Johan Braeckman van de UGENT: “De Evolutietheorie slaat nergens op”

Dit heeft natuurlijk niets met ‘evolutie’ te maken, maar alles met een ‘designer

In een bedenkelijk ‘sociaal experiment’, dat vorige maand aan de Universiteit Gent op de eigen studenten werd uitgevoerd, werden studenten door hun professoren met provocerende uitspraken bestookt. Verschillende professoren deden tijdens hun lessen – opzettelijk – twijfelachtige, provocerende, of zelfs totaal verkeerde uitspraken. Het doel was het kritisch denken van de studenten uit te dagen. De slagzin van de UGent is immers: “Durf denken”. Het hele ‘sociaal experiment’ dreigt nu als een boomerang in het gezicht van de Gentse Universiteit terecht te komen. Is dit ‘sociaal experiment’ ethisch wel verantwoord? Wordt de geloofwaardigheid van de Gentse professoren zo niet helemaal onderuit gehaald? Enkele weken geleden berichtten wij hier reeds van een ander bedenkelijk experiment in een Gents Atheneum, waarbij een juf opzettelijk de lessen ‘evolutie’ had gemanipuleerd, ook al om de reacties bij de leerlingen te testen. Het is duidelijk, dat Johan Braeckman hier de mosterd vandaan haalde. Het is duidelijk, dat dit soort van ‘sociale experimenten’ gebruikt worden om in kaart te brengen hoe ver men kan gaan in het voeden van studenten met ‘foute’ informatie. Dit alles ruikt eerder naar social engineering dan naar wetenschap.

Eén van de ‘controversiële’ stellingen die door professor Mirjam Knockaert (Ondernemerschap) werd geponeerd luidde: “Armoede is erfelijk”. Probleem met dergelijke stellingen is natuurlijk altijd, dat het ontzettend moeilijk is om te bepalen wat waar en wat niet waar is. Het is natuurlijk duidelijk, dat de Gentse professoren denken, dat iedereen die wil – op eigen kracht – uit de armoede zou kunnen kruipen. Dit is natuurlijk zeer vaak een illusie, want de stelling dat “armoede erfelijk is” zou zomaar kunnen kloppen. Maar, ook Johan Braeckman (Wijsgerige Antropologie) introduceerde – volgens de UGent – in zijn les ook “dubieuze, provocerende of zelfs totaal verkeerde uitspraken”. Naar onze bescheiden mening heeft deze mededeling van de UGent geen enkele nieuwswaarde aangezien Johan Braeckman, die bekend staat als een rabiate godsdiensthater, altijd “dubieuze, provocerende of zelfs totaal verkeerde uitspraken” in zijn lessen doet. Maar goed, dit keer zou Johan Braeckman in zijn les gezegd hebben, dat “de Evolutietheorie nergens op slaat”. Deze uitspraak is voor Johan Braeckman bijzonder te noemen, maar wil de ironie niet, dat net deze uitspraak correct is? Blijkbaar waren de studenten van Braeckman het allemaal eens met deze uitspraak aangezien niemand tegen deze stelling protesteerde.

Met dit bedenkelijke ‘sociaal experiment’ probeerde de UGent na te gaan hoe ver men het zou kunnen drijven vooraleer de studenten zouden reageren. Zo probeerde men het “kritische denken en durven” van de studenten uit te dagen. Men had natuurlijk kunnen weten, dat dit experiment op een fiasco zou uitdraaien aangezien ook nu weer slechts “enkele studenten in een overvolle aula openlijk de professor durfden tegen te spreken”. Het ligt natuurlijk niet in de aard van de Vlaming om professoren tégen te spreken. Vlamingen knikken “ja” en doen vervolgens toch hun eigen ding. Vlamingen zijn immers pragmatisch. Toch moet ik uit eigen ervaring toegeven, dat er inderdaad een mentaliteitsverschil bestaat tussen hoe de studenten in Gent en de studenten bijvoorbeeld in Leuven zich in “overvolle aula’s” gedragen. Een Gentse student krijg je in de aula nooit aan de praat, aan de Katholieke Universiteit Leuven valt dat nog wel mee.

Rector Rik Van de Walle van de UGent meldde vanochtend in ‘De Ochtend’ op Radio 1 het volgende: “Wij wilden echt uitstralen dat we sterke uitspraken durven te doen en we wilden de studenten ook uitdagen om te reageren. We hadden ook provocerende statements in het straatbeeld gehangen met daarop bijvoorbeeld een uitspraak als “vrouwenbesnijdenis is de beste manier om infecties te vermijden”. Ook daar hebben we reacties op gekregen: sommige affiches zijn overplakt of weggerukt, en er zijn commentaren bij geschreven”. Deze reactie komt natuurlijk perfect overeen met de Vlaamse aard. Vlamingen zijn inderdaad rebels, vooral als niemand het ziet. Rik Van de Walle klaagt echter aan dat het in de auditoria wel een ander verhaal was. Zo weet hij te vertellen, dat op de uitspraak “Studenten zijn slaven van hun smartphone” wél reactie kwam. Rik Van de Walle stelt: “We moeten dus misschien nog meer moeite doen om de studenten te laten tegenspreken en om hen durf bij te brengen. We moeten hen wapenen om ook tegen gezagsdragers te durven ingaan”. Toch merkwaardig, dat de rector hier tot regelrechte rebellie oproept. Dat studenten de slaven zijn van hun smartphone is natuurlijk waar. De reden waarom deze ware stelling wél reactie uitlokte, is natuurlijk omdat dit rechtstreeks het ‘normale’ gedrag van de student zélf aan de kaak stelt. De huidige postmoderne student – die net zoals vroeger – zijn broek zit te verslijten op de universiteitsbanken, wil niet dat men hem of haar de les leest. Elk gedrag dat een individu tegenwoordig stelt, is ‘goed’ en kan géén voorwerp van discussie uitmaken, omdat ieder voor zich bepaalt welk gedrag hij of zij stelt of niet stelt. Tegenwoordig moeten we toch allemaal “respect hebben” voor ieders eigen mening en gedrag – homoseksuele daden bijvoorbeeld incluis – zoals Jozef De Kesel het ooit zei, behalve natuurlijk als om Geopenbaarde Waarheid gaat. Die mag natuurlijk met alle mogelijke faire en unfaire middelen bestreden worden. Ook hier moeten we weer vaststellen, dat de oproep van de Gentse rector, om een meer kritische geest aan de dag te leggen, niet wordt gedaan om tot een beter begrip van de werkelijkheid te komen, maar wordt ingezet als een wapen tégen sociaal ‘onwenselijke’ meningen en gedrag.

De Gentse rector had gehoopt, dat de studenten “wat sneller en heviger uit hun pijp zouden komen”. Want, “hoe straffer ze zouden reageren, hoe liever we het hadden”. Deze uitspraak van de rector moeten we helaas ook als onwaar kwalificeren, want welke professor zou hier nu op zitten te wachten? Ik moet hier onwillekeurig denken aan een discussieavond in Leuven waarbij de studenten vragen konden stellen aan de professoren. Er waren maar een handvol professoren komen opdagen, maar één van de vragen luidde: “Kunnen de proffen iets van de studenten leren?” Het antwoord van één van de professoren – de brave man, een Nederlander, is intussen overleden – zei: “Ik ben al 40 jaar met dit vak bezig. Wat zouden studenten mij kunnen leren?” Het hautaine antwoord lokte natuurlijk wél heel wat reactie uit, maar het illustreert ook perfect, dat professoren hun studenten zo goed als alles kunnen wijsmaken. Aangezien de meeste studenten – ondanks minimaal 12 jaar voorafgaandelijk onderwijs – werkelijke totaal onwetend zijn, en is dit toch vaak de bittere realiteit.

Van zodra de thematiek van het onderzoek specialistisch wordt, weten de studenten van niets. Maar, dat geldt evenzeer voor de collega-professoren die van mekaars onderzoek ook geen kaas gegeten hebben. Dit is volgens mij dan ook één van de grote problemen van hoe het wetenschappelijk onderzoek tegenwoordig georganiseerd is. De onderzoekers die zich met een bepaald specialistisch onderzoek bezighouden, zijn wereldwijd gewoon met te weinig, om elkaars werk te bekritiseren. Van zodra je een bepaalt niveau bereikt het, kan zo goed als alles waar zijn, omdat dat onderzoek niet meer empirisch geverifieerd kan worden. Onderzoeken worden dusdanig specialistisch, dat ze volkomen los komen te staan van de realiteit. Hoe zinvol is het bijvoorbeeld om een hightech chemotherapie op te starten waarbij de patiënt in kwestie het niet overleeft? Wat heb je aan je wetenschap wanneer die eigenlijk niet toepasbaar is, tenzij met drogredenen?

De Gentse rector probeert natuurlijk vruchteloos om zijn studenten “uit hun pijp te lokken”, want hij gaat natuurlijk voorbij aan het feit, dat de studenten daar aan de universiteit niet zitten om te discussiëren, maar wél om zo snel mogelijk een diploma te halen, om daarna op een makkelijke manier geld te verdienen. De inhoud van de lessen zal hen verder worst wezen. Dit wordt perfect geïllustreerd door het feit, dat studenten een grote aversie hebben voor het aankopen van studieboeken. Studenten besteden hun geld liever aan een iPhone dan aan een stapel boeken die ze toch niet lezen. De rector moet toch ook weten, dat sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur de studenten hun studieprogramma grotendeels à la carte kunnen samenstellen. De enige constante die hierbij wordt vastgesteld, is dat de studenten steeds de weg van de minste weerstand kiezen. Met andere woorden, de studenten kiezen de makkelijkste vakken van de softste professoren. Nooit eerder echter waren de examenresultaten zo desastreus als tegenwoordig. Omdat de middelbare onderwijs – onder het motto van het gelijkekansenbeleid – totaal werd uitgehold, weten de meeste studenten van toeten of blazen. Inhoudelijk weten ze niets, hun talenkennis is slecht en hun computerskills zijn ronduit ondermaats. Ze hebben wel over alles en nog wat een ‘eigen mening’, maar die wordt nooit geventileerd, omdat we in Vlaanderen geen debatcultuur hebben.

Het gaat aan de Vlaamse universiteiten allang niet meer om de inhoud, maar enkel om het diploma, dat op de arbeidsmarkt meestal minder waard is dan een diploma middelbaar onderwijs van 50 jaar geleden. De universitaire geest is dood. De debatcultuur is dood. De zoektocht naar dé waarheid is dood, omdat tegelijkertijd alles en niets nog waar is. We worden in deze postmoderne wereld voortdurend voorgelogen door onwetende politici en journalisten die als echokamers fungeren. Waarom zouden wetenschappers – die voor hun onderzoek van publieke financiering afhankelijk zijn – dan niet liegen om hun job te behouden? Universiteiten zijn zélf enkel maar geïnteresseerd in studenten, niet om hun een goede opleiding te geven, maar enkel maar om de subsidies op te strijken die die studenten in hun ‘rugzakje’ met zich mee brengen. De universiteiten zijn commerciële ondernemingen geworden die studenten als ‘klanten’ behandelen. Welke ondernemer verliest zijn tijd met discussiëren met zijn klanten, behalve een cafébaas?

Natuurlijk verwijst de Gentse rector dan weer naar “andere landen”, maar hij komt daarbij – ondanks alle Erasmusuitwisselingsprogramma’s – niet verder dan “bijvoorbeeld Nederland”, want “daar zit die cultuur van dialoog en tegenspreken er misschien meer in bij de studenten, ook door de manier waarop professoren lesgeven”. Sta ons toe, dat wij de rector hier even tegenspreken. Eerst en vooral valt het onderwijs tussen Vlaanderen en Nederland amper met elkaar te vergelijken. Massa-colleges zoals die in Vlaanderen eerder de norm dan de uitzondering zijn, komen in Nederland amper voor. Er wordt veelal lesgegeven of eerder gewerkt in kleine groepjes, waarbij de studenten opdrachten moeten uitvoeren en eens in de zoveel tijd hun ‘resultaten’ in hun groepje moeten komen presenteren. In Nederland worden vooral de vaardigheden getraind, maar is de inhoudelijke kennis vrijwel nihil. In Vlaanderen is dat net omgekeerd. Vlamingen moeten dan achteraf hun achterstand in concrete vaardigheden op de werkvloer inhalen, terwijl Nederlanders achteraf hun specifieke kennisachterstand op de werkvloer moeten inhalen.

Een tweede opmerking die ik zou willen maken, betreft het feit dat een Nederlander zich altijd denkt te moeten ‘verkopen’. Hij of zij probeert een eerste, goede indruk te maken, maar veelal blijft het daar ook bij. Een Vlaming komt eerder ‘onverwacht’ – als een outsider – uit de hoek. Daarbij moet ook de opmerking gemaakt worden, dat vooral de minder geschoolde Nederlanders heel erg verbaal zijn, terwijl de hoger geschoolde Nederlanders vaak een stuk minder luidruchtig zijn dan de eerste groep. Natuurlijk spreken Nederlanders ook hun moedertaal, terwijl Vlamingen – indien zij zich nog de moeite doen om ‘Algemeen Beschaafd Nederlands’ te spreken, zich altijd in een ‘tweede taal’ moeten uitdrukken. En wat dat betreft, gaat het in Vlaanderen eerder de slechte kant op met die storende tussentaal die overal opduikt, zelfs bij de ooit zo taalpuristische VRT. Een laatste bedenking die we willen maken, betreft het feit, dat wanneer een Vlaming eindelijk eens iets zegt, dat er dan ook geluisterd wordt – steeds minder – maar dit nog steeds in tegenstelling met een Nederlander wiens woorden in de herrie meestal ten onder gaan.

De Gentse rector benadrukt in zijn interview dan nog een keer, dat het een ‘sociaal experiment’ betreft, want “wij willen als universiteit uitdragen dat we dit belangrijk vinden. Het is niet omdat een prof iets zegt dat daar dan verder niet meer moet worden over nagedacht. Veel studenten zullen ook in stilte hebben zitten twijfelen. Maar er is een verschil tussen die stille twijfel enerzijds en die dan mondeling en voor een publiek uitdrukken, dat is blijkbaar nog een drempel voor heel wat studenten”. Het is natuurlijk niet slecht, dat de rector de kritische geest van de studenten wil aanscherpen, maar de rector zou beter stellen, dat wetenschap bij uitstek uitgaat van de fundamentele twijfel. Dus, in feite zou alles wat er vooraan in de collegezaal verteld wordt, met een scheef oog bekeken moeten worden, omdat de postmoderne universiteit an sich toch vooral ook een sociaal, gelijkekansen experiment is waarbij studenten veelal met de modernste indoctrinatietechnieken worden bestookt. Het is niet omdat iets het label ‘wetenschap’ meekrijgt, dat de inhoud die verkondigd wordt ook waar zou zijn. Per definitie hoeft wetenschap dan ook niet waar te zijn. De meeste wetenschappelijke discussies draaien altijd over definities. Wat wordt er precies bedoeld? Hoe is iets gedefinieerd? Verander de definitie en je kan gewoon het tegenovergestelde beweren. Ook dat is ‘wetenschap’!

Tot slot verhult rector Van de Walle niet dat dit experiment van de UGent ook een ‘reclame-experiment’ was. “Wij vieren vrijdag onze verjaardag en in de aanloop daarnaar lanceren we elk jaar een ‘durf denken-campagne’. Wij willen dat uitdragen als universiteit”. Of het nu zo een goed idee was om de eigen studenten – ongevraagd – als proefkonijnen te gebruiken, kan men terecht betwijfelen. Professoren zouden steeds de waarheid moeten verkondigen of tenminste de wetenschappelijke consensus moeten mededelen. Dat men opzettelijk “dubieuze, provocerende of zelfs totaal verkeerde uitspraken” in de collegezaal ten gehore brengt, is eigenlijk totaal onaanvaardbaar. Met dit bizar ‘sociaal experiment’ zaagt de UGent eerder de poten onder hun eigen geloofwaardigheid uit. Na alles wat er vorig jaar al gebeurd is, is het is duidelijk, dat de Universiteit Gent epistemologisch in een zware crisis verkeert, want “Wie gelooft die mensen met hun ideologische agenda nog?”

 

Ook de Vrije Universiteit Brussel roert zich:

“Eén derde van de eerstejaarsstudenten aan de VUB gelooft dat de mens is ontstaan door tussenkomst van een Schepper”

Professor sociale psychologie Frank Van Overwalle (VUB): “Onderzoek dat me goed uitkomt, neem ik dat voor waar aan”

Aan de VUB zijn het vooral de jongste studenten die lauw reageren op zijn provocerende uitspraken. Van Overwalle vindt dat begrijpelijk. “Ze hebben veel ontzag voor de docerende prof en denken dat hij wel gelijk zal hebben. In het eerste jaar is de groep ook vrij groot, het is niet makkelijk om daarin als student je stem te verheffen. Als ik lesgeef aan masterstudenten is er meestal maar een dertigtal mensen, die voelen zich zekerder en gaan dan ook sneller in debat.” Maar niet alleen professoren zijn een autoriteit, studenten zijn erg vatbaar voor alle informatie en (halve) waarheden die verspreid worden door de sociale media.

Wat zeker ook het gedrag van de studenten van het Gentse experiment kan verklaren, is hun gebrek aan kennis. Want ja, Van Overwalle vindt dat studenten soms weinig weten en dat ze ook veel vergeten van wat hij hen heeft geleerd. Als hij het bijvoorbeeld heeft over de evolutietheorie vs. het creationisme dan stelt hij vast dat een derde van zijn eerstejaarsstudenten de stelling gelooft dat de mens is ontstaan door tussenkomst van een of andere schepper. Ook hier geloven ze dus wat ze al eens hebben opgevangen, maar ze zijn vooral niet goed op de hoogte van de materie.

Besluit: in het land der blinden…

 

Deel dit artikel:Share on Facebook8Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  Hero de Jong {Profeet}

  (20 maart 2018 - 21:07)

  Die zogenaamde “evolutie theorie”, is een broodje AAP …!!

  willy

  (21 maart 2018 - 10:58)

  Gelukkig krijgt ook Braeckman wat gezond verstand, misschien heeft hij ontdekt dat hij toch niet van een aap komt maar geboren is als iedereen ! Goed artikel!

  A. G. Stinus

  (21 maart 2018 - 17:04)

  – Evolutie-“theorie” (en het wegdenken van God) is nefast. Dat er evolutie geweest is, is duidelijk. Elders op dit forum heb ik dat proberen duidelijk te maken. Wie evolutie (en mutatie) afwijst krijgt allerlei zaken voorgeschoteld die een (onnodig) mysterie blijven. Het is ondertussen ook duidelijk dat het bestaan van evolutie niet in tegenstrijd is met het katholieke geloof, integendeel.

  – Johan Braeckman probeert dus mensen aan het denken te zetten. Misschien moet hij dat zelf ook maar eens gaan doen. Dan zal blijken dat het goed en rationeel is van aan te nemen dat er een God bestaat, en dat het heil van Christus komt.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.