‘Evolutie in de klas’, de ‘filmpjes van de juf’ en ‘methodische indoctrinatie’

Op de websiteEvolutietheorie.be’ van de Universiteit Gent vonden we enkele dagen geleden een artikeltje van Johan Braeckman, hoogleraar wijsbegeerte aan diezelfde Universiteit Gent. Braeckman nam enkele jaren geleden blijkbaar deel aan een studienamiddag over ‘evolutie en religie’ in één of ander Gents atheneum. Braeckman steekt in zijn artikeltje meteen van wal met de volgende vaststelling: “Wie denkt dat het thema ‘evolutie’ ondertussen achterhaald is, omdat de jeugd van tegenwoordig geen problemen meer ervaart met de wetenschappelijke visie op het leven op aarde, moet ik helaas ontgoochelen”. De leerkracht zedenleer die de studienamiddag organiseerde, bracht o.a. verslag uit van een – in de ogen van Braeckman – “bijzonder interessant experiment” dat ze zélf had uitgevoerd. Ze had tijdens drie lessen voor drie verschillende groepen leerlingen over de Evolutietheorie gepraat. Tegenover de eerste groep stelde zij zich autoritair op: “Het is zo en niet anders, discussiëren heeft geen zin”. De tweede groep kreeg een meer gematigde versie te horen: “Dit is hoe de wetenschap het ziet. Haar visie is correct, maar je hebt het recht om jouw mening te ventileren”. Aan de derde groep tenslotte legde ze evolutie uit op een niet opdringerige manier. “De wetenschap ziet het zo, dit zijn de argumenten, maar we kunnen er rustig over van mening verschillen”. Uitgaande van deze drie situaties heeft men in hét onderwijs blijkbaar nog steeds niet begrepen, dat om een wetenschappelijke theorie te bestuderen, men niet per sé in die theorie moet ‘geloven’. Het is een beetje zoals met de islam. Om bijvoorbeeld de islam te bestuderen, is het niet nodig – en ook niet raadzaam – om in de islam te ‘geloven’.

Toch denkt men daar in één óf ander Gents atheneum blijkbaar, dat men – net zoals bij de ideologieën van dictatoriale regimes – de leerlingen van wetenschappelijke theorieën moet ‘overtuigen’. Na iedere les speelde een andere leerkracht trouwens ook nog eens voor ‘gedachtenpolitie’ aangezien de leerlingen achteraf telkens op de volgende manier werden ondervraagd door deze tweede leerkracht: “Wat vonden jullie van de stijl van de juf?” “Voelden de leerlingen zich aangesproken?” “Vonden ze de leerstof interessant?” “Hadden ze iets bijgeleerd?” “Hoe stonden ze nu tegenover Charles Darwin en zijn Evolutietheorie?”

Volgens Johan Braeckman waren de resultaten hoogst interessant. De eerste groep reageerde op alle vragen eerder negatief, soms ronduit vijandig. Blijkbaar waren het vooral de moslims die zowel de stijl als de inhoud van de les verwierpen. Ze ventileerden reeds tijdens de les en bij de ondervragende leerkracht meerdere clichés, vooroordelen en misverstanden over evolutie en wetenschap, van “het kan niet dat wij van de apen afstammen” tot “ik vind dit allemaal saai en dikke zever”. Deze moslims voelden zich buitenspel gezet en niet gerespecteerd. De tweede groep reageerde reeds opmerkelijk verschillend. De inhoud van de les riep nog steeds weerstand op, maar ze stonden er meer voor open en apprecieerden de aanpak van de juf. Maar, het was pas blijkbaar bij de derde groep, dat er – volgens een hautaine Braeckman – enige pedagogische ‘vooruitgang’ was. De leerlingen konden hun mening geven, de juf liet hen rustig praten en luisterde oprecht. Het resultaat was dat ze open stonden voor wat de leerkracht hen vertelde. Ook al ging de lesinhoud duidelijk in tégen hun diepste overtuigingen over de schepping en de herkomst van de mens, en botste de lesinhoud met hun zelfbeeld en hun identiteit, maar ze hadden zich tenminste niet meteen teruggetrokken in hun loopgracht. Met andere woorden, de leerlingen maakten een opening om potentieel geïndoctrineerd te worden. Ziedaar de ultieme functie van hét hedendaagse ‘onderwijs’.

Maar toch vertrouwt Johan Braeckman de zaak niet helemaal, want hij heeft er nog steeds twijfels bij of de leerlingen die de Evolutietheorie vooraf verwierpen hun opvattingen na de les wel degelijk hadden bijgesteld ten gevolge van de ‘zachte aanpak’ van de juf. Met andere woorden, had de indoctrinatie aangeslagen? Maar ondanks de reserves van Braeckman lijkt hem de ‘zachte aanpak’ de enige methode te zijn die geen openlijke weerstand bij de leerlingen oproept: “Wie de leerlingen bruuskeert, is er duidelijk aan voor de moeite”. Het stemt Braeckman naar eigen zeggen tot “gematigd optimisme” dat deze moslimjongeren in elk geval toch nog “bereikbaar zijn”, ook “over een onderwerp waarover ze reeds van jongs af aan te horen krijgen, dat ze zich er moeten voor afsluiten”.

Volgens Johan Braeckman beschouwen vele moslimjongeren de Evolutietheorie, “ook zonder er veel van af te weten”, als iets wat tot “het andere kamp” behoort. Moslims kunnen met andere woorden de Evolutietheorie niet aanvaarden, omdat “je dan door je peer-group als een overloper wordt bestempeld”. En vervolgens komt Johan Braeckman heel aardig uit de hoek, door te stellen, dat voor moslims “de Evolutietheorie is als een sjaal van de voetbalploeg waar je niet voor supportert”. “Een echte fan valt nog liever dood dan een sjaal te dragen die de foute kleuren heeft”, aldus Braeckman. Dat daar in dat Gentse atheneum aardig met leerlingen wordt geëxperimenteerd, blijkt uit het feit, dat de wetenschappelijke ‘proeven’ ook nog eens door de juf werden gefilmd. Of dit allemaal ethisch te verantwoorden is, laten wij hier in het midden. Maar, wij stellen ons hier toch wel ernstige vragen bij.

Blijkbaar vroeg in één van die bewuste ‘filmpjes van de juf’ een leerling, zelf geen moslim, zich tijdens de klasdiscussie af waarom moslims per se iets over evolutie moeten leren? De teneur van zijn opmerking kwam erop neer, dat moslims zich door de Evolutietheorie gekwetst voelen, er toch niet voor open staan en dat men hen er bijgevolg beter geen les over geeft. Volgens Braeckman waren de bedenkingen van deze leerling ongetwijfeld goedbedoeld, maar “zou het desastreus zijn, mocht men die opvatting volgen”. Het is klip en klaar, dat voor Johan Braeckman religieuze overtuigingen door middel van methodische indoctrinatie met wortel en tak moeten worden uitgeroeid.

Braeckman besluit zijn stukje met de stelling, dat het nog méér nefast zou zijn, moest men het postmodernistische standpunt huldigen, dat “alternatieve visies evenwaardig zouden zijn aan wetenschappelijke inzichten”. Het gaat Braeckman er niet enkel om dat men dan in wezen “om het even wat mag onderwijzen en het aanbod kan aanpassen aan de tenenlengte en wensen van de toehoorders, wat op zich al bedenkelijk is, maar het belangrijkste punt is, dat jongeren recht hebben op de beste kennis die we hen kunnen bieden”. Braeckman stelt natuurlijk, dat “de beste kennis” voor wat betreft de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid te vinden is “in de wetenschappelijke kennis en niet in de informatie die we in millennia-oude mythologieën denken te vinden”. Braeckman vergist zich – natuurlijk – want de ‘informatie’ zoals we die in de Bijbel terugvinden, werd goddelijk geopenbaard. De Bijbel lijkt mij dan toch wat vastere grond te bieden dan die Evolutietheorie, want waar neemt Braeckman ‘evolutie’ trouwens ergens zintuiglijk waar?

Deel dit artikel:Share on Facebook8Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  willy

  (25 februari 2018 - 14:36)

  Je bent gelukkig niet verplicht om in de evolutietheorie te geloven, want dat is de evolutietheorie een ” geloof ” over het ontstaan van de aarde en mens met weinig wetenschappelijke bewijzen. Als bvb de mens van een aap zou afstammen, dan zouden we vandaag nog overgangsvormen moeten ontdekken, maar die zijn er niet . De bijbel geeft ons inderdaad meer zekerheden dan de evolutietheorie die rammelt als een zeef en reeds veel op deze website is bewezen!

  Jules van Rooyen

  (25 februari 2018 - 15:19)

  Om op je laatste vraag in te gaan, beste Mathieu, nergens, helemaal nergens ; een gehard atheïst, geoloog en evolutionist, hoogleraar, (gaat allemaal goed samen), verzekerde mij dat over honderd jaar de bewijzen er zullen zijn. “Wetenschappelijk” natuurlijk, onzin. Maar die hele wetenschappelijke wereld heeft zich allang ongeloofwaardig gemaakt. Vraagt maar eens aan Robert Dijkgraaf, ex-voorzitter van de Ned. Kon. Academie van Wetenschappen, uiteraard een gerenommeerd vrijmetselaar, en wanhopig naar de VS gevlucht voor een baantje bij een “wetenschappelijk instituut, toen zijn klimaat leugens hier ontmaskerd werden. Hij staat te boek als grootmeester van de loge Delta in Vlaardingen. Intussen is hij weer terug in NL en mag hij op de TV (in handen van de vrijmetselarij, en gerund door 2 figuren (Ryxman en Gelauff) met talmud joodse roots), zo nu en dan een “wetenschappelijk” populair programma presenteren.

  William

  (25 februari 2018 - 15:38)

  Ik vind uw vraag: “waar neemt Braeckman ‘evolutie’ trouwens ergens zintuiglijk waar?” intrigerend.
  Ik ken Braeckman niet persoonlijk en weet dus niet of hij evolutie al zintuiglijk waargenomen heeft, maar de fysieke bestudering (en sturing) van evolutie en evolutionaire mechanismen is wat in een microbiologisch wetenschappelijk onderzoekslabo gebeurt. Microscopisch, biochemisch, moleculair…..
  Ik hoop dat u niet denkt dat het bestuderen van evolutie een theoretische bezigheid is?
  Mocht u interesse hebben in een kort filmpje over één van de nieuwste, hypermoderne onderzoeksfaciliteiten in ons land, geef ik hierbij de link. In dit labo worden mutaties geïnduceerd en bestudeerd, worden virussen synthetisch gemanipuleerd en wordt evolutie onder selectiedruk bestudeerd, van uiteenlopende micro-organismen (viraal, bacterieel, schimmels) o.a. door middel van DNA-sequencing, met state-of-the-art technieken en apparatuur; de mensen die daar mee bezig zijn, zien evolutie onder hun ogen gebeuren:
  https://www.youtube.com/watch?v=RIqvRPQQKzQ

   Mathieu Albert

   (25 februari 2018 - 18:42)

   @ William,

   Ondanks al het gemanipuleer, zie ik in uw filmpje nergens ook maar enig bewijs voor evolutie.

    William

    (26 februari 2018 - 16:59)

    Nee, het is maar een summier filmpje voor PR-doeleinden. In het filmpje wordt wel een next-generation sequencing apparaat getoond: daarmee worden mutaties waardoor virussen nieuwe eigenschappen krijgen (evolutie!) zichtbaar gemaakt door de wijzigingen in het DNA te visualiseren. Dat is op zich te specialistisch voor een promo-filmpje, maar dat is wel het soort onderzoek dat daar gedaan wordt. Het verkrijgen van nieuwe eigenschappen door mutaties is, per definitie, evolutie. Dat is wat het woord betekent. Er is natuurlijk discussie over de aard van evolutie, maar evolutie zélf is al lang geen hypothese meer hoor. Die wordt gewoon geobserveerd terwijl ze zich voordoet.

     identicon

     Michaël Dekee

     (26 februari 2018 - 17:34)

     Beste, u maakt de kapitale fout van het nalaten van het maken van onderscheid tussen micro- en macro-evolutie. Indien wij zeggen dat er geen evolutie is dan bedoelen wij macro-evolutie, niet micro-evolutie (wat twee zeer verschillende dingen zijn). Dit is het ontstaan van geheel nieuwe soorten uit “voorouderlijke” soorten. Micro-evolutie is een aanpassingsvermogen in de soort zelf: insecten die resistent worden tegen insecticide; planten tegen herbicide; etc: maar het is wel zo dat een Roundup-resistente sojaboon nog altijd een sojaboon is. Ander voorbeeld van micro-evolutie is het kweken van hondenrassen. Of het meer voorkomen van de zwarte variant van de berkenspanner in vervuilde gebieden. Dit is allemaal micro-evolutie. Evolutionisten gaan er vanuit dat micro-evolutie leidt tot macro-evolutie. Dit is echter nog nooit bewezen. En tot slot nog dit: evolutie” op virussen-niveau (een virus is niet eens een cellulair organisme) is wel even wat anders dan “evolutie” op het niveau van pakweg de gewervelden.

      William

      (26 februari 2018 - 17:51)

      Uw punt is in zekere zin niet echt een punt in de wetenschappelijke wereld. Daar bestudeert men evolutie vooral op zichzelf (wat u micro-evolutie noemt). De veronderstelling is inderdaad dat de bestudeerde mechanismen aan de basis liggen van de evolutie van soorten. Dat is een hypothese, maar dat is ook hoe wetenschap werkt. Niets in de wetenschap wordt ooit “bewezen”, een hypothese houdt stand zolang ze niet overtuigend ontkracht wordt. En tot dus ver is de idee van “macro-evolutie” inderdaad de best werkbare hypothese. Maar op zich heeft die hypothese geen praktisch nut, wél de onderliggende mechanismen die duidelijk waargenomen kunnen worden. Er bestaat ook niet zoiets als “evolutionisten”, wetenschappers denken niet in die termen. Feitelijk is het zo dat heel die ideeënstrijd zich afspeelt buiten het wetenschappelijk domein: de betrokken wetenschappers zijn daar helemaal niet mee bezig. Dat maakt heel dat creationisme-gedoe een beetje vreemd om naar te kijken vanuit de wetenschap. Ga trouwens maar na: buiten hier en daar een zonderling, zijn er geen wetenschappers die de evolutietheorie in vraag stellen, nét omdat de wetenschappelijke inzichten dat niet toelaten. En al helemaal geen wetenschappers die in de betrokken onderzoeksdomeinen belangrijke referentiepersonen zijn. Het creationisme is vooral een strijdpunt in het middelbaar onderwijs, juist omdat het daar toch niet echt relevant is want middelbaar onderwijs maakt geen deel uit van onderzoekscentra. De dag dat u een faculteit biologie, geneeskunde of biomedische wetenschappen aan een erkende universiteit vindt die zich sterk maakt dat evolutie geen waarschijnlijke en werkbare hypothese is, dàt zou nog eens nieuws zijn!

   Jules van Rooyen

   (25 februari 2018 - 19:29)

   Gezien uw gedram, beste William, tegen beter weten in, bent U atheïst of een gelovig Christen ?

    William

    (26 februari 2018 - 16:53)

    Ik ben praktiserend katholiek en actief in toegepast biomedisch wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit.

     Simon

     (26 februari 2018 - 18:24)

     @ William,

     Geloof je dan ook dat de mens van de aap afstamt?

      William

      (26 februari 2018 - 20:27)

      Beste Simon, dat is niet eens een gangbare actuele hypothese in de evolutiebiologie.
      Met “geloven” heeft dat allemaal niet veel te maken, hoor.

     Jules van Rooyen

     (26 februari 2018 - 20:47)

     Als ik een advies mag geven, beste William, u bent nog jong, ga daar weg bij de universiteit. Met een vak diploma als het uwe, bent u goed in staat op een realistische manier uw brood te verdienen, gestoeld op uw eigen merites, i. p. v. het fata morgana van atheïsten na te jagen in een politiek correct, geharnaste omgeving met veelal pretentieuze, ijdele bazen. Dat leidt tot niks. Als, zoals u beweerde, de “evolutie” 10.000 bladzijden nodig heeft om aangetoond te kunnen worden, is er iets goed mis. Voor kwesties van waarheid is een A4 meestal voldoende. De waarheid van Christus, de Openbaring, telt twee millenia, is universeel en veel complexer. Zij betreft ons hele leven en erna, en vergt 359 pagina’s in mijn kleine Spectrum pocket uit 1952.

     Peter

     (26 februari 2018 - 21:14)

     Beste William, u schrijft dat u een praktiserend katholiek bent, nietwaar?
     Wel, als dat zo is, welke titel op aarde is vergelijkbaar met de titel van Almachtige, Eeuwige, Oneindig Wijze en Allerhoogste Majesteit? Is dat een begrip voor u of niet?
     Als die Oneindige Almachtige Majesteit Zijn schepping aan de mensen, door middel van de H. Mozes, openbaart, wat zou er dan op aarde als “wetenschap” kunnen zijn die deze, door een mensenbegrip, ondoorgrondelijke wijsheid en raadsbesluiten, zou tegenspreken? Is het niet zo dat de “wetenschap” slechts mensengedachten zijn?
     Als Katholiek kunt u deze twee onmogelijk vergelijken, anders bent u geen Katholiek, daar de oneindige Wijsheid van God onmetelijk boven, zelfs al het gedachtegoed van alle geleerden samen op aarde, staat.
     Als dat voor u ook zo is, en antwoordt er maar zelf voor u op deze vragen, dan is de evolutieleer en theïstische evolutieleer zuiver tijdverlies.
     Hoe kan men toch zijn leven met deze duistere theorieën verprutsen, daar waar het eeuwig leven het enige doel moet zijn van een Katholiek?
     Een gelovige gelooft alles wat God geopenbaard heeft en de H. Kerk hem voorhoudt te geloven.
     God zal uw werken op Zijn weegschaal van Zijn Gerechtigheid leggen en dan oordelen of u voor Hem of voor de wereld hebt geijverd.
     Laus tibi Christi +
     Ave Maria +

      Mathieu Albert

      (26 februari 2018 - 23:09)

      @ William,

      Van wat of wie stamt de mens dan wél af?

  Hendrik

  (25 februari 2018 - 17:58)

  https://www.youtube.com/watch?v=Hsu2oASd6x8

  Caught a train from AlexandriaJust a broken man in flightRunning scared with his devilsSaying prayers all through the nightOh but mercy can’t find himNot in the shadows where he callsForsaking all his better angelsThat’s how every empire falls

  The bells ring out on Sunday morningLike echoes from another timeAll our innocence and yearningand sense of wonder left behindOh gentle hearts rememberWhat was that story? Is it lost?For when religion loses visionThat’s how every empire falls.

  He toasts his wife and all his familyThe providence he brought to bearThey raise their glasses in his honorAlthough this union they don’t shareA man who lives among themWas still a stranger to them allFor when the heart is never openThat’s how every empire falls

  Padlock the door and board the windowsPut the people in the street”It’s just my job,” he says “I’m sorry.” And draws a check, goes home to eatBut at night he tells his woman”I know I hide behind the laws.”She says, “You’re only taking orders.”That’s how every empire falls.

  A bitter wind blows through the countryA hard rain falls on the seaIf terror comes without a warningThere must be something we don’t seeWhat fire begets this fire?Like torches thrown into the strawIf no one asks, then no one answersThat’s how every empire falls.

  A. G. Stinus

  (25 februari 2018 - 20:01)

  – Ik hoop dat we op dit forum geen overdaad aan artikels krijgen over evolutie (pro of contra). Er zijn belangrijker zaken om op te volgen in de wereld van het katholieke geloof.
  – Besteed niet te veel aandacht aan Braeckman en zijn persoon.
  – Sommige “ontbrekende schakels” in de evolutie zijn misschien geen echt ontbrekende schakels, of misschien zullen ze nog ontdekt worden. Vergeet niet dat fossielen niet zomaar vanzelf ontstaan zijn in het verleden ; de omstandigheden om ze te krijgen moeten passend zijn.
  – Wie de oerknal, evolutie en mutatie in een dynamisch evoluerende aarde (gevolgd door de instorting door God van de ziel in een voorbereid lichaam voor de mens) afzweert, moet een verantwoord alternatief hebben. Alles in één klap geschapen zoals we het nu kennen ?? Hoe lang geleden ??

   Mathieu Albert

   (25 februari 2018 - 21:03)

   Beste Stinus,

   We gooien de knuppel nog maar eens in het hoenderhok.

   Het probleem met de “ontbrekende schakels” is, dat zij nog steeds ontbreken. Om eerlijk te zijn; er zijn alleen maar “ontbrekende schakels”.

   In Genesis lezen we, dat niet alles “in één klap werd geschapen”. Integendeel.

  Rinze

  (25 februari 2018 - 20:04)

  Merkwaardig dat men in deze draad opnieuw over de evolutieleer wil praten, terwijl het artikel daar helemaal niet over gaat. Het gaat over een experiment, waaruit zou blijken dat leerlingen eerder openstaan voor andere opvattingen als men hen niet meteen tegen zich in het harnas jaagt. De uitkomst is een open deur. In het onderwijs is het een uitstekende vorrm van didactiek.
  Dit meteen negatief indoctrinatie noemen, kan dus niet anders dan onjuist zijn. De opvattingen van de leerlingen waren in ieder geval door indoctrinatie verkregen en niet door discussie.

  St. Paulus maakte eveneens gebruik van deze “methode” toen hij op de Areopagus de heidenen toesprak. “22 Paulus stond midden op de Areopagus, en sprak aldus: Mannen van Athene; overal bespeur ik, dat gij buitengewoon godsdienstig zijt. 23 Want terwijl ik rondging en uw heiligdommen bezag vond ik zelfs een altaar met het opschrift: Aan een onbekenden god. Welnu, wat gij vereert zonder het te kennen, dat verkondig ik u.”. (Handelingen 17)
  Paulus begint dus eerst de heidenen om hun godsdienstigheid te prijzen. En hij had zowaar enig succes, want sommigen wist hij zo te bekeren.

  Stel nu wat er was gebeurd als hij begonnen was de Atheners te verketteren, zo van: er is een hel, een vreselijke plaats, en daar gaat u, vereerders van afgoden, allemaal naar toe. U bent allemaal vervloekt, tenzij u naar mij luistert…
  Hij had dan geen enkele bekeerling gemaakt.

   Benjamin Van Dyck

   (25 februari 2018 - 22:03)

   ☩JMJ☩

   Hier is Act. 17, 22 uit de Clementijnse Vulgaat: “Stans autem Paulus in medio Areopagi, ait : Viri Athenienses, per omnia quasi superstitiosiores vos video.”

   De Douay-Rheims vertaalt dit als volgt: “But Paul standing in the midst of the Areopagus, said: Ye men of Athens, I perceive that in all things you are too superstitious.”

   Sint Paulus prees hen niet, maar verweet hen het afgodisch bijgeloof waarin zij gewikkeld lagen. De bredere context van het hoofdstuk toont dat ook. Eerder in vers 16 staat het volgende: “Paulus autem cum Athenis eos exspectaret, incitabatur spiritus ejus in ipso, videns idololatriae deditam civitatem.”

   Douay-Rheims: “Now whilst Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred within him, seeing the city wholly given to idolatry.”

   De Heilige Apostelen waarschuwden zeker voor de eeuwige verdoemenis. Dat is immers een daad van naastenliefde. Indien iemand met zijn auto naar de afgrond afstevent, dan roept de naastenliefde: “Pas op!”

   De ramp in Nederland en België is dat, terwijl de ongelovigen dogmatisch zijn in hun onderricht, de Katholieken adogmatisch zijn geworden, zodat de eersten al het terrein geannexeerd hebben dat de Katholieken vacant hebben laten liggen. Als resultaat leert men ondertussen in Katholieke scholen dat mensen apenkinderen zijn, en dat God geen Rechten heeft over de samenleving, want democratie.

   “Ja, Jefke. Eigenlijk zijde gij maar nen hond zonder staart die op twee poten loopt en kan klappen.”
   “Maar in de Bijbel staat…”
   “Neen, Jefke! Mens is hond, oorlog is vrede, wit is zwart en twee plus twee is vijf!”

    Rinze

    (26 februari 2018 - 00:49)

    Beste Benjamin, ik begin nu toch te twijfelen aan uw kennis van het Latijn. U citeert de Vulgata en komt daar in de betreffende tekst “per omnia quasi superstitiosiores” tegen en u ziet in de Douay Rheims het woord “superstitious”. U meent nu dat St. Paulus dus meteen maar met een verwijt van wal stak. Dat is om verschillende redenen moeilijk verdedigbaar.

    1.
    De toehoorders blijken welwillend naar Paulus’ betoog te luisteren. De meesten haken pas af als hij over de opstanding der doden begint te spreken. Een verrijzenis van het lichaam klinkt een Griek uiteraard absurd in de oren.

    2.
    U meent dat het Latijnse “superstitiosiores” zoiets als bijgelovig betekent en zo verwant is met “idololatriae” in vers 16. Hier maakt u de fout dat u aanneemt dat dit woord toen al de hedendaagse betekenis had. Superstio betekende echter in het Latijn zoiets als “overdreven angst voor goden, gebaseerd (bijv.) op onwetendheid. In het middeleeuws Latijn kreeg het meer de betekenis van “overdreven nauwgezet”. De Douay-Rheims sluit bij dit Latijn aan.

    3. Dat in vers 16 “idololatriae” staat, is niet verwonderlijk. Uiteraard had Paulus niets met die Griekse goden en vond hij de Atheners afgodendienaars. Maar Paulus is “listig als de slangen” en treedt de Atheners zo niet tegemoet. Als hij dat wel had gedaan, had niemand naar hem geluisterd.

    4.
    De Griekse grondtekst sluit elk misverstand uit.
    17:22  σταθεις δε ο παυλος εν μεσω του αρειου παγου εφη ανδρες αθηναιοι κατα παντα ως δεισιδαιμονεστερους υμας θεωρω. Hier gaat het om het woord δεισιδαιμονέστερος. Strong (G1174) geeft als vertaling: more religious than others: – too superstitious. Het woord is afgeleid van δέος, dat angst betekent, en van δαίμων. demon. Uiteraard had dit laatste woord toen nog niet de betekenis van duivel.

    5.
    Ik citeerde de Petrus Canisius-vertaling:
    “22 Paulus stond midden op de Areopagus, en sprak aldus: Mannen van Athene; overal bespeur ik, dat gij buitengewoon godsdienstig zijt. 23 Want terwijl ik rondging en uw heiligdommen bezag vond ik zelfs een altaar met het opschrift: Aan een onbekenden god.
    Welnu, wat gij vereert zonder het te kennen, dat verkondig ik u.”

    Deze vertaling blijkt dus correct. U ziet dat Paulus de “onwetendheid” (ἀγνοέω/ignorantes) die ik onder 2 noemde, gebruikt om de Atheners nieuwsgierig te maken. Paulus wist dus heel goed op welke wijze hij onder de heidenen moest evangeliseren.

     Benjamin Van Dyck

     (26 februari 2018 - 16:40)

     ☩JMJ☩

     Het woord “superstitie” werd door de heidense Grieken en Romeinen altijd in de context van hun afgodische cultussen gehanteerd; in hun denkbeeld stond religie synoniem met hun vormen van polytheïsme. Het woord had dus vanwege de maatschappelijke context wel een idololatrische betekenis en dat was welzeker wat St. Paulus er mee bedoelde. Het woord in Handelingen vertalen als “godsdienstig” is dan ook geen goede keuze.

     Het is niet omdat hij een woord hanteerde dat door de Atheners niet op zich verworpen werd, dat hij hun afgodscultussen prees of goedsprak (de context van het hoofdstuk, zoals ik al zei, toont het diametraal tegenovergestelde). Hetgeen u beweerde – “Paulus begint dus eerst de heidenen om hun godsdienstigheid te prijzen.” – klopt dus totaal niet en doet deze grote Apostel oneer aan. Doodzonde dissimulerend prijzen of goedspreken is zelf een doodzonde volgens de Christelijke Leer, en werd eenvoudigweg niet gedaan door de Twaalf, zoals u in de andere toespraken van de Apostelen bevestigd kunt zien.

     Dat Sint Paulus de Atheniaanse afgoderij haatte was trouwens reeds publiekelijk gekend, gezien hij bekend stond als Israëliet en zich ook volgens de Hebreeuwse cultuur en gebruiken gedroeg en kleedde. De filosofen van de Areopagus zagen dan ook een uiterlijk ondubbelzinnige Israëliet voor hun ogen staan. De Grieken waren al eeuwen lang op de hoogte van het feit dat de bevolking van Judea hun afgoden als onrein verwierpen, en de Heilige bracht op dat gebied dus niets dat nieuw was voor hen. Het spreken van de Apostel over de superstitie van de Grieken werd dus ongetwijfeld wel begrepen als een verwijt, zoals hij het ook zelf bedoelde.

     Zoals u zelf weet was het specifiek aan de Verrijzenis dat zij aanstoot namen. Uw valse redenering volgende zou hij de waarheid op zondige wijze moeten verdraaid hebben, bijvoorbeeld door de Verrijzenis op modernistische wijze tot een metafoor te herleiden, om het allemaal wat meer ‘acceptabel’ te maken voor de Grieken. Zoals de H. Schrift echter aantoont, heeft hij zich geenszins op die manier bezoedeld.

      Benjamin Van Dyck

      (26 februari 2018 - 16:54)

      ☩JMJ☩

      Zie in hoofdstuk 14 van de Handelingen hoe St. Paulus openlijk reageerde tegen afgoderij:

      Clementijnse Vulgaat:

      “[10] Turbae autem cum vidissent quod fecerat Paulus, levaverunt vocem suam lycaonice, dicentes : Dii similes facti hominibus, descenderunt ad nos.
      [11] Et vocabant Barnabam Jovem, Paulum vero Mercurium : quoniam ipse erat dux verbi. [12] Sacerdos quoque Jovis, qui erat ante civitatem, tauros, et coronas ante januas afferens, cum populis volebat sacrificare. [13] Quod ubi audierunt Apostoli, Barnabas et Paulus, conscissis tunicis suis exilierunt in turbas clamantes, [14] et dicentes : Viri, quid haec facitis? et nos mortales sumus, similes vobis homines, annuntiantes vobis ab his vanis converti ad Deum vivum, qui fecit caelum, et terram, et mare, et omnia quae in eis sunt : [15] qui in praeteritis generationibus dimisit omnes gentes ingredi vias suas.”

      Douay-Rheims:

      “[10] And when the multitudes had seen what Paul had done, they lifted up their voice in the Lycaonian tongue, saying: The gods are come down to us in the likeness of men;
      [11] And they called Barnabas, Jupiter: but Paul, Mercury; because he was chief speaker. [12] The priest also of Jupiter that was before the city, bringing oxen and garlands before the gate, would have offered sacrifice with the people. [13] Which, when the apostles Barnabas and Paul had heard, rending their clothes, they leaped out among the people, crying, [14] And saying: Ye men, why do ye these things? We also are mortals, men like unto you, preaching to you to be converted from these vain things, to the living God, who made the heaven, and the earth, and the sea, and all things that are in them: [15] Who in times past suffered all nations to walk in their own ways.”

  Joost

  (25 februari 2018 - 21:57)

  Het is mij volstrekt onduidelijk wat u met uw topic wilt zeggen en/of bereiken, maar uw slotconclusie intrigeert mij:

  “De Bijbel lijkt mij dan toch wat vastere grond te bieden dan die Evolutietheorie, want waar neemt Braeckman ‘evolutie’ trouwens ergens zintuiglijk waar?”. Ik vraag mij af wat zintuiglijke waarneming met het hele artikel, de relatie met de Bijbel (waar wij, behalve van de letters, ook niets zintuiglijk van waarnemen) en überhaupt wat een wetenschappelijke theorie met zintuiglijke waarneming te maken heeft. Onze hele conversatie via het internet is gebaseerd op processen en interacties tussen deeltjes die wij zintuiglijk niet waar kunnen nemen.

   Mathieu Albert

   (25 februari 2018 - 22:35)

   @ Joost,

   Het Darwinisme beroept zich op het empirische bewijs. Volgens de Darwinisten ondersteunt het empirisch bewijs de “moderne synthese”, dit is de combinatie van darwinisme en genetica die een tegenwoordig algemeen geaccepteerde verklaring geeft voor het ontstaan van verschillende levensvormen.

   Een empirisch bewijs wordt verkregen als men experimentele resultaten verklaart zonder zich te beroepen op een uitgewerkte theoretische onderbouwing, maar puur en alleen door analyse van het experiment.

   Helaas zijn er geen experimenten en is er geen bewijs voor evolutie, maar alleen maar theorie!

    Joost

    (26 februari 2018 - 07:59)

    Beste Mathieu Albert,

    Maar wat is de relatie tussen het pedagogisch experiment dat u beschrijft en empirisch bewijs van de evolutietheorie? Men had dit experiment net zo goed met de naoorlogse geschiedenis als onderwerp kunnen doen. U slaat aan op het feit dat men toevallig evolutie als onderwerp heeft gekozen.

    Over empirisce bewijs voor de evolutietheorie kan men van mening verschillen. Maar dat evolutie niet zintuigelijk waargenomen kan worden heeft in dat verband geen enkele betekenis omdat bij veel wetenschappen in de huidige tijd de empirische data allang niet meer zintuigelijk kan worden waargenomen.

    Dat er naar uw mening geen bewijs is voor evolutie is voor uw eigen rekening. maar los daarva is evolutie een uitstekende theorie waarmee veel in de biologie verklaard kan worden en evolutie vormt een uitstekende basis voor de ontwikkeling van geneesmiddelen, dus wat aakt het uit?

    Met vriendelijke groet

  B. Brouwer

  (26 februari 2018 - 11:55)

  In het artikel over evolutie van 22 februari 2018 waarin Dr. Carl Werner zijn visie geeft, spreekt niemand mijn aldaar eerst geplaatste reactie tegen. Even los van de gevoerde discussie of er nu wel of geen evolutie heeft plaatsgevonden, is iedereen het er hier dus blijkbaar wel over eens dat de ‘deep field’ foto van Hubble geen gezichtsbedrog is en dat het heelal (met inachtneming van de constante van de lichtsnelheid) dus hoe dan ook inderdaad miljarden jaren oud moet zijn.
  http://www.katholiekforum.net/2018/02/22/dr-carl-werner-ik-werd-geinteresseerd-in-levende-fossielen-als-een-middel-om-evolutie-op-de-proef-te-stellen/

   Benjamin Van Dyck

   (26 februari 2018 - 15:05)

   ☩JMJ☩

   Het is niet omdat iemand niet op een reactie reageert dat hij er mee akkoord gaat. Indien men op alle reacties moest reageren, dan zou men de gehele dag bezig zijn.

   Keer op keer maken moderne wetenschappers de fallacieuze fout van hun interpretaties, gebaseerd op presumpties die op zich al ongegrond zijn, op te dringen op fenomenen die zij in ogenschouw nemen. Niemand kan op basis van een foto de leeftijd van het heelal ontcijferen; men gebruikt steeds denkprocessen die op aangenomen principes berusten, en wanneer één of meerdere van die principes vals zijn, dan is geheel dat bouwwerk van denkprocessen vals.

   Mathematische logica is van meedogenloze rigiditeit, en spaart niet het minste detail van misvatting. Geheel het zichtbaar universum werkt volgens de onwrikbare wetten van die logica. Gezien sterrenkundige wetenschappers zelf toegeven dat zij niet elk detail van het fysiek heelal kennen, noch de volledige samenhang van details – en mensen zijn te dom om die totaliteit van kennis te bezitten – moeten zij dus zwijgen over het ontcijferen van de leeftijd van het zichtbaar heelal op basis van hun wetenschappelijke tak. En revanche is er een weg om wel iets met zekerheid te weten over de leeftijd van het heelal, en dat is via de Goddelijke Openbaring, die ons leert dat het nog niet ouder is dan tienduizend jaren. Die Openbaring is doelbewust door God op een wijze geschied waardoor zij wél begrepen kan worden door het menselijk verstand, en het is daar voor zelfs niet nodig dat men een geleerde is. Degenen die daarmee spotten spreiden slechts hun eigen onwetendheid en krampachtige verstoktheid ten toon.

    Joost

    (26 februari 2018 - 17:00)

    Geachte heer van Dyck,

    Het is goed dat u het zelf toegeeft. ” Geheel het zichtbaar universum werkt volgens de onwrikbare wetten van die logica. “. Dankzij die onwrikbare wetten van de logica heeft men in de astronomie verschillende van deze wetmatigheden weten te gebruiken om een goed inzicht in de afstanden in het heelal te weten te komen. Ik noem
    – Parallax
    – Cepheïden
    – Supernova type1a (Engels)
    – Roodverschuiving
    – Kosmologische roodverschuiving
    en deze methoden ook nog eens met elkaar te ijken. Helaas voor u komt de leeftijd van het heelal dan ver boven de door u genoemde 10.000 jaar uit. Zoals u stelt “Gezien sterrenkundige wetenschappers zelf toegeven dat zij niet elk detail van het fysiek heelal kennen, noch de volledige samenhang van details” hebt u daarin helemaal gelijk. Maar men hoeft ook niet alle details van Frankrijk te kennen en alles over dat land te weten om de afstand en de reistijd met de auto vanaf zijn woonplaats tot Parijs te kennen.

    Het alternatief is dat God het heelal in al zijn grandeur geschapen heeft en daarbij als poets voor ons het zo gebakken lijkt dat het als je het met wetenschap bekijkt het in tegenspraak is met de bijbelse waarheid. Maar waarom zou hij dat doen, vraag ik mij af?

    Als laatste alternatief lijkt het mij dat de mensen die de Bijbel hebben geschreven de kennis niet hadden en slechts vanuit hun eigen perspectief geschreven hebben. Goddelijk geinspireert maar door mensenhanden gewrocht en talloze malen gekopieerd. De Bijbel lijkt mij geen wetenschappelijk boek.

   B. Brouwer

   (26 februari 2018 - 17:05)

   Natuurlijk schiep God in den beginne niet alleen het licht van die ver verwijderde melkwegstelsels, want ook aanzienlijk dichterbij, op slechts iets meer dan tweemiljoen lichtjaar afstand, valt er heel wat te genieten.
   http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/andromedanevel.html

  […] ontvingen we een interessante reactie van een bioloog naar aanleiding van onze post  ‘Evolutie in de klas‘: “Uw punt is in zekere zin niet echt een punt in de wetenschappelijke wereld. Daar […]

  A. G. Stinus

  (27 februari 2018 - 10:44)

  – Van evolutie in de praktijk zijn er veel voorbeelden bekend. Zo het geval van vlinders (motten?) met witte vleugels die in Engeland leefden op witte boomstammen. Toen kwam de tijd van de zware industrialisatie, waarbij de boomstammen veel zwarter gekleurd werden. Gevolg : de vlinders kregen zwarte(re) vleugels, doordat de witte vlinders minder goed gecamoufleerd waren, en dus sneller opgegeten door vogels, … De vlinders met donkerder vleugels bleven over en plantten zich voort.

  – Wie overtuigd wil geraken van het voorkomen van evolutie moet eens waarnemingen gaan doen op de Galapagos eilanden.

  – Ik ben katholiek, maar aanvaard rustig het voorkomen van evolutie (naast andere zaken natuurlijk). Daar is niets mis mee.

  – Heeft God de mens exact gewild zoals die nu is ? Nee, want de mens is onderhevig aan ziekte, krijgt regelmatig honger, en sterft tenslotte. Allemaal het gevolg van de erfzonde die we opgelopen hebben. Maar de toestand is hoopvol, want we kunnen elkaar bij dit alles helpen, en hebben Christus als Grote Hulp ontvangen.

   Peter

   (27 februari 2018 - 12:37)

   Beste A.G. Stinus,
   En waar zit dan de erfzonde ergens in uw evolutie??????? Dat zijn twee onderwerpen die helemaal niet te verenigen zijn. Ach Katholiek zijn is heel wat anders als het verloochenen van de geopenbaarde waarheid in de H. Schrift, waarover ik u reeds zovele malen heb gewezen, maar u geen concreet antwoord op heeft en/of geeft.
   Treurig zo Katholiek te zijn.

  B. Brouwer

  (27 februari 2018 - 12:12)

  Aardig detail is nog dat de camera die de ‘deep field’ foto nam, bij elkaar opgeteld meerdere dagen werd belicht om die verafgelegen lichtzwakke objecten op de gevoelige plaat te kunnen vastleggen. Ook dat geeft een idee van de enorme verhoudingen en afmetingen in het heelal.
  https://www.nasa.gov/content/hubble-space-telescope-advanced-camera-for-surveys

  A. G. Stinus

  (28 februari 2018 - 17:22)

  Beste Peter,

  – Ik ben helemaal geen treurige katholiek.
  – De erfzonde zit juist wel, en helemaal geïntegreerd in wat ik vertel. Toen het eerste plantje op aarde verwelkte (vergankelijkheid) was de erfzonde al achter de rug. Ook de schepping (met planten, dieren) is vergankelijk, net zoals de mens sterfelijk is. Pas bij de algemene verrijzenis zal de schepping die we nu kennen herschapen worden, samen met de mensen, die een verrezen lichaam zullen krijgen in een realiteit dichtbij God.
  – Lees “Redenen om te geloven” van de vroegere aartsbisschop André Léonard, en kom tot betere inzichten, die net heel goed te verenigen zijn met wat serieuze wetenschap ons leert.

  Vriendelijke groeten, AGSt.

   Peter

   (28 februari 2018 - 18:19)

   Ach, beste A.G. Stinus, u schreef toch (als ik mij niet vergis) “– Ik ben katholiek, maar aanvaard rustig het voorkomen van evolutie ”
   “– De erfzonde zit juist wel, en helemaal geïntegreerd in wat ik vertel.”
   Zoals ik reeds (en anderen op dit forum) verklaard hebben dat evolutie en schepping onverenigbaar zijn, stel ik u nu weer eens de vraag; waar in de evolutie heeft de erfzonde plaats????
   Genesis beschrijft nauwkeurig wanneer de erfzonde is ingetreden en waarom.
   Waar is de erfzonde te situeren in uw theïstisch evolutie (=afschuw).
   Zou Mgr. Leonard dan van mening zijn dat er een theïstische evolutie mogelijk is, als u toch altijd naar hem refereert?
   Zeker bent u een treurig Katholiek die de geopenbaarde waarheid van God aan Sint Mozes, als een leugen aanschouwt. Weet dat als men Katholiek wil zijn, dat alles wat in de H. Schrift is geopenbaard, als waarheid moet aanvaarden. Het is een dogma, wil men gered worden.
   Nutteloze discuties, aan dewelke ik niet meer zal deelnemen!

  A. G. Stinus

  (1 maart 2018 - 17:28)

  Beste Peter,

  – U legt de openbaring op een verkeerde manier uit volgens mij. Genesis mag je niet zien als een verhaal dat de schepping letterlijk beschrijft ; we moeten dat verhaal spiritueel interpreteren, en onder de leiding van de Kerk. Anders krijg je al een tegenstrijdigheid van op de eerste bladzijde : er is nog geen licht, maar toch zijn er al dagen en nachten.
  Overigens laat de Kerk ons tamelijk vrij in de interpretatie van Genesis. En de Kerk heeft al officieus gezegd dat evolutie niet in tegenspraak is met de openbaring ; het is zelfs “meer dan een hypothese”.
  – De evolutie heeft zich afgespeeld in onze materiële wereld. En die materiële wereld is pas opgestart als de erfzonde al achter de rug was. De erfzonde werd begaan in het paradijs, in een gans ander bestaan dan hetgeen we nu kennen.
  – Net als de hemel was het paradijs iets helemaal anders dan de materiële wereld die we nu kennen. De materiële wereld van nu is een gevallen wereld, ook wegens de erfzonde. De “tuin van Eden” is na de erfzonde onze zichtbare wereld geworden, waarin evolutie gebeurde. Pas toen er na een tijd een geschikt biologisch “lichaam” kwam voor de mens, is God begonnen met de ziel in dat lichaam te storten, en kwam de aardse mens er. Nu hebben we dus te doen met de gevallen, sterfelijke mens, die afhankelijk is van zijn omgeving, onderhevig aan ziekten enz.
  – Hoe het paradijs “veranderde” in onze schepping kunnen we ons niet voorstellen, net zoals we ons niet kunnen voorstellen hoe de huidige schepping (wij inclusief) zal verrijzen (zoals door Jezus voorspeld).
  – Het is toch duidelijk dat de vele fossielen die gevonden werden een verklaring behoeven.
  – Uw visie is me totaal niet duidelijk. Waar, wanneer en hoe gebeurde volgens u de zondeval, en waar en wanneer waren Adam en Eva in het paradijs ? Als u het beter weet zult u moeten uitleggen wat uw visie is, en duidelijk maken dat die beter is.

  Vriendelijke groet, AGSt.

  […] gehaald? Enkele weken geleden berichtten wij hier reeds van een ander bedenkelijk experiment in een Gents Atheneum, waarbij een juf opzettelijk de lessen ‘evolutie’ had gemanipuleerd, ook al om de reacties bij […]

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.