jezus de Zoon van God is, dat Hij verrezen is, en de Kerk gesticht heeft, enz. En de koran, daarvan nemen ze verkeerdelijk aan dat die door Allah zelf gedicteerd zou zijn.

  … Dus : dramatische vergissingen bij de moslims. Men moet Christus volgen, en niemand anders.

   Mirmar Groet

   (12 juli 2018 - 21:25)

   De Koran is niet door Allah gedicteerd, maar door de H. Aartsengel Gabriël. Moslims geloven daar heilig in. Bovendien staat er veel meer over de profeten van het Oude Testament en over Jezus en Maria en Jozef dan men denkt. Ik vond het zelf heel verrassend.

   Bovendien is het juist een filmpje over Maria en de geboorte van Jezus die ik gevonden heb Let Wel via het R.K. Netnieuws Forum naar een ander Forum, waar je ook het nieuws ofwel het Forum over De Vrouwe van Alle Volkeren kon vinden.
   Of het op die website dan de bedoeling was de Islam in diskrediet te brengen, weet ik niet. Maar ik was en ben nog altijd onder de indruk hoe het verhaal de geboorte van Jezus naar voren is gebracht. Vol respect voor de personen van Maria en Jezus. Ik begon juist daarom via dat Katholieke Forum positief over de Islam te denken, niet negatief en niet met haat. En haten is niet iets wat Jezus ons wil leren. Een moslim is verder geen moslim als hij ook niet in Jezus gelooft. Er zijn al twee moslims geweest die mij dat hebben gezegd.
   Jezus wordt door hen ook een moslim, dienaar van God, genoemd, omdat Jezus heel duidelijk ook een dienaar van God was en zich letterlijk ook in gehoorzaamheid aan God zich geheel onderworpen heeft.

   Mohammed wordt amper of zelfs helemaal niet genoemd in de Koran bij zijn naam, dus heel summier.

   Moslims zullen in video’s en in hun spreken altijd bij elke profeet, alzo ook bij Jezus, ‘Vrede Zij met Hem’, erbij vermelden. Ook zij ergeren zich soms dat hier in ons land altijd maar ‘Jezus, Jezus’ bij het minste geringste wordt geroepen als was Hij een stuk afval.

   Natuurlijk zijn er moslims die het ook zo nauw niet nemen, maar rechtschapen moslims zullen niet zo gauw de naam van God of die van Jezus door het slijk halen, zoals we in ons christelijk landje zo vaak horen, ja ook door christenen/katholieken en ongelovigen. En dit is al tientallen jaren zo.

   Nogmaals, Jezus leert ons niet te haten en zeker geen mensen die van een andere Godsdienst zijn. Ik kan mij daar niet in vinden als jullie dan zo fel van leer trekken tegen de Islam en moslims daarbij feitelijk aanvallen.

  kurt

  (12 juli 2018 - 22:32)

  Mirmar, Witte Veder, Marjan of hoe je jezelf in het verleden al genoemd hebt…

  Als je toch zo overtuigd bent van het grote gelijk van moslims, wel ga ze dan achterna. Maar stop alstublieft om ons te bestoken met je ellenlange reacties hierover. Dit is een Katholiek forum. Geen islamforum. Niemand zit hierop te wachten.

  Piet

  (12 juli 2018 - 22:52)

  Aan Mirmar Groet..

  Het is onvoorstelbaar:: maar je verward het vermogen tot onderscheiden met haten, een afkeer hebben aan de leer van Mohammed is omwille van de Waarheid..die Jezus Christus is juist een vereiste omwille van het juiste inzicht en liefde tot Die Waarheid.

  Misschien heb je mijn bovenstaande reacties over de islam nog niet gelezen, maar indien wel dan is het onvoorstelbaar dat je dan blijft veronderstellen dat de Heilige Gabriël ook aan Mohammed is verschenen.
  Met een tegenstrijdige boodschap aan die van het evangelie.
  Het is middernacht en ik denk dat ik slecht zal slapen.

  Mirmar Groet

  (12 juli 2018 - 23:11)

  Nogmaals die film over de Islam betreffende Maria en de geboorte van Jezus heb ik gevonden via een link op het Katholiek Netnieuws Forum !!

  Ik zal eenieder verdere informatie hierover besparen. Het is niet gewenst, begrijp ik.

   Benjamin Van Dyck ☩

   (12 juli 2018 - 23:41)

   ☩JMJ☩

   Op een website die de naam “Katholiek Forum” draagt is propaganda voor de pislam van leugenprofeet, antichrist en pedofiel Moemet ongetwijfeld niet gewenst. Recentelijk was u de Taliban op een andere pagina aan het verheerlijken; uiteraard is dat ook niet gewenst.

   Weg met de minaretten. Vivat Christus Rex!

  Raphaël

  (13 juli 2018 - 00:48)

  Na 9-11 las ik een passend boek. Ik werd daar niet vrolijk van.
  Maar, als ik het OT lees, dan word ik soms ook verdrietig, om het maar heel zacht uit te drukken.

  Daar kan ik dus kort over zijn.
  Het gaat om gewoon aardig voor elkaar zijn. Een beetje normaal doen.

  Want, dat kan men wel stellen; de politiek maakt dat mensen beesten worden, dus daar moet men voor waken. Waakt voor de woorden van de leugenachtige. Logos mensen. Logos.
  Logica.

  Daarom lijkt het mij goed om eenvoudig te bidden en een ander te behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Dat politiek gedoe om religie is echt niet nodig, de dwingelandij is evident. Ga er maar niet op in.

  Geef geen energie aan negatieve krachten. Gebruik je energie voor het goede.
  Alles wat je energie geeft groeit.

  Het is net als met een plantje. Als je het niet voedt, dan groeit het niet.
  De psychologische tactiek van ‘de slechte’ is huiveringwekkend.

  Maar, we moeten allemaal eten en drinken. En de rest.
  We zijn allen mensen.
  Wie onderscheidt maakt, is die eerlijk?

  Geef het Goede wat Het toekomt.

  Maar ik vrees met grote vreze de wil van het EGO.
  Wie zichzelf niet kent, kan niets kennen.
  Immers, de kenner is dan redeloos.

  Bid om het Licht te mogen ontvangen.

  Raphaël

  (13 juli 2018 - 00:51)

  Herstel:
  Wie onderscheid maakt, is die eerlijk?

  Eric

  (13 juli 2018 - 05:34)

  Aan Marjan,
  en aan iedereen die Marjan niet begrijpt.

  Ik (1950) en mijn broer Luc (1951) moesten dagelijks enkele tekstjes van de Mechelse Catechismus ‘van buiten’ leren. MOESTEN, onder dwang dus!
  Onze ouders waren behoorlijk streng.
  We mochten niet gaan slapen voordat we de tekstjes werkelijk zonder haperen konden opzeggen!

  Dat betekende voor mij zwaar zwoegen want ik kan geen teksten onthouden, terwijl Luc als energiemens daar geen moeite mee had.
  Maar juist door dat zwoegen onder dwang zat het concept van die teksten dieper in mijn ziel gegrift dan bij Luc want hij kon het zich permitteren van alles tot aan de examens vrolijk weer te vergeten.

  Dan kwamen mijn broertje (1958) en mijn zusje (1961) er bij en hun godsdienstlessen bestonden uit niets anders meer dan wat socialistische babbel zonder diepgang en vooral zonder de minste dwang en gestrengheid van de ouders en de onderwijzers!

  Zij werden eucumenen, democratische nepchristenen zonder Christus en zonder de “belachelijke fabeltjes” over de maagdelijkheid van Maria!!!

  Ik wil hier mee zeggen dat ik Marjan nog moet bewonderen dat zij ondanks haar onbegrepen eucumenistische zielebodem zich toch nog vastklampt aan ons, oudere en streng opgevoede ‘dwingelanden’ en ‘integristische’ en ‘ouderwetse’ katholieken die het nu onbewust zo veel gemakkelijker hebben om terug te grijpen naar de tijdeloze wortels van de zuivere geestelijke beleving, de ware aard van het Traditionele Katholicisme.

  Maar Luc en zeer velen gooiden alles overboord vanaf de vervloekte jaren zestig en de duivelse Beatles en Jimmy Hendrix mentaliteit!!!

  Marjanneke en Joske en Michke begrijpen dit niet!
  Generaties groeiden op in goddeloze vrijmoedigheid en zij begrijpen hun eige zware kritiek niet.

  Het is niet hun eigen schuld.

  – – – Marjan: DWING uzelf om de kern van de Katholieke Leer te onderzoeken en dan vooral vast te houden en niet meer af te dwalen, nooit meer af te dwalen – – –

  De RKK zal door de Bloedende Heilige Harten van Christus en Maria als enige overwinnen en niets zal overblijven van Joden-dom, Protestanten-dom, Moslim-dom en andere domheden.

  A. G. Stinus

  (13 juli 2018 - 16:05)

  Beste Mirmar Groet,

  – In de koran staan er meer dan 150 oproepen tot haat ; letterlijke tekst van Allah volgens de moslims.
  – Als je Mohammed navolgt ben je een goede moslim, volgens de moslims. Moeten we dan terug beginnen met slavernij en nog zowat dingen ?
  – Volgens de islam mag een man meerdere vrouwen hebben. Zou God dat echt zo bedoeld hebben ?
  – Zou het Mohammedanisme dan de juiste godsdienst kunnen zijn ? ?

  lotje

  (16 juli 2018 - 08:30)

  De Kerk vernietigt inderdaad zichzelf van binnenuit en vele bisschoppen en priesters zorgen dat vele zielen massaal in het verderf storten, is inderdaad een ongeziene triomf voor de Satan! De kerk is bijna van Satan geworden en wat daar binnen de kerk gebeurt door vele kerkbedienaars kun je beter niet in visioenen of met het blote oog waarnemen.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.