De Heilige Gregorius van Nazianze over de Heilige Drievuldigheid

 

“Behoudt bij dit alles en vóór alles de kostbare geloofsschat, waarvoor ik leef en strijd, en die ik op mijn laatste tocht als reisgenoot zou willen meenemen, die mij alle smarten doet verdragen en alle genot doet geringschatten. Ik bedoel hiermee het belijden van het Geloof in de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Deze belijdenis vertrouw ik vandaag aan u toe. Hiermee zal ik u zowel in het water onderdompelen als u er weer uit omhoog heffen. Haar geef ik mee als gezellin en beschermster voor heel uw leven: de éne Godheid en macht die één is in drie Personen en tegelijk drie Personen bevat, één zonder ongelijkheid van substantie of natuur, zonder hogere graad die verheft, of lagere graad die verlaagt.”

“De Heilige Drievuldigheid is de oneindige natuurgemeenschap van de drie Oneindigen. Ieder is, op zich beschouwd, geheel God. God zijn Zij alle drie, als Zij tezamen gedacht worden. Nauwelijks komt bij mij de gedachte aan Hun één-zijn op of ik word omstraald door de drie goddelijke Personen; nauwelijks heb ik een onderscheid in drie goddelijke Personen gemaakt, of ik word in gedachten weer teruggebracht tot Hun één-zijn.”

H. Gregorius van Nazianze, Orationes theologicae 40,41

 

Deel dit artikel:Share on Facebook5Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  A. G. Stinus

  (22 april 2018 - 20:00)

  Interessant artikel. Dank.
  … Over het mysterie van de H. Drie-eenheid kan men het best nadenken aan de hand van de Kerk en haar leer, en inderdaad ook aan de hand van mensen zoals de heilige Gregorius van Nazianze.
  … Het mysterie van de H. Drie-eenheid is een mysterie van 3 goddelijke Personen, in oneindige liefde verbonden.

  willy

  (23 april 2018 - 11:31)

  goed artikel, dit mysterie drie in één blijft zeer interessant!

  Eric

  (26 april 2018 - 04:51)

  Het is inderdaad een interessant verschijnsel, daar in de jaren 1950 toen de wereld nog geheel Katholiek leek tijdens de toen nog ernstige godsdienstles aan zeven-tot-negenjarigen werd medegedeeld dat God vele namen heeft die niemand kan noemen in de zin van betekenis verklaren. Tevens werd ons op een dag (tweede studiejaar 1957) na de godsdienstles ook verteld dat we van apen afstammen. Verwarring!

  Waarom beperkt men zich dan tot drie namen?
  Het mysterie wordt daarom niet minder, maar het lijkt wel zo.

  In die tijd voerde men strijd tegen het arianisme dat Jezus niet als Zoon van God wilde aanvaarden. Men kan opwerpen dat “drievuldigheid” een belangrijk argument was tegen arianisme en dat daardoor sedertdien de andere namen van God naar de achtergrond verdwenen.

  Begrijpelijk wel, maar is deze beperking juist? Waarom zich beperken?

  Juist omwille van het mysterie kan men immers geen voorkeur geven aan drie uit de vele.
  Misschien moet men dit eens verder onderzoeken! Nu lijkt het een mysterie in het mysterie!

  Ook is het opmerkelijk dat Gregorius hoge titels ondanks aandringen weigerde!

  A. G. Stinus

  (26 april 2018 - 16:04)

  Beste Eric,
  … Het zal in de katholieke Kerk en in werkelijkheid voor eeuwig blijven : er zijn juist geteld 3 goddelijke Personen, noch min noch meer. De liefde tussen deze 3 is de oorsprong van de liefde van God voor de mens.
  … Soms wordt het zo voorgesteld : de Vader heeft de Zoon (vóór alle tijden) voortgebracht ; de Liefde tussen de Vader en de Zoon is zo groot dat die Liefde zelf een Persoon geworden is, namelijk de heilige Geest. Maar de heilige Drie-eenheid blijft toch een mysterie …
  … Interessante info daarover is te vinden in de Catechismus van de katholieke Kerk.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus.

  Peter

  (26 april 2018 - 23:19)

  Het credo zoals het wordt gebeden in het H. Misoffer.

  Ik geloof in één God
  de almachtige Vader
  Schepper van hemel en aarde,
  van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

  En in één Heer, Jezus Christus,
  eniggeboren Zoon van God,
  vóór alle tijden geboren uit de Vader.

  God uit God, licht uit licht,
  ware God uit de ware God.
  Geboren, niet geschapen,
  één in wezen met de Vader,
  en door Wie alles geschapen is.

  Hij is voor ons, mensen,
  en omwille van ons heil
  uit de hemel neergedaald.

  Hij heeft het vlees aangenomen
  door de Heilige Geest
  uit de Maagd Maria
  en is mens geworden.

  Hij werd voor ons gekruisigd,
  Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus
  en is begraven.
  Hij is verrezen op de derde dag,
  volgens de Schriften.
  Hij is opgevaren ten hemel:
  zit aan de rechterhand van de Vader.

  Hij zal wederkomen in heerlijkheid
  om te oordelen levenden en doden
  en aan Zijn rijk komt geen einde.

  Ik geloof in de Heilige Geest
  Die Heer is en het leven geeft
  Die voortkomt uit de Vader en de Zoon;

  Die met de Vader en de Zoon
  tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
  Die gesproken heeft door de profeten.

  Ik geloof in de ene, heilige, katholieke
  en apostolische Kerk.

  Ik belijd één doopsel
  tot vergeving van de zonden.

  Ik verwacht de opstanding van de doden
  en het leven van het komend rijk.

  Amen.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.