Ds. Steven H. Fuite, ‘de dominee in de kathedraal’, zweert het antisemitisme van Maarten Luther af

‘Huis van het Protestantisme’ in de Brogniezstraat 44 te Anderlecht

De zogenaamde ‘Verenigde Protestantse Kerk in België’ (de VPKB) is een vereniging van drie verschillende religieuze genootschappen, namelijk de zogenaamde ‘Protestantse Kerk van België’, de ‘Hervormde Kerk van België’ en de ‘Kring van de Belgische Gereformeerde Kerken’. Tijdens een forumavond op donderdag, 1 december 2016, las ds. Steven H. Fuite, de voorman van de ‘Verenigde Protestantse Kerk in België’, een opvallende verklaring voor. Hij nam daarin afstand van die uitspraken van Maarten Luther, die men gerust als anti-joods kan beschouwen. “Wij kunnen en willen als Verenigde Protestantse Kerk in België echter het begin van de Reformatie niet gedenken, zonder niet tegelijk ook een zeer kwalijke zijde in herinnering te brengen. Wij doelen daarmee op bepaalde uitlatingen van Luther over joden, zoals bijvoorbeeld opgetekend in zijn geschrift ‘Von den Juden und ihren Lügen’. Evenals in het verleden willen wij juist ook nu, aan de vooravond van 2017, deze uitspraken van Luther betreffende de joden opnieuw en nadrukkelijk afwijzen. Er heerst weliswaar wetenschappelijke discussie over de vraag of er al dan niet een causaal verband kan worden aangewezen tussen deze Lutherse uitlatingen en latere vormen van antisemitisme in protestantse middens, wij wensen ons klaar en helder te distantiëren van Luthers uitspraken”. En daarmee is voor ds. Steven H. Fuite de kous af. Of tenminste, dat hoopt hij toch. Zou het echter niet beter geweest zijn om niet alleen de anti-joodse uitspraken van Maarten Luther af te wijzen, maar meteen alle uitspraken van Luther?

Hoe dan ook zijn de uitspraken van ds. Steven H. Fuite over de ‘grote kerkhervormer’ Maarten Luther – op zijn zachtst gezegd – toch wel héél erg merkwaardig. Zonder blikken of blozen, wordt alles wat Luther over de joden gezegd heeft door ds. Steven H. Fuite van tafel geveegd. Toch wel kras om als Lutherse dominee de hele argumentatie van hun ‘kerkstichter’ zomaar naast zich neer te leggen. Misschien hebben de protestanten – althans publiekelijk – afstand genomen van het antisemitisme van Luther, maar over het antikatholicisme van Maarten Luther en zijn kwetsende en zeer beledigende uitspraken aangaande de Paus wordt door ds. Steven H. Fuite in alle talen gezwegen. Laat staan dat er excuses zouden komen voor de protestantse moordpartijen op de duizenden onschuldige Katholieken. Binnen de protestantse milieus wordt katholieken-bashing immers nog steeds met veel zorg gekoesterd, alsof het een protestantse ‘deugd’ betreft.

Maar ook deze uitspraak van ds. Steven H. Fuite valt op: “Er heerst weliswaar wetenschappelijke discussie over de vraag of er al dan niet een causaal verband kan worden aangewezen tussen deze Lutherse uitlatingen en latere vormen van antisemitisme in protestantse middens…” Wetenschappelijke discussie? Tracht ds. Steven H. Fuite hier de antisemitische uitspraken van Luther te minimaliseren? Het staat toch als een paal boven water, dat het antisemitisme van Luther de Duitse Lutheranen in het begin van de twintigste eeuw zeer ontvankelijk maakte voor de nationaal-socialistische propaganda. Naast het antisemitisme werd door de nationaal-socialistische propaganda ook het vermeende ‘Germaanse’ karakter van de reformatie sterk beklemtoond. Maarten Luther schreef: “Wat moeten wij protestanten nu doen met dit verworpen, verdoemde volk der joden? Ten eerste moet men hun synagogen of scholen in brand steken. Ten tweede ook hun huizen afbreken en verwoesten. Ten derde moet men hun al hun gebedenboeken en Talmoedleerboeken afnemen. Ten vierde moet men hun rabbijnen op straffe van de dood verbieden voortaan nog te onderwijzen. Ten vijfde moet men de joden het vrijgeleide geheel ontzeggen en hun een straatverbod geven. Ten zesde moet men hun het woekeren verbieden. Ten zevende moet men de jonge, sterke joden en jodinnen dorsvlegels, bijlen, houwelen, schoppen, spinrokkens en spinnewielen ter hand stellen en hen hun brood laten verdienen in het zweet huns aanschijns. Daarom nu en voor altijd: weg met hen.” Wat is dit nu voor een choquerende en wrede tekst? Het lijkt wel een interne memo van de SS als voorbereiding op de Kristallnacht in 1938 waar al deze dingen daadwerkelijk werden uitgevoerd.

Vanaf de reformatie tot de holocaust heeft ‘Von den Juden und ihren Lügen’ van Maarten Luther een grote invloed uitgeoefend op de houding van de protestanten tegenover de joden en ‘Von den Juden und ihren Lügen’ wordt zelfs beschouwd de blauwdruk voor de Kristallnacht. In Mein Kampf noemde Adolf Hitler Maarten Luther als één van de grootste Duitsers. Het nazi-plan voor de oprichting van een Duitse Staatskerk was gebaseerd op de ideeën van Maarten Luther. Het eerste fysieke geweld tegen joden kwam er trouwens in de nacht van 9 op 10 november 1938, tijdens de zogenoemde Kristallnacht, waarbij de Nazi’s joden vermoordden, winkelruiten vernielden, en honderden synagogen verbrandden, precies zoals Luther destijds had voorgesteld. In het boek van Daniel Johan Goldhagen, ‘Hitlers gewillige beulen’ schrijft deze: “Een vooraanstaande protestantse kerkleider, Martin Sasse, publiceerde een compendium van Maarten Luthers antisemitisch vitriool kort na de orgie van antisemitisch geweld in de Kristallnacht. In het voorwoord juichte hij het verbranden van synagogen toe, en de toepasselijkheid van juist die dag. Op 10 november 1938, op Luthers geboortedag, brandden de synagogen in Duitsland”. Op 17 december 1941 werd trouwens door zeven ‘Lutherse kerken’ een verklaring afgescheiden waarin adhesie werd betuigd met de maatregel om joden een gele ster te laten dragen.

Hoe zou ds. Steven H. Fuite zich met deze kennis nog ‘Luthers’ kunnen noemen? Hoe zou ds. Steven H. Fuite zich met deze kennis nog ‘Christen’ kunnen noemen? Is het niet des te schrijnender – nu het protestantisme en het nazisme ontmaskerd zijn – dat protestanten én vrijzinnigen – tegen beter weten in – de nazi-misdaden tégen de joden nog steeds in de schoenen van Paus Pius XII willen schuiven? Het is een ware schande, dat Jozef De Kesel de kathedraal uitleent aan de erfgenamen van oer-nazi Maarten Luther. Dat paus Franciscus – als vriend van de joden – zich ook nog met Luther inlaat, tart werkelijk alle verbeelding. Stop de schizofrenie!

Deel dit artikel:Share on Facebook7Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  A. G. Stinus

  (12 november 2017 - 21:36)

  … Laatst zag ik een documentaire over Maarten Luther. Wat een vulgariteiten en onjuistheden werden er verspreid door Luther en zijn aanhangers, over zowel de Joden, de katholieken als de paus.

  … De protestanten kunnen onmogelijk juist zitten met hun leer, want tussen de tijd dat Jezus op aarde rondliep en de opkomst van Luther hebben Jezus en zijn H. Geest wel degelijk de Kerk geleid, en kon men het heil verwerven. Elke fundamentele verandering van de leer was verkeerd. Bovendien : welk protestantisme verkies je ? Alleen in Amerika zijn er honderden verschillende protestantse kerken en kerkjes. Terwijl Christus ons vroeg naar eenheid te streven.

  Peter

  (13 november 2017 - 09:58)

  Beste Mathieu Albert,
  Ik weet niet waar u naar toe wilt met dit artikel. De protestanten in hun geheel staan zeer vijandig tegenover de Rooms Katholieke Kerk evenals de joden die sinds de oprichting van de RKK door de Goddelijke Stichter Jezus, geen enkele inspanning hebben gespaard om de Bruid van Christus en gezworen, met alle haat te dwarsbomen en af te breken. Deze protestantse vijand van de RKK en het Pausdom evenals de Katholieke staten, was een ideale gelegenheid voor deze joden om hen ruimschoots te spijzen met hun woekerfinanciën. Een “antisemitisme” (woord door hen gecreëerd) komt hen goed uit om de slachtofferrol in de geschiedenis te kunnen spelen, dat hun aardig is gelukt, om hun schandelijke praktijken te kunnen verbergen.
  U haalt een boek aan van de jood Daniel Johan Goldhagen, die de historische feiten, in hun voordeel gecreëerd, aanhalen die helemaal niet stroken met de werkelijke gang van de geschiedenis die zou moeten gebaseerd zijn op geschiedkundigen zich baserend op archiefdocumenten.
  Indien nu deze “prediker” Steven H. Fuite “officieel” afstand neemt van het “antisemitisme” is dat niet dan het bewijs van wat hierboven staat? We weten reeds lang dat de protestanten de joods woekeraars genegen zijn, dat is geen nieuw feit, zoals u hier blijkt aan te geven. Hoeveel waarschuwingen zijn er niet geschreven tegen de grootste vijand van de RKK door de Pauzen in de geschiedenis? Deze vijanden zijn nog steeds dezelfde als diezelfde die O.H. Jezus uit de Tempel heeft verdreven, vergeet dat maar niet.
  De ganse voorbije 2000 jaar hebben ze alle middelen aangewend om oorlogen te financieren en dusdanig nadien de naties onder hun despotisme te manipuleren.
  Het protestantisme is maar één van zovele instrumenten die ze tot dit éne doel aanwenden, namelijk de RKK met heet Pausdom en de Katholieke wereld totaal te vernietigen.
  Deze protestanten en vele anderen (zoals islam, getuigen van jehova, mormonen, humanisme, en vele anderen) zijn ruimschoots vertegenwoordigd in hun loges en krijgen alle middelen toegeschoven om het duivelse plan te bevorderen.
  Een juiste studie is vereist om al deze bolwerken in kaart te kunnen brengen om niet zomaar een verhaaltje op te hangen.
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

   Mathieu Albert

   (13 november 2017 - 22:06)

   Beste Peter, het punt dat ik wil maken is, dat de ‘Verenigde Protestantse Kerk in België’ niet alleen afvallig is van de Katholieke Kerk, maar dat ze zelfs hun Luther op cruciale punten afvallen. Meer zeg ik niet.

  Peter

  (13 november 2017 - 10:01)

  Beste Mathieu Albert,
  Benjamin Van Dyck, heeft hieromtrent op 10 november 2017op17:24 nog een goede uitleg gegeven.

  Cor Huizer

  (13 november 2017 - 13:26)

  Maar de VPKB is toch Calvijns en niet Luthers? Zoals in Nederland de Protestante Kerk Nederland (PKN) ook Calvinistisch is en niet Luthers?

   Mathieu Albert

   (13 november 2017 - 22:35)

   Protestantse Kerk van België = evangelisch-luthers en methodistisch

   Hervormde Kerk van België = calvinistisch

   Kring van de Belgische Gereformeerde Kerken = calvinistisch

    Jan

    (14 november 2017 - 03:10)

    Calvijn had in werkelijkheid een Franse naam, namelijk Cauin. Spreek dat eens op zijn Frans uit. Juist. Cohen, een jood dus. Er zit daadwerkelijk een Jood achter het protestantse complot tegen de Katholieke Kerk.

    THE NAMELESS WAR
    by Captain Archibald H. Maule Ramsay
    https://ia600500.us.archive.org/9/items/TheNamelessWar_105/TheNamelessWar.pdf
    Pagina 8

     Rinze

     (14 november 2017 - 16:47)

     Calvijn was geen jood, althans er is geen enkele aanleiding om dat te veronderstellen. De link die je geeft stelt dat zelfs niet een. Er staat dat de naam Cauvin “possibly” van “Cohen” zou komen. Een grond die je daarvoor zou kunnen bedenken is dat een en ander in het Frans ongeveer hetzelfde klinkt. Dat is geen sterk argument, natuurlijk. Elders komen we wel tegen dat Calvijn (van hetgelatiniseerde Calvinus) zijn naam In Geneve zelf zijn nog als Cohen zou hebben geschreven. Daarvoor is geen bewijs, en dat zou ook vreemd zijn, aangezien Cauvin’s vader ook al (aantoonbaar) Cauvin heette. Verder is Cauvin in Calvijns geboortestreek een veel voorkomende naam. Ook deed Calvijn niet onder voor Luther in antisemitisme in zijn geschriften. De katholieke antisemiet Édouard Drumont (1844-1917) maakt er in zijn uitgebreide ‘La France Juive: Essai d’Histoire Contemporaine’ al was het in zijn kraam van pas gekomen danook geen melding van. Dus houd u bij de feiten!

      Benjamin Van Dyck

      (14 november 2017 - 19:50)

      ☩JMJ☩

      Het is wel “Cauin” dat in de link staat door Jan geplaatst, en niet “Cauvin”. Wanneer men “Cauin” op zijn Frans uitspreekt, dan klinkt dat identiek hetzelfde als “Cohen” op zijn Frans uitgesproken. Dat is niet conclusief, maar wel een niet te verwaarlozen detail indien het waar is dat hij zijn naam op die manier schreef. Of Calvijn van Hebreeuws ras geweest is weet ik niet, gezien ik die zaak niet met diepgang bestudeerd heb, maar hij was in ieder geval wel de dienaar van de Hebreeërs, als één van de hoofdfiguren in de Protestantse revolte die een Joodse creatie was. Het is vooral dat feit dat men niet uit het oog mag verliezen.

     Jules van Rooyen

     (14 november 2017 - 23:37)

     Over Calvijn gesproken, hij staat inderdaad te boek als joods, beste Jan, laat je niet van de wijs brengen. Bij captain Ramsay, is dat vermeld. Maar veel belangrijker, Maurice Pinay, pseudoniem voor de pater SJ, agent van kardinaal Ottaviani, vermeld de joodse roots van Calvijn, evenals die van Arius, Jean Huss, Karl Marx, in zijn boek “2000 ans de complot contre l’Eglise, deel I, blz. 314. Ook andere bronnen bevestigen dit gegeven, evenals de joodse roots van Zwingli. Calvijn heeft tijdens zijn geestelijke terreur jaren in Genève ook dissidente volgelingen laten ombrengen. Zijn joodse roots blijken ook uit zijn interesse in de geldhandel en het maximeren van de rente tot 7%, en voorts, beste Jan, het afwijzen van iedere autoriteit tussen God en de gelovige. Luther heeft dit laatste overgenomen van zijn joodse leermeesters.

  willy

  (13 november 2017 - 13:29)

  Dat is nog eens goed nieuws . Luther was niet alleen een antisemiet maar ook nog een Jodenhater met alle gevolgen.

  Jules van Rooyen

  (13 november 2017 - 13:56)

  Het lijkt mij niet verstandig, beste Mathieu A., om dit artikel zo te plaatsen, om de gebeurtenissen uit het verleden, in de context te plaatsen van eeuwen later. Dat geeft altijd een vertekend beeld. De enige vaststaande gegevens die wel voor eeuwig vastliggen, zijn de Openbaring van het Nieuwe Testament (NT), de Overlevering met de uitspraken van Concilies en Pausen, en de Traditie, gevoed door de liturgie en het Heilig Misoffer van altijd. Christus joeg met de zweep, de geldhandelaren uit de tempel, een vorm van geweld in de zelfverdediging. Het aanwenden van geweld vergt voorzichtigheid. Het aanwenden van geweld is altijd geoorloofd, in de rol van zelfverdediging. Geweld is af te wijzen, behalve als het zelfverdediging betreft. De progroms in Europa, waren altijd het gevolg van misbruik, woeker, afpersing, uitbuiting, bedrog, chantage en moord, door joodse bevolkingsgroepen. Als het de spuigaten uitliep, dan kwam de bevolking in actie. Geen enkele Europese stad van enige importantie, of land, of volk, ontsnapte aan dit drama. Bv., in 1444, joeg Amsterdam alle joden de stad uit. Maar na de Reformatie van Luther (+1546), keerden ze terug, omdat land en stad protestant geworden waren, evenals Hamburg. Bisschoppen hebben vaak getracht geweld tegen de joden tegen te houden, maar meestal tevergeefs, niet opgewassen tegen de diepe, en terechte volkswoede.
  De talmud joden zijn er nu in geslaagd om de zwarte Piet bij de niet-joden te leggen, terwijl de oorzaak van de ellende ligt bij diezelfde talmud bankiers en politici, verantwoordelijk voor twee wereldoorlogen, en alle crises en revoluties en oorlogen daarvoor, sinds 1789, de FR revolutie. Deze revolutie gaf hen gelijke burgerrechten, in sep. 1792. Toen startte de ellende, de FR terreur en de moord op de FR koning volgde enkele maanden later.

   Yukio

   (13 november 2017 - 16:21)

   Uitdrijvingen van joden vonden al ruim voor Christus plaats, o.a. in 250 vC in Cartago, en in 415 in Alexandrië.

   Benjamin Van Dyck

   (13 november 2017 - 17:56)

   ☩JMJ☩

   Wanneer een volk na lang uitgeperst te zijn geweest, en na lang onder het slavenjuk gezwoegd te hebben, door krijgt dat het door Juda voor de zot gehouden wordt, dan dreigt het gevaar dat het volk door blinde woede in allerlei excessen valt. Achteraf exploiteren de Joden dat dan ook ten volste om hun discours van slachtofferrol te voeden. In Polen is de bevolking nu meer en meer de Joodse invloed over de Europese Unie gewaar aan het worden, en het is nu belangrijk dat men zeer goed in het oog houdt dat het groeiend verzet niet ontaardt tot uitspattingen van blinde razernij. Nuchter, rationeel, maar krachtdadig op Katholieke moraal gegrondvest verzet is de enige weg om in actie te komen tegen de Joodse schaduwheerschappij. Het is ook belangrijk om vooral de leidende oligarchen te viseren, met de Rothschilds aan de top, maar ook inclusief de Goldmans, de Sachs, in Amerika de Rockefellers en George Soros, en noem maar op.

    Jan

    (14 november 2017 - 02:57)

    De Katholieke traditie heeft altijd duidelijk gemaakt dat Joden geen rol mogen hebben in:
    1. de financien
    2. het bestuur
    3. het onderwijs

    Sowieso mogen Joden nooit in een machtspositie geraken, waarin ze zeggenschap krijgen over Christenen.

    Hier staat tegenover dat Christenen Joden niet met geweld mogen bekeren en ook niet mogen doden.

     Benjamin Van Dyck

     (14 november 2017 - 12:32)

     ☩JMJ☩

     Citaat: “Hier staat tegenover dat Christenen Joden niet met geweld mogen bekeren en ook niet mogen doden.”

     Uiteraard zijn moordpartijen tegen de Joden en gedwongen doopsels verboden. Doch, voor die satanisten die kinderen misbruiken en ritueel vermoorden moet van staatswege de doodstraf gelden, zoals dat voor alle onderdanen moet gelden. Het feit dat de doodstraf hier opgeheven is, terwijl aan de andere kant moordpraktijken aanvaard, aangemoedigd en gefomenteerd worden, toont de barbaarsheid aan waartoe Europa verworden is.

     Volgende maand is het bij de Vrijmetselaars weer Winterzonnewende. Dat diegenen die kinderen hebben hen dus goed in het oog houden opdat zij niet ontvoerd worden. In de voorbije maand juni dit jaar, bij de Vrijmetselaars de maand van Zomerzonnewende, waren er ‘toevallig’ mannen aan het rondrijden om pogingen tot abductie te wagen. Zij rijden blijkbaar rond in witte busjes. Opgepast dus.

      Jan

      (14 november 2017 - 19:25)

      Ik heb alleen maar de officiele positie van de Katholieke Kerk weergegeven zoals deze in de loop der geschiedenis is ontstaan, maar ik begrijp de volkswoede n.a.v. ondraaglijke misdaden zeer goed, dus ik ben het 100% met je eens, beste Benjamin!

      Peter

      (14 november 2017 - 23:37)

      Heel juist Benjamin en ik zou hierover nog veel meer kunnen aanhalen, maar dat ga ik nu niet doen.

      Karel ende Elegast

      (14 november 2017 - 23:51)

      Goede repliek en helemaal waar. Kinderen zijn niet veilig wanneer vrijmetselaars het jachtseizoen op kinderen openen.

      Benjamin Van Dyck

      (15 november 2017 - 14:40)

      ☩JMJ☩

      Er valt inderdaad nog veel over te zeggen. Er staat een veelvuldigheid aan documentatie op het internet over hetgeen er allemaal gebeurt achter de façade, binnen de machtskringen. Ook worden documentaires die vroeger verdrukt werden voor uitzending heden op het internet gezet. De bewijzen voor het bestaan van een internationaal pedo-satanistisch netwerk zijn openbaar; er wordt alleen niets gedaan om dat netwerk te verbrijzelen. Toen de spanningen omtrent de knecht, Marc Dutroux, op hun hoogst liepen, was er bijna sprake van een quasi insurrectionele toestand in België; maar de mediacampagne tegen Regina Louf heeft de bevolking terug in slaap gesust met de leugen dat de zaak Dutroux om een ‘eenzame wolf’ ging die op eigen initiatief gehandeld had.

      Toch weer ‘toevallig’ dat de kompaan van Dutroux, Bernard Weinstein, een Jood was, niet? Ik vraag mij af of Harvey Weinstein, de Hollywoodse Jood die sinds kort in opspraak gekomen is om zijn perversiteiten, op één of andere manier geen familie is van die Bernard.

     Benjamin Van Dyck

     (15 november 2017 - 11:24)

     ☩JMJ☩

     Zeker, Jan; uw weergave is de traditionele positie van de Kerk, en ik ben het daar ook volledig mee eens. Mijn reactie was, voor alle duidelijkheid, geen aanval op hetgeen u zei, maar slechts een belichting van het feit dat kinderverkrachting en moord (zeker in de context van ritueel satanisme) voor iedereen strafbaar moet zijn met de dood, zonder aanzien des persoons, of de dader nu een Jood is of een ethnische Europeaan. De geëxprimeerde positie van de Kerk geldt natuurlijk voor de Joden als volk collectief, en was niet gericht op specifieke daders van specifieke misdaden, die eenvoudigweg onder het breder strafrecht vallen.

     Mijn laatste zin, “Opgepast dus”, was niet op uw reactie gericht, maar als waarschuwing voor mogelijke lezers dat zij vooral in deze tijd van het jaar hun kroost in het oog moeten houden. In de maand juni van dit jaar werd er daadwerkelijk over een toename van ontvoeringspogingen verslaggegeven, hetgeen personen inhield die in busjes rondreden om kinderen mee te lokken. In scholen werden er extra maatregelen getroffen om schoolkinderen te beschermen. Wat er zoals voorspelbaar in de media niet bij gezegd werd was dat juni de maand van de judeo-maçonnieke Zonnewende is, en dat er in maçonnieke kringen dan mensenoffers plaatsvinden aan de afgoden van de loges met geprivilegieerde staatsbescherming zodat de politie en het rechtssysteem er niets tegen doen (hoogstens wordt er voetvolk gearresteerd; wat daarboven zetelt wordt als onschendbaar behandeld). Men spreekt dan op internationaal vlak. Wanneer men publiekelijk toegankelijke documentatie nagaat over hoeveel kinderen er verdwijnen zonder ooit wedergevonden te worden, dan moet men echt in een valse realiteit leven om niet in te zien dat het hier over een wijdverbreid internationaal netwerk gaat. De doofpotterij van de zaak Dutroux blijft een zwaar relevant onderwerp, en mag niet in de vergetelheidsput geduwd worden.

     In Frankrijk werd zopas een meerderjarige vent, die een elfjarig kind onteerd had, door een rechter ongestraft gelaten omdat het kind zich niet actief verzet had tegen de pervert. Dit toont aan wat voor zieke geesten het bewind voeren in Europa. Politici en rechters met hopen, maar het recht is geweken van de lippen van het Aenea dat onze vaderen opgebouwd hebben. Krapuul dat de kogel verdient wordt zorgvuldig geselecteerd ter begunstiging. O wee, echter, als iemand iets doet wat goed en nobel is; die wordt afgestraft; of als hij te gevaarlijk is, ‘gezelfmoordt’.

      Peter

      (15 november 2017 - 14:20)

      Beste Benjamin, we leven in de open cultuur van de dood en dit op alle vlakken. De wereld is nog nooit zo duister geweest.
      Op gerechtigheid van deze maatschappij met al zijn afschuwelijke structuren, kunnen wij niet rekenen.
      Ik walg van deze maatschappij, maar smeek de Heer om medelijden te hebben met één ieder. Het is daarom dat ik alleen op dit forum kom, om af en toe een paar woorden te kunnen lezen die mij laten weten dat ik niet alleen ben.
      Al het overige op internet vermijd ik, omdat het me zoveel pijn doet dat als ik zie en voel hoezeer ze mijn Lieve Jezus en mijn Lieve Mama Maria beledigen. Ja, ik voel de droefheid van het H. Hart van Jezus en geloof me, ik ween dikwijls bittere tranen en ik kan je niet uitdrukken hoeveel pijn ik dan in mijn hart voel.
      O mijn God wees ons toch barmhartig en genadig !
      Laus tibi Christi +
      Ave Maria +

      Jan

      (16 november 2017 - 04:44)

      Akkoord, Benjamin. Hier geen misverstand over uw goede intenties. Overigens blijken vaak juist de hooggeplaatsten in het politie- en rechtssysteem leden te zijn van de vrijmetselarij zoals de kindermisbruikzaak in Noorwegen van eind vorig jaar nog eens duidelijk maakt. Die is natuurlijk verzwegen door de MSM. Uw pertinente weigering de Dutroux-zaak in de vergetelheidsput te laten duwen is lovenswaardig. Zelf heb ik het gevoel dat daarover nog niet het laatste woord is gezegd.

   Mathieu Albert

   (13 november 2017 - 22:57)

   Sicut Judaeis (Nederlands: ‘Zoals de Joden’) was een pauselijke bul, uitgevaardigd in 1120 door Paus Calixtus II, die bedoeld was om Joden te beschermen als gevolg van de slachting van Joden na de Eerste Kruistocht. In deze bul werden de rechten en het recht op bezit erkend en verbood zij Christenen om joden onder dwang te laten bekeren. Iedereen die zich hieraan schuldig zou maken zou worden geëxcommuniceerd.

   Het probleem is echter, dat de protestantse prinsen (net zoals de Katholieke prinsen overigens) zich ook met woeker hebben ingelaten.

  Jan

  (14 november 2017 - 02:49)

  Het volgende wordt gegeven PUUR TER INFORMATIE.

  Wat te doen met de Joden? In Von den Juden und ihren Lügen adviseert Maarten Luther:

  First to set fire to their synagogues or schools and to bury and cover with dirt whatever will not burn, so that no man will ever again see a stone or cinder of them. This is to be done in honor of our Lord and of Christendom, so that God might see that we are Christians, and do not condone or knowingly tolerate such public lying, cursing, and blaspheming of his Son and of his Christians. For whatever we tolerated in the past unknowingly – and I myself was unaware of it – will be pardoned by God.

  Second, I advise that their houses also be razed and destroyed. For they pursue in them the same aims as in their synagogues. Instead they might be lodged under a roof or in a barn, like the gypsies. This will bring home to them that they are not masters in our country, as they boast, but that they are living in exile and in captivity, as they incessantly wail and lament about us before God.

  Third, I advise that all their prayer books and Talmudic writings, in which such idolatry, lies, cursing and blasphemy are taught, be taken from them.

  Fourth, I advise that their rabbis be forbidden to teach henceforth on pain of loss of life and limb. For they have justly forfeited the right to such an office by holding the poor Jews captive with the saying of Moses. They wantonly employ the poor people’s obedience contrary to the law of the Lord and infuse them with this poison, cursing, and blasphemy.

  Fifth, I advise that safe-conduct on the highways be abolished completely for the Jews. For they have no business in the countryside, since they are not lords, officials, tradesmen, or the like. Let they stay at home.

  Sixth, I advise that usury be prohibited to them, and that all cash and treasure of silver and gold be taken from them and put aside for safekeeping.

  Seventh, I commend putting a flail, an ax, a hoe, a spade, a distaff, or a spindle into the hands of young, strong Jews and Jewesses and letting them earn their bread in the sweat of their brow, as was imposed on the children of Adam. For it is not fitting that they should let us accursed Goyim toil in the sweat of our faces while they, the holy people, idle away their time behind the stove, feasting and farting, and on top of all, boasting blasphemously of their lordship over the Christians by means of our sweat. Burn down their synagogues, forbid all that I enumerated earlier, force them to work, and deal harshly with them, as Moses did in the wilderness, slaying three thousand lest the whole people perish. They surely do not know what they are doing; moreover, as people possessed, they do not wish to know it, hear it, or learn it. There it would be wrong to be merciful and confirm them in their conduct. If this does not help we must drive them out like mad dogs, so that we do not become partakers of their abominable blasphemy and all their other vices and thus merit God’s wrath and be damned with them. I have done my duty. Now let
  everyone see to his. I am exonerated.”

   Peter

   (14 november 2017 - 23:55)

   Beste Jan,
   Ja, dat is zuivere haat.
   Hoe kun je nu haat met haat verdrijven? Neen, alleen de oprechte liefde zal de haat verdrijven. Hoe kun je iemand tot inkeer brengen door geweld en haat uit een zogezegd voorwendsel dat men hiermee God een dienst bewijst?
   Absurt!
   Maar als de “reformateur” een zulke haat koesterde, dan is het toch niet moeilijk te begrijpen dat alles wat hij aanhaalt ook verwerpelijk is.
   Jezus heeft toch gezegd: ” …maar Ik zeg u, bemin uw vijanden.” Juist daarom. Dan zullen diegenen die u haten zich vragen stellen, van waarom slaat hij niet terug? De haat zal uitdoven.
   Zelfverdediging is een ander verhaal natuurlijk. Zelfverdediging is geen haat, maar een plicht tegenover uw familie, vrouw en kinderen. Alleen in geval van doodsgevaar.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

    Jan

    (16 november 2017 - 04:53)

    Dit is niet mijn persoonlijke mening, maar slechts een weergave van wat Luther heeft geschreven. Ik demonstreer de hypocrisie van de protestanten, die nu eens kiezen wat hun bevalt en dan weer verwerpen wat hun niet bevalt. Dit alles op geleide van hun individuele gevoel, dat niet noodzakelijkerwijs een goede leidsman is.

    Mijn mening valt samen met de officiele positie van de Kerk, die ik hierboven heb weergegeven. Dat is de juiste manier om de Christus-hatende krachten in ons midden in te dammen.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *