Nederlandse Katholieken in opstand

“Bisschoppen moeten Franciscus terecht wijzen”

 

 

Op 9 april dienden prominente Nederlandse katholieken bij hun bisschoppen een petitie in tegen de “destructieve richtlijnen” van paus Franciscus, dat meldt Radio Maria Nederland.

Intellectuelen en priesters hebben de petitie ondertekend, waaronder de beroemde psychiater Gerard Aardweg en gepensioneerd professor Wilhelmus Witteman van de Technische Universiteit Twente.

In de petitie worden de belangrijkste schandalen van Francis opgesomd, waaronder Amoris Laetitia, zijn steun aan de pro-abortus politici Emma Bonino en Lilianne Ploumen, zijn initiatieven ten gunste van vrouwelijke diakens, getrouwde priesters en contraceptie, zijn lof voor Martin Luther, zijn houding ten opzichte van de islam en zijn onderhandelingen met de Chinese communisten.

De petitie vraagt de Nederlandse bisschoppen Franciscus te waarschuwen om op dit “moment van verwarring en onzekerheid” geen “ernstige fouten” te begaan tegen het Geloof.

Beluister de Petitie op Radio Maria: klik HIER

 

 

Deel dit artikel:Share on Facebook17Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  Bart

  (10 april 2018 - 21:18)

  En hier in ons belgenlandje slaapt men alweer rustig verder…anders wel gesust door een of andere bisschop.

  edwin vissers

  (11 april 2018 - 05:24)

  Daar trekt hij zich niks van aan ,hij is de uitverkoren valse profeet ,dadelijk komt de antichrist Obama er aan ,een atoombom bij new York zet alles in werking .de nieuwe wereld orde ,en de nieuwe wereld religie .

  willy

  (11 april 2018 - 10:33)

  Dat is zeker goed nieuws, maar deze paus kennende daar zit hij niet mee, het enige wat we kunnen hopen is dat zijn pontificaat zeer snel eindigt en hoe rapper hoe liever !!!

  Sergeant yves

  (11 april 2018 - 11:37)

  Alles komt tot de climax Het schisma begint zich duidelijk af te tekenen, ook de huidige ontwikkelingen in de wereld zijn zeer verontrustend. We zijn dichter dan ooit een derde Wereldoorlog nabij. Dit houd tevens in dat de boodschappen in het boek der waarheid angstwekkend accuraat zouden zijn. In alle geval gaan de profetieën van Fatima en La Salette naar hun voltooing.

  Piet

  (11 april 2018 - 12:47)

  A. G. Stinus

  (11 april 2018 - 13:10)

  … Ik denk dat deze mensen in Nederland gelijk hebben. In deze tijd van verwarring, zeker ook in de Kerk, hebben de gelovigen echte leiding nodig, en geen extra verwarring.
  … Met deze paus lijkt het of hij de hele wereld beschouwt als één grote jezuïetengemeenschap, waarin de gelovigen zelf de juiste “onderscheiding” zullen maken. Dat laatste is natuurlijk een grote illusie.
  … Ook de Nederlandse kardinaal Eijk heeft terecht om duidelijkheid gevraagd.

  Piet

  (11 april 2018 - 20:41)

  Aan Edwin Vissers…deze paus is ‘n valse profeet maar niet Dé Bijbelse valse profeet …maar net als de valse profeet heeft hij een inborst van verleiding.

  Als je zo overtuigd bent bedenk dan of hij naar Openb.13:11-17 geheel de macht uitoefent van het eerste beest enz.
  Ga dan al die informatie tot en met vers 17 bekijken of dat op de usurpator paus van toepassing is en beoordeel dan opnieuw of je oordeel juist was cq. is.

  Ikzelf denk dat je mis bent.

  Peter

  (11 april 2018 - 20:52)

  Als die klachten, en ik zeg wel “als”, Rome bereiken, dan worden die verticaal geklasseerd … in de prullenmand.
  Iemand die een leugenaar of een ketter is en die bekent dat hij een leugenaar of een ketter is, is geen leugenaar of ketter meer want hij spreekt dan de waarheid. Ik heb dat van die “clerus” in Rome nog nooit gehoord of gelezen.
  Dus …

   DGT

   (13 april 2018 - 12:22)

   Valse profeten zullen altijd bestaan. Trouwens Openbaring hoofdstuk 13 gaat over de GROTE ANTICHRIST, dat is geheel anders dan een valse profeet of anti paus. Deze ANTICHRIST doet zich voor als de terugkerende MESSIAS.
   Trouwens ieder de Christus ontkent en het Evangelie is een kleine antichrist.

  edwin vissers

  (12 april 2018 - 04:00)

  Zoals ik eerder zei over Bergoglio, vanaf de eerste dagen van zijn pontificaat, de schade toegebracht aan de zielen veroorzaakt door deze Diabolische Narcistische Peronistische Fascist (Bergoglio dus) is verschrikkelijk op gebied van omvang en snelheid, volledig ongezien en de enormiteit is niet enkel bekend aan God. Satans plan met Bergoglio betreffende de Kerk is eenvoudig: alles in diskrediet brengen met de simpele maar vage woorden van Bergoglio. Dit omvat de hele Decaloog, de meest heilige Rozenkrans van de H. Maagd, het bestaan van de Hel, het H. Misoffer en de Werkelijke Tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie en het hele begrip van de Onveranderlijke objectieve Waarheid. Met ander woorden, complete chaos. Hagan lio, zoals de man zelfs zei.

  De gigantische misdaad tegen de mensheid die Bergoglio uitvoert – en overweeg eens dat Bergoglio zeker het potentieel heeft om één van de personen te zijn die eindigen met het persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor het verlies van zielen tot de eeuwige verdoemenis, boven Luther, boven Mohammed, Siddharta,… – zal ongezien en ongemerkt doorgaan tot op het moment dat Onze Heer en Redder Jezus Christus terugkeert in glorie… Tenzij er positieve, proactieve tegenmaatregelen worden genomen. Afzetting en banvloeking zijn die tegenmaatregelen, en ze moeten uitgevoerd worden door bisschoppen. Leken kunnen dit niet doen. Enkel bisschoppen.

  Satan heeft zijn zet gemaakt. Hij heeft de Stoel van Petrus, en zijn werktuig Bergoglio kraamt bijna elke dag een diabolische uitspraak uit – om te desoriënteren, te verwarren en te misleiden of menselijke zielen weg te leiden van de Waarheid van Jezus Christus en Zijn Heilige Kerk. Zoals ik al zei vanaf het begin van deze epische catastrofe, zullen Bergoglio’s woorden gebruikt worden als een gesel om genadeloos en onophoudelijk Onze Heer te geselen – maar er is een schild dat kan en moet opgericht worden, een antwoord dat kan en het antwoord zou moeten zijn op elke uitroep van: “Wel, paus Franciscus zei…”, en dat antwoord is: “Paus Franciscus werd afgezet en gebanvloekt omdat hij een ketter is.”

  Kijk mensen, het spel is bijna over. We hebben niet veel tijd meer. De (trouwe) bisschoppen hebben twee keuzes: ofwel Bergoglio afzetten en banvloeken, ofwel aftreden.

  Dit is wat er gebeurt wanneer lafaards en verwijfden de gang van zaken bepalen. Hoe langer een gegeven groep wacht om daadkrachtig de agressor te confronteren, hoe erger de uiteindelijke nodige onvermijdelijke actie zal zijn om de vijand terug te dringen en te verslaan.

  Op een gegeven moment zal iemand Bergoglio moeten banvloeken om een geloofwaardig en betekenisvol dam op te werpen tegen zijn satanische en moordende uitspraken. Het zou zo snel mogelijk moeten gedaan worden, wat betekent, terwijl dat hij nog in leven is, en wat ook betekent dat hij moet worden afgezet. Omwille van de liefde voor God en voor het welzijn van elke menselijke ziel die nu en voorgoed in staat is om door Bergoglio’s diabolische leugens in de eeuwige verdoemenis te belanden, laten we een Onvolmaakt Oecumenisch Concilie bijeenroepen door de overblijvende bisschoppen die nog het Katholiek geloof bewaren en God boven alles beminnen. De Restkerk-strijder moet ofwel een tegenaanval lanceren, ofwel terugtreden.

  Dit schrijven heb ik eerlijk gepikt .

  DGT

  (13 april 2018 - 07:24)

  Volgens mijn krijgen zij geenszins een reactie. De Nederlandse Bisschoppen zijn pro Fransiscus en trappen en zijn false nederigheid. Daardoor kunnen ze niet meer door de regels lezen en zien ze niet meer hun daden. Heel anders dan de Duitse Bisschoppen die wel in opstand komen.

  DGT

  (13 april 2018 - 07:25)

  hun daden moet trouwens zijn daden zijn.

  William

  (13 april 2018 - 10:36)

  Ik denk dat de huidige paus steeds meer toont wat voor een groot visionair man hij is. Hij tilt het christendom op naar de oorspronkelijke boodschap van naastenliefde zonder onderscheid, zoals door Christus bedoeld. Hij heeft de steun van miljoenen maar moet opboksen tegen reactionaire krachten van eeuwen her, die vooral heimwee hebben naar de duistere middeleeuwen, waarin ze achter dikke muren beschermd, machtige heren waren die eropuit waren het volk dom te houden en te knechten. Andere verstandige en geleerde mensen zoals Prof. Dr. Torfs in Vlaanderen, zeggen ook al langer dat het maar een kwestie van tijd is vooraleer vrouwen gewijd kunnen worden. Deze paus is het licht waarop de Kerk al een eeuw wacht. Ik ben zeer hoopvol!

  Benjamin Van Dyck

  (13 april 2018 - 20:18)

  ☩JMJ☩

  Paus Franciscus is een vuile satanist die op een directe wijze beschuldigd moet worden door de hogere clerus van het verspreiden van ketterij. Zolang prelaten zoals Kardinalen Burke, Sarah, Brandmüller etc. dit niet doen is er geen vooruitgang. Zij moeten de opstand leiden; als zij het niet doen dan blijven leken ook hun mond houden. Ik zie echter geen enkel teken dat bepaalde Kardinalen van plan zijn om hun verantwoordelijkheid op deze manier op te nemen. Enkel een recent gerucht over een niet nader genoemde Kardinaal die volgens Antonio Socci de Paus gewaarschuwd zou hebben voor het verlies van het pauselijk ambt vanwege ketterij.

  Het is ook belangrijk om in te zien dat het niet eenvoudigweg Jorge Bergoglio is die de bron van kwellingen in de Kerk is; Paus Bergoglio is slechts de rotte vrucht van de Vaticanum II-revolutie. Ratzinger, de vorige, was evenzeer een modernist, en was één van de revolutionaire ‘periti’ tijdens het Concilie die de kerkelijke revolutie probeerden door te voeren. De strijd tussen de Ratzingerianen en de discipels van Martini (waaronder Bergoglio) is dan ook een Hegeliaans conflict dat de gelovigen wil afleiden van de echte strijd.

  Het zou wel eens kunnen zijn dat de nefaste krachten binnen het Vaticaan doelbewust aan het proberen zijn een schisma te creëren van grote proporties, waarbij Ratzinger ingezet zal worden om de Ratzingerianen als antipaus te leiden als gecontroleerde oppositie. Mogelijk zat er een gelijkaardig doel achter het ontstaan van het schisma eertijds van de FSSPX en de Sedevacantisten: interne weerstand tegen de revolutie verzwakken doormiddel van het creëren van kerkscheuringen als valse oppositie. Een tijd geleden werd er over Paus Franciscus verteld dat hij gezegd zou hebben dat hij misschien de geschiedenis in zal gaan als een Paus die een schisma veroorzaakt had in de Kerk. Dat Bergoglio het Pausdom haat was in ieder geval van in het begin van zijn pontificaat bekend, en hij heeft die haat geenszins weggestoken.

  De duivelaanbidders in machtsposities weten dat het Pausdom het zichtbaar “commandocentrum” van Christus op aarde is. Zij proberen er alles aan te doen om dat Pausdom te verzwakken en haar zending te verhinderen. Daarom ook proberen zij het Geloof betreffende de Sacramenten uit te doven onder Katholieken; wie niet aan de goddelijke kracht van de Sacramenten gelooft maakt er ook geen vruchtbaar gebruik van, en zo wordt het geestelijk schild en pantser dat de boze driften in de maatschappij tegen moet werken door Katholieken zelf ondermijnd, met alle desastreuze gevolgen en het kwaadaardig gejuich van de vijand als resultaat.

  Maak u geen illusies, mensen; Franciscus is een satanistische knecht van de vijanden van de Kerk en voert hun opdrachten uit. Hij wil zoveel vernietiging zaaien in de Kerk als hij maar kan. Denk dus niet dat hij zich zal inhouden omwille van petities en ‘beleefde’ uitnodigingen om toch maar niet zoveel verwoesting te zaaien. Neen, wat er nodig is, is dat hogere clerici hun plicht opnemen en regelrechte beschuldigingen van het verspreiden van heresie naar de Paus gaan richten, en dat de lekengelovigen zich dan letterlijk rondom die clerici gaan scharen om te voorkomen dat zij geassassineerd worden door logeratten. St. Thomas Didymus zei (Joh. 11, 16): “Eamus et nos, ut moriamur cum eo.” – “Laten wij ook gaan, opdat wij met Hem mogen sterven.”

  Hilary White, die in Italië woont, schreef dat het gerucht in de straten loopt dat Kardinaal Brandmüller, na de dood van Kardinalen Caffarra en Meisner, tot Kardinaal Burke gezegd had dat hij niet verder zou gaan, en dat Kard. Burke er toen mee ingestemd heeft om de zaak te laten vallen. Het kort opeenvolgend afsterven van uitgerekend die twee Kardinalen zag er van in het begin verdacht uit; mogelijk stonden zij op het punt van de oorlogshamer op te rapen maar is er iets “gebeurd” vlak voor dat zij het ter uitvoering konden brengen. Herinnert iemand zich de dood van Johannes Paulus I op de 33ste dag van zijn pontificaat?

  Momenteel zie ik nergens Kardinalen in Europa die bereid zijn hun leven op het spel te zetten om voor de Kerk te strijden. Het gevolg is dat we oorlogsrumoer aan de horizon horen. Vergeet nooit; oorlog is een goddelijke straf voor ketterij en apostasie. Hopelijk zal de goddelijke barmhartigheid het afwenden, maar God weet wat de nabije toekomst zal brengen.

  Petrus

  (14 april 2018 - 16:15)

  De traditionele Tridentijnse Rooms Katholieken zijn bezorgd over de uitspraken en handelngen van Paus Fransiscus. paus Franciscus zegt dat hij alleen maar de besluiten van het Tweede Vaticaanse Concilie uitvoert. Conclusie, de besluiten van het Tweede Vaticaanse Concilie zijn dus niet in overeenstemming met de universele leer van het Rooms Katholiek geloof. Dat betent dat de uitspraken van Paus Fransiscus schismatiek zijn. Iedere priester, bisschop, kardinaal of Paus die uitspraken doet die niet overeenkomen met universele leer van het Rooms Katholiek geloof zich schismatisch opsteld.

   A. G. Stinus

   (15 april 2018 - 15:57)

   Beste Petrus,

   … Door het 2e Vaticaans concilie kwam er in de Eucharistie meer mogelijkheid voor het gebruik van de volkstaal, zodat iedereen nu de dialoog met God beter kan volgen (hetgeen mooi is). Maar anderzijds heeft dat concilie ook niet het gebruik van het latijn uitgesloten. Verder zijn er nog altijd verschillende ritussen mogelijk.
   … Dus : het 2e Vaticaans concilie leidt niet tot moeilijkheden. Maar de ene paus legt soms andere klemtonen dan de andere. Men moet zich daar niet te veel aan ergeren.

   Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  DGT

  (14 april 2018 - 23:45)

  A. G. Stinus

  (15 april 2018 - 10:24)

  Beste William (13 april 2018 – 10:36),

  – Het is niet logisch wat je vertelt over de huidige paus. Die heeft juist gezegd dat de weg naar vrouwelijk priesterschap definitief gesloten is (“die deur is definitief gesloten” heeft hij gezegd).
  – De huidige paus heeft volgens mij wel verdiensten, maar ook grote nadelen : 1) verwarrend taalgebruik soms, die gelovigen zeker geen houvast geven 2) rare en dubieuze uitspraken over hertrouwde gescheidenen, vooral in verband met de communie ; zijn uitspraken daarover staan haaks op die van zijn voorgangers 3) hij denkt dat de mensen zelf en de priesters alles wel “goed zullen onderscheiden”, en dat is natuurlijk een grote illusie.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  Sabine

  (16 april 2018 - 07:54)

  Wat is er mis met Maarten Luther, eindelijk een Bijbel in eigen, verstaanbare taal, en geen latijn , waar niemand een snars van begreep en waardoor men de bevolking kon wijsmaken wat de zogezegde dienaren van God wilden in hun eigen voordeel en in dat van de macht.
  Priesters mogen volgens de bijbel, het Woord van God wel degelijk trouwen, Paulus stelt het celibaat wel als ideaal, om dat men dan God beter kan dienen en niet wordt afgeleid door de ectgenote ,maar als men van begeerte brand is het beter te trouwen, zegt hij. Een vrouw mag toch diaken zijn volgens de Bijbel? Dat is toch een dienstfunctie onder toezicht van een man of vergis ik mij?
  Ik las dat sommige ex- moslims de islam als de antichrist zien, zou kunnen , hij ontkent dat Hij de Zoon van God is. En dan doe je zijn verzoeningsoffer teniet.
  Ieder leven telt voor God en abortus is vaak een angst of egoistische reactie , dus fout. Ik heb nog geweten van een nonneke dat abortus aanraadde aan een jong meisje, anders mocht ze haar studies niet afwerken, foei.
  contraceptie: God heeft ons het verstand gegeven onze vruchtbaarheid te beheren, niet iedereen is financieel, emotioneel enz. in staat een groot gezin op te voeden . De kwaliteit telt , niet de kwantiteit.

  A. G. Stinus

  (19 april 2018 - 16:38)

  Beste Sabine,
  De katholieke Kerk en God vragen niet dat je zo veel mogelijk kinderen op de wereld zou zetten. Lees er op internet maar de (korte) encycliek Humanae Vitae van de zalige paus Paulus VI op na. Maar om te handelen in overeenstemming met Gods wil kan alleen periodieke onthouding (P.O.) toegelaten worden om het aantal kinderen te beperken. Deze P.O. is tegenwoordig een zeer betrouwbare methode, mits goed toegepast.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.