Satanisch beeld van ‘gekruisigde koe’ in kerk van Borgloon | OPROEP TOT EERHERSTEL | Morgen ter plaatse!

UPDATE: NIEUWE LOCATIE!

Afspraak morgen (zondag 19 november) om 13u30; Sint-Jan-Baptistkerk, Kuttekovenstraat 1 B, 3840 Kuttekoven (Borgloon)

BREAKING: Vandalen stichten brand in kapel Borgloon | Actie van Vox Populi voor eerherstel gaat tóch door! | NIEUWE LOCATIE!

Beste vrienden,

Dit is geen grap. In de (gewijde) kerk van Borgloon hangt een gekruisigde koe. Ziet u zelf maar:

Foto: creators.vice.com

Dit tot ongenoegen van de bewoners uit de streek. Het bisdom Hasselt vindt dit “onwaardig”, maar durft niet in te grijpen. Nochtans is dit de plicht en verantwoordelijkheid van Bisschop Hoogmartens, want het gaat hier om een kerkgebouw dat (nog steeds) niét aan de Katholieke eredienst werd onttrokken, dus nog niet ontwijd, met andere woorden: Het Huis van God.

Deze feiten overhaalden zelfs de brave Limburgers uit de buurt ertoe om vandalisme te plegen, in pogingen om de deur te forceren, zodat die niet meer geopend kon worden en zoals u kunt lezen zelfs pogingen om het beeld in kwestie te vernietigen.

De afkeer in de dorpsgemeenschap is dan ook zeer groot en breed gedragen, maar zelfs deze controverse kan het bisdom niet in beweging brengen. Blijkbaar grijpen Belgische Bisschoppen tegenwoordig alleen nog maar in als zaken voor hen “té Katholiek” zijn.

Dergelijke wansmakelijke beledigingen aan God en ons Geloof, roepen om Katholieke Actie!

Daarom:

Afspraak morgen (zondag 19 november) om 13u30; Sint-Jan-Baptistkerk, Kuttekovenstraat 1 B, 3840 Kuttekoven (Borgloon) | NIEUWE LOCATIE!

BREAKING: Vandalen stichten brand in kapel Borgloon | Actie van Vox Populi voor eerherstel gaat tóch door! | NIEUWE LOCATIE!

We zullen ons opstellen aan de ingang van dit kerkgebouw, om symbolisch de ingang van dit wanspektakel te belemmeren. Noem het een Katholieke Actie à la Greenpeace. We doen dit echter in een geest van gebed en sereniteit omwille van de vele beledigingen die de Heer Jezus worden aangedaan.

De kern van deze actie valt in één woord samen te vatten: Eerherstel!

Breng daarom morgenmiddag zeker jullie rozenkrans mee. Afbeeldingen van Jezus en Maria zijn ook zeer welkom. We zoeken ook nog steeds naar een groot kruis met corpus, dus wie dan heeft, mag dit zeker ook meebrengen morgen!

Tot morgen!

In Christo per Mariam,

Dries Goethals, namens de Werkgroep Vox Populi van het Katholiek Forum

P.S.: Mijn gsm-nummer: 0486.116.904. Voor allerhande (praktische) vragen, bel gerust!
P.S.2: Verspreid dit bericht onder al uw vrienden bij wie het gevoelig ligt dat Jezus in Zijn eigen Huis zó beledigd wordt!

www.katholiekforum.net

www.facebook.com/Katholiekforum.net

www.twitter.com/KatholiekForum

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

33 thoughts on “Satanisch beeld van ‘gekruisigde koe’ in kerk van Borgloon | OPROEP TOT EERHERSTEL | Morgen ter plaatse!

 1. ik kan het niet meer onder woorden brengen,maar men vergelijkt hier Jezus met een koe , niet alleen Godslasterlijk maar hoort niet in een kerk thuis. ik kan spijtig genoeg niet aanwezig zijn maar wens allen die er zijn succes en mijn gebeden . Men wil inderdaad het geloof , en onze Heer belachelijk maken! zou men zo iets durven met de islam?

  1. ☩JMJ☩

   Tegen de Islam zal dat stuk ‘kunstenaar’, Tom Herck, zoiets niet doen, want zou hij snel zijn hoofd kwijt zijn.

   Dat koe-schandaal is de introductie van de maçonnieke “Cultus van de Natuur”, de aanbidding van “Pan”, in een Christelijk kerkgebouw. De Tempelier-Vrijmetselaar Robespierre wilde dat tijdens de Franse Terreur tot staatsreligie verheffen in Frankrijk en schreef zelfs gebeden voor tot “de Natuur” (“Pan”). De Groene klimaathysterie is een enigszins bedekte vorm van die maçonnieke, pantheïstische cultus, die zich hier manifesteert in de in dit artikel gemelde Godslastering tegen Onze Lieven Heer en Zijn Heilig Kruis, Instrument van onze Verlossing.

   Gezien het maçonniek-pantheïstisch karakter van deze aanslag tegen het Christendom, moeten wij ons al direct de vraag stellen: Quis es, Tom Herck? Een schort-dragende agent van de loge?

   1. Nadat de katholieke kerk gedurende honderden jaren de mensen onderdrukt heeft, vele slachtoffers heeft gemaakt met sexueel misbruik en dit allemaal met medeweten van het vaticaan, zal het geen kwaad kunnen dat er een dode koe aan een kruis hangt. Als god bestaat, zal deze zich zeker niet ophouden in een kerk.
    Katholieke kerk = criminele organisatie!

    1. ☩JMJ☩

     Zie mijn antwoord op uw achterlijke, leugenachtige diatribe hier onder. Die koe die u wierook toezwaait vertegenwoordigt de maçonnieke cultus waarin kindermisbruik tot ‘religieus’ ritueel gemaakt wordt. Hetgeen u in feite verdedigt is nu net de modderpoel van waaruit het folteren van kinderen doorheen de Kerk en de wereld verspreid wordt op systematische wijze. U heeft geen flauw benul van hoe de smeerlapperij in de wereld in elkaar steekt.

 2. Vreselijk, jammer ik kan er niet bij zijn omdat ik morgen 24 uur dienst heb, men moet nu echt ingrijpen dit is een oorlogdaad we mogen niet meer passief blijven toekijken dit roept om actie.

 3. ☩JMJ☩

  Het satanisme wordt steeds agressiever in haar aanslagen tegen het heilige. Hopelijk zullen de dorpelingen er in slagen om het beeld te vernietigen. God zal diegene belonen die krachtdadig deze blasfemische smaad verwijdert uit Zijn huis. Er bestaat zoiets als heilig vandalisme.

  1. Even ter verduidelijking:

   Ik bedoelde hier niet mee het beschadigen van het kerkgebouw (zoals gebeurd is doormiddel van brandstichting, gat in het raam) goed te keuren; maar slechts het vernietigen van die godslasterlijke koe. Belangrijke distinctie. Normale mensen slaan zoiets aan stukken. Gevaarlijke zotten noemen het “kunst”.

   1. Als er iets godslasterlijk is, is het wel de manier waarop “geestelijken” (lees: pedofielen, op macht beluste psychopaten) met de mensen zij omgegaan doorheen de geschiedenis.

    1. ☩JMJ☩

     Kindermisbruikers in de Kerk zijn daar geplant door uw meesters. Het zijn uw bondgenoten. Hou uw pedofiel, liberalistisch krapuul uit onze seminaries, dan zullen wij daar eindelijk van verlost zijn. Vangheluwe is een vrijzinnige, net zoals uzelf. Het is sinds vorige eeuw dat uw meesters (de Rothschilds en hun Vrijmetselaars) er doormiddel van democratie en vrijzinnigheid in geslaagd zijn om kinderschenders op internationale schaal onder de clerus te infiltreren.

     Kindermisbruik is eigen aan de Vrijmetselarij die u dient, niet aan de Katholieke Kerk. De loges hebben kinderschenderij doorheen de financiële wereld, de politiek, de filmindustrie etc. verspreid; en inderdaad, ook doorheen de clerus. Bent u soms de Zaak Dutroux reeds vergeten? Ook nu zijn zij weer op jacht, dat maçonniek krapuul, om aan kinderen te geraken voor rituele verkrachtingen en mensenoffers tijdens Zonnewende volgende maand. De ware strijd is die van het Christendom tegen het Paganisme; en indien u kindermisbruik wilt uitroeien, dan moet u aan de zijde van het Christendom strijden, en niet aan die van het maçonniek Paganisme zoals u heden doet. U bent walgelijk hypocriet.

     Wanneer de Bisschopszetels en de burgerlijke regeringen opnieuw aan mannen gegeven zullen worden die daadwerkelijk het Katholiek Geloof in zich preserveren en in de praktijk brengen, dan zullen kinderschenders onder de clerus gelaïciseerd worden en overgeleverd aan de Katholieke Staat die hen ter dood zal brengen. Zo ging het trouwens in de tijden toen de Kerk nog de macht had in de samenleving. Het was de Kerk die echte vrijheid schonk aan de mensheid. Dat kan van uw liberalistische democratieën niet gezegd worden, waarin kindermisbruik de politieke macht hanteert in plaats van bestraft te worden.

     U bent de epitomisatie van waarom niet iedereen de macht zou mogen hebben om hun schrijfsels op het internet te plaatsen. U bent eenvoudigweg te onwetend en ontaard om uw gedachten te publiceren.

 4. https://creators.vice.com/nl/article/wjg7wn/door-een-gekruisigde-koe-in-een-kerk-staat-heel-kuttekove-op-zijn-kop

  zou tegen de verspilling een aanklacht zijn,
  maar naar mijn gevoel tast deze ‘meneer’ nog veel meer. Zeker piëteit en respect naar dier, mens en godsdienst. Of hij zo laf is om alleen christelijke symboliek te misbruiken in een rooms-katholieke omgeving zullen we volgen.
  En inderdaad; morgen; zondag 19 Nov 2017 in elke Mis die we bijwonen om eerherstel bidden.

 5. Het is méér dan schandalig. Aan de andere kant toont het duidelijk hoe het met onze samenleving gesteld is. Men heeft het voortdurend over respect en waardigheid. We kunnen ons niet ontdoen van de indruk dat onze samenleving terminaal ziek is. Vooreerst deze geesteszieke voorstelling. Nu we het toch over dieren hebben, zullen dergelijke groeperingen nu ook opkomen voor de rechten van de koe? Terecht moeten wij zeggen: laat dieren niet onnodig afzien. Maar als het gaat over kinderen in de moederschoot afmaken daar mag niemand nog over reppen. Dat zal onze media ook in geen geval doen. Ziekelijke denkwijze die zich steeds dieper fundeert?

 6. Ergens ben ik totaal in shock en ergens niet want deze wereld is zo in- en in ziek dat er geen woorden meer voor gevonden kunnen worden. Eerst laten ze ergens ter wereld een zogenaamde Maria zien die geaborteerd wordt. Iets waar ik letterlijk ziek van werd en nu weer dit. Mensen we hebben de plicht om op te staan. Ik woon niet in Belgie maar heb dit bericht gestuurd naar iedereen die ik ken. God heb medelijden a.u.b.
  Maria, zonder zonden ontvangen, bid voor ons.

 7. Vrijheid van kunst en/of meningsuiting die enkel tot doel heeft om Jezus opnieuw te kruisigen heeft met vrijheid helemaal niets van doen, maar is ordinaire provocatie. Walgelijk gewoon. Wat ben je toch een zielig mens als je op zo’n manier aan de kost moet zien te komen. Onze Heer joeg hen voor minder de tempel uit. En union de prière…

 8. En? Monseigneur De Kesel en konsoorten, radiostilte? Helemaal niets? Of is het misschien in de naam van de “verdraagzaamheid” dat er helemaal geen protest komt. Het zich versteken achter het gezegde van Bergoglio “Wie ben ik om te oordelen?” is dan toch een gewoonte geworden?

 9. Kunst mag niet??? Maar een kind misbruiken wel he??? We steken het in de doofpot.. hypocrieten…Ik ga mij laten ontdooien denk ik zelf.. de kerk een echte schande!!!!!!

  1. ☩JMJ☩

   Dat is geen kunst, achterlijke pummel. Alleen ontaarde barbaren noemen zoiets “kunst”.

   Priesters die kinderen misbruiken zijn nog vrijzinniger en anti-katholieker dan uzelf. Stof tot nadenken. Iedereen die iets of wat op de hoogte is weet dat het om infiltratie gaat door Vrijmetselaars die de Kerk schade willen toebrengen doormiddel van afgrijselijke misdaden en schandalen. Toen het Katholiek Geloof nog gehoorzaamd werd in de maatschappij deed men pedofielen hun koppen af. Dat is iets anders vergeleken met de democratische ‘waarden’ van de vrijzinnigheid, die gangsters belonen en deugdzamen afstraffen.

 10. Wordt eens wakker! God bestaat niet. De meeste mensen beseffen dat en daarom zijn de kerken op zondag ook leeg. Het beste wat die gebouwen kan overkomen is dat men ze gebruikt voor iets anders, zoals het tentoonstellen van hedendaagse kunst en een koe aan een kruis vind ik nog altijd minder aanstootgevend dan een bloedend en gemarteld lijk aan een kruis genageld. Dus stop met zagen.

  1. Ik heb met u te doen Charel, want zonder God: wat loopt u hier dan te doen? Wat is de zin van uw leven? Welke invulling geeft u daar dan aan? Bent u gelukkig? Dan beweert u eigenlijk gewoon een klomp “geëvolueerde” cellen te zijn die hier doelloos ploetert, elke dag gaat werken, etc… En waarom? Om dan op het einde gewoon in een graf te kruipen en that’s it? Nee man, God bestaat wel. En Hij heeft ieder van ons gewild, maar willen wij Hem ook? Willen wij het Eeuwige leven dat Hij ons aanbiedt? Willen wij de wonderen aannemen die Hij ons zendt (bekeringen, bovennatuurlijke ervaringen, …). Op het einde zal niemand kunnen zeggen: ik heb het niet geweten. Het is niet omdat we God niet kunnen zien en voelen dat Hij niet bestaat. Onze gedachten en onze gevoelens kunnen we ook niet zien en voelen, maar die bestaan ook…

   1. Indien jij denkt dat mensen die niet geloven geen moreel besef hebben en niet gelukkig kunnen zijn heb ik met u te doen. Ik ben volstrekt gelukkig en toch geloof ik niet in God. Bekeringen vind ik absoluut niet wonderlijk en bovennatuurlijke zaken heb ik nog nooit ervaren of bewezen gezien. Godsdienst leidt in vele gevallen tot terreur (inquisitie, IS, Noord-Ierland, de Maya’s of de Inca’s). Godsdienst is in de meeste gevallen uitgevonden om te verhinderen dat de armen de rijken zouden uitmoorden. Empatisch vermogen komt uit de natuur, ook dieren hebben dat en die hebben daar geen godsdienst voor nodig. En eeuwig (zelfs onze aarde is niet eeuwig) moeten blijven ronddolen zonder lichaam is niet direct een geruststellende gedachte.

    1. Beste Charles, U zou toch moeten weten dat “de natuur” (laten we zeggen: ook) niet bestaat. “Natuur” is een abstract begrip en daaruit kan uiteraard niets voortkomen, ook geen empatisch vermogen. U zegt dat dieren dat vermogen ook hebben. (Allemaal?) U zou zich kunnen afvragen waar hun empatisch vermogen vandaan komt. Een mogelijk antwoord is dat ook zij geschapen wezens zijn en God ook over hen waakt.

     En nee, de aarde is niet eeuwig, zij is tijdelijk, heeft een begin en een einde. Wetenschappers onderkennen dit. Eeuwigheid, betekent dan ook niet “altijd durend”, zij is zonder tijd, ze duurt niet, heeft geen begin en geen einde. God is dus niet “ouder” dan bijv. 5000 jaar geleden. En niemand zal blijven ronddolen, en al helemaal niet zonder lichaam, hoor.

   2. Ik heb het ook met Charles te doen. De reactie spreekt al boekdelen hoe hij zich moet voelen. Want, iemand die gelukkig is, heeft geen nood om een forum op te zoeken dat hem blijkbaar nog zieker maakt. Dat is hetzelfde als de kunstenaar. Hij moet niets van de kerk weten, maar blijkbaar vind hij de kerk wel goed genoeg om daar een koe te kruisigen. Hypocrieter kan het niet zijn. Als dat niet ziekelijk zoeken is naar een egoboots en likes? Als je zover moet gaan, dan ben je toch al heel diep gezakt in de ondergang.

  1. ☩JMJ☩

   Weer een onwetende antigodist die denkt dat hij zijn absurditeiten hier moet komen pontificeren. Hou uw belachelijk rund uit onze tempels, sukkelaar.

  2. Nu heb ik het nog meer met jou te doen Charles, want je verdraaid heel de context. Erg triestig, dat zegt nog maar eens hoe slecht het met je hart en ziel gesteld is. Ga toch naar een ander forum andere pesten en je gal uitspugen. Het is duidelijk dat je van de katholieken niets moet weten, zoek ze dan ook niet op. Dan ben je consequent met jezelf. Nu ben je gewoon een triestig mens, die geweld wil plegen op andersdenkende. Maar, dat is wel typisch het gedrag van atheisten die zo vol zijn van zichzelf.. Andere treiteren omdat ze alleen gelijk hebben. Vredebrengers? Ach ja, droom jullie maar verder en ga nog maar wat koeien slachten en ophangen aan één of ander relgieus symbool. Dat deed hitler ook, hakenkruis voor de joden. Wij krijgen een koe aan het kruis. Wat is het volgende beste charles?

  3. @ Charel Janssens,
   Als het is zoals je zegt, dat je gelukkig bent zonder God … en ““iemand die gelukkig is, heeft geen nood om een forum op te zoeken” Veelzeggende uitspraak!”, dan zal het wel zo zijn dat je niet gelukkig bent, want je komt dit forum opzoeken.
   Het is niet een bepaald taalgebruik te gebruiken, dat je mensen gaat kunnen overtuigen van uw onzin.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.