De bisschoppen moeten de woorden van het ‘Onze Vader’ niet veranderen, maar uitleggen…

 

De zinsnede “Et ne inducas nos in temptationem, sed libera nos a malo” betekent inderdaad letterlijk “En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade”. Op het eerste zicht lijkt het alsof God ons in bekoring zou kunnen leiden. Maar, waarom zou Hij dat willen doen? De waarheid is, dat God niemand in bekoring wil leiden. Lees maar eens Jacobus 1:13-15  “Niemand mag zeggen, als hij bekoord wordt: ik word door God bekoord. Want evenmin als God zelf door het kwaad wordt bekoord, brengt Hij wien dan ook in bekoring. Neen, iedere mens wordt door zijn eigen begeerlijkheid bekoord, verleid en verlokt; wanneer dan de begeerlijkheid is bevrucht, baart ze de zonde, en als de zonde volgroeid is, brengt ze de dood”.

Onze Hemelse Vader leidt ons dan ook niet in bekoring, want wanneer iemand in bekoring wordt gebracht, dan is dat altijd door zijn eigen begeerte die hem lokt en meetrekt. Maar, waarom bidden wij dan: “En leid ons niet in bekoring”? Mattheüs 6:13 is simpelweg een typisch Semitisch idioom waarin een actief werkwoord wordt gebruikt, maar waarbij het niet gaat om het daadwerkelijk stellen van die daad, maar om het toelaten van die actie.

Een goed voorbeeld vinden we in Jeremia 4:10. Daar staat: “Ze roepen: Ach Jahweh, mijn Heer, Gij hebt dus dit volk en Jeruzalem bedrogen. Gij hebt gezegd: Ge zult vrede hebben; En het zwaard bedreigt nu ons leven”. Hiermee wordt niet bedoeld, dat de God het volk daadwerkelijk bedrogen heeft, maar dat Hij het toeliet, dat dit gebeurde. Een ander voorbeeld vinden wij in Exodus 4:21 “En Jahweh sprak tot Moses: Wanneer ge teruggekeerd zijt in Egypte, zorg er dan voor, alle wonderen, waartoe Ik u de macht heb gegeven, ten aanschouwen van Farao te verrichten. Maar Ik zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet laat gaan”. Als men dit zo letterlijk zou opvatten, dan zou dit betekenen, dat Farao in principe vrijuit zou gaan, want het is dan niet zijn schuld. Maar, zo wordt het echter niet bedoeld. Ook in dit geval liet God het gewoon toe, dat Farao onverzettelijk bleef.

Wij moeten dus de passage in Mattheüs 6:13 als een Semitisch idioom interpreteren en het op de manier begrijpen zoals in de geciteerde voorbeelden. Daarom bidden wij in het ‘Onze Vader’: “En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade”.

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Author: Andreas Nieuwland

17 thoughts on “De bisschoppen moeten de woorden van het ‘Onze Vader’ niet veranderen, maar uitleggen…

 1. Onderstaande tekst uit Ezechiël 20,25 is ook lastig om te begrijpen:
  “Ergo et ego dedi eis praecepta non bona et iudicia, in quibus non vivent”…
  Ook gaf Ik hun wetten die niet tot heil strekten, geboden die niet tot leven leidden.

  1. Beste B. Brouwer,
   Is dat zo moeilijk te begrijpen? Het is gewoon het kwaad. Een wet, betekend, iets wat veranderlijk is. Zodus, anders vertaald, “als je bemind is het een positieve wet, een wet die naar God leidt, maar als je niet bemind is dat een negatieve wet, die je van God verwijdert.”
   Die wetten heeft God aan de Engelen getoond nadat Hij ze schiep, zoals Hij die ook aan de mensen onderwijst.

  2. Ezechiël 20,11:
   Ik gaf hun mijn wetten en maakte hun mijn geboden bekend, die de mens moet onderhouden om te blijven leven.
   Ezechiël 20,25:
   Ook gaf ik hun wetten die niet tot heil strekten, geboden die niet tot leven leidden.

 2. We blijven maar gewoon het oude Onze Vader bidden, want het nieuwe Onze Vader is alleen maar bedoeld om de politieke idiologie van de modernistische kerk te versterken.

  1. Beste Petrus, ik zie niet goed in dat de zin “en leid ons niet in bekoring”, dat gericht is tot God en dat Hem zegt dat Hij ons niet in bekoring mag leiden, (want God leid ons NOOIT in bekoring) maar eerder een bede moet zijn als “en leid ons uit de bekoring.” of “laat ons niet in de bekoring zover gaan dat we zondigen.” of “sta ons bij als we in bekoring zijn.” en deze verandering die goed het begrip van deze zin verduidelijkt, met modernisme te zien heeft.

   1. Bedoeld wordt:
    ” Leid ons niet in de bekoring [van de duivel/de boze], maar verlos ons van het kwade [de boze/prot. chr.].
    Of men had het inderdaad zo kunnen vertalen: “Leid ons uit de bekoring.”
    Misschien zou dit woord dan nooit veranderd zijn geweest.

    Het namelijk zo dat het woord ‘beproeving’ iets heel anders betekent dan het woord ‘bekoring’.

    1. Het is mijn inziens toch: “In de bekoring”. Het is de bedoeling dat we zelf niet op de bekoring (influistering van de duivel) ingaan.

     Maar misschien weet iemand anders of ‘uit de bekoring’ ook zou kunnen. Taalkundig juist?

 3. ☩JMJ☩

  Het is inderdaad typisch Semitisch om geen onderscheid te maken in de taal tussen positieve causaliteit en negatieve permissiviteit. De Heilige Schrift staat vol van voorbeelden; wanneer God bijvoorbeeld zei dat Hij de vijanden van de Israëlieten als straf zou laten begaan in hun aanvallen tegen het Heilig Land, sprak Hij op een manier die leek alsof Hij op positieve wijze die vijandige troepen optrommelde en zelfs heiligde om het strafvonnis uit te voeren. Voor Semieten is dit taalgebruik niet moeilijk te verstaan, en zij weten dat daar geen contradictie is. Voor Westerlingen is het dikwijls moeilijker te begrijpen, hetgeen nog maar eens bewijst dat de Heilige Schrift niet op privaat gezag geïnterpreteerd mag worden, maar volgens de uitleg van de Heilige Vaders en het Leergezag. Ook Gog, de prins van Magog (het Turkisch ras) is een duidelijk voorbeeld; in Sint Ezechiël zegt God dat Hij Gog naar het Heilig Land zal sturen, maar in de Apocalyps van Sint Johannes Apostel is het duidelijk dat daar de permissiviteit van God bedoeld wordt, en dat het de duivel is die het Gog in feite inblaast om op te trekken.

  Ook herhalingen, zoals zij in de Bijbel verschijnen, zijn typisch Semitisch, en vallen de onwetende Westerling in het oog; onwetendheid die door modernistische tekstcritici gaarne gemanipuleerd en geëxploiteerd wordt om ongeoorloofde twijfel te zaaien over de goddelijke inspiratie van de Canonieke Schriften, valselijk bewerende dat de herhalingen bewijs zouden opleveren dat bepaalde Bijbelboeken ontstaan zouden zijn, niet volledig door de handen van de traditioneel bepaalde gewijde schrijvers, maar door samenvoeging van verschillende narraties uit verschillende tijden. Het gaat dan echter in werkelijkheid gewoon om modernistische listigheden om de onwetende bevolking te misleiden.

  1. Zie hier hoofdstuk 38 van Ezechiël (Douay Rheims vertaling):

   “[1] And the word of the Lord came to me, saying: [2] Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Mosoch and Thubal: and prophesy of him, [3] And say to him: Thus saith the Lord God: Behold, I come against thee, O Gog, the chief prince of Mosoch and Thubal. [4] And I will turn thee about, and I will put a bit in thy jaws: and I will bring thee forth, and all thy army, horses and horsemen all clothed with coats of mail, a great multitude, armed with spears and shields and swords. [5] The Persians, Ethiopians, and Libyans with them, all with shields and helmets.

   [6] Gomer, and all his bands, the house of Thogorma, the northern parts and all his strength, and many peoples with thee. [7] Prepare and make thyself ready, and all thy multitude that is assembled about thee, and be thou commander over them. [8] After many days thou shalt be visited: at the end of years thou shalt come to the land that is returned from the sword, and is gathered out of many nations, to the mountains of Israel which have been continually waste: but it hath been brought forth out of the nations, and they shall all of them dwell securely in it. [9] And thou shalt go up and come like a storm, and like a cloud to cover the land, thou and all thy bands and many people with thee. [10] Thus saith the Lord God: In that day projects shall enter into thy heart, and thou shalt conceive a mischievous design.

   [11] And thou shalt say: I will go up to the land which is without a wall, I will come to them that are at rest, and dwell securely: all these dwell without a wall, they have no bars nor gates: [12] To take spoils, and lay hold on the prey, to lay thy hand upon them that had been wasted, and afterwards restored, and upon the people that is gathered together out of the nations, which hath begun to possess and to dwell in the midst of the earth. [13] Saba, and Dedan, and the merchants of Tharsis, and all the lions thereof shall say to thee: Art thou come to take spoils? behold, thou hast gathered thy multitude to take a prey, to take silver, and gold, and to carry away goods and substance, and to take rich spoils. [14] Therefore, thou son of man, prophesy and say to Gog: Thus saith the Lord God: Shalt thou not know, in that day, when my people of Israel shall dwell securely? [15] And thou shalt come out of thy place from the northern parts, thou and many people with thee, all of them riding upon horses, a great company and a mighty army.

   [16] And thou shalt come upon my people of Israel like a cloud, to cover the earth. Thou shalt be in the latter days, and I will bring thee upon my land: that the nations may know me, when I shall be sanctified in thee, O Gog, before their eyes. [17] Thus saith the Lord God: Thou then art he, of whom I have spoken in the days of old, by my servants the prophets of Israel, who prophesied in the days of those times that I would bring thee upon them. [18] And it shall come to pass in that day, in the day of the coming of Gog upon the land of Israel, saith the Lord God, that my indignation shall come up in my wrath. [19] And I have spoken in my zeal, and in the fire of my anger, that in that day there shall be a great commotion upon the land of Israel: [20] So that the fishes of the sea, and the birds of the air, and the beasts of the field, and every creeping thing that creepeth upon the ground, and all men that are upon the face of the earth, shall be moved at my presence: and the mountains shall be thrown down, and the hedges shall fall, and every wall shall fall to the ground.

   [21] And I will call in the sword against him in all my mountains, saith the Lord God: every man’s sword shall be pointed against his brother. [22] And I will judge him with pestilence, and with blood, and with violent rain, and vast hailstones: I will rain fire and brimstone upon him, and upon his army, and upon the many nations that are with him. [23] And I will be magnified, and I will be sanctified: and I will be known in the eyes of many nations: and they shall know that I am the Lord.”

   Uit hoofdstuk 20 van de Apocalyps van Sint Johannes Apostel (Douay Rheims):

   “[7] And when the thousand years shall be finished, Satan shall be loosed out of his prison, and shall go forth, and seduce the nations, which are over the four quarters of the earth, Gog, and Magog, and shall gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. [8] And they came upon the breadth of the earth, and encompassed the camp of the saints, and the beloved city. [9] And there came down fire from God out of heaven, and devoured them; and the devil, who seduced them, was cast into the pool of fire and brimstone, where both the beast [10] And the false prophet shall be tormented day and night for ever and ever.”

 4. inderdaad in het Westen vergeet men soms dat de bijbel ontstaan is in het H. land en door en door Semitisch is zelfs een moslim begrijpt beter de bijbel dan een westerling . De bijbel is grotendeels door Joden geschreven en binnen de Joodse traditie en cultuur . Ook vertalingen verliezen veel van hun oorspronkelijkheid dit gebeurde ook toen men in de derde eeuw voor Christus het OT vertaalde van het Hebreeuws in het Grieks dus steeds goed lezen wat er staat en binnen de contexst blijven van wat er voorgaande en daarna is geschreven .

  1. Beste Willy,
   Niet de ‘bijbel’ maar de Heilige Schrift is het woord van God voor ALLE mensen op aarde, die Hij voortdurend nog steeds schept. Laat dat als een paal boven water staan. God heeft zich een volk uitgekozen dat trouw moest blijven aan Zijn geboden en dat de komst van de Verlosser en Messias Jezus Christus, moest uitdragen naar ALLE volkeren op aarde, wat ze niet gedaan hebben.
   Wanneer nu iemand beweert dat de H. Schrift Semitisch is door en door, dan zeg ik neen, want een volk kan zich onmogelijk toe-eigenen wat God gegeven heeft voor AL Zijn schepselen teneinde het eeuwig leven te verwerven.
   Het begrip Semiet slaat in neutrale zin op iemand die deel uitmaakt van een van de vele klassieke en hedendaagse Semitisch sprekende volkeren die leefden/leven in het huidige Midden-Oosten, Eritrea, Ethiopië en Noord-Somalië. De term is in 1781 geïntroduceerd door de Duitse historicus August Ludwig Schlözer.[1] Hij verwees met het begrip naar Sem (Hebreeuws: Sjem), een van de drie zonen van Noach. Volgens de Volkerentafel van Genesis kreeg Sem op zijn beurt vijf zonen, wier families zouden zijn uitgegroeid tot volkeren die zich over de aarde verspreidden.
   In de oudheid beriepen vele stammen in het Midden-Oosten zich op afstamming van Sem. Het wetenschappelijke gebruik van de term heeft echter betrekking op de taalgroep, en bij uitbreiding op culturele en etnische groepen. Naar hedendaagse inzichten, die vanuit een sterke interdependentie tussen taalgebruik en cultuur vertrekken, is de term Semiet ook geldig bij etnische en culturele beschrijvingen. Het woord “Semiet” kan dus verwijzen naar elke persoon die behoorde tot de oude volkeren van het Midden-Oosten, zoals Arameeërs, Akkadiërs, Feniciërs, Hebreeën en Arabieren en hun afstammelingen. (Wikipedia)
   Dat een moslim beter de ‘bijbel’ begrijpt dan een westerling volgens u, is van de pot gerukt, want spreek maar met hen, dan zult u merken dat het begrip H. Drievuldigheid, voor hen geen begrip, maar zelfs en zelfs voor hun godslasterend is, zoals ook trouwens bij hen die zich joden noemen.
   U schrijft: “… dus steeds goed lezen wat er staat en binnen de contexst blijven van wat er voorgaande en daarna is geschreven .” Wat bedoelt u hiermee?

 5. De titel van dit artikel, namelijk “De bisschoppen moeten de woorden van het ‘Onze Vader’ niet veranderen, maar uitleggen …” zegt alles. En zo is het met talrijke uitspraken in de Bijbel. We moeten die uitspraken niet gaan wijzigen, maar uitleggen.

 6. Wanneer Saul van een kwade geest bezeten werd, kwam die van God: I Samuel 16: 14 De geest van Jahweh was van Saul geweken; nu kwelde hem een boze geest, door Jahweh gezonden.

  Jesaja 45:7
  Ik vormde het licht, En heb het duister geschapen; Het heil verwekt, En het onheil gesticht: Ik, Jahweh, heb dit alles gedaan! (Petrus Caanisius)

  Betere vertalingen (let op de o.t.t.):

  I form the light, and create darkness: I make peace, and create evil: I the LORD do all these things. (King James)

  Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen. (Statenvert.)

  formans lucem et creans tenebras faciens pacem et creans malum ego Dominus faciens omnia haec (Vulgaat)

  Slechts Semitismen, Benjamin?

  1. ☩JMJ☩

   De Schriftplaats waar Saül door een boze geest gekweld wordt betreft een Semitisme.

   God als Oorzakelijkheid van “kwaad” is geen Semitisme, gezien het in die context over fysiek kwaad gaat, en niet over moreel kwaad (dat is, de zonde, misdadigheid). Fysiek kwaad (ziekte, pijn en andere beproevingen) is soms in positieve zin gewild door God omwille van het goed dat er uit voortkomt, en soms ook omwille van het vindicatief karakter, want God is barmhartig én rechtvaardig. Ook de temporale straffen in het Hiernamaals, in het Vagevuur dus, zijn positief gewild door God voor de volledige loutering van de nog deels besmette ziel. Moreel kwaad kan echter nooit gewild worden door God, omdat Hij de hoogste Heiligheid, Zuiverheid en Onschuld is, onmetelijk en verheven boven alles wat wij ons kunnen inprenten. Zondigen is immers een zwakheid, en de Almacht van God kan onmogelijk ruimte laten in Zijn Wezenheid voor zwakheid.

   1. רע is het Hebreeuwse woord dat met het kwaad/,malem wordt vertaald. Dit woord heeft Strongnummer H7451 en dit geeft het volgende:
    ra‛    râ‛âh
    rah, raw-aw’
    From H7489; bad or (as noun) evil (naturally or morally). This includes the second (feminine) form; as adjective or noun: – adversity, affliction, bad, calamity, + displease (-ure), distress, evil ([-favouredness], man, thing), + exceedingly, X great, grief (-vous), harm, heavy, hurt (-ful), ill (favoured), + mark, mischief, (-vous), misery, naught (-ty), noisome, + not please, sad (-ly), sore, sorrow, trouble, vex, wicked (-ly, -ness, one), worse (-st) wretchedness, wrong. [Including feminine ra’ah; as adjective or noun.]

    Duister/tenebras dat door God wordt geschapen, moet natuurlijk een figuurlijke betekenis krijgen, want o.t.t.: creans tenebras.

    Strongnummer H2822: חֹשֶׁךְ
    chôshek
    kho-shek’
    From H2821; the dark; hence (literally) darkness; figuratively misery, destruction, death, ignorance, sorrow, wickedness: – dark (-ness), night, obscurity.

    Conclusie: God is ook de schepper van het morele kwaad?

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.