Steeds meer euthanasie onder kankerpatiënten

Foto: LifesiteNews

Uit een enquête over beslissingen omtrent het levenseinde bij Vlaamse kankerpatiënten is gebleken dat meer dan één op de tien sterfgevallen (10,4%) het gevolg was van euthanasie of zelfdoding bijgestaan door een arts.

De studie, gepubliceerd in The British Journal of Cancer, was gebaseerd op een vragenlijst die naar Vlaamse artsen was gestuurd die een representatieve staal van alle sterfgevallen in Vlaanderen hadden gecertificeerd. De artsen werd gevraagd of zij, in het geval van een niet-plotselinge of onverwachte dood, ofwel een levensverlengende medische behandeling hadden achtergehouden of ingetrokken, ofwel de verlichting van pijn en/of andere symptomen met geneesmiddelen hadden geïntensiveerd met de mogelijkheid om de dood te bespoedigen, ofwel geneesmiddelen hadden toegediend, verstrekt of voorgeschreven met de uitdrukkelijke bedoeling om de dood te bespoedigen.

Groot aantal euthanasiegevallen

Het rapport zegt dat “meer dan één op de 10 sterfgevallen (10,4%) het gevolg was van euthanasie of door een arts geassisteerde zelfmoord, wat een aanzienlijke toename is van de 5,6% van alle sterfgevallen door kanker in 2007 en aanzienlijk hoger dan het algemene percentage van 4,6% opgenomen in 2013.” Het stelt ook vast dat “dit hoge percentage van geassisteerde sterfte consequent opvalt in alle kankergroepen” (variërend van 8,7% voor genito-urinaire kanker tot 12,6% voor de luchtwegen), en dat het niet significant verschilt tussen kankertypes.

Doden zonder toestemming

Misschien wel het meest verontrustende aspect van het rapport is de bevinding dat “het toedienen van medicijnen met de expliciete bedoeling om de dood te versnellen (levensverkortende handelingen) zonder het uitdrukkelijke verzoek van de patiënt zich voordeed in 1,8% (1,0-3,4%) van de sterfgevallen door kanker tijdens de bestudeerde periode.” De auteurs van het rapport verwerpen het idee van de ‘slippery slope’[1] met betrekking tot dit bewijs van patiënten die zonder toestemming zijn gedood en zeggen: “Er is geen duidelijk bewijs gevonden om deze angst te ondersteunen.” In België en Nederland, waar euthanasie al vele jaren legaal is, is het aandeel van sterfgevallen waarbij levensbeëindigende drugs zonder expliciet verzoek van de patiënt werden gebruikt, sinds de legalisatie niet gestegen.”

Wat is er aan de hand?

Ze suggereren ook dat bij veel gevallen van levensverkortende handelingen uitgevoerd zonder toestemming van de patiënt het in feite over het geven van opioïden voor pijn- en symptoombeheer kan gaan en niet over opzettelijke euthanasie – ondanks de verwijzing naar de expliciete bedoeling om de dood te bespoedigen. “De praktijk van het gebruik van levensbeëindigende geneesmiddelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt kan dus in werkelijkheid meer lijken op intensieve pijnverlichting met een ‘dubbel effect’ dan op niet-vrijwillige beëindiging van het leven.” Dit is echter op zijn best verwarrend, wanneer de studie een aparte categorie had voor pijnmedicatie die de dood versnelde. Bovendien zeggen de auteurs verder dat “de besluitvorming [bij alle levensbesparende beslissingen] in bijna 20% van de gevallen plaatsvond zonder de inbreng van de patiënt.” Ze geven toe dat dit onethisch is en zeggen: “volgens het ethische principe van autonomie van de patiënt, moeten alle mogelijk levensverkortende beslissingen met de patiënt worden besproken, tenzij hij of zij expliciet anders heeft gezegd.”

 

 

Artikel van LifesiteNews: “10% of cancer patients killed by euthanasia, some without consent: Belgian study
vertaling van Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum

 

[1] [d.i. het idee dat het openzetten van bvb. euthanasie in zeer beperkte gevallen zal lijden tot een steeds grotere uitbreiding van het aantal gevallen waarin het is toegestaan en tot een steeds groter misbruik van de regels. Dit idee blijkt in de praktijk waar te zijn.]

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Hiëronymus Saepinus Author

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

Comments

  willy

  (16 april 2018 - 12:36)

  Dat is een teken van deze tijd, de mens die zelf zijn einde kiest, en kanker is wel een vreselijke ziekte die hopelijk ooit overwonnen kan worden, laat ons dat hopen, goed artikel!

  A. G. Stinus

  (16 april 2018 - 15:12)

  Het absolute respect voor het leven daalt gestadig, zowel bij gewone mensen als bij medisch personeel. Een zeer droevige ontwikkeling, die het gevolg is van geloofsafval en het steeds meer “materialiseren” van de samenleving.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *