Bannon, Salvini en een machtige Katholieke Kardinaal hebben Paus Franciscus in het vizier

Terwijl de golf van het populisme heden overal in Europa blijft opkomen – meest recentelijk in Italië, waar vluchtelingen nu worden afgewezen – spannen vooraanstaande conservatieve Katholieken samen om Paus Franciscus aan te pakken.

In het hart van deze intrareligieuze campagnes staan Steve Bannon, samen met Italië’s nieuwe minister van binnenlandse zaken, Matteo Salvini, en de Amerikaanse Kardinaal Raymond Burke – die allemaal fel gekant zijn tegen het liberale opengrenzenbeleid dat de Paus bepleit.

Franciscus is een hardvochtige tegenstander van veilige grenzen en een voorstander van ongecontroleerde migratie – hij noemt president Trump “onchristelijk” omdat hij zijn muur wil bouwen (die iets meer dan 9 m hoog zou worden, dezelfde hoogte als de muur rond het Vaticaan).

“Het is geen geheim dat Franciscus, wiens allereerste apostolische reis ging naar het Italiaanse eiland Lampedusa, om steun te geven aan de honderdduizenden migranten die daar op de kusten zijn gestrand, een opengrenzenbeleid steunt. Hij heeft de Mis op de Mexicaanse grens met de Verenigde Staten gecelebreerd en hij heeft wereldleiders gewaarschuwd om prioriteit te geven aan het toelaten van migranten boven de nationale veiligheidsbelangen en om “discriminatie, racisme, extreem nationalisme en xenofobie” te vermijden.” – Daily Beast

Burke, Bannon en Salvini hebben tegen dit beleid geprotesteerd, waarbij Bannon de Katholieke Kerk “één van de grootste aanstichters van dit opengrenzenbeleid noemde”, eraan toevoegend dat “de Paus – meer dan wie ook – de migratiecrisis in Europa heeft opgedreven.”

De drie conservatieve Katholieken kwamen eerder deze maand bijeen toen Bannon in Rome was om de nieuwe populistische coalitieregering van Italië, geleid door Salvini, te vieren, samen met de leider van de Vijfsterrenbeweging Luigi Di Maio en premier Giuseppe Conte. Tijdens zijn bezoek maakte Bannon een uitstapje naar het 800-jaar-oude Trisulti-klooster geleid door de conservatieve Britse Katholieke Benjamin Harnwell.

Harnwell leidt een conservatieve Katholieke organisatie, het Dignitatis Humanae Institute, dat “werd opgericht om Christelijke politici te helpen hun geloof in het publieke forum te verdedigen.”

Het klooster zal evenementen organiseren met sprekers zoals Bannon en Burke en andere conservatieve Christelijke leiders.

Harnwell en zijn organisatie vormen een belangrijke brug tussen Bannon en Burke. Harnwell is degene die beiden voor het eerst aan elkaar heeft geïntroduceerd, volgens een artikel uit de New York Times dat op de website van Harnwell staat. Bannon sprak op een van Harnwell’s conferenties via een korrelige videolink in 2014, waarin hij waarschuwde dat de migratie-uittocht zou leiden tot een toename van het populisme. Burke was het jaar daarvoor de centrale spreker. – Daily Beast

Burke heeft zich ondertussen ontpopt tot één van de felste critici van de Paus: Openlijk daagt hij Francicus’ vermogen om de Kerk te leiden uit, terwijl hij pleit voor beperkingen van de pauselijke macht. Burke heeft de Islam openlijk een dreiging genoemd en is een openlijke voorstander van president Trump.

Burke nadert steeds dichter tot Salvini, die hem deze week in Rome bezocht. Het was niet hun eerste ontmoeting. Ondertussen sloot Salvini Italiaanse havens af voor reddingsschepen van ngo’s – waardoor verschillende schepen vol asielzoekers gedwongen werden om naar Spanje en Frankrijk uit te wijken.

Salvini vertelde maandag ook aan een Italiaans televisiestation dat hij van plan is om een volkstelling van de Roma-gemeenschap te houden en iedereen uit het land zal zetten die daar illegaal verblijft.

“Illegale buitenlanders zullen gedeporteerd worden via overeenkomsten met andere landen … Maar Italiaanse Roma moeten we helaas houden.

Het zou dus geen verrassing mogen zijn dat Bannon een gigantische fan van Salvini is – hij noemt zijn beleid een voorbeeld voor de rest van de wereld.

Ondertussen geniet Salvini van een boost in zijn populariteit binnen Italië, versterkt door een fotogelegenheid met Kardinaal Burke.

Franciscus, die zich verzette tegen de opmars van deze Katholieke coalitie tegen zijn opengrenzenbeleid, verhefte de laatste tijd zijn stem bijzonder luidruchtig over de migratieproblematiek – zowel met betrekking tot de gesloten havens van Italië als over de grenspolitie tussen de VS en Mexico, waar migrantenkinderen gescheiden waren van hun families (ondertussen is 80% van deze migrantenkinderen zonder begeleiding – wat betekent dat hun ouders ervoor kozen om zich van hen af te scheiden toen ze hen over de grens duwden met een mensensmokkelaar).

Ik wil erop wijzen dat het migratieprobleem niet alleen een kwestie van cijfers is, maar van personen, elk met zijn of haar eigen geschiedenis, cultuur, gevoelens en ambities,” zei Franciscus deze week. “Deze personen, onze broeders en zusters, hebben voortdurende bescherming nodig, onafhankelijk welke migratiestatus ze ook hebben.

We kijken uit naar de sloopploegen die de “on-christelijke” muren van het Vaticaan komen afbreken, zodat alle mensen die bescherming nodig hebben, deze kunnen komen zoeken in de liefhebbende en liefdadige armen van de Katholieke Kerk. Vooral de kinderen.

Vertaling: Dries Goethals voor Katholiekforum.net
Bron: Zerohedge.com; Bannon, Salvini, And A Powerful Catholic Cardinal Are Gunning For Pope Francis

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

25 thoughts on “Bannon, Salvini en een machtige Katholieke Kardinaal hebben Paus Franciscus in het vizier

 1. Helemaal op je golflengte, Dries.

  Maar een mineure opmerking: vervang systematisch de door links opgedrongen newsspeak term van “migrant” door de werkelijke term “immigrant”

  1. Dit artikel beste Dries ligt mij heel dicht aan mijn hart.
   Dit zijn samen met Donald Trump één voor één personen die om God geven en luisteren, maar ook voor hun volk zijn.
   De cultuur van volkeren moeten aanvaard worden en niet vernietigd worden, waar aan verschillende politiekers zich aan bevuilen. Als politiekers niet meer hun volk vertegenwoordigen en er ook niet meer naar luisteren, is het tijd dat er andere opstaan en hen vervangen. Als men denkt dat men met het volk geen rekening moet houden, dan spreken deze personen voor zich zelf.
   Hoe snel de leugen, het bedrog en nepnieuw ook als een sneltrein loopt. Het volk zal toch het ware nieuw ter oren komen en de uitslag volgt nadien, kijk maar naar Italië is een mooi voorbeeld hoe politiekers in eigen voet schieten.
   Laten wij vooral veel bidden, vooral de Heilige RozenKrans. Laten wij broeder en zusters een mega RozenKrans bidden en maken over de gehele Wereld, Biddend tot de verenigde Harten van Heer Jezus & Moeder Maria. Dat vraag kardinaal Burke voor de maand juni en blijf het gewoon doen.
   Laat ons samen verenigen in de Heilige Harten Heer Jezus & Moeder Maria om zoveel mogelijk zielen te redden van de duivel die nog weelderig rond tiert op onze wereld.

   Verdiept in gebed.
   In Christis per Mariam,

   Br. Jacob

 2. Gaat de immigratiepolitiek niet boven de macht van de gewone burger en is het juist nu niet onze christelijke plicht om in woord maar vooral in daad getuigenis te geven van mededogen? Wat gaat ons getuigenis voor goeds teweegbrengen bij migranten en vooral hun nakomelingen? Deuren dichtgooien bewerkt in ieder geval het tegendeel, daar kun je zeker van zijn. Er zal kaf tussen het koren zitten, maar dat is voor Christus, niet voor ons. Het zal ook offers eisen, helaas, maar het bloed van de martelaren is het zaad van de Kerk. Deze immigratiecrisis is er nu eenmaal en wij moeten er het beste van maken, al zijn de machinaties daarachter nog zo verachtelijk.

 3. Mag ik langs deze weg vragen, om onze mooie Vlaamse taal te willen respecteren A.u.b.
  Bij de V.R.T EN V.T.M zijn ze reeds geruime tijd bezig ons op te zadelen met nepnieuw, maar ook met neptaal.
  Met de woordjes Jij, jou, jouw en nog vele andere zoals precies, waar ik mij mateloos aan erger.
  Eerst vooral ben ik een Vlaming en fier dat we van Frans gekakel af zijn.
  Zijn wij nu achterlijk dat we opeens voor alles en nog wat Engels woorden overal moeten inlassen.
  Op beide kanalen gebruiken ze ofwel Engels of bewust een kindertaal.
  Voorbeeld roots in het Vlaams = woretels
  Nederlands Jij in het Vlaams= gij

  Het Spaans en het Portugees trek heel goed opeen, maar Portugees is een verbasterd Spaans en zo is dat met het Vlaams en het Nederlands ook het geval.
  Weet u dat Brussel in 1220 een volledige Vlaamse stad was en dat onze familienaam er toen al gevestigde waarde en inburgert waren al schepen van Brussel en Amman . ( met voertaal Vlaams )
  Weet u dat het Oude Hertogdom Brabant niet zou verfranst zijn als Napoleon er niet was geweest.
  Wij moeten wat meer fierheid hebben voor onze eigen taal, maar ons ook niet laten laten overdonderen door Hollanders

  Nederlands Jou in het Vlaams= U
  Nederlands Jouw in het Vlaams= Uw
  Nederlands Nou in het Vlaams= Nu
  Nederlands Het In het Vlaams= het ( uitgesproken Heut).
  Nederlands Leuk in het vlaams = plezant

  Voorbeeld: Engie/ Electrabel hun slogan” het is jouw energie” , als dat zo is waarom zou ik dan mijn factuur betalen. dan is die energie toch wel van mij. het woord Jouw is familiar en geeft aan dat uw eigendom is.
  Ben echt geen taalkundige, maar er valt wel eens over na te denken dat we onze kinder verkeerde taal leren!

  Engels my roots in het Vlaams= mijn wortels
  Engels retail in het Vlaams= kleinhandel
  Engels kookworkshops in het Vlaams= kookwerkwinkel
  Engels workshop in het Engels = werkwinkel
  Engels ranking in het Vlaams= ranglijst
  Engels run in het Vlaams= lopen

  Veel is beginnen verkeerd te lopen met de televisie en de school die onze kinderen het bewust verkeerd aanleren en door Nederlandstalige zagers die bewust fout zingen, omdat het hen beter uitkomt en klinkt.
  Hilde Crevits de minister schijnt niet van wakker te liggen.
  Dit hoeft u niet op het web te zetten.

  Met vriendelijk groeten,

  Broeder Jacob.

 4. … Soms zegt/doet paus Franciscus ook goede dingen, maar wat niet deugt is de verwarring die hij dikwijls sticht. Zo bv. als hij sommige belangrijke zaken wil overlaten aan de diverse bisschoppen. Dan weet je op voorhand dat daar verwarde toestanden uit voortkomen.
  Zeer slecht als men een universele katholieke Kerk wil in stand houden, en leiding moet geven aan de gelovigen.

  … Paus Franciscus zei eens dat de Kerk een soort veldhospitaal is. In de openbaring wordt gezegd dat de Kerk de Bruid van Christus is. Een Bruid en een veldhospitaal … Ik zie weinig gelijkenis.

  1. Beste A. G. Stinus,

   Laat u alstublieft niet vangen door Franciscus ziet er goede paus uit, maar ge kunt van vriendelijkheid niet deugen.
   Kijk maar naar Heer Jezus die door zijn eigen apostel Judas gezoend werd en verraden.
   Voor Heer Jezus is Franciscus een veelvoud als verrader van judas en hij Fransiscus is ook niet zijn vertegenwoordiger.
   Voor Jezus is dit nog altijd Paus Benedictus zijn vertegenwoordiger, die weigert een van aanbevelingen van Franciscus te ondersteunen. Onder de mon dat hij daar niet meer instaat voor is gelet zijn zwakke gezondheid.
   Benedictus liegt daar niet helemaal mee, maar weigert handig Franciscus in zijn bedrog niet te steunen.
   Paus Benedictus zei onlangs ” Ik maak mij klaar om naar mijn Hemelse Vader te gaan, mijn lichaam gaat snel achteruit. in het leven is het dikwijls belangrijk wat iemant zegt of niet zegt.
   Daaruit zouden wij kunnen concluderen dat de door van Paus Benedictus geen jaren meer gaat duren, maar ook als hij sterft dat Franciscus de vrije hand krijgt en alzo van de stoel van Petrus verlaat.
   Om deze over te dragen aan de Antichrist, deze persoon die schijnbaar heel goed op Jezus-Christus van Nazareth zal lijken is inderdaad niet Heer Jezus. Omdat hij van vlees een bloed is ( Heer Jezus zal terug komen zoals hij ten Hemel is opgeklommen ), maar vooral de zoon van Satan. Deze man zal al de middelen beschikken die zijn vader Lucifer/Satan heeft en zal mensen begoochelen met alle trukken van de foor, maar zoals Jezus tegen de lamme zei sta op en neem uw bet of uw dochter is genezen en leeft ga terug naar huis ze wacht op u, zal nog de Antichrist of Satan dit ooit kunnen.
   God Heer Jezus is aan het kruis voor ons gestorven en heeft de dood overwonnen, door dit feit verkrijgen alle mensen die in Heer Jezus geloven het eeuwige leven.
   Daarom is de islam een foute godsdienst, omdat er op de moskee in Jerusalem staat dat God geen zoon heeft. En dat is juist het probleem, ge moet eerst langs de zoon Jezus om dan naar de vader te kunnen gaan.
   Nog een fabeltje van de islam, zijn die 72 Maagden die iedere strijder die zich opblaast zou krijgen.
   Ik denk als ge één vrouw kunt onderhouden en liefhebben , zal het wel goed zijn zeker.
   Baël was ook de oorlogsgod van de Romeinen en Allah is het zelfde, wie niet in Allah de islam geloofd of andersgelovig is moet de kop af en dat vraagt Heer Jezus juist niet. Die zegt heb elkaar lief en aanbid maar één God, de drie ene God ” de Heilige Geest, de Vader en de Zoon Heer Jezus”. De Alfa en de Omega – Het begin en einde van alles ook van Satan.

   Nog een laatste opmerking voor vele is, hij God is de creator van alles en dus ook van ons – dus zijn wij ook zijn kinderen.
   Wij hebben bij onze geboorte onze eerste adem ook onze vrije wil verkregen. Mensen zeggen ik voel God niet hij doet niets voor ons, daar zit de fout van ons. Wij moeten hem vragen en ons klein maken, zoals een kindje van vier jaar die zeggen papa papa mag ik dat of zus of zo.
   Spreek met hem dat doet Vasulla ook, tot op een dag dat ze aan haar auto stond. Ik ben iets vergeten, oja natuurlijk Heer Jezus staat nog in de hal, Vasulla terug naar binnen en zei Heer Jezus wat staat gij hier nog te doen. Heer Jezus zei tegen Vasulla dit is een test om te zien dat ge om mij geeft en mij wil betrekken in uw leven. Vasulla ik wist dat ge zou terug keren, Ja zei Jezus ik weet alles. Dat vertelde Vasulla in Brussel ons in 2012.
   Met ander woorden als men zegt Jezus Maria ik hou van u en ik Greta, “Frans… Van op de Berg” geef mijn vrije wil die ik bij mijn geboorte van U verkreeg vrijwillig terug aan U, omdat U mij zou kunnen begeleiden besturen genezen zowel naar geest als naar lichaam.
   Zult ge op korte tijd ervaren dat de Heilige Geest u begint te sturen in gebed of iets te doen of ge krijgt een ingeving, maar ge moet er voor openstaan en Jezus in alles betrekken – zelf in een koffie drinken, eerst een klein gebedje en zeg Jezus mag deze opofferen aan u deze koffie vermenigvuldigen voor uw familie en engelen /heiligen en ge zult versteld staan. Het is de regelmaat dat ge om hulp of hem betrekt u zichzelf klein maak u dichter tot God brengt. Dit is voor mensen die echt in God geloven.
   Ik hoop dat ge dit bericht er niet afgooit, dit ziet God ook, elk mensenkind ( groot of klein) die met God spreekt maakt hem gelukkig slaagt dit niet in de wind.

   In Christus per Mariam,

   Met vriendelijke groeten,

   Br. Jacob

   1. @Br. Jacob,
    Het was juist paus Benedictus XVI die zei of schreef dat het niet alles klopte van Vassula, want als er 1 leugen is in haar verhaal, dan is het een hele leugen. Het is allemaal zo fantastisch wat zij zegt en schrijft.
    Dan mag je je eigen naam invullen voor Vassula wanneer Jezus zegt: “Vassula (….) Ik bemin je”. En in dat hele boek staat het vele keren in. En dat zegt Hij dan tegen haar in haar eerste boek. Vassula schrijft dat het de Engel (Gabriël?) is die tegen haar zegt: “Schrijf: …”.
    Ik heb dit boek gelezen en ik had er nog een, maar ik vraag me af of een en ander niet al te suggestief is. Het lijkt allemaal waar. Maar is het dat ook echt?

    Ook in de Bijbel staat dat Jezus ons liefheeft in o.a. Johannes 3:16, het is een van de bekendste verzen uit het Evangelie. Dat hoeft niet tig keer herhaald te worden om ons ervan te overtuigen. Het hele Evangelie getuigt van de Liefde die Christus heeft. Ook in het vraaggesprek met Petrus is het dit keer Jezus die van Petrus wil horen of hij Hem bemint. Dit is echt andersom. Christus vraagt: “Bemin je Mij?”

    Geloof en verstand mag /moet samen gaan. Niet alles klakkeloos geloven wat zich aan verschijningen en inspraken zich bij mensen aandient. De boze kan zich mooi voordoen, ook dat staat in de Bijbel. Er zullen valse profetieën zijn. Of Vassula dat is zal de tijd verder leren. Ik weet het niet. Ik twijfel. Sommigen beweren dat zij er als het ware uitziet als Christus, lang golvend haar, verder in haar gestalte lijkt zij een beetje op een man, ze is groot, lang en ziet er sterk uit. Verder heb ik haar nooit zelf horen spreken bij een lezing. Maar sommigen gaan altijd op die bijzondere dingen af en geloven er altijd ook alles van en dat vind ik soms best gevaarlijk worden, naar aanleiding van hun eigen uitspraken.

    Zo vroeg ik zelf eens om een teken (wat ik waarschijnlijk niet had mogen doen), naar aanleiding van een dominee (Wilkerson USA New York, die dat ook had gedaan. Dat las ik in een boek betreffende de bendes in New York in de wijk Harlem waar hij dominee was. Hij predikte het Evangelie en hielp die jongeren o.a. van drugsverslaving af, w.o. Nicky Cruz. Dat boek was genaamd: “Het kruis in de asfaltjungle”. Destijds heb ik die film gezien bij Youth for Christ. Maar in dat boek stond dat hij om een teken vroeg die God hem ook gaf.

    Ik moet zeggen, toen ik het zelf vroeg kwam er wel een teken, maar ik raakte van slag, want voor mij klopte het niet helemaal, maar slechts gedeeltelijk. En niemand die het wist, alleen ik. En een biechtvader hadden we niet. Biechten werd bij ons niet meer gedaan, sterker nog, het werd ons niet meer geleerd. Terwijl een klas eerder, waar mijn zusje in zat, het nog wel werd gedaan. Het jaar daarop werd het afgebroken in meerdere parochies.

    Daarom vind ik dat we voorzichtig moeten zijn om alles te gaan geloven. Want in al dat bijzondere zit het ‘m ook niet. Van Maria zelf is alleen die Boodschap van de Engel bekend. Verder veel inspraken van God voor haarzelf weet ik niet, was wellicht echt voor haarzelf. Maria wist te zwijgen en dat was zo haar kracht. Iets waar de vrouwen van nu, waarvan ik er ook eentje ben, veel van kunnen leren.

    Er is een tijd van praten en van zwijgen. Vroeger kon ik heel goed zwijgen en goed luisteren. Nu praat ik heel veel en zwijg te weinig. Ik zoek de balans. Dus ik hou het voor nu bij deze ene reactie en zal niet te veel reacties plaatsen achter elkaar zoals ik eerder wel deed hier op deze website. Dank u evenwel voor uw bijdrage.

    “Oefening baart kunst”.

   2. @Br. Jacob,
    Toch nog 1 (slot)reactie. U schreef over de Islam. Er zijn moslims die ook heel goed kijken naar de persoon van Jezus, al zullen ze die nooit kunnen erkennen als de Zoon van God, zoals christenen doen. Met die gedachte zijn zij ook opgegroeid, zo hebben zij dat geleerd. Zij denken dat Jezus de Zoon niet kan zijn, omdat hij in de woestijn bad tot God zijn Vader. Jezus zag God als Zijn Vader. Jezus is volgens moslims net als anderen een zoon, maar wel een profeet in hun visie, zo niet de grootste mens die op aarde heeft geleefd (iets wat Jehova’s Getuigen zo ook zeggen). Als je zo bent opgevoed is dat er heel moeilijk uit te krijgen. Het Onze Vader gebed is voor moslims een moeilijk gebed, tenzij ze echt tot het Christendom overgaan.
    Voor bijvoorbeeld Jehova’s Getuigen is het slechts een ‘modelgebed’ en niet het Gebed des Heren (zoals de R.K. Kerk en de protestantse kerken het nog leren). Het wordt amper of slechts gedeeltelijk daar gebeden, maar zelden helemaal als één heel gebed. Dit weet ik omdat ik daar een poosje ben geweest.
    En Ik schrijf dit om het verschil aan te duiden die er bestaan in interpretaties, wat u overigens zelf wel zult weten, maar dan ook voor de anderen die dit misschien lezen.

    Dat doet echter niet af dat ondanks de verschillen dat zowel moslims als Jehova’s Getuigen oprecht kunnen zoeken naar God zelf, ook al zitten zij er in de visie van de R.K. Kerk er nog ver naast. Maar wie oprecht God zoekt zal Hem vinden, zegt Paulus ergens. Sommigen gaan via Keulen en Aken en komen dan in Rome (?) uit of uiteindelijk in het Nieuwe Jeruzalem. Jerusalaïm is de Stad van God, maar dan ook een Stad van Vrede, zoals God die heeft bedoeld, een Veilig Huis/Haven waar wij allen eens mogen thuiskomen. M.vr.gr.

   3. Hallo Jacob de Meerdere (22 juni 2018 – 23:11),

    Wees gerust, ik laat me niet “vangen” door paus Franciscus. Een goed recept is Christus en de openbaring te volgen, en te kijken naar de leer van de Kerk. En die leer strekt zich veel verder uit dan wat de huidige paus vertelt.

    A. G. Stinus

 5. JMJ

  Ik vertrouw Salvini voor geen haar; valse oppositie. Net zoals de vrijmetselaar Donald Trump dient hij Benjamin Netanyahu van Likoed. De conflictsituatie tussen Salvini en Mattarella, die gevolgd geweest is op de verkiezingen, was trouwens tastbaar geënsceneerd, en tijdens de verkiezingen was de eerste geallieerd met de P2-vrijmetselaar, Silvio Berlusconi.

  Een napoleontische valstrik voor Katholieken. Trap er niet in.

 6. Aan Mirmar Groet..

  Aangaande Vassula haal jij paus Benedictus aan wat betreft de eventuele fouten in de geschriften van Vassula.

  De grote fout van de kerk is dat ze het “tussentijdse” tijdperk van de messiaanse vrede ontkent dat zijn geboorte heeft in het oordeel beschreven in Openb.20:4 ..wat het oordeel is van het 6e zegel in Openb.6…de Dag des Heren in 2Tess.2:2.

  De eventuele fouten in het begin van de geschriften.. waar critici zich in vastbijten, heeft Vassula zelf verhelderd door te stellen dat de duivel in het begin van haar bekering ook zo zijn invloed kon uitoefenen op dat schrijven, zij mocht van Jezus die teksten dan ook corrigeren… hoe meer ze in het begin in haar ont-wikkeling groeide in overgave, verloor de duivel zijn mogelijkheid “in te breken”.
  De vrijheid van de vrije wil wordt gevormd door de genade.

  Vassula (en haar helpers) maken wel een grote fout door in hun weerwoord cq. antwoord (aangaande haar geschriften) aan het vaticaan, het “1000”jarig rijk te ont-kennen, terwijl het door de Heer Jezus wel zeker minimaal één keer is genoemd.
  Vassula “heult” dus mee met de opvattingen/mis-vattingen ((gestoeld op eerdere slechte ervaringen met profetische stromingen in de middeleeuwen)) die heerst in het vaticaan over het duizendjarig rijk van vrede.

  De huidige hemelse onthulde profetieën geven zoveel informatie dat we de eindtijd profetieën in de Bijbel dan ook, beter dan ooit, kunnen duiden, maar ondanks dat schieten ze in het vaticaan te kort en ook dat is in de geschriften van Vassula terug te vinden en wat daar door de Heer Jezus is benoemd….

  1. @Piet,
   De Bijbel leert verder dat vrouwen terughoudend moeten zijn in hun spreken over God…,
   Vassula reist wat af om haar Boodschap die zij krijgt door te geven. Zij is meen ik ook een of meerdere keren in Nederland geweest.
   Dit is een verschil met bijvoorbeeld Zuster Lucia, die zeer terughoudend was met het geven van informatie over het Derde Geheim van Fátima. Zij leefde in een (slot)klooster. Zij moest lange tijd zwijgen, maar kon het later wel op schrift stellen, dat was anders.
   De Boodschappen van Medjugorje hebben een begin, maar geen eind. Het gaat al eindeloze jaren door. Enkele katholieken en belangstellenden pikken het op. De meeste katholieken zien er voor zover ik weet geen heil in deze verschijningen. Ook gaat de Heilige Maagd Maria in Medjugorjevolgens haar eigen zeggen op het einde steeds ervan uit dat we het wel zullen doen wat zij vraagt: ‘Bedankt dat jullie aan mijn oproep gehoor willen geven.” Is dit Maria? Is dit niet suggestief? En heeft Vassula het alleenrecht en nog wel als vrouw teksten te corrigeren?

 7. Toch een voorbehoud voor Bannon. Hij is niet zo betrouwbaar. Toen hij zijn ontslag als raadgever bij Trump kreeg is hij over de ploeg gaan roddelen in de “progressieve” media, zoals CNN. Dan was hij voor de progressieven niet meer de baarlijke duivel maar een interessante gesprekspartner. Dat Trump lid is van de Illuminati loges van de Oostkust geloof ik niet. Ze hebben hem op satanische feestjes met kinderen uitgenodigd maar hij heeft zich volgens Alex Jones daar ver van gehouden. Dat Berlusconi een P2 logeman is, is duidelijk. Interessant is nog dat de Italiaanse eerste minister Conti in het (vroeger) katholieke “La Croix” beschreven werd als een Katholiek met een speciale verering voor Padre Pio. Dat beschouwde “La Croix” blijkbaar als bezwarend.

 8. een marxistische paus die moordenaars vergoeilijkt en moordaanslagen met de mantel der liefde wegdekt en cf De moordenaars van Charlie Hebdo en zn schapen uiteendrijft!
  Is een uiterst kwalijke zaak en onvergeeflijk.
  Een intelligente kardinaal die om helderheid vraagt en het evangelie verkondigt is een goede zaak. Dit even voor de duidelijkheid.

  Pappen en nathouden met deze vrienden resulteert tot dit gedrag! Tja il papa bedekt dit ook vast met de mantel der liefde zolang het maar politiek correct is cf de aanslag op Charlie Hebdo : “ik zou ook boos worden als mijn moeder wordt beledigd” uitspraak van Bergoglio na de moordaanslag op de redactie van Charlie Hebdo – ik wil best 70 x 70 x vergeven maar deze uitspraak van een wereldleider en notabene een christelijk wereldleider is on ver geef lijk

 9. een marxistische paus die moordenaars vergoeilijkt en moordaanslagen met de mantel der liefde wegdekt en cf De moordenaars van Charlie Hebdo en zn schapen uiteendrijft!
  Is een uiterst kwalijke zaak en onvergeeflijk.
  Een intelligente kardinaal die om helderheid vraagt en het evangelie verkondigt is een goede zaak. Dit even voor de duidelijkheid.

  Pappen en nathouden met deze vrienden resulteert tot dit gedrag! Tja il papa bedekt dit ook vast met de mantel der liefde zolang het maar politiek correct is cf de aanslag op Charlie Hebdo : “ik zou ook boos worden als mijn moeder wordt beledigd” uitspraak van Bergoglio na de moordaanslag op de redactie van Charlie Hebdo – ik wil best 70 x 70 x vergeven maar deze uitspraak van een wereldleider en notabene een christelijk wereldleider is on ver geef lijk
  Zie email reactie met kaartje met de route langs welke veilige lande er wordt gevaren om terecht te komen in Spanje enz!

 10. ☩JMJ☩

  Betreffende Paus Franciscus:

  Is het iemand hier opgevallen dat de Paus op de met gruwelijke connotaties bezwaarde datum van 21 juni naar Geneva, Zwitserland is gegaan? Dat is de datum waarop de satanisten internationaal zonnewende ‘vieren’ door kinderen te offeren; hooggeplaatste politiekers en financiële oligarchen participeren aan die monstrueuze rituelen. Vergeet niet dat Bergoglio zijn bisschopswijding terugvoert tot de satanistische crypto-jood, Mariano Rampolla, eertijds de leider van de anti-katholieke infiltranten binnen de Kerk, en dat hij (Bergoglio) in het verleden openlijk de satansgroet gedaan heeft. Verder is de World Council of Churches waarvan hij de bijeenkomst ging bijwonen in Zwitserland een maçonnieke creatie, en Zwitserland zelf is een hellekrocht geïnfesteerd met satanisme; in 2016 gingen er videobeelden rond van een mensenoffer aan een afgodsbeeld in het CERN in Geneva, Zwitserland. In videobeelden gepubliceerd op Gloria TV door Tesa, met als titel “Francis Fell During Mass”, valt te zien hoe Bergoglio viel tijdens zijn novus ordo cultus in Geneva.

  Mogelijk is Bergoglio van Joodse afstamming, want zijn familienaam is gederiveerd van het dorp “Bergoglio” dat onder de civiele jurisdictie stond van Alessandria in Piedmont. Alessandria blijkt een diepgewortelde Joodse geschiedenis te hebben. Volgens Wikipedia opende een zekere Abraham, zoon van Joseph Vitale de Sacredoti Cohen, in of rond 1490 een bank in Alessandria, en blijkbaar is daaruit een dicht geconnecteerde Joodse gemeenschap ontstaan. Dit wetende is het noodzakelijk dat de band van Paus Bergoglio met de Joodse rabbijn, Abraham Skorka, opgemerkt wordt.

  Misschien zullen er weer met de ogen rollen, ziende dat het onderwerp van maçonnieke wereldheerschappij weer vernoemd wordt, maar het is belangrijk dat de maçonnieke infiltratie in de Kerk onderzocht wordt, en degenen die bijdragen aan de doofpot door dat onderzoek proberen te hinderen zullen in de geschiedenisboeken terecht komen als collaborateurs met het satansbroed.

  De wereld moet te weten komen wie in de clerus logeleden zijn in welke loges, en wie niet.

 11. Gegroet. Mijn naam is Raphaël en ik kwam op deze site nadat ik zocht op aspecten van Albert Pike.
  Hopende hier heldere en eerlijke geesten te vinden het volgende:

  Ik las het boek: “volledige geschiedenis der jesuïten” door Th. Griesinger.
  Nu kan men zeggen dat Griesinger op de hand was van de Lutheranen, maar wat ik in dat boek toch allemaal las zorgde voor zeer veel momenten van herkenning en begrijpen van zeer veel aspecten van de geschiedenis van de afgelopen 500 jaar.
  Mij vraag is: Heeft iemand dit boek ook gelezen en weet iemand in hoeverre het betrouwbaar is?
  En ik vraag mij dan ook af: indien een mens (de Paus dus in deze) een eed gezworen heeft aan een organisatie, in hoeverre is die mens dan nog betrouwbaar?
  Want, als maar enigszins waar is wat in genoemd boek te lezen is, dan is dat (voor mij) zo ontzettend gruwelijk, om het woord maar eens te begrijpen, dat ik niet meer weet wat goed en kwaad is, wat dat aangaat.

 12. Herstel:
  “een eed gezworen heeft aan een organisatie”
  moet zijn
  “een eed gezworen heeft aan deze organisatie (de jesuïten)”
  en
  “om het woord maar eens te begrijpen…”
  moet zijn
  “om het woord maar eens te gebruiken…”

  1. Hierboven lees ik heel terechte taalkritiek, die ik alleen maar kan onderschrijven. We zijn dan ook nog steeds op zoek naar vertalers, om het werk wat te helpen verdelen! Vrijwilligers kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen naar bestuur@katholiekforum.net.

  2. ☩JMJ☩

   Dag Raphaël,

   Het boek dat u vermeldt ken ik niet en heb ik dus niet gelezen. Over de Orde der Jezuïeten echter kan ik u het volgende zeggen:

   De Jezuïeten waren oorspronkelijk een uitstekende religieuze orde, en waren lang het elitekorps van de Roomse Pausen in hun strijd tegen de maçonnieke sekten. Zij werden echter gradueel meer en meer geïnfiltreerd, en heden is de orde totaal onder controle van de vijanden van de Kerk, ofschoon er hier en daar nog eenzame Jezuïeten zijn die oprecht zijn van hart.

   De religieuze gelofte van gehoorzaamheid moet verstaan worden in Christelijke zin, en niet in een kader van abjecte serviliteit aan een boosaardige agenda van schimmige sekten. De Katholieke theologie hieromtrent houdt in dat het bevel van een overste geenszins gehoorzaamd moet worden wanneer dat bevel intrinsiek nefast is of immoreel. Religieuze geloften zijn dus in zichzelf niet een probleem, maar moeten wel juist begrepen worden. Gehoorzaamheid is de moeder van de Christelijke deugden waarmee de gevallen engel overwonnen wordt, die zelf door ongehoorzaamheid tegen God gezondigd had en daarom uit de hemel geworpen werd. De huidige Paus, Franciscus, is ongetwijfeld een zeer slecht man en kettersgezind, en ik durf hem zonder aarzeling de slechtste Paus van Rome noemen van de gehele Kerkgeschiedenis.

   U verwijst naar de protestantse wending van de schrijver die u aanhaalt; het is belangrijk te beseffen dat protestanten een agenda hebben om de antikatholieke infiltratie in de Kerk te misbruiken met de bedoeling de Katholieke Kerk zelf te besmeuren, terwijl er een absolute distinctie gemaakt moet worden tussen de Kerk als goddelijke institutie en de boosaardige agenda van logeleden die de clerus geïnfiltreerd hebben om in antikatholieke haat de Kerk van binnen uit te ondermijnen. Op civiel domein mag het ook niet de bedoeling zijn de Staat teniet te doen, maar om haar te bevrijden van de subversieve agenten die haar in hun wurggreep houden; zo is het ook met de Katholieke Kerk, de geestelijke maatschappij in distinctie met de Staat als temporale maatschappij. Verder is het belangrijk de geschiedenis van het protestantisme zelf te kennen om niet door de protestantse agenda misleid te worden; het protestantisme werd zelf gecreëerd door de occultistische netwerken die in de Renaissancetijd aan het conspireren waren tegen de Latijnse Kerk om haar te destabiliseren. Het is in feite de Katholieke Kerk die zich doorheen de geschiedenis tegen de maçonniek gestuurde protestanten verdedigde, en het is geen toeval dat heden de maçonnieke infiltranten in het Vaticaan voortdurend de Kerk trachten te protestantiseren. De protestantse anti-maçonnieke schrijvers draaien de zaken dus om, om de valse schijn op te werpen dat zij het historisch bastion tegen de maçonnieke conspiratie zijn, terwijl in werkelijkheid de Katholieke Kerk dat is.

   Indien u de Katholieke narratie betreffende de geschiedenis van de maçonnieke conspiratie wilt kennen, dan wil ik u gerust enkele boektitels doorgeven waarin u zich een overzicht kunt construeren daaromtrent, doch het zal dan wel noodzakelijk zijn voor u om de Franse taal machtig te zijn. Spijtig genoeg komt veel informatie op het internet betreffende de geheime sekten vanuit Amerikaanse hoek, en het diepgeworteld protestantisme van die natie vergiftigt dan ook zeer dikwijls de informatie die van ginder doorgegeven wordt, zodat zij vermengd wordt met leugens.

   Het is in de geschiedenis steeds tegen de Katholieke Kerk dat de logesekten geraasd hebben, haar ziende als hun grote vijandin, terwijl zij de protestanten als hun bondgenoten zagen tegen haar. Marat van de Franse Terreur verpersoonlijkte dat duister bondgenootschap; hij was van Spaanse Sefardisch Joodse afkomst (“Marat” is een gegallicaniseerde vorm van de familienaam “Mara”), calvinist en satanist.

   1. Benjamin Van Dyck,
    Dank u voor uw antwoord.
    Op het internet is trouwens een pdf te vinden van het betreffende boek.
    Waar het mij persoonlijk -vooral nu ik ouder wordt- steeds omgaat is dat mij opvalt dat deze tijd waarin we nu leven, gekenmerkt wordt door steeds sterker wordend moreel verval. Sinds vroege leeftijd ben ik er van doordrongen dat de kerk als hoogste doel zou moeten hebben het beschermen en stimuleren van de integere rechtvaardigheid en goedheid; de ware Liefde. Wie anders zou dit moeten doen dan een eeuwenoud instituut dat meent zulks te doen in naam van de Rechtvaardige Zelf? Normen en wetten veranderen, maar ethiek staat, wat mij betreft, los van de waan van de dag. Daarom was ik erg geschrokken toen ik de manipulaties en vreselijke misstanden las die beschreven worden in dat boek. Bestreffende uw laatste zin; de oprichter van de sekte was ook van een bepaalde afkomst, zoals u misschien weet?

    Ik kan niet met u meegaan in het negatieve beeld dat u schetst van de gereformeerde kerk. Zover ik weet was Luther nogal gekant tegen de wijze waarop de R.K.-Kerk omging met het ophalen van veel geld door middel van aflaten. Dat de Bijbel eindelijk vertaald werd in de Nederlandse taal lijkt mij ook een goed ding. Ik begrijp uit het lezen van wat stukken op deze site dat ik tamelijk onwetend ben op bepaalde gebieden, dus vergeeft u mij mijn opvattingen indien die getuigen van onwetendheid en misverstaan.

    Ik zou ook willen opmerken dat als het instituut dat de rechtvaardigheid zou moeten beschermen zélf niet ultiem rechtvaardig is, er veel verloren is; Dan staat het volk moederziel alleen in deze wereld van list bedrog en onrechtvaardige slechtheid.
    Onze wereld is door de invloed van o.a. de techniek (computers, elektriciteit, media, vervoer, wapens, et cetera) 1000-en malen krachtiger geworden, doch ook de mogelijkheid tot zonde is zo 1000-en malen groter geworden daardoor. Dat is een reden des te meer een ultieme heilige leiding te hebben, willen niet de immorele machtswaanzinnigen hun zin krijgen. Dus alleen al uit praktisch standpunt is elke smet uit den boze.

    Dus het gaat er niet eens zozeer om of een mens te vertrouwen is, want deze is als een stofje tegenover de industrie en andere instituten, het gaat er eerder om of het instituut Geestelijk absoluut kerngezond is en vrij van welke verontreiniging dan ook. Dat is ook veel belangrijker dan welke dogmatiek ook, dat is van ultiem geestelijk belang wat mij betreft.

    Ik begrijp nog steeds niet -als het waar is- dat men een zo gruwelijke belofte zou moeten doen als beschreven. Ik kan dat werkelijk niet plaatsen.

    Hopelijk wordt hier in de toekomt nog over geschreven. Dat lijkt mij, tenminste, absoluut belangrijk.

    1. ☩JMJ☩

     Raphaël,

     Ik weet niet wat voor “eed” er beschreven staat in het boek; indien het iets anders is dan de religieuze geloften zoals die oorspronkelijk openlijk goedgekeurd werden door de Apostolische Stoel in de geschiedenis, dan zijn het louter protestantse verzinsels. Wie kennis van zaken heeft over het onderwerp van de Jezuïeten en het protestantisme weet dat volgens de algemene regel een protestant niet serieus genomen mag worden wanneer hij over de Jezuïetenorde spreekt. De orde heeft in de geschiedenis de haat van vrijmetselaars en protestanten over zich gekregen vanwege haar onblusbare geloofsijver, en op een gegeven moment werd er zodanig een internationale druk uitgeoefend op Rome om de orde teniet te doen dat Clemens XIV er onder gezwicht heeft. Toen later de orde heropgericht werd onder Pius VII werd er in de Poolse vrijmetselarij een elegie gezongen waarin opgeroepen werd de eer van de Jezuïeten door het slijk te halen met een expliciete, serpentijnse knipoog* naar Voltaire, de “Hercules van Ferney” en een 33ste graad vrijmetselaar.

     Betreffende Luther: De man stond in dienst van de subversieve synagogenetwerken (ofschoon hij zich er achteraf tegen gekeerd heeft) om de goddelijk geopenbaarde Katholieke Leer te ondermijnen. Hij heeft de Heilige Schrift gealtereerd en verschillende boeken er uit gehaald, en hij heeft alterlei dogmata frontaal aangevallen, terwijl hij in een schijnhuwelijk getreden is met een kloosterzuster en zijn laatste dagen in zwelg-en-vreetpartijen doorgebracht heeft. Dit was werkelijk een walgelijk man in de volste zin van het woord. Philippe Melanchton, de ‘theoloog’ van Luther, was een johannitische vrijmetselaar en heeft een zestiende-eeuws maçonniek charter eigenhandig ondertekend. Het protestantisme was een stap richting een adogmatisch pseudochristendom, hetgeen de vrijmetselaarsloges “transcendentaal christendom” noemen, in de vorm van een duivelse Wereldkerk die alle sekten in zich opslokt. De World Council of Churches, hetgeen ik reeds vernoemd heb op deze pagina, werd opgericht met dat diabolisch doel.

     De Katholieke Kerk is een maatschappij in de volste zin van het woord, en dit brengt met zich mee dat zij in haar menselijke elementen geïnfiltreerd kan worden. Dat geeft echter geen recht om haarzelf de rug toe te keren. De Heer Jezus Christus, tijdens Zijn zichtbaar wandelen op aarde, kondigde reeds aan dat er in Zijn Rijk goede tarwe en onkruid ging groeien tot aan de tijd waarin zij van elkander gescheiden zouden worden. De Katholieke Kerk is de enige Ark van het heil, aan haar zijn de Sacramenten toevertrouwd en de Geloofsschat ter bewaring en overdracht van generatie op generatie, en het is dus in en met haar, standvastig in haar door Christus geopenbaarde dogmata, dat het kwaad in de samenleving bestreden moet worden. Het is de enige weg.

     * “A la Loge maçonnique de Varsovie, on chanta une élégie intitulée : “Alarme de la Civilisation à l’occasion du rétablissement de la Compagnie de Jésus dans le monde entier.”
     Le couplet suivant donnera quelque idée des dix-huit autres :

     Frappez, écrasez, chassez les monstres de Jésuites,
     Prenez en main la massue de l’Hercule de Ferney,
     Afin d’empêcher ces monstres de débiter leurs marchandises,
     Déchirez leur honneur, mettez en pièces leur réputation (1).”

     [Le Père Jean Roothaan, XXIe Général de la Compagnie de Jésus, G. de Vaux SJ, H. Riondel SJ, Lethielleux (Parijs) – (1) ZALENSKI, II, 418.]

 13. Benjamin Van Dyck,
  Dank u voor uw antwoord.
  Dit antwoord werpt een gans ander licht op de zaak. Want dat is zo met boeken, men kan immers nooit zeker wezen van de intentie(s) van een schrijver. Daarom vraag ik dingen liever.
  Met vriendelijke groet.

 14. @Benjamin van Dijck en Broeder Raphaël,

  Wat de H.H. Sacramenten betreft. Helaas gaat het in zoveel kerken mis op dit punt.
  Voorbeeld. De Oecumene is vergevorderd in Nederland, echter de ware Oecumene wordt nog altijd uit het oog verloren. Dominees die de H. Communie uitreiken is hier niet een vreemd verschijnsel. Doordat katholieken nauweljks iets weten van noch de Ware Leer (R.K. Leer) noch van de Bijbel doorzien zij niet wat er verkeerd gaan en gaan nog altijd uit van de ‘goede bedoelingen’ en ‘intenties’ van de voorgangers/sters. Goede priesters verplaatst de Bisschoppen naar andere parochies, omdat ik denk dat er op dit moment in onze regio zeker, geen eer is meer te behalen in onze regioparochies (omvat 6 parochies)omdat men te vrijzinnig te werk gaat, dus ook in katholieke parochies
  Is het toevallig dat er bij ons een Jezuïeten Pater de Administrator is en het voortouw heeft in onze regioparochies, dat zijn wel 6 parochies te tellen. Hij knielt niet voor het Allerheiligste? Van protestanten weten we dat zij dat uit overtuiging niet doen, tenzij ze (overtuigd) katholiek geworden zijn.
  In Oecumenische bijeenkomsten wordt er rode vruchtensap gedronken in plaats van wijn voor het BLoed van Christus, het wordt puur symbolisch opgevat. Sommige mensen kunnen niet tegen wijn, dus voor hen in plaats van rode wijn de rode vruchtensap (wellicht wel van druiven waar ook de wijn van wordt gemaakt.).
  Hoewel in die vieringen de Gebeden, de preken, de liederen heel mooi kunnen zijn. Soms worden zelfs katholieke liederen worden af en toe gezongen, maar doorgaans geen Marialiederen.
  Nog altijd staan bij veel mensen de ex-priester Huub Oosterhuis hoog in het vaandel. Hij had vroeger heus goede liederen. In delen van de Nederlandse Kerk mogen zijn liederen niet meer gezongen worden, maar bij ons gebeurt dat nog wel en zelfs in de PKN-Kerk schuwt men weer niet zijn liederen te zingen.

  Dit is hoe het hier in de praktijk werkt, over de hoofden van vele goedwillende katholieke en protestantse gelovigen heen, die in sommige gevallen toch wel anders hadden gewild.

  Zal de Eenheid van gelovigen en binnen de R.K. Kerk en van alle afgescheiden kerken nog komen, waar Christus zo naar heeft verlangd? ?
  En zal Hij het geloof nog terugvinden, wanneer Hij eenmaal wederkeert??

  De laatste vraag is de meest prangende vraag van Christus zelf? En de tijd dringt!

 15. ☩JMJ☩

  Op Corrispondenza Romana is recentelijk het artikel “Per il Gran Maestro Venzi, papa Francesco è un “tiranno illuminato”” verschenen (de vrijmetselarij noemt licht duisternis en duisternis licht; daarom spreken zij over “luciferianisme” maar weigeren zij zich “satanistisch” te noemen), waarin aangetoond wordt hoe de Italiaanse vrijmetselarij Paus Franciscus een “verlichte tiran” noemt als voorbeeld van het soort van man die volgens haar het internationalistisch systeem moet besturen. Democratie is een anarchische stormram geweest om de oude Christelijke orde te verwoesten, en de bedoeling van de loge is dat op de ruïnen van de Christelijke sacraalmonarchieën uit het verleden hun openlijke antichrist-monarchie gebouwd wordt. Die gangsters, met al hun fanatieke republicanistische praat, weten zelf dat democratie een onmogelijkheid is, en geheel die democratische dialectiek is slechts een transitorisch rookgordijn geweest ter voorbereiding op het stichten van een internationalistisch keizerschap zoals dat van Nimrod eertijds in de velden van Senaär. Hoog tijd dat Christenen opnieuw gaan inzien dat democratie een absurd waanidee is, en de noodzaak gaan inzien van een herstel van het Heilig Rooms Rijk (dat niet internationalistisch is maar in haar principes de eigenheid van volkeren respecteert) en het koningschap dat met het chrisma der bisschoppen gezalfd wordt.

  In het recentelijk verschenen artikel “Pope Francis and Kabbalah: From Jewish Mysticism to Pagan Collaboration?” op One Peter Five werd het feit ter attentie gebracht dat Paus Franciscus put uit kabbalistische bronnen. Tijdens zijn toespraak (17 januari 2018) bij de Pontificale Katholieke Universiteit te Chile heeft hij expliciet verwezen naar het kabbalisme, en de tekst staat openlijk te lezen op de website van het Vaticaan. Het kabbalisme is het satanisme dat in Europa wortel geschoten heeft en waarop de occulte sekten gebaseerd zijn.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.