Reactie op VRT-journaal over Vox Populi: Beelden van wat lelijk en slecht is verbranden doet deugd en zou veel vaker moeten gebeuren!

Beeld: VRT-journaal van 19u, 20 november 2017

Tijdens het VRT-journaal van gisterenavond 19u, werd ons YouTube-filmpje op een intellectueel oneerlijke manier belicht. Fragmenten werden uit de context geknipt en niemand van Vox Populi kreeg van de VRT de kans om dit te duiden, terwijl Tom Herck – onze tegenpartij nota bene – wél uitgebreid zijn zegje mocht doen. Zo hebben we alweer een staaltje gezien van de “objectiviteit” van de ‘Vreselijke Rode Televisie’ (VRT).

Bekijkt u het zelf maar even. Klik hier voor de reportage van de VRT:

Ons YouTube-filmpje waarover het gaat:

De intro van ons filmpje werd op vrijdagavond, twee dagen voor de geplande actie, reeds gemonteerd. Onze act met het gefikte “kunstwerk” (foto ervan) stond toen al op camera. De ochtend nadien vernamen wij via de pers dat er brandstichting werd gepleegd in de Gasthuiskapel van Borgloon.

Daarom toegegeven, de samenloop van onze sketch en de brandstichting was zeker ook voor ons een bijzonder ongelukkig toeval. Maar dienen we daarom onze oproep, in het bijzonder de “vurige” elementen bedoeld om deze kracht bij te zetten, af te zwakken of zelfs te annuleren? Als Herck in de kranten oproept om “niet toe te geven aan dit geweld”, waarom zouden wij er ons dan wel door moeten laten beïnvloeden? Laten we niet vergeten dat het de provocaties van zijn “kunstwerk” waren die psychologisch labiele mensen ertoe aanzetten om potverdorie cultureel erfgoed met benzine te overgieten en te ontsteken.

Een Romaanse kapel uit de vroege Middeleeuwen zo beschadigen, het is zowaar een even grote schande als de blasfemische werken van Tom Herck.

Dan vragen mensen aan ons: “Was het dan wel een goed idee om een foto van dit pseudokunstwerk in brand te steken?” Uiteraard, sterker nog, de Borgloonse vandalen hadden beter hetzelfde gedaan als wij!

Hadden de vandalen met hun laffe en criminele daad van erfgoedvernietiging, in de plaats daarvan – net zoals wij – met hun kop voor de camera durven komen en zó hun woede uiten in een publieke daad, hetzij een symbolische, dan was de Gasthuiskapel van Borgloon nu niet verwoest.

Mag men provocateurs dan niet provoceren?

Tom Herck wil met zijn ‘Holy Cow’ provoceren. Als hij het anders beweert, dan liegt hij. Het is ook aangetoond dat hij met zijn “kunstwerken” de gevoelens van gelovigen diep kwetst.

Door een A4’tje in brand te steken, met daarop een afbeelding van zijn “kunstwerk”, krijgt Herck een koekje van eigen deeg. Als hij daar niet tegen kan, dan is hij niet consequent.

Zondagmiddag beweerde Herck nog tegen ons dat hij “alle vormen van appreciatie en/of kritiek” op zijn werk eigenlijk best oké vindt. Het maakt allemaal niet uit en hij “waardeerde” zelfs onze aanwezigheid, zo loog hij. Op het VRT-journaal viel Herck tenslotte door de mand, want als kritiek alleen mag worden gegeven binnen het kader dat Herck zélf alleen mag bepalen, dan bekent hij hiermee eigenlijk dat hij helemaal geen kritiek duldt.

“Zalig zijn de armen der geest”, zegt Herck, die het verschil niet wil inzien tussen vandalisme en satire. En dat voor een vermeende kunstenaar? “Dan maak je je ook een beetje belachelijk denk ik, niet?”

De kribbige reactie van Herck bewijst zelfs nog veel meer dan zijn hypocrisie, warempel, Herck heeft impliciet toegegeven dat Vox Populi een daad van kunst gepleegd heeft.

Volgen we even de “logica” van moderne “kunst”:

1) Eender welk zelfgeknutseld gedrocht is “kunst”, als het maar emoties oproept.

2) De gelovigen waren furieus omwille van de ‘Holy Cow’ van Tom Herck, dus zou dit kunst moeten zijn…

2a) Tussenredenering: Wat Herck niet ziet, is dat doordat hij zelf als een gebeten slang reageert op het videobeeld waarin een foto van zijn geplastificeerd koebeest in vlammen opgaat, hij eigenlijk impliceert dat ons YouTube-filmpje een daad van kunst is! Een verbrand “kunstwerk” als “kunst-statement”… Pourquoi pas ?  “Een conceptuele uitvoering van de vergelijking tussen provocatie en kunst”, zou ik het noemen.

3) Conclusie: Dries Goethals is een kunstenaar. Jawadde! Wat gaat mijn moeder daarvan zeggen?!

UPDATE: Reeds twee Vlaamse kranten (Het Nieuwsblad + Het Belang van Limburg) namen deze redenering over. Straks is Dries Goethals zelfs een beroémde kunstenaar!

Citaat uit beide kranten: Nog volgens Goethals wil kunstenaar Tom Herck met zijn werk provoceren: “Met het symbolisch verbranden van zijn kunstwerk in de vorm van een blaadje papier, krijgt hij een koekje van eigen deeg. En zoals eerder ook al bleek is hij niet consequent. Als je emoties oproept, dan is het kunst. Door het verbranden van dat stukje papier was zijn reactie erg gepikeerd. Dus is het ook een vorm van kunst, want het maakte bij hem emoties los.”

L’art pour l’art, of beter brokkelarij versus Uylenspiegel

In mijn column van gisteren had ik reeds een illustratie neergepend van de absurditeit van deze “logica der moderne kunst” die ik bij deze gelegenheid graag nog even voor u citeer:

Kunstenaars beweren dat als een werk reactie en spanningsvelden uitlokt, dit de evocerende kracht van hun creatie bewijst. Daarmee zou het bewijs geleverd worden dat hun drol “kunst” is. Onzin natuurlijk, zo kan men evengoed de darm van een beerkar verbinden aan de schoorsteen van moderne “kunstenaars” en langs deze weg de stront laten leeglopen in hun living. Noem het ‘Delvoye’s strontmachine 2.0’… Van zodra de “kunstenaar” hieraan enige ruchtbaarheid schenkt, dan bewijst hij hiermee de kracht van dit artistieke concept en dan dient hij dit maar te verdragen. Want alles voor de kunst natuurlijk! Laat dit een kleine demonstratie zijn van hoe “moderne kunst” – alhoewel door een geïndoctrineerde “high society” met klauwen vol geld gegeerd – precies datgene is wat het sprookje met “de keizer draagt geen kleren” aanklaagt. Laat ik hiermee (bijna) het laatste gezegd hebben over moderne “kunstenaars”, behalve dat ik de blasfemisten onder hen een ondergescheten living toewens, precies zoals Tom Herck dit metaforisch ook deed in de kerkjes van Borgloon en Kuttekoven.

Nu we het toch even hebben over mijn column van gisteren… Laten we nu terugkeren naar de essentie van dit debat. Hoe abominabel een gekruisigde koe in de kerk van Kuttekoven ook moge wezen, het is slechts een symptoom (doch een lelijke kankerpuist) van de diepe kerkcrisis, waar de Bisschoppen direct verantwoordelijk voor zijn. Als dit blasfemische koebeest misschien ook maar één iets goed zou kunnen voortbrengen, laat het dan zijn dat ze een uitgelezen doorsteek is naar de “meta-discussie”, die de gelovigen nu dringend met hun herders dienen te voeren. Daarom, wil ik u graag een longread van eigen hand aanbieden. Het betreft een licht prozaïsch verslag over onze actie van afgelopen zondag, met daarin verweven een diepere analyse, die bijzonder de moeite waard is als stof tot nadenken over de huidige culturele en religieuze laagconjunctuur:

Analyse: Hoe het gefaalde bisschoppelijk beleid van Patrick Hoogmartens de indirecte aanleiding is tot blasfemie in de kerken

Author: Dries Goethals

Naast voorzitter van het Katholiek Forum, is Dries Goethals de voorman van de anti-cultuurmarxistische vereniging Pro Familia (www.profamilia.nl) en verantwoordelijke van de landelijke tak van de internationale pro-life-organisatie Helpers of God's Precious Infants (www.helpers.be).

21 thoughts on “Reactie op VRT-journaal over Vox Populi: Beelden van wat lelijk en slecht is verbranden doet deugd en zou veel vaker moeten gebeuren!

 1. ☩JMJ☩

  Een gewijd kerkgebouw beschadigen is op zich heiligschennis. Door brandstichting en gelijksoortige daden probeert men in feite de godslasterlijke heiligschennis van dat idioot koe-spektakel te bestrijden doormiddel van een andere heiligschennis, hetgeen een absurde handelswijze is. Een devoot Katholiek ziet die blasfemische ‘kunst’ uiteraard graag in vlammen opgaan, maar niet het kerkgebouw.

  Betreffende Tom Herck wil ik hier toch ook nog terug plaatsen hetgeen ik bij het ander artikel geplaatst had, gezien het om belangrijke informatie gaat over dat occultistisch figuur. Allez, Herck; vertel het ons eens. In welke framasonnen-graad zit u? Of bent u geen logelid maar meent u dat het stoer is om uw ‘kunst’ met hun duivels symbolisme in te smeren?

  Christendom contra Paganisme; daar gaat de strijd om. God tegen de duivel.

  “Op de pagina van de Observatoire de la Christianophobie over de satanische koe van Kuttekoven staat onderaan het artikel een commentaar van “Gold Bulb” (21 novembre 2017 à 6 h 00 min) met een link naar een blog genaamd “Pauvre Bon Dieu” waar uitgebreid het Weishauptiaans karakter van de pseudokunst van Tom Herck aangetoond wordt. Het occultistisch pyramide-oog komt veelvuldig voor, samengaand met de typisch maçonnieke demonisering van het Christendom en verheerlijking van het demonische. 

  Het komt er eigenlijk op neer dat hij letterlijk door zijn ‘kunst’ heen schreeuwt dat hij een Vrijmetselaar is. Een zeer zieke geest.

  Hoe lang nog zullen de Belgische Bisschoppen toelaten dat God in Zijn eigen huis geblasfemeerd wordt door satanisten?”

  1. Je moet eens op zijn website kijken http://www.tomherck.com/, daar kan men nog veel meer shoquerende anti-katholieke en godslasterlijke kunst zien. O.a. bij ‘missing’ weer een koe aan een kruis boven een wijwatervat in een kerk, wat doet denken aan baphomet. Andere schilderijen zijn werkelijk duivels van aard (zie Framed cities bvb). Ook zijn video bij ’15 min of fame’ waarbij hij in een niet-ontheiligde Kerk een tv voor een tabernakel gaat zetten waar het H. Sacrament nog in aanwezig is, en daar dan profane beelden gaat bekijken… https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hABZmbynqeQ
   Let er vooral op hoe hij wel knielt…
   Altijd maar het Katholiek Geloof betrekken op een bijtende en spottende manier…
   Maar ik denk niet dat hij lid is van de loge ofzo, eerder gewoon iemand die wil shoqueren. Er hoeft niet altijd overal een “agenda” achter te zitten. Satan heeft zijn agenda en gebruikt daarvoor vaak willekeurige ‘puppets’… Zie dit artikel over hem: http://www.dekleinering.be/portret/tom-herck
   Wat zijn “kunst” wel doet is het leeglopen van de kerken en de algemene geloofsafval extra benadrukken… God “gebruikt” deze kunstenaar om de resterende gelovigen en de priesters eens te doen nadenken!

   1. ☩JMJ☩

    Inderdaad doet zijn blijkbare obsessie met koeiensymboliek denken aan de geitachtige bafometten van de loges; ik heb daar ook al aan gedacht. Laten wij ook niet vergeten dat de molok die in de Gehenna in Israël ten tijde van het Oud Testament stond, waaraan de Israëlieten zich bezondigden, een stierenbeeld was. De krankzinnige toestanden bij de Gotthard Tunnel in Zwitserland, vorig jaar, komen natuurlijkerwijze ook in herinnering.

    Ik zou er echter toch niet prima facie van uit gaan dat hij geen lid van een loge is. Ikzelf heb in het verleden de uitgebreidheid van loge-operaties in de maatschappij onderschat, maar hoe meer ik die zaak ben beginnen bestuderen, hoe meer ik begon in te zien hoe verschrikkelijk uitgebreid die netwerken doorheen het merg van de samenleving lopen. Velen worden er lid van om ‘succes’ te hebben, onder andere in carrières als ‘kunstenaars’. Ook zijn mensen kuddewezens, en indien zij sympathieën koesteren tot bepaalde zaken, dan gaan zij anderen zoeken die van dezelfde gedachte zijn, en in het geval van satanisten worden die begeerde gemeenschapsvormen dan in de loges en aanverwante groeperingen gezocht.

    God heeft de Religie georganiseerd in een door Hem gestichte Kerk, en de duivel aapt dat na door zijn perversiteiten te organiseren in het kader van geheime sekten, die allen tezamen een anti-kerk vormen met een anti-moraal, en die constant strijd voert tegen de Kerk van God op aarde.

   2. Ik was erbij op het protest.. toen hij ons toesprak nam hij letterlijk de woorden in de mond: “Ik heb gesproken met enkele van jullie.. en ik ben tot verlichting gekomen.. ik voel me eigenlijk gedemoniseerd..!” DIT IS VRIJMETSELAAR taal.. Ik ben er zeker van dat enkele van zijn omstaanders logebroeders waren.. je voelde gewoon de duivelse sluwheid en dreiging vanwege journalisten, .. hoe de artikels geschreven zijn, bevestigen andermaal de subjectieve houding die te verklaren is dat broeders elkaar in de – voor hun .. “profane” wereld – kost wat kost steunen en helpen.. maar uiteraard met het in acht nemen om “Het Geheim Te Bewaren” (Dat men een vrijmetselaar is)..

  2. Ja, beste Benjamin, alles van deze demonische “kunstenaar” is te zien op deze link:
   https://pauvrebondieu.wordpress.com/2017/11/21/holy-cow-lartiste-est-un-occultiste/
   Voor wat betreft de Belgische Bischoppen, is het zo dat deze van Gent ook lezingen gaat geven in loges. Mijn conclusie van hun laks optreden; ofwel zijn het logemannen en dat zou me niet verwonderen, gezien de aanstelling van een bisschop altijd gepaard gaat met een OK van de loge en dat is al lang het geval, (begrijpe wie kan) of/en willen ze het zo dat de nog resterende sukkelaars in de basiskerk of wereldkerk onwetend stilaan het occultisme van de loge aanvaarden (wat al aardig is gelukt). .

 2. ik had meer de indruk dat de linkse VRT de reportage gebruikte om de kunstenaar als slachtoffer naar voor de schuiven tegen conservatieve christenen die arm van geest waren en die niet begrepen dat het hier om kunst ging en de kerk niet meer in gebruik was . De verdere reden van deze actie werd door de VRT vakkundig verzwegen, maar de verbranding goed gedaan Andries !!!

  1. Beste Willy, de VRT, VTM en ALLE tv zenders worden door de loge bestuurd. Wat verwacht u dan nog van deze zenders?
   Niets anders als meer en meer manipulatie van de massa met het éne doel van de judeo-vrijmetselarij, de strijd tegen Christus en de zijnen als maar op te voeren. Maar de massa ziet dat niet, gezien ze al een geruime tijd, beetje per beetje verblind zijn.
   Zegt Christus niet: Waak en bidt ? Waken om te zien wat er rondom u gebeurt en U niet in hun vallen zult verstrikt geraken., en bidt omdat u zoudt in verbinding blijven met de genaden van Christus.
   e strijd is groot, vergeet het nooit en wees altijd waakzaam.

  2. Gebaseerd op een waar verhaal: Een oudere dame lag op de brancard en de broeders brachten haar in de ambulance. Ze vroeg aan een broeder of hij in God geloofde. De broeder zei: “Nee, daar geloof ik niet in.” Deze dame was niet op haar mondje gevallen en ze antwoordde met: “Sukkel!”

   @vrouwenwaardigheid

 3. In de voetsporen van de H. Bonifatius. Hij gooide alle afgodsbeelden destijds omver. Dat is lef hebben. Deze katholieken toen moed en lef door 1. Het rozenhoedje te bidden bij de plaats van het delict. 2. Een daad te stellen door een blasfemistische foto te verbranden. 3. Oproepen tot eerherstel van Jezus’ Heilig Hart en Zijn Vader God. 4. Verder actie te ondernemen. De confrontatie is er nu face to face. Het ging nu nog vrij vreedzaam aan beide zijden. Maar voor hoelang? Het komt nu wel op de Geestelijke Wapenrusting ook aan. Onze landen hebben bekering nodig, incluis ieder van ons, weten wij, wanneer onze gewetens ons aanklagen.

 4. Hebben Nederlandse sites hier ook al gewag van gemaakt? Ik heb er nog praktisch niets over gezien vanuit Nederland, misschien is het er wel. Het Katholiek Nieuwsblad moet er nog over berichten.

  Terughoudendheid in het maken van Kruisbeelden, Mariabeelden en Heiligenbeelden lijkt mij nu toch wel echt een vereiste, wil de R.K. Kerk dit soort afschuwelijke dingen voorkomen.

  1. God zegt ook vermaant en onderricht elkander.. Jezus vergeeft ook de overspelige vrouw.. Hij oordeelt haar niet.. MAAR Hij zegt er wel duidelijk ook bij ga heen EN ZONDIG NIET MEER.. De ander onderrichten is een werk van geestelijke barmhartigheid.. De andere oproepen, de zondaars vermanen, om zich te beteren om hun kwaad in te zien, is een belangrijke christelijke opdracht.

 5. 1. Gebed
  2. Deemoed
  3. Elke dag overdag kerken open, het gelovigen mogelijk maken in de Kerk zelf te bidden, alleen of samen. Dan is er ook meer een toeziend oog op wat er in een kerk gebeurt. Het lijkt mij zaak dat er gelovige, sterke mannen aanwezig zijn. Er kan altijd iemand binnen komen die slechte bedoelingen heeft.
  4. Goed voorbeeld doet goed volgen.

 6. Wij wensen een permentie te organiseren voor de kerk,

  waar een schandalige tentoonstelling plaats heeft

  van een gekruisigde koe..

  Deze tentoonstelling heeft plaats de zaterdag en zondag 25 en 26 november

  alsook de zaterdag en zondag 2 en 3 december 2017 van 14 uur tot 16 uur.

  WAAR WIJ AANWEZIG ZULLEN ZIJN;

  Het zou goed zijn dat wij er talrijk zouden aanwezig zijn.

  Zo jullie tijd en vrij zijn , gelieve mij ervan te verwittigen;

  Met vriendelijke groeten

 7. Hoe kan zoiets als kunst omschreven worden?

  Wij zijn echt geschokt dat zo iets tentoongesteld wordt in een kerk!

  Een kerk is voor ons een plaats van ingetogenheid.

  2000 jaar geleden heeft Jezus zijn leven moeten afgeven omdat hij vrede en liefde predikte.

  Onze voorgangers die deze kerken gebouwd hebben deelden dit geloof.

  Wat zin heeft het om een koe in een kerk te plaatsen? Het is eenvoudigweg niet haar plaats.

  Deze koe is een belediging voor al die beroemde kunstenaars die hun leven gewijd hebben aan het maken van prachtige kunstwerken voor deze kerken.

  Is deze koe een kunstwerk?

  Neen.

 8. de zuiveringsceremonie in de kerk van Kuttekoven op 10 december. 14uur.
  Une cérémonie de réparation aura lieu dans l’église de Kuttekoven le 10/12 à 14hres.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.