Brave New Europe

Aan de ingang van de kerstmarkt in Ieper (Foto: Eric Flamand)

In het pseudo-democratische Brave New Europe, wordt de macht van de soevereine bevolking meedogenloos ondergeschikt gemaakt aan de ‘economische groei’, de ‘bezuinigingen’, de ‘klimaatsopwarming’ en de mantra van ‘langer (én harder) werken’ (voor minder geld). Maar, deze ‘mooie’ woorden moeten enkel verhullen, dat de resterende rijkdom van het ‘volk’ in een ongezien tempo naar de ‘elite’ wordt getransfereerd. Daarom wordt het ‘volk’ in voortdurende angst gehouden door ‘ongezonde voeding’, ‘fijn stof’ én de ‘moslimterreur’. De overgrote meerderheid van het ‘volk’ is overbelast en wordt continu afgeleid door de dagelijkse sleur. Het spreekt voor zich, dat de armen het zwaarst worden getroffen. De eisen die op de werkvloer en in het verkeer aan het ‘volk’ worden gesteld, worden steeds zwaarder. Het is een vicieuze cirkel die de laatste resten democratie laten wegsmelten als sneeuw voor de zon. Religie wordt steevast als iets achterlijks voorgesteld, terwijl net de Kerk – ondanks alles – het laatste bastion vormt tégen de totalitaire, ‘Europese’ superstaat.

Brave New Europe is een duidelijke vorm van ‘geïnternaliseerd totalitarisme’. Met ‘internalisering’ wordt in de sociologie het proces bedoeld waarbij mensen zich al dan niet via social engineering (onderwijs, media, kunst, politiek, banken, etc.) bepaalde ‘sociale’ regels (laten) eigen maken, zodat deze regels na verloop van tijd niet langer worden beschouwd als van buitenaf opgelegde voorschriften, maar als richtlijnen die men zelf heeft gekozen. Het proces van ‘internalisering’ zet het ‘volk’ aan om zich aan de verwachtingen en de regels te conformeren. Eerdere totalitaire systemen mobiliseerden miljoenen mensen achter een gecentraliseerde staatsmacht en een leider, terwijl het huidige Europese model echter langzamer werd ontwikkeld, onder de vlag van democratische en pacifistische idealen, zonder (openlijke) autoritaire bijbedoelingen. In Brave New Europe wordt politieke apathie aangemoedigd. De boodschap is duidelijk: “Protest heeft géén zin, omdat de ‘elite’ toch zal blijven vasthouden aan het voorgeprogrammeerde beleid”. Abortus, euthanasie, en het zogenaamde ‘homohuwelijk’ waren daar voorbeelden van. De ‘elite’ steunt voor het verspreiden van de propaganda op de ‘private’ media. De ‘vrije markt’ versterkt zo de officiële lijn die gevolgd dient te worden. De democratie wordt irrelevant, door de voortdurende en systematische uitputting van het volk. Men zaait verdeeldheid bij het ‘volk’, door het massaal misleidende informatie te voeden. Beslissingen worden genomen op een internationaal niveau, dat zich systematisch aan democratische controle weet te onttrekken.

Op het eerste zicht worden er door Brave New Europe géén grote inspanningen van het onderworpen ‘volk’ gevergd. Men creëert een kinderlijk, politiekcorrect en angstig ‘volk’ dat vooral gevraagd wordt om ‘dingen’ te consumeren. Om ‘dingen’ te kunnen consumeren, moet men vooral hard werken en wie dan niet mee kan, is een loser. Om te weten welke dingen men moet kopen, moet men vooral niet denken, maar wél televisie kijken, want die reclame daar is toch zo informatief om precies te weten wat men moet kopen om in te zijn. Kranten lezen of het Journaal bekijken, is tegenwoordig trouwens een vrij zinloze bezigheid geworden, omdat net deze media de informatie uit de wijde wereld grotendeels filteren en in termen verpakken die geschikt zijn voor de hegemonie van de ‘elite’ verder te verstevigen. De ideale Europeaan werkt hard, betaalt veel belastingen, staat met zijn auto in de file, hoopt dat zijn metrostel niet wordt opgeblazen, kijkt thuis televisie, maait zijn gazon of laat de hond uit, gaat sporten of shoppen en dat alles bij voorkeur op een zonnige zondag. Het ‘volk’ laat graag complexe, politieke beslissingen en grote staatszaken over aan de ‘experts’ aangezien hij of zij nog niet eens in staat zijn om hun eigen relatieproblemen of de zoveelste burenruzie op te lossen.

Waar klassieke, totalitaire systemen andersdenkenden lieten bespioneren, intimideren, arresteren of bij gelegenheid eens lieten martelen, verkiest Brave New Europe om het volk te demobiliseren, te verdelen, te verzwakken, te vereenzamen en het zijn heil te laten zoeken in de virtuele, fake wereld van het internet. Niet zomaar wil de regering in Nederland nu het ‘raadgevend referendum’ afschaffen, omdat dit te sterk aantoont, dat het kabinet de ‘wil van het volk’ niet kan of mag uitvoeren, ook al zou het wel willen. Het ‘volk’ wordt geacht zich enkel maar bezig te houden met hun persoonlijke zaken binnen hun eigen kleine leefwereld. De paar vredesactivisten en zij die bijvoorbeeld opkomen voor méér rechtvaardigheid of voor het léven, hoeven meestal niet in elkaar te worden geslagen of gevangengezet. Ze worden meestal geschrapt en doodgezwegen in het Journaal of een enkele keer bespot en gemarginaliseerd of als fascisten weggezet. Ze bestaan dus niet voor de slecht geïnformeerde televisiekijkers, want voor morgen staat er alweer een nieuwe tsunamie met ‘nieuws’ geprogrammeerd.

Het ‘volk’ wordt door het ‘geïnternaliseerde totalitarisme’ gepacificeerd, apathisch gemaakt, onwetend gehouden en ronduit belogen én bedrogen. Vanzelfsprekend is er van groot verzet géén sprake (daar zorgen de media wel voor) en een kritische noot uit de universitaire wereld zal je ook niet horen, omdat onderzoeksfondsen, voor bijvoorbeeld onderzoek naar de klimaatsopwarming en de overbevolking tegenwoordig erg schaars zijn en alleen maar worden uitgedeeld aan hen die in de politiekcorrecte pas lopen. Ook de bisschoppen hebben hun missionaire geest verloren, omdat zij zichzelf met de wereld hebben gepacificeerd. Het is een illusie om te denken, dat échte politieke verandering ooit gerealiseerd kan worden door simpelweg voor een andere kandidaat of een andere partij te stemmen. Dure verkiezingsshows kunnen niet verhullen, dat er een onoverbrugbare kloof bestaat tussen de (échte) publieke opinie en hetgeen de media voorschotelen. De ware politieke verzuchtingen van het ‘volk’ worden door de media maar al te graag gedemoniseerd en als belachelijk en ouderwets afgeschilderd. Aldous Huxley wist, dat je de aandacht van het ‘volk’ voor belangwekkende zaken in de media moet afleiden door hen onschuldig, politiek entertainment voor te schotelen. In hun vrije tijd kan het ‘volk’ zich dan thuis met ‘onschuldig’ en ‘infantiel’ amusement bezighouden. Persoonlijke preoccupaties en gedrogeerde, narcistische fascinaties in de privéruimte maken het ‘volk’ in de publieke ruimte nu eenmaal meegaand, mak en dociel. Ziedaar Brave New Europe, het continent van de ‘genietende’ sukkelaars…

Deel dit artikel:Share on Facebook18Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  willy

  (3 december 2017 - 12:16)

  goed artikel dit is iets wat je elders niet leest het volk word inderdaad voor onnozel gehouden en eigenlijk leven we in een totalitaire regime en niet in een democratie zelfs gaan stemmen is verplicht . En waar blijft de vrije meningsuiting ook deze is zeer beperkt geworden, fake nieuws is wat men nu moet brengen, nieuws dat geen nieuws is!

  Benjamin Van Dyck

  (3 december 2017 - 14:41)

  ☩JMJ☩

  Democratie behoort in feite tot de instrumenten om de bevolking in perpetuele destabilisatie en wanorde te houden, en kan nooit bestaan volgens haar eigen grondslagen omdat God de mensheid hiërarchisch geschapen heeft, waardoor de mens dus van nature uit geneigd is om zich te onderwerpen aan leiderschap. Democratie was dan ook een regicidale executiebijl om de Katholieke monarchale leiders, die hun legitimiteit in God vonden, waarmee de tradities van de hun onderdanige volkeren in hechte harmonie waren, af te slachten en in ballingschap te verdrijven om vervolgens op de plaatsen van de omvergeworpen tronen de helse kabinetten van hun loge-regeringen op poten te zetten. Het onmiddellijk gevolg in Frankrijk was de Terreur, maar men zag die al spoedig imploderen, waarna men sindsdien diezelfde toestand wederom in voegen tracht te stellen, maar op een tragere en meer graduele manier, met behulp van een stappenplan, en wereldwijd doormiddel van globalisme.

  De infernale vruchten van dat anti-christelijk stappenplan zijn in de 21ste eeuw abortus, maatschappelijk aanvaarde zelfmoord, straffeloosheid voor criminelen, demonisering en bestraffing van goede daden, sodomie, ontucht, desacralisatie en breuk van het huwelijk, verheffing van “het klimaat” boven de mens, staatsbescherming en financiering voor gewapend terrorisme in binnen-en-buitenland, toenemende volksconditionering ten gunste van pedofilie, toenemend nudisme, en de maçonnieke afgodscultussen van Minerva, Bafomet, Molok, Pan etc. als geheimgehouden staatsreligie, maar in wier folterpraktijken en rituele moorden kinderen en volwassenen uit de bevolking doormiddel van ontvoering terecht komen. Abortus is trouwens een satanische rituele moord; satanisten vinden een pseudo-legale dekmantel in het woord ‘abortus’ om ongeborenen als mensenoffers aan de duivel op te dragen. In Planned Parenthood vinden heidense rituelen plaats, doch rozenkransen, sacramentsprocessies, zowel als priesterlijke exorcismen slagen er in om die ‘klinieken’ te sluiten wanneer deze geestelijke wapenen intensief ertegen gehanteerd worden, omdat de demonische macht daardoor gebroken wordt.

  Ik vermoed verder dat totaal nudisme tot de uiteindelijke plannen van de loges behoort, gezien kledij door de vrijmetselarij beschouwd wordt als een product van menselijk kwaad; daarom kleden nieuwe leden zich uit wanneer zij geïnitieerd worden in de loge. In de Bohemian Grove (Monte Rio, California) lopen politici gelijk Bush jaarlijks volledig naakt rond, tegen bomen te pissen (neen, dit is geen grap) etc. Dat heeft daar vermoedelijk mee te maken. Het is de verwilderde, ontaarde mens uit de gedachtenwereld van Rousseau.

  Om nog even op democratie terug te komen; het is veelzeggend dat, terwijl de monarchistische boeren van de Vendée zich eertijds lieten mobiliseren in de verzetsstrijd voor altaar en troon, met hun edelmannen als aanvoerders, het bijna onmogelijk is om de hedendaagse democratische citoyen te mobiliseren voor één of andere nobele zaak, zelfs niet wanneer het gaat om de bescherming van het leven van zijn eigen kroost. Democratie is de zelfmoordpil van een volk, om het in zijn apostasie te doen blijven wentelen en te voorkomen dat het zich wederom collectief tot het Christendom zou wenden gelijk de verloren zoon die honger lag te lijden en besloot om naar het vaderhuis terug te keren.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *