Paus kant zich tegen bekering van Rusland – “Ik wil het niet!”

In het hart van de volle boodschap van Fatima ligt het verzoek van Onze-Lieve-Vrouw voor de toewijding van Rusland aan haar Onbevlekte Hart. Op 13 juni 1929, toen zuster Lucia bij het noviciaat van de Dorotheanen in Tuy, Spanje was, verscheen de Heilige Maagd aan haar terwijl ze om middernacht alleen in de kloosterkapel bad. Onze-Lieve-Vrouw zei tegen zuster Lucia:

Het ogenblik is gekomen waarop God de Heilige Vader vraagt om, in vereniging met alle bisschoppen van de wereld, Rusland aan Mijn Onbevlekt Hart toe te wijden, met de belofte om het op deze manier te redden. Zo talrijk zijn de zielen, die de gerechtigheid van God veroordeelt, voor de zonden die tegen Mij zijn begaan, dat Ik kom om eerherstel te vragen. Offer jezelf op voor deze intentie en bid.

De bisschoppen van Portugal wijdden hun land op 13 mei 1931 toe aan het Onbevlekte Hart. Later vertelde Kardinaal Manuel Gonçalves Cerejeira, de patriarch van Lissabon, over de genaden die aan die natie werden gegeven, en bevestigde dat de genaden, die Portugal volledig transformeerden, te danken waren aan O.L.Vrouw van Fatima.

“Om uit te drukken wat hier al vijfentwintig jaar aan de hand is,” zei de prelaat, “heeft de Portugese woordenschat maar één woord: wonder. Ja, we zijn ervan overtuigd dat we de prachtige transformatie van Portugal danken aan de bescherming van de Allerheiligste Maagd Maria.”

Kardinaal Cerejeira ging verder met te zeggen dat de vele zegeningen die O.L.Vrouw voor Portugal heeft verkregen een voorbeeld zijn van wat ze voor de hele wereld zal verkrijgen, als Rusland eenmaal behoorlijk is toegewijd aan Haar Onbevlekte Hart. “Wat heeft plaatsgevonden in Portugal, verkondigt het wonder”, stelde hij. “En het is een voorafbeelding van wat het Onbevlekte Hart van Maria heeft voorbereid voor de wereld.”

Er zal vrede zijn over de hele wereld. Naties zullen de koninkrijk van Christus Koning aanvaarden en zullen dus hun wetten op Zijn Wetten baseren. De Katholieke Kerk zal worden vernieuwd en alle volkeren en naties zullen worden bekeerd tot de vurige praktijk van het Katholieke geloof.

Helaas is dit niet wat Paus Franciscus wil. Op 2 juni maakte de persdienst van het Vaticaan de tekst publiek met opmerkingen van Paus Franciscus in een audiëntie op 30 mei met een delegatie van Russisch-orthodoxe kerkleiders. De Paus sprak over “uniatisme”, de vereniging van oosterse rituskerken met de Roomse kerk, waarin het gezag van het pausdom wordt aanvaard zonder verlies van afzonderlijke liturgieën of regering door plaatselijke patriarchen. Wat Francis zei was: “Uniatisme als een pad van eenheid is vandaag niet geldig.”

Het wordt erger. Hoewel Franciscus slechts het decennialange Vaticaanse beleid van Ostpolitik herhaalde (zie: “Waarom wordt de Moeder Gods niet gehoorzaamd?”, door Pater Fabrice Delestre), deed hij dat op een bijzonder krachtige manier. Hij beloofde de Russische bezoekers dat hij zich niet zou mengen in interne zaken van de Russisch-orthodoxe kerk, noch in politieke kwesties … En zij die zich bemoeien, gehoorzamen de Heilige Stoel niet. ”

“De Katholieke Kerk zal nooit toestaan dat haar volk een houding van verdeeldheid inneemt”, zei de Paus. “We zullen onszelf nooit toestaan om dit te doen, ik wil het niet.” [Nadruk toegevoegd.]

“Wanneer sommige Katholieke gelovigen, zij het leken, priesters of bisschoppen, de banier van het uniatisme ophouden, wat niet meer werkt en voorbij is, dan veroorzaakt het mij pijn,” zei hij. “De kerken die verenigd zijn in Rome moeten gerespecteerd worden, maar het uniatisme als pad van eenheid is vandaag niet geldig.”

Over wie denk je dat Franciscus het heeft wanneer hij verwijst naar “een aantal katholieke gelovigen, of het nu leken, priesters of bisschoppen zijn? “ Het doet denken aan de beroemde woorden uit de film Taxi Driver: “You talkin’ to me?”

Heilige Vader, als gelovigen die weigeren om de valse oecumene te omarmen, die sinds Vaticanum II door de Vaticaanse staatssecretarissen is gepromoot, smeken wij om zich het onveranderlijke dogma van de kerk te herinneren, extra Ecclesiam nulla salus“buiten de Kerk is er geen redding”! 

Of u het wilt, Heilige Vader, is niet de vraag. De Hemel wil het en heeft ons dat heel duidelijk verteld in de Boodschap van Fatima. Degenen van ons die geloven zullen vurig blijven bidden voor de toewijding van Rusland en de bekering van die arme natie, en voor de vele genaden, waaronder een periode van vrede, die erop zal volgen. We weten dat Onze-Lieve-Vrouw haar belofte zal houden!

Wanneer zal de Paus en alle Katholieke bisschoppen van de wereld Rusland toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria? Waarom de Paus niet moet nalaten gehoor te geven aan het verzoek van de hemel? Klik hier om meer te lezen!

Bron: The Fatima Center: Pope nixes conversion of Russia — “I do not want it!”
Vertaling: R.D. voor Katholiekforum.net

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

11 thoughts on “Paus kant zich tegen bekering van Rusland – “Ik wil het niet!”

 1. Ja, dat is dan “de zichtbare Kerk die door de door de meerderheid van de Katholieken is aanvaard, dus “De kerk””
  Om de ogen uit het hoofd te wenen. Iemand die zich “paus” laat nemen, maar die het niet is, daar hij zich boven de wil van God stelt. Oh, voor de schepping was er ook zo één in de Hemel, die door St. Michaël eruit is gesmeten.
  Rarara!
  Voor wie het nog niet weet, was Paus Pius XII klaar om het laatste geheim van Fatima te openbaren en de wil van God te doen in 1960, zoals gevraagd door Onze Moeder Gods. Maar helaas! Vergiftigd!
  En kom mij hier niet zeggen dat ik dat uit mijn vinger zuig, want ik heb hierover een gans dossier met foto’s.
  De Paus was zo zwart als een hoed op zijn doodsbed door de uitwerking van het gif.
  Maar! De wil van God zal worden volbracht en Rusland zal toegewijd worden aan het Heilig Hart van Onze Moeder Gods. Maar intussen hebben hoeveel zielen hiervan niet kunnen gebruik maken door deze criminele bende die de H. Kerk van God gekaapt hebben na 1962?
  Hoe moeten we dan die man in het wit noemen? Heilige Vader? Zijne Heiligheid? Zijn ring kussen tijdens een audiëntie? (mij daar niet gezien hoor)
  Mgr. Lefebvre heeft ooit gezegd: “Ik verzeker u dat het de Katholieke Kerk niet is. Rome is afvallig geworden. Ja, ik verzeker het u. Het is waar!” Is hij dan ook een sedevacantist of zoiets (als het kind maar een naam heeft)?
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 2. Er is een em. paus Benedictus XVI en een paus Franciscus /Bergoglio.

  Twee pausen kan niet, volgens sommigen. Is paus Benedictus XVI destijds echt vrijwillig afgetreden.
  Daar zijn de meningen over verdeeld. De progressieven moesten deze paus niet en juist paus Franciscus wel.

  Leefde de H. Catharina van Siena niet in een tijd van meerdere pausen? Waren er toen zelfs geen drie?
  Wij hebben vroeger op de katholieke scholen naast geen Catechismusles ook nooit Kerkgeschiedenis gehad.
  Dus ik weet wel dat er zo een geschiedenis was, maar echt veel weet ik er niet van.
  Hoe werd dat toen opgelost? En hoe lang duurde die tijd voordat er weer één paus werd.

 3. Hoe kun je nu tegen bekering zijn, deze paus heeft geen missiegevoel, hij wil niet dat de mensen Jezus leren kennen, hoe is dat mogelijk?

 4. ik ben verbaasd over de manier waarop u de paus aanvalt. Bidden voor de bekering van Rusland is wat anders dan het uniatisme bevorderen of zich bemoeien met de orthodoxe Kerk De bekering van Rusland gaat over het gevaar van het communisme ! niet over het gevaar van de orthodoxie op zich! Het communisme zorgde voor die miljoenen doden in de oorlog . Wees a.u.b. voorzichtiger in uw commentaar en opinie! De paus aanvallen zou wel eens gelijk kunnen staan met met ook Christus en de H. Geest aanvallen

  1. JMJ

   De Paus heeft onmiddellijke rechtsmacht over alle geldig gedoopten, inclusief ketters en schismatici, en hij heeft een universele plicht om dwaalleer in de wereld te veroordelen en de dwalenden tot het rechtzinnig geloof te bekeren. De photiaanse schismatici die zich “Orthodoxen” noemen zijn in werkelijkheid niet orthodox (“orthodoxie” wil zeggen “rechte belijdenis”) gelovig, en hun leiders noemen zich valselijk “patriarchen”, gezien zij geen bisschoppelijk gezag hebben. De “Orthodoxe Kerk” is geen “Kerk”, maar een sekte. De Heilige Maagd van Fatima wilde de bekering van Rusland tot het geloof, en niet tot de photiaanse dwaalleer; het tegendeel beweren is blasfemisch. Photius was een ambitieuze leek die de bisschopszetel van Constantinopel geüsurpeerd heeft, erfgenaam die hij was van de oude Griekse jaloesie jegens Rome omdat Cephas zijn Troon gevestigd had bij de Latijnen en niet in Athene. “Orthodox” Rusland is de drager van die oude rancune en politieke ambities van de Grieken.

   KGB-agent Kirill heeft geen enkel apostolisch gezag en zou beter patatten gaan verkopen in plaats van te pretenderen iets te zijn wat hij niet is. De enige echte Kerken van de oosterse riten zijn degenen die in eenheid zijn met Rome en dus Katholiek zijn, hetgeen door schismatici met wrok “uniatisme” genoemd wordt. Maria zal nooit iemand aansporen om zich aan te sluiten bij één of andere sectaire groep die de Christelijke Leer betreffende haar Onbevlekte Ontvangenis loochent.

 5. Profetie van Conchita (een van de zieners van Garabandal): Na paus H. Johannes XXIII ( 28.19.1958 – 03.06 1963) zullen er nog drie pausen zijn.

  Na deze paus zijn er de volgende pausen geweest:
  1. Z. Paulus VI (21.06.1963 – 06.08.1978) (Vaticanum II 11.10.1962 – 08.12.1965)
  (2. E. Johannes Paulus I (26.08.1978 -28.09.1978))
  2. H. Johannes Paulus II (16.10.1978 – 02.04.2005)
  3. Benedictus XVI (19.04.2005 – 28.02.2013) (nog levend: emeritus-paus = paus met pensioen)
  (4. Franciscus, S.J. (13.03.2013 – heden)).

  Als Conchita gelijk heeft, dan
  Wordt E. Johannes Paulus I door de hemel niet als paus gezien (hij was slechts 33 dagen paus) + dan wordt Benedictus XVI door de hemel als paus gezien / wordt Franciscus, S.J. NIÉT door de hemel geaccepeteerd.

  De wereld is horende doof en ziende blind;
  wie oren/ogen heeft, die luistert/ziet.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.