Analyse: Hoe het gefaalde bisschoppelijk beleid van Patrick Hoogmartens de indirecte aanleiding is tot blasfemie in de kerken

Patrick Hoogmartens, de gebuisde Bisschop van Hasselt

Patrick Hoogmartens beweert zich te distantiëren van de satanische tentoonstelling ‘Holy Cow’ in zijn kerken, maar dat men blasfemie oogst in Limburg, komt precies door wat het pastorale beleid van de Bisschop van Hasselt zaait. Of weigert te zaaien…

Zoals aangekondigd brachten we afgelopen zondag 19 november ‘Eerherstel in Kuttenkoven’. Zo heette de actie waarvan u het verloop via deze video kunt bekijken:

Vanuit heel Vlaanderen kwamen enkele tientallen gelovigen op de heuvels van Kuttekoven bidden. Een dertigtal op het hoogtepunt. Een hart onder de riem was het voor ons dat er ook een grote groep Limburgse streekbewoners op de gebedswake kwamen, waaronder Dr. Kiebooms en de Deken van Borgloon, E.H. Marcel Rouffa. Rien Vandenberghe uit Brugge, Albrecht Yorck uit Damme, Sam Freson uit Tienen waren enkele van onze jonge mannen die vol overtuiging de mysteries van de Rozenkrans voorbaden. Na elk rozenhoedje werd het Salve Regina gezongen. Hoevele tientallen jaren moest het geleden zijn dat dit schone lied nog op de gewijde grond van Kuttekoven heeft weerklonken? Eeuwen van Katholicisme in het Limburgse lijken nu plots als sneeuw voor de zon verdwenen. De voorbije generaties haakten volledig af. Quo vadis, Domine?

Daar stonden we dan zieltjes te winnen op de heuvels van Kuttekoven. Bidden om de verstokte harten van libertards te bekeren. Voor God is niks onmogelijk. Zelfs voor pseudokunstenaars is er nog hoop.

Als “dialoog” het nog enige resterende dogma is in het post-conciliaire credo, dan zijn we genoodzaakt om even van ideeën te wisselen met “kunstenaar” (lees: brokkelaar) Tom Herck. De kortstondige gesprekken die ik dan ook met hem had, gaven me de indruk van een sympathiek man, doch met een verwrongen en liberaal (pleonasme) wereldbeeld. En al zeker iemand die van kunst geen kaas gegeten heeft.

“Kunst.” Kuch.

Foto: creators.vice.com

Bij reacties op dit forum zagen we enkele van onze lezers speculeren over een mogelijk logelidmaatschap van Tom Herck. Toen we Herck hierover aanspraken, reageerde hij opvallend geïrriteerd. Vaak zijn rode wangen een teken aan de wand dat er meer speelt dan men wil laten vermoeden. Toen Herck de schijn gaf dat er verzekerd geen ideologische anti-Christelijke motieven spelen in het concept van zijn “kunstwerk”, begrepen we dat hij ons probeerde te bedotten. Hiermee opende Herck zelf de piste dat er duidelijk meer speelt dan het “artistieke” extremisme van een verwarde en smakeloze lone wolf.

Schoppen op Katholieken, het lijkt een makkelijke prooi, maar zelfs de verstokte religiebasher Herck zal nu inzien (al zal hij dat niet toegeven), dat er grenzen zijn die men beter niet aanraakt. Want dan worden situaties gevaarlijk. We zien de pseudokunstenaar Herck zijn blasfemische farçe nog niet gauw herhalen in een moskee. Of toch? Uiteraard niet…

Vliegend varken schittert in moskee: kunstwerk van kunstenaar Tom Herck

Christiane, een bijzonder hartelijke dame uit het Limburgse, die eerder met onze compagnie nog helemaal mee naar Groningen trok voor een pro-life-actie, durfde het aan om Herck te confronteren met dit islamitische concept. Vandaag maakt Bert Deckers (Hoodredacteur) in Rechts Actueel trouwens identiek dezelfde bedenking.

Verder dan verwijzingen naar vage projecten over “gedurfde kritiek op islam”, doch zonder enige ruchtbaarheid die ons daarover bekend is, kwam het echter niet bij Herck. Vooral was ik getroffen door de liefdevolle en moederlijke belofte van “ons Christianeke” aan den Tom, om elke dag met vurigheid voor hem te bidden. Parels voor de zwijnen, zo dacht ik bij mezelf. Niet het bidden uiteraard, heel nobel dat Christiane dit wil doen, want deze arme zondaar heeft zeker genade nodig, evenzeer uw dienaar dit dit column schrijft. Maar dit dan ook nog mededelen aan een pseudokunstenaar, die zonet met zijn “creatie” bewezen heeft geen sikkepit van het Katholieke paradigma af te weten. Het leek me een dovemansgesprek.

“Het is lief van u, dat u dit voor voor mij wil doen, maar waarom wil u per se voor me bidden”, zo klonk Herck neerbuigend t.o.v. Christiane. “Maar voor jouw bekering, jongen!”, zo drukte Christiane het teder op het hart. “Maar waarom heb ik dan bekering nodig?” proestte Herck. “Omdat je anders in de Hel belandt, en in de Hel daar is geen kunst, alleen gedrochten zoals daarbinnen (wijzend naar het kerkgebouw)”, zo reageerde Dries Goethals droog. Ik kon het niet laten.

Misvattingen over de Mis

Iemand uit het bezoekerspubliek probeerde ook pienter uit de hoek te komen met de bewering dat ‘Holy Cow’ hoegenaamd geen blasfemie of belediging tegen het Kathocisme hoeft te betekenen. Immers, “zoals Jezus aan het Kruis stierf, zo stierf ook deze koe evenzeer aan het kruis van Kuttekoven voor de zonden van onze verspilling en milieuvervuiling. Daarvoor hoeven Katholieken zich toch niet beledigd te voelen?” De grapjas dacht even vanuit zijn zelfverzonnen rijke theologische kennis ons schaakmat te zetten in onze religieuze bezwaren. Niks is minder waar. Meer dan 50 jaren Novus Ordo Missae hebben duidelijk teweeggebracht dat geen kip nog enige notie bezit over de theologie van het Heilig Misoffer.

Met Zijn Kruisoffer heeft onze Heiland, Jezus Christus, immers het volmaakte en eeuwige Offer gebracht. De Godmens, die geen enkele zonde heeft begaan, aanvaardt de straf en boete voor onze zonden. Hiermee werd op Goede Vrijdag de mensheid verlost van de zonde en werd de Hemelpoort naar het Eeuwige Leven voor de zonen van Adam en dochters van Eva geopend. De kruising van de Christus is evenzeer het moment waarop het Jodendom onherroepelijk werd afgeschaft. Immers, het verbond met Abraham waardoor in de Joodse Tempelritus dieren als ontoereikend zoenoffer tot Jahweh werden geslacht en gebrandofferd, werd hiermee door God Zélf onherroepelijk afgeschaft.

Daarom is het volkomen blasfemisch om, tegen de Wil van God, nog verder dieren te offeren, en al zeker niet in een kerkgebouw, dat dient voor de viering van het Heilig Misoffer, dat gelijkstaat met de “onbloedige tegenwoordigbrenging” in de tijd van het Kruisoffer dat door Jezus op Golgotha wordt gebracht in de Eeuwigheid (want Jezus is waarachtig God, waarachtig mens; op Calvarie stierf hij als mens in de tijd, maar als God in de eeuwigheid… een groot mysterie…)

Het Misoffer = Het Kruisoffer

Als we dus in dit correcte perspectief het Heilig Misoffer beschouwen, dan is het niet moeilijk om vast te stellen dat de tentoonstelling ‘Holy Cow’ weldegelijk moet begrepen worden als een satanische pervertering van de Katholieke liturgie en een bewust kwetsende daad van blasfemie. Wie het anders probeert wijs te maken, verkoopt quatsch.

Toch is een verwaaide linkie winkie met op z’n minst gezegd psychologisch onevenwichtige belevingen van “kunst” nog allerminst het meest schandalige aan deze zaak. Ocharme, had Herck zijn geplastificeerd koebeest ergens in een hangaar verderop in het hol van Limburg tentoongespreid, dan had menig gelovige die het nog zou aantreffen wellicht daarover wellicht eventjes gezucht en hierna een weesgegroetje uit eerherstel gepreveld, maar verder had geen kip daarom gekraaid. Daarom stond ik erop om persoonlijk aan Herck mede te delen, dat binnen honderd jaren de Sixtijnse kapel in het Vaticaan nog steeds een toeristische trekpleister zal blijven, maar dat tegen dan niemand ooit nog zal weten wie pseudokunstenaar Tom Herck ooit was.

Kunstenaars beweren dat als een werk reactie en spanningsvelden uitlokt, dit de evocerende kracht van hun creatie bewijst. Daarmee zou het bewijs geleverd worden dat hun drol “kunst” is. Onzin natuurlijk, zo kan men evengoed de darm van een beerkar verbinden aan de schoorsteen van moderne “kunstenaars” en langs deze weg de stront laten leeglopen in hun living. Noem het ‘Delvoye’s strontmachine 2.0’… Van zodra de “kunstenaar” hieraan enige ruchtbaarheid schenkt, dan bewijst hij hiermee de kracht van dit artistieke concept en dan dient hij dit maar te verdragen. Want alles voor de kunst natuurlijk! Laat dit een kleine demonstratie zijn van hoe “moderne kunst” – alhoewel door een geïndoctrineerde “high society” met klauwen vol geld gegeerd – precies datgene is wat het sprookje met “de keizer draagt geen kleren” aanklaagt. Laat ik hiermee (bijna) het laatste gezegd hebben over moderne “kunstenaars”, behalve dat ik de blasfemisten onder hen een ondergescheten living toewens, precies zoals Tom Herck dit metaforisch ook deed in de kerkjes van Borgloon en Kuttekoven.

Lees ook: Waarom moderne “kunst” absolute onzin is

Wansmakelijke “kunstenaars” zoals Tom Herck zijn slechts een symptoom van een kerkelijke crisis die het veel meer verdient om belicht te worden. Behalve het feit dat de conciliaire kerk (die eens de hoogculturen van Romaanse, Gotische en Barokke bouw- schilder- beeldhouw- en onnoemelijke vormen van ware Kunst met de grote K voortbracht) zich nu zelf maar al te graag laat tooien in de postmoderne illusie van abstracte of moderne “kunst”.

Steden en hun kathedralen, ik denk aan Brugge, Gent, Antwerpen, Leuven, Mechelen…, worden verminkt door afschuwelijke voorbeelden van moderne “kunst”. Hoe verwaand deze “artiesten” ook mogen zijn, de drommen Japanners en Chinezen in de straten van Brugge, komen helemaal niet om de befaamde “carwash” aan de Burg te aanschouwen (en gelukkig is dit lelijke ding al weg).

Foto: SkyscraperCity

Als men zich vanaf deze exacte locatie 180° omdraait, dan ziet u overduidelijk waarom de toeristen wél in grote getale naar het Venetië van het Noorden komen:

Foto: De Burg in Brugge

Evenmin biedt het nieuwe “volksaltaar” in de kathedraal van Mechelen niks van artistieke kracht om de gelovigen tot de verbeelding van mystiek en devotie, het Hemelse en Goddelijke… te brengen:

Foto: R&R.Natuurlijk – blogger

Jezus, Maria en Jozef. Edoch, dit zijn slechts enkele voorbeelden uit een ruime stinkende waaier van heel slechte smaak, onder de noemer van moderne “kunst”, die de gelovigen maar moeten gedogen als zij een heilige Kathedraal bezoeken, gebouwd uit godsvrucht en boetedoening door hun voorvaderen.

Toch is het niet de moderne “kunst” die de kerkgangers de afgelopen decennia massaal uit de zondagsmissen heeft verdreven. Het is eerder omgekeerd, doordat de gelovigen uit de kerken werden gejaagd, krijgen wansmakelijke exposities zoals ‘Holy Cow’ vrij spel om Gods Huis te onteren. Daarom is het veel belangrijker om zich te vraag te stellen wat nou precies deze oorzaken van ontkerkelijking zijn en hoe deze tendensen te keren?

Een satanische koe in een gewijd kerkgebouw, nog niet aan de eredienst onttrokken, hoe is het ooit zover kunnen komen?

Sinds het Tweede Vaticaanse Concilie werd nagenoeg alles wat authentiek Katholiek is, uit de pastorale projecten gebannen. De Heilige Misritus van alle eeuwen werd via een maçonnieke schrijftafel (Bugnini) onder stalinistische dwang vervangen voor een “compromismissaal” dat sterkt aanleunt bij het protestantse en dus ketterse avondmaal; de devotie tot de Allerheiligste Maagd Maria en de meditatie van de Rozenkrans werden voortaan afgedaan als infantiel bijgeloof. Enzovoort.

Blasfemische “kunst” in kerkgebouwen mag dan wel slechts een symptoom zijn (doch een lelijke kankerpuist), toch is dit een uitgelezen doorsteek naar de “meta-discussie” over de diepe kerkcrisis, waar de Bisschoppen direct verantwoordelijk voor zijn.

Op de webstek van Pastoor Geudens vinden we zelfs “Het 33-puntenplan van de vrijmetselarij voor de vernietiging van de Katholieke Kerk” terug. Men kan dan nog zoveel speculeren of dit nou werkelijk de authentieke maçonnieke “Protocollen van de wijzen van Sion” zijn vanwege de samenzwerende logebroeders ten aanzien van hun erfvijand de Katholieke Kerk. We laten dit in het midden, want het doet er allemaal niet meer toe. Men kan namelijk volstrekt onmogelijk ontkennen dat alles binnen de Kerk de afgelopen 50 jaren precies zo is gebeurd, met de hele spirituele leegloop en (binnenkerkelijke) secularisering van dien. Dus ja, het raakt tot de kern van de zaak om op de korrel te nemen hoezeer onze bisschoppelijk herders als bijzonder effectieve katalysators van deze secularisering fungeren, zo zeker niet in het minst ons Belgisch episcopaat, dat we loyaal, doch zeer eerlijk en kritisch moeten leren durven bespreken.

Een voorbeeldje van het bovengenoemde 33-puntenplan in de praktijk: Stel je maar eens voor hoe een jongeman zich moet voelen om in plaats van door een priester (sacramenteel plaatsbekleder van Christus), de Heilige Communie te mogen ontvangen; hij in de plaats daarvan Jezus in de hand krijgt gepropt door zo’n “pastorale werkster” in volle menopauze, met korte lesbische haarsnit en een driekwart tuinbroek dragend nota bene; zoals er tegenwoordig in de parochies dertien in een dozijn rondlopen. Dan vragen ze zich in de Vlaamse bisschoppenconferentie werkelijk af waarom er nog zo weinig (normale) mannen zich aangetrokken voelen tot het priesterschap?

In een boutade is de postconciliaire kerk als volgt samen te vatten: Allemaal oude vrouwen die dansen rond het altaar en voor de rest lege parochies, lege seminaries en lege baarmoeders.

En ja, natuurlijk worden er nog pedo’s gewijd, want dat hoort er ook altijd bij in de bastaardkerk van Saticanus II:

Foto’s: KAV

Bron: KAV:

Hoe wordt een pedo-diaken gewijd? De laffe ‘bisschop’ van Hasselt, Patrick Hoogmartens, deed het voor op 11 december 2016

Hoogmartens, de screening van de priesterkandidaten voor uw Post-Conciliaire Bastaardkerk werkt perfect! Wat een kemel!

‘Kerknet’ is volop sporen van de pedo-diaken aan het wissen…

Toegegeven, KAV kruipt vaak razend in de pen, maar zou men niet voor minder kwaad zijn? Op de eerste plaats denk ik dan aan de arme zielen van de slachtoffers. Toch kan ook niet naast het feit gekeken worden dat dergelijke flaters het imago van de Kerk volledig naar de knoppen helpen.

En ja, het grootste aandeel van de verantwoordelijkheid van deze kerkvernietiging moeten we wel degelijk zoeken bij ons Belgisch episcopaat.

Door de strenge beoefening van het bovengenoemde 33-puntenplan – alles wat riekt naar Katholicisme bannen in het “pastorale aanbod” van onze bisdommen – werden de “Eucharistievieringen” herleid tot leuke vieringen en uitgeholde tafelkransjes. Een religieus wezen zal hier onvermijdelijk voor afhaken en dat is natuurlijk wat er gebeurde. Zondagsmissen lopen leeg, zonder grote Katholieke gezinnen vanzelfsprekend geen priesterroepingen. Enzovoort.

Het klimaat waardoor Missen bijgevolg afgeschaft en vervolgens kerkgebouwen gesloten worden, is hiermee dan ook bijzonder glashelder aan te duiden. En ja, nogmaals, onze bisschoppen dragen hiervoor de grootste verantwoordelijkheid. Zij werden door Jezus aangesteld als herders in de belangrijke opdracht van de evangelisatie van ons volk en dus niét om met de Loge mee te heulen in de ontkerstening van ons land.

Welke H(h)eer dienen onze Bisschoppen nu werkelijk?

Onze Bisschoppen mogen dan wel door de verloogde Belgische staat betaald worden als ministers, toch staat het hen niet vrij om twee heren te dienen.

Het “zinaanbod” van de Belgische Bisschoppen staat dan ook bol van het zelfrelativisme. Ze zijn verstrengeld in politieke en financiële belangen met de Belgische staat, waardoor ze er als de dood voor zijn om ook maar enigszins in te gaan tegen de mainstreamopvattingen van de vrijzinnigheid. Meer nog, de Bisschoppen ondernemen aan de lopende band spastische pogingen om door hun Godsverloocheningen toch maar aanvaard te worden door de “weldenkendheid”. Zelfs als ze hiervoor volledig moeten opgaan in het vrijzinnige discours.

Ook met betrekking tot het blasfemie-incident in het Borgloonse zijn de woorden die advocaat Fernand Keuleneer afgelopen week nog publiceerde in Knack met betrekking tot het rondje kerkbashing rond het biechtgeheim volmaakt van toepassing: “Het wordt hoog tijd dat de Kerkleiding zich realiseert in welke nieuwe omgeving de Kerk zich bevindt, en het harmoniemodel opgeeft voor het conflictmodel.”

Belgische Bisschoppen, laat toch alstublieft niet langer als een zoutloze brij over jullie heen lopen! In een persverklaring klagen jullie het aan “geridiculiseerd” te worden, maar zijn jullie dan werkelijk zo’n sulletjes dat jullie niet beseffen hoezeer jullie dit over julliezelf afroepen?

Helemaal intriest wordt het wanneer onze Vlaamse Bisschoppen, bijvoorbeeld bij monde van IJD, in de waan zijn jong volk in de kerken te krijgen door happy-clappy-events en leuke “vieringen”. Het is nochtans zeer eenvoudig: spiritualiteit, liturgie, verdieping etc. zijn zaken die tot de core business van de Kerk behoren. Er is maar één enkele redenen om naar de Kerk te gaan: Jezus. ‘Show & Entertainment’ behoort tot andere takken van de maatschappij. Alsof onze Bisschoppen er ooit zouden in slagen om jongeren aan te trekken in concurrentie met Werchter, Tomorrowland, Kinepolis, UEFA Champions League… Really?

Daarom kunnen we alleen maar onze oproep tot de Bisschoppen blijven herhalen om onomwonden Katholiek te worden. In het bijzonder Patrick Hoogmartens, Bisschop van Hasselt, moet nu maar eens dringend kleur bekennen. Tijdens de actie in Kuttekoven kwamen streekbewoners mij spontaan melden dat Hoogmartens bekend staat als “een figuur die steeds warm en koud blaast”. Dixit de gelovigen uit Limburg. Mensen vragen zich ernstig af of Hoogmartens nu wel “progressief” of Katholiek is. De mensen ergeren zich vooral dat Hoogmartens te laf is om op te treden, uit schrik voor controverse.

Met zijn bange houding heeft Hoogmartens het omgekeerde bereikt van wat hij dacht. In Borgloon staat namelijk het kot in brand. Letterlijk en figuurlijk.

Foto: Het Belang van Limburg | “Nu ook brandstichting bij omstreden tentoonstelling van Tom Herck in Borgloon.”

Gelovigen meldden me ook dat Hoogmartens zondagmorgen, enkele uren voor onze wijd aangekondigde actie “toevallig”, een pastorale brief liet voorlezen in alle kerken om toch maar te benadrukken dat hij niet zo blij is met de gekruisigde koeien in het Borgloonse.

Het deed ons dan ook veel genoegen om te aanhoren dat de gelovigen met dergelijke voorgelezen prietpraat in pastorale briefjes nu werkelijk geen genoegen meer nemen. Zij beseffen dat de Katholieke Kerk in hun dierbare bisdom duidelijk vergeleken dient te worden met een beenhouwerij die geen vlees wil verkopen. Vanzelfsprekend draagt zo’n zaakvoerder dan ook de volle verantwoordelijkheid voor het wegblijven van de klanten.

Patrick Hoogmartens heeft dan ook twee waardige opties:

Optie 1) Als Katholieke Bisschop een Katholieke pastoraal in zijn bisdom uitvoeren. Hieronder verstaan we simpelweg alles wat Katholiek is bevorderen en alles wat niet-Katholiek is streng aan banden leggen. De laksheid van Patrick Hoogmartens heeft nu werkelijk een kookpunt onder de Limburgse gelovigen doen bereiken. Zou hij dat nu al doorhebben? Hoogmartens doet er goed aan om hoogdringend het bovengenoemde 33-puntenplan als het ware in de loodrecht omgekeerde richting drastisch uit te voeren. Laat hij dat doen in een geest van gebed, boete en offer, waarin wij ons bij voorbaat met hem willen verbinden. Kortom, de eerste optie dient als volgt te worden samengevat: Patrick Hoogmartens dient zich te bekeren. Laten we deze intentie vurig in ons dagelijks gebed meedragen.

Optie 2) Met pensioen gaan.

Als Hoogmartens niet beseft dat er geen andere opties voor hem bestaan, dan kunnen we verder geen woorden meer aan hem vuilmaken. Dan is hij het werkelijk niet waard om Bisschop te zijn.

De Belgische Bisschoppen staan met hun huidige “pastorale” beleid op ramkoers om het Katholicisme volledig naar het kerkhof te dragen in hun diocesen. Dit kan alleen seniel óf zelfbewust. Hoogmartens, De Kesel, Bonny, Van Looy, Aerts. Er is geen enkele onder hen die maar enige hoop en perspectieven biedt tot de “nieuwe evangelisatie” waar ze anders zo de mond vol van hebben. Achteruitgang is de enige prognose bij deze lieden. Toch zullen zij ooit voor elke ziel die hen werd toevertrouwd verantwoording moeten afleggen.

Mochten de Bisschoppen hun priesters oproepen tot regelmatige en vaste momenten van ‘Stille Eucharistische Aanbidding’, boete en eerherstel, in de parochies, waartijdens de priesters niet pleite zijn op café of voor hun TV, maar aanwezig bij het portaal om beschikbaar te zijn voor geestelijke leiding en biechtgelegenheid voor de zielen… Er zou bijzonder veel veranderen in hun bisdommen! Het zou niet nodig zijn om massaal Missen af te schaffen en kerken te sluiten, zoals ze nu volop doen, wel integendeel!

Persoonlijk (en dit zeg voor alle duidelijkheid à titre personnel), ken ik een heel boeiende webstek over eerherstel die onze Bisschoppen hoogstnodig dienen te onderzoeken. Zelf wens ik me over de leerstellige juistheid en authenticiteit van deze boodschappen niet uit te spreken, dat is nu net de taak van deze Bisschoppen. Dat ze er dan maar eens aan beginnen. In het bijzonder heeft Bisschop Lode Aerts geen belang bij zijn huidig zwaktebod om dit geluid verder te negeren, want hij is degene die hiervoor bevoegd is. Men kan dan wel een olifant in de kamer negeren, maar ook Jezus bij het Oordeel? Na het debacle in Kuttekoven behoeft het weinig verdere uitleg dat Onze-Lieve-Heer niét akkoord gaat met Zíjn Bisschoppen en priesters… De Bisschoppen zijn slecht bezig, hoe slecht moet het nog gaan in de Kerk vooraleer ze dat eindelijk beseffen?

Eén ding staat buiten kijf: Alleen de Heer Jezus kan nog Degene zijn die raad weet om de enorme puinhoop die onze Bisschoppen hebben aangericht, terug te herstellen. De Kerk in België, die onze Bisschoppen decennialang hebben vernield, kan alleen nog door God worden gered.

www.boodschappen-eerherstel.net
identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

10 thoughts on “Analyse: Hoe het gefaalde bisschoppelijk beleid van Patrick Hoogmartens de indirecte aanleiding is tot blasfemie in de kerken

 1. Zat laatst nog met Monseigneur Hoogmartens aan een en dezelfde tafel een diner te nuttigen. Leek me een aimabele man, maar als hij als Bisschop niet optreedt tegen dit satanisme in een nog niet aan de eredienst onttrokken Kerk nota bene in zijn eigen episcopaat waar hijzelf verantwoordelijk voor is, dan zakt mijn broek daar van af.

 2. 2016. Zijn bezoek aan onze parochie!
  De oudjes van de omliggende parochies werden uitgenodigd op een extra aanbidding van het Allerheiligste Sacrament. Dat lijkt wel mooi. Toen het dan zo ver was kwamen hij en onze deken drie kwartier te laat! De oudjes hadden gelukkig niet op hem gewacht, enkel door slaperig toeval vrees ik, of het zou moeten zijn dat de leidende dames toch wel vrj durven denken. Maar zij bidden met overtuiging het vervalste OnzeVader! Dus geen vrije zielen! Dan kon hij eigenlijk niets anders meer doen dan een demonstratie geven van een ‘creatieve’ vorm van verheffing van de monstrans, want men moet met spijt tot de conclusie komen dat het slechts een monstrans was, een cultureel kunstwerk!

  Als je dan na zulke pretmakerij niet met hem wenst te spreken krijgt hij je toch nog te pakken en als je dan dringende vragen stelt begint hij over zijn jeugdig uiterlijk te spreken!
  Neen heer Hoogmartens, ik ben niet haatdragend, ik wilde liever snel weglopen. Wat daarna volgde in de dekenij was voor u veel belangrijker want u werd gefotografeerd door een modernistische kunstenaar. Bij het weggaan greep hij mijn hand alsof hij angst had dat ik het in het publiek zou weigeren. Gelijk had hij!
  De modernistische kunstenaar vertelde me hoe hij zijn inspiratie ontwikkelde vooraleer iets op doek te schilderen.
  Ik ben parochieloos geworden.
  De anderen ook, maar willen of kunnen het niet weten.

  Heer, vergeef het hen, want zij zijn onwetend.

  Maar Hoogmartens is niet onwetend!

 3. De wereld is zo vol van vrede! Maar, ik vraag me af waar die vrede is? Want, als je als kunstenaar nog niet beseft dat dit buiten alle proporties van vrede valt. Als ik kunstanaar zou zijn, zou ik niet de pretentie en de hoogmoed hebben om zomaar ergens in het wilde westen mijn ideeën te spuigen op mensen die anders denken dan ik. Ze spreken dan wel dat katholieken geen vredebrengers zijn – maar ze hebben dringend eens in hun eigen spiegel te kijken want zo’n vredebrengers zijn ze zelf niet. Want de ellende , verdriet en pijn die ze rond hun leefwereld creeëeren om hun eigen ideeen door te duwen op andersgelovigen is verre van liefdevol te noemen. Je kunt zoveel kunst maken als je wil, maar als je in een gebouw komt waar katholiek geloof een centrale plaats heeft en je hangt in deze Heilige tempel zo’n gemeen kunstwerk dan moet je toch wel een slecht karakter hebben en alleen maar bezig zijn met jezelf en vooral bezig zijn hoe kan ik de aandacht krijgen in de media!! Triestig en dat op de kosten van andere mensenzielen. Mooi voorbeeld van de dodencultuur. De mens die de ander moet beledigen en vertrappelen om zijn eigen in de belangstelling te zetten. De ongelovige mens gaat wel heel ver in onze wereld om een beetje aandacht, succes en wat likes binnen te halen voor hun ego op te krikken. Dat zijn dan de zogezegde vredebrengers?

 4. ☩JMJ☩
   
  Op de pagina van de Observatoire de la Christianophobie over de satanische koe van Kuttekoven staat onderaan het artikel een commentaar van “Gold Bulb” (21 novembre 2017 à 6 h 00 min) met een link naar een blog genaamd “Pauvre Bon Dieu” waar uitgebreid het Weishauptiaans karakter van de pseudokunst van Tom Herck aangetoond wordt. Het occultistisch pyramide-oog komt veelvuldig voor, samengaand met de typisch maçonnieke demonisering van het Christendom en verheerlijking van het demonische. 

  Het komt er eigenlijk op neer dat hij letterlijk door zijn ‘kunst’ heen schreeuwt dat hij een Vrijmetselaar is. Een zeer zieke geest.

  Hoe lang nog zullen de Belgische Bisschoppen toelaten dat God in Zijn eigen huis geblasfemeerd wordt door satanisten?

 5. Bekijk zijn website is.. http://www.tomherck.com/
  Zijn werken zijn inderdaad doorspekt met macconieke symboliek..
  De video onderaan op zijn pagina (http://www.tomherck.com/#/15min-of-fame/) getuige van andermaal blasfemische handeling in een kerk.. Hij krijgt subsidies.. van de overheid !!! kan je je dat inbeelden.. het belastingsgeld van de mensen wordt hier in gestoken.. Het probleem wat alles omvat in deze is in feite de VRIJMETSELARIJ. Hij heeft steun, veel steun van personen met macht, en journalisten die van dezelfde loge zijn (logebroeders..) Eigenlijk is dit de kanker die de hele democratie ondermijnt!! Tijdens het protest nam hij letterlijk de woorden in de mond: “Ik heb me laten verlichten/tot verlichting gekomen.. ” -> Vrijmetselaartaal zonder twijfel..
  De leugen en in de leugen volharden is een groot kenmerk van de logebroeder.. hij zal zijn “geheim” kost wat kost willen bewaren.. Intriest.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.