Evolutietheorie zou wiskundig onmogelijk zijn. Klopt dat?

De hypothese van de junk-yard tornado: “De kans dat er een vliegklare Boeing zou ontstaan door het razen van een orkaan doorheen een schroothoop is zeer klein, maar niet nul”

 

De bovenstaande stelling en vraag stamt van Dominique Adriaens van de Vakgroep Biologie van de Universiteit Gent. Hij schreef er op de websiteevolutietheorie.be’ een kort stukje over, dat een verbazingwekkend inzicht geeft in de gedachtegang van de gemiddelde evolutiebioloog. Het zal u natuurlijk niet verbazen, dat Adriaens het niet eens is met de in de titel geformuleerde stelling. Adriaens beweert namelijk, dat “alle fysische wetten voldoen aan wiskundige principes, dus ook de fysische en biologische wetten die aan de basis liggen van evolutie, en dus ook de Evolutietheorie”. Sta ons toe om het oneens te zijn met deze bewering. Ten eerste zijn ‘wetten’ in de wetenschap, ‘regels’ die bepaalde wetmatigheden in de natuur beschrijven. Met andere woorden, een ‘wet’ beschrijft een wetmatigheid, en is dus in zekere zin een interpretatie van die wetmatigheid. De (door God) gegeven wetmatigheden worden wetenschappelijk beschreven door fysische wetten die de wetmatigheden in wiskundige codetaal beschrijven. Bijgevolg is de Evolutietheorie zélf dan ook géén ‘wet’. Het is een cirkelredenering om – zoals Darwinisten doen – te beweren, dat fysische en biologische wetten aan de basis zouden liggen van de Evolutietheorie, omdat de Evolutietheorie slechts een verklaring probeert te geven, een verklarend denkkader of raamwerk probeert op te stellen, waarbinnen die wetten functioneren. Dit denkkader of ‘paradigma’ vormt slechts een cognitief stelsel van modellen en theorieën van waaruit de waargenomen ‘werkelijkheid’ geanalyseerd en beschreven wordt. Wetenschapsfilosofen hebben dan ook vaak bezwaar tegen de term ‘wet’, omdat in principe iedere ‘wet’ niet meer dan een model is, een theorie die bij nader onderzoek niet helemaal juist of misschien zelfs volledig fout kan blijken. Karl Popper, die wordt beschouwd als één van de grootste wetenschapsfilosofen van de 20ste eeuw, schreef: “Het Darwinisme is geen testbare wetenschappelijke theorie, maar een metafysisch onderzoeksprogramma”. Dit betekent, dat de zogenaamde ‘Evolutietheorie’ het niveau van de hypothese niet overstijgt.

Dominique Adriaens van de Vakgroep Biologie van de Universiteit Gent geeft zich echter nog niet gewonnen en zegt, dat het argument dat de Evolutietheorie wiskundig niet mogelijk zou zijn, vooral slaat op de verkeerde interpretatie of toepassing van kansberekening op de Evolutietheorie. Adriaens haalt dan het bekende voorbeeld aan van een schroothoop met onderdelen van een Boeing 747, waarbij gezegd wordt, dat de kans oneindig klein is, dat wanneer daar een orkaan zou door razen, die onderdelen zodanig op hun plaats zouden vallen, dat er terug een Boeing zou staan die kan vliegen. Adriaens verduidelijkt: “De kans dat er een vliegklare Boeing zou ontstaan door het razen van een orkaan doorheen een schroothoop is zeer klein, maar niet nul”. Kijk, zo redeneren nu de Darwinisten: “De kans is klein, maar niet nul”. Ik weet niet of u al eens een orkaan heeft doorstaan, maar een mens die een beetje rationeel denkt, weet dat de kans niet klein of nul is, maar totaal doodgevroren en ondergesneeuwd ligt in een Siberische vrieskou van minstens 50 graden Celsius onder nul. Met andere woorden, de bewering van Adriaens, die tegen beter weten in blijft geloven in het onmogelijke, is totaal absurd. Het is werkelijk te gek voor woorden. En trouwens, wie heeft die schroothoop daar neergelegd? Meteen wordt duidelijk, dat de kans dat God werkelijk bestaat, vele en vele malen groter is dan dat een orkaan in staat zou zijn om een schroothoop in een Boeing 747 om te toveren. Dit toont aan dat de Evolutietheorie een sprookje is voor volwassenen die van zichzelf zeggen, dat ze ‘rationeel’ zijn. De Evolutietheorie is pure magie! Het is zoals bij de kikker die door de kus van de prinses verandert in een prins. Het zijn natuurlijk de lieden die deze onzin geloven, die de gelovigen komen vertellen, dat het geloof in God ‘irrationeel’ is. De waarheid is natuurlijk net omgekeerd. Het geloof in het bestaan van God is vele malen redelijker dan de 19de eeuwse science-fiction van Charles Darwin.

Dat mensen zichzelf willen bedriegen, bewijst ook Dominique Adriaens die verder beweert, dat de (magische) krachten die de schroothoop in een Boeing 747 omtoveren, ook werkzaam en toepasbaar zijn voor het ontstaan van een levend organisme dat ook opgebouwd is uit zeer veel onderdelen. Adriaens denkt waarschijnlijk, dat indien je een waanzinnig idee maar vaak genoeg herhaalt, dat op den duur, er een bepaalde gewenning optreedt en bijgevolg iedereen er wel zal mee instemmen. Adriaens stelt: “Zelfs in het geval van die Boeing, is het inderdaad zeer onwaarschijnlijk dat na een orkaan daar terug een Boeing zou staan, maar dat impliceert niet dat het onmogelijk is. Dus, mocht je dat op dezelfde manier doortrekken naar levende organismen, dan is de Evolutietheorie onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk. De kans dat je drie weken op rij de Lotto wint, is ook zeer onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk”. De Lotto. Juist ja. Is het nu de bedoeling dat we na dit nog serieus over de Evolutietheorie moeten gaan schrijven? Dit verklaart ook waarom Harry Potter, de zevendelige fantasieserie geschreven door de Britse schrijfster J.K. Rowling, zo populair is bij postmoderne, ‘rationele’ mensen. De boeken met de avonturen van leerling-tovenaar Harry Potter die studeert aan de ‘Zweinstein Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus’, worden ook gretig gelezen door heel wat wetenschappers. Indien God niet bestaat – zoals de atheïsten claimen – dan blijft er alleen nog maar “Hekserij en Hocus-Pocus” over om te kunnen geloven in het onmogelijke.

Nu we toch met de techniek bezig zijn, kunnen we ook een zeer mooie analogie maken met de auto-industrie en de verschillende modellen van auto’s. Men kan alle tegenwoordige auto’s gaan classificeren. De verschillende modellen zijn dan de ondersoorten, de verschillende merken zijn dan de soorten. Men kan vaststellen, dat alle BMW’s met zijn karakteristieke kenmerken meer op mekaar lijken dan alle Audi’s die ook allemaal gemeenschappelijke, karakteristieke kenmerken hebben. Met andere woorden, alle modellen die tot een bepaald merk behoren, vertonen gemeenschappelijke kenmerken die de andere merken niet hebben. Dit fenomeen zou men als micro-evolutie bij ondersoorten kunnen omschrijven. Dat alle auto’s van alle merken op mekaar lijken, is ook duidelijk. Je zou dus een gemeenschappelijke oorsprong kunnen veronderstellen, en kunnen beweren, dat alle auto’s van mekaar afstammen en één gemeenschappelijke voorouder hebben. Dit is de Darwinistische visie die zo het ontstaan van de verschillende merken – de soorten – zou herleiden tot één oer-auto. Echter, het ontstaan van de verschillende automerken kan zo niet worden verklaard. De automerken zijn los van mekaar ontstaan. Dit is de correcte en creationistische visie. Daarbij mag men niet vergeten, dat er ingenieurs zijn die de plannen maken en arbeiders zijn die de auto’s bouwen. Toeval speelde bij het ontstaan van de verschillende automerken geen enkele rol. Het faillissement van automerken en hun verdwijnen, zou men als natuurlijke selectie kunnen omschrijven. Merk op, dat door het proces van natuurlijke selectie geen automerken of karakteristieken worden toegevoegd, maar dat dit tot een verarming van de soorten leidt. Het roesten van de carrosserie zou men als mutaties kunnen zien. Kortom, het is niet omdat alle auto’s op mekaar lijken, dat er sprake kan zijn van een gemeenschappelijke oorsprong. Naast auto’s die vier wielen hebben, zijn er ook tractoren die vier wielen hebben. Dit feit heeft echter niets met ‘evolutie’ te maken, maar alles met ingenieurs die dit zo hebben bedacht. Met andere woorden, de Evolutietheorie is wiskundig onmogelijk!

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Author: Mathieu Albert

120 thoughts on “Evolutietheorie zou wiskundig onmogelijk zijn. Klopt dat?

 1. De evolutietheorie is inderdaad geen wet maar een theorie. Dus die discussie is al naast de kwestie. Bovendien beweert de evolutietheorie helemaal niet dat elke soort uit één oersoort zou zijn ontstaan. De ‘statistische onwaarschijnlijkheid’ van het ontstaan van leven houdt bovendien geen rekening met singuliere gebeurtenissen zoals het opconcentreren van biomoleculen in Bénard-cellen, die op hun beurt het product zijn van thermodynamische processen zoals steil evoluerende temperatuursgradiënten. Misschien toch nog wat verder studeren alvorens men zich zo laatdunkend en respectloos uitlaat over wetenschappelijke bevindingen, want dit is een katholiek forum onwaardig.

  1. @ Erik,

   De Evolutietheorie beweert wel degelijk, dat elke soort uit één oersoort is ontstaan.

   De Evolutietheorie heeft niets te maken met het ontstaan van het leven.

   De wetenschap kan het ontstaan van het leven niet verklaren. Met singuliere gebeurtenissen zoals het opconcentreren van biomoleculen in Bénard-cellen gaat u het echt niet redden.

   Misschien dat u zelf beter ook wat verder studeert en niet meteen van onderwerp wisselt om de aandacht van het feit af te leiden, dat de Evolutietheorie een achterhaalde theorie is; een ongeloofwaardige hypothese.

   De Evolutietheorie is trouwens géén onderdeel van de Katholieke doctrine.

 2. … Evolutie heeft zeker plaats gehad – naast belangrijke andere verschijnselen. Daarvoor zijn er echt al te veel vaststellingen gedaan.
  … Maar dat die evolutie in een wiskundig kloppend model kan gegoten worden, daar moet men niet te veel van geloven. De evolutie is namelijk gebeurd onder invloed van zeer veel factoren : veranderend klimaat, veranderende geologie, veranderende plantengroei, soorten die op mekaar inwerken (overleving van de sterkste, …), enzovoort. Een wiskundig model zal hier telkens zeer povere of ongeloofwaardige resultaten leveren.
  … Gods voorzienigheid heeft voor het nodige gezorgd om finaal tot het lichaam van een mens te komen, waarna God begonnen is met een ziel in dat menselijk lichaam te storten.

  1. @ Stinus,

   U vergist zich. Evolutie heeft zeker niet plaats gehad.

   Indien u weet heeft van gedane ‘vaststellingen’, gelieve deze dan mede te delen.

   Dat “Gods voorzienigheid voor het nodige gezorgd heeft om finaal tot het lichaam van een mens te komen, waarna God begonnen is met een ziel in dat menselijk lichaam te storten” komt niet overeen met de Katholieke doctrine.

   1. Uiteraard vindt evolutie plaats. Afhankelijk van het niveau waarop ze bestudeerd wordt gaat het om onrechtstreekse observaties, maar ook om rechtstreekse observaties. Evolutie op genomisch niveau wordt rechtstreeks bestudeerd en gevisualiseerd (foto’s, genomic sequencing,…); uitgebreide rapportering en academische discussie zijn terug te vinden bij de daartoe geëigende bronnen. Volgende site compileert alle wetenschappelijk gepubliceerde data: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
    U kan proberen met bijv. zoektermen als evolutionary molecular biology genomic evolution visualisation….. of een combinatie van die zoektermen. Zo vindt u betreffende publicaties maar ook meteen de titels van de journals waar u te rade kan gaan om wat op te steken over modern evolutie onderzoek

    1. @ William,

     U verkoopt meningen.

     Gelieve eens één concreet artikel te selecteren, dat zou aantonen wat u beweert.

     Simpelweg verwijzen naar een online bibliotheek is een beetje flauw.

     1. Ik vind het een beetje een vreemd verzoek omdat dergelijke artikels letterlijk aan de lopende band met honderden verschijnen en ik vind het een beetje vreemd om op een forum over geloof in wetenschappelijk detail te treden met een niet-professional. Maar omdat u aandringt, hier een link naar een tamelijk actuele issue: genomische alteratie (mutatie) uitfilteren in grote datasets door middel van gecombineerde bio-informatica en sequencing. Ik neem aan dat het dat is waar u een voorbeeld van vraagt?
      https://academic.oup.com/bioinformatics/article/32/19/3012/2196360

 3. Om te concluderen dat de evolutietheorie wiskundig onmoglijk is, moet men toch wel een groot wiskundige zijn. Blijkbaar behoort Mathieu tot dit selecte gezelschap. Mogelijk zijn er nog meer in dit forum die daartoe behoren. Wiskunde zou doorslaggevend zijn. Helaas is ook “onze” wiskunde niet bewezen, want gebaseerd op axioma’s. Hoe kan dan wiskunde hét bewijs leveren, beste Mathieu?

  1. @ Rinze,

   Uw bedenkingen falsificeren mijn claim niet.

   Aangezien Dominique Adriaens van de Vakgroep Biologie van de Universiteit Gent beweert, dat de Evolutietheorie wél wiskundig te bewijzen zou zijn, ligt de bewijslast bij hem.

   Wij wachten op zijn reactie.

   1. Geachte Mathieu Albert,

    Als ik het artikel van Dominique Adriaens lees zie ik nergens dat hij beweert dat de ET wiskundig te bewijzen is maar geeft hij niet meer dan een toelichting op de statistiek. Aangezien hij die bewering niet doet hoeft hij niets te bewijzen, nog los van of hij zich bewust is van uw kritiek. Het lijkt mij dat u eerder uw steliing meer zou moeten onderbouwen met een bewijs.

    Met vriendlijke groet,

    1. @ Joost,

     Dominique Adriaens: “Evolutietheorie zou wiskundig onmogelijk zijn. Klopt dat?”
     Dominique Adriaens: “Neen, dit klopt helemaal niet.”

     Dus, Adriaens claimt, dat het niet klopt dat de Evolutietheorie wiskundig niet onmogelijk is. Hetgeen betekent, dat de Evolutietheorie dus wél wiskundig mogelijk is.

     Hij moet dan bewijzen dat de Evolutietheorie wél wiskundig mogelijk is.

     Iets beweren, is iets anders dan iets bewijzen.

     Dat hij niet verder komt dan enkele bedenkelijke statistische overwegingen is niet mijn probleem.

 4. Geachte Mathieu Albert,

  Als eerste wil ik opmerken dat ik niet goed begrijp waarom op een forum dat zich katholiek noemt de evolutietheorie onder vuur ligt. In 1950 gaf paus Pius XII toe dat de evolutieleer een ‘serieuze hypothese’ was, zij het niet de enige. Johannes Paulus II heeft in 1996 gezegd dat de wetenschappelijke ontdekkingen sinds 1950 de evolutieleer boven het hypothetische karakter hebben uitgetild. De paus ziet een verzoening mogelijk tussen de leer over de lichamelijke evolutie en de katholieke leer over de schepping van de ziel. Bij mijn weten is dit op generlei wijze herroepen. Voor mij werpt dit de vraag op of er hier dan nog sprake is van een katholiek standpunt of dat er een niet katholieke fundamentalistische leer wordt promoot?

  Er wordt een analogie getrokken met de auto-industrie en tot mijn vreugde wordt mijn favoriete merk, BMW, daarbij genoemd. De argumentatie doet niet echt ter zake maar ik heb al eerder uitgelegd dat juist het paradigma waarmee je kijkt bepaald hoe je iets ziet. Voor de BMW wil ik verwijzen naar de geschiedenis van de modellen in de tijd ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_BMW-automodellen#Wegauto's_tijdlijn,_1952_tot_nu ) die een parallel vormt met de evolutionaire stamboom die in de biologie wordt gehanteerd. Deze bevat modellen die in de loop van de tijd zich aanpassen aan de technologische omstandigheden en de wensen van de consument, in concurrentie met ander merken. In de “Isetta” is zelfs het anticiperen op de schaarste in de leefomgeving van het model herkenbaar. De parallel loopt mis met een creationistisch paradigma. In de auto-industrie worden continue nieuwe modellen ontwikkeld om het voortbestaan van het merk zeker te stellen. Met het creationistisch paradigma zou de schepper nu ook nieuwe soorten spontaan op aarde moeten neerzetten, maar wij zien dat niet gebeuren.

  Ik heb stellig de indruk dat u het begrip paradigma nog steeds niet ten volle begrijpt. Uw conclusie luidt “Met andere woorden, de Evolutietheorie is wiskundig onmogelijk!” maar als u enig begrip van wiskunde heeft dan moet u begrijpen dat deze conclusie op basis van de bweijsvoering in uw schrijven niet kan worden getrokken.

  Met vriendelijke groet,

  1. @ Joost,

   “In 1950 gaf paus Pius XII toe dat de evolutieleer een ‘serieuze hypothese’ was, zij het niet de enige.” Een hypothese… So what?

   Hetgeen u aangaande paus Johannes Paulus II claimt, klopt niet!

   In een toespraak van 1985 zei Joahnnes Paulus II “dat het kerkelijk leergezag niet verbiedt dat die leer over de evolutie het voorwerp mag zijn van opzoekingen en discussie in de mate dat de opzoekingen zich beperken tot de oorsprong van het lichaam van de mens vanuit een reeds bestaande en levende stof, want betreffende de ziel, verplicht het Katholiek Geloof ons voor te houden dat die onmiddellijk door God is geschapen.”

   “Voor mij werpt dit de vraag op of er hier dan nog sprake is van een katholiek standpunt of dat er een niet katholieke fundamentalistische leer wordt promoot?” Bij mij werpt dit de vraag op, of het klopt, dat de Kerk sinds Galileo Galilei zich niet meer met wetenschappelijke discussies zou bemoeien?

   Ik voer een wetenschappelijke discussie en werp op, dat wanneer Adriaens claimt dat de Evolutietheorie wiskundig mogelijk is, dat hij dan maar met bewijzen moet komen aanzetten. Ik vraag een wiskundig bewijs en u komt met pauselijke uitspraken aanzetten. Dit is in deze niet relevant.

   Uw claim: “Met het creationistisch paradigma zou de schepper nu ook nieuwe soorten spontaan op aarde moeten neerzetten, maar wij zien dat niet gebeuren.” toont natuurlijk perfect aan, dat de evolutie er ook niet in slaagt om “spontaan nieuwe soorten op de aarde neer te zetten”, want dat zien wij natuurlijk ook niet gebeuren.

   De fout die u in de analogie schijnt te zien, zegt natuurlijk alles over uw idee over de Schepping. Ik wil in dit verband even wijzen op het concept van de ‘Creatio Continua’ die bijvoorbeeld door Maximus Confessor, Hildegard van Bingen en Gregorius Palamas werd verdedigd.

   Tot slot, of de Evolutietheorie wiskundig mogelijk is of niet is niet relevant. Nogmaals, diegenen die beweren, dat de Evolutietheorie wél wiskundig mogelijk is, moeten maar eens met bewijzen komen aanzetten. Gratuite claims hebben we nu al genoeg gehad.

   Tot slot wil ik nog even wijzen op hetgeen Paus Benedictus XVI geschreven heeft. In zijn boek ‘Schepping en evolutie’ onderstreept Paus Benedictus XVI de tekortkomingen van de leer van Darwin, omdat deze fundamentele vragen over de schepping onbeantwoord laat.

   Dit verklaart dan ook meteen waarom een Katholieke blog aandacht besteedt aan de ongerijmdheden van de Evolutietheorie.

   1. Geachte Mathieu Albert,

    Op 22 oktober 1996 zei Paus Johannes Paulus II in een toespraak voor de leden van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen “Vandaag de dag, bijna een halve eeuw na de verschijning van de encycliek (Joost: Humani Generis), leiden nieuwe gegevens ertoe, om in de evolutietheorie meer dan een hypothese te zien. Het is inderdaad opmerkelijk dat deze theorie zich geleidelijk aan heeft opgelegd aan het denken van de onderzoekers, ten gevolge van een reeks ontdekkingen in diverse wetenschappelijke disciplines. De overeenkomst – die gezocht noch uitgelokt is – van de resultaten van onderzoekingen, die onafhankelijk van elkaar zijn uitgevoerd, vormt op zich al een veelbetekenend argument ten gunste van deze theorie.”. We zijn inmiddels meer dan 20 jaar verder en het aantal ontdekkingen is alleen maar toegenomen.

    U claimt dat u een wetenschappelijke discussie voert. In de wetenschap speelt God geen rol. Dat kunt u vervelend vinden of u kunt het er niet mee eens zijn, maar dat verandert niets aan dat feit. Als u dan schrijft “De (door God) gegeven wetmatigheden worden wetenschappelijk beschreven door fysische wetten die de wetmatigheden in wiskundige codetaal beschrijven.” God in de discussie introduceert ondergraaft u daarmee uw eigen claim dat u een wetenschappelijke discussie probeert te voeren.

    Uw artikel en dat van Dominique Adriaens hebben beiden als titel “Evolutietheorie zou wiskundig onmogelijk zijn. Klopt dat?”. Waarna u beiden wiskundig gezien geen enkel bewijs levert. Ik zou u beiden willen uitdagen met wiskundig bewijs voor uw stelling te geven (Dominique Adriaens dat het niet klopt, u dat het wel klopt). Een schier onmogelijke taak lijkt mij want wiskunde beschrijft slechts en bewijst niks.

    Uw opmerking over het creationistische paradigma is volstrekte onzin en bewijst nogmaals dat u niet weet wat het begrip paradigma betekent. Door uw creationistische bril is het u niet toegestaan nieuwe soorten te zien ontstaan.

    Het meest intrigerend vind ik uw zin “Tot slot, of de Evolutietheorie wiskundig mogelijk is of niet is niet relevant.”. Als u dit zo schrijft waarom schrijft u dan een artikel over wiskunde en evolutie?

    Ik heb al eerder (2 maart 2018 – 09:06) aangegeven dat ik niet weet wat de criteria zijn die u hanteert om bewijsmateriaal voor u acceptabel te maken. Ik wil deze vraag wel herhalen. Is er bewijsmateriaal denkbaar dat u overtuigd? Ik vermoed namelijk dat dit niet het geval is. De theologische implicaties van de evolutietheorie verbieden dat. Mocht dit zo zijn dan heeft deze discussie weinig nut.

    Met vriendelijke groet

    1. @ Joost,

     U zegt: “We zijn inmiddels meer dan 20 jaar verder en het aantal ontdekkingen is alleen maar toegenomen.” Nogmaals, gelieve deze ‘nieuwe’ ontdekkingen dan per kerende mede te delen. Met een gratuite reactie van “het aantal ontdekkingen is toegenomen” komen we natuurlijk nergens. Wees eens concreet.

     Het is Dominique Adriaens die beweert, dat de Evolutietheorie ‘wiskundig mogelijk is’. Waarop baseert hij zich? Hoe weet hij dat? Dit is gewoon een slag in het water van Adriaens! Geen enkel wiskundig bewijs. Niets. De bewijslast ligt bij degene die de claim maakt.

     U schrijft: “Door uw creationistische bril is het u niet toegestaan nieuwe soorten te zien ontstaan.” Dit klopt natuurlijk niet. Indien God nieuwe soorten schept, dan kan Hij dat doen.

     U schrijft: “Is er bewijsmateriaal denkbaar dat u overtuigd?” (Correct met een ‘t’) Beste, er is géén bewijsmateriaal.

     En de claim van Adriaens dat de Evolutietheorie wiskundig mogelijk is, bewijst al helemaal niets.

     1. Geachte Mathieu Albert,

      U zegt “Wees eens concreet”. In een eerdere reactie heb ik u wat concreets gegeven (het artikel “Evolutionary Transitions in the Fossil Record of Terrestrial Hoofed Mammals” (https://link.springer.com/article/10.1007/s12052-009-0136-1). Naar aanleiding van uw reactie daarop heb ik u toen gevraagd, zoals ook in dit topic, of er bewijsmateriaal denkbaar is dat u zou kunnen overtuigen. U geeft vooralsnog geen antwoord op deze vraag tenzij ik uw reactie; “Beste, er is géén bewijsmateriaal.” moet interpreteren dat voor u geen enkel bewijsmateriaal overtuigend is waarmee iedere discussie stopt. Ik ga geen bewijsmateriaal aandragen als dat bij voorbaat al zinloos is. En om op het woordje “concreet” in te gaan, uw betogen komen ook niet veel verder dan “Kan niet”, “Bestaat niet” en “Bewijs het maar”.

      U lijkt te denken dat Dominique Adriaens probeert te bewijzen dat de ET wiskundig mogelijk is, waarschijnlijk getriggerd door de nogal ongelukkige titel die hij gekozen heeft. Het enige wat hij doet is de kansberekening gebruiken om aan te tonen dat die vermaledijde Boeing uit die berg schroot kan ontstaan. Die kans is zeer klein, maar niet nul (overigens zegt u dat over die Boeing begon maar dat is niet helemaal correct, Fred Hoyle heeft die indertijd bedacht en dat was geen evolutionist noch een creationist maar iemand er tussen in). Feitelijk gaat het hier om abiogenese en hoewel u het er misschien niet mee eens bent is het wiskundig correct wat hij schrijft waarmee het de facto dan ook bewezen is. Ik ben het in dit verband eens met de heer B. Brouwer die terecht opmerkt dat u een door u zelf slechts een zelf gecreëerde karikatuur aan het bestrijden bent.

      U schrijft dat mijn opmerking over uw creationistische bril niet klopt en vult dit aan met de opmerking; “Indien God nieuwe soorten schept, dan kan Hij dat doen.”. Wel nu, dit is uw bewering. Ik zou zeggen, lever het bewijs, deze last ligt nu eenmaal bij degene die de bewering doet.

      Hetzelfde geldt feitelijk voor uw bewering “De mens van nu is identiek aan de mens van 5.000 jaar geleden.”. Ook hier geldt, bewijst u dat eens.

      Ik zal eerlijk met u zijn. Met name uw reactie richting de heet B. Brouwer getuigd van een zo onvoorstelbaar gebrek van inzicht over wat er nu precies met de ET wordt bedoeld of van een dusdanige fundamentalisme dat een gesprek niet mogelijk is dat ik de kans niet nul acht dat ik niet meer op uw schrijfsels reageer.

      Met vriendelijke groet

   2. Mijnheer Albert, met alle respect, maar u schrijft “ik voer een wetenschappelijke discussie” maar dat is allerminst het geval. Een wetenschappelijke discussie heeft maar recht op zulks predicaat als zij plaatsvindt in een peer-reviewed journal van het betrokken wetenschapsdomein, zodat zij voor de hele betrokken wetenschappelijke community raadpleegbaar is en open voor wederwoord. Websites van goedbedoelende hobbyisten kunnen helaas geen aanspraak maken op het predicaat “wetenschap”. Maar niemand houdt u tegen om uw poging te wagen en een publicatie in te dienen, niet?

    1. @ William,

     Ik weet niet wat een bedoelt met “websites van goedbedoelende hobbyisten”. Daar heb ik alvast niet naar verwezen.

     En tussen haakjes, Darwin publiceerde ook niet in peer-reviewed journals.

     1. @ Joost,

      Een paar zelfgemaakte tekeningen van paarden gaan echt niemand overtuigen.
      Voor de titels van Adriaens ben ik niet verantwoordelijk.
      De schepping van de mens was een scheppingsdaad van God.

 5. Wat voor zin heeft deze discussie eigenlijk ? God schiep de wereld in 6 dagen ! Zijn dit aardse dagen of is dit relatief ? Want een dag is voor God als duizend jaar ! Ik weet het niet en is eigenlijk ook niet belangrijk. Men wil met alle geweld ons ontstaan verklaren zonder God en daar wringt het schoentje. Deze pogingen om God buitenspel te zetten zullen nooit lukken omdat men zich steeds zal vastrijden. Bovendien is de mens niet bij machte om de schepping te ontleden ofmen zou het wezen van God moeten doorgronden wat niet mogelijk is. Dus het enige wat ons te doen staat is vertrouwen op God en zijn verlossingswerk door Christus onze Heer !

  1. Beste sergeant Yves. Zo is het en blijft het. We kijken veel natuurprogramma’s en wat je soms daar hoort grenst aan het ongelooflijke . Voor mij blijft een koe een koe en een paard een paard. Kruis je een paard met een ezel dan krijg je een muilezel en die is zelfs niet vruchtbaar. Wat maken ze het toch moeilijk. Jeanne

 6. Beste Stinus,

  wanneer men over evolutie blijft denken botst men toch steeds weer op de volkomen afwijkende zelfgestelde fysische ‘wetten’ van onchristelijke wetenschappers die steeds weer onderuit gehaald worden bij elke nieuwe ontdekking door o.a. satelieten in de ruimte en de nieuwste telescopen. Telkens weer opnieuw!!!

  Aan het woord is deze oorspronkelijk evolutie minnende wetenschapper die de zeer grote moeite opbracht om de feiten van de bijbel te plaatsten tegenover iedere hypothese, OMDAT iedere nieuwe pragmatische ontdekking telkens weer alle hypothesen onfeilbaar onderuithaalde. Volgens wetenschappers kan de schepping niet bestaan want zij haalt alle door hen gestelde wetten onderuit!!! Deze wetenschapper werd uiteindelijk Christen!

  Beste Stinus, jij leeft dus in een volkomen ingebeelde fantasie wereld!

  What You Aren’t Being Told About Astronomy – Vol. I (Our Created Solar System)
  https://www.youtube.com/watch?v=CzyQbOQ0dv0

  Leve de profeten van de nieuwe openbaringen.

  1. @ Eric,

   Ten eerste wil ik even opmerken, dat jij misschien wel niet in evolutie gelooft, maar dat dat niet per sé geëxtrapoleerd kan worden naar hen die intussen afvallig geworden zijn. Voor jongeren is de Evolutietheorie trouwens een wat té gemakkelijk (non-)argument om niet te hoeven geloven.

   Ten tweede is ook deze reactie in principe een off-topic reactie.

 7. Beste allemaal,

  Van in de oudheid waren er al mensen die beweerden dat alles uit het niets ontstaan is. Zie het boek Wijsheid.
  Het onderwerp ligt zeer gevoelig in onze tijd als je niet meegaat in de evolutietheorie. Mensen worden kwaad of bekijken je alsof je van een andere planeet komt, je wordt uitgesloten of uitgestoten, daar mag je zeker van zijn.
  Wat is het probleem? Laat ons een keer uitgaan van de logica op wetenschappelijk gebied:
  – We leerden allemaal in de evolutietheorie dat mensen afstammen van de apen.
  Als we dit zouden willen bewijzen, moet dit proces kunnen herhaald worden. Zoals bv: er is zwaartekracht want elk voorwerp dat we omhoog gooien, valt weer naar beneden.
  Dit kan natuurlijk niet met de theorie dat we zouden afstammen van de apen, dus ze gaan af op vondsten: skeletten of schedels die ze gevonden hebben en die ze een bepaalde leeftijd toedichten en waaruit ze bepaalde dingen afleiden, worden bij elkaar gebracht. Iedereen met een logisch verstand beseft toch dat iedere mens een andere schedel heeft en dat je gemakkelijk schedels, zelfs vanuit eenzelfde tijd, op een rijtje zou kunnen leggen en zeggen dat deze schedels geëvolueerd zijn. Zo is dit met allerlei vondsten waar een een bepaalde interpretatie wordt gemaakt. Het is met andere woorden zeer moeilijk om hier een sluitend bewijs voor te vinden. Het is ook nog een totaal ander gegeven van een aap af te stammen of van een micro-organisme te evolueren naar een ingewikkelde structuur die helemaal op zich ontwikkelt tot een wezen waarin er allerlei processen automatisch gaan plaatsvinden zoals de ontwikkeling en het gebruik van de hersenen om heel dit mechanisme op gang te houden en er zich zelfs een voortplantingssysteem ontwikkelt dat er voor gezorgd heeft dat we nu met 6.5miljard mensen zijn op deze planeet. Iedereen weet dat een voortplanting maar kan plaatshebben als het systeem 100% werkt. Hoelang zou er tijd (nodig) geweest zijn om dit voortplantingssysteem, totdat het up to date was, te laten evolueren tot een perfect systeem, zonder dat het wezen dat zich zogezegd ontwikkelde een snelle dood zou zijn gestorven, zonder zich voort te kunnen planten?
  In feite moet je maar een gewoon boerenverstand hebben om te beseffen dat heel die evolutietheorie maar aangehangen wordt omdat er nu eenmaal geen andere is dan het creationisme die deze theorie kan vervangen. Dit wil men ten alle prijze vermijden omdat men dan zou moeten bekennen dat er een hogere macht is die alles geschapen heeft. Ik zou zeggen: Mensen wees eerlijk en denk een keer logisch na. Niemand gelooft dat een huis daar zomaar gekomen is zonder dat iemand dit gemaakt heeft, niemand gelooft dat die auto voor je deur zich daar zomaar ontwikkeld heeft, maar ze ‘geloven’ wel dat alles in onze ruimte zich zomaar ontwikkeld heeft, uit het niets ontstaan. Ieder wezen, van amoebe tot krokodil, van arend tot mug, is zo uniek en perfect dat dit onmogelijk zomaar tot stand kan zijn gekomen uit het niets. Wees eerlijk met jezelf: dat is onmogelijk! En daar heb je zelfs geen wiskunde voor nodig. Of moet het ingewikkelder zijn?

 8. Evolutie is godskracht, alles wordt in gegeven door de heilige geest. De mens ontwikkeld zich door het geloof en vertrouwen. Het geestelijk groeien van innerlijke kracht door Gods hand. Daarnaast is ieder individu, met eigen karakter en talent in samenwerking met de mensheid een collectieve evolutie.

  1. @ Remco,

   Eerst ‘evolutie’ aantonen en dan pas God erbij halen. Zo maakt u bij voorbaat en onterecht van de evolutie een theologische categorie.

 9. Ik constateer dat Mathieu Albert slechts een zelf gecreëerde karikatuur aan het bestrijden is…
  Zie punt 2 van Dominique Adriaens:
  “De grote fout in die redenering is dat het voorbeeld van de orkaan en de boeing onderdelen niet vergelijkbaar is [met] een organisme (of een cel) dat in de loop van de evolutie tot stand is gekomen. Evolutie gaat namelijk gepaard met een selectie! (…)”
  Mathieu Albert hangt zijn hele betoog echter op aan punt 1 en ‘vergeet’ gemakshalve maar even dit punt 2.
  Zo lusten we er natuurlijk nog wel één – niet serieus te nemen, dit.

  1. @ Brouwer,

   Ik wijs uw claim van “zelf gecreëerde karikatuur” met de grootste stelligheid van de hand. Wie begint er hier eigenlijk over die Boeing? Dat is Adriaens!

   En u vergist zich terdege. De hypothese van de ‘junk-yard tornado’ is inderdaad zo belachelijk, dat u er een “zelf gecreëerde karikatuur” van maakt.

   Dit toont aan dat u volstrekt niet begrijpt waar het over gaat!

   De hypothese van de ‘junk-yard tornado’ is door de Darwinisten zélf bedacht om evolutie aannemelijk te maken.

   LEES:

   Adriaens verduidelijkt: “De kans dat er een vliegklare Boeing zou ontstaan door het razen van een orkaan doorheen een schroothoop is zeer klein, maar niet nul”. Kijk, zo redeneren nu de Darwinisten: “De kans is klein, maar niet nul”.

   Adriaens stelt: “Zelfs in het geval van die Boeing, is het inderdaad zeer onwaarschijnlijk dat na een orkaan daar terug een Boeing zou staan, maar dat impliceert niet dat het onmogelijk is. Dus, mocht je dat op dezelfde manier doortrekken naar levende organismen, dan is de Evolutietheorie onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk.”

   De Darwinisten geven zélf toe, dat “de Evolutietheorie onwaarschijnlijk is, maar niet onmogelijk”.

   Een dergelijke claim is identiek aan: “Het is onwaarschijnlijk dat een kikker in een prins verandert, wanneer een prinses hem kust, maar niet onmogelijk.”

   Zo is het ook niet onmogelijk dat een aap in een mens verandert en een beer in een walvis! Dit is DARWIN!!!

   Met andere woorden, complete waanzin!

   Ook schijnt u niet te beseffen, dat natuurlijke selectie alleen maar morfologische kenmerken SELECTEERT, maar er géén nieuwe creëert.

   De hypothese van de ‘junk-yard tornado’ komt van één van de toponderzoekers uit het atheïstische kamp en u zet dat weg als een door mij “zelf gecreëerde karikatuur”.

   Neen, de Darwinisten zijn de karikaturisten!

   1. @Mathieu Albert,
    De hypothese van de junkyard tornado is bedacht door Fred Hoyle in een poging om de evolutietheorie te ontkrachten ten faveure van zijn “panspermia-theorie”, waarna die junkyard hypothese werd overgenomen door creationisten in hún poging om de evolutiethorie te ontkrachten. Adriaens verwerpt die zoals ik al zei in zijn tweede punt en Darwinisten zijn dus niet de bedenkers van die karikatuur, zoals u stelt.

    Verder kan ik u verwijzen naar… https://en.wikipedia.org/wiki/Junkyard_tornado

    1. @ B. Brouwer,

     U haalt weer van alles door mekaar.

     Hoyle was wel degelijk een Darwinist en hij was wel degelijk een aanhanger van de Evolutietheorie.

     Wat wél was, is dat hij niet geloofde dat het leven toevallig op aarde is ontstaan.

     Met andere woorden, Hoyle verwierp de aardse abiogenese.

     Als alternatief stelde Hoyle de “panspermia-theorie” voor.

     U doet nu net alsof dit een waanzinnige theorie is van één of andere waanzinnige.

     De “panspermia-theorie” is een tegenwoordig wijdverspreide en aanvaarde theorie.

     De Nasa doet hier zeer grootschalig onderzoek naar!

     https://mars.nasa.gov/programmissions/science/goal1/

     Maar, ondanks de intussen duizenden wetenschappelijke artikels die aan het leven op Mars gewijd zijn, toont dit onderzoek alleen maar aan, dat de gevestigde wetenschap allang de hoop heeft opgegeven om het ontstaan van het leven op de aarde te kunnen verklaren.

     De condities die op aarde heersten, maken het vrijwel onmogelijk, dat het leven hier kon ontstaan.

     Met de abiogenese heeft de wetenschap natuurlijk zijn eigen graf gegraven.

 10. De evolutieleer is niet meer dan een hypothese over het leven het leven zou dan toevallig zijn ontstaan . In de bijbel lezen we dat alle levende wezens van iedere soort,maar ook elk individueel leven rechtstreeks aan Gods scheppingsdaad is te danken. Of die levende wezens in tijd veranderd zijn, heeft voor de scheppingsdaad geen enkel belang want dat raakt het geloof niet. De mens blijft mens ook al is hij niet meer dezelfde dan pakweg 5OOO jaar geleden, dat neemt niets van zijn mensheid af. Dus ieder levend wezen blijft een schepping van God daar ligt de mens zijn oorsprong. God heeft de mens die uit de aarde genomen is een levende ziel ingeblazen en die heeft eeuwige waarde , het lichaam dat uit stof van de aarde bestaat is en blijft tijdelijk.

 11. ☩JMJ☩

  Maçonnieke natuurwetenschappers zijn in alles onbetrouwbaar, zoals hun medevrijmetselaars in alle andere aspecten van de intellectuele wereld onbetrouwbaar zijn. Geheel hun methodiek valt samen te vatten met de odieuze woorden: “Mentez! Mentez! Il en restera toujours quelque chose.” Wanneer de mensen zullen inzien dat er heel hun leven tegen hen gelogen werd, zal hun denkwereld volledig instorten. Evolutionisme is slechts één onderdeel van het gigantisch leugenstelsel.

  Wanneer de volkeren van het Christendom apostasiëren vervallen zij altijd tot allerlei soorten van mythologieën om het vacuüm op te vullen. Zoals God heerst door geest en waarheid, heerst de duivel over menselijke intellecten door mythologie en schijnwetenschap. Mythologie wordt gehanteerd als grondslag voor het construeren van pseudomoraliteit om de Christelijke Moraal mee te vervangen. Zo vond bijvoorbeeld het doden van slaven die men in de oude heidense wereld beu was ‘rechtvaardiging’ in de paganistische spotgoden die men in hun tempels bewierookte. Vandaag heeft men door het mythisch evolutionisme de God van de Christenen, de Enige Ware, opnieuw uitgebannen uit de samenleving om Hem met spotgoden te vervangen die, bijvoorbeeld, de grootschalige, systematische moord op ongeboren kinderen goedkeuren.

 12. Hallo

  Opnieuw een artikel over evolutie op dit forum – in dit geval een wiskundige overwegingen. Maar tot mijn verbazing nergens een concrete wiskundige redenering, een formule, een poging tot berekening, of zelfs maar een eenvoudig getal om de (on)waarschijnlijkheid van evolutie te kwantificeren. Misschien is het mij ontgaan?

  Dit is ook wel begrijpelijk want kansrekening is niet bepaald leerstof voor de lagere school en het gaan toepassen op iets uitermate complex als de evolutietheorie is alles behalve niet evident. Hoe meer men van wiskunde op de hoogte is, hoe gemakkelijker men zal toegeven dat de wiskundige proef op de som in dit geval niet vanzelfsprekend is.

  Toch zijn er mensen geweest die het gewaagd hebben een poging hiertoe te ondernemen. Niemand hoeft het met de conclusie van deze mensen eens te zijn maar het is wel zo dat zonder zo’n concrete wiskundige aanzet er geen zinvolle wiskundige discussie mogelijk is.

  Enkele voorbeelden van getallen die zo genoemd werden (we besparen u de details): er zijn in de cosmos naar schatting 10 tot de macht 80 atomen. In de gehele geschiedenis van de aarde (geschat op 4,53 miljard jaren) zijn in totaal 10 tot de macht 40 cellen geproduceerd. Aantal malaria cellen wereldwijd per jaar geschat op 10 tot de macht 20. Het eiwit ‘actin’ bestaat uit 375 aminozuren in een welbepaalde volgorde. De kans om toevallig deze aminozuren in deze welbepaalde volgorde te zetten bedraagt 10 tot de macht -390, wat een belachtelijk klein getal is (verschikkelijk veel kleiner dan de kans om een welbepaald atoom terug te vinden in het heelal). Ons menselijk DNA bestaat uit 3,2 miljard basenparen en 30 duizend genen. Dank zij een voortreffelijk ingebouwd correctiemechanisme ligt de mutatiesnelheid op minder dan 1 mutatie per genoom en per generatie (ongeveer 10 tot de macht -10).

  Als we nu met dergelijke concrete getallen aan de slag gaan om de evolutietheorie op de korel te nemen, dan kan dit bijvoorbeeld als volgt: Het DNA van mens en chimpansee is voor 98,8% hetzelfde wat ongeveer overeenkomt met 40 miljoen mutaties. Op basis van het geschatte ‘selectief voordeel’ van een gunstige mutatie (volgens Fisher 0.1%) is de kans dat een gunstige mutatie overleeft in een populatie ongeveer 1 op 500. Men noemt dit het “fixeren” van een mutatie. In de veronderstelling dat de evolutie is geschied door toevallige mutaties en natuurlijke selectie, wat is dan de kans dat op 7 miljoen jaar er 40 miljoen mutaties opgeteld werden om het verschil te verklaren tussen mens en chimpansee? Zelfs in een optimistische veronderstelling die de bevindingen van Kimura negeert, was hiervoor naar schatting 10 duizend keer te weinig tijd. Een aarde van 4,5 miljard jaar oud is dan m.a.w. niet oud genoeg.

  Nu gaat het er niet om of deze cijfers allemaal correct zijn maar ze zijn wel concreet. Zonder zo’n concrete cijfers en berekeningen kan je moelijk zinvolle wiskundige discussie over evolutie voeren.

  Met vriendelijke groet

  1. Beste Darwinisme.be,

   Ik ben op de hoogte van dergelijke rekenspelletjes. De Darwinisten ook. Vandaar dat het universum ook alleen maar ouder wordt. Ik wil de discussie niet opstarten, maar hoezo zou ook maar iemand weten hoe oud het universum is? Die ouderdomsberekeningen zijn pure fantasie.

   Met uw bewering dat het DNA van mens en chimpansee voor 98,8% gelijk is, ben ik het niet eens. Men heeft dat ooit beweerd, maar dat wordt nu niet meer verdedigd. Het betrof een opzettelijk foute interpretatie van het junk-DNA.

   Bijvoorbeeld:

   Britten, R.J. 2002. ‘Divergence between samples of chimpanzee and human DNA sequences is 5% counting indels.’ Proceedings National Academy Science 99:13633–13635.

   Britten spreekt van 5% verschil, maar die verschillen moeten veel groter zijn omdat bijvoorbeeld:

   Mensen hebben 23 chromosomenparen, terwijl chimpansees er 24 hebben.

   18 chromosomenparen zijn ‘virtueel’ identiek, wat dat ook moge betekenen, terwijl de chromosomen 4, 9 en 12 totaal verschillend zijn.

   1. Beste Mathieu Albert

    Dank voor uw inhoudelijke reactie – zo hebben we tenminste een begin van een wiskundige discussie.

    Voor alle duidelijkheid: de genoemde cijfers zijn niet mijn beweringen maar slechts voorbeelden van concrete cijfers die genoemd werden. Overigens is niet enkel ivm 98,8% discussie mogelijk (of al geweest) maar in principe over elk cijfer dat genoemd is. Mijn reactie was echter geen poging om de ‘correcte’ cijfers te geven (alsof iemand dat zou kunnen claimen – Britten is mij bekend – ik kies opzettelijk de cijfers in het nadeel van mijn argument om die nutteloze discussie alvast te vermijden) maar wel om te illustreren dat hiermee een concrete wiskundige discussie mogelijk is en ook leerrijk kan zijn.

    Want met uw reactie draagt u in feite enkel bij tot mijn conclusie: er was niet 10 duizend keer te weinig tijd, maar 40 duizend keer te weinig tijd (als ik namelijk 98,8% vervang door 95% in de berekening) of zelfs nog meer (als 5% volgens u een onderschatting is van het verschil). Geen probleem, de conclusie blijft essentieel dezelfde: er lijkt dus wel degelijk een wiskundig probleem.

    Maar niet iedereen zal deze conclusie delen. Niet omdat iemand zal beweren dat het verschil in DNA slechts 0,1% bedraagt maar wel omwille van het tweede argument van Dominique Adriaens. Evolutie betreft namelijk niet zomaar blind toeval maar natuurlijke selectie sluit onderweg een heleboel opties uit, kiest dus een kortere weg. Het is belangrijk te begrijpen dat dit op zich een sterk wiskundig argument is (waar Richard Dawkins overigens veel van zijn betoog aan ontleent: de kracht van natuurlijke selectie wordt hoog ingeschat).

    De rekensom die ik als voorbeeld gaf, gaat echter uit van geslachtelijke voorplanting (wat bij de aap en de mens ook het correcte uitgangspunt is) en dan is het zo dat een toevallige gunstige mutatie 50% kans heeft om verloren te gaan in het proces van meiose. Belangrijk detail is dat natuurlijke selectie daarbij geen enkele rol speelt! Daarom is de kans dat een gunstige mutatie kan overleven in een grote populatie ook zo klein, ondanks het sterke potentieel van natuurlijke selectie.

    De wiskundige oplossing van dit probleem lijkt de veronderstelling dat evolutie enkel optreedt in kleine populaties (zie ook Stephen Gould, punctuerend evenwicht) maar zowel wiskundig als empirisch weten we dat kleine populaties problemen hebben met incest en dan ziet men eerder devolutie ipv evolutie. Kortom een serieus probleem en dat lijkt mij dus een sterk wiskundig argument waar slechts zelden op gewezen wordt.

    Er bestaan nog andere wiskundige argumenten uit het domein van de moleculaire biologie (zie samenvatting: https://darwinisme.be/problemen) die wijzen op belangrijke wiskundige problemen. Met leek mij zinvol u hierop attent te maken nav van de titel van uw artikel.

    Met vriendelijke groet

    1. @ Beste Evolutie.be,

     Ik heb niet gezegd, dat uw wiskundig voorbeeld slecht zou zijn. Integendeel. Uitgaande van de 98,8% is dan ook niet problematisch. Wat echter wel blijkt, is dat de Darwinisten wel degelijk een zeer serieus probleem hebben. Ik begrijp dan ook niet waarom ze aan dat gradualisme blijven vasthouden Zeker met Gould in het achterhoofd, kan men niet anders dan besluiten, dat als we naar het fossielenbestand kijken, de vermeende evolutie in sprongen verloopt. Dit alleen al is een falsificatie van de Evolutietheorie zoals die door Darwin en ook door de Nieuwe Synthese werd gepostuleerd. Over het algemeen kan men dus stellen, dat er geen continue evolutie werkzaam is, maar eerder stasis. Evolutie moet dus wel snel gebeuren: Sprongsgewijs. En van gemeenschappelijke voorouders is er veelal geen sprake. Een probleem is natuurlijk dat het klassieke Darwinisme dit nog niet wil toegeven, waarschijnlijk omdat men het niet kan verklaren.

     Toch wil ik ook nog even opmerken, dat bij alle experimenten die men op soorten gedaan heeft, steeds weer naar voorkomt, dat soorten heel erg stabiel zijn. Voor een individu of een koppel individuen is het dus niet zo vanzelfsprekend om genetisch aan de eigen soort te ‘ontsnappen’, om niet te zeggen, dat het onmogelijk is.

     Uw wiskundige argumenten uit het domein van de moleculaire biologie (zie samenvatting: https://darwinisme.be/problemen) die wijzen op belangrijke wiskundige problemen, kan ik vrijwel geheel onderschrijven. Uw kritiek is trouwens vrij fors en het zou niet slecht zijn, moesten de klassieke Darwinisten deze problemen vroeg of laat ook eens erkennen. Men kan dit niet onder de mat blijven vegen aangezien het intellectueel oneerlijk is en het ergste is dat men zich daar ook nog eens terdege van bewust is.

 13. Aan al die katholieken die Adriaens, Braeckman (waar ik beiden nog les van heb gehad) en consoorten zitten te verdedigen: beseffen jullie eigenlijk wel dat jullie het hier opnemen voor doorgewinterde atheïsten die niets anders doen dan atheïsme promoten? Je zou even goed Richard Dawkins kunnen verdedigen. Het zal hen worst wezen als jullie zeggen: wij geloven dat God de evolutie stuurt, of: wij geloven dat God de omstandigheden voorzag voor het ontstaan van het leven. De evolutietheorie werkt in hun ogen perfect zonder God. Die theorie waar de “bewijzen” zodanig gebrekkig zijn dat ze in vele gevallen gemanipuleerd werden, maar ja, jullie lachen de individuen die dat aantonen toch vierkant uit. Heeft er iemand deftig al de video’s van Carl Werner bekeken die ik een tijdje geleden postte? Nee! Nochtans komt hij daar met overklare en duidelijke feiten, die de wetenschappers (oa. curatoren van grote musea) zelf toegeven voor de camera. Die man heeft 30 jaar onderzoek gevoerd. Maar ja, het past niet in jullie kraam: dus: die man is een charlatan!
  Al wat die atheïstische proffen willen is de neo-darwinistische evolutietheorie verder door de strot van de jeugd rammen: God bestaat niet en het leven ontstond toevallig en evolueerde naar alle levensvormen die vandaag bestaan. Hoeveel mensen beginnen in God te geloven als ze de evolutietheorie leren kennen? Vertel me: hoeveel zielen hebben jullie al naar God gebracht door jullie vurige verdediging van de evolutietheorie? Welke verdiensten zullen jullie aan God kunnen aanbieden op Oordeelsdag, als wij allemaal voor Hem zullen verschijnen? Dat jullie het atheïsme bevorderd hebben? Dat jullie atheïsten verdedigd hebben? Denk daar maar eens over na.

 14. Geachte Michaël Dekee,

  U schrijft “Vertel me: hoeveel zielen hebben jullie al naar God gebracht door jullie vurige verdediging van de evolutietheorie? Welke verdiensten zullen jullie aan God kunnen aanbieden op Oordeelsdag, als wij allemaal voor Hem zullen verschijnen? Dat jullie het atheïsme bevorderd hebben? Dat jullie atheïsten verdedigd hebben? Denk daar maar eens over na.”

  Nu wil het geval dat ik daar al eens over heb nagedacht. Mocht Hij bestaan en mocht ik op de Oordeelsdag voor hem verschijnen en hij mij deze vragen stellen dan zal ik hem recht in de ogen kijken en zeggen dat ik naar eer en geweten mijn leven heb geleefd en heb gedaan wat ik dacht dat goed was. En als Hem dat niet bevalt dan mag (en zal) hij doen wat hem goeddunkt. Ik zal daar toch weinig tegen kunnen doen, lijkt mij 🙂

  Ik vraag mij ook altijd af hoe mensen hun geweten tegenover God verantwoorden als men in dit soort discussies geen middel schuwt om zijn gelijk te halen. Uiteindelijk is het jullie overtuiging dat God de schepper is en die schepping zit wondermooi in elkaar. Door dat te ontkennen degradeer je dat. Het kan even pijn doen de waarheid te erkennen en ermee in het reine te komen. Maar omdat ze per definitie Góds waarheid is, zijn we er op de lange termijn beter mee af.

  Met vriendelijke groet

  1. ☩JMJ☩

   Ach, Joost, uw tactiek is dezelfde versleten tactiek van al die ondertussen bejaarde atheïsten die heel hun leven verkwist hebben aan het verdedigen van bizarre evolutionistische mythes; u doet alsof die mythes als waarheid zijn aangetoond terwijl dat volledig ongegrond is. Simpele geesten worden daardoor misleid en geïntimideerd, en voelen dan een valse schaamte betreffende de Christelijke doctrine over de Creatie; maar het gaat echter over niets anders dan een valse intellectuele superioriteit die uitgestald wordt door de academisch gediplomeerde raaskallers, die heel veel praat, maar niets van inhoud heeft. Dat het atheïstisch pseudowetenschappelijk établissement een duistere agenda heeft valt op geen enkele wijze te ontkennen, en degenen die dat wel doen leven door hun eigen wil in een zeepbel.

   Het zogenaamd theïstisch evolutionisme (en nu richt ik mij specifiek tot de pro-evolutionistische Katholieken op deze website) is van in het begin een compromis geweest met de dominante atheïstische mythologie, waardoor broodwetenschappers toegang kregen tot het jobwetenschappelijk terrein en de ijdeltuiten zich niet gemarginaliseerd voelden als mensen die door de gecontroleerde academici uitgelachen werden. Niemand wordt graag uitgelachen; de volksmenners weten dit, en hanteren dit dan ook voortdurend als tactiek in hun psychologische oorlogvoering op het intellectueel domein. Het is zoiets als de reductio ad Hitlerum; sinds de Tweede Wereldoorlog wordt dat constant gebruikt om kritische stemmen het zwijgen op te leggen, en het heeft decennia lang gewerkt.

  2. @Joost
   “Ik vraag mij ook altijd af hoe mensen hun geweten tegenover God verantwoorden als men in dit soort discussies geen middel schuwt om zijn gelijk te halen.”

   Amen.

   1. @ Joost en Brouwer,

    Voor een gelovige zijn jullie redeneringen totaal onbegrijpbaar.

    Voor zover ik weet, maakt de Evolutietheorie géén deel uit van het Katholieke Geloof.

    Door de twijfel aan de Evolutietheorie voor te stellen als een zonde tegen God gaan jullie je boekje ver te buiten.

    Dit ruikt naar de rook van Satan.

    1. Geachte Mathieu Albert,

     U zegt “Voor een gelovige zijn jullie redeneringen totaal onbegrijpbaar.”. Ik denk dat ik begrijp wat u daarmee wilt zeggen. Maar andersom geldt precies hetzelfde. Het is voor mij volstrekt onbegrijpelijke dat mensen die ik niet als dom kwalificeer, waaronder u ook valt, niet kunnen zien wat zo overduidelijk door verschillende, niet aan elkaar gerelateerde wetenschappen, verteld wordt over hoe onze wereld en ons universum eruitziet. En dan heb ik het in dit verband over de leeftijd en evolutie.

     Als wij door God geschapen zijn dan heeft hij ons ook het instrument gegeven om de wereld te ontdekken, onze hersenen. En als wij dan die wondermooie schepping doorgronden en de onderliggende werkwijze ontsluiten, die ons alleen maar stil kan laten zijn van ontzag, dan zijn wij ketters en antichristelijk bezig? Ik kan mij niet voorstellen dat God het zo zou willen. Een schilder maakt geen meesterwerk om het daarna achter een doek voor het publiek te verbergen. In die zin vind ik uw houding totaal onbegrijpbaar.

     U zegt ook “Voor zover ik weet, maakt de Evolutietheorie géén deel uit van het Katholieke Geloof.”. Wat begrijpt u niet van het citaat van 22 oktober 1996 van Paus Johannes Paulus II in een eerder post van mij waar toch duidelijk wat anders wordt gezegd door de hoogste autoriteit in uw kerk?

     U blijft ook om bewijs van evolutie vragen. Ik heb dal al gegeven, maar het wordt niet door u geaccepteerd. Ik ben er inmiddels van overtuigd dat geen enkel bewijs door u geaccepteerd wordt ook omdat u categorisch weigert de vraag te beantwoorden wat de criteria zijn waar het bewijs voor u aan moet voldoen. Tevens constateer ik dat u zelf ook niet met bewijs komt, ook niet nadat daar om gevraagd is.

     Met vriendelijke groet

     1. @ Joost,

      Met mijn hersenen heb ik vastgesteld dat er geen enkel bewijs voor evolutie is.

      Met mijn hersenen heb ik ook vastgesteld dat u wel veel woorden gebruikt, maar er ook niet slaagt om één voorbeeld van evolutie te produceren. Bent u bang, dat wanneer het concreet wordt, wij uw voorbeelden zullen weerleggen?

      Tot slot is het uiterst zorgwekkend, dat u geen onderscheid kunt maken tussen de persoonlijke opinie van een paus en een uitspraak van het Magisterium.

 15. Beste Michaël Dekee (16 maart 2018 – 11:32),

  … Sorry Michaël, je moet de zaken bekijken zoals ze zijn. De katholieken die hier het voorkomen van evolutie (niet een “evolutieleer”) verdedigen, verdedigen wat ze als zeer waarschijnlijk gebeurd achten, en ze verdedigen niet Braeckman, Dawkins of welke atheïst ook. Dat zijn heel verschillende dingen.
  … De katholieken die hier het voorkomen van evolutie verdedigen zoeken oprecht naar waarheid, en gebruiken daarvoor hun verstand, net zoals de talloze wetenschappers (geen filosofen) die de honderdduizenden vaststellingen gedaan hebben die geleid hebben tot het idee van de evolutie. En zoeken naar waarheid, ook op wetenschappelijk gebied, past perfect in de optimistische visie van het katholicisme.
  … Mensen die denken dat we God kunnen vergeten “omdat er evolutie” is, zitten er natuurlijk helemaal naast. Om evolutie (én mutaties, nog veel belangrijker) te kunnen hebben, moet men natuurlijk met iets beginnen. Dat is de schepping van de wereld, én tevens de gepaste wetten en omstandigheden om tot de (gevallen) mens te komen die we nu kennen. Waarom de gevallen mens ? Omdat die nu onderhevig is aan dood, ziekte, enz.
  … Een of ander filmpje weegt niet op tegen de honderdduizenden wetenschappelijke artikels en vondsten die gedaan werden. Loop niet in de val van charlatans die beweren dat de wereld nog maar zo een 6000 jaar oud is, die zoeken ook “bewijzen” die ze dan verkeerd interpreteren. Die mensen maken zich belachelijk in serieuze wetenschappelijke kringen die de zaken objectief bekijken.
  … Wie gelooft er finaal nog katholieken, als ze evolutie willen ontkennen en zich zo als zonderling gaan opstellen ? De jeugd zou wel eens kunnen zeggen : ik zie voldoende feiten die bewijzen dat er evolutie was, dus hebben de atheïsten gelijk en die onnozele katholieken ongelijk. Waar sta je dan met je “evangelisatie” die van geen evolutie wil weten ? Als de pausen evolutie aannemen, zou jij het dan beter weten ? Maar let op : we moeten niet zomaar evolutie (en mutaties) aannemen, maar omdat dat idee steunt op allerlei vaststellingen waar je niet naast kunt kijken.
  … De zielen moeten niet naar God gebracht worden door het idee van evolutie te verspreiden of te bestrijden, maar door Christus, zijn Kerk en de sacramenten te verkondigen. Maar als christen mogen en moeten we ook ons verstand gebruiken en rondkijken. En daarbij geeft je verstand je in dat er evolutie (en mutatie) geweest is. En dat ontkennen gaat geen deugd doen aan je evangelie-verkondiging, wel sterk integendeel. En evolutie is helemaal niet in tegenstelling met de inhoud van het katholieke geloof ; wie dit laatste denkt kent dat katholieke geloof onvoldoende, of interpreteert de Bijbel verkeerd.

  Vriendelijke groeten, A. G. Stinus

  1. @ Stinus,

   U blijft maar doordrammen over de “honderdduizenden vaststellingen die wetenschappers gedaan hebben”. Zou u mij één voorbeeld kunnen opnoemen?

   Nogmaals, een wetenschappelijk bewijs voor evolutie heeft niets te maken met een wereld die maar 6000 jaar oud zijn. U leidt de aandacht af van waar het over gaat. En tussen haakjes, hoe zou u nu kunnen weten of de wereld 6000 jaar oud is of niet? Was u er toen al bij?

   U schrijft: “De jeugd zou wel eens kunnen zeggen : ik zie voldoende feiten die bewijzen dat er evolutie was, dus hebben de atheïsten gelijk en die onnozele katholieken ongelijk.” Wel, waar zijn al die bewijzen die de jeugd ziet?

   Pausen nemen de evolutie niet aan!

   Waar zijn al die vaststellingen “waar je niet naast kunt kijken”?

   Geen woorden, maar voorbeelden AUB!

 16. Beste Mathieu A.,

  – Tik op Google het woord “evolutie” in, en dan heb je al een heleboel aanknopingspunten waar je je voorbeelden moet gaan zoeken. Verder zul je moeten op stap gaan om jezelf te overtuigen. Die evolutie haal je niet uit één fossiel, maar uit het geheel van fossielen, én uit de dateringsmethoden die wel degelijk goed onderbouwd zijn. Veel musea zitten vol bewijzen waar je om vraagt, en je moet alles samen als het bewijs zien. De dateringsmethoden (tijdsbepaling) zijn wel degelijk betrouwbaar, en er zijn er verschillende. Dit betekent niet dat er geen onzekerheid op een individuele bepaling kan zitten, maar dat is zo voor elke fysisch gemeten grootheid.
  – Nabij Maastricht werden al verschillende rare skeletten gevonden die lijken op die van een hagedis, maar dan reusachtig groot. Wetenschappers weten daar weg mee : het zijn skeletten van de thans uitgestorven mosasaurus of maashagedis. Die leefden in de periode van het krijt, zo een 70 miljoen jaar geleden, toen onze omgeving er heel anders uitzag. Dat soort dieren heeft zich in een zekere periode van de evolutie (én mutaties) ontwikkeld, en is daarna uitgestorven. Dat past allemaal in de ontwikkeling van de “boom van het leven”, die wetenschappers proberen te reconstrueren.
  – Men moet er niet steeds bij geweest zijn om te weten wanneer iets gebeurd is. Ik was niet bij de dood van Napoleon, nochtans weet ik goed wanneer die gestorven is. En wat voorhistorische zaken betreft : daar zijn verschillende betrouwbare dateringsmethoden voor beschikbaar. Als je met vrucht wetenschappen gestudeerd hebt, zul je dat moeten toegeven.
  – In principe gaan pausen zich niet bemoeien met evolutie, want dat is het gebied van de wetenschap, dat zich onafhankelijk moet kunnen ontwikkelen (zolang de morele principes gerespecteerd worden). De pausen zullen daar dus geen verklaringen “ex cathedra” over gaan doen. Pausen houden zich bezig met de Kerk en het geloof, en vandaar dat ze enkel zijdelings iets zullen zeggen over evolutie. Maar toch is de vraag belangrijk : als de wetenschap heel sterk suggereert (bewijst, zeg maar) dat er evolutie geweest is, is dat dan tegenstrijdig met de katholieke godsdienst ? En daarop hebben diverse pausen reeds geantwoord : er is geen tegenstrijdigheid.
  – Om je blik op de katholieke godsdienst te verruimen raad ik je een boek aan van André Léonard, namelijk “Redenen om te geloven”. Hij heeft geen last met de oerknal en alle ontwikkelingen die er op gevolgd zijn, inclusief het voorkomen van evolutie in de planten- en dierenwereld.

  Met vriendelijke groeten, A. G.Stinus

  1. @ Stinus,

   1. Ik vraag een voorbeeld van evolutie, géén link naar Google.
   2. Een uitgestorven Maashagedis bewijst de evolutie niet.
   3. Iemand die met Napoleon begint, vind ik altijd een beetje verdacht.
   4. Iets dat niet bestaat, kan niet in tegenspraak zijn met het Geloof.
   5. Aangezien Mgr. Léonard geen expert is in evolutie, zal ik zijn boekje dan ook niet lezen. De Oerknal heeft trouwens niets met evolutie te maken.

   Nogmaals, u kan blijkbaar geen voorbeeld van evolutie produceren.

 17. Beste Mathieu Albert

  We zijn het er al over eens dat de theorie van toeval en natuurlijke selectie met een serieus wiskundig probleem zit. En over het wiskundige perspectief op de evolutietheorie ging dit artikel oorspronkelijk. Maar in de discussie ontken je dat pausen de evolutie aannemen – het is mij een raadsel hoe je tot die conclusie komt.

  Er werd immers al verwezen naar Pius XII in 1950 en Johannes-Paulus II in 1996 (toespraak aan de pauselijke academie der wetenschappen). Heeft u overigens het boek “Redenen om te geloven” van Mgr. Leonard gelezen of beschouwd u dat als irrelevant omdat hij geen expert is in evolutie?

  Misschien kan kardinaal Christoph Schönborn (hoofdredacteur van de Katechismus vd Katholieke Kerk) u overtuigen. Hij schreef in 2005 een boek over evolutie en de relatie tot het katholieke geloof. Het boek werd in 2007 in het Engels vertaald met als titel “Chance or Purpose?” en daarin wordt Jozeph Ratzinger, Paus Benedictus XVI geciteerd als volgt: “The Christian picture of the world is this, that the world in its details is the product of a long process of evolution but that at the most profound level it comes from the Logos. Thus it carries rationality within itself.”

  Dat zijn alles samen al 3 pausen en de hoofdredacteur van de KKK die duidelijk en consekwent aangeven dat evolutie en geloof voor de Katholieke Kerk niet tegenstrijdig zijn.

  Maar ik begrijp uw spontane weerstand wel en ik denk dat Christoph Schönborn dat ook heel goed in zijn boek uitdiept. De evolutietheorie lijkt (!) een doelloos en dus ook zinloos beeld van de wereld en ons leven te schetsen. En zo’n doelloos wereldbeeld is zeker in strijd met ons geloof. Daarom zijn atheïsten erin geïnteresseerd.

  Nochtans vergissen atheïsten zich schromelijk. Niet omdat evolutie niet zou hebben plaatsgevonden (eerste deeltheorie) maar omdat enerzijds een eenvoudige verklaring op basis van toeval en natuurlijke selectie wiskundig gezien onzin is (tweede deeltheorie, het onderscheid is belangrijk: https://darwinisme.be/evaluatie) en anderzijds omdat evolutie op zich niet in strijd is met een liefhebbende Schepper. Net zoals het kruis en de dood van Jezus Christus niet in strijd is met de liefde van de Vader voor de Zoon. Wie kent de gedachten des Heren, wie is zijn raadsman geweest?

  Voor zover ik kan inschatten zit ook Stinus op deze golflengte en ik waardeer zijn geduldige en serene reacties.

  Met vriendelijke groet

  1. @ Darwinisme.be,

   Ik ken Schönborn en zijn reputatie als vrijmetselaar.

   Een tip, waarom verwijst u niet rechtstreeks naar Teilhard de Chardin? Nog zo een charlatan.

   1. Trek je er niks van aan, beste Mathieu, houd vol, laat niets los, de obsessies van de Darwinisten staan niet op zichzelf. Zodra God verdwenen is in het mens en wereldbeeld, duiken er allerlei mythes en ideologieën op die de half- en niet-gelovigen moeten meetrekken in het atheïstische wereldbeeld. Dat kan ver gaan. Carrières hangen er vaak van af, zeker in de wetenschappelijke–, de media– en de universitaire wereld. Vrijmetselaars, aangestuurd door het internationale talmud jodendom en atheïsten, hebben de macht in handen. Op alle vlakken in de samenleving, tot en met de top van de Kerk. Benedictus is door het koppel Obama / Killary Clinton afgezet, chantage via de Vaticaanse bank. Gesneden uit Vaticaan 2 hout, had hij niet de moed om publiekelijk aan de bel te trekken en, de hulp van de katholieke Amerikanen in te roepen. B XVI heeft een gouden kans laten vallen, om deze maçonnieke atheïsten ten val te brengen. Hij had niet de moed. Trek je niks aan van de maçonnieke mollen op dit forum. Vroeg of laat kunnen we ze door de mand laten vallen zoals dat enkele maanden geleden ook gelukt is. Je herkent ze aan het halfhartige, soms dubbelzinnige taalgebruik. Ze hebben niet alleen een dikke nek, maar ze kijken ook voortdurend achterom, omdat ze de bazen vrezen die over hun schouder meekijken. Ze zitten U nu te sarren.

   2. Beste Mathieu Albert

    Het boek van Schönborn heb ik helemaal gelezen en ik kon daarin geen enkel punt vinden dat niet in lijn zou zijn met de katholieke leer. Stelt u misschien meer vertrouwen in de roddelpers aangaande Schönborn, dan in uw eigen beoordelingsvermogen bij het lezen van de concrete inhoud van het boek waar ik naar verwijs?

    De quote van paus Benedictus XVI in het boek “Chance or Purpose?” van Schönborn in 2007 komt uit een boek van Jozeph Ratzinger in 2002 : “God and the World” (tweede paragraaf in hoofdtuk “4. Order in Creation”) – vertrouwt u de vorige paus?

    Een discussie op basis van inhoud draagt mijn voorkeur weg, niet een vermeende reputatie die sommigen graag verspreiden om iemand te beschadigen om vervolgens niet op de inhoud te moeten ingaan.

    Met vriendelijke groet

     1. Beste Mathieu Albert

      Op dit katholiek (genoemd) forum publiceert u een artikel over evolutie en in de daaropvolgende discussie stelt u op 16 maart 2018 om 20:14 uitdrukkelijk “Pausen nemen de evolutie niet aan!”

      Daarop heb ik verwezen naar Pius XII in 1950 en Johannes-Paulus II in 1996 in de context van de academie der wetenschappen. Maar omdat 2 pausen voor u blijkbaar onvoldoende zijn heb ik Jozeph Ratzinger, Paus Benedictus XVI aan het rijtje toegevoegd en verwezen naar zijn boek “God and the World” waarin hij in 2002 schrijft: “The Christian picture of the world is this, that the world in its details is the product of a long process of evolution but that at the most profound level it comes from the Logos. Thus it carries rationality within itself.”

      Vertaald: “Het Christelijke wereldbeeld is dat de wereld in zijn details het product is van een lang evolutieproces, maar dat op het diepste niveau het afkomstig is van de Logos. Dus het draagt de rede binnen zichzelf.”

      Mijn vraag blijft: vertrouwt u de vorige paus en zijn uitspraak aangaande het Christelijk wereldbeeld?

      Met vriendelijke groet

      .
      .

      MATHIEU ALBERT @ DARWINISME.BE,

      U bent intellectueel oneerlijk.

      U stelt dit voor als zijnde een uitspraak van Paus Benedictus XVI.

      Ik heb u er al eerder op gewezen, dat u een onderscheid moet maken tussen een persoonlijke opinie van een paus en een uitspraak van het Magisterium.

      Hier wordt dus een persoonlijke visie verkocht.

      Ten tweede betreft het hier een uitspraak van Kardinaal Ratzinger, dus niet de latere paus.

      Ten derde werd deze uitspraak gedaan in het kader van een interview met Peter Seewald.

      Ten vierde maakt Ratzinger een onderscheid tussen micro-evolutie en macro-evolutie. Hier is niet duidelijk over welke vorm van evolutie Ratzinger het heeft.

      We hebben hier dus te maken met een persoonlijke visie van een kardinaal. Et alors?

      De uitspraken van de vorige pausen gaan enkel over het feit, dat het voor een Katholiek niet verboden is om de Evolutietheorie als een wetenschappelijke hypothese of theorie te bestuderen. Het is net dat wat wij doen.

      Verder zou ik u willen aanraden om er eens de Catechismus van de Katholieke Kerk op na te lezen.

     2. Beste Mathieu Albert

      OK, ik begrijp het onderscheid dat u wil maken tussen kardinaal en paus. Geen probleem, het was zeker niet de bedoeling om u of de lezer te misleiden. Dank voor uw precisering.

      Maar ik blijf voorlopig op mijn honger zitten wat de inhoud zelf betreft. Daarom herformuleer ik mijn vraag nu nauwkeuriger: bent u van oordeel dat de ‘persoonlijke visie’ van Jozeph Ratzinger aangaande het Christelijk wereldbeeld ten tijde dat hij Perfect was van de Congregatie van de Geloofsleer, in strijd is met de Katholieke leer?

      Vermits sommigen op dit forum lijken te worden afgeschilderd als ketters ben ik namelijk geïnteresseerd om te weten of deze kardinaal die later paus werd onder hetzelfde oordeel valt.

      Met vriendelijke groet

      PS: nog een praktische suggestie: zou het mogelijk zijn om uw reactie duidelijker af te zonderen van mijn reactie van 18 maart 2018 – 20:02 zodat het ook mogelijk wordt om duidelijker op uw reactie te kunnen reageren? (nu heeft u die reactie gewoon toegevoegd aan mijn reactie, wellicht per vergissing)

 18. Beste Mathieu A.,

  – Spijtig dat je antwoorden op mijn laatste schrijven ondermaats zijn. Ik schreef je al dat je pas evolutie kunt bewijzen uit HET GEHEEL van vondsten en betrouwbare wetenschappelijke studies die men gedaan heeft. En telkens blijf je maar “een voorbeeld” eisen. Wat baten kaars en bril …

  … Evolutie en mutaties zijn wel degelijk opgetreden in de geschiedenis van de wereld. Maar de geschiedenis van de mens (in het paradijs) begint veel vroeger. Dat je het boek van Mgr. Léonard niet wil lezen wijst echt niet op een open houding. Niet te verwonderen dat je ook niet van evolutie wil weten.

  … Naast evolutie zijn ook mutaties uiterst belangrijk geweest. Door die 2 samen zijn er soorten ontstaan, geëvolueerd en … soms uitgestorven.

  … Het is niet goed katholieken te willen inhameren dat er nooit evolutie geweest is. De meeste mensen zullen inzien dat er wél evolutie geweest is, en dan beschouwen ze ook maar het katholicisme als iets waardeloos.

  … Dat je tegen het idee van evolutie bent is duidelijk. Maar hoe je dan de geschiedenis van de mens en de wereld ziet (ook in het verre verleden, vanaf Adam en Eva), daar zwijg je over. Als je iets veroordeelt moet je iets beters in de plaats kunnen zetten. En daar merk ik dus niets van.

  … Evolutie is geen idee van een of andere filosoof, maar steunt op de vaststellingen van talrijke gewone, objectieve wetenschappers.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. @ Stinus,

   De fout die u maakt is, dat u denkt dat de ‘wetten van de evolutie’ iets gelijkaardigs zouden zijn als de ‘wetten van de fysica’. Daar vergist u zich zeer grondig.

   Het volgende antwoord is hopelijk méér op uw leest geschoeid:

   De hele Evolutietheorie is gewoon lachwekkend. Het is slechts een polemisch dispuut, dat geen enkele wetenschappelijke toetsing kan doorstaan. De Evolutietheorie is niet iets wat een fysicus zou herkennen als zijnde een ‘theorie’. Het is een verzameling van anecdotes en een reeks vermoedens. Méér is het niet.

   1. Het fossielenbestand is een groot mysterie en levert niets op voor de Evolutietheorie.

   2. Als we dan naar de serieuze wetenschappen kijken. In de fysica hebben wij bijvoorbeeld de alchemist Newton. Wat dacht hij? De planeet Aarde wordt aangetrokken tot de zon door een bepaalde kracht. Niet zomaar een kracht, maar een kracht die beantwoordt aan de omgekeerde kwadratenwet.

   Een omgekeerde kwadratenwet is in de natuurkunde een wet die aangeeft dat een grootheid omgekeerd evenredig verloopt met het kwadraat van de afstand tot de bron van die grootheid. Dit meetkundige verband komt voor in verschillende gebieden van de natuurkunde, zoals zwaartekracht, elektrostatica, optica, akoestiek en ioniserende straling.

   Gravitatie is de aantrekking tussen lichamen met massa. De wet luidt: De zwaartekracht tussen twee puntmassa’s is evenredig met het product van hun massa’s en omgekeerd evenredig met het kwadraat van hun afstand. Deze kracht is altijd aantrekkend en werkt langs de verbindingslijn.

   Als de massaverdeling sferisch symmetrisch is, kunnen de lichamen exact als puntmassa’s worden beschouwd (zie bolschilstelling). Voor andere massaverdelingen moeten alle krachten tussen de samenstellende puntmassa’s als vectoren worden opgeteld, waarmee de totale aantrekking niet meer exact omgekeerd evenredig is. Maar als de tussenafstand veel groter is dan afzonderlijke afmetingen, kunnen de lichamen in goede benadering als puntmassa’s opgevat worden bij de berekening van de aantrekkingskracht.

   Dat deze wet van de algemene zwaartekracht voor het eerst werd voorgesteld door de Katholiek Ismaël Bullialdus, maar naar verluidt voor het eerst door Isaac Newton bewezen zou worden (ja, ja), pas nadat Robert Hooke het idee naar voren bracht in een brief aan Newton, verandert niets aan deze wet. Ook niet dat Hooke Newton later van plagiaat beschuldigde. Sommige mensen – om Darwin niet te noemen – vallen nu eenmaal naar boven.

   Hoe dan ook, iets dergelijks bestaat niet in de biologie en zeker niet in verband met de Evolutietheorie. Plagiaat overigens wel.

   Er is geen aantoonbaar bewijs, dat evolutie (willekeurige variatie, mutatie, natuurlijke selectie) zou werken en een organisme in staat zou stellen om op te klimmen naar een steeds hogere complexiteit. Met andere woorden, wij weten niet of het Darwinistische mechanisme werkt of niet.

   3. Als we nog eens naar de serieuze wetenschappen kijken, dan kunnen wij bijvoorbeeld een computer programmeren met de vergelijkingen van de algemene relativiteitstheorie of met de vergelijkingen van de Kwantummechanica. We kunnen dan zien wat de gevolgen zijn in de simulaties die opgezet worden. In de biologie is zoiets totaal onmogelijk.

   Waarom niet? Indien evolutie dan toch zo een eenvoudig mechanisme is, dan moeten de principes toch gemakkelijk in een computer geprogrammeerd kunnen worden. Hoe komt het dan dat we zoiets gelijkaardigs niet kunnen opzetten om te zien wat de gevolgen zouden zijn en hoe een evolutionair proces zich zou moeten ontwikkelen? Een computer zal niets realistisch kunnen produceren wanneer we werken met de Evolutietheorie. Iedereen die met genetische algoritmes werkt, weet dat die algoritmes niet kunnen werken wanneer ze volgens de Darwiniaanse theorieën worden opgezet.

   4. Dan is er ook nog het totale gebrek aan bewijs dat in het laboratorium werd gegenereerd. Fruitvliegen blijven bijvoorbeeld altijd fruitvliegen en zullen nooit in een andere soort veranderen.

   5. Indien de Evolutietheorie ernstige wetenschap zou zijn, dan moeten we niet enkel naar kwaliteiten kijken, maar vooral ook naar kwantitatieve aspecten.

   Bijvoorbeeld, indien een walvis oorspronkelijk een landdier zou zijn, zoals de Darwinisten beweren, hoe is dat proces van adaptatie dan precies verlopen? Zoals u weet, stammen de walvissen af van een rund. Hoe is die transformatie verlopen? Hoe kunnen wij een koe omvormen in een walvis?

   We kunnen dit vergelijken met een auto die tot een onderzeeër zou moeten worden omgebouwd. Iedereen heeft meteen in de gaten, dat dit zeer veel veranderingen met zich mee zou brengen. Het zou een gigantisch project worden. Dat is ook het geval met die koe.

   Hoeveel veranderingen zou die koe moeten ondergaan? Een andere huid, een andere ademhaling, een duikapparaat, ogen, maag, etc. Méér dan 50.000 morfologische aanpassingen zijn noodzakelijk. Die morfologische veranderingen moeten dan ook nog eens allemaal op elkaar afgestemd zijn. Hoe zou dat mogelijk zijn?

   Er zouden een hoop tussenvormen moeten zijn. Waar zijn die?

   6. Mutaties werken niet. Zo goed als alle mutaties zijn schadelijk. Dat kalf zou dan 50.000+ favorabele mutaties op een rij moeten krijgen. Computercodes die willekeurig geherprogrammeerd worden, zullen binnen de kortste keren niet meer werken. Waarom zou dat dan niet het geval zijn met het DNA? Opnieuw, géén antwoord.

   Een gunstige mutatie zou dan ook nog eens steeds behouden moeten blijven in het DNA en dat dan nog eens 50.000 keer op een rij, zonder dat ze weer verloren zouden gaan en dat allemaal dan nog eens ‘toevallig’.

   7. De vermeende evolutie is een stochastisch proces. Een stochastisch proces is een opeenvolging van toevallige uitkomsten. In tegenstelling tot een deterministisch proces zijn de uitkomsten niet van tevoren bekend. Het stochastische proces wordt beschreven door een rij toevalstoestanden en hun bijbehorende simultane kansverdeling. Er is dus geen volledig causaal verband, er is geen sprake van sturing.

   De hele gedachtegang van de Evolutietheorie grenst aan de schizofrenie!

   Het is dus duidelijk, dat de ‘intelectuelen’ – die moeilijk met kritiek om kunnen – mee heulen met de massa. De Evolutietheorie is dus een theorie die “sociaal wenselijk” is. Dat voorkomt dus, dat er achter je rug ‘geroddeld’ wordt of erger.

   De Evolutietheorie is géén theorie. Het is zelfs geen hypothese. Het gaat helemaal nergens over.

  2. ☩JMJ☩

   A. G. Stinus,

   U plaatst uw evolutie-mythe na de Zondeval en de Verdrijving uit Eden. Beweert u dus dat de mens na de Oerzonde eerst een aap geworden is, om daarna wederom tot een mens te evolueren? Dat is volslagen ridicuul. De degradatie van Adam tot de abjecte staat waarin de mens zich na de Val bevond was op zich al erg, maar u doet er nog een schep bovenop door hem in een aap te veranderen die eerst kwijlend door de bossen moet rondwaren vooraleer hij terug mens kan worden. Dat zijn bizarre waangedachten die mij doen denken aan het soort van onzin die in de Koran van de Saracenen teruggevonden wordt.

   Theïstisch evolutionisme is niet Christelijk, gezien het in tegenstrijd is met de Gewijde Geschiedenis zoals geopenbaard door de God van de Christenen. Die Gewijde Geschiedenis bent u als Katholiek Christen verplicht te geloven, zoals de onwrikbare exegetische principes van de Katholieke Kerk, het zichtbaar Rijk van God op aarde, vereisen. Indien u werkelijk denkt dat men hier niet op de hoogte is van wat het theïstisch evolutionisme inhoudt, en dat men hier opeens die gedachtegang gaat omarmen wanneer men toch maar gewoon dat boekske van Aartsbisschop Emeritus Léonard zou lezen, dan heeft u het compleet mis; u toont daarmee slechts aan dat u orthodox gelovende Katholieken voor onwetende pummels houdt, die maar eens wat meer boeken moeten lezen opdat hun ‘ongeoefende geest’ wat meer ‘verruimd’ wordt. Darwinisme.be noemt dat “sereen”; ik noem dat arrogant. Beseft men hier wel hoe potsierlijk die holle praat over “peer-reviewed journals” (met de gewoonlijke dosis taalanglicisme om het wat ‘op’ te ‘luisteren’) en “geduldige en serene reacties” er uitziet? Allemaal hautain onwetenschappelijk gezever om eenvoudige geesten mee te impressioneren.

   Evolutionisme is een valse filosofie die als conclusie opgedrongen wordt door natuurwetenschappers die zich niet bij de waarneembare, solide feiten willen houden, en die reeds in hun opleiding geïndoctrineerd werden met valse premissen opdat de rest van hun loopbaan voortgebouwd zou worden op die chaotische, incoherente grondslagen; altijd speurend, en nimmer tot de waarheid komend. Blinde dwaalsterren die talloze scharen van volksmenigten meeslepen in hun nihilistisch obscurantisme.

 19. Beste Mathieu A.,

  Helaas overtuigt je tekst niet,
  1) Ik hou me niet bezig met “wetten van de evolutie”, als die er al zijn. Wel is het duidelijk dat er systeem zit in alle organismen (planten, dieren, mens) die nu leven of die overleden zijn, maar waarvan men het skelet gevonden heeft. Het is toch duidelijk dat sommige organismen verwant zijn, en anderen niet. Denk aan de mosasaurus en de hagedis, bv. Wel, dat soort zaken moet je systematisch bestuderen, en dan zo goed mogelijk reconstrueren wat gebeurd is. En dan blijkt dat daar allemaal systeem in zit, alhoewel men niet alle details zal kunnen achterhalen. De eenvoudigste manier om dit allemaal uit te leggen is evolutie en mutatie, zonder in detail te weten hoe die 2 processen kunnen gebeuren.
  2) Zo blijkt dat men aan de hand van de studies van skelet, tijdsbepaling enz. zogenaamde “levensbomen” (bomen van leven) kan opmaken, die weergeven welke soorten uit welke ontstaan zijn, enz. Men heeft daar reeds zeer veel kunnen van terugvinden, en het wordt nog verder bestudeerd. Zo weet men dat de meercelligen later ontstaan zijn dan de eencelligen enz. Uit de tak (op de “levensboom”) van de archaeplastida zijn bv. de roodwieren, de groenwieren en planten ontstaan. Om dat allemaal door te hebben moet men zich inwerken in de biologie en de wetenschapstak van de dateringen, die goed bestudeerd werd. Dat alles laat zien dat er dus soorten in een zekere periode kunnen ontstaan zijn, dat ze mogelijk (maar niet altijd) geëvolueerd zijn, en dat ze mogelijk ooit terug uitgestorven zijn.
  3) Evolutie is geen “wet van de natuur”, maar kan door allerlei redenen voorkomen. Zo bv. de opkomst van een vijandelijk roofdier, waardoor de zwakkere en kleinere exemplaren van een soort bij voorkeur uitgeroeid worden, zodat de soort groter wordt, groeit.
  Of ook kan het klimaat kouder worden, waardoor de exemplaren met de dikste vacht overblijven, enzovoort. Evolutie gaat normaal zeer traag : ze heeft zich over een zeer lange periode voltrokken. Dit werd allemaal door talloze wetenschappers bestudeerd, en daarbij controleren die mensen in feite elkaar. Wetenschappers doen niets liever dan elkaars werk corrigeren waar het kan, maar het idee van evolutie overleeft reeds lang. En je moet echt niet denken dat wetenschappers allemaal vrijmetselaars zijn die de katholieken wat gaan pesten.
  4) Mutaties gebeuren wel degelijk, dat is reeds vastgesteld. En sommige mutaties leiden nu eenmaal tot flinke veranderingen van de soort, die mogelijk gunstig zijn voor het overleven van de soort, en die door voortplanting kunnen doorgegeven worden.
  5) Misschien denk je dat ik vind dat evolutie en mutatie gewoon toevallige, “blinde” processen zijn. Dat is niet zo. Ik geloof dat de omstandigheden door God bewust gestuurd werden om te komen tot een mens, die in zijn omgeving gezelschap gekregen heeft van de planten- en dierenwereld, waar hij voor zijn voeding trouwens vanaf hangt. (Goddelijke voorzienigheid in werking.) Na de zondeval heeft God de mens niet laten vallen. Maar de ganse evolutie weerspiegelt de evolutie in een “gevallen” wereld, met dood, ziekte en pijn. (De wreedheid van de natuur in sommige omstandigheden is welbekend).
  6) De uitleg over Newton en de gravitatie had ik echt niet nodig, want ik heb daar jaren in detail les over gegeven. Newton is de eerste geweest om zijn veronderstellingen in detail uit te werken, en heeft daarbij de differentiaalrekening van vectoren (wiskunde) moeten ontwikkelen, uitvinden zeg maar. Zonder die wiskunde kom je niet tot de gedetailleerde conclusies van Newton. Hij kon de toen bekende experimentele wetten van Kepler over de planeetbeweging terugvinden. Een enorme prestatie in de wetenschap, die hem tot vader van de moderne fysica maakt.
  7) Er is helemaal geen wiskunde nodig om evolutie vast te stellen. De wiskunde hinkt daarbij steeds achterna, omdat men eigenlijk niet weet hoe men zoiets op een realistische manier zou moeten modelleren.
  8) Je schrijft : “Het fossielenbestand is een groot mysterie”. Misschien is dat een mysterie als je niet wil weten van evolutie en mutaties. Kijk eens, die fossielen zijn helemaal geen mysterie als je aanneemt dat ze afkomstig zijn van dieren/planten die vroeger bestaan hebben, en waarbij dat alles begrijpelijk kan gemaakt worden door veel studie. Daarbij kan je niet eisen dat welke fossielen ook zouden moeten teruggevonden worden. Om te beginnen zitten er nog talloze fossielen in de grond, en verder is het bekend dat fossielen niet zomaar kunnen gevormd worden. Fossielen kunnen enkel gevormd en bewaard worden in geschikte, gunstige omstandigheden. Meestal gaat zo een skelet verloren.
  9) Je verkettert evolutie en nog zo een en ander, maar je beantwoordt niet mijn relevante vraag, namelijk : ” Beste Mathieus Albert. Je verkettert evolutie enz., maar hoe je dan de geschiedenis van de mens en de wereld ziet (ook in het verre verleden, vanaf Adam en Eva), daar zwijg je over. Als je iets veroordeelt moet je iets beters in de plaats kunnen zetten. En daar merk ik dus niets van.” Horen we nog iets van je betere alternatieve visie ?

  Met vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus.

  1. @ Stinus,

   U schrijft: “Ik hou me niet bezig met “wetten van de evolutie”, als die er al zijn.” – U maakt er zich zo wel makkelijk vanaf. De verwantschappen moeten bewezen worden, niet a priori gepostuleerd worden. Het is dus allemaal niet zo duidelijk als u beweert.

   De mosasaurus is een hagedis van 18 m. De grootste nu levende hagedissen (varanen) worden nu ook nog 3 m. lang. In een ander milieu is het perfect denkbaar, dat bepaalde soorten hagedissen groter of kleiner kunnen zijn. Echter, dat is puur micro-evolutie.

   Die “levensbomen” zijn grotendeels fantasie. Morfologische verwantschappen worden regelmatig weerlegd met genetisch onderzoek.

   U schrijft: “Zo weet men dat de meercelligen later ontstaan zijn dan de eencelligen enz.” – Zou het echt? Omgekeerd zou nog spectaculairder geweest zijn.

   Probeert u eens de “Cambrische explosie” uit te leggen waarbij in relatief korte tijd een gigantische explosie van vormen en soorten met de grootste complexiteit ontstond. Met een gradualistisch evolutiemodel komen we hier nergens, zeker indien er in de miljoenen jaren voorafgaand geen spoor van evolutie te bespeuren valt.

   U schrijft: “Evolutie is geen “wet van de natuur””. – Daar ben ik het dus mee eens.

   U schrijft: “Maar kan door allerlei redenen voorkomen. Zo bv. de opkomst van een vijandelijk roofdier, waardoor de zwakkere en kleinere exemplaren van een soort bij voorkeur uitgeroeid worden, zodat de soort groter wordt, groeit.” – Dit is Lamarckisme.

   U schrijft: “Of ook kan het klimaat kouder worden, waardoor de exemplaren met de dikste vacht overblijven, enzovoort.” – Indien het klimaat plots kouder wordt – op een tijdschaal van enkele duizenden jaren – sterven die dieren uit, omdat ze niet de tijd hebben – miljoenen jaren – om eerst nog in een andere soort te veranderen.

   U schrijft: “Evolutie gaat normaal zeer traag : ze heeft zich over een zeer lange periode voltrokken. Dit werd allemaal door talloze wetenschappers bestudeerd, en daarbij controleren die mensen in feite elkaar.” – Evolutie verloopt net niet zéér traag. Over het algemeen is er sprake van stasis, dus géén evolutie. Als we in het fossielenbestand iets zien, dan is het altijd ‘plots’. Deze vaststelling komt niet overeen met de beginselen van de Evolutietheorie.

   U schrijft: “Wetenschappers doen niets liever dan elkaars werk corrigeren waar het kan, maar het idee van evolutie overleeft reeds lang.” – Dat klopt, behalve als het om het paradigma gaat waarbinnen ze allemaal werken.

   U schrijft: “En je moet echt niet denken dat wetenschappers allemaal vrijmetselaars zijn die de katholieken wat gaan pesten.” – Waarom hebben de onderzoekers van de KULeuven dan zo een probleem met het gegeven dat ze ‘Katholiek’ of ‘Catholic’ bij University of Leuven moeten schrijven? Omdat de ‘anderen’ – om vooral niet de Angel-Saksische wetenschappers te noemen – daar natuurlijk mee lachen. Zowel in de UK en de VS wordt ‘Catholic’ als een scheldwoord gezien en worden Katholieken als tweederangsburgers behandeld. Misschien moeten we ons bij de Russische wetenschappelijke traditie aansluiten – die volgens mij een stuk betrouwbaarder is dan de Angel-Saksische – om als Katholieken serieus genomen te worden.

   Mutaties gebeuren natuurlijk wel degelijk, maar zijn vrijwel altijd schadelijk en nog nooit is men er in geslaagd om van de ene soort een andere soort te maken.

   U schrijft: “Misschien denk je dat ik vind dat evolutie en mutatie gewoon toevallige, “blinde” processen zijn. Dat is niet zo.” – Nu breekt mijn klomp! Dit is één van de basisconcepten. Natuurlijke selectie staat natuurlijk tegenover kunstmatige selectie. Het eerste proces gebeurt door de natuur totaal willekeurig en het tweede proces wordt gestuurd door de mens. Zelfs artificiële selectie slaagt er niet in om een andere soort te generen.

   U schrijft: “Ik geloof dat de omstandigheden door God bewust gestuurd werden om te komen tot een mens, die in zijn omgeving gezelschap gekregen heeft van de planten- en dierenwereld, waar hij voor zijn voeding trouwens vanaf hangt. (Goddelijke voorzienigheid in werking.) Na de zondeval heeft God de mens niet laten vallen. Maar de ganse evolutie weerspiegelt de evolutie in een “gevallen” wereld, met dood, ziekte en pijn. (De wreedheid van de natuur in sommige omstandigheden is welbekend).” – BESTE, DIT HEEFT TOTAAL NIETS MET DE EVOLUTIETHEORIE TE MAKEN!!! IN FEITE PLEIT U VOOR EEN OF ANDERE VORM VAN INTELLIGENT DESIGN.

   Theïstisch evolutionisme, of evolutionair creationisme, is de gedachte dat sommige of alle klassieke religieuze leringen over God en de schepping verenigbaar zijn met een deel van, of de gehele wetenschappelijke theorie van de evolutie. DAAR GAAT HET HIER NIET OVER!!!

   U schrijft: “De uitleg over Newton en de gravitatie had ik echt niet nodig, want ik heb daar jaren in detail les over gegeven. Newton is de eerste geweest om zijn veronderstellingen in detail uit te werken, en heeft daarbij de differentiaalrekening van vectoren (wiskunde) moeten ontwikkelen, uitvinden zeg maar. Zonder die wiskunde kom je niet tot de gedetailleerde conclusies van Newton. Hij kon de toen bekende experimentele wetten van Kepler over de planeetbeweging terugvinden. Een enorme prestatie in de wetenschap, die hem tot vader van de moderne fysica maakt.” – Ik weet het en net daarom schreef ik het. Maar, er gaapt dus een enorme kloof tussen fysica en biologie.

   U schrijft: “Er is helemaal geen wiskunde nodig om evolutie vast te stellen. De wiskunde hinkt daarbij steeds achterna, omdat men eigenlijk niet weet hoe men zoiets op een realistische manier zou moeten modelleren.” – U blijft mij verbazen. Met uw kennis zou u een fantastisch artikel kunnen schrijven waarom de Evolutietheorie vals is. U zou argumenten kunnen aandragen waarvan ik enkel maar kan dromen, want met theïstisch evolutionisme bewijzen wij de Kerk géén dienst.

   U schrijft: “Je schrijft : “Het fossielenbestand is een groot mysterie”. Misschien is dat een mysterie als je niet wil weten van evolutie en mutaties.” – Het fossielenbestand is een hoop beenderen en tanden in een stratigrafische context. Méér is het niet. Fossielen muteren niet meer, die doen helemaal niets tenzij uit mekaar vallen. Nogmaals, u veronderstelt wat bewezen moet worden.

   U schrijft: “Kijk eens, die fossielen zijn helemaal geen mysterie als je aanneemt dat ze afkomstig zijn van dieren/planten die vroeger bestaan hebben, en waarbij dat alles begrijpelijk kan gemaakt worden door veel studie. Daarbij kan je niet eisen dat welke fossielen ook zouden moeten teruggevonden worden. Om te beginnen zitten er nog talloze fossielen in de grond, en verder is het bekend dat fossielen niet zomaar kunnen gevormd worden. Fossielen kunnen enkel gevormd en bewaard worden in geschikte, gunstige omstandigheden. Meestal gaat zo een skelet verloren.” – Ook dat zou het geval zijn met Intelligent Design of Schepping. Fossielen evolueren niet.

   U schrijft: “Je verkettert evolutie en nog zo een en ander, maar je beantwoordt niet mijn relevante vraag, namelijk : ” Beste Mathieus Albert. Je verkettert evolutie enz., maar hoe je dan de geschiedenis van de mens en de wereld ziet (ook in het verre verleden, vanaf Adam en Eva), daar zwijg je over. Als je iets veroordeelt moet je iets beters in de plaats kunnen zetten. En daar merk ik dus niets van.” Horen we nog iets van je betere alternatieve visie ?” – Nu komen we uiteindelijk bij de essentie. U gelooft niet in Genesis. Dat is uw probleem. Misschien bestaat het ware Geloof er wel in om de nederigheid te hebben om niet te denken, dat we alles moeten of willen weten. Uiteindelijk was dat ook de verleiding waarmee de slang Eva bekoorde.

   Tot slot, ook Augustinus maakte zich er wat makkelijk van af door te beweren, dat Genesis niet letterlijk te nemen valt. Dat kan misschien wel waar zijn, maar er is een reden waarom het in Genesis zo verwoord werd. Het is niet omdat wij dat niet begrijpen, dat wij ons er makkelijk van kunnen afmaken door te stellen, dat wij Genesis niet letterlijk zouden moeten nemen.

   En tussen haakjes, een sprekende slang is onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk, zeker niet voor iemand die zich in het Darwinistische paradigma wil inschrijven.

   Want, vroeger toen de dieren nog konden spreken…

   1. Je weerleggingen zijn uitermate goed onderbouwd, beste Mathieu, maar ik vrees dat we met A.G. Stinus te maken hebben met een mol, aangestuurd, de tweede.
    De eerste is verdwenen. Waarom nu een tweede mol ?
    Omdat er loges of andere atheïstische netwerken zijn die een katholieke webstek willen vernietigen, hoe dan ook. Zij zullen nooit stoppen. Zij verdragen niet de waarheid, zij zijn de “kinderen van de duisternis”.
    Waaruit blijkt dat hier ?
    Omdat S. op een verbeten manier, in allerlei kwesties van het onderhavige, tot en met kwesties van de Traditie of historische onderwerpen of nog anderszins, zich vast bijt met dubbelzinnigheden, er naast zit, of ontwijkt, “not to the point”. Reacties op de kern blijven consequent uit zicht, blijven erbuiten. Gevraagde voorbeelden worden niet gegeven.
    De taktiek is telkens een punt te vinden, ernaast, niet ter zake, liefst op een zijspoor, of op details. Daar kun je oneindig mee doorgaan.
    Ik dacht aanvankelijk aan een gemis van “sensus catholicus”, maar het is veel erger. Vooral zijn verbeten omni-presentie op allerlei onderwerpen, met dezelfde taktiek, is de aanwijzing van vermoedens, al van een tijd terug, die steeds sterker worden, vooral op dit voor de loge en de atheïsten zo belangrijke terrein uit de fabeltjes krant van Darwin. Voor hen is Darwin de sleutelfiguur, voor ons een charlatan. En dat zullen ze altijd bestrijden, zoals de vroegere communisten hun misdaden ontkenden, tot in 1989 en daarna.

    1. Beste Jules,
     Ik ben het volledig met u eens. Ik heb me hier in die eindeloze discuties niet willen mengen, omdat ik daar echt ziek van wordt. A.G. Stinus is iemand die beweert dat hij Katholiek is, maar die het niet is. Hij beweert dat we éénmanskerkjes bouwen. Ook dat wie de geschriften van het Vat II en Vat II zelf niet aanvaard, zich buiten de Kerk stelt, enz… Ik ken die tactiek en het is hoogstwaarschijnlijk dat hij een logeman is. Ik heb gedurende mijn jeugd deze tactiek waargenomen in mijn familie, daar, er daar eveneens logemannen aanwezig waren. Ik walgde daarvan. Als kleine jongen weerlegde ik steeds die leugens, maar dan kreeg ik slaag, maar dat deerde mij niet. Die logemannen ontkennen altijd wat ze voordien hebben gezegd of gedaan en gaan de waarheid steeds uit de weg als men hen pertinente vragen stelt. Ze zijn laf en schalks. Ik ruik die logetactiek van mijlen ver.

     1. Verheugd, beste Peter, met het lezen van je commentaar en insteek.
      Vanaf het begin, toen A.G.Stinus aantrad, nadat de vorige loge mol verdwenen was, zaaide hij twijfel. Hij spoort niet, warm en koud. Hij staat haaks op de sensus catholicus. Nu de redactie nog, loge mollen horen hier niet thuis.

     2. Beste Jules, de redactie zal hierop niet reageren. De redactie, naar mijn bescheiden mening, als er flagrante wartaal en aanvallen op de gevestigde waarheid van het geloof op dit forum voorkomen, dan is het de plicht van dit “Katholiek Forum” om hierop te reageren. Echter, voor zover ik weet, is dit nooit gebeurd en het blijft voor mij ook een raadsel waarom niet. Er zijn wel drie reacties van mij verwijderd. Ik stelde gewoon de vraag waarom er weer eens een artikel verscheen over dat evolutie geraaskal, waar weer een kilometer reacties van zou komen, met alle afschuw vandien door zogezegde Katholieken die de geopenbaarde waarheid van God met onvoorstelbare leugens komen weerleggen.

      MATHIEU ALBERT @ PETER,

      Het is natuurlijk makkelijk om de Redactie de les te lezen.

      Ik wil toch een paar dingen opmerken:

      1. Als Stinus een theïstische evolutionisme wil verdedigen, dan is dat zijn zaak.
      2. Intelligent Design is vooral bij de protestanten in Amerika heel erg hip.
      3. We kunnen de redeneringen erachter proberen te achterhalen door te luisteren.
      4. Denkt u nu werkelijk dat alle problemen opgelost zijn wanneer wij systematisch vervelende commentaren verwijderen?
      5. Denkt u nu werkelijk, dat de jeugd in de scholen dit – of nog erger – niet te horen zal krijgen en dat de leerkrachten iets zullen doen om het creationisme te verdedigen? Leerkrachten maken zelfs het Intelligent Design belachelijk, dat strikt genomen géén creationisme is, maar een vorm van evolutie.
      6. Als ik hier iets schrijf over evolutie is dat omdat ik daar zin in heb.
      7. Deze discussie had allang door de Kerk beslecht moeten zijn.
      8. Men kan inderdaad niet ontkennen, dat de post-conciliaire pausen wel degelijk verwarring gezaaid hebben aangaande de Evolutietheorie.
      9. Ik ken genoeg bisschoppen die het theïstische evolutionisme aanhangen. Zij proberen zich zo een intellectueel cachet op te plakken. Deze houding is natuurlijk erg dom. Men probeert God en de wereld te paaien.
      10. Binnen de wetenschappelijk wereld wordt creationisme, theïstisch evolutionisme én ID afgewezen wegens pseudowetenschappelijk.

      WAAROM DAN HET CREATIONISME AFZWEREN OM VERVOLGENS TOCH DOOR DE ATHEÏSTISCHE WETENSCHAPPERS NIET SERIEUS GENOMEN TE WORDEN?

      GA KLAGEN WAAR U MOET KLAGEN EN DAT IS BIJ DE BISSCHOPPEN EN IN ROME!

     3. Beste Mathieu Albert,
      Het was niet de bedoeling u in het harnas te jagen met mijn berichten. Ik het juist driemaal de vraag gesteld, waarom er zoveel artikels over die evolutie komt, daar er al zoveel geweest zijn en meen dat daar toch al alles is gezegd.
      Waarom dan mijn reacties annuleren die, die vraag hebben aangehaald?
      Dat is alles.
      En bedankt voor uw antwoord.

   2. Geachte Mathieu Albert,

    U schrijft aan de heer Stinus “U blijft maar doordrammen over de “honderdduizenden vaststellingen die wetenschappers gedaan hebben”. Zou u mij één voorbeeld kunnen opnoemen?”. Er zijn u voorbeelden gegeven, door mijzelf (het artikel “Evolutionary Transitions in the Fossil Record of Terrestrial Hoofed Mammals” (https://link.springer.com/article/10.1007/s12052-009-0136-1), door de heer William (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) en de heer Stinus heeft u in algemene zin uitgelegd hoe het staat. Als u, in mijn geval, dat dan afdoet met de opmerking “Een paar zelfgemaakte tekeningen van paarden gaan echt niemand overtuigen.” dan kan ik niet anders dan concluderen dat u niet geïnteresseerd bent in welk bewijs dan ook. Ik heb al enkele keren gevraagd aan welke criteria dat bewijs en die voorbeelden waar u zo op hamert moet voldoen en het gebrek aan reactie van u op die vraag sterkt mij in deze mening.

    U schrijft ook “Tot slot, ook Augustinus maakte zich er wat makkelijk van af door te beweren, dat Genesis niet letterlijk te nemen valt. Dat kan misschien wel waar zijn, maar er is een reden waarom het in Genesis zo verwoord werd.”. Ik ben van mening dat u zich er hierbij makkelijk vanaf maakt. Want waarom wordt het in Genesis zo verwoord? Waarom klopt Genesis niet met de empirische en wetenschappelijke bevindingen? Waarom heeft God klaarblijkelijk twee realiteiten gecreëerd? Kunt u dat dan uitleggen?

    Uw laatste opmerking intrigeert mij; “En tussen haakjes, een sprekende slang is onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk, zeker niet voor iemand die zich in het Darwinistische paradigma wil inschrijven.”. Ik denk namelijk dat volgens het Evolutionaire paradigma een sprekende slang onmogelijk is. Een slang is fysiek niet in staat om geluiden te moduleren, wat toch een van de basis voorwaarden van spreken is.

    Met vriendelijke groet

    1. Beste Joost,

     Leer eens argumenteren.

     U kan met hetzelfde voorbeeld blijven komen aanzetten. Echter, hetgeen er steeds weer opnieuw wordt geproduceerd is een voorbeeld van seriatie. Gooi alle fossielen in een ton en pik ze er één voor één uit en orden ze van klein naar groot. Elk kind kan dat. U kan dat met schedels doen, kiezen, beenderen, auto’s of een hoop stenen. Dit bewijst helemaal niets.

     Ook het verwijzen naar databanken met wetenschappelijk tijdsschriften bewijst helemaal niets. De overgrote meerderheid van de onderzoekers die die artikels schrijven weten niet eens wat de evolutietheorie inhoudt.

     In verband met Genesis ga ik geen parels voor de zwijnen gooien. Dit is een off-topic-kwestie. Denk u nu werkelijk dat wij niet in de gaten hebben hoe jullie te werk gaan? Altijd maar de aandacht afleiden.

     Met het volgende maakt u zich regelrecht belachelijk: “Ik denk namelijk dat volgens het Evolutionaire paradigma een sprekende slang onmogelijk is. Een slang is fysiek niet in staat om geluiden te moduleren, wat toch een van de basis voorwaarden van spreken is.”

     Denkt u nu werkelijk, dat een aap kan spreken? Hoe zou het dan mogelijk zijn, dat een mens kan spreken aangezien die toch van de aap afstamt???

     Hier zijn jullie intellectueel oneerlijk. Een sprekende slang is onzin, maar een kalf dat in een walvis verandert, dat is grote wetenschap. Als het ene belachelijk is, dan ook het andere. Ofwel moet u beiden serieus nemen en daar schieten jullie natuurlijk niets mee op.

     1. Beste Mathieu,

      – De kwestie is dat in fossielenvondsten logica zit, en die blijf je maar ontkennen. Voor u zijn ze “een groot mysterie”. Zoiets voldoet intellectueel niet. Het is helemaal geen mysterie als je aanneemt dat de planten- en dierenwereld stap voor stap opgebouwd is, door evolutie en mutaties, op een geheimzinnige manier aangestuurd door God, zodat we tenslotte tot mensen kwamen in een wonderlijke omgeving van planten en dieren.
      – De dateringen van de fossielen kunnen uitgevoerd worden aan de hand van de lagen waarin die fossielen gevonden worden. En dan kan men zeer ver teruggaan in de tijd. Zo kan men bv. gebruik maken van het verval van uranium235 kernen tot lood 207 kernen. Dat verval kent een halveringstijd van 0,7 miljard jaar. Behoorlijk lang. Dat soort dingen geeft je een kijk op de geschiedenis van zeer lang geleden.
      – De fossielen van meer ingewikkelde planten, dieren worden aan de hand van dateringen gesitueerd NA het voorkomen van eenvoudiger planten, dieren. Allemaal zeer logisch als men aanneemt dat er een systematische ontwikkeling was in het leven op aarde.
      – Conclusie : de ontwikkeling van oerknal tot de huidige wereld zit logisch ineen. Er zijn natuurlijk mensen die dit allemaal ontkennen. Waar is dan hun beter alternatief ? Men moet zich niet vastklampen aan letterlijke interpretaties van Genesis die nergens op slaan.

      Beste groeten, A. G. Stinus

     2. ☩JMJ☩

      Citaat A. G. Stinus: “Men moet zich niet vastklampen aan letterlijke interpretaties van Genesis die nergens op slaan.”

      God denkt daar anders over, want Hij Zelf heeft Genesis geïnspireerd. Genesis aanvaarden zoals geschreven vergt echter een verwerping van het vals wereldbeeld waarin de Vrijmetselarij de moderne mens ‘opgevoed’ heeft, en velen zijn er niet toe bereid om die stap te zetten. Evolutionisme is één van de boosaardigste onderdelen van dat vals wereldbeeld, maar niet het enige; wanneer bijvoorbeeld het NASA-kaartenhuis valt gaat de mensheid nog ogen trekken.

     3. Geachte heer Mathieu Albert,

      U stelt terecht dat ik iedere keer met hetzelfde bewijsmateriaal op de proppen kom, maar zoals u in verband met Genesis geen parels voor zwijnen gaat gooien zo ga ik niet voor u op zoek naar ander bewijsmateriaal zolang ik niet weet aan welke eisen dat voor u moet voldoen om het acceptabel te maken. Een vraag waar u zorgvuldig steeds geen antwoord op geeft.

      En ik denk niet alleen dat een aap niet kan spreken, ik weet dat een aap niet kan spreken omdat een aap ook in zijn fysiek daarin beperkt is (overigens zijn er een aantal apen geweest die men getraind heeft in gebarentaal en waar men best wel gesprekken op het niveau van een peuter mee kon voeren). U heeft wel voldoende kennis van anatomie om te constateren dat een gorilla niet kan lopen als een als een mens, maar van dat spreken weet u dan weer niet? Dat een kalf in een walvis kan veranderen is heel wel mogelijk want die 50.000 morfologische veranderingen waar u het over heeft vinden niet in een kwartiertje plaats. Een slang kan ook gaan spreken onder enkele tientallen of misschien wel meer miljoenen jaren van evolutie. Maar of de slang nog dan herkenbaar is als de slang zoals u die in uw hoofd heeft is uiterst twijfelachtig.

      U verwijt mij en anderen dat wij intellectueel oneerlijk zijn nochtans bent u zelf ook niet helemaal fair. U blijft maar beweren dat de evolutietheorie zegt dat de mens van de aap afstamt terwijl u volgens mij weet dat de evolutietheorie niet meer zegt dan dat er een gemeenschappelijke voorouder is. En mocht u dat niet weten, dan weet u het nu.

      U doet hetzelfde als u zegt “Gen 1:5 Het licht noemde Hij dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Dit gaat helemaal niet over ‘dagen en nachten’. Dit heeft niets met een ‘spirituele zin’ te maken. Het is licht. Het is dag.”. U weet heel goed dat pas op de vierde dag de zon, maan en sterren werden geschapen. Hoe de dag en de nacht dan op de eerste scheppingsdag vorm hebben gekregen is een raadsel. Een spirituele lezing vermijdt zeker dit soort problemen.

      Misschien moet u eens overdenken wat Augustinus schreef in zijn ‘De Genesi ad litteratum’. Ik citeer; “Ook wordt gevraagd hoe we ons de vorm van de hemel, volgens de Heilige Schrift, moeten voorstellen […]. Voor degene die een zaligverklaring willen, hebben dergelijke onderwerpen geen nut […] Welk belang heb ik erbij of de hemel bolvormig is en de aarde omgeeft en in het midden van het heelal zweeft, of dat de hemel schijfvormig is en de aarde erboven staat en iets naar één kant helt”.

      Met vriendelijke groet

 20. Beste Mathieu en Jules van Rooyen,

  – Ik ben helemaal geen mol die hier het katholieke geloof komt ondermijnen. Wel merk ik dat hier onrealistische interpretaties van Genesis gehanteerd worden.
  – Op de eerste bladzijden van de Bijbel staat dat er dagen en nachten waren, maar er bestond nog geen licht. Tegenstrijdig dus met wat we weten. Dat geeft aan dat je dat verhaal IN SPIRITUELE ZIN moet lezen, en wel in de zin waarin de Kerk ons leidt.
  – Heb je al ooit een sprekende slang gezien ? Natuurlijk niet. Die slang is het symbool voor de duivel, een gevallen engel, die weigerde God te dienen, en jaloers was op de mens. De duivel probeerde de mens te overhalen om tegen God in te zondigen. Hoe die duivel er uitzag, daar moeten we niet mee bezig zijn. De duivel is een geestelijk schepsel (en geen dier) met, zelfs na zijn ongehoorzaamheid aan God, een zekere macht. De duivel is echt geen sprekende slang.
  – De auteur van Genesis was niet bij de originele schepping aanwezig (en leefde zoals wij in de gevallen schepping), maar geeft aan de hand van een verhaal het essentiële weer van de originele schepping : God heeft de wereld gewild, de schepping was oorspronkelijk zeer goed (zonder dood en ziekte), God heeft man en vrouw gewild, enzovoort.
  – Ik ben helemaal geen aanhanger van Intelligent Design. Ik vind me helemaal terug in het boek “Redenen om te geloven” van Mgr. André Léonard (en andere boeken van hem), maar er zijn nog andere boeken van katholieke auteurs die hetzelfde vertellen. In dat boek moet men niet onrealistisch doen over de oerknal, evolutie, mutaties en de fossielen die met ganse magazijnen werden gevonden. Goede informatie over dit onderwerp is ook te vinden bij Biofides, het apostolaat van Vincent Kemme (regelmatig te horen op Radio Maria).
  – Beste Mathieu. Ik ken nog altijd uw verklaring niet van al die fossielen die in de grond zitten. En ik weet nog altijd van u niet hoe we aan al die verschillende diersoorten en planten komen. Heeft God die zo ineens uitgestrooid over de aarde, of wat ? Dat zou dan toch slecht werk zijn, want God levert alleen perfecte dingen af, en geen dieren die elkaar moeten verscheuren om in leven te blijven, en die sterven. God houdt op elk ogenblik de wereld in stand, en heeft voor het nodige gezorgd zodat de mens er kon komen in de gevallen schepping.
  – Dat het DNA van planten, dieren, mensen uit dezelfde bouwsteentjes opgebouwd is, geeft al onze gemeenschappelijke fysische oorsprong aan.
  – Ik schreef even geleden : na evolutie is het geschikte lichaam voor de mens gekomen op aarde, en toen is God begonnen met een ziel in dat lichaam te storten, zodat we een echte mens kregen. Dat lokte protest uit bij Michaël. Welnu, wat ik daar schreef is de weergave van een uitspraak van paus Pius XII. Tussen haakjes, die was enthousiast over de ontdekking van de oerknal. De oerknal was het begin van de evolutie van onze (gevallen) wereld, die finaal, na de vorming van atomen, planeten enz. planten, dieren en de mens opgeleverd heeft. Aan de mens is uniek dat hij/zij een ziel heeft, maar die wordt door God telkens aan het lichaam van een nieuwe mens toegevoegd.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus.

  1. @ Stinus,

   Ik begrijp, dat u ongeduldig wordt aangezien ik niet over Genesis begin. Waarom zou ik Genesis moeten verdedigen? Jullie vinden dat toch allemaal belachelijk. Maar, het is niet omdat Genesis in jullie ogen belachelijk is, dat de Evolutietheorie serieuze wetenschap zou zijn.

   Blijkbaar merkt u dat “hier onrealistische interpretaties van Genesis gehanteerd worden”. Heb ik iets gemist?

   U schrijft: “Op de eerste bladzijden van de Bijbel staat dat er dagen en nachten waren, maar er bestond nog geen licht. Tegenstrijdig dus met wat we weten. Dat geeft aan dat je dat verhaal IN SPIRITUELE ZIN moet lezen, en wel in de zin waarin de Kerk ons leidt.” – Dat zou zomaar kunnen. Echter, u weet toch ook dat men termen moet definiëren. Jahweh heeft de definitie er zelfs bij laten schrijven:

   Gen 1:5 Het licht noemde Hij dag, en de duisternis noemde Hij nacht.

   Dit gaat helemaal niet over “dagen en nachten”. Dit heeft niets met een “spirituele zin” te maken. Het is licht. Het is dag.

   U schrijft: “Heb je al ooit een sprekende slang gezien ? Natuurlijk niet. Die slang is het symbool voor de duivel, een gevallen engel, die weigerde God te dienen, en jaloers was op de mens. De duivel probeerde de mens te overhalen om tegen God in te zondigen. Hoe die duivel er uitzag, daar moeten we niet mee bezig zijn. De duivel is een geestelijk schepsel (en geen dier) met, zelfs na zijn ongehoorzaamheid aan God, een zekere macht. De duivel is echt geen sprekende slang.” – En als Eva nu eens dacht dat een slang tot haar sprak? Wat als ze daar nu écht van overtuigd was? Wat als de duivel in die slang gevaren was? We weten uit het Evangelie dat duivels bijvoorbeeld bezit namen van varkens.

   Marc 5:9 Nu vroeg Hij hem: Hoe is uw naam? En hij zei Hem: Legioen is mijn naam, want we zijn velen.
   Marc 5:10 En hij bad Hem dringend, hem toch niet buiten die streek te bannen.
   Marc 5:11 Nu liep daar bij de berg een grote troep zwijnen te grazen.
   Marc 5:12 Ze smeekten Hem, en zeiden: Zend ons naar de zwijnen, opdat we daar ingaan.
   Marc 5:13 Hij stond het hun toe. Toen gingen de onreine geesten uit, en wierpen zich op de zwijnen. En de troep van ongeveer twee duizend plofte van de steilte in het meer, en verdronk in het meer.

   U schrijft: “De auteur van Genesis was niet bij de originele schepping aanwezig (en leefde zoals wij in de gevallen schepping), maar geeft aan de hand van een verhaal het essentiële weer van de originele schepping : God heeft de wereld gewild, de schepping was oorspronkelijk zeer goed (zonder dood en ziekte), God heeft man en vrouw gewild, enzovoort.” – U vergeet natuurlijk één ding en dat is dat Genesis precies de schepping beschrijft, zoals ook de Evolutietheorie veronderstelt dat het allemaal gebeurd is. In Genesis natuurlijk als de Wil van God, in het Darwinisme natuurlijk allemaal ‘toevallig’. Helaas neem ik met ‘toeval’ géén genoegen als ‘wetenschappelijke’ uitleg, omdat het geen uitleg is.

   U schrijft: “Ik ben helemaal geen aanhanger van Intelligent Design. Ik vind me helemaal terug in het boek “Redenen om te geloven” van Mgr. André Léonard (en andere boeken van hem), maar er zijn nog andere boeken van katholieke auteurs die hetzelfde vertellen. In dat boek moet men niet onrealistisch doen over de oerknal, evolutie, mutaties en de fossielen die met ganse magazijnen werden gevonden. Goede informatie over dit onderwerp is ook te vinden bij Biofides, het apostolaat van Vincent Kemme (regelmatig te horen op Radio Maria).”

   Ik heb niets tegen de oerknal, wel tegen evolutie en mutaties. Dat verhaal met die mutaties kan u trouwens helemaal vergeten. Mutaties zijn altijd schadelijk. De fossielen bewijzen ook helemaal niets omdat op basis van fossielen alleen maar fossiele soorten gedefinieerd kunnen worden. Het probleem met fossiele soorten is, dat het niet te bewijzen valt, dat het ook daadwerkelijk biologische soorten waren en daar draait het net om in de biologie.

   Dat u versterkt wordt in het Geloof door Mgr. Léonard of Vincent Kemme is mooi. Het enige wat ik wil aanstippen, is dat men helemaal niet eerst moet geloven in de Evolutietheorie om daarna tot het Ware Geloof te komen. Denkt u werkelijk dat de Apostelen in evolutie geloofden? De Evolutietheorie is een delusie die door de duivel werd geïnspireerd. De Evolutietheorie is natuurlijk de geheime, hermetische kennis voor verlichte ingewijden. Maar, u ziet niet in dat hier hetzelfde mechanisme aan de gang is als met die appel en die boom. Mensen laten zich verblinden door de techniek. Maar, de techniek is geen wetenschap. Het is de taak van de wetenschap om de techniek te verklaren. En in die zin is is de wetenschappelijke interpretatie altijd filosofisch. Toen Stephen Hawking uitriep, dat de filosofie dood was, dan zei hij eigenlijk helemaal niets, want hoe zou hij dat kunnen weten, aangezien hijzelf een filosofische uitspraak deed.

   U schrijft: “Beste Mathieu. Ik ken nog altijd uw verklaring niet van al die fossielen die in de grond zitten. En ik weet nog altijd van u niet hoe we aan al die verschillende diersoorten en planten komen. Heeft God die zo ineens uitgestrooid over de aarde, of wat ? Dat zou dan toch slecht werk zijn, want God levert alleen perfecte dingen af, en geen dieren die elkaar moeten verscheuren om in leven te blijven, en die sterven. God houdt op elk ogenblik de wereld in stand, en heeft voor het nodige gezorgd zodat de mens er kon komen in de gevallen schepping.”

   Ik kan amper volgen. Fossielen komen er door een accumulatie van de harde, niet vergankelijke resten van dieren, op voorwaarde dat ze snel werden bedekt. Daar is niets bijzonders aan. De dood kwam in de wereld als straf voor de zonden die door Eva en Adam zijn begaan. De wereld is niet gevallen, wél de mens.

   U schrijft: “Dat het DNA van planten, dieren, mensen uit dezelfde bouwsteentjes opgebouwd is, geeft al onze gemeenschappelijke fysische oorsprong aan.” – DNA alleen kan dat niet verklaren. Er is veel meer aan de hand.

   U schrijft: “Ik schreef even geleden : na evolutie is het geschikte lichaam voor de mens gekomen op aarde, en toen is God begonnen met een ziel in dat lichaam te storten, zodat we een echte mens kregen. Dat lokte protest uit bij Michaël. Welnu, wat ik daar schreef is de weergave van een uitspraak van paus Pius XII. Tussen haakjes, die was enthousiast over de ontdekking van de oerknal. De oerknal was het begin van de evolutie van onze (gevallen) wereld, die finaal, na de vorming van atomen, planeten enz. planten, dieren en de mens opgeleverd heeft. Aan de mens is uniek dat hij/zij een ziel heeft, maar die wordt door God telkens aan het lichaam van een nieuwe mens toegevoegd.” – Dit is weer vanalles door mekaar. Als u de Katholieke visie wil kennen, kan u die best opzoeken in de Catechismus van de Katholieke Kerk. Daar is alles uitstekend uitgelegd. Daar houden wij ons aan.

   Catechismus van de Katholieke Kerk:

   https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1

    1. @ Yukio,

     Natuurlijk is uw reactie ook heel erg vermakelijk.

     Dat gorilla’s rechtop lopen, is geen nieuws. Een paard kan dat ook. Probleem met dat rechtop lopen van paarden en gorilla’s is, dat ze dat maar enkele tientallen meters volhouden. Natuurlijk tot op het moment waarop het filmpje geknipt wordt.

     Dat u echter beweert, dat een “Gorilla loopt als een mens” is natuurlijk klinkklare nonsens. Het bewijst dat u geen kaas gegeten heeft van morfologie, het onderdeel van de biologie dat de bouw en vorm bestudeert van organismen (vormleer), hun organen (orgaanleer) en weefsels (histologie en anatomie).

     Wie ooit al eens het skelet van mens vergeleken heeft, met dat van een gorilla ziet meteen dat een gorilla niet loopt zoals een mens. Met dergelijke domme opmerkingen komt u natuurlijk niet echt pienter uit de hoek.

  2. ☩JMJ☩

   De duivel kan een dier manipuleren en er door spreken; hij doet dat ook met menselijke bezetenen. In de geschiedenis van de Christenen in het Romeins Rijk kunt u het feit ontdekken dat de duivel door afgodsbeelden sprak om de aanwezigen in de afgodstempels te misleiden. De slang die tot Eva sprak was een daadwerkelijke slang die gemanipuleerd werd door de boze.

   Het licht waar Genesis over spreekt, dat vóór de zon, maan en sterren geschapen werd, is een licht dat onderscheiden moet worden van het licht van die laatsten. Dat u geen gedetailleerde kennis bezit van wat voor soort fysisch licht dit was betekent niet dat u het moet verwerpen als een mythe. Het is aan de mens niet gegeven om alles te weten; hij moet eenvoudigweg nederig het hoofd buigen voor hetgeen God geopenbaard heeft. Diegenen die dat niet willen kunnen het antwoord van Zijne Goddelijke Majesteit, de Schepper van al het onzichtbare en het zichtbare, aan Sint Job tot lezing nemen.

  3. @ Joost,

   Ik ga niet om de haverklap herhalen wat ik al vele malen geschreven heb.

   Eén nieuw element lees ik in uw reactie.

   U stelt, dat de mens niet afstamt van de aap, maar dat de mens en de aap een gemeenschappelijke voorouder hebben.

   Nu rijst bij mij de vraag: “Wie was die gemeenschappelijke voorouder?”

   1. Geachte Mathieu Albert,

    Zolang u geen antwoord op mijn vraag krijg gaan we niet veel verder komen.

    Dat mijn opmerking nieuw voor u is verrast mij. Blijkbaar is uw kennis van de evolutie theorie niet echt diepgravend, anders had u dit wel geweten. Het antwoord op uw vraag is van evolutionair standpunt eenvoudig, maar lijkt mij voor u niet acceptabel. Die gemeenschappelijke voorouder was uw en mijn bet, bet, bet, en nog heel veel betjes meer , overgrootvader en -moeder 🙂

    Met vriendelijke groet

    1. @ Joost,

     U begrijpt mij verkeerd. Dat de mens niet afstamt van de aap is nieuw in deze discussie-thread.

     Vervolgens zegt u: “Het antwoord op uw vraag is van evolutionair standpunt eenvoudig, maar lijkt mij voor u niet acceptabel.”

     Een beetje merkwaardig om te beweren, dat de mens NIET afstamt van de aap, dan met een gemeenschappelijke voorouder op de proppen te komen en dan te claimen dat die voorouder een aap was. Merkwaardig.

     Voor onze medelezers wil ik even zeggen, dat het de Darwinisten zijn die zo redeneren.

     Het houdt werkelijk geen steek.

     1. Geachte Mathieu Albert,

      Het zou kunnen dat ik u verkeerd begrijp, het wil nogal eens voorkomen dat mensen in dit soort schriftelijke discussies elkaar verkeerd begrijpen of dicht langs elkaar heen communiceren.

      Ik zou graag willen weten waar ik beweer dat de mens niet van de aap afstamt en daarna claim dat die gemeenschappelijke voorouder dan wel een aap is. Volgens mij schrijf ik dan nergens. Een gemeenschappelijke voorouder lijkt mij namelijk noch aap, noch mens.

      Wellicht helpt het in de discussie als u aangeeft welke eisen u stelt aan bewijs voor evolutie dat voor u acceptabel is. De medelezers wil ik er even op wijzen dat deze vraag, na al een aantal keren gesteld te zijn, nog steeds niet is beantwoord.

      Met vriendelijke groet

     2. ☩JMJ☩

      Joost,

      U begrijpt het blijkbaar nog niet, maar de vraag van Mathieu Albert is retorisch. Evolutie is op geen enkele manier een waarneembaar feit in de realiteit, en alle beweringen ten gunste van evolutionisme betreffende fossielen etc. zijn slechts uw eigen interpretaties. De natuurwetenschappen behoren zich bij de feiten te houden, in plaats van een artificiële geschiedenis in elkaar te knutselen bij vondsten van dit of dat. Het is niet omdat u een verhaal kunt verzinnen bij geologische vondsten dat u dit verhaal als bewijsvoering voor het één of ander mag presenteren. Dat is misleidend en ongegrond. Het is de facto onmogelijk om bewijs te vinden voor geschiedenissen van gefossilleerde overblijfselen uit niets anders dan de fossielen zelf; hetzelfde geldt voor biologie etc. Natuurwetenschappen zijn van aard zo strikt beperkt. Kennis van de historie van mensen, dieren en planten komt tot ons via andere wegen, dat is, de hogere wetenschappen van filosofie en theologie, en via de geschiedkunde, hetgeen ook de analyse van ethnische tradities inhoudt. De rest is zinloos gekwaak.

      Een geoloog moet zich beperken tot het bestuderen van de aard van fossielen, de aardbodem etc., en zich niet opwerpen als historicus door belachelijke verhaaltjes rond te bazuinen.

      Een geneticist moet zich beperken tot het bestuderen van de aard en werking van genen in organismen, en geen bizarre profetieën uiten zoals bijvoorbeeld: “Binnen 10 miljoen jaar zijn wij vliegende octopussen!”

      Van het woord “beperking” gruwt echter de snobachtige moderne wetenschapper.

     3. Voor alle duidelijkheid: De vraag van Mathieu Albert voor bewijs is retorisch, bedoelde ik in mijn reactie hierboven (21 maart 2018 – 19:51).

 21. Aan Michaël D en Mathieu A

  Het lijkt een mooi idee dat door verstandelijk leveren van bewijzen men jongeren naar God zou kunnen richten.

  Dat zal nooit kunnen zolang zij geen andere geestelijke kennis bezitten dan occultisme en hekserij vanwege de media.

  Sint Franciscus met zijn natuur-lijke eenvoud is een zeer geschikte wegwijzer in het leven van jongeren!

  Ga zoals de H.Franciscus heel rustig de stille en tedere taal van de natuur opzoeken en je zult grotere ontdekkingen doen waar wetenschappers angstvallig over zwijgen.

 22. Beste Mathieu A. ,

  … Je moet redelijk zijn. Als je de Bijbel leest, dan blijken daar allerlei literaire genres in voor te komen. Niet verwonderlijk, aangezien de Bijbel over een periode van wel 1700 jaar geschreven werd. En in die oude tijd had men dikwijls de gewoonte van iets duidelijk te maken aan de hand van een verhaal, waarbij men zich wat literaire vrijheid veroorloofde. Zo ging het ook met het boek Genesis, waarbij het scheppingsverhaal in spirituele zin moet gelezen worden. Je moet het dus niet lezen met de ogen van een hedendaagse krantenlezer, die alles letterlijk gaat interpreteren. Vraag het desnoods na aan betrouwbare exegeten.
  … Als je Genesis goed leest, dan blijkt trouwens dat er 2 scheppingsverhalen in staan, die ons allebei iets leren. Maar denk niet dat het journalistenverslagen zijn van het tot stand komen van de schepping. Dat zou trouwens niet gaan, want het paradijs, daar ging het er heel anders aan toe dan in onze gevallen wereld. De mensen waren niet afhankelijk van hun omgeving voor voeding enz., echtparen konden nakomelingen krijgen zonder pijn, er was geen ziekte of dood, enz. Zo een beetje zoals in de hemel, maar toch anders (de duivel beïnvloedde nog de mens). Het paradijs kun je evenmin beschrijven als de hemel. Maria is met lichaam en ziel ten hemel opgenomen, en ze heeft een verheerlijkt lichaam. Toch zit Maria niet ergens eenzaam op een stoeltje op een berg of zo. Het gaat er in de hemel heel anders aan toe dan bij ons.
  … Het is goed van redelijk te zijn, en dan kun je je afvragen wat er in een ver verleden gebeurd is. Het meest voor de hand liggende is dan dat de nu bekende wereld begonnen is met de oerknal (daar zijn veel wetenschappelijke indicaties voor), en na die oerknal (de schepping door God van de zichtbare, gevallen wereld) is alles geëvolueerd : er werden meer gecompliceerde deeltjes en lichte atomen gevormd, in de sterren ontstonden zwaardere atomen, deeltjes kwamen tezamen tot sterren en planeten, op de planeet aarde ontstond leven, planten, allerlei diersoorten en tenslotte het lichaam van de mens, waar God begonnen is met in die mens een ziel te storten, waardoor hij/zij bestemd werd om bij God te komen. Dat alles onder de geheimzinnige “regie” van God, met zijn voorzienigheid. Dat alles is door wetenschappers bestudeerd en beredeneerd, en het klinkt redelijk. En men weet raad met de vondsten van fossielen enz. En dan komt de vraag : is dit beeld tegenstrijdig met de katholieke godsdienst ? Het antwoord is gewoon : neen. Het is mogelijk tegenstrijdig met al te letterlijke opvattingen van het scheppingsverhaal volgens Genesis. Maar ik heb je al uitgelegd dat Genesis geen journalistenverslag is, en dat ook niet kan zijn.
  … Graag wou ik nog opmerken dat een letterlijke interpretatie van het scheppingsverhaal uit Genesis populair is bij extreme soorten protestanten en waarschijnlijk ook bij getuigen van Jehova.
  … Waarom reageer ik op die anti-evolutieverhalen ? Omdat ik het niet goed vind dat katholieken dan onterecht ingepeperd wordt dat ze niet in evolutie en mutaties mogen geloven. Evolutie en mutaties zijn wetenschappelijk en rationeel goed te verklaren, en ze zijn een goede verklaring voor allerlei wetenschappelijke vondsten (fossielen, dateringen, oerknal, …). En die visie is dus niet tegenstrijdig met het katholieke geloof, integendeel. Paus Pius XII vond het prachtig dat men de oerknal kan interpreteren als het moment van de schepping (wel de schepping van onze huidige, gekwetste wereld).
  … De visie van Mgr. Léonard is zeker geen nieuwlichterij. Hij baseert zich op de visie van de oude Griekse theoloog de heilige Maximus de Belijder.
  … Let wel : ik ben er volledig tegen van te zeggen : er is geen God want we kunnen alles uitleggen door evolutie. Zoiets is een stomme bewering.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus.

  1. @ Stinus,

   U kan niet van mij verwachten, dat ik de hele Bijbel hier en nu uit de doeken ga doen.

   Over de scheppingsverhalen, lees bijvoorbeeld Lennox.

   Het eerste is chronologisch, het tweede is verteld vanuit het standpunt van de mens.

   Ik weet dat van die letterlijke interpretatie. Waar ik voor wil waarschuwen is, dat we de Waarheid die in Genesis staat te makkelijk laten varen en er allerlei excuses voor gaan verzinnen, terwijl dat niet nodig is.

   1. @ Joost,

    Uit uw reactie blijkt, dat u perfect begrijpt wat ik bedoel.

    Stel nou eens dat het de Ouranopithecus was. Is dat een aap?

    1. Geachte Mathieu Albert,

     Stel dat dat het geval zou zijn. Impliceert dat dan dat de wereld ettelijke miljoenen jaren oud is waarmee er toch een nadrukkelijk probleem in uw tijdrekening ontstaat?

     Met vriendelijke groet

     1. @ Joost,

      Kent u mijn tijdrekening?

      Persoonlijk heb ik niets met het jongeaardecreationisme.

      Maar, moest u die “miljoenen jaren” kunnen bewijzen, dat zou mij werkelijk oprecht interesseren.

     2. Geachte Mathieu Albert,

      Ik weet uw tijdrekening niet dus mogelijk hebt u geen probleem daarmee. Maar eerdere opmerkingen van u en uw interesse in mijn bewijzen doen mij vermoeden dat u hier toch een bijzondere kijk op hebt.

      Op 20 februari 2018 – 20:12 schrijft u aan de heer Stinus; “De dateringsmethoden zijn ten zeerste onbetrouwbaar als methode om absoluut te dateren. Ze hebben enkel hun waarde als relatieve dateringsmethode.”. Verder bent u er in geinteresseerd hoe ik miljoenen jaren kan bewijzen. Misschien kjunt u mij dan eerst uitleggen wat u bedoelt met waarom naar uw mening dateringsmethoden alleen relatief waarde hebben en zeer onbetrouwbaar zijn?

      Met vriendelijke groet

      MATHIEU ALBERT @ JOOST

      Niet flauw doen. Men doet er best goed aan om de dateringen met een korrel zout te nemen. U bent blijkbaar overtuigd van die miljoenen en miljarden jaren. Mijn simpele vraag is: “Hoe weet u dat dan zo zeker?”

      Mocht u iets weten, dan zou ik het op prijs stellen, dat u mij dat zou mededelen.

      Zo u niets bij te brengen heeft, gelieve dan ook geen commentaar te geven.

     3. Geachte Mathieu Albert,

      Opmerking vooraf aan de moderatoren van dit forum. Het is regelmatig niet mogelijk een antwoord te plaatsen bij een post. Is daar wat aan te doen of is dit zoals het is?

      U vraag hoe ik zeker weet van die dateringen. Wel nu, ik baseer mij op het volgende.

      De leeftijd van het heelal kan bepaald worden op basis van de leeftijd van de oudste sterren die aan zekere criteria voldoen, op basis van de wet van Hubble en op basis van de kosmische achtergrond straling. Voor de leeftijd van de aarde zijn er een aantal mogelijkheden om tot een absolute datering te komen zoals daar zijn radiometrische datering en thermoluminiscentie. Daarnaast zijn er nog een aantal relatieve dateringsmethoden zoals stratigrafie, paleomagnetisme en paleo-ecologie. Deze opsommingen zijn niet volledig.

      Voor ieder van deze methoden geld dat ik ze naar mijn mening afzonderlijk, ieder voor zich, geen uitsluitsel geven over de leeftijd van wat dan ook. Dat doen ze pas in gezamenlijkheid. De onderlinge consistentie van de resultaten die de verschillende methoden geven is voor mij voldoende overtuigend om zeker te weten dat die leeftijden kloppen. Mocht dat niet zo zijn dan heeft God heel erg zijn best gedaan om ons een enorme poets te bakken.

      Mocht u om bewijs willen vragen, wat u bij iedere bewering zo ongeveer standaard doet, dan verwijs ik naar de eenvoudig toegankelijke literatuur die ruimschoots op het wereld wijde web vindbaar is of anders wel ergens in de boekhandel te verkrijgen is.

      Met vriendelijke groet

  2. ☩JMJ☩

   De leugen van “twee scheppingsverhalen” werd reeds op dit Forum weerlegd, en de oude Hebreeërs hielden welzeker een letterlijke betekenis van Genesis. De geestelijke betekenissen bouwen op de letterlijke zonder deze te eradiceren. Het feit dat de oude Hebreeërs de Mozaïsche narratie als een cosmogonisch feit beleden wordt door modernisten gebruikt om de goddelijke inspiratie van de Heilige Boeken aan te vallen, alsof de onjuistheid van dit theologisch-cosmogonisch systeem een bewezen realiteit zou zijn. De modernisten hebben het echter mis.

 23. Beste Benjamin,

  Er bestaan serieuze, gelovige bijbelwetenschappers, die de Bijbel vanuit ik weet niet hoeveel gezichtspunten bestuderen : taalkundig, historisch, theologisch enz. En die kan je gerust geloven als ze zeggen dat het verhaal van Adam en Eva en de schepping zeer belangrijk is, maar dat het in spirituele zin moet gelezen worden. Maar het is geen gedetailleerd journalistenverslag zoals we dat vandaag de dag kennen (dat kan ook niet zoals ik reeds geschreven heb). Ook de praktische aspecten van de verrijzenis van Jezus staan niet in detail beschreven in de Bijbel. Niemand was er bij, net zoals er geen aardse mens aanwezig was bij de originele schepping.

  Vriendelijke groet, AGSt.

  1. ☩JMJ☩

   U spreidt modernistische exegese op de tafel, A. G. Stinus, en modernisme werd terecht herhaaldelijk veroordeeld door de Apostolische Stoel omdat het indruist tegen de Apostolische Overlevering. U minimaliseert het Katholiek depositum fidei tot er bijna niets van overschiet. Dat Adam en Eva werkelijk de twee eerste mensen op aarde waren, rechtstreeks geschapen door God, is een dogma van het Katholiek Geloof, waarvan de belijdenis noodzakelijk is voor het eeuwig heil. Moderne exegeten kunnen daar geen strobreed aan veranderen. Wie hierin ‘creatief’ wil zijn, treedt in de desastreuze voetsporen van de gevallen engel, die ook van zichzelf dacht dat hij het beter wist dan de Eeuwige in de eeuwen der eeuwen.

 24. Beste Benjamin VD,

  … Sorry Benjamin, maar je zit verkeerd. De geschiedenis van de mens begon niet op deze aarde, maar in het paradijs dat we niet meer kennen, in een thans ongekende realiteit, vergelijkbaar met de hemel die we ook (nog?) niet kennen.
  … Indien Adam en Eva gewoon op de aarde geleefd hadden, dan zouden ze sterfelijk geweest zijn, terwijl Genesis zegt dat ze oorspronkelijk niet hoefden te sterven. Wie op aarde leeft heeft te maken met ziekte, honger, lijden, neiging tot zonde, enz. Daar hadden Adam en Eva oorspronkelijk geen last van in hun paradijs, dus ze leefden in hun originele staat niet op aarde. God heeft de originele mens en zijn omgeving véél beter gemaakt dan wat we nu kennen.
  … Mgr. André Léonard, om maar iemand te noemen, is recht in de leer en breed geschoold, en hij denkt er net zo over. Lees er zijn boeken maar op na.

  Met vriendelijke groet, AGSt.

  1. ☩JMJ☩

   Neen, A. G. Stinus, ik zit niet verkeerd; u daarentegen verspreidt een heterodoxe leer alsof het de leer van de Kerk zou zijn (een veel voorkomend fenomeen in de Belgische Kerk…), waardoor lezers misleid kunnen worden. Daarom blijf ik dan ook reageren op uw valse beweringen.

   Het Land van Eden bevindt zich in de lucht, en de ingang van de doorgang ernaartoe bevindt zich op de Berg van de Profeten. Elias en Enoch bevinden zich momenteel in het Land van Eden, zijn nu duizenden jaren oud, en worden er door God gevoed terwijl zij in contemplatie blijven groeien in heiligheid, tot dat zij ten tijde van de strijd tegen Antichrist in onze bewoonde wereld zullen verschijnen om te strijden tegen de boze. Sommige theologen meenden dat zij van de Paus van Rome de priesterwijding zullen ontvangen wanneer zij wedergekomen zullen zijn, en die mening volg ik; zij zullen denk ik tot priesters en tot bisschoppen gewijd worden als luisterrijk getuigenis tot de wereld dat de Katholieke Kerk de enige ware Kerk van God op aarde is. Dat zij zullen wederkeren is echter zeker, en in de Apocalyps worden zij genoemd als de Twee Getuigen. Elias zal de Joden bekeren; de zogenaamde “Orthodoxe Joden” wachten nog steeds op de verschijning van Elias, en wanneer hij dan eindelijk tot hen komt, zal hij hen vermanen om hun hardnekkigheid en hen tot het Katholiek Geloof brengen.

   Adam en Eva, volgens de Traditie, werden na de Oorspronkelijke Zonde verdreven uit Eden en kwamen volgens overleveringen op de plaats terecht die later Jerusalem zou worden, en beweenden hun zonden in de Grot van Tranen in Gethsemane, waar Christus later bloed gezweet heeft. De heuvel waar Christus op gekruisigd werd heet Golgotha (Schedelberg) omdat de Schedel van Adam zich daar bevond; Christus werd dus gekruisigd op het Graf van Adam. Dat Adam en Eva op onze gekende aarde geleefd hebben is een dogma, en het is noodzakelijk omwille van de historiciteit van de Heer Jezus Christus, want Christus moest geboren worden uit het nageslacht van Adam en Eva; zie de genealogieën die in het Nieuw Testament vermeld staan. Vader Adam en Moeder Eva, immers, hebben van God de Belofte gekregen dat een Maagd uit hun nageslacht zou geboren worden die de kop van het serpent zou verbrijzelen. Reeds in Genesis staat dus het proto-evangelium, de eerste Profetie over de Verlosser na de Zondeval.

   Wie de historiciteit van de personen van Adam en Eva ontkent maakt van het Christendom een fabeltje; het is ongetwijfeld heretisch.

   1. ☩JMJ☩

    Wie het historisch bestaan van Adam en Eva ontkent, ontkent tegelijkertijd de Erfzonde die haar oorsprong vindt in Adam. Er is niets Katholiek aan die modernistische exegese. De Erfzonde, de daaruit vloeiende nood aan Verlossing, en de historiciteit van de Messiaanse Genealogie zijn Geloofswaarheden waarvan de belijdenis noodzakelijk is voor het heil. Indien Adam en Eva niet historisch waren geweest, zou Christus ook niet historisch zijn, en zou Hij dus niet werkelijk verrezen geweest zijn. De glorieuze naam van “Christen” wordt door modernisten gereduceerd tot een nietsbetekenend iets.

 25. Beste Benjamin Van Dyck,

  … Helaas klinkt je uitleg uiterst ongeloofwaardig, en die herinnert aan etherische literatuur die ik weet niet waar vandaan komt.

  … Je schrijft : “Het Land van Eden bevindt zich in de lucht, en de ingang van de doorgang ernaartoe bevindt zich op de Berg van de Profeten”. Het aards paradijs ergens in de lucht, met een doorgang er naartoe ?? Zo iets is toch te gek voor woorden. Het paradijs (dat er niet meer is) kun je vergelijken met de hemel. En de hemel, die ga je toch ook niet gaan situeren ergens achter de maan, in de lucht of op een andere planeet. “In het paradijs” en “in de hemel”, dat slaat op toestanden door God gecreëerd, die we ons niet goed kunnen voorstellen met onze aardse kennis.

  … In mijn visie (die van Mgr. Léonard, ook van andere mensen, geïnspireerd op de visie van de heilige Maximus de Belijder, een oude Griekse theoloog) wordt er juist heel goed rekening gehouden met de erfzonde. Door de erfzonde kwamen de mensen van een paradijselijke toestand terecht in de aardse toestand, met neiging tot zonde, ziekte, honger, dood enz. Wie in de hemel komt, komt terecht in het vervolg van het paradijs, maar dan volledig als vriend en kind van God, zodat we Hem zien “van aangezicht tot aangezicht”.

  … De oorspronkelijke toestand waarin Adam geschapen werd, was zodanig goed en perfect dat je die niet ergens “in aardse lucht” moet gaan situeren.

  Met vriendelijke groet, AGSt.

  1. ☩JMJ☩

   Het Aards Paradijs is een fysieke plaats; daarom wordt het ook “Aards” genoemd. De Hemel der Gezegenden, echter, waar Christus, Maria, de Negen Engelenkoren en de Heiligen zich bevinden, bevindt zich boven de Wateren die zich boven het Firmament bevinden.

   Het Katholiek Geloof leert dat Adam en Eva gezondigd hebben, uit het Aards Paradijs verdreven werden, en een nageslacht verwekt hebben. Uit dat nageslacht is Heber en later Israël voortgekomen, waaruit later Christus geboren moest worden uit de zondeloze Maagd. Deze Christus heeft geleden aan het Kruis, is gestorven, begraven en verrezen op de Derde Dag. Wie dit niet gelooft dwaalt af van de Goddelijke Openbaring. Ik heb er een hekel aan wanneer men niet-katholieke leringen “Katholiek” noemt; wees toch eens eerlijk en geef toe dat zij niet Katholiek zijn.

   1. ☩JMJ☩

    Correctie van mijn reactie van 22 maart 2018 – 17:47:

    Ook de Hemel der Gezegenden is een fysieke locatie, gezien de fysieke lichamen van Christus en Maria daar aanwezig zijn. Zij is echter niet aards zoals de Hof van Eden.

 26. Misschien zal men mijn inbreng niet waarderen, maar dat er raakpunten zijn tussen de laagste hemelse sfeer en de aardse sferen is een feit en niet eens moeilijk zelf te achterhalen. Vijf jaren lang woonde ik in de buurt van Banneux op de hoogte boven Verviers. In die tijd kwam de verschrikkelijke snelweg nog niet naar boven en was de natuur nog behoorlijk ongerept. Ondanks dat ik toen mijn diepste goddeloosheid onderging ervaarde ik geestelijke invloeden van de diepste genegenheid die men in de natuur maar kan vinden en die toen voor mij totaal onverklaarbaar waren. Deze fijnste aller aardse sferen kan door iedereen die zich voldoende door omstandigheden afgesneden ziet van het wereldse gebeuren zonder meer zelf ervaren worden.

  1. ☩JMJ☩

   De natuur, ofschoon het geen directe impact heeft op de ziel, heeft wel een de facto herstellend effect op de fysieke constitutie van de mens. Die ervaring is zeer tastbaar wanneer men de moeite neemt om eens in de stilte van een bos te vertoeven; daarom ook kunnen “fitness-toestellen” nooit een dagelijkse wandeling door het bos evenaren qua heilzaam effect op de gezondheid. Ook de hersenen komen tot rust, en die lichamelijke rust creëert een situatie waarbij het gemakkelijker is om te bidden. Het is één van de redenen waarom monniken vroeger als instinctief naar de natuur trokken om hun monastiek leven op te bouwen. Misschien is het doorgaans moeilijk te begrijpen voor mensen die alleen het stadsleven kennen.

   Wat Eden en de Berg van de Profeten betreft; ik denk dat de Profetenberg een magnetische berg is in de Noordpool. In Isaias 14 lezen wij dat de duivel de Verbondsberg in het Noorden wil opstijgen en er wil zetelen. De leiders van het internationaal satanisme denken in hun dwaasheid dat de duivel kans maakt om de Hemel binnen te dringen en God te onttronen indien hij genoeg aanhangers op aarde zou kunnen vergaren en denken dus waarschijnlijk dat zij eerst de top van de Verbondsberg moeten bereiken om hun dwaze illusies te verwezenlijken. Als u de Mercator Atlas bekijkt, dan zult u zien dat de Polus Arcticus (Noordpool) afgebeeld staat als een magnetische berg (de allerhoogste berg op aarde) omringd door water. Nu, de Gelukzalige Catharina Emmerich heeft blijkbaar gezegd dat de voet van de Profetenberg een bron is van wateren die zich over de aarde verspreiden. Cosmas Indicopleustes heeft ook gesproken over dergelijke berg. Verder hebben verschillende oude volkeren hun eigen corrupte versies van een Berg in het Noorden gehad. De Mohammedanen noemen hem de Berg Qaf.

   Volgens mij is het systeem van een aarde als een bol in een ruimte een Pythagoriaanse leugen. Pythagoras dacht dat alles, inclusief de aarde en de zon, als bolvormige objecten rondom een onzichtbare vuurhaard draaide. Deze Griek wordt opgeëist door de Vrijmetselaars als één van hen, en zij zeggen van hem dat hij geïnitieerd was in de mysteriën van Egypte en Babylon. Ik denk dus dat het aardbolsysteem ontstaan is in dezelfde context als het heliocentrisme, namelijk de Belus-cultus van vuuraanbidding die vandaag gepraktiseerd wordt in de vrijmetselaarsloges. Heliocentrisme verschuift het concentratiepunt van een ingebeelde vuurhaard naar de zon, en is het pseudo-cosmogonisch kader van de Egyptische cultus van zonne-aanbidding. Het komt echter allemaal neer op de afgodische vuurcultus van Belus die teruggevoerd wordt naar de tijden van kort na de Zondvloed. Waarom zouden we van een heiden als Pythagoras, die essentieel een Vrijmetselaar was voor dat die benaming bestond, moeten aannemen dat de aarde een bol is?

   Het lijkt mij dat St. Mozes en de Israëlieten van zijn tijd geloofden dat de aarde een parallellogram was, uitgebeeld door het liturgisch Tabernakel dat in opdracht van God gemaakt moest worden, met vier hoeken en met de cirkel van de door ons gekende wereld midden in dit plateau. De aardcirkel wordt afgebakend met een ijsmuur, en die ijsmuur is het begin van het genoemd plateau dat in feite Antarctica is. Antarctica is dus niet een compact continent, maar een plateau dat onze aardcirkel omringt. De Noordpool echter is de hoogste plaats op de aardcirkel die door het Antarctisch Plateau omringd wordt. Jerusalem, denk ik, is het fysiek centrum van de aarde. Het lijkt mij dat Mozes geloofde dat de aarde overtrokken was met de hemelen waarin de zon, maan en sterren zich bevinden; dit is het Firmament dat aan de vier uiteinden van het plateau de Aarde raakt en zo onze wereld omsluit en de Wateren boven het Firmament gescheiden houdt van de Wateren onder de Aarde (de Grote Diepte). De Hemel van de Gezegenden bevindt zich boven de Wateren van boven het Firmament. Beneden in de Aarde, die op steenfundamenten berust, bevindt zich de hel (Sheol). Ik noem dit het systeem van de “Theologische Aarde” omdat het in alle aspecten de glorie van God proclameert, hetgeen, meen ik, niet het geval is met het systeem van een bol-aarde die in een “ruimte” hangt.

   Het is geen toeval dat Galileo opstond in de nasleep van het oprijzen van het Protestantisme, hetgeen, zoals ik reeds herhaaldelijk aantoonde op dit Forum, hoogstwaarschijnlijk direct gestuurd werd door geheime maçonnieke netwerken. Het heliocentrisme was een maçonnieke knuppel om het Christendom te destabiliseren, en Galileo werd terecht gecensureerd door de Apostolische Stoel dankzij de ijver van Sint Robertus Bellarminus, die nota bene later tot Doctor Ecclesiae verheven werd. Het is een kapitale fout geweest van onze clerus om achteraf concessies te maken aan de nefaste erfenis van Galileo, die geïnstrumentaliseerd werd door de geheime sekten om de Mozaïsche cosmogonie te vervangen met de heidense Belus-cosmogonie, en de bevolking psychologisch te ontwrichten door de mensen te doen denken dat zij hun zintuigen niet langer konden vertrouwen; die zintuigen vertellen ons tot op heden dat de zon dagelijks opkomt en verdwijnt terwijl de aarde stationair is. Sint Thomas Aquinas leert ons dat we een groot vertrouwen moeten hebben op onze zintuigen; Galileo vernietigde dit vertrouwen, en de nasleep was een overweldigende groei van modernistische filosofie die de menselijke ratio in een zee van duisternis en obscurantisme wierp. Zo heeft de odieuze Franse Revolutie zich eeuwen lang kunnen uitbroeden in de schaduwen om uiteindelijk in bloedig orgie los te barsten. Heden is de mensheid zo diep gedaald dat zij van zichzelf denkt apen als voorouders te bezitten. De homo modernus, de moderne mens, die zich incapabel gemaakt heeft tot redenering, vertrouwt blindelings op de sinistere orakels van de esoteristische initiatiescholen van het Sciëntisme, priesterschap van het hersenloos atheïsme dat de menigten wil vertellen dat hun bestaan zinloos is.

   Ik denk dat het aardbol-systeem niets anders is dan een tentakel van dit gigantisch leugenstelsel.

   Waarom worden we gearresteerd als we naar Antarctica proberen te gaan? Waarom heeft een schare van VN-naties basissen op Antarctica om het te bewaken tegen explorateurs? Wat verbergen zij? Reeds Illuminati-lid Hitler had interesse in Antarctica, en na de oorlog heeft het regime van de VSA een satanist, Rear Admiral Richard Evelyn Byrd Jr. (Vrijmetselaar van de 33ste graad, lid van Federal Lodge No. 1, Washington, D.C. ; geaffilieerd met Kane Lodge No. 454, New York City; lid van National Sojourners Chapter No. 3 at Washington) naar Antarctica gestuurd in Operation High Jump, die achteraf vertelde dat Antarctica groter was dan Amerika. Niet lang erna ontstond er een Antarctisch Verdrag dat tot op heden bestaat en dat ons verbiedt om op exploratie te gaan naar Antarctica. Zie de ervaringen van Jarle Andhøy.

   Het beeldmateriaal dat NASA aanbiedt is allemaal CGI-rommel. De grootste leugen die deze maçonnieke organisatie in stand probeert te houden is de leugen dat de aarde een bol zou zijn. Daarom werd ‘ruimtevaart’ en ‘maanlanding’ geënsceneerd; de bedoeling was de imaginaire bol-aarde grondig te vestigen in het psyche van de wereldbevolking.

   Een groeiend aantal van mensen verwerpt echter het systeem van de bol-aarde, en de herhaaldelijke judeo-maçonnieke reacties ertegen tonen aan dat er onrust over bestaat in de kringen van de geheime sekten. Er zijn reeds dubbelagenten (zoals de satanistische Matthew Boylan) ontmaskerd die gestuurd werden om oppositie tegen de bol-aarde te controleren, en ook een groep zoals de Flat Earth Society, die de hele zaak in het belachelijke probeert te trekken door het te satiriseren en door onzinnige dingen te zeggen, houdt de groei van de aantallen niet tegen.

   De topleiders van NASA zijn Vrijmetselaars van de diepste graad, en weten dus dat de aarde een plateau is met vier hoeken. Zie hier één van de bekendste satanisten van de 33ste-graad-vrijmetselarij, Albert Pike, in zijn “Morals and Dogma”: “The SQUARE is an instrument adapted for plane surfaces only, and therefore appropriate to Geometry, or measurement of the Earth, which appears to be, and was by the Ancients supposed to be, a plane.”

   Ook bevindt er zich een “Flat Earth” kaart tussen de Illuminati-kaarten gepubliceerd door Steve Jackson. Op die kaart staat dat mensen die aan een Platte Aarde geloven “iets weten” ofschoon zij uitgelachen worden. Die kaarten hebben het één en het ander voorzegd dat uitgekomen is, dus die Jackson moet insider-informatie gehad hebben.

   Ten slotte; het VN-logo is een Platte-Aardekaart (‘toevallig’ verdeeld in 33 vakken). Zij duwen het in de mensen hun gezicht, en men beseft het niet.

   1. Ja, beste Benjamin.
    Ik ben al vele jaren hiervan op de hoogte. Trouwens het staat allemaal in de H. Schrift, maar ik ga hier geen opsomming hiervan doen, iedereen moet ook maar eens een inspanning maken om de waarheid te bevestigen die God ons heeft geopenbaard.
    Ik kan zeggen dat alles wat men als “waarheid” verkondigt en die toch leugens zijn, in de H. Schrift terug te vinden zijn.
    Ook de plaats waar God Adams lichaam uit klei maakte staat in de H. Schrift. Alleen weten velen niet waar en wat.
    Een goede vriend heeft hier fantastisch werk van gemaakt en kan ieder raadplegen: Fernand Crombette.
    Wel, daarom staat er ook geschreven: “Psa_1:1 Gelukkig de man, Die de raad der goddelozen niet volgt, Niet de weg der zondaars betreedt, Niet neerzit in de kring van de spotters; ”
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

    1. ☩JMJ☩

     Het verheugt mij te weten dat u hetzelfde gelooft over de vorm van de aarde, Peter. Er waren sinds de jaren vijftig van vorige eeuw ongetwijfeld velen die eveneens het aardbol-idee verwierpen, maar zij spraken er niet over. Intuïtief knaagt er iets in een mens dat tegen het verstand zegt dat het aardbolgedoe niet klopt, maar hij wordt van kleins af aan gedrild in die notie van een blauwe bol in een zwarte ruimte, en dan dwingt hij zichzelf tot het wantrouwen van de eigen zintuigen om dat raar systeem aan te nemen. Het is een eeuwenoude psy-op van de geheime sekten.

     Men wil ons doen geloven dat een magische kracht van graviteit oceanen aan een aardbol geplakt houdt terwijl het vlinders ongestoord laat rondfladderen en vogels probleemloos laat vliegen. Allemaal rare pogingen om gaten in het systeem op te vullen.

 27. Beste Eric,

  … Het is mooi dat je in de natuur nog een weerklank ziet van Gods originele, heel mooie schepping. En het mooie en ware in de natuur kan je tot geloof in God en Christus brengen.
  … Maar vergeet niet dat de openbaring leert dat er een zondeval geweest is, waardoor ziekte, pijn, de dood enz. in het bestaan gekomen zijn.
  … De oorspronkelijke schepping was zeer goed. Zo goed dat we het ons niet meer kunnen voorstellen, tenzij in armzalige aardse beelden. We kunnen dus beter niet het oorspronkelijke paradijs in de lucht of in een aards hoekje situeren. Dat zou al te aards zijn.
  … De katholieke leer zegt alleen iets over de oorspronkelijke toestand van Adam en Eva, en zegt niet “waar” ze zich bevonden. (Lees er gerust de Catechismus van de Katholieke Kerk op na.) De oorspronkelijke schepping in het paradijs kunnen we ons niet goed voorstellen, zoals we ons de hemel niet kunnen voorstellen.

  Vriendelijke groet, AGSt.

 28. @ Benjamin Van Dyck,
  geeft men zich wel voldoende rekenschap van de enorme (grotendeels statische) magnetische verschijnselen die zich op een planeet voordoen? Tijdens en na WW2 stortten de Amerikanen zich in natuur-tartende experimenten door het opwekken van zeer sterke magnetische velden op een oorlogsschip met afschuwelijke gevolgen voor mens en materie. Met frequentie gestuurd magnetisme, dus doelbewust onveilig niet-statisch, kan men de grootste chaos scheppen dat zelfs de ziel kan verdrukken. O.a. wifi en de 440 Hz toonschaal hebben tot doel de mens te desoriënteren.

 29. Beste Stinus, wil a.u.b. zo goed zijn uw theoretische kennis te toetsen aan de realiteit. Wandel samen met Sint Franciscus van Assisi door heuvel- en bergstreken, in stilte.

 30. @ Benjamin Van Dyck,
  Een van de machtigste magnetische velden in ons zonnestelsel dringt de aarde binnen via de noordpool en verlaat de aarde via de zuidpool. Daarom is het noorden mannelijk van aard, en het zuiden vrouwelijk. De vrouwelijike aard van de zuidpool leidt tot vrouwelijke hysterie en desoriëntatie, en dit is nog zacht uitgedrukt, in werkelijkheid is de zuidpool een zeer ongezonde en ronduit vieze plaats waar men beter wegblijft. Geen wonder dat juist God-ontkenners daar hun toevlucht zoeken.

 31. Beste Eric,

  Voetjes op de grond.
  – Het magnetische veld rond de aarde kan men gewoon opmeten, en het ziet er niet uit zoals jij dat beschrijft. Goed dat dat veld er is, want daardoor ontvangen we minder schadelijke elektrisch geladen deeltjes afkomstig uit de ruimte en van de zon.
  – De zuidpool een “vieze plaats” ? Het is er nogal koud, ja. Maar voorts is het evengoed een plaats door God gewild, waar je kunt verblijven als je je tegen de kou beschermt en voldoende eten bij je hebt. Verval a.u.b. niet in esoterische onwaarheden afkomstig van onbetrouwbare mensen, die sommigen aanzien als profeet.

  Vriendelijke groeten, A. G. Stinus

   1. Beste Peter,

    – Ik heb met de loge niets, maar dan ook niets te maken. Ik tracht enkel zo goed mogelijk katholiek te zijn, en dat op een eerlijke manier uit te dragen. En ik documenteer me ook terdege over wat ik schrijf.
    – Als je een deftige katholiek wil zijn, dan mag je mensen niet zomaar veroordelen of in een raar vakje steken. Katholieken dienen zich fatsoenlijk te gedragen en geen andere mensen onterecht zwart te maken.
    – Ter zake : volgens een ergens uit de duim gezogen bewering zou de zuidpool een “vuil gebied” zijn, zowat behekst. (Bewering van ketter J. Lorber of een andere charlatan ?) Jongens toch. Een vroegere collega van me heeft daar lange tijd verbleven, en er zelfs overwinterd. Terug in ons land was en bleef hij gezond en wel, en in dat “vuil gebied” was hij al even gezond.

    Met vriendelijke groet, AGSt.

 32. Beste Stinus,
  U schrijft: “– Als je een deftige katholiek wil zijn, dan mag je mensen niet zomaar veroordelen of in een raar vakje steken. Katholieken dienen zich fatsoenlijk te gedragen en geen andere mensen onterecht zwart te maken.”

  Als je beweert, ook dan maar niets met de loge te maken te hebben, waarom gebruikt u hun taalgebruik dan?
  Veroordelen, vakjes steken????
  Het aanhalen van groeperingen die zeer vijandig tegenover de Rooms Katholieke Kerk staan en die deze reeds hebben afgebroken, zijn feiten, die ik inderdaad veroordeel en zal blijven doen, daar het mijn plicht is. Dit is de plicht van iedere goede Katholiek. U meent met die misleidende taal indruk te kunnen maken? Laat dan die logetaal ook achterwegen, als u beweert niets met de loge te maken te hebben.

 33. Beste Peter,

  – Als taal gebruik ik het Nederlands. Bij mijn weten is dat niet speciaal de logetaal. Welke specifieke “logetaal” ik zou gebruiken is me echt niet bekend.
  – Ik heb al herhaalde keren tekstjes geschreven tegen mensen van de loge (Decroo, De Gucht, …). Denk je werkelijk dat ik tot de loge behoor ? Ik heb met de logebende absoluut niets te maken. Ik zou zelfs niet weten waar hun “tempels” staan.
  – Ik raad je aan geen gekke gedachten te verwarren met de realiteit, en niet lichtvaardig te oordelen over andere mensen. (Lichtvaardig oordeel is een ondeugd bij de katholieken.)
  Tevens raad ik je nogmaals aan niet bezig te zijn met krankzinnige ideeën van fantasten uit de oude doos (cfr. de vrouwelijke zuidpool , een “vuil gebied” dat leidt tot hysterie enz.).

  Met vriendelijke groet, AGSt.

  1. Beste Stinus,
   Als je beweert dat je niet direct tot de loge behoort, laat dan de gewoonte om hun taal, die velen hebben aangenomen, te gebruiken. Neen niet Nederland of Frans … maar die modernistische en “politiek correcte” taal en de taal die de loge in de H. K. Kerk heeft geramd. Gebruik dan uw verstand en geen wartaal. Probeer eerst het onderwerp van een discutie niet uit de weg te gaan door gekke opmerkingen, zoals “als je zus of zo doet of zegt is dat niet Katholiek of is het geen Katholicisme. Modernisme in de K. Kerk en het ganse crimineel V2 concilie zijn zonden tegen de H. Geest. Zoek het maar uit wat dat allemaal betekend, want ik ben het zo’n beetje moe om u te helpen om bepaalde onderwerpen proberen te begrijpen.
   U schrijft ook: “Tevens raad ik je nogmaals aan niet bezig te zijn met krankzinnige ideeën van fantasten uit de oude doos (cfr. de vrouwelijke zuidpool , een “vuil gebied” dat leidt tot hysterie enz.). ”
   Waar heb ik die onzin geschreven? Vertel het mij eens? Waar???????
   Ook van de reactie van Eric, hebt u nog niet de helft begrepen, hoe kan zoiets? Wat schrijft Eric dan (volgens u) over esoterisme? Hij haalt gewoon een feit ( de vervrouwelijkte wereld) en een Psalm aan.

   1. Beste Peter,

    … Als je echt katholiek wil zijn, zul je de teksten van Vaticanum II moeten aannemen. Ik heb er geen probleem mee. Je moet nederig zijn, en niet denken dat jij het beter weet dan de gezagsdragers van de Kerk in een concilie verenigd. Bovendien ben je in zekere zin een soort wees, aangezien je geen paus meer hebt die dat concilie afkeurt. Op de duur heb je je eigen geloofje gefabriceerd, en zoiets is nefast, want een geloof wordt geopenbaard en maakt men niet zelf. Het enige juiste is het gezag van de Kerk te volgen, als dat in een concilie gesproken heeft.

    … Je moet de ontsporingen in de Kerk na Vaticanum II niet wijten aan dat concilie zelf. Het is de schuld van kerkleiders en andere kerkmensen, die toegegeven hebben aan de roep van de hedendaagse westerse maatschappij, die zeer materialistisch en alles behalve spiritueel ingesteld is. Paus Paulus VI zei terecht dat de rook van de duivel de Kerk was binnengedrongen na het laatste concilie. De duivel heeft van de verwarring gebruik gemaakt om de Kerk te beschadigen.

    … Als je Vaticanum II verkettert moet je ook zeggen waarom juist, en je antwoord goed motiveren. Daar vind ik niets van terug.

    … De bewering dat ik een logeman zou zijn is onzin en te zot om los te lopen.

    Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

    1. @ Stinus,

     Dat er vele dingen niet in orde zijn met het Tweede Vaticaans Concilie staat als een paal boven water.

     Wij komen hier later nog op terug.

    2. ☩JMJ☩

     Citaat A. G. Stinus: “Als je Vaticanum II verkettert moet je ook zeggen waarom juist, en je antwoord goed motiveren.”

     Waarom de Vaticanum II-documenten slecht zijn, en waarom Katholieken dit kunnen en moeten erkennen, werd reeds herhaaldelijk uitgelegd op dit forum, maar zoals gewoonlijk negeert u de argumenten en doet u achteraf alsof de argumenten nooit gemaakt werden. Waarom zou men de moeite moeten doen om telkens opnieuw hetzelfde te herhalen wanneer u alles altijd gewoon blijft negeren?

     De Ratzingeriaanse “hermeneutiek” is door Jorge Imbroglio nog onhoudbaarder geworden dan het voorheen reeds was, en degenen die dat nog steeds verdedigen wringen zich in de meest absurde bochten om de illusie in stand te houden. Het is hoog tijd om het pauselijk positivisme af te leggen en terug te keren naar de definitie van de pontificale onfeilbaarheid zoals het tijdens het Eerste Vaticaans Concilie in de negentiende eeuw geproclameerd werd. Een Paus heeft geen hypocriete slijmballen nodig die bereid zijn om zijn meest absurde uitspraken een draai te geven en in te kleden, maar oprechte mensen die durven bekritiseren wanneer het nodig is.

    3. Beste Stinus,
     Wie bent u om mij te zeggen wat ik moet doen???
     Vaticanum II is volledig tegen de K. Kerk die Jezus gesticht heeft en die altijd dezelfde is gebleven. Daarom (en hoeveel male moet ik dat nog herhalen, misschien een beetje ….) dat ik de Seper idem K. Kerk aanhang en geen andere, niet van Vat II, geen pseudo katholiek-protestantisme, maar het zelfde geloof als Pius IX , Pius X en Pius XII. Knoop dat nu eens voor altijd in je oren.
     Uw schrijven; “… Als je Vaticanum II verkettert moet je ook zeggen waarom juist, en je antwoord goed motiveren. Daar vind ik niets van terug. ”
     Jules, Benjamin en ik hebben u reeds honderden malen goed gemotiveerd…, en nu komt u hier schrijven “ik vind hier niets van terug”.
     Ach, niet meer de moeite om met nog een reactie te sturen.

     1. Beste Peter,

      – Je moet toegeven dat de bisschoppen in concilie verenigd met de paus, het wel beter zullen weten dan een individuele gelovige, niet. Dus als jij de teksten van Vaticanum II niet aanvaardt is dat jouw zaak, maar je bent dan geen volle aanhanger meer van de katholieke Kerk, eerder een afvallige, zoals vele protestanten en wie ook je dat voorgedaan hebben.

      – De leer van de Kerk vindt men niet speciaal terug in geïsoleerde uitspraken van een of andere paus, maar in concilieteksten, en verder wordt die goed samengevat in de Catechismus van de Katholieke Kerk, die ik prima vind. Dus erger je niet te veel aan uitspraken van de huidige paus enz.

      – In de reacties van Jules, Benjamin en jij heb ik geen enkel valabel argument gelezen om de teksten van het 2e Vaticaans concilie niet aan te nemen. In sommige reacties lees ik wel Jodenhaat en een soort neiging om achter elke straaathoek een vrijmetselaar te zien zitten …

      Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

 34. – De aardse mens: technologie, technocratie en overorganisatie uit het noorden verdrukt de natuurlijke maar chaotische beleving van de zuiderse volkeren.
  – De geestelijke mens: Psalm 48:2. Liefelijk verheft zich Zijn heilige berg, Voor heel de aarde een vreugde. De Sionsberg is de Spits van het Noorden, De stad van een machtige Koning.
  – Maar heden lijkt het dat over heel de aarde de geestelijke mens verdrukt wordt en tijdelijk overheerst de vervrouwelijkte samenleving die alle cultuur in chaos verandert.

 35. Beste Eric,

  … Ik vrees dat het niet deugt bezig te zijn met esoterische gedachten die van alles vastkoppelen aan noord – zuid – mannelijk – vrouwelijk.
  … Deze morgen zag ik in een boekhandel dat er meer boeken stonden bij de vakken kaartleggen en esoterie, dan bij godsdienst. Een teken dat de moderne mens de neiging heeft allerlei nefaste fabeltjes te geloven. Het is een val waar we niet mogen intrappen.
  … Ik raad je degelijke katholieke literatuur aan (Catechismus van de Katholieke Kerk, Bijbel, boeken van Mgr. André Léonard, …). Literatuur van fantasten uit de 19de eeuw horen in de afvalbak thuis. Het katholicisme moet echt niet “verklaard”, “verbeterd” of “verrijkt” worden door valse profeten.

  Met vriendelijke groet, AGSt.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.