Schisma binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie

De procedure rondom de opvolging van bisschop Frans Wiertz van Roermond zit in een impasse

Acht maanden geleden kondigde bisschop Frans Wiertz van Roermond zijn afscheid aan en startte de zoektocht naar een opvolger. Die procedure is als volgt: het kapittel van het Roermondse bisdom maakt een kandidatenlijstje op met daarop drie namen. Wie erop staan, is geheim. Dit namenlijstje gaat dan naar de Nederlandse bisschoppenconferentie voor advies. Vervolgens is het aan de bisschoppenconferentie om hun zegje te doen. Diverse welingelichte bronnen bevestigen, dat er zeer grote verdeeldheid heerst onder de bisschoppen over het profiel van de nieuwe bisschop. Want onder de twaalf Nederlandse bisschoppen is er géén meerderheid voor één van de kandidaat-bisschoppen die door het bisdom Roermond naar voren zijn geschoven. En daar zit de crux: de Nederlandse bisschoppen zijn onderling flink verdeeld over de koers die er in Limburg gevaren dient te worden.

De wensen van het Roermondse kapittel en de visie van de bisschoppen gaan vervolgens naar de nuntius, de vertegenwoordiger van de paus in Nederland. Die is gemachtigd om te bepalen welke naam naar Rome doorgestuurd wordt. Hij hoeft zich daarbij niet te houden aan het lijstje van het kapittel en kan dus ook een andere kandidaat naar voren schuiven. Toch wil de nuntius doorgaans het liefst iemand met een breed draagvlak onder de bisschoppen. Dat draagvlak lijkt nu te ontbreken. Onduidelijk is of de nuntius zijn bevindingen al heeft overgebracht aan Rome.

Het feit dat de benoeming van de nieuwe bisschop in Roermond zo gevoelig ligt bij de Nederlandse bisschoppen, heeft te maken met de grondige verdeeldheid binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie. Volgens verschillende bronnen is de verdeling tussen de conservatieve en de progressieve bisschoppen 6-6. De nieuwe bisschop van Roermond zal dus één van beide kampen aan een getalsmatige meerderheid helpen. Kortom: wie Roermond wint, wint Nederland.

Het is echter duidelijk, dat de hervormers binnen de Kerk aan de verliezende hand zijn. Toch lijken zij zich niet zo maar gewonnen te geven, want zij voelen zich gesteund door het ultra-liberale beleid dat door paus Franciscus wordt gevoerd. Aan de andere kant kan je je wel de vraag stellen wat de neo-modernistische hervormers binnen de Kerk nog wensen te hervormen, aangezien zij de Kerk de voorbije 50 jaar reeds onherkenbaar verminkt hebben.

Toen vanochtend de stadsprocessie in Maastricht ter ere van Sint-Servaas zou vertrekken, barstte er een gigantische stortbui los. De stadsprocessie werd afgelast en de verschillende processiegroepen dropen, verweesd en herderloos af naar hun respectievelijke parochies. De ruzie en verdeeldheid binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie is hemeltergend en het is een regelrechte schande, dat de Nederlandse bisschoppen blijkbaar méér woorden vuil maken aan de verdeling van de postjes, dan aan hun vervalsing van het ‘Onze Vader’.

 

Deel dit artikel:Share on Facebook17Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  Bart

  (13 mei 2018 - 13:47)

  Men spreekt bij een “profiel” van de toekomstige bisschop over “conservatief” en “behoudend”, tegenover “progressief” of “vooruitstrevend”. Men bedoelt dus iemand die zich trouw aan het Evangelie en de kerkelijke leer houdt met oprechte zorg voor het heil der zielen, tegenover iemand die de mensen naar de mond praat en de leer het liefst zo veel mogelijk onderbelicht laat, daarbij alleen de “lieve” kant van het Evangelie verkondigend met een redelijke hoop dat alle zielen als vanzelf wel gered zijn. Suja, suja, slaap maar zacht. Slechts monseigneur Eijk, die houdt de wacht…

  Theo Jansen

  (13 mei 2018 - 14:02)

  Pure stemmingmakerij. Artikel is volledig uit de duim gezogen.

   Gideon Krols

   (17 mei 2018 - 08:33)

   Theo ben jij bevriend met Jos Krols, mijn oom?

  Mirmar Groet

  (13 mei 2018 - 17:23)

  Als ik het Katholiek Nieuwsblad lees, lijkt de paus lang niet zo ultra-liberaal zoals op de websites van de Rest Kerk als op deze naar voren wordt gebracht. En het Katholiek Nieuwsblad zelf stond en staat niet te boek als liberaal, maar juist als behoudend. Aangezien men hier in mijn omgeving overwegend progressief is, lezen nog altijd niet veel mensen het Katholiek Nieuwsblad. Deze krant wordt nog door heel veel katholieken gewaardeerd, maar er is nu soms door de nieuwere koers van het blad wel wat meer kritiek op.

  Mirmar Groet

  (13 mei 2018 - 17:26)

  Of er echt veel ruzie is tussen de bisschoppen weet ik niet, er komt tot nu toe praktisch niets naar buiten.
  Kardinaal Eijk is de eerste die de afgelopen week in het nieuws is gekomen en de reguliere kranten schrijven niet zulke grote stukken erover. Althans niet in mijn omgeving (Bisdom Haarlem-Amsterdam).

  edwin vissers

  (13 mei 2018 - 17:37)

  De taal die de bisschoppen gebruiken
  Ouwe meid,

  Aanzetter tot coprofagie (het eten van je eigen uitwerpselen)

  Specialist van de logos! (het Woord),

  Rozenkransteller!,

  Ambtenaar,

  Zelfingenomen, prometheaanse neo-pelagiaan! (een pelagiaan streeft naar morele perfectie, Prometheus stal het Olympisch vuur der goden),

  Hersteller!,

  Ideologische Christenen!,

  Pelagiaan!,

  De heer en mevrouw jammerklacht!,

  Triomfeerder!,

  Halsstarrige Christenen!,

  Moderne gnostici!,

  Verwaterde Christen!,

  Oppervlakkige Christenen!,

  Slaven der Oppervlakkigheid,

  Museummummie!,

  Renaissancevorst!,

  Vliegveldbisschop!,

  Melaatse intermediair!,

  Idealoog! (idealen expert),

  Lange gezichten trekkende en triestige begrafenis-Christen!,

  Gnostici!,

  Bisschoppelijke carrièrejager!,

  Zure pus!,

  Autoriteitsfiguur!,

  Elitist,

  Ruziemakende en gedesillusioneerde pessimist!,

  Droeve Christen!,

  Op zuur gezette en wrange gezichten trekkende Christen! (pepper-faced Christian),

  Kinderen, bang om te dansen …te huilen, van alles bang!,

  Iemand die alles zeker wil weten!,

  Christenen, allergisch voor preken!,

  Opgesloten, droevige in de val gelopen Christen, die geen vrije Christen is!,

  Heidense Christen!,

  Klein monster!,

  Verslagen Christen!,

  Credo citerende papegaai-Christen!,

  Slappe-thee-geloof van een hoopzwakke Christen!,

  Inquisitionele geweldenaar!,

  edwin vissers

  (13 mei 2018 - 17:39)

  Het ging maar door
  Abstracte ideoloog!,

  Fundamentalist!,

  Flikflooiende afgodendienaar!,

  Aanbidder van de god Narcissus! (de god die op zichzelf verliefd was),

  IJdele vlinderende priester!,

  Gewiekste priesterkoopman!,

  Priestermagnaat!,

  Kloosterlingen met een hart zo zuur is als azijn!,

  Aanprijzer van het immanentievergift! (immanentie betekent dat God alleen in ons bewustzijn leeft en niet reëel is),

  Zij die in de formaliteit van gebed zijn opgesloten dat koud is, schriel, [die] als Michal kunnen eindigen – in de steriliteit van haar formaliteit! (Davids vrouw Michal werd met onvruchtbaarheid getroffen nadat zij zich minachtend over zijn gedans voor de Ark had uitgelaten toen deze naar Jeruzalem werd vervoerd),

  Oudere mensen, nostalgisch voor structuren en gewoontes die in de huidige wereld geen leven meer geven!,

  Jonge, aan de mode (van traditionele Missen) verslaafde mensen!,

  Banketzaakchristenen!,

  Leuke en verrukkelijke maar geen echte Christenen!,

  Existentiële toerist!,

  Verdoofde Christen!,

  Christelijke hypocrieten, alleen maar op formaliteiten belust!, Ze pretenderen goede mensen te zijn, profileren zich als vrome gebedsprentjes en al biddend heffen ze de blik omhoog, zich ervan vergewissend gezien te worden – ze menen rechtvaardiger te zijn dan de rest, ze minachten de anderen!, “Tsjonge”, zeggen ze, “Ik ben heel katholiek want mijn oom was een groot weldoener, mijn familie is dit, ik ben dat… ik heb gestudeerd… ik ken deze bisschop, deze kardinaal, deze priester… ik ben dit of dat…” Ze denken beter te zijn dan de anderen. Dit is schijnheiligheid!,

  Luizieke zurige Christenen: ja, ze zijn katholiek, maar zonder enthousiasme, zijn zelfs verbitterd!,

  Dit zijn mensen zonder licht – echte sfeerbedervers!,

  En hoeveel Christenen zijn niet als dit: egoïstisch en uit op eigen gewin!?,

  Christenen die geen ruimte geven voor Gods genade – en het christelijk leven. Het leven van deze Christenen bestaat eruit om al het papierwerk, alle certificaten netjes op orde te hebben!

  De theoloog die zich verbeeldt dat deze gedachte compleet en finaal is, is middelmatig!,

  De theoloog die niet bidt en God niet aanbidt, verdrinkt tenslotte in de meest walgelijke eigenliefde!,

  Dit is een kerkziekte: het narcisme, dat eigen is aan de theologen en denkers, en het richt zulk een schade aan dat het misselijk makend is!,

  Jullie instituten zijn geen machines [bedoeld] om theologen en filosofen te produceren!,

  Er zijn christelijke vleermuizen die de schaduw verkiezen boven het licht van de aanwezigheid van de Heer!,

  Vormelijke Christenen, maar al te beleefd, die aan de theetafel keuvelen over theologie!,

  We hebben van zoveel goede katholieken gehoord, goede Christenen, vrienden en weldoeners van de Kerk die – zoals is gebleken – op eigen gewin uit waren. Ze deden zich voor als weldoeners van de Kerk, maar wisten dat uit te buiten en op de zijlijn geld te verdienen…!,

  En in de Kerk zijn er klimmers, door ambitie gedreven mensen! Zo zijn er velen! Maar indien je van klimmen houdt, ga naar de bergen en beklim ze: het is ook gezonder! Kom niet naar de kerk om te klimmen!,

  Een niemendal van deze sekte!

  edwin vissers

  (13 mei 2018 - 17:48)

  Toen kwam de paus binnen

  Porca miseria! Verdorie nog aan toe!
  Mannaggia! Verdomme!
  Che palle! Klote!
  Cazzo! Shit!(netjes vertaald)
  Scemo Idioot
  Figlio di puttana Hoerenzoon
  Bastardo / a Rotzak / rotwijf
  Checca Mietje
  Frocio / finocchio Flikker
  Befana Heks
  Cretino Idioot
  Faccia da culo Rotzak / rotwijf
  SEI …
  suonato getikt
  pazzo da legare rijp voor het gekkenhuis/ knettergek
  uno stronzo (m) een (kloot)zak
  una stronza (v) een k*twijf, trut
  fuori di testa niet goed bij je hoofd
  un deficiente debiel
  un minchione een uilskuiken
  scemo gek
  impazzito gek
  un fricchettone arrogant
  una pirla idioot
  un cacasotto schijtluis
  una testa di cavolo een leeghoofd
  un rompipalle een etterbak
  un rompiscatole een etterbak (nettere versie van de voorgaande)
  schifoso een viezerik

  A. G. Stinus

  (13 mei 2018 - 19:02)

  “Schisma” lijkt me toch een overdreven woord op dit moment. We zien nog wel.

  Piet

  (13 mei 2018 - 20:24)

  Zou hulpbisschop de Jong dan geen goede kandidaat zijn??
  Want die is toch al jaren ingewerkt.
  Maar die is misschien te behoudend.

  Gideon Krols

  (14 mei 2018 - 07:14)

  LS, schisma en scheldwoord kunstenaars onder ons, het is feitelijk nog erger en komt voornamelijk tot uiting in het nederlanstalige gebied, en slaat over naar de andere dietstalige gebieden; perpetuele onderlinge oneenigheid, van grote invloed op de wereldvrede, omdat er geen antwoord is op de demoncratie, geen christian heartland meer, en geen beschermheer. We dienen in deze tijd, maar eigenlijk dienden we dat altijd al te zijn: een kerk met een land in de wereld, ipv een land met een kerk van de wereld. De Heilige Geest vindt zelf wel een Bisschop, en het is niet diens koers of persoonlijkheid die onze identiteit uitdrukt, dat is Van Christus Jezus.

   En?

   (14 mei 2018 - 08:29)

   Inderdaad. ( Welke functie heeft de vrouw op de foto?)

    Gideon Krols

    (14 mei 2018 - 09:08)

    En? welke functie heeft de vrouw in de kerk? Wat ik mooi vindt aan deze site, inhoudelijk doortimmerde kennis over onze kerk, wat lelijk, het gebrek aan oplossingen en het perpetuele genot uit oneenigheid, een zonde meen ik.

   Gideon Krols

   (25 mei 2018 - 14:36)

   LS, allereerst neem ik mijn verkeerd gekozen woorden en mijn woorden die verkeerd kunnen worden uitgelegd terug, dan blijft er niet veel over, dat is waar.
   Wat ik wel staande houd is dit kerkelijk concept: Een kerk met een land, Ons Land, Heilig Land, Van Christus. Mocht ik ongemerkt of door de intoxicatie van teveel wijn/alcohol bij de maaltijd voor onderweg personen hebben beledigd, dan was dat terecht.
   Ik blijf erbij dat wij als leken en zondaars pelgrims zijn van schisma en scheldwoord, nu, hier op aarde, in onze staat, we poneren meningen als waren we demoncraten. Dat is een zonde, ik geef het toe. Inhoudelijk blijf ik achter het laatste, meest recente Concilie staan, die allen immers van Christus zijn, door Hem te bepalen waar Petrus die houdt, maar allen spiritueel in Jeruzalem de Moederkerk zijn gehouden.
   Ik verklaar mij daarmee katholiek en christen, welke Misvorm ik ook bezoek. Wanneer u meent het gezag te bezitten dit te contesteren, wel dan, dan bent u de sedevacante Grote Paus, de tegenhanger van de Grote Monarch.
   Ik sta nog steeds achter deze Paus, Georg Mario Bergoglio, Franciscus, legitiem Paus gelegerd te Rome/Vaticaanstad. Niet alleen om het ambt van Petrus door Christus te respeceteren, maar ook de man, die mijn broeder is en als vader mijn zoon zou kunnen zijn geweest, en die ik krachtens mijn getuigenis bij de doop van mijn zoon, de hand boven het hoofd zal houden zolang het me is gegeven. Voor mij is er overigens geen vat 1 of 2, er is een concilie gehouden te vaticaanstad.

  Umberto Barelli

  (14 mei 2018 - 07:15)

  Spreken van ‘schisma’ lijkt me in dit geval onzin.

   Gideon Krols

   (14 mei 2018 - 08:56)

   Umberto, wellicht geen “officieel”schisma, maar wel een feitelijk, al voor Vaticaans Concilie, al van af Het Concilie van Jeruzalem, en de navolgende concilies, eigenlijk allen van Jeruzalem tot heden(Jeruzalem nr. ….zoveel), is de kerk schismatisch wanneer er zoveel afsplitsingen en meningen zijn. Mijn strategie: Kerk als nationaliteit, dus met paspoort en een staat, of verdergaande gedelegeerd management met en binnen de demoncratie, resluterend in National Katholieke (NaKi)kerkjes. Want dat is wat bisschoppen doen, delegeren aan de staat, van dat waartoe zij zich niet meer geroepen voelen, een rechtstreekse band met het gelovige volk, daarmee de band verbrekend, of althans laten vertegenwoordigen door dwalenden en predikanten, rabbis en imams. De Facto, De Jure et De Fide redenerend.

  Gideon Krols

  (14 mei 2018 - 07:33)

  Bovendien, nabranders worden die hier genoemd, voor mij hoeft het niet eens een Bisschop te zijn met een nederlands paspoort, want die home grown Bisschoppen vertegenwoordigen naar mijn mening Nationaal Katholicisme (een land met een kerk van de wereld), en niet de wereld(mondiale) kerk, dus van mij mag een andere “wereldburger”ook, of een belg, of duitser, of rus, dan leren we weer wat uit andere streken, van streken aldaar, dat geeft leven in de brouwerij, en reuring. Voor wie belangstelling heeft voor dat concept Kerk met Land etc. De Pruisen hadden de reputatie een Leger met een Land te zijn, de andere landen hadden een leger. Bedoeld werd hier dat Pruisen waar het was, zichzelf kon verantwoorden, zo dienen wij te zijn onderling, wij dienen de countervailing power te zijn voor demoncratien (kapitalistisch of communistisch, want dat wordt bedoeld hierboven), voor Israel als natiestaat, voor Islam als entiteit van verloren Rijk, wellicht samen met Rusland van de dubbelkoppige adelaar (onze symboliek meen ik), kortom we dienen een katholieke zuil te zijn met eigen vakbonden, gilden, verzekeringen, als een souvereine staat als de orde van Malta, bewegend op de aarde, het evangelie producerend, en we dienen meen ik de landen of het concept natie staat met landsgrenzen te verlaten, wij dienen zelf als een natiestaat te acteren in de wereld.

  Gideon Krols

  (14 mei 2018 - 07:45)

  Wanneer wij dan aldus als de orde van Malta allen burgers zijn van die souvereine (spiritueel) staat, en dus twee paspoorten hebben, dan is het netwerk van alle burgers daarin, en de eigendommen daarvan, alsmede de collectieve eigendommen (de kerkeigendommen, waarbinnen onze beheerders, mits goed functionerend mogen acteren, want wij betalen allen immers dan daarvoor “belasting”) een gemeenschap van goederen en personen samen vormend dat Land, Ons Heilig Land op aarde, wachtend op de wederkomst en een lichtend voorbeeld voor de wereldvolkeren, dan hebben we gemeenschappelijk verantwoordelijkheid over Ons Erfgoed, dat van Hem aan ons werd geschonken, als dienst aan de restwereld. Aldus De Kerk Van Christus, die Katholiek is voor haar burgers, met een Land van Christus in de wereld. Een uitnodiging naar de andere christenen nu nog met een communicatie-defect om ook te participeren wordt verstrekt, opdat we kunnen groeien. Wereldwijd een zee van licht in landen van duisternis.

  Gideon Krols

  (14 mei 2018 - 08:00)

  Kortom Vaticaanstad, De Orde van Malta, Het Heilig Graf fuseren, paspoorten drukken voor katholieken, en een katholieke natie-staat met Gods Volk oprichten in de wereld, dat is uiteindelijk het canoniek wetboek in de praktijk brengen, indien er vorsten zijn die als schutspatroon wensen op te treden, dat is dat onze militante tak. Wellicht kunnen zelfs bestaande landen indien voldoend aan eisen zich als ge-allieerden aansluiten, dat is mijn strategie ter redding van onze kerk, Onze Lieve Heer, Onze Heilige Familie, die dan de geloofsschat zonder inmenging van demoncratien, of althans voldoende te counteren, kan leven, beleven, vieren en uitdragen, dat is volgens mij: collectief ons kruis opnemen dat te doen. Andere staten werden al eens opgericht, wij kunnen dat dus dan ook.

  Gideon Krols

  (14 mei 2018 - 12:45)

  Voor Edwin Vissers, overigens een schisma hier is een schisma daar dus ook in Europa, gehoord van een diaken/pastoraal werker, in nederland wordt dat pastor genoemd samen met pastoor?, onze zedendelicten instantie, ipv Onze Zendende Organisatie. Mijn strategie: kerk-natie-staat, kerk met een land (heilig land Hierosalemma), anders is het de verderdoorgevoerde ultra delegatie van bevoegdheden zoals de kerk nu is georganiseerd, en overgeleverd aan de demoncratien per land georganiseerd, verdeel en heers, mijn voorstel Verbind en Manage, wachtend op de dag dat we vlieg op het voorhoofd van onze vijand met een bijl mogen verwijderen (Confuckius).

  Paul

  (14 mei 2018 - 14:24)

  Verschil van mening betekent nog geen schisma. Nederland heeft wel voor heter vuren gestaan in de post-conciliaire periode. Bovendien gaat het niet zomaar om de verdeling van postjes binnen het Nederlandse episcopaat, maar om het behoud van het goede. Er staat nogal wat op het spel en het is te hopen dat kardinaal Eijk ertoe bijdragen kan dat de slinger in de kracht van de Geest uiteindelijk de goede kant uit slaat. Het bisdom Roermond heeft geen behoefte aan een politieke pretkandidaat die een Mensenzoon zonder kruis, een hemel zonder hel of een barmhartigheid zonder gerechtigheid komt prediken. Door mensen op Peronistische wijze naar de mond te praten haal je de hemel naar beneden, maar daar woont Jezus niet (mocht Hij er al welkom zijn).

  P.s.
  1 wat heeft het plaatsen van Vissers’ scheldkanonnade (in de reacties) op deze website voor meerwaarde?
  2 een theocratie als staatsvorm lijkt me een onzalig idee en staat op gespannen voet met de ingeschapen menselijke vrijheid.

   Mirmar Groet

   (17 mei 2018 - 20:31)

   Maar hoe komt het dat die hete vuren heet blijven?
   Ze worden niet opgelost, want ze durven niet voldoende te zeggen waar het op staat. En dan kunnen de puntjes, zogezegd, niet op de i gezet worden. Er heerst dus een soort angstcultuur binnen de R.K. Kerk en dat verlamt !!

   En als een kardinaal Eijk wat zegt, is onterechte ongenuanceerde kritiek al weer zijn deel.
   Zo verging het paus Benedictus XVI ook bij een van zijn laatste toespraken, juist die over het Gezin ging en waarin hij al wees op de gevaren van de genderideologie. Die kritiek was dan ook zeer genadeloos, vond ik en zeer onterecht. En we weten wat er daarna is gebeurd. Een paar maanden later maakte hij zijn aftreden als paus bekend.

  Gideon Krols

  (14 mei 2018 - 14:53)

  Paul, je bent mis, jou Eijk is niet te vertrouwen, dat zegt hij immers zelf door overal, intern en extern vijanden te zien voor de kerk, Nederland is niet meer, ik weet niet wat je je daar bij voorstelt, maar Oranje, houd jij het dan maar, veel succes. Theocratie een, nee, Pauselijke heerschappij, ja, want Van Petrus. Ingeschapen menselijke vrijheid? Hoezo, je doop stelt je vrij, niets ingeschapen, gedoopt. Paul, te veel paulinistisch meen ik, wordt Petrijn en de wereld gaat voor je open.

   Mirmar Groet

   (17 mei 2018 - 20:33)

   Hoe kunt u dit nu zeggen? Soms lijkt u heel katholiek in uw uitspraken en nu weer even niet.
   En soms heb ik daar ook wel last van, hoor!
   Misschien is katholiek zijn toch niet zo gemakkelijk. Zelfs niet voor van huis-uit-katholieken.

    Gideon Krols

    (17 mei 2018 - 20:57)

    Mirmar, nee makkelijk is het niet, maar goed, we gaan door.

  DG

  (14 mei 2018 - 17:11)

  Redactie Is het niet mogelijk om onzin berichten te verwijderen zoals die van: edwin vissers.
  Maar ook de bron melden samen met de auhtor

  Paul

  (14 mei 2018 - 21:40)

  Beste heer Krols, hebben wij nog samen geknikkerd dat u mij tutoyeert? Overigens is het niet ‘mijn Eijk’. Die schrijfstijl komt op mij nogal troll-erig over, if you know what I mean.. Voor het overige kan ik van uw verhaal helaas geen (Belgische) chocola maken.

  Gideon Krols

  (15 mei 2018 - 06:29)

  Paul, blijkbaar houdt je nogal van juiste aanspreektitels, dat is je gegeven, Mijn Eijk betreft deze kardinaal, zijn taak: de gelovigen beschermen, niet in wantrouwen storten. Wanneer u verder niet begrijpt wat ik schrijf, dan ontbreekt het bij u aan inzicht. Belgie als natie-staat is met Europa ook niet meer, feitelijk heeft u al twee paspoorten: Europa en Belgie met alle nadelen daarvan. Wanneer u een vraag heeft kunt u een antwoord verwachten, anders zou ik zeggen, onthoud u van commentaar.

  Gideon Krols

  (15 mei 2018 - 06:33)

  Eric, ik trachtte door Jules, Benjamin en Piet/Peter aan te halen een reaktie uit te lokken, het is niet zo dat de analyse van deze personen geheel geen kern van waarheid bezitten, ik ben het eens met een strijd tegen datgene dat onze heilige moederkerk belaagd, nog meer ben ik ergens voor, onze kerk. Maar wat ontbreekt hier is oplossingen voorwaarts of initiatieven daartoe, wat hier nogal heerst is dialectiek zonder eind. Houd je toch maar Goed Eric, en wel bedankt voor je reaktie, die gaf je me dan toch broeder.

  Gideon Krols

  (15 mei 2018 - 06:55)

  Paul, je/u/you, Gij, lijkt me nogal katholiek, als katholiek ben je ingelijfd in de kerk, dus feitelijk aanvaard je een vorm van theocratie, die je wapent tegen een demoncratie, daar gaat het om, waar sta je als katholiek. Je haalt er Peron bij, beside the point. Je schetst een profiel voor een kandidaat Bisschop, dus je spreekt een politieke voorkeur uit. Politiek zijn er alleen Christen Demoncraten nog, het katholieke is daaruit al verdwenen. Mijn pleidooi gaat over het restaureren van de katholieke waardigheid, opdat we geen tweederangs burgers meer zijn in de natie staten landen van en in Europa, de oprichting ven een eigen “staat” zoals hierboven geschetst kan ons dat tweede paspoort geven (dat we impliciet al hebben), met rechten en middelen te strijden voor Onze Heilige Moederkerk, en dus onze gelovigen, dat is mijn punt. U noemt het een theocratie, ik noem het openbaren van De Theocratie, zoals bedoeld door onze lieve Heer.

  edwin vissers

  (15 mei 2018 - 07:00)

  dg ,het was maar een opsomming van zijn werkelijke taalgebruik ,maar je kan de waarheid niet aan westerlingen papkindjes

  Gideon Krols

  (15 mei 2018 - 07:08)

  Edwin, het is ook een kunst zodanig te beledigen dat het aanzet tot reorganisatie van beoordelende naar begeleidende kerk, een kerk die weer identiteit geeft, maar goed, wat gaan we er aan doen, hoe verenigen we ons? Politiek via Christen demoncraten? Dacht het niet meer.

  edwin vissers

  (15 mei 2018 - 07:43)

  Doel?

  Het doel van de Laura is de heiliging van al wie er aansluiting bij zoekt. We zoeken het Rijk Gods en anders niet. Het voortdurend gebed in smeken, danken en loven hoort bij de vruchten van zo’n leven. De middelen zijn enkele beproefde instrumenten uit het monastieke atelier van alle tijden: lectio divina, psalmodie, stilte en eenzaamheid, stille meditatie, nachtwaken, vasten, het hele sacramentele leven, voorspreken, de rozenkrans, het Jezusgebed, aanbidding, vriendschap, geestelijke begeleiding, pelgrimeren,gastvrijheid…. Geen lijst is volledig en ieder gebruikt de instrumenten die bij hem of haar passen, zoals God het ook toelaat.

   Mirmar Groet

   (19 mei 2018 - 00:12)

   Misschien is er wel een teveel aan … manieren van gebeden gegeven door de Kerk, door de Mariaverschijningen, de Waarschuwing.
   Door de bomen zie je dan het bos niet meer.
   We zouden terug moeten naar de eenvoud, die van hoe Christus het deed en de apostelen. Zonder te veel toeters en bellen. Katholieken hebben een teveel aan alles. Protestanten misschien een te weinig, maar daar is het wel wat rustiger aangekleed in de Kerk. Dat geeft veel meer rust, dan tig beelden, drukke kleuren etc.

  DGT

  (15 mei 2018 - 10:34)

  Mgr. de Korte heeft zich naar mij idee al tegen Kardinaal Eijk gekeerd.

  Guido Jordens

  (15 mei 2018 - 11:06)

  Allemaal zeer pijnlijk. Vader maak ons één!

   Gideon Krols

   (17 mei 2018 - 08:30)

   Guido Jordens, helaas dat is verre van ons, eerst alle katholieken op aarde verenig U, een solidairistisch reveil, dan pas weer iets met de andere christensoorten, consolidatie, revitalisatie en dan restauratie Guido. We hebben een Base Line nodig in de kerk, iets waar we houvast en uniforme identiteit aan ontlenen, ik hanteer tot heden de cathechismus van de katholieke kerk uitgave engels anno domini 2017-2018, wellicht wordt Peter nu boos, maar dat is wel mondiaal beschikbaar, een kunstwerk op zich, en voor iedereen toegankelijk, immers de kerk is openbaar, pneumatisch, spiritueel en apostolisch, waarbij ook dwalende bisschoppen hier en daar als de apostelen van Christus voor mij fungeren, zij staan daarvoor symbool bij dwalen en zijn het indien waarachtig, dat zullen we zelf moeten onderscheiden, maar wij leken kunnen een base line afspreken. Zie verder mijn strategie voor de kerk van Christus in volheid in de Rooms Katholieke Kerk te leven bij Schisma bisschoppen etc. Peter heb jij moeite met Lumen Gentium dan, subsistit in?

  Mirmar Groet

  (15 mei 2018 - 21:38)

  De verschillen zijn gewoon groter dan naar tot nu toe naar buiten gekomen is. Het Katholiek Forum net heeft er wel een neus voor om het naar voren te brengen.

  Maar o, wee, als ik iets in die trant in mijn nogal (progressieve) omgeving zou zeggen.

  En dan nog dit. Een traditioneel priester (niet uit Nederland) zei al een tijd geleden tegen mij, toen ik hem een en ander vertelde over wat hier geschreven staat over de paus,, om toch vooral discreet te blijven, als het om de paus gaat .

  Discreet? Wat is discretie eigenlijk?
  In ieder geval nemen Restkerk.net en het Katholiek Forum net geen blad voor de mond als het om de paus gaat. De Waarheid is immers ook belangrijk.

  Maar in Nederland is men zo bang iets over de paus te zeggen, dat zelfs in de Kerk ook politiek correct gedrag lijkt te bestaan ten koste van de Waarheid.

  Maar als kardinaal Eijk wat zegt is de kritiek niet van de lucht, wantkardinaal Eijk wordt dan als boosdoener neergezet.

  In Nederland mag je lang niet altijd zeggen wat je denkt, ondanks het feit van vrije meningsuiting en ondanks het feit dat we (in naam?) nog altijd in een vrij land leven. Nederland is een bijzonder vrij land zo. Valt wel op. Nederlanders inmiddels al meerdere malen betrapt op slecht gedrag in het buitenland.

  Nederlanders leven in een vrij land en zeggen dat ook, houden van genieten. En gek toch, Nederlanders zijn tegelijkertijd o, zo bang voor de publieke opinie. Waar of niet waar?

  Gideon Krols

  (16 mei 2018 - 08:25)

  Mirmar Groet, je zit blijkbaar nog steeds vast aan de identiteit “Nederland” maar wat is dat? Oranje? Nederland is voor mij geen identiteit, wij zijn katholieken, het wit gele gevaar zoals onze grootouders ook wel werden genoemd in dat Nederland, personen met een dubbel paspoort etc. Nederland is geen vrij land, je bent pas vrij wanneer je weet waaraan je je bindt, en wij binden ons, linksom, of rechtsom, toch aan het pausschap, De Paus, aan die instelling van Christus, los van of we de persoon Franciscus wel of niet leuk vinden. Doulus Christus zijn we, slaven van Christus, vrijwillig, dat is je band en binding. Nederland is geen persoon maar een kunstmatige constructie, in stand gehouden door repressieve koppige protestanten, die langzaamaan het licht gaan zien en zich scharen bij de oer christenen, de katholieken.

   Mirmar Groet

   (19 mei 2018 - 00:06)

   De oer christenen die katholieken zijn volgens u, leven óf met een oer vertrouwen óf met een oerangst. Met het laatste ben je slecht klaar en is het leven nog moeilijker dan het al was of is.

   Je zalle de duivel maar op je hiele hewwe of in je nek voele hoige. Dus niet te hard loupe en rustig bloive en as je een pornoblad vinde, zelf as ‘t een softie-pornoblaadje is, metien in de afval emmer gooie, zodra je thuis benne en voordat iemand het ôk maar leze kenne. Want manne, je wete ut wel, gelegenhoid maakt de dief.

   Wete jullie nag dat de pestoor vooral zoit dat we de zunde beter niet doen kenne!?

   Dit was ien van de preke van de pestoor, de beste en kortste preek in Westfriesland. Makkelijk nei te vertelle! En precies de kloe (clou).
   Met dank ôk an Jan Pannekeet, maar of die zelf katholiek was, dat weet ik oigenlijk niet. Maar ut was wel een rake vertelling in ut Westfries.
   Katholieke hebbe ôk de naam dat ze wel grappig kenne weze. Dat hebbe we allemaal gemeen, as ut goed is, zelfs al dwale we soms of, wat oigenlijk niet ken, natuurlijk. Maar zolang Jezus nag niet terugkeert is kenne we nag terug en os bekere. Maar wai hebbe maar priesters tekort en dat is wel lastig, oor.
   De groete uit ut Noord-Hollandse.

   Mirmar Groet

   (19 mei 2018 - 00:20)

   Nee, ik voel mij al enige tijd vervreemd van Nederland, het voelt niet meer echt als mijn eigen land

   Dat komt niet door de invasie van moslims, maar meer door het verval van waarden en normen in onze eigen Nederlandse maatschappij.
   Ook moslims zien wat hier gaande is en zeggen soms dat wij niet doen wat God zegt.
   En ook dat we onze regering erop aan zouden moeten spreken wat zij verkeerd doen.
   Zij zien dat de democratie niet (meer) werkt hier.
   Als het Westen onder invloed van Amerika daar bommen gooit, dan komen er straks koekjes van het eigen deeg van het Westen. Tja … Ik kan ze soms geen ongelijk geven. Ik schaam mij als Nederlandse soms. En soms ook omdat ik het als katholieke vrouw ook niet allemaal heb kunnen waarmaken.

  Gideon Krols

  (16 mei 2018 - 14:39)

  LS, heerlijk psychologisch verantwoord deze site, doet echt goed eea eens te spuien, lekker inhoudelijk zo, mooi?

  Wordt er nog op argumenten ingegaan opdat we er elkaar voordeel mee kunnen doen? Opdat we onze messen kunnen slijpen en onze pennen kunnen dopen? Ter meerdere eer en glorie van God? Kom zeg, katholieken, waar is Christianus Sum gebleven? Broeder en zusterschap? De Paus, deze, de onze, het zou je zoon kunnen zijn?

  Gideon Krols

  (17 mei 2018 - 08:24)

  LS, let wel broeders en zusters In Christus van De Rooms Katholieke Kerk, alles wat we hier schrijven is te volgen op Google, gewoon je naam tussen aanhalingstekens in typen en voila, we zijn dus te volgen, Big Brother is watching US,
  Gideon Krols
  Christianus Sum (een aloude uitroep van Christenen toen allen Katholiek, wanneer ze werden vervolgd of voorgeleid)

  Gideon Krols

  (17 mei 2018 - 09:18)

  LS,

  nog steeds geen commentaar broeders en zusters, lekker rustig zo, een mooie dag gewenst,

  Gideon Krols

  (17 mei 2018 - 11:17)

  LS,

  er zijn daarmee 2 partijen op aarde: United Christians (Catholic Hierusalem) en United Demoncrats (Israel), ik weet wat ik kies, dat is mijn “nieuwe” wereldorde, gestart in Genesis voor Christus Jezus, Maria en Josef, ge-openbaard 2018 jaar geleden. En van die organisatie is Onze Paus, opvolger Van Petrus Sint, het hoofd, de Priester, Profeet en Koning door Christus ingesteld.

  Gideon Krols

  (17 mei 2018 - 11:31)

  LS, we are Jeruzalem (katholieken) they are Israel, there are no united nations, Gideon that is the world today, as it was then. The tree of life vs the tree of sin, een mooie over simplificatie die nobel is. Wij zijn en blijven De Kerk der Katholieken die elkaar niet alleen op het forum ontmoeten, maar ook in het hospitaal en in het leger.

  Gideon Krols

  (17 mei 2018 - 11:43)

  LS, They are Isralamisme, etc., we are Jeruzalem. Wij zijn Van Het Lichaam van – & Het Huwelijk van Christus, zij tegen.

  dat is onze zaak, Gideon, dat is onze strijd, ons militantisme, penitentisme en triomfantisme, dus papisme, en katholicisme.

  Gideon Krols

  (17 mei 2018 - 12:15)

  Verbinding in de conferentie van bisschoppen

   Mirmar Groet

   (19 mei 2018 - 00:22)

   Ziet u die al?

  Benjamin Van Dyck

  (17 mei 2018 - 15:20)

  ☩JMJ☩

  Er is zopas een artikel verschenen op One Peter Five waarin Mgr. Athanasius Schneider spreekt over de maçonnieke infiltratie in het Vaticaan (“Interview: Bishop Schneider Addresses a New “Syllabus of Errors” for the Modern Church” – Maike Hickson – mei 17, 2018). Het is iets waar teveel bisschoppen stil over blijven; de vrijmetselarij is de “kerk van duisternis” waarover de Gelukzalige Catharina Emmerich over sprak, en die in haar visioenen geconstrueerd werd in Rome. Mgr. Schneider vergelijkt terecht de situatie van de Kerk met de toestanden vermeld in het Oud Testament, toen de afgodscultussen ook de Kerk binnengedrongen waren. Ezechiël 8 beschrijft de afgoderij in de Tempel van Jerusalem; heden heeft de afgoderij de kerkgebouwen geïnfiltreerd in de tijd van het Nieuw Testament.

  Sinds de val van de Pontificale Staten onder de Gelukzalige Pius IX heeft de “kerk van duisternis” haar heerschappij gevestigd in de stad Rome, en de toestand van de Troon van Petrus is steeds benauwder en benauwder geworden, hetgeen geleid heeft tot de huidige miserie. Het verlies van de Pauselijke Staten is de grootste ramp geweest van de negentiende eeuw. Nu heeft een factie van vrijmetselaars in het Vaticaan wereldmachten achter zich om de agenda van de duivel door te voeren, de maçonnieke factie die achter het afbreken van het Geloof zit en achter de netwerken van clericale schenders van kinderen.

  Meer bisschoppen moeten hier over durven spreken, ook al is het levensgevaarlijk.

   Gideon Krols

   (17 mei 2018 - 21:00)

   Benjamin,
   mogelijk dat een deel van de clerici in “handen”zijn van vrijmestelarij, dat is ook onze strijd tegen het kwaad, die personen zijn automatisch uit de kerk, dus de facto machteloos, maar wees waakzaam Benjamin.

  edwin vissers

  (17 mei 2018 - 15:59)

  Saint Maria Faustyna Kowalska of the Blessed Sacrament, OLM, popularly spelled Faustina, was a Polish Roman Catholic nun and mystic. Her apparitions of Jesus Christ inspired the Roman Catholic devotion to the Divine Mercy and earned her the title of “Apostle of Divine Mercy”.Meer op Wikipedia

  DGT

  (17 mei 2018 - 21:53)

  Ik denk dat we al twee Hervormde bisschoppen kennen, Mgr, de Korte en Mgr. Hendriks. Of ik moet mij vergissen.

  Gideon Krols

  (17 mei 2018 - 22:01)

  DGT, jij vergist je, er bestaan geen hervormde Bisschoppen, alleen katholieke.

   DGT

   (17 mei 2018 - 22:11)

   Het is echter duidelijk, dat de hervormers binnen de Kerk aan de verliezende hand zijn. Dat bedoel ik met hervormende (katholieke ) bisschoppen . Een schrijffoutje.

    Gideon Krols

    (17 mei 2018 - 22:16)

    DGT, niet de hervormers in de kerk verliezen, dat zijn altijd de gelovigen, verliezen wanneer er dis-unity is. De kerk hervormt zich permanent, dat weet je, dus de hervormers van vandaag zijn de behouders van morgen en zo verder. De kerk lijdt aan leidzaam toeziende katholieken, christenen dus, die wellustig zelfs uitzien naar het volgende kerkschandaal, liever nog dan de handen uit de mouwen te steken en eenheid te brengen, het zijn een soort van joustende knechten die zich miskent voelen.

    Mirmar Groet

    (17 mei 2018 - 22:23)

    Een vriend van paus Franciscus van een andere kerkgemeenschap zei over protestanten en katholieken: We are All catholics. There are no protestants.” Er komt soms in sommige artikelen in kranten en/of websites, dat er geen reden is nog te schoppen tegen de Kerk (In wat voor opzicht?) En dat alle protestanten eigenlijk katholiek zijn, dat kan maar dat hangt feitelijk gezien af van hun interpretatie van hun geloof.

    Hoe het ook zij, geschiedkundig gezien kwamen protestanten wel degelijk uit de R.K.Kerk.

     Gideon Krols

     (17 mei 2018 - 22:36)

     Precies Mirmar, als protestanten Luther weghalen uit hun theosofie, dan zijn het katholieken zoals de kerk eens was, maar dat vergt veel van hen, want ze menen dat ze zo vrij zijn, en zich gebonden voelen wanneer ze in 1 kerk zitten, terwijl ze juist heel onvrij en zoekend zijn, want Vader en Moederloos. Dat zorgt voor die theosofie van hen van gedachtenis, terwijl wij menen dat Christus aanwezig is. Maar ergens moeten er nog sporen zijn van dat katholicisme van voor hun afscheuring, ook hier weer lees die cathechismus er eens op na, je twijfelt daar nog over, breng het eens ter sprake bij protestanten, ze kennen hem wel, maar ontkennen dat voor jou, je hebt meteen een gesprek, en mogelijk hier en daar een conflict. Houd je goed Mirmar Groet.

      Mirmar Groet

      (22 mei 2018 - 18:25)

      Protestanten denken dat pausen slecht zijn. Sommigen denken zelfs dat de nu Heilige paus Johannes-Paulus II (+ R.I.P.) er een vriendin op nahield. Dat baseren ze op foto’s en video’s wellicht waarin hij met een vrouw in gesprek was, waar hij een goed contact mee had. Bij mij is dat niet bekend. Jezus sprak ook wel eens met een vrouw, bij de put, bijvoorbeeld. Maar ook over Hem doen de laatste jaren hardnekkig geruchten over een relatie met …. Maria Magdalena. Waarschijnlijk opgerakeld door het boek van Mel Gibson en het teruggevonden Evangelie van (St.?) Thomas. Dat gaat men dan als waar zien en Jezus krijgt daarmee in de ogen van velen een ander aanzien.
      Maar kwaadsprekers waren er altijd al.

   DGT

   (17 mei 2018 - 22:13)

   Natuurlijk zijn deze bisschoppen katholiek, maar ze kunnen wel hervormers zijn.

    Gideon Krols

    (17 mei 2018 - 22:18)

    DGT, precies, de bisschoppen zijn katholiek, de opvolgers van de apostelen, zij geven ook door, hun voor jou onbegrijpelijk, gedrag Christus door in deze tijd. DGT, Pax et Bonum.

     DGT

     (17 mei 2018 - 22:37)

     Ik heb het ook maar van dit artikel hierboven.

     DGT

     (17 mei 2018 - 22:39)

     En wat bedoel je met voor jouw onbegrijpelijk gedrag? Dat de bisschoppen tegenover elkaar staan, soms?

    DGT

    (17 mei 2018 - 23:26)

    Ik ben een Traditionele katholiek en daar ben ik trots op. Ik bedoel daarmee dat ik probeer volgens de katholieke leer te leven en het Evangelie. En dat alles volgens het missaal gedaan wordt tijdens de H. Mis. (Zowel als voor Vaticaan II als daarna). Ik houd niet van dat moderne in de kerk. Bijvoorbeeld dansen, wereldse liederen i.p.v. Katholieke/ christelijke liederen, e.d.
    En hervormen is prima. Er zijn belangrijke hervormers geweest, maar ook hervormers die ook belangrijk waren maar dan in negatieve zin, Deze hebben een schisma veroorzaakt. Zolang men maar niet buiten de katholieke leer gaat hervormen en het Evangelie als uitganspunt heeft en de Waarheid in ere houdt, En dit is Christus.
    En ik heb niet gezegd dat als bisschoppen de kerk willen hervormen, dit geen goede katholieke bisschoppen zijn. Alle goeds en vrede.

     Gideon Krols

     (17 mei 2018 - 23:34)

     Ik ben een katholiek en dus traditioneel, dansen wereldse liederen en 4-5 mei vlaggen in de kerk kan voor mij ook niet in het huis van God, Hervormen, reorganiseren wekt altijd weerstand, de instelling van de kerk van Christus wekt nog wel de meeste weerstand, zelfs nu nog, we hebben niet voor niets vijanden. Er is maar 1 schisma, die met de Orthodoxen, en we gaan eens weer met twee longen ademen. Verder DGT, niemand vind het leuk te erkennen dat we de kerk uitbouw in noord europa verkeerd hebben ingeschat, maar we hebben een mogelijkheid dat te keren, dat gebeurde vroeger ook, werk daaraan met constructieve voorstellen, ik spreek liever van constructie etc, dan van postief/negatief, dat wordt te psychologisch, maar mag wel hoor, Pax et Bonum to you too.

  Gideon Krols

  (17 mei 2018 - 22:46)

  DGT, precies het artikel hierboven, welk waarheidgehalte heeft dat? Bisschoppen zijn ook mensen en dus is hun gedrag sosm irrationeel/verwarrend etc. en lijkt het alsof ze tegenover elkaar staan, maar puntje bij paaltje, het blijven de bisschoppen, opvolgers van de apostelen, anders hebben we predikanten/dominee etc. chaos dus.

  Mirmar Groet

  (22 mei 2018 - 18:34)

  Als bisschoppen Eenheid willen laten zien en uitstralen zouden ze ook met één mond moeten spreken, zodat er geen verwarring (meer) kan zijn/ontstaan. En de paus roept weerstand en lof op, net als bij Jezus zelf, dat wel.

  Nogmaals, het Katholieke Nieuwsblad schrijft veel positiever op de huidige paus, en in dat blad zegt paus Franciscus niets verkeerds, want ze citeren hem dacht ik wel ‘letterlijk’.

  Mijnerzijds wat afsluitende vragen):
  Wat ziet de Restkerk.net met het Katholiekforum.net wel wat het Katholiek Nieuwsblad niet ziet?
  Of andersom:
  Wat ziet de Restkerk.net met het Katholiekforum.net niet, wat het Katholiek Nieuwsblad weer wel ziet?
  Wie jaagt meer het goede na? Wel waar of niet waar?
  Wie jaagt meer het kwade na? En is dat allemaal wel waar? Of toch niet allemaal waar?

  Piet

  (22 mei 2018 - 20:11)

  Aan Mirmar Groet..

  Ga op deze site of restkerk, eens wat weken of maanden terug in de artikelen..dan vind je het antwoord over de usurpator paus vrijmetselaar/illuminati.

   Mirmar Groet

   (23 mei 2018 - 23:58)

   Hoe komt het tocht dat het voor dit forum en Restkerk duidelijk is dat deze paus een Vrijmetselaar is en bij het Katholiek Nieuwsblad dan niet? Zij zijn toch niet blind en waren eerder ook zeer kritisch over paus Franciscus. Weten zij dat dan echt niet?

   Als het om discretie gaat, zijn de uitspraken van Restkerk én Katholiek Forum soms zelfs beledigend te noemen, ook al is dat terecht in jullie ogen. Ook dat kan de liefde verder laten bekoelen tussen katholieken onderling.

   Volgens mij zou dit alles nog best een keer behoorlijk kunnen escaleren. Die spanningen binnen de Katholieke Kerk alleen al maakt mij alleen maar ziek. De gewone gelovigen zijn de pineut, zij staan feitelijk in de kou (figuurlijk).

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.