De aanbidding van het ‘gouden kalf’ te Kuttekoven

Exodus 32:30 “De volgende dag sprak Mozes tot het volk: Ge hebt een zware zonde bedreven. Maar ik wil omhoog naar Jahweh gaan; misschien dat ik nog vergiffenis voor uw zonden kan krijgen.”
Johannes Maria Vianney, de Heilige Pastoor van Ars, zei ooit eens: “Laat een parochie twintig jaar lang zonder priester, en men zal daar de dieren aanbidden”. Kuttekoven is een klein dorp met amper 81 inwoners in Limburgs Haspengouw en is een deelgemeente van de stad Borgloon. Kuttekoven was reeds in de vroege 13de eeuw een parochie. Het patronaat en de inning van de meeste tienden behoorden aanvankelijk toe aan de Graaf van Loon maar deze gingen in 1232 over in de handen van de Abdij van Herkenrode. In 1795 bij het ontstaan van de gemeenten werd Kuttekoven een zelfstandige gemeente. Het is steeds een landbouwdorp gebleven zonder enige industrie. Door het tekort aan tewerkstelling ontvolkte het dorp sterk sinds het begin van de 20ste eeuw. In 1977 werd de gemeente opgeheven en bij Borgloon gevoegd. De Sint-Jan-de-Doperkerk is een Neoclassicistische dorpskerk uit 1840. De kerktoren dateert uit de 13de eeuw en is het enige overblijfsel van de vroegere Romaanse kerk die op dezelfde plaats stond. De toren is sinds 1935 een beschermd monument terwijl de kerk zélf in 2004 werd beschermd. De huidige kerk is sinds november 2006 gesloten vanwege de vermeende ‘bouwvallige’ staat waarin ze verkeert. Dat werd toen toch beweerd. Maar, blijkbaar is de kerk dan toch niet té bouwvallig om er een blasfemische tentoonstelling in te organiseren, die bedoeld is om de goegemeente te provoceren.

De gebeurtenissen van de voorbije dagen en weken te Kuttekoven en te Borgloon hebben nog maar eens aangetoond, dat de Loge de gelovigen uit hun kerken wil jagen. Maar, dat volstaat nog niet. De gelovigen moeten ook nog eens vernederd worden in hun eigen kerk. De rust rondom de kerk waar hun gelovige voorouders begraven liggen, moet door satanische activiteit worden verstoord. Maar, het is niet echt moedig van de Synagoge van Satan om een klein dorp uit te kiezen waar ze dan ongestoord hun wansmakelijke praktijken kunnen botvieren. Maar, men is op enig verzet van de locals gestoten. Niet alleen werd eerst het slot van de kerk gesaboteerd, zodanig dat dit niet meer open ging, maar vervolgens werd via een raam – met een mes op een stok – één van de touwen van het satanische gedrocht binnen de kerk doorgesneden. Daarna werd ook nog eens brand gesticht – volgens de VRT door de Vandalen – in de Gasthuiskapel te Borgloon waar het tweeluik van de blasfemische ‘tentoonstelling’ plaatsvond. Vervolgens kondigde Vox Populi – een afdeling van het Katholiek Forum – met de steun van de lokale gelovigen, ook nog een actie voor ‘Eerherstel in Borgloon’ aan. Zondag – tijdens de Katholieke manifestatie buiten de kerk – wist ‘kunstenaar’ Tom Herck niets anders te melden dan dat hij “met iedereen in dialoog wil gaan”. Sprekend vanop de trappen van de bezette kerk is dat natuurlijk makkelijk om te zeggen, en klinkt het eerder als vijgen na Pasen. Laat het duidelijk zijn, Tom Herck is geen ‘kunstenaar’, maar een provocateur, die door de Loge is ingehuurd om de gelovigen op hun ziel te trappen. Daarvoor ontvangt hij rijkelijke subsidies van de overheid en krijgt hij de steun van het gemeentebestuur van Borgloon.

Wat ook duidelijk geworden is, is dat het gemeentebestuur van Borgloon blijkbaar niet in staat is om een tentoonstelling in een kerk te organiseren die door de gemeenschap gedragen wordt en niet het hele dorp op stelten zet. Voor de duidelijkheid, de Sint-Jan-de-Doperkerk in Kuttekoven is nog niet officieel aan de eredienst onttrokken. En het bisdom zou er misschien goed aan doen om dat ook niet te doen, maar om de kerk op kosten van de overheid te laten restaureren en daarna opnieuw voor de eredienst in gebruik te nemen. Richting gemeentebestuur en richting Tom Herck moet een duidelijk en krachtig signaal gegeven worden, dat een dergelijke blasfemische ‘tentoonstelling’ in een kerk of in een voormalige kerk totaal onaanvaardbaar is. Zoiets doe je niet! Ook is het gemeentebestuur van Borgloon blijkbaar niet in staat om zijn historische en religieuze monumenten op een adequate manier te onderhouden. Hier is sprake van achterstallig onderhoud en een restauratie dringt zich op. De toestand waarin de historisch zeer belangrijke Gasthuiskapel in Borgloon zich bevindt, is zo mogelijk nog zorgwekkender. Het begijnhof van Borgloon ontstond namelijk rondom deze kapel van het Johannietershospitaal te Graethem, bij de stadspoort. Deze kapel is trouwens de begraafplaats van Lodewijk I († 1171), Graaf van Loon en zijn vrouw Agnes, die tweemaal in de Sint-Servaaslegende van Hendrik van Veldeke wordt genoemd. Het is werkelijk onbegrijpelijk, dat er geen voorzieningen zijn die het gebouw beveiligen of die brand moeten voorkomen en/of bestrijden. Zo ga je niet met je cultureel erfgoed om! In hoofde van de gemeente zou hier nog wel eens sprake kunnen zijn van ‘schuldig verzuim’. Monumenten moeten nu eenmaal verplicht ‘als een goede huisvader’ onderhouden worden.

Ook de reactie van het bisdom Hasselt is totaal ondermaats: “Het bisdom Hasselt is verwonderd over de tentoonstelling ‘Holy Cow’ in de kerk van Kuttekoven. In overleg willen we altijd meewerken aan kunstprojecten in een kerk, en humor kunnen we zeker appreciëren”, klonk het in het persbericht. “Maar een koe aan het kruis, op de plek waar Christus hing, vinden we eigenlijk een brug te ver. Transformatie is een trend in de kunstwereld. Een diepe symboliek, die van het kruis, kan je echter niet zomaar een andere betekenis geven. Dat kan kwetsend zijn of sarcastisch overkomen. Ook al zal de kerk van Kuttekoven binnenkort onttrokken worden aan de eredienst, deze bestemmingsinvulling vinden we onwaardig. Of moeten we vandaag misschien bepaalde vormen van kunst beschouwen als de ‘heilige koe’?” Allemaal goed en wel, maar blijft het bij woorden? Wat zijn de gevolgen? Volgens het Kerkelijk Recht moet de herbestemming of nevenbestemming van een kerk in relatie staan tot de gewijde functie die het gebouw eerder had. Een kerk gebruiken om er bijvoorbeeld zwarte missen in te houden, is totaal onaanvaardbaar. Wij verwachten concrete actie van het bisdom Hasselt. Woorden volstaan in deze in het geheel niet. Want waar was de bisschop van Hasselt zondag? Waar was de pastoor van Borgloon zondag? Of moeten we veronderstellen, dat het bisdom Hasselt zich zélf in een existentiële crisis bevindt die het pastorale dienstwerk in gevaar brengt? Is het bisdom Hasselt werkelijk doordrenkt van Gods Woord? Is Gods Woord werkelijk het voedsel waarvan zij leven, meer dan van brood en de zaken van deze wereld?

Tot slot willen wij in dit verband herinneren aan het dringende verzoek waarmee het Tweede Vaticaans Concilie de priesters en de bisschoppen aanmoedigt om “de eigen waardigheid van de leken en het aandeel dat zij hebben in de zending van de Kerk te erkennen en te bevorderen. De priesters en de bisschoppen moeten graag naar de leken luisteren, en in broederlijke gezindheid met hun wensen rekening houden. De priesters en de bisschoppen moeten de ervaring en de competentie van de leken op de diverse terreinen van de menselijke activiteit erkennen, om samen met hen de tekenen des tijds te kunnen onderkennen” (Tweede Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis 9, 7 december 1965.

De satanische freakshow in de kerk van Kuttekoven kan als ‘teken des tijds’ wel tellen. Laat het een waarschuwing voor ons allen zijn en laten we hopen, dat de bisschoppen eindelijk tot het besef komen, dat zij – uit gemakzucht en nalatigheid – niet te lichtzinnig de kerken aan de vijanden van de Kerk moeten overhandigen, want God ziet u! Maar, ondanks het kwaad, dat er in de wereld is, zijn de Woorden van Jezus Christus tot Zijn Apostelen in de Zaal van het Laatste Avondmaal nog altijd actueel: “In de wereld leeft gij in verdrukking, maar hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen” (Joh. 16, 33).

Deel dit artikel:Share on Facebook15Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page
Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *