Mega-opkomst bij 55ste Heiligdomsvaart in Maastricht

 • Noodweer in Limburg behalve in Maastricht
 • Wim Kardinaal Eijk gaat voor in liturgische vieringen
 • Nederlandse neo-modernistische ‘bisschoppen’ collectief afwezig
 • Waarschijnlijke, nieuwe bisschop van Roermond prominent aanwezig in Processie

 

De wonderbare ‘Zwarte Christus uit de noot’, beter bekend als het ‘Zwart Kruis van Wyck’
Sint-Martinuskerk te Wyck, thuishaven van de ‘Zwarte Christus’
De Processie nadert de Maas
De Noodkist van Sint-Servaas uit de 12de eeuw steekt via de Sint-Servaasbrug de Maas over, terwijl in de verte de vlag van Sint-Servaas hoog boven het dak van ‘de Bijenkorf’ wappert

De Sint-Servaasvlag boven ‘de Bijenkorf’
Het gouden borstbeeld van Sint-Servaas, een votiefgeschenk uit de 16de eeuw van de Hertog van Parma, Alexander Farnese, Landvoogd van de Nederlanden, trekt over het Vrijthof
De Noodkist van Sint-Servaas komt veilig terug bij de basiliek aan

 

Zondag, 3 juni 2018 trekt de Heiligdomsvaart voor de tweede keer door de straten van Maastricht.

 

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  En?

  (28 mei 2018 - 07:37)

  Ik wil niet zeuren, maar waarom waren er in de Mis meisjesacolieten te zien? Kon men geen beroep doen op b.v. seminaristen van Rolduc?

   Peter

   (28 mei 2018 - 10:44)

   Beste En?,
   U zeurt niet bij het aanhalen van het feit dat er daar in de Mis meisjesacolieten aanwezig waren. Dat is inderdaad verboden in de K. Kerk. In het koor is het niet toegestaan om aan de Eredienst deel te nemen door vrouwen. Het is natuurlijk weer een veeg uit de pan om ons voor een voldongen feit te zetten om “meer vrouwen” te betrekken met de Kerkdiensten.
   Een vrouw die dat doet en denkt dat ze een dienst aan de Heer Jezus doet, kan evengoed in bikini in de Kerk aanwezig zijn. Het zijn beiden een afschuw in Gods ogen.
   Een vrouw zou de verheven roeping van haar vrouwzijn in de schepping moeten aanschouwen, daar het nieuw leven in haar schoot het Licht van de Heer ontvangt in navolging van de Moeder van Christus Maria.
   O vrouw u weet niet hoe u de heiligheid kunt ontvangen door deze genade aan de vrouw gegeven.
   Een man mag dit zovele malen aanschouwen en er naar verlangen, nooit zal hij die verheven genade ontvangen die aan de vrouw is geschonken. Dan haal ik nog niet aan hoe groot dat de afschuw van de vruchtafdrijving wel kan zijn t.o.v. die verheven genade. Een nieuw leven met lichaam en ziel voelen groeien in de schoot, moet toch een unieke ervaring zijn waardoor de vrouw als het ware een tabernakel van de H. Geest wordt.
   O vrouw vindt uw plaats terug in de schepping die God u heeft toevertrouwd.

    Mathieu Albert

    (28 mei 2018 - 16:04)

    Beste En? en Peter,

    Ik begrijp de ophef niet.

    Weet u dan niet, dat de hele acolietengroep verdwijnt enkele jaren nadat er meisjes worden toegelaten?

    Het begint met enkele meisjes en dan meer, dan haken de jongens af en blijven en er alleen maar meisjes over die het dan na een paar jaar voor bekeken houden.

    Dat heeft de Heilige Paus Johannes Paulus II in al zijn wijsheid natuurlijk niet kunnen voorzien.

    De groep acolieten van gisteren is zowat één derde van de groep van enkele jaren geleden. Het probleem lost zich van zelf wel op.

  Karel

  (28 mei 2018 - 08:32)

  En wie is dan de waarschijnlijke nwe bisschop van roermond???

  P.Derks

  (28 mei 2018 - 11:11)

  Voor God is iedereen gelijk. Dus meisjes – leken zijn als gelovige evenzeer gewenst als jongens – leken als helpers van de priester(s).
  Pas als je bedienaar bent, dienen wij Christus’ wil op te volgen.
  Dit alles laat onverlet, dat U 100% gelijk heeft met de vraag, of er geen seminaristen van Rolduc gevraagd zijn/welkom waren.

   Karolus

   (28 mei 2018 - 11:35)

   Katholiek forum, u bent niet meer te volgen, dus doe ik het niet, tenzij u me de mogelijkheid geeft te reageren weer.

   Yukio

   (28 mei 2018 - 16:09)

   @ P.Derks

   De Kerk leert geen gelijkheidsideologie. Wij zijn hooguit gelijk in de zonde.

   Mathieu Albert

   (28 mei 2018 - 16:10)

   De Sint-Servaas werkt altijd met de eigen acolieten die een mooie viering verzorgen. Maar, enig neo-modernisme is hen ook niet vreemd. Dekens komen en gaan.

  willy

  (28 mei 2018 - 13:46)

  Steeds goed dat mensen in contact komen met dit Heiligdomsvaart !

  Theo Vervangt

  (28 mei 2018 - 14:49)

  De nieuwe bisschop zal er ten vroegste in december. Het lijstje met de voorgedragen kandidaten is verworpen.

  Karel

  (28 mei 2018 - 16:52)

  En wie stonden er op het lijstje????

   Peter

   (28 mei 2018 - 17:34)

   Beste Albert Mathieu,
   Natuurlijk begrijpt u de ophef niet, want uw « heilige » JPII heeft in al zijn « wijsheid » voorzien dat de vrouw deel mocht nemen aan de Eredienst, wat al de Pausen tot voor uw satanisch VatII concilie nooit hebben toegestaan. Straks had uw “heilige” nog toegestaan dat vrouwen priester en bisschop zouden toegelaten worden tot het Sacrament van de wijding, zoals Bergoglio reeds toejuicht.
   Uw kerk is één van deze die tot de wereldse kerk behoren.
   Toon mij eens waar in het O.T. En het N.T. Deel neemt aan de Eredienst. Juist maar één klein voorbeeldje, dat kunt u toch nietwaar?
   Eigenaardig dat er bij de Traditionele Erediensten aan geen jongens ontbreekt, in tegendeel.
   Zoals ook diegenen die abortus verdedigen en niet willen inzien dat het puur moord is, zo ook willen deze die de K. Kerk afbreken niet inzien dat het zielenmoord is van velen, dat nog erger is als abortus. Laat ze maar “vieringen” verzorgen, mij niet gezien. Ik ga naar het dagelijks H. Misoffer zoals het de Heer behage.
   Vrouwen mogen in niets deel nemen aan de Eredienst, niet nu niet nooit.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

    Mathieu Albert

    (28 mei 2018 - 22:19)

    @ Peter,

    Het verbaast mij, dat u de Novus Ordo eredienst als geldige eredienst beschouwt.

    Ten tweede gaat deze bijdrage over de processie en niet over een televisiemis.

     Peter

     (29 mei 2018 - 14:48)

     Beste Albert Mathieu,
     Mijn reactie was niet bedoeld om de Novus Ordo mis te bekrachtigen, maar eerder de oneerbiedige houding te onderstrepen van deze die toch menen God een dienst te bewijzen met deze NOM. Goed lezen beste Albert.
     Wat houdt een processie in als het H. Misoffer, dat de kern is van de Katholieke Kerk en al het geschapene in het algemeen, niet wordt opgedragen naar de wil van God om de verzoening af te smeken van de ontelbare afschuwelijkheden die God iedere dag worden aangedaan en waardoor er dagelijks honderdduizenden zielen naar de hel gaan? Niets, helemaal niets. Het is dan gewoon een show, een leugen dat de mens zich och toch zo graag voorspiegelt door de ingevingen van de leugenaar, en die de mens in een grote waanzin wikkelt totdat het te laat is.
     Voor wat de NOM betreft, beste Albert, daar kunnen we nog veel over vertellen, maar zoals u weet zijn er op internet goede sites te vinden die deze NOM aan de kaak stellen, nietwaar?

  Mirmar Groet

  (28 mei 2018 - 22:25)

  Vrouwelijke misdienettes. Dat krijgt men ervan als men de rollen omdraait.

  Zie, de rollen zijn omgedraaid.

  A. G. Stinus

  (29 mei 2018 - 15:45)

  Mooi dat er veel volk opgekomen was voor de Maastrichtse Heiligdomsvaart. Dan zijn díe mensen toch tenminste een beetje in contact gekomen met “het heilige”. Maar het moet verder gaan dan alleen maar wat staan kijken …

  […] Amandus tot bisschop van Maastricht benoemd, het oudste Bisdom van de Nederlanden, gesticht door Sint-Servaas. De 6de-eeuwse geschiedschrijver Gregorius van Tours verhaalde in zijn Historia Francorum hoe de […]

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.