Hongarije: “Wij zullen ons land gezinsvriendelijk maken, zodat de bevolking kan groeien zonder islamitische massamigratie.”

Foto: Breitbart
Eerder al weerstond de Hongaarse premier Viktor Orban aan de dwang van de Europese Commissie om massale moslimmigratie in hun land binnen te laten. Nu heeft de Hongaarse regering ook maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van de natuurlijke groei van de autochtone bevolking, met als doel om de demografische achteruitgang te stoppen, nadat premier Viktor Orbán eerder al verklaarde dat 2018 het “jaar van de gezinnen” zal worden.

Premier Viktor heeft verklaard dat 2018 het “jaar van gezinnen” wordt:

– “Brussel heeft niet echt een gezinsvriendelijk beleid”, zei het parlementslid Gabriella Selmeczi afgelopen donderdag tijdens haar voorzitterschap van de parlementaire familiebeleidscommissie van de Visegrád Groep .

– “Het is onze taak om het gezinsbeleid te versterken”, voegde Selmeczi eraan toe. De commissie was het erover eens dat in plaats van massale migratie “een goed gezinsbeleid” de oplossing is voor de teruglopende bevolking van het continent.

De Hongaarse besluiten, die “het vruchtbaarheidscijfer van een werkende samenleving gaan ondersteunen”, worden op drie fundamenten gebouwd: 1) de kosten van levensonderhoud verlagen, 2) ervoor zorgen dat Hongaren vanwege hun economische situatie er niet van verhinderd worden om een gezin te stichten, en 3) de publieke perceptie over het grootbrengen van kinderen verhogen.

In een vergelijkbaar streven om de bevolking te laten groeien zonder migranten uit het Midden-Oosten en Afrika te importeren, heeft de Poolse regering in november een ludieke educatieve video uitgegeven om de Polen aan te moedigen “als konijnen te kweken”.

De conservatieve partij Fidesz en haar zusterpartijen uit Polen, de Tsjechische Republiek en Slowakije verklaarden ook hun afwijzing van het progressieve “genderprogramma” en bekrachtigde de realiteit van het “biologisch geslacht”.

Afgevaardigden zwoeren ook de traditionele waarden te ondersteunen door plechtig te beloven:

– Het leven te beschermen, alsmede huwelijken gebaseerd op de relatie tussen man en vrouw en het gezin waarop de hele samenleving is gebaseerd, omdat het de basis vormt voor een duurzame toekomst.

De familiebeleidscommissie, die nota’s van de vergadering naar de Europese Unie heeft gestuurd, hoopt vanuit Boedapest naar de EU een “remedie” te bieden “op basis van het gezin, in de hoop dat deze stem in andere Europese hoofdsteden zal worden gehoord”.

Hongarije, dat 4,8 procent van het BNP aan gezinsondersteuning besteedt, zag zijn vruchtbaarheidscijfer de afgelopen zeven jaar met 20 procent groeien, van 1,23 naar 1,49, en het land hoopt dat deze ratio tegen 2030 naar 2,1 is gestegen.

https://twitter.com/FriedmanPress/status/944182931211374595

Terwijl Centraal-Europa zich concentreert op het creëren van eigen burgers, hebben West-Europese landen zoals Duitsland ervoor gekozen om massaal migranten uit de derde wereld te importeren. Deze migranten hebben Duitsland echter miljarden euro’s gekost, met rapporten die laten zien dat de meeste van hen werklozen en ongeschoolden zijn, die meer uit de verzorgingsstaat halen dan ze inbrengen.

Wat Duitsland heeft ontvangen als beloning voor haar open grenzenbeleid, is een toename van misdaad, verkrachtingen en terreurdaden – feiten die de Visegrád-politici niet zijn ontgaan, die hebben gezworen “de bloedige oogst van het multiculturalisme” niet in hun land te importeren, door afwijzing van het Brusselse edict om moslimmigranten te accepteren.

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

23 thoughts on “Hongarije: “Wij zullen ons land gezinsvriendelijk maken, zodat de bevolking kan groeien zonder islamitische massamigratie.”

 1. De Europese cultuur is van oorsprong christelijk en centraal en oost Europa willen dat zeker behouden alleen in het westen zien we een dramatische ontwikkeling die zelfs tot een burgeroorlog kunnen leiden. Het open grenzenbeleid zal dramatische gevolgen hebben van een diverse cultuur waar ieder op zijn eigen eiland zal wonen omdat men elkaar niet meer verstaat ook het transtreligieuze zal geen goede invloed hebben op heel het gebeuren goed artikel!

 2. Dit is werkelijk geweldig goed nieuws.
  Langzaam maar zeker begint de eenduidige en uniforme samenleving af te brokkelen en komt er meer ruimte voor diversiteit.
  Het einde van de oude politiek van een werelddemocratie en van een wereldkerk, waarin katholiek, protestanten, moslims en andere godstiensten op een hoop gegooid moesten worden, komt in zicht.
  Hier kan de huidige Romeinse Curie, die nog steeds van deze sterk verouderde politiek uitgaat, nog veel van leren.
  Paus Benediktus is hier al veel langer van overtuigd, daarom moest paus benediktus plaats maken voor de huidige paus.

 3. Misschien zou men in de kerken vaker Genesis moeten voorlezen in verband met het krijgen van kinderen om de aarde te bevolken. Voor mijzelf is dat nu te laat, helaas. Mijn leeftijd laat het niet meer toe.

 4. Goed nieuws vanuit het Oosten, beste Dries, we hebben lang gewacht op de kentering. Dat druppelt door westwaarts. Maar het centrale punt blijft onbesproken. Zowel in Polen als in Hongarije, voor zover we weten. De bevolkingsgroei kan in alle westerse landen in een handomdraai worden genormaliseerd als de abortus moorden per wet worden beëindigd. De abortus cijfers komen in de West-Europese landen ongeveer overeen met het demografische tekort. Als ik me de juiste cijfers herinner vwb. NL, het aantal islamieten in NL komt overeen met de vermoorde geaborteerde kinderen sinds het begin van de met list en bedrog, media doorgedrukte abortus wetgeving van de joodse minister Ed van Tijn, in de regering Den Uil, begin jaren 1970, en in weerwil van de zich verzettende katholieke minister Van Agt. De bevolking was daar met ongeveer 60% meerderheid op tegen. Maar ieder land krijgt de regering die het verdient. Het spreekwoord zegt, “de straf komt na de zonde”. Misschien kent iemand de Belgische cijfers ?

 5. @ Jules
  als overheid NL BV & kerken zwangeren willen helpen, dan voelen die zich niet meer alleen gelaten en zal de geboden (fin.) hulp hen in sommige gevallen doen omkeren bij de ‘oplossing’ i.d. vorm van a.p.

 6. Absoluut geen kinderen meer op deze aarde zetten ,de valse profeet uit de openbaringen zit in het Vaticaan ,de chaos is aanstaande .

 7. @ Jules
  als overheid NL BV & kerken zwangeren willen helpen, dan voelen die zich niet meer alleen gelaten en zal de geboden (fin.) hulp hen in sommige gevallen doen omkeren bij de ‘oplossing’ i.d. vorm van a.p.

  ========= nogmaals, wij en NL BV en de RKK hebben onze taak laten versloffen en zijn schuldig aan de wanhoopsdaden van moeders en vaders in nood, die geen enkele uitgestoken hand hebben waargenomen en toen maar naar de \ dokters\ liepen.

  1. De wet heeft een centrale rol. Vele burgers gaan ervan uit dat als de wet abortus toestaat, abortus dus geen kwaad is. Ik kan me die discussie nog goed herinneren, beste Hendrik : het zou gaan om enkel uitzonderingen, knijpgevallen, leven van de moeder in gevaar, enz.. Maar met de wet werd de trend gezet. Abortus is een soort anti-conceptie geworden, sommigen ondergingen meerdere abortussen. Bij één geval ging het om 5. En na de abortus kwam de euthanasie wet in NL. Dat was de planning van de vrijmetselarij, die dit overal in het westen heeft weten door te voeren. De V2 bisschoppen verhieven nauwelijks hun stem, noch riepen ze op tot massa demonstraties, hoewel de meerderheid van de bevolking tegen de wet was. Protagonisten wezen op de volgorde, abortus – euthanasie. Zonder wijziging van de wet richting pro-life, verandert er niks.

   1. Nog een nabrander.
    De satanische vrijmetselarij ontwikkelt maatschappelijke visies op de lange termijn. Met de introductie van, “de pil” in de jaren 1950, door een arts vrijmetselaar, werd al voorzien dat dit uit ging lopen op abortus praktijken, ongeveer 10 jr later. En die abortus praktijken zouden gaan veroorzaken het demografische tekort, wat noodzakelijkerwijs zou gaan uitmonden in vergrijzing en immigratie stromen, te organiseren door vrijmetselaars op de hoogste regering posten. Op deze wijze konden de Christelijke Europese volken worden beroofd van hun unieke identiteit. Dat is het doel van de talmud joods aangedreven satanische sekte vrijmetselaars. In NL krimpt de autochtone NL bevolking van nu, 12,9 miljoen. Maar het totale NL inwonersaantal is ongeveer 17 miljoen. Dus 4 miljoen vreemden, waarvan het overgrote deel weliswaar uit Oost en Zuid Europa komt, die op den duur NLer zullen worden en voelen. Maar er zit ook een groot aantal islamieten onder van 800 à 900.000, bewust hier naar toegehaald door diverse vrijmetselaar regeringen (de bekendsten, Lubbers/Kok/vd.Broek/Rutte), vanaf begin jaren 1980. Deze islamieten zullen nooit integreren. Zij dreigen het sociale systeem om te trekken. Zij vertegenwoordigen voor onze kinderen en kleinkinderen, de dreiging van een burgeroorlog. Uitzetting via de afschaffing van het dubbele paspoort lijkt de minst penibele weg, zoals gebeurd is met de Europeanen tijdens de dekolonisatie. Ze moesten kiezen, en gingen dus terug naar het moederland.

 8. @Jles, ik begin ook te zien, dat je gelijk hebt. Het is allemaal kwade opzet.
  Maar nu nog even over wat ik schreef:
  => de RKK wil geen huis meer zijn en onder andere daardoor zijn het alleen de allerrijksten en knapste (en gewieksten?) die nog grote katholieke gezinnen hebben. De kleinen zijn door die lui en door de pastoors en bisschoppen in de steek gelaten en om nog belasting te kunnen blijven betalen moeten ze hun kindertal klein houden. En in uiterste nood zelfs als katholieken (omdat anticonceptie verboden is en NFP niet werkt) naar de artsen om a.p.
  Zie jij dat ook? Hebben we geen schuld naar elkaar toe?

  1. De link tussen belastingen en kleine gezinnen zie ik niet.
   Kinderen zijn niet “duur”, beste Hendrik. Twee kind gezinnen zijn de ramp. Dat zijn uitvluchten voor gemakzucht, luiheid, zelfzucht, feministische prietpraat, “mijn” carrière enz., en nog veel meer valse argumenten, terwijl anderzijds bakken geld gaan naar vakanties. De teloorgang van het gezinsdenken en de te kleine gezinnen zijn de ramp van de krimpende witte volken, veroorzaakt door de abortus wetten, door de anti-gezinswetten en de ontbrekende pro-gezin regelingen in de belastingen. De staat ontmoedigt, en stimuleert niet. Er heerst al jaren lang een anti-gezin mentaliteit in de media en bij de staat, terwijl met leugenachtige propaganda en geld gestrooid wordt als het gaat om crimigranten. De staat en de media (gecontroleerd door de vrijmetselarij) zijn er op uit onze volken uit te roeien door ze een volks vervanging op te dringen, teneinde onze witte volken te verkleuren en te islamiseren, teneinde hen van hun identiteit te kunnen beroven. De identiteitsloze mens is alle kanten op te manipuleren.

   1. @Jules,

    helemaal met je eens.
    Nu nog deze vraag: “Zie jij dat ook? Hebben we geen schuld naar elkaar toe?”
    Ik bedoel als katholieke broeders en zusters van elkaar. Hebben we elkaar in de steek gelaten omdat de herders ons eerder in de steek lieten en we verdwaasd en verdwaald rondlopen?

    (overigens kunnen wij niet met vakantie -no problem- en zijn er meer dan 2 kinderen / en die studeren)

 9. @ Jules, wie geen belasting meer kan betalen blijkt helemaal géén eigenaar van de eigen woning te zijn.
  Mijn eigenlijke vraag aan jou is: “wat betekenen we als katholieken nu eigenlijk écht voor elkaar?”
  Want de rijke katholieken komen niet op voor de armere (mondiaal gezien en in de parochies al helemaal niet).

  1. Moeilijke vragen, beste Hendrik ! Maar ik ken wel voorbeelden van onderlinge steun, binnen parochies, op kleine schaal en ook op grotere schaal met het verlenen van een langlopende lening voor het repareren van het hypothecair onder water staan van een woonhuis. Voorts, er gebeurt achter de schermen en in stilte ongetwijfeld veel meer. Ook aan de Kerk, met schenkingen of dmv. legaten.

 10. Beste Jules, weer eens de nagel op de kop, met uw reactie.
  Maar als we al hetgeen wat u aanhaalt, en wat juist is, er eens de vraag bij gaan stellen: “Hoe kan het zijn dat mensen zo maar klakkeloos deze leugens aanvaarden en niet in diepte gaan onderzoeken alvorens deze te aanvaarden?”
  Zo had ik onlangs een gesprek met een gelovige Tradi-Katholieke vrouw.
  Deze hield mij het volgende voor: “Ah, ik vind het toch zo schandalig om al die weelde te zien in het Vaticaan, terwijl er zoveel armoede en ellende aanwezig is in de wereld.”
  Ik reageerde niet onmiddellijk, daar zij zich krachtig en haast met woede uitte.
  Tijdens één van de volgende weken, kon ik haar opnieuw spreken en stelde haar de volgende vragen op dewelke zij zelf maar het antwoord moest vinden:
  “Wie heeft Hemel en aarde geschapen?” “Wie behoord alles toe?” Wie heeft ons het leven geschonken?” Wie heeft ons verlost?” “Wie geeft ons dagelijks wat wij nodig hebben?” “Wat bezitten wij uit onszelf?”
  Op al deze vragen kon zij niet anders als te antwoorden dat alle gaven en genaden van de Goede God kwamen en dat wij uit onszelf niets zijn.
  Dan stelde ik haar de volgende vraag: “Wat van Zijn eigen gaven en giften, die ons in bruikleen zijn toevertrouwd, is er te mooi of te duur, om Hem alzo te loven en te danken en te aanbidden?”
  Zij begreep onmiddellijk dat het Vaticaan (gebouwen) tot Gods eer en glorie zijn ontstaan en dat het onterechte beschuldigingen waren om de hebzucht en godshaat van de wereld te rechtvaardigen.
  Zo ook zijn al die afschuwelijkheden zoals V2 Concilie, liberalisme, deze in uw reactie beschreven en een hele waslijst meer, zo klakkeloos in een geestelijke luiheid, als zoete koek, aanvaard, juist door diegenen die de waarden en schatten van de leer van de K. Kerk en de samenleving, hadden moeten verdedigen.
  De geestelijke luiheid is dan ook het oorkussen van Satan. Zijn onmiddellijke tegenstander is de Moeder van Goede Raad, Maria.
  Zovelen, ja zelfs Traditionele Katholieken, reageren zo impulsief, omdat ze het onderwerp niet begrijpen, laat staan geduldig onderzoeken en het in het licht van het geloof houden en raad gaan vragen bij Haar die Vol van Genaden is. Zij laten de Moeder van Goede Raad in de steek en vragen Haar helemaal niets.
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

  1. Al die afschuwelijkheden zoals V2 Concilies, liberalisme, enz. , beste Peter, zijn niet de bedenksels van gelovigen, maar zijn top down de Kerk binnen gehaald door de clerus. De gelovigen waren het lijdende voorwerp, zij werden misleid, en konden zich niet voorstellen dat hun pastoors, priesters en bisschoppen, tot hoogverraad in staat waren. Indertijd bevroedde geen gelovige binnen de Kerkprovincie in NL of België, dat de kardinalen Alfrink, Suenens of Liénart (Lille), vrijmetselaars waren. Ook uit hun gedrag werd dat niet afgeleid. Zoiets was onvoorstelbaar. Nu zou de sfinx Alfrink met zijn gesloten hooghartigheid, onduidelijke prietpraat, zijn halve zinnen en halve antwoorden, gecategoriseerd worden. Tijdens de militaire bedevaart naar Rome in 1975, het Heilig Jaar, heb ik hem meegemaakt. We zitten nu midden in de erfenis van toen, met een ontspoorde V2 clerus en V2 bisschoppen die niet meer weten waar de rechte weg ligt en waar het naar toe moet.
   In de tijd van het Arianisme (4de eeuw), was het niet anders. Het Arianisme werd niet gedragen door de eenvoudige gelovigen, maar door de clerici, van hoog tot laag. Het verzet onder de clerus, de bekendste waren de zeer jonge St. Athanasius en St. Hilarius van Poitiers, werd gesteund door de gelovigen en daardoor konden zij de strijd lang volhouden, tegen de keizers (Constantijn II en Valens) en tegen de foute kerkelijke hiërarchie.
   De Traditionelen van nu krijgen ook alom steun van, veelal, jonge katholieken, overal vandaan, ongeacht sociale herkomst. Dankzij hun steun zijn de zeer jonge Traditionele Priesterbroederschappen niet meer te verslaan. Integendeel, de jonge Traditionele priesters vormen het enige toekomstbestendige deel van de katholieke clerus, de rest zal uitsterven, zoals na lange strijd het Arianisme verdwenen is in de vergetelheid.

 11. Beste Hendrik,
  Jouw citaat in antwoord aan Jules: “Mijn eigenlijke vraag aan jou is: “wat betekenen we als katholieken nu eigenlijk écht voor elkaar?”
  Want de rijke katholieken komen niet op voor de armere (mondiaal gezien en in de parochies al helemaal niet).”
  Soms stel ik mij zelf ook die vraag.
  In de kleine gemeenschap waar ik ‘s zondags de H. Traditionele Mis bijwoon, is het mij meermaals de vraag geweest, waarom de medegelovigen zo koud tegenover elkaar zijn. Soms krijg ik op een uitgestoken hand of op een “goeie dag” geen of een flauwe reactie. Soms is mijn uitgestoken hand niet welkom.
  Bij gelegenheden, in dit kleine groepje, komt het wel voor dat één of ander Sacrament wordt toegediend, ofwel in de Kerk ofwel in een andere. Zoals b.v. een doopsel, waar duidelijk dan een glaasje en een hapje nadien wordt opgediend. Echter, bij het naderen van de deur van het zaaltje waar dit zou plaatsvinden, hing er een nota, met de vermelding “Alleen toegankelijk voor genodigden, die een uitnodiging hebben ontvangen.”
  Ik verwachtte niet om aan tafel aan te schuiven met mijn kinderen, maar enkel een hartelijke dank voor mijn gelukswensen en dan eventueel een glaasje aangeboden te krijgen.
  Echter waren wij niet welkom en moesten we naar huis met een grote vraag voor de neus.
  Hetzelfde jaar, werd er door de Priester een huwelijk afgekondigd, en bij mij rees dan ook de vraag of ik een geschenk zou kopen of niet, al naargelang …
  Echter, na enige tijd stond ik opnieuw voor de verrassing dat het huwelijk van de twee verloofden, die ons iedere zondag zien en soms … spreken, al voltrokken was.
  Ik had hiervoor wel graag zelf een paar flessen meegebracht om in onze gemeenschap een gezellig samenzijn ter dezer gelegenheid te vieren. Niets, helemaal niets. Een koude blik als ik na weken het koppel mijn gelukwensen kon aanbieden, was alles wat wij ontvingen.
  Ter andere gelegenheden, die ik hier niet zal opsommen, gebeurde er iedere maal hetzelfde.
  Wij zijn maar, wat men in de wereld betitelt, sukkelaars of armen.
  Onze rijkdom is uiteraard niet zichtbaar, maar blijkbaar wil niemand daarvan.
  Een grote vraag blijft nog bestaan; waarom kan in een Katholiek samenzijn het er niet anders aan toe gaan.
  Is dan de K. Leer dan maar alleen theorie en/of “die wel” en “die niet”? Of ieder voor zich en God voor ons allen?
  Ik heb reeds op dit forum gereageerd om te melden dat ik voor zo’n dikke 15 jaar, helemaal niets van de Kerk afwist. Ik kende helemaal geen gebeden en wist niets af van de H. Mis, het hoe en wat.
  Ik heb innerlijke stem, die mij alles heeft bijgebracht, altijd gehoorzaamd met vallen en opstaan.
  Wat mij het meest kwetste is dat ik dacht in een warme mooi gezelschap terecht gekomen te zijn, wat een grote tegenvaller was.
  Ik heb Jezus de vraag gesteld; “Maar Jezus lief, waarom is dat zo? En hoezeer beminnen zij U dan?” Het antwoord was een enorme pijn die ik toen ontving in het hart. Geloof mij, echt geen lachertje.
  Mijn vraag is op dit ogenblik nog altijd dezelfde.

  1. Dag Peter,
   Wat een eerlijk en inzichtelijk relaas. Dus, zou dan de liefde overal zijn gekoeld / verkoeld / verkild / gekild door ….
   Matth: 24:12-14
   11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.
   12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.
   13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
   14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.
   ——————–
   Katholieken die de overgeleverde Mis vieren, hebben misschien als groep allerlei zaken meegemaakt of via de ouders overgeleverd gekregen met de paplepel.
   De ouders en pater hebben niet door wat hun kerk-constellatie doet en teweeg brengt.
   Een waardeoordeel heb ik niet. Maar met u vind ik ‘ons’ lijden voelbaar.
   Bij Gereformeerden heb ik die groepsdynamiek ook wel gezien, gevoeld en meegemaakt. Daarom kan ik niet aarden bij bijv. FSSPX

   m.v.g. Hendrik die jou dankt voor het verhalen.

   1. Beste Hendrik,
    Nog dit hier.
    Hoe kan men beweren God te beminnen met gans zijn hart en die men niet ziet, als men diegenen die men ziet nog niet kan beminnen. Ik noem dat huichelarij. En dan maar klagen dat er niemand bijkomt.
    In het begin, toen ik nog de Kerk moest ontdekken en door de troebele wateren van de moderne kerk heb moeten zwemmen, en de afschuwelijkheden niet meer aankon, heb ik Jezus gesmeekt om een mooie H.Mis.
    Ik ben dan beland in de Traditie en heb deze lief. Maar als ik daar ontdekte wat daar gaande was buiten de leer om, dan heb ik hen gezegd dat er velen zijn die als ijskegels naar de H. Mis komen en gevraagd; “Wat is de waarheid bezitten als er geen liefde is? Bestaat de waarheid niet uit de liefde en is de liefde niet de waarheid?”
    Ik kan niet naar de H. Mis gaan met een leeg hart voor God en voor mijn medemensen. Ik wil dat niet, kan dat niet en zal het ook nooit kunnen.
    Een opbeurend woordje, een warm welkom, een gelegenheid tot luisteren, een ….. eenvoudig, toon dat je liefde bent en je zult automatisch bij de leer van de Kerk komen. Evangeliseren is beminnen, niets anders.
    Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

 12. @ Peter
  Misschien kan het liefhebben van elkaar niet juist doór de RKK
  —-Een vriend, tevens auteur, schreef me jaren geleden n.a.v. dezelfde problematiek:

  “Wat is er mis met de RK Kerk? De RKK stelt zichzelf op een positie die haar niet toekomt: ze is de zon niet, hoogstens een afglans daarvan, en dat nu juist niet in haar institutionele gestalte. Kun je met Jezus leven zonder organisatie en structuur? Die vraag hoeft niet gesteld te worden, want het probleem is niet in de organisatie en zo, maar in het feit dat het instituut teveel pretenties heeft. Goddelijke presentie exclusief te claimen binnen de rituelen van het instituut dáár zit ‘m het probleem.”
  ——————————————————————-
  Hij vervolgde:

  “Er is een oorzakelijk verband tussen enerzijds:
  * het bestaan van beelden o.a. in het verbeelden van Gods Heerlijkheid (sacramenteel)
  en anderzijds:
  * het ontstaan – in de praktijk –van gebrek aan Relatie (tussen God en mens en relaties tussen mensen onderling).”

  en sloot af met:

  “Vlakbij de Paus (icoon van de Kerk), en niet door God geraakt’.
  Het nabijkomen van de Plaatsbekleder lijkt juist het hemellicht te blokkeren. Het Licht op Degene tot Wie alleen de Zoon de toegang kan verschaffen. De Vader Zelf die ons liefheeft.”
  ============================

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.