Vaticaanse Post vereert Maarten Luther

Vaticaan geeft Lutherse postzegel uit

Op 23 november 2017 zal de Ufficio Filatelico, de postdienst van het Vaticaan, een postzegel met een waarde van 1 euro in omloop brengen ‘ter ere’ van Maarten Luther en de herdenking van 500 jaar Reformatie. De afbeelding op de postzegel toont de gekruisigde Christus op de Calvarie. Links onder het kruis knielt Maarten Luther met de door hem in het Duits vertaalde én aan zijn eigen leer aangepaste bijbel. Rechts onder het kruis knielt Philipp Melanchthon, de theologische ‘rechterhand’ van Luther, met de ‘Augsburgse Belijdenis’, de zogenaamde ‘geloofsbelijdenis’ van de hervormingsbeweging. Op de achtergrond is de stad Wittenberg afgebeeld. Luther treedt hier in de plaats van de Heilige Maagd Maria en Melanchthon is de plaatsvervanger van de Heilige Johannes. Deze geschiedvervalsing is waarlijk satanisch en het is onmogelijk, dat paus Franciscus hier vooraf niet van op de hoogte is geweest.

De seksverslaafde en zelfmoordenaar Maarten Luther als ‘de eeuwige rebel’ was wel het omgekeerde van de Heilige Maagd Maria. Op 13 juni 1525 huwde Maarten Luther – die zestien jaar ouder was – met de uitgetreden non Katharina von Bora. De ex-monnik neemt de ex-non “in de eeuwige band van het huwelijk”, vegen hun voeten aan hun eeuwige kloostergeloften en leven voortaan in permanente staat van doodzonde. Samen nemen ze hun intrek in het voormalige Augustijnerklooster van Wittenberg – in de volksmond het ‘Zwarte Klooster’ genoemd. Het was een kolossaal pand, langgerekt, met nauwe cellen voor de monniken en slechts enkele grotere vertrekken voor de gezamenlijke maaltijden. In één van de cellen had Luther al die jaren gewoond. Daarvan zegt hij zelf: “Voordat ik trouwde, heb ik een jaar lang mijn bed niet opgemaakt, zodat het stro met mijn zweet doordrenkt was. Ik werkte keihard, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, en dan liet ik me doodmoe op mijn strozak vallen, zodat ik nergens meer iets van merkte”.

Maar, er is meer. De Vaticaanse Post heeft deze afbeelding niet zelf ontworpen, maar ‘geleend’ van de Lutheranen. Deze afbeelding is in zijn originele versie te bewonderen op de timpaan van het portaal van de slotkapel in Wittenberg waar Luther zogezegd zijn stellingen zou hebben aangebracht. Deze encaustische (was-)schildering werd in 1851 vervaardigd door kunstschilder August von Kloeber. Dat de Vaticaanse Post deze afbeelding overneemt en dus de Heilige Maagd Maria en de Heilige Johannes ook vervangen heeft door Luther en Melanchthon is een tekens des tijds. Het toont aan, dat bepaalde krachten binnen het Vaticaan, het discours van Luther en Melanchthon hebben overgenomen. Ook het Vaticaan predikt nu de Lutherse revolutie. Maar, de aflatenhandel waar Luther zo tegen fulmineerde, was een drogreden. Zijn uitvallen tegen de Paus waren een drogreden. Het fundamentele probleem met Luther is, dat hij niets ‘hervormd’ heeft, maar dat hij zich eenvoudigweg van de Kerk heeft afgescheurd, omdat hij het oneens was met de Katholieke Leer.

 

De ‘stellingendeur’ van de slotkerk in Wittenberg
Detail van de blasfemische afbeelding

Theologische rebellie leidt tot ketterij, schisma, afvalligheid en eindigt in de hel. Het was de bedoeling van Luther om een nieuwe ‘kerk’ te stichten en de Duitse adel heeft de drogredenen van Luther gebruikt om de goederen van de Katholieke Kerk op een ‘legale’ manier te roven. Het was geen theologisch dispuut, maar een plunderactie. Luther stichtte een nieuwe ‘kerk’ en dat is de boodschap die deze wandschildering op de timpaan van het portaal van de slotkapel in Wittenberg verbeeldt. Het historische feit van Maria en Johannes aan de voet van het kruis wordt weggegumd en vervangen door een fake Luther onder het kruis. Dit moet dan de stichting van nieuwe Lutherse ‘kerk’ voorstellen. Vijftienhonderd jaar na de feiten hebben de Lutheranen de gewijde geschiedenis vervalst. En die vervalsing krijgt nu blijkbaar ook de pauselikke goedkeuring. Niemand kan dan nog ontkennen, dat de mannetjes die het Tweede Vaticaans Concilie in het verborgene runden er ook op uit waren om een nieuwe ‘kerk’ te stichten, enkel en alleen omdat ‘men’ niet akkoord ging met de Geopenbaarde Leer van de Katholieke Kerk. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat wanneer men rebelleert tégen God, dan men dan ook niet te beroerd is om zich op gelijke voet te stellen met de Moeder van God. De twee afvallige heren ‘aan de voet van het kruis’ hebben de protestantse beweging opgestart en zij hebben de Katholieke Mariologie gedefinieerd als “afgoderij”. Is het dan niet een beetje zorgwekkend, dat de Vaticaanse Post én paus Franciscus deze visie blijkbaar ook zijn toegedaan?

Deel dit artikel:Share on Facebook12Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  Bart

  (5 november 2017 - 21:39)

  Bedankt. Kort en krachtig artikel. Inderdaad “een beetje” zorgwekkend. Misschien niet zo verstandig van mezelf maar ik maak me al een hele tijd heel veel zorgen. Eerst de toelating van overspelplegers tot de communie en wie weet straks de ontkrachting van Humanae Vitae, beiden feitelijk als aanval op de Eucharistie. Dan de oecumenische “mis” en de satanische cirkel is rond.

   Benjamin Van Dyck

   (6 november 2017 - 01:36)

   ☩JMJ☩

   Katholieken moeten eenvoudigweg blijven geloven en doen wat de Kerk altijd geloofd en gedaan heeft, want er bestaat geen enkel gezag op aarde dat het recht heeft om de Goddelijke Openbaring te veranderen. Bovendien zullen de vijanden van de Kerk, van binnen en van buiten, er nimmer in slagen om haar te vernietigen. Waar Nero en Diocletianus gefaald hebben, zullen een weerspannige Paus en door de wereld gekochte Bisschoppen volstrekt niet slagen.

   Het verlies van de eeuwige zielen moet echter groot zijn in deze dagen van morele omwenteling en geloofsverval. Reeds honderd jaren geleden kloeg de Maagd van Fatima dat zielen gelijk bladeren in het hellevuur vielen. Doch, volgens mij heeft de prevaricatie heden een climax bereikt, en gaat er een imposant keren van het tij geschieden in de nabije toekomst.

  Peter

  (6 november 2017 - 01:15)

  Ik weet niet, maar ik stel mij de vraag waarom er zovele misdaden tegen het geloof zijn en er zo weinig wordt van gesproken in de kerken, zelfs in traditionele kringen. Misschien valse nederigheid?
  Het is toch heilzaam om anderen te verwittigen dat ze op verkeerde weg zijn en dat het, als ze niet veranderen, voor hen de eeuwige catastrofe zal zijn. Duizend atoombommen betekenen hier niets tegenover de eeuwige hel.
  Zijn er dan zovele breindood? Is het misschien daarom dat Jezus zei: “Zal Ik nog geloof vinden op aarde bij Mijn terugkomst?” Zeker!
  Ach ja, de vijand van de Ene Heilige Rooms Katholieke en Apostolische Kerk heeft vele werktuigen, maar wij hebben de grootste. Onze Allerheiligste Moeder Maria, de schrik der duivelen.
  Haar onbevlekt Hart zal binnenkort zegevieren zodat Jezus Zijn Koningschap zal aanvaarden en dan is alles weer nieuw.
  Hebben wij dan ook ondertussen goede hoop en goede moed.
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

   Eric

   (6 november 2017 - 02:12)

   Beste Peter,
   -bij de traditionele katholieken die de moeite doen om de Tridentijnse H.Mis te kunnen bijwonen kan men niet vrijuit spreken over profeten. Sommigen aanvaarden enkele profeten, anderen in het geheel geen, en slechts zeer weinigen lezen veel profeten. En ik durf hier nu niet eens alle reacties weer te geven!
   – bij de moderne parochianan in mijn parochie mag men wel vriendelijk trachten uit te leggen dat het nieuwe OnzeVader niet bijbels is en dat de moderne mis zeer respectloos is, maar dan krijg je te horen dat zij liever naar de priester en/of de bisschop luisteren. Verdere uitleg willen ze eenvoudig niet aanhoren, niemand van hen.
   Jij gebruikt het woord breindood, tsja, daar lijkt het wel op.
   – Profeten zijn overal een erg gedicrimineerde soort mensen.

  willy

  (6 november 2017 - 14:58)

  Wat heeft dan nu nog met Katholiek te maken, niets toch ? Maar dit is de moderne kerk in opmars !!

  A. G. Stinus

  (6 november 2017 - 17:54)

  … Ik zag recent een documentaire over M. Luther. Triestige vent en antisemiet. Men moet hem niet eren, en zeker niet in de katholieke Kerk. Door misbruiken in de Kerk te willen bestrijden heeft hij met het badwater ook het kind weggegooid.

  … Dat Luther zich zou gezelfmoord hebben is hoogstwaarschijnlijk een fabeltje, in vroeger tijden uitgevonden door katholieken die de waarheid een duwtje gaven om Luther nog zwarter te maken. Maar men moet zich aan de waarheid houden.

   Peter

   (6 november 2017 - 19:47)

   Dat Luther zich verhangen heeft is geen fabeltje, hoor.
   Zoals de eerste Judas zich in wanhoop verhangen heeft, heeft de tweede “Judas” met name Luther zich ook verhangen. Echter is het pas veel later achterhaald.

  Hendrik

  (6 november 2017 - 21:09)

  Peter, hoe weet u dat Luther zelfmoord pleegde. Ik heb het al gevraagd aan dde katholieke specialisten van http://www.siewerth-akademie.de/cms/ maar heb nog geen antwoord. Waar heeft u úw informatie vandan.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *