“Zo moeten de gedachten van veler harten worden ontsluierd”

‘Simeon en Jezus’ door Andrey Shishkin


Na een tumultueuze week waarin verscheidene bisschoppen, kardinalen en pausen het kerstverhaal hebben proberen voor te stellen als een ‘vluchtelingen-verhaal’, nadert nu snel de jaarwisseling, het orgelpunt van een week van collectieve en kunstmatige opgewektheid. Is het moderne Kerstfeest het feest van eten en cadeaus, dan is Oudejaarsavond tegenwoordig het feest van de (dure) drank. Vroeger werden er op Oudejaarsavond koeken of wafels gebakken. Er werd ook gezongen en muziek gespeeld. Kinderen gingen op deze dag vaak in groep aan de huizen zingen en kregen dan fruit of gebak. Van na de Tweede Wereldoorlog werd er echter nog bijna uitsluitend geld gegeven. Op nieuwjaarsdag kregen de kinderen in Vlaanderen na het lezen van hun nieuwjaarsbrief voor hun peter en meter een koekebrood. Waar het gebruik van de nieuwjaarsbrief nog bestaat, wordt er tegenwoordig enkel nog maar geld gegeven. En straks na Nieuwjaar staan ook voor de volwassenen de tellers in de bedrijven weer overal op nul en kan de geld-rush weer voor een jaar opnieuw beginnen.

Kerstavond, en bij uitbreiding de hele periode tot en met Driekoningen, zou je tegenwoordig als de periode van de ‘morele economie’ kunnen bestempelen, dit in tegenstelling met de ‘traditionele economie’ waarin alles om groei draait. Binnen de ‘morele economie’ wordt er echter een pseudo-moreel gehalte aan producten, diensten en geld verleend. Daarmee wordt de economie én het besteden, weggeven of verkwisten van geld steeds meer een kwestie van goed of kwaad. Na de wereldwijde kredietcrisis van 2008 kruipt het moderne cowboy-kapitalisme weer langzaam uit het dal. Aangezien er echter toch meer verliezers dan winnaars zijn, ontstond er in de samenleving steeds meer ongenoegen omtrent de vermeende rol die het bankwezen had gespeeld bij het ontstaan van de crisis van 2008. Op diverse momenten werd dit ongenoegen publiekelijk geuit. Uitspraken van bijvoorbeeld de joodse Lloyd Blankfein, CEO van Goldman Sachs, dat de bankiers “Gods werk doen” leidden in november 2009 tot zeer kritische reacties. In het najaar van 2011 ontstond een nieuwe golf van uitingen van ongenoegen, mede ingegeven door de mate waarin de bankencrisis was overgegaan in een algehele schuldencrisis.

De Europese staatsschuldencrisis brak eind 2009 binnen de eurozone uit, nadat Griekenland, lid van de Europese Unie en lid van het eurogebied, zijn schulden niet meer zelfstandig dreigde te kunnen financieren. Sinds dat moment heerste op de financiële markten regelmatig onrust of zelfs paniek. Na Griekenland volgden meer landen die technisch failliet dreig(d)en te gaan. Volgens sommigen liep op een aantal momenten door deze staatsschuldencrises de Europese monetaire unie zélf gevaar. In de loop van 2012 ontstond een situatie van een soort “nieuw evenwicht”, maar duidelijk op een lager niveau. Eerst circa medio 2014 was een situatie bereikt waarin van een voorlopig einde van deze crisis kon worden gesproken (behoudens ten aanzien van Griekenland). Probleem blijft echter, dat niemand weet hoe de ‘nieuwe economie’ er na de wereldwijde economische crisis van 2008 uit moet komen te zien en dat maakt oud gedrag makkelijker dan nieuw gedrag.

Verschillende wetenschappelijke studies tonen trouwens aan, dat iemand met veel geld doorgaans minder bang is voor de dood. De Poolse psycholoog Tomasz Zaleskiewicz kwam erachter, dat het bezitten van geld echter meer ‘troost’ lijkt te bieden tégen de dood dan het uitgeven van geld. Volgens Zaleskiewicz is geld voor velen een ‘existentiële drug’. Het is een drug die angstgevoelens over ons bestaan zou verminderen. Geld fungeert immers als een vermeende buffer tégen onze grootste (veelal verdrongen) angst voor de dood. Geldbezit verandert trouwens daadwerkelijk onze manier van denken, hoe we ons voelen, hoe we ons gedragen en zelfs hoe en wat we geloven. Zodra in een gesprek het onderwerp geld ter sprake komt, worden de meesten van ons dubbel zo alert. Mensen jagen om uiteenlopende redenen geld na; om status, veiligheid of de vrijheid om alles te doen waar ze zin in hebben. De boodschap van Jezus Christus: “Zo ge volmaakt wilt zijn, ga dan verkopen wat ge bezit, geef het aan de armen, en ge zult een schat in de hemel bezitten. (Mat 19:21)” kan in de tegenwoordige, hedonistische context dan ook maar op weinig bijval rekenen.

Vandaag, op de laatste zondag van het jaar, lezen we echter in de Heilige Schrift:

“Zie, nu was er te Jerusalem een man, Simeon genaamd; hij was een rechtvaardig en godvrezend man, die verlangend uitzag naar de vertroosting van Israël, en over wie de Heilige Geest was gekomen. De Heilige Geest had hem geopenbaard, dat hij de dood niet zou zien, voordat hij de Gezalfde des Heren had aanschouwd. Nu kwam hij naar de tempel, geleid door de Heilige Geest. En toen de ouders het Kind Jezus binnenbrachten, om voor Hem de voorschriften der Wet te volbrengen, nam ook hij Het in zijn armen, zegende God, en sprak: Nu laat Gij, o Heer, uw dienaar gaan, in vrede naar Uw woord. Want mijn ogen hebben Uw heil aanschouwd, dat Gij bereid hebt voor het oog aller volken: Een licht, tot verlichting der heidenen, en tot luister van Israël, Uw volk. Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat er van Hem werd gezegd. Simeon zegende hen, en sprak tot Maria, zijn moeder: Zie, Hij is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken van tegenspraak; en een zwaard zal ook uw eigen ziel doorboren. Zo moeten de gedachten van veler harten worden ontsluierd.” (Lucas 2:25-35)

 

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  willy

  (31 december 2017 - 17:05)

  Goed artikel, vooral de kunstmatige opgewektheid in deze dagen is een waarheid als een koe. Ik probeer in deze dagen vooral sober te leven en te bidden want dat is nodig . De mensen eten en drinken want het is kerstmis en oudejaar en dat moet gevierd worden, maar wat zal het nieuwe jaar brengen? Dat weten we gelukkig niet, maar beter zal het er niet op worden. voor volgend jaar zeer spoedig dus verwacht men een enorme economische groei als dat al geen fake nieuws is . De media heeft God uit hun nieuws geschrapt, God is niet meer belangrijker, de economie, feest, en vooral groei en banen zijn belangrijk , maar de economie groeit niet tot aan de hemel!

  edwin vissers

  (31 december 2017 - 19:08)

  Pope Francis kissing the hands of Rothschild & Rockefeller| Illuminati exposed | Illuminati in tamil
  voor wie nog twijfelt ?

  Frederik Van der Linden

  (2 januari 2018 - 11:19)

  Aandoenlijke tekst, maakt het hart warm.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.