Het vers ‘En leid ons niet in bekoring’ gaat uiteindelijk ook over de Almacht van God

Judas 1:9  Zelfs Aartsengel Michaël durfde geen smadend oordeel over de duivel te vellen, toen hij met hem over het lichaam van Moses twistte, maar Michaël zei tot de duivel: “De Heer bestraffe u!”

Van alle goddelijke eigenschappen wordt in de Geloofsbelijdenis alleen de Almacht van God genoemd: het is van groot belang voor ons leven deze te belijden. Wij geloven, dat de Almacht van God universeel is, want God die alles geschapen heeft, regeert alles. Zij is liefdevol, want God is Onze Vader. Zij is mysterievol, want alleen het Geloof kan haar onderscheiden, immers, “kracht wordt in zwakheid volkomen” (2 Kor. 12, 9). Het Geloof in God de Almachtige Vader kan echter op de proef gesteld worden door de ervaring van het kwaad en het lijden.

Soms kan het lijken alsof God afwezig is en niet in staat is het kwaad te verhinderen. Welnu, God de Vader heeft zijn Almacht op de meest mysterievolle manier geopenbaard in de vrijwillige vernedering en in de verrijzenis van Zijn Zoon, waardoor Hij het kwaad overwonnen heeft. In de verrijzenis en de verheffing van Christus heeft de Vader “de sterkte van zijn kracht” ontplooid en getoond “met welke buitengewone grootheid zijn macht bekleed is” (Ef. 1, 19-22).

Aan de andere kant, laat God het kwade in de wereld toe, omdat Hij, na het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus, het kwade dusdanig verzwakt heeft, dat Hij het actieve bestrijden van het kwade in de wereld in eerste instantie aan de mens, die daarvoor de genademiddelen gekregen heeft, zélf overlaat. God heeft de mens namelijk niet als een soort willoze robot geschapen, maar als een individu met een vrije wil. En een vrije wil is er pas, als er ook alternatieven, als er keuzemogelijkheden zijn, keuzes tussen uiteindelijk goed en kwaad. Indien het kwade er dus niet was en er alleen goede dingen waren, dan viel er niets te kiezen, hoefde er niet bewust gekozen te worden, en had de mens niet écht vrij kunnen zijn, en zou er dus ook geen verschil tussen goed en kwaad geweest zijn.

Alleen het Geloof kan zich bekennen tot de geheimvolle wegen van de Almachtige God. Dat Geloof beroemt zich op Zijn zwakheid teneinde de macht van Christus tot zich te trekken. Van dit Geloof is de Maagd Maria het grootste voorbeeld, zij die geloofd heeft dat “voor God niets onmogelijk is” (Lc. 1, 37) en die de Heer heeft kunnen verheerlijken: “Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is Zijn Naam” (Lc. 1, 49).

Niets is er meer geschikt om ons Geloof en onze hoop te versterken dan dat wij er diep in ons hart van overtuigd blijven, dat voor God niets onmogelijk is. Het menselijk verstand zal immers zonder enige aarzeling, wanneer het eenmaal een idee gekregen heeft van Gods Almacht, gemakkelijk instemmen met alles wat wij verder nog geloven moeten, ook al is het nog zo groots en wonderbaar en gaat het de orde van de maat der dingen te boven.

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Author: Mathieu Albert

5 thoughts on “Het vers ‘En leid ons niet in bekoring’ gaat uiteindelijk ook over de Almacht van God

 1. De geschiedenis overziend, beste Mathieu A., lijkt het erop dat het grote kwaad te sterk is. Vooral na Luther’s Reformatie (1517), is er geen houden meer aan en heeft het grote kwaad zich kunnen vestigen, in alle sectoren van het leven. Er is geen instelling meer die verschoond is gebleven, zelfs het Vaticaan is geraakt, sinds de ramp van het V2 Concilie, de breuk met de Traditie en de “afschaffing” van het Heilig Misoffer van altijd. Aan deze aanval hebben gewone, katholieke zielen, part noch deel gehad. Het werd hun opgelegd door de geestelijkheid, wereldwijd. Het was duivels. Maar de gevolgen voor die zielen, zijn verschrikkelijk, gezien de geruisloze kerk verlatingen en de algehele geloofsafval in de meeste Westerse landen. Wat moet er van hen worden ? Zonder God, verdwijnt iedere vitaliteit en weerbaarheid. Geen cultuur, noch beschaving, is daartegen bestand. We weten het wel, beste Mathieu A., Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, maar onze angst lijkt op die van de ree, roerloos gevangen in het verblindende licht van de stroper. Hoe komen we er nog uit, als Gods genade en barmhartigheid voor onze volken, nog langer uitblijven ?

 2. … Als men aan God enkel de eigenschappen 1) oneindig liefdevol en 2) almachtig toekent, kan men tot gevaarlijke conclusies komen, zelfs dat God niet zou bestaan (cfr. atheïst Etienne Vermeersch ).
  … Men moet bedenken dat God ook vergevingsgezind en rechtvaardig is. Daarom heeft Hij de mensheid in leven gelaten na de erfzonde, en is zelfs gekomen om ons te verlossen, en die verlossing is gebeurd net door het kwaad te ondergaan. God laat het kwaad toe (tot aan de algemene verrijzenis), en verwacht dat wij daarbij extra liefde tonen aan al wie door het kwaad getroffen wordt. Bovendien kunnen wij in een gekwetste wereld onze trouw aan Christus tonen.

 3. “Het vers ‘En leid ons niet in bekoring’ gaat uiteindelijk ook over de Almacht van God”:
  >> Gij zult niet begeren op te klimmen naar de rechterhand van God de almachtige Vader om te delen in Zijn glorie en met Hem te heersen over de volkeren der aarde.

 4. https://www.katholiek.nl/actueel/paus-franciscus-we-bidden-vader-verkeerd/

  De Paus zegt het (nu) ook:
  Paus Franciscus heeft op de Italiaanse televisie kritiek geuit op het Onze Vader. Volgens hem lijkt het in veel vertalingen van het gebed alsof God zelf ons zou verleiden tot het kwade. De zin “En breng ons niet in beproeving” klopt volgens de paus niet, het is net alsof God ons zelf in deze beproeving brengt………………lees verder via link

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.