Ter herinnering: “Priesteropleiding verdwijnt uit het Grootseminarie van het bisdom Brugge”

Roger Vangheluwe en de Brugse seminaristen waren erbij toen de Heilige Paus Johannes Paulus II in 1985 een bezoek aan Ieper bracht (Foto: Belga)

Na alle schandalen in het Grootseminarie van Brugge, met als hoogtepunt een pedofiele bisschop en datende, homofiele studenten, kon het natuurlijk niet anders, dan dat de priesteropleiding van Brugge opgedoekt zou worden en vanaf volgend academiejaar grotendeels naar Leuven verhuist. Het Grootseminarie, dat eigendom is van de Provincie, blijft nog wel in gebruik als vormingshuis.

Dat heeft Lode Aerts, de nieuwe bisschop van Brugge, samen met zijn beleidsploeg en in overleg met het professorenkorps van het Grootseminarie en de Belgische bisschoppenconferentie, beslist. Volgens Lode Aerts zullen in Leuven de Brugse seminaristen meer kansen hebben om kennis te maken met andere bisdommen. Dat zal voor hen inderdaad een ware eye-opener zijn.

Voortaan is de enigste nog bestaande priesteropleiding in Vlaanderen te vinden in het Johannes XXIII-seminarie te Leuven. Dit betekent, dat vanaf 1 september 2018 de Brugse seminaristen les zullen volgen aan het Johannes XXIII-seminarie te Leuven en er tijdens de week zullen verblijven. Zo versterken de Brugse seminaristen de studentenaantallen van het intussen ook al stilaan leeggelopen Johannes XXIII-seminarie te Leuven, dat tegenwoordig – net zoals het voormalige Leo XIII-seminarie in het centrum – vooral bewoond wordt door een gemengd publiek van Leuvense kotstudenten.

Deel dit artikel:Share on Facebook20Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  Gideon Krols

  (1 juli 2018 - 20:05)

  Ls,

  aangezien ik iets mag schrijven.

  1- Bart en Paul dienen mijn persoon niet meer aan te tasten, doen ze dat wel, is er straf.

  2-Jules van Rooyen is opgeleid aan de fabeltjes faculteit der Koninklijke Militaire Academie NL, de Jonkers opleiding, die is ongeldig.
  3-De Paus = De Paus, los van wat wij van die persoon vinden.
  4-Het geloof is het geloof In Christus, het enige en ene monotheïstische geloof, bla bla. Met Maria en Jopseph sinten, etc.

  al het ander is uit het verband gerukt,

  zo spreekt Gideon Krols, de persoon.

  Gideon Krols

  (1 juli 2018 - 20:23)

  LS,

  aan Mirmar Groet, u doet zich voor als een doetje, dus ook onwaar, dat u geen steun krijgt uit uw parochie, tsja, dat zijn katholieken, NOM of traditioneel, katholieken die geen christen zijn, tsja, wat moet je ermee.

  Aan alle overigen met een goed gehoor, los van de gevaren waarop oa Heer Van Rooyen, niet militair/officier(?) van Rooyen, ons wijst, luister en lees goed.

  Gideon Krols

   Mirmar Groet

   (2 juli 2018 - 01:11)

   @Gideon Krols,
   Bent u een protestant? Katholieken helpen elkaar niet? Dat was vroeger wel anders, hoor.

    Gideon Krols

    (2 juli 2018 - 06:23)

    Mirmar, vroeger is voorbij, we leven nu. Het enige protestante aan ons is dat we niet zijn zoals alle andere soorten van religie. Katholieken zijn verdeeld en krachteloos geworden. Zie mijn betoog destijds over hoe de kerk te organiseren, waarop niet werd ingegaan. Je moet hier eerst een proeve van bekwaamheid afleggen voordat je antwoord krijgt, en als je woorden uit verband worden gerukt en je reageert daarop, hup uitsluiting van dit forum.

  Gideon Krols

  (1 juli 2018 - 20:30)

  LS,

  dit gesprek begon met Katharina die stelde dat er geen mannen meer waren, zij zag geen mannen meer, even los van het feit of priesters mannen zijn, en dat zijn ze want wij zijn mannen en dus prietser.

  Daar begon het mee, de rest is exegese, interpretatie, protestantisme en vrijmetselarij.

  De Heer Van Rooyen weet niet waarover hij spreekt of wel en is dus te wantrouwen, aan U.

  Er zouden geen mannen meer zijn Katharina, wel nu je bent nog geen man tegen gekomen. Is mijn stelling.

  Gideon Krols

   Gideon Krols

   (1 juli 2018 - 20:34)

   priester dus, gehuwden zijn priester.

  Gideon Krols

  (1 juli 2018 - 20:39)

  Wij zijn gehuwd,

  dat is Van Christus, dus katholiek en met Petrus, daarmee traditioneel, naar of van of en en het oosten, wij zijn Hem.

  Wij zijn katholiek daarmee alle gehuwden en Christenen duidend, protestant daarmee militant duidend, en dat is orthodox, dus waar. Wij zijn dus mooi, goed en waar.

  Gideon Krols

  Gideon Krols

  (1 juli 2018 - 20:42)

  LS,

  wie schrijft nu een iets waarmee we wat kunnen dan?

  Gideon

   Mirmar Groet

   (2 juli 2018 - 01:15)

   Van voren af aan opnieuw beginnen, als was het alsof we nog moesten beginnen met Christen zijn.
   Laten we én Christus volgen en daarmee ook het voorbeeld van de Eerste Christenen.

   Is dat iets?

    Gideon Krols

    (2 juli 2018 - 06:32)

    Mirmar,

    ik meen dat dat in de kern het katholicisme is dat we dienen te leven ja. T.a.v. de heer Van Rooyen, ik respecteer uw onderzoek en uw conclusies, daar was ik ook op gekomen, maar ik lees er geen weg vooruit in. Traditionalisme alleen gaat de kerk meen ik niet redden, het is mooi, goed en waar dat het er nog is, maar als beweging vooruit schiet het tekort, meen ik maar, we poneren hier allen een mening.
    Wij leken hebben rechten binnen de kerk, die dienen we te uiten in katholieke instellingen met steun van de hierarchie, ter bevordering van de bekwaamheid der christenen/katholieken, Christianus Sum werd vroeger gezegd en geschreven voor alle verdeeldheid.

  Gideon Krols

  (1 juli 2018 - 20:47)

  Dit forum draagt niet het predicaat katholiek, dus wat schrijven wij nu dan?

  Gideon Krols

  Het vrije gedachtengoed der katholieken ? Tsja, betwistbaar.

   Peter

   (1 juli 2018 - 23:42)

   Aan Gideon Kros,
   Wie bent u eigenlijk dat u hier op dit forum onzin komt neerpennen en diegenen die het Katholiek Traditioneel geloof verdedigen, zoals o.a. Jules van Rooy, belachelijk komt maken? Wie bent u eigenlijk die zo’n wartaal neerpent die haast niemand begrijpt? Wie bent u eigenlijk die geen enkel argument durft aanbrengen om te weerleggen datgene wat uzelf verwart? Draagt u dan het predicaat katholiek en zo niet, wie zou het dan wel moeten dragen?
   Wie zijn volgens u dan ‘christenen’?
   Wilt u hierop antwoorden a.u.b.?

    Gideon Krols

    (2 juli 2018 - 06:05)

    Daar hebben we Peter weer, lees nu eens terug wat u schrijft, onzin, wie bent u, wartaal, geen enkel argument durven aandragen, en daarop wenst u een fatsoenlijk antwoord?

    Gideon Krols

    (2 juli 2018 - 07:53)

    @Peter, ik zal tracht u van een antwoord te voorzien, voor zover u het zelf nog niet wist.
    De kerk, de orde van Melchizedek, heeft maar 1 doel namelijk herstel van de zondeval door de nieuwe Adam Christus Jezus, het middel daartoe: Het Huwelijk In Christus. De priester die voorgaat, de bijzonder priester dus, en de orden, congregaties, apostelaten etc. zijn er alleen om dat te bewerkstelligen, de instelling van Christus van Het Huwelijk In Christus, het huwelijk van Christus met Zijn Bruid, het huwelijk van Christenen onderling, dat is de kerk ter verspreiding op het oppervlak der aarde waarvan de kerkgebouwen van de Rooms Katholieke Kerk de zichtbare uiting zijn. Christenen zijn personen gedoopt ter roeping voor dat huwelijk, dat sacrament, daarmee zichzelf sacrament makend. Alle ingeschreven gedoopten in die RKK op aarde, de wereldkerk, zijn christenen, alsook alle christenen gedoopt buiten die RKK, individueel dus niet de denominaties, als ook alle personen gehuwd voor een geldige staat, geldig voor de RKK, conform de leringen van Christus dan 1 man en 1 vrouw trouw aan elkaar en met kinderen, zijn christenen volgens de leer van de kerk. Dit staat dus los van kerkbezoek.

    Gideon Krols

    (2 juli 2018 - 08:02)

    @Peter,

    waarin schiet de kerk nu structureel tekort en waarom loopt de kerk nu leeg?

    Door verwaarlozing van Het Huwelijk en het huwelijk door de clerici. De kerk voert geen actieve gezinspolitiek meer, is er niet meer naar ingericht, vecht alleen voor behoud van privileges door wat charitatief werk, de kerk kortom is zijn basis/wortels vergeten. De kerk stelt, er zijn te weinig priesterroepingen en daarom loopt die leeg? Nee, de kerk verwaarloost haar basis want er zijn te weinig huwelijk roepingen, bovendien wordt het huwelijk door de staat gevolgd en durft de kerk niet zelf meer te huwen op straffe van vervolging, de kerkleiding is bang voor vervolging, zo bang dat ze haar fundament verwaarloost, dat is de reden waarom het leeg loopt.

   Mirmar Groet

   (2 juli 2018 - 01:05)

   ?? dit forum noemt zich ‘katholiek’ forum.net. Hoezo niet het predicaat katholiek? Katholieken betwisten nu van elkaar al dan niet katholiek te zijn. Het wordt steeds gekker.
   Katholieken of dit forum zijn overwegend meer overtuigde katholieken dan progressieve katholieken, die vaak de waarheid niet meer spreken of omzeilen. Sorry, dat ik het zeg, maar dat is mijn ervaring. Ik kom zelf uit een inmiddels gevarieerd en een nogal vrijdenkend katholiek gezin.

   Wat bedoelt u met het ‘vrije gedachtengoed’ van de katholieken?
   Er zijn, naar mijn mening, wel grenzen aan het ‘vrije’ van gedachtengoed, zeker van katholieken en christenen. Als het goed is weten we waar we ons aan te houden hebben. Maar het wordt wel erg moeilijk gemaakt met zoveel verdeeldheid binnen de R.K. Kerk alleen al.

  Mirmar Groet

  (2 juli 2018 - 01:09)

  Volgens mij borduurt dhr. Gideon Krols op eerdere reacties die zijn verdwenen. Erg onsamenhangend nu.

   Gideon Krols

   (2 juli 2018 - 06:07)

   Mirmar Groet, bedoelt is dat dit forum geen kerkelijk erkend apostolaat is, het is gewoon een leken initiatief, hier en daar leerzaam, hier en daar beledigend, katholiek dus.

    Eric

    (2 juli 2018 - 06:46)

    @ Gideon K.
    wij staan aan een geestelijk front.
    Gij staat met de rug naar de geestelijke vijanden gekeerd en maakt nutteloze en overbodige opmerkingen.

     Gideon Krols

     (2 juli 2018 - 07:13)

     @Eric,
     Gij ziet wat gij schrijft: wat ge schrijft zegt iets over uzelf, u staat dus met uw rug naar de “vijand”, uw opmerkingen zijn nutteloos en overbodig dus, zoals u schrijft. U voert een strijd met uw broeder, vertel mij niets over een front in de geest, daarvan getuigen wij dagelijks militant, penitent en triomfant. Wanneer u een goede reactie wenst, geef er dan zelf eerst een.

   Gideon Krols

   (2 juli 2018 - 08:03)

   @Mirmar, borduren ben ik verleerd, en ja samenhang is te vinden op dit forum, je moet wel goed zoeken. knipoog,Gideon

  Gideon Krols

  (2 juli 2018 - 06:20)

  LS,
  ik trek mijn woorden die verkeerd kunnen worden uitgelegd terug, ik zal trachten inhoudelijk te reageren op de artikelen en personen, en ik meen dat u allen zeer betrokken bent bij het onderwerp “de ware katholieke kerk en het ware geloof van de katholieken en christenen”. Wanneer we met respect elkaar benaderen kunnen we van elkaar leren. Ik zal dat tevens trachten in de praktijk te brengen naar u toe.

   Gideon

   (3 juli 2018 - 07:25)

   LS,

   Heren Jules van Rooyen, Benjamin, Bart, Eric, Peter, Kurt, Yukio, Mirmar, Paul, Edwin en anderen die ik schreef eens op dit forum, ik neem mijn woorden die verkeerd kunnen worden uitgelegd terug, ook verkeerd gekozen woorden neem ik terug, dan zijn ze onzorgvuldig gekozen.
   Broeders en zusters in Christus, Gods zegen gewenst.

   Gideon

  edwin vissers

  (2 juli 2018 - 06:24)

  Ik ben als priester opgeleid door Jezus zelf ,verschil moet er zijn natuurlijk ,zalig en heilig om thuis de doen .
  dag allemaal .lange neus .

   Gideon Krols

   (2 juli 2018 - 08:05)

   @Edwin, er zit een kern van waarheid in je uitspraak, inderdaad leidt de kerk ons tot priesterschap, koningschap en profeetschap op, thuis, in de huiskerk, in het huwelijk, met hulp van christenen/katholieken, dat is haar wezen.

   Mirmar Groet

   (2 juli 2018 - 19:37)

   Een lange neus?? Lijkt me geen uiting van een christen of een volgeling van Jezus. Maar misschien begrijp ik u niet goed.

   U durft nogal wat te zeggen. Meet Jezus dan met twee maten? Doet zelfs Jezus dan aan vriendjespolitiek?

   Niet iedereen kan dat zeggen, namelijk, dat hij door Jezus zelf wordt opgeleid. U lijkt nogal zeker van uw zaak.

   Zalig de zekeren?
   Of zalig de armen van geest?

  willy

  (2 juli 2018 - 09:39)

  Dat men naar Leuven verhuist lost dat probleem toch niet op? het probleem zit in de werving van kandidaten en in de leer van de kerk , men mag homofiel zijn maar men mag niet tot te daad komen, dat is toch hypocriet of niet, men moet gewoon de traditie toepassen en homo’s niet toelaten tot de opleiding !!!

  Benjamin Van Dyck ☩

  (2 juli 2018 - 10:22)

  ☩JMJ☩

  Citaat Mathieu Albert: “Voortaan is de enigste nog bestaande priesteropleiding in Vlaanderen te vinden in het Johannes XXIII-seminarie te Leuven.”

  Nu dat modernistenfabriek nog opdoeken, dan is er nog een weg gesloten voor de Belgische bisschoppen om monsters te creëren. Priesteropleidingen moeten hier stopgezet worden zolang de bisschopszetels in dit land niet door geloofsverdedigers gevuld zijn.

  edwin vissers

  (3 juli 2018 - 04:42)

  Een dienaar van God heeft geen baan zoals iedere ander in de wereld. Zijn of haar geschiktheid hangt ook niet in de eerste plaats af van opleiding en bekwaamheden. Boven dat alles moet men eerst kunnen getuigen van een roeping van God. Die roeping is geheel persoonlijk, we kunnen het niet erven van ouders, het staat ook los van familie banden. Het is Gods keus en heeft zelfs niets te maken met de mening van mensen.
  bovendien word mijn genade altijd vertrapt door kerk mensen .bah misselijk volk westerse christenen
  Ga maar een hostie halen bij de paus ,die voor een altaar staat van satan ,zoek het uit wat alles betekent ,dan ga je huilen ,maar jullie ogen en oren zitten dicht ,daarom kunnen jullie niet in het verborgene kijken .

   Eric

   (3 juli 2018 - 06:44)

   Edwin, uit hetgeen u vertelt meen ik te begrijpen dat u een roeping hebt om priester te worden.

   -Indien u dus naar betrouwbare (traditie-gezinde) geestelijken gaat om raad te vragen zullen zij u ongetwijfeld vertellen wat u moet doen om ook werkelijk het priesterschap en de wijding daartoe te kunnen ontvangen.

   -Als gij in inderdaad het verborgene kunt kijken zou ik u dringend aanraden dit niet aan de grote klok te hangen, voor uw eigen welzijn! (en vraag u ernstig af wat de bronnen zijn van dat kijken en zien).

   Gideon

   (3 juli 2018 - 07:30)

   Edwin, een roeping is van Christus, dat is waar, en iedere gelovige van Hem heeft die ook, dat is uw zoektocht op uw weg als pelgrim, ik wens u uw roeping toe van harte.
   Echter: hostie, Paus, en dan satan, dat past niet bij een roeping. Wanneer je de gedaantewisseling niet kunt of wenst beleven, ben je nog ver van bereiken van je roeping. Dat is mijn mening.

  edwin vissers

  (3 juli 2018 - 08:33)

  Ik heb ook mijn witte steentje ontvangen hi ,

  Ik heb er voor geleden .werd beschermd ,ging het vertellen aan een priester ,en die zij dat satan mij geholpen had ,nou moet je voor stellen dat ik twee meter ben ,en vele gevecht sporten heb gedaan ,de woede die toen over mij kwam was de druppel ,de volgende ketter ram ik de grond in ,nu ben ik alleen hi

   Gideon

   (3 juli 2018 - 13:42)

   Edwin, wat is het “witte steentje”?,

  edwin vissers

  (3 juli 2018 - 09:25)

  Demonische ogen
  Symptomen demonische ogen

  Manifestatie in de demonische staat:

  Verschillende kleuren/soorten demonische ogen:

  Alle pupil zwart (de ogen lijken op zwart)

  Ogen knipperen niet
  Ogen kijken naar voren
  Ogen worden dof in plaats van normale glans
  Ogen veranderende kleur
  Ogen draaien allemaal wit
  Ogen snel knipperen
  Ogen staren en beweegt heen en weer naar de hartslag
  Donker waas over de ogen
  De Hiërarchie van demon-ogen

  Witte ogen De duivelshoofden van het personeel.

  Gele ogen De demongenerals.

  Rode ogen De demon dealmakers.

  Zwarte-ogen De soldaten, schutters, handlangers, minions.

  Gloeiende groene ogen: kan een heks of een demon zijn.

  Een echte priester houd zich hier mee bezig ,en niet met beeldjes afstoffen van oude vrouwen in de biecht

  edwin vissers

  (3 juli 2018 - 09:59)

  Even liefde ,maar dat doet pijn ,deze man kan uw uitleggen wat satan in de katholieke kerk heeft bereikt ,erg actueel

  theJonathanKleck you tube ,als je het niet begrijpt is dat niet erg ,dan ga je je met iets anders bezig houden ,we ontmaskeren uit liefde voor Jezus ,de haat nemen we op de koop toe amen .

  edwin vissers

  (3 juli 2018 - 13:56)

  Openbaring 2:17: Waarom mag niemand je nieuwe naam weten op de nieuwe aarde?

   Gideon

   (3 juli 2018 - 14:06)

   Edwin, is dat die ballotage van de “free-macons”?

    Gideon

    (3 juli 2018 - 14:11)

    T.a.v. de heren Benjamin, Peter of Jules, wat is de betekenis van die witte steen? Wat zegt de (Rooms) Katholieke Leer van Altijd hierover? Ik weet het echt niet.

     Mirmar Groet

     (3 juli 2018 - 15:42)

     @Gideon,
     Bij googlezoeken heeft het inderdaad met iets magisch te maken. Er is een website van en ze lokken je met woorden dat er liefde en kracht uit je te halen is. Er is ook een vakantieoord genaamd “De Witte Steen”. Er is een Belgische ne Nederlandse Website die naar de Witte Steen verwijst. Er is ca. 25 jaren geleden een film “De Witte Steen” uitgezonden. Het zou een Zweedse, Noorse of een Deense serie zijn geweest voor de jeugd.

     Er is iets mee en het lijkt me niet zuiver. Gelovigen zouden dit sowieso moeten afwijzen en dat kan alleen op grond van de Bijbel.

     Daarom, ik begrijp niet waarom mensen soms zo’n aantrekkingskracht op stenen kan hebben.
     Iemand moedigde mij in Medjugorje aan (2005) om een paar mooie roodnatuurstenen, gewoon vanaf de grond en vanuit Medjugorje i.v.m. de Mariaverschijningen mee te nemen. Maar ik zat er maar mee, want ik zie daar geen heil in. Uiteindelijk toch maar weggedaan. Het bleek voor mij alleen maar ballast te zijn. Datzelfde gold trouwens voor een groot grijs Mariabeeld, een soort pelgrim madonna. Ik voelde mij niet thuis met dit beeld. Maria is voor mij geen beeld. Zij heeft ooit hier levend geleefd op aarde en baarde eens Jezus. Zij is voor ons een blijvend voorbeeld.

     Het zijn de beelden die mij ziek maken, want er zijn er teveel en legio verschillende ook nog. Wie is dan de ware Maria? Die beschreven staat in de Bijbel, met woorden die we kunnen begrijpen en verstaan.
     Als we aan beelden en stenen meer geloof hechten dan aan God zelf, Jezus zelf of Maria zelf, wat is ons geloof dan nog?

   Mirmar Groet

   (3 juli 2018 - 15:08)

   @Edwin, zin dat die enge aliens met ovale ogen en diep doordringend dat je er bijna onder bezwijkt? Ook op You Tube te zien. En Doodeng. Men wil ons in aliens laten geloven, maar het zijn metalen blikken uitvinding met enge diepe, gloeiende en donkere of zelfs groene doordringende ogen die je alleen maar bang doet zijn. Een witte steen? Nooit van gehoord. Lijkt me magisch en magie komt niet van God. Zwarte of Witte Magie (vaak worden stenen gebruikt) blijft magie en is van de boze duivel. Tovenarij is slecht. Daarom begrijp ik in onze tijd de hang niet naar Halloween met vaak daarbij mensen verkleed als heksen met bezems. Brrr. Ik verafschuw die dingen.

   Een priester wordt doorgaans gewijd. Maar tegenwoordig gaan zoveel anders dan anders, dat het haast niet meer te volgen is wie wel en wie niet een echte priester is.

  edwin vissers

  (3 juli 2018 - 16:35)

  Overwinning: Verborgen manna en een witte steen

  “Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt.” (Openbaring 2:17)

   Mirmar Groet

   (3 juli 2018 - 17:15)

   Apart. De Openbaring van Johannes heeft daarbij iets magisch gekregen?
   Deed Johannes aan Witte Magie?

   Krijgt dan maar één iemand zon wit steentje en zulk manna? Alleen een man? Of meerdere mannen?

   Of is het één man en één van de twee Getuigen die aan het einde van de tijden over de aarde lopen en God verkondigen en die later zullen worden gedood?

   Ach, ik zal wel weer zaken door elkaar halen. Ik hou voor nu een tijdje mijn mond.

   Soms lijkt de Bijbel zelf ook wel een Thriller. Meer iets voor mannen ja. Maar pas op voor La Femme Fatale, ook altijd aanwezig in dergelijke boeken.

   Ik vraag me af wie er beter af is. De mensen die de Bijbel lezen of de mensen, onwetend van alles, de Bijbel niet lezen. Het leeft vast veel rustiger. Ze laten zich niet afleiden en niet gek maken door zoveel religies. En ze doen gewoon en goed (volgens henzelf) en hun best, en als ze nog gelovig zijn, toch wetend dat God de rest zal doen. Ze hebben dan echt dat vertrouwen dat alles goed komt. En juist dát vertrouwen heb ik altijd min of meer gemist, terwijl ik de gelovigste heette te zijn in ons gezin.

   Het wordt steeds vreemder. Straks blijkt het hele boek van de Openbaring van Johannes het eerste Illuminatieboek ter wereld zijn geweest. Dat is vast een belediging om dit te zeggen, ik hoor het al zeggen. Maar Johannes wist dus al veel van wat er gaande was. Dat geeft te denken. Jezus was toch niet zo? De halve christelijke en katholieke wereld houdt zich er op een al dan niet gezonde manier mee bezig. En we moesten nuchter blijven toch? Hoe doe je dat met dergelijke informatie.

   Het getal ‘6.6.6.’ vind ik een rotgetal. maar dat komt door dat verhaal erom heen in Openbaring 13.
   Je kan ook heel nuchter bedenken dat het getal zeshonderdzesenzestig tussen de andere getallen past, net zoals alle andere getallen die tussen de andere getallen passen.
   Numerologie is iets magisch, je kunt er namelijk van alles mee doen en bedenken. En daarom is dat getal het ook. Het houdt zoveel mensen bezig en in de tang. En daarom is het dus ongezond om je ermee bezig te houden. Hoe kom je daar nu van af?? Door het getal gewoon het getal te laten. Met rust laten. Niet over discussiëren, want dat geeft onrust.

   Onrust komt niet van God YHWH. Alleen bij God zelf is rust en vrede te vinden.

   Ik heb eens gelezen dat Yahweh of Jahweh deze heilige Godsnaam in feite hetzelfde betekent als de Naam Yeshoua ofwel de naam Jezus.

    Mirmar Groet

    (3 juli 2018 - 17:17)

    Ik bedoelde: –> “k hou voor nu mijn mond, na mijn reactie.’
    Inmiddels de reactie geplaatst.

     Benjamin Van Dyck ☩

     (3 juli 2018 - 18:04)

     ☩JMJ☩

     Mevrouw, u bent het noorden kwijt. Voor uw eigen bestwil, stop met het lezen van internetfora, en verdiep u in goede catechetische en godvruchtige literatuur. De bizarre discussies die hier steeds weer verschijnen gaan u echt niet helpen.

      Mirmar Groet

      (3 juli 2018 - 20:55)

      Het heeft voor mij geen zin om het te lezen als ik hier zelf ook niemand anders enthousiast voor krijg.
      Nou ja, de witte steen staat wel in de Openbaring van Johannes. Dat wist ik eerst nog niet. Waarschijnlijk alleen voor de desbetreffende persoon die die steen krijgt.

      Het zou goed zijn als de Twee Getuigen waar de Openbaring over spreekt, komen getuigen in de Eindtijd. Als ze zich als zodanig écht bekend maken, dan weten we ook wie het zijn. Anders blijft het allemaal even schimmig en onduidelijk.
      Gelovigen willen duidelijkheid en geen vage taal en liefst zonder verschijningen die vaak ook nog dubieus zijn. Waarom kan dat niet? Laten we elkaar niet dicteren wat we doen moeten.

      Ik heb zelf de Bijbel en een rozenkrans, meerdere zelfs. En of ik het ooit weer kan bidden, ik weet het niet. Voor mij is het nooit echt vanzelfsprekend geweest. Dat wil niet zeggen dat ik nooit uit liefde de Rozenkrans gebeden heb. Ik deed het graag en bad zelfs voor in de Rozenkransgebedsgroep (Cenakelgebedsgroep) en dat 1 x per maand.

      Ik zeg nu Ste. Bernadette na: “Ik wordt gezift als een tarwekorrel.” , maar ook de woorden van Ste. Theresia van Lisieux: “Mijn Genade is u genoeg.” (is tevens een boek).

      Jezus weet waarom dit bij mij nu zo hapert. Of het ooit terugkomt, ik weet het niet. Ik weet ook niet of dat nodig is. er zijn andere manieren, dan alleen het Rozenkransgebed en aanbidding tot God.
      God kent mijn hart, beter dan wie ook en beter dan dat ik mijzelf ken. Hij alleen, doorgrond immers hart en nieren. Dat staat in een van de psalmen, Ik meen Psalm 139.

      Gideon

      (4 juli 2018 - 07:49)

      Benjamin, bij ons zeggen ze: ik ben mijn oosten uit mijn westen kwijt. Ik kan die uitspraken van Edwin niet plaatsen, dus zijn ze dat niet, maar wellicht is hij het mystieke pad op. Mirmar groet, gezonde twijfel is niet verkeerd, echter u bent dan vatbaar voor verkeerde invloeden, het advies van Benjamin in deze is goed, keer terug naar wat bronnen van de katholieke kerk, en weet alle katholieken zijn zondaars, zondigen dagelijks, en dus kun je er niet altijd en overal op bouwen, dat kan ook niet, via Petrus en Maria kom je bij Onze Lieve Heer uit, dat is je houvast. Dus houd u goed, pax et bonum, Benedicat Tibi Dominus, Salus Christianus Sum.

     Gideon

     (4 juli 2018 - 12:01)

     Mw Mirmar Groet, zuster In Christus, u staat geschreven in de palm van Gods hand, vertrouw U toe aan Hem, aan Maria, de gemeenschap van Heiligen en blijf bij Petrus, dan komt het goed. Verlies u niet in bespiegelingen over naamgevingen, lees de cathechismus, laat de bijvoeglijke naamwoorden eens weg, en zie dan waar u staat, nog steeds daar waar u hoort te zijn, in de boezem van de kerk.

   Gideon

   (4 juli 2018 - 12:02)

   Broeder Erwin, mooie woorden, maar beperk je niet alleen tot dat Johannieter gedoe, lees de bijbel zoals de kerkvaders doen, lees hoe in de cathechismus en trek dan conclusies, slechter wordt je er niet van, het is een benchmark van Petrus, De Paus.

  Gideon

  (4 juli 2018 - 12:49)

  LS,

  kort en goed, mannen zijn priesters, maar niet alle priesters zijn mannen, dat is de kern van priesterschap in de orde van Melchizedek, van Christus Jezus, Maria en Joseph, van De Vader, De Zoon en Geest die Heilig zijn, van Petrus dus.

  William

  (4 juli 2018 - 12:50)

  Mijn bescheiden mening: als de gedachtenwisseling op dit forum exemplarisch is voor de toestand van de Kerk, dan is de leegloop niet echt verwonderlijk.

   Gideon

   (4 juli 2018 - 12:53)

   Broeder William, bedoelt u nu in het algemeen of specifiek, wat bedoelt U nu?
   U mening is niet bescheiden meen ik, en dus mogelijk niet aanvaardbaar,

   uw broeder Gideon

   Gideon

   (4 juli 2018 - 13:28)

   Broeder William, bedoelt werd niet onaanvaardbaar door mij, maar mogelijk door “trollen”, wat zegt U?

   Bart

   (4 juli 2018 - 14:12)

   Beste William, andere regelmatige reageerders houden zich bij dit soort gedachtenwisselingen liever afwezig zoals u misschien merkt, met reden.

    Gideon

    (4 juli 2018 - 14:16)

    broeder Bart met reden, of redenen, of in rede, wat is het broeder Bart, vriend van William?

    Gideon Krols

    Gideon

    (4 juli 2018 - 14:18)

    Broeder Bart, ik had u al gewaarschuwd voor straf, u zit er dicht tegen aan, sluit u aan of ga weg, wat wordt het Trol of Katholiek,

    Uw broeder Gideon en wanneer je mij niet aanvaard, aanvaard je dan jezelf, broeder?

    Gideon

    (4 juli 2018 - 14:20)

    Broeder William, het gaat om broeders die reageren omdat ze regelmatig zijn, niet om barten die regelmatige reageerders wensen te zijn..

    Gideon

    (4 juli 2018 - 22:49)

    Bart u bent noch een ander noch regelmatig, Gideon uw broeder.

   Gideon

   (4 juli 2018 - 22:50)

   Broeder William, wat is uw woord aub, het is waard dat gesproken te zien, Gideon

  Gideon

  (4 juli 2018 - 12:52)

  LS, redactie, wanneer trollen verboden is, wat is dan uw website? Ik herhaal mijn vraag, wat zijn trollen volgens de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk dan, dit dient u op te schonen, aangezien dit daarmee hier een trollen gemeenschap kan worden,

  Uw Broeder Gideon Krols

   Gideon

   (4 juli 2018 - 13:21)

   Broeders en zusters In Christus, wanneer trollen verboden is, en dat is het, wanneer niet dan zijn we bezig met de verkeerde militantisme, Wodan is immers geen god, noch Thor, dan zijn vele discussies hier, irrelevant geworden daarmee. Dus om te weten wie de vijand is waartegen een front dient te worden gevormd, dienen we het eens te worden over tegen wie we het opnemen, en volgens deze site is dat een trol. Gideon

  Gideon

  (4 juli 2018 - 12:54)

  LS,

  uw computer staat op engelse tijd nog meen ik,

  Gideon?

  Gideon

  (4 juli 2018 - 12:55)

  Op mijn computer is het nu 13.56 u?

  Gideon

  (4 juli 2018 - 12:59)

  LS, of is nu de erfvijand, De Trol??

  Is deze site een trollebol?

  Wat is het nu kunstenaars van identiteit?

  Effetta maranatha.(?) lopen we allen een uur mis en in dat uur, is ofwel het pad dat smal is of……

  Gideon

  Gideon

  (4 juli 2018 - 13:05)

  Broeder Paul, nu weet ik waar uw tafel in de keuken vandaan komt, bedankt, voor het gesprek, ctr alt del heeft geholpen, maar alle goede dingen komen in 3 n,

  Gideon Krols

  Gideon

  (4 juli 2018 - 13:13)

  LS,

  we zijn weer aanbeland bij de spiritualiteit van De Karthuizer, Omerta, behalve in het weekeinde,

  Pax et Bonum.

  Gideon

  (4 juli 2018 - 13:15)

  ben je Trol of ben je Katholiek, that is the ..vul maar in Deus le Vult,

  Gideon

  (4 juli 2018 - 13:27)

  LS, broeders en zusters In Christus,

  alvorens we kunnen toekomen aan gesprekken, dialoog, over kerk en haar vijanden, over judaïsme en islam, dienen we “af te rekenen” met de trol aanwezig op internet, en daarmee daarbuiten. Alle loges zijn dus trollen om het samen te vatten, does this make any sense?

  Uw Broeder In Christus Gideon, Christianus Sum

  Gideon

  (4 juli 2018 - 13:32)

  Ls,

  in het gefingeerde laatste uur is er blijkbaar 1 katholiek en 1 trol? Is dat uw cathechese?

  Gideon Krols

  Gideon

  (4 juli 2018 - 14:27)

  Broeder Bart wat zeg je nu?

  Gideon

  (4 juli 2018 - 14:32)

  Wij bevrijden u van Van Rooyen Jules, daar hij zich onder ons stelt,

  Gideon Krols

   Gideon

   (4 juli 2018 - 23:08)

   Broeder Jules, niet letterlijk natuurlijk, maar figuurlijk, wanneer u mee vakbekwaamheid bezit, buiten publiceren, dat waarempel een talent is, dan ben ik uw man, kijken of die Vlamingen dat vatten, of zijn ze niet zeeuws vlaams genoeg?

   Gideon

  Gideon

  (4 juli 2018 - 14:47)

  Wie betwist Gideon Krols hier?

  bring it on,

  Gideon

  (5 juli 2018 - 01:32)

  Broeders en zusters, ik geef toe, ik heb mij laten leiden door omstandigheden buiten deze site die mijn aandacht vroegen en die ik hier projecteerde, mijn fout, mijn excuses, Gideon, we starten weer opnieuw maar weer, excuses.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.