Een “oecumenische mis” is onmogelijk, zegt de Duitse Kardinaal Woelki

Kardinaal Woelki van Keulen tijdens de begrafenis van Kardinaal Meisner in de Dom van Keulen, Duitsland, 15 juli 2017. (CNS photo/Sascha Steinbach, EPA)

Kardinaal Woelki zegt dat er “geen basis is” voor een dergelijke eredienst, aangezien Katholieken en protestanten het niet eens zijn over de Eucharistie.

Katholieken en protestanten hebben niet genoeg gemeen om een zogenaamde “oecumenische mis” te vieren, heeft een Duitse Kardinaal gezegd.

Kardinaal Rainer Maria Woelki van Keulen zei dat er “geen basis” is voor een dergelijke eredienst, omwille van het feit dat de denominaties “het niet eens zijn over de centrale kwesties” met betrekking tot de Eucharistie.

De Kardinaal legde in de ‘Kölner Express’ uit dat voor Katholieken de Eucharistie niet alleen een gewone maaltijd is; het is het ware lichaam en bloed van Christus in de getransubstantieerde gaven van brood en wijn. Protestanten hebben dit begrip niet.

De ‘Werkelijke Tegenwoordigheid’ is een “onherroepbare zekerheid” voor Katholieken, zei hij. Zolang deze verschillen bestaan, kan er geen “gemeenschappelijk avondmaal” zijn.

De opmerkingen van Kardinaal Woelki komen naar aanleiding van de in de media circulerende geruchten, dat bevoegde functionarissen van het Vaticaan in het geheim een “oecumenische mis” aan het maken zijn die Katholieken en protestanten samen kunnen vieren.

‘The Australian’ berichtte dat het Vaticaan het niet wou ontkennen, hoewel een naamloze bron zei dat ze de geruchten niet geloofden, eraan toevoegden dat het voor Katholieken onmogelijk zou zijn om de communie te ontvangen in een dergelijke dienst.

Deze mis zou vermoedelijk gebeden, bijbellezingen en een gemeenschappelijke communie omvatten, maar de Katholieke en protestantse geestelijkheid zou de consecratiewoorden in stilte bidden, aldus de krant.

In een artikel voor ‘First Things’ bracht Marco Tosatti het vooruitzicht op een dergelijke mis. “Hoewel nooit officieel aangekondigd, heeft een commissie die rechtstreeks aan paus Franciscus rapporteert al enige tijd aan deze liturgie gewerkt”, beweerde hij.

“Weldegelijk, valt dit onderwerp onder de jurisdictie van de ‘Congregatie voor de Goddelijke Eredienst’, maar Kardinaal Sarah (de prefect van de Congregatie) werd niet officieel op de hoogte gebracht van het bestaan van deze commissie.

“Volgens goede bronnen is de secretaris van Sarah, Arthur Roche – die tegenovergestelde posities inneemt als die van Benedictus XVI en Sarah – betrokken, evenals Piero Marini.”

Bron: Catholic Herald; An ‘ecumenical Mass’ is impossible, says German cardinal
Vertaling: Dries Goethals voor Katholiekforum.net
Deel dit artikel:Share on Facebook21Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Dries Goethals Author

Naast voorzitter van het Katholiek Forum, is Dries Goethals de voorman van de anti-cultuurmarxistische vereniging Pro Familia (www.profamilia.nl) en verantwoordelijke van de landelijke tak van de internationale pro-life-organisatie Helpers of God's Precious Infants (www.helpers.be).

Comments

  Hendrik

  (7 november 2017 - 11:17)

  Beste Dries,
  wat zegt de inhoud van dit stuk ons? Aan de ene kant de correcte vaststelling door de aartsbisschop dat het gewoon onmogelijk is. Wat voor show men ook zou opvoeren; katholieken zullen weten dat ze niet het Misoffer bijwonen.

  Maar dán de mededeling: “=“Volgens goede bronnen is de secretaris van Sarah, Arthur Roche – die tegenovergestelde posities inneemt als die van Benedictus XVI en Sarah – betrokken, evenals Piero Marini.”

  Moeten we nu nerveus worden of kunnen we Mgr Sarah dit gedoe wel toevertrouwen? Ik vertrouw Sarah. Meer nog dan die verhulde bronnen.

  En als het toch anders loopt, dan kúnnen we niet meer naar de Mis (of elders wél).

   Benjamin Van Dyck

   (7 november 2017 - 14:14)

   ☩JMJ☩

   Indien er een Misritus voor eucumenicalistische inter-communie komt, dan zal Kardinaal Sarah zich daar waarschijnlijk niet bij neerleggen, gezien zijn bekende standpunten. Maar zoals wij echter met “Magnum Principium” hebben gezien, gebruikt Paus Franciscus de Secretaris van de Congregatie waar Kardinaal Sarah de Prefect van is, Aartsbisschop Arthur Roche, om de Kardinaal Prefect te omzeilen. Dat is de typische werkwijze van de huidige Paus om zijn boze plannen uit te voeren.

   De Novus Ordo Ritus is gedoemd om zichzelf te vernietigen. Hoe meer er geknoeid wordt op liturgisch domein, des te meer zullen Katholieken die hun Geloof ernstig nemen wederom exclusief naar de Romeinse Mis (“tridentijnse Mis”) beginnen gaan; en wanneer dan de implosie van de Novus Ordo Ritus compleet zal zijn, dan zal van daaruit de heropbouw van het kerkelijk leven moeten ontluiken gelijk een nieuw Cluny. Wij zien daar reeds de prille beginselen van in de zich op langzame maar gestadige wijze vermenigvuldigende kloosters die terugkeren naar de traditionele liturgische en kloosterlijke praxis, en die, wanneer de dageraad van een nieuw elan zal aanbreken, als geestelijke centra zullen moeten fungeren in een grootschalige kerkelijke hernieuwing volgens de apostolische geest.

   Ik denk dat de Kerk zich in de laatste fasen van de post-conciliaire storm bevindt, die zeer turbulent zijn, maar die terstond zullen verdwijnen wanneer de Heer van de Kerk, van het Barque van Petrus, de storm zal bedwingen met Zijn gezagvol woord. Moge de Eucharistische Moeder, Maria, voor het Rijk van God op aarde intercederen.

  willy

  (7 november 2017 - 15:36)

  het is inderdaad niet mogelijk ! We hebben gewoon niet genoeg gemeen . Zo erkennen de meeste protestanten niet de verdiensten van de H. Maagd en een wees gegroet is volgens hen niet bijbels . Dus valse oecumene is een gevaarlijke evolutie!

  Peter

  (7 november 2017 - 16:15)

  De gruwel van de ontheiliging, waarover de Profeet Daniël spreekt, is een feit dat gaat gebeuren. De geschriften, die waarachtig zijn, moeten vervuld worden. Het is dus een feit dat die gruwelmis er komt. Hoe, door wie en wanneer? Doet er in feite niet toe.
  Wat er wel in acht moet genomen worden is, dat wanneer het wordt opgedrongen door Rome, om deze gruwel uit te voeren in de parochies, om zoveel mogelijk de nog zielen ervan te overtuigen om deze gruwel niet bij te wonen.
  Dit gaat uiteraard heel moeilijk zijn, want indien men lauw is, aanvaard men gemakkelijk deze stroperige onzin en merken deze zielen het niet op, integendeel zelf.
  Daarom zegt ook Jezus; “Omdat ge nog warm noch koud zijt, spuw Ik u uit.” en “Dat uw ja een ja weze en uw neen een neen.” Gebed en offers zijn hiervoor nodig om zoveel mogelijk zielen tot bekering te kunnen brengen. .
  Deze gruweldienst zal in alle media worden afgekondigd en dan zal de wereldkerk zijn plechtige intrede doen in de wereld. Het zal een gejubel zijn voor velen maar voor de rechtvaardigen een tijd van verwoesting.
  Waarom is het belangrijk om deze gruwel af te kondigen? Omdat dit de schijn zal geven van de ultieme overwinning.
  Welke overwinning? De overwinning van Satan op het allerheiligste Offer van het Altaar.
  Satan heeft op verschillende manieren geprobeerd het Allerheiligste Offer van onze Heer Jezus Christus op Calvarie te verhinderen, maar dat is hem niet gelukt. Dan heeft Satan de Kerk aangevallen 2.000 jaar lang en op verschillende manieren de Kerk van Christus te vernietigen, door het schisma van 1054, door de reformatie van Luther en anderen, en de schapen te scheiden van hun Herder.
  Uiteindelijk, is het Satan gelukt om zich in de rangen van de Kerk te vestigen en de leer van de Kerk geleidelijk aan te veranderen door middel van het V2 Concilie en alzo de Sacramenten en de leer te veranderen die het gezin en het priesterschap (de twee peilers van de Kerk) rechtstreeks aan te vallen.
  Geen goede gezinnen, geen goede priesters.
  Zo is het Satan gelukt om de Opperherder te slaan om het uiteindelijke doel te bereiken.
  Het Allerheiligste Lichaam en Allerheiligst Kostbaar bloed van Jezus uit de Kerk te doen verdwijnen. Hij kent heel goed de waarde ervan en moesten de mensen die kennis hebben, zouden ze het verdedigen zelf met hun leven.
  Maar hij is de meester van de leugen en kan zich voordoen als een Engel van het licht.
  Door het schisma en de reformatie dacht Satan dat hij de K. Kerk de doodsteek had gebracht, maar helaas.
  Reeds door het schisma in de Kerk en de reformatie zijn er ontelbare zielen verloren gegaan en Satan wil nu de “genadeslag” toe brengen door de vernietiging van de Consecratie.
  Wanneer deze afkondiging er komt zullen jullie allen grote afschuwelijke veranderingen zien plaats vinden in de wereld (alsof het nog genoeg waren).
  Satan zal deze gruwel in de Kerk coördineren met de wereld, om de Antichrist te laten kronen in zijn rijk, dat kerk en wereld zal verenigen. Alle groten van de aarde zullen deze kroning plechtig bijwonen en zal worden uitgezonden over de ganse wereld.
  Maar wee de mensheid die dan zal buigen voor Satan. Wanneer de gruweldienst in de Kerk zal worden afgekondigd, zal Jezus de teller van Zijn Glorierijke Komst doen aftellen om al Zijn vijanden te verpletteren.
  Vrienden, laat dit niet zijn als een angstaanjagende boodschap, maar richt uw hoofd op naar de Hemel en zie hoe wij in de Allerheiligste Vlekkeloze Schoot van Maria zullen worden beschermd en gekoesterd. Ja, daar waar Zij haar Allerheiligste Zoon Jezus gekoesterd, bemind en beschermd heeft.
  Nu is het, het einde van de tijd waar het goede graan samen met het onkruid opgroeit, en weldra deze twee zullen gescheiden worden.
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

  Eric

  (8 november 2017 - 03:52)

  Wanneer men ziet met welk gemak zowel brave nog biddende christenen als oppervlakkige zondagschristenen alles aanvaarden wat hen door gemodernizeerde of zelfs gedemonizeerde priesters/predikanten wordt voorgeschoteld dan lijkt het eigenlijk logisch dat de ergst denkbare beproevingen zullen komen over allen, zowel over hen die innerlijk sluimerend of zelfs slapend door het leven gaan als over hen die hun innerlijke ogen naar de H.Harten van Jezus en Maria richten.
  Openbaringen.3:19.Ik bestraf en tuchtig al, die Ik liefheb. Doe dus uw best en bekeer u.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *