Jozef De Kesel komt internationaal in opspraak door protestantse herdenkingsviering van reformatie in Katholieke (!) kathedraal

Jozef De Kesel aan het woord tijdens een protestantse viering in een Katholieke kathedraal… Is De Kesel bang om buiten de schijnwerpers van de “weldenkendheid” te vallen? “Verraad”, “lafheid”, “achterbaksheid”, waren veelgelezen reacties.

Jozef De Kesel zaait repressie tegen Katholieken en verbroedering met protestanten. Daarom oogst hij nu een internationale storm van Katholieke verontwaardiging.

In een vorig bericht rapporteert collega Andreas Nieuwland hoe de protestantse Jan van den Berg, een Nederlands emeritus predikant, schijnbaar zegeviert over de extra media-aandacht die de protestantse viering van afgelopen zaterdag (in de Brusselse Katholieke kathedraal!) genoot, doordat Katholieke jongeren deze kwamen “verstoren” door er de Rozenkrans te bidden. Zo schrijft hij letterlijk: De herdenking van vijfhonderd jaar protestantisme in de kathedraal van Brussel op zaterdag 28 oktober 2017 heeft onverwachte belangstelling gekregen.

De dwalingen in de opvattingen van deze misnoegde protestant, werden uitvoerig weerlegd, waarvoor dank aan collega Nieuwland. Doch werd nog niet genoeg stilgestaan bij het feit dat dit in het gezicht ontplofte oecumenisme vooral voor Jozef Kardinaal De Kesel een pyrrusoverwinning betekende.

Deze “viering” werd gepromoot achter de rug van de Katholieke gelovigen. Voor één dagje werd de kathedraal dus ter beschikking gesteld aan de protestanten. De herdenking van de protestantse ketterijen en dit met de aanwezigheid en zegen van een Katholieke Aartsbisschop én Kardinaal. Zoveel religieuze ongerijmdheden heb ik nu nog nooit in één alinea bij elkaar geschreven. Ik maak een kruisteken om deze te besluiten.

Deze consternatie door heiligschennis is ook precies de perceptie bij Katholieken wereldwijd, nadat de gebeurtenissen van zaterdag tractie begonnen te krijgen in de internationale Katholieke media. In het land van euthanasie voor minderjarigen kan De Kesel dan misschien niet doorgaan als “ultraprogressief”, hoewel hij het toch goed probeert, maar in de internationale gemeenschap, zelfs de wat modernere kringen van de Katholieke “wereldkerk”, is dergelijke totale capitulatie tot het protestantisme toch een schok voor velen.

Het gegeven om op een vreedzame manier apologetiek te bedrijven met protestanten, blijft toch wel de algemeen gedragen piste, vooral in landen waar toch een zekere vorm van “concurrentie” de enige manier is om het “marktaandeel” te behouden tegenover het oprukkend protestantisme. In vele landen bestaat het beleid van bisschoppenconferenties en hun achterbannen er toch nog enigszins in om te pogen zieltjes te winnen in een klimaat van groeiende pinksterkerken, moslimgemeenten, om nog maar te zwijgen van het atheïsme onder de eigen Westerlingen. Dat de buitenlandse bisschoppen daar ondermaats in slagen, is een andere zaak, toch kan het totale relativisme van de Belgische (bastaard)kerk waarin de tegenstrijdige opvattingen volledig worden ingebed en omarmd, er helemaal niet in bij buitenlandse Katholieken.

“Oecumene” draagt wereldwijd nog steeds haar oorspronkelijke betekenis, namelijk de niet-Katholieken die zich “Christen” noemen (maar het door hun ketterijen en schisma an sich niét zijn) terug thuisbrengen in de Ene Ware Rooms-Katholieke Kerk. Basta. Dat proberen vele bisschoppenconferenties, zij het op een oersofte (en inefficiënte) manier nog te doen, en hoewel deze betekenis van “oecumene” in de postconciliaire wereldkerk veelal verwaterd is, verstaan zij er geenszins onder dat Katholieken omwille van de oecumene protestant onder de protestanten dienen te worden. Dit is nu precies wat De Kesel en co afgelopen zaterdag deden.

De explosie op het internet van veeltalige koppen liegt er niet om. Jozef De Kesel en zijn collega dominee Steven Fuiten maken zich voor het oog van een wereldwijd publiek enorm belachelijk met hun haatzaaiende figuur Luther en hun vervalste “bijbel”, zaterdag op het Katholieke “altaar” (kubus…) gelegen:

Dit hebben onze afvallige bisschoppen weer niet zien aankomen! Precies de toestanden die de bisschoppen maar zo graag verborgen willen houden voor het oog van Rome en de wereld, werd aan het licht gesteld door de moedige actie van onze Katholieke jongeren afgelopen zaterdag.

Als tegenstrijdigheden in beeld komen, dan beginnen mensen kritisch na te denken. Massale kritiek is echter het laatste wat de Belgische bisschoppen willen. Laat staan dialoog over deze kritiek met hun gelovigen. Een actie zoals die van zaterdag maakt dingen los bij het godsvolk, die onze Vlaamse herders veel liever in de doofpot willen behouden. Op KAV lazen we een reactie van een gelovige die dit uitstekend demonstreert:

Dit hyper-oecumenisme is een drama voor de RKK in België.
En dan drank in de kathedraal. 

Wie gaat onze bisschoppen en de nuntius onderwijzen in het feit dat 
een Kerkgebouw van de katholieke eredienst geen zaal is met een podium, maar een Godgewijd huis met een sanctuarium? 

Dit had gerust in het parlement kunnen plaatsvinden of in een protestantse ruimte, wellicht zou Mgr. De Kesel en de nuntius dan in het rood gekomen zijn. 

Als katholieken worden wij beledigd in ons eigen huis door onze eigen vaders,
dit schrijft geen integrist, geen pilarenbijter, geen traditionalist.

Het respect ten aanzien van de RKK is al zoek van de organisatoren om überhaupt de vraagt te stellen dit in de kathedraal te mogen doen.

Gelovigen en priesters van de RKK worden ook beledigd door deze Lutherse dienst.
Heel de Catholica lacht ons in het buitenland uit. Maar dat zal in Rome niet gehoord worden.
Naast Puigdemont in Brussel, nu ook Luther in de RK-Kathedraal.

Respect voor de studenten die deze zaak mediathiek hebben gemaakt door de rozenkrans te bidden en vredevol te blijven.

Het respect mag er ook zijn namens de Bisschoppenconferentie, hun secretaris, de protestanse kerkgemeenschap in België voor de identiteit van een katholiek huis en de katholieke gelovigen.

Mochten meer kerkgangers op die manier hun kop uit het zand halen en eerlijke opbouwende kritieken beginnen te formuleren, om wat ‘niet-Katholiek’ is simpelweg af te voeren in de Belgische kerkprovincie. Onze gebeden zouden hiermee al voor een groot stuk verhoord zijn! Het zonnelicht op het dorre hout, is de enige weg naar een mogelijke heropbloei…

Laten we daarom blijvend een licht werpen op de zaken die verkeerd lopen en werkelijk anders moeten. Het is de enige manier om verandering in beweging te brengen.

Een eerste punt dat misschien vooral opvalt bij insiders in “kerkpolitiek”, maar toch heel veelzeggend:

De ‘ongemijterde bisschop van Brussel’, Herman Cosijns, Secretaris-generaal van de Belgische Bisschoppenconferentie, die deze provocatie georganiseerd heeft, probeert de Katholieke jongeren – zoals altijd – nog op andere gedachten te brengen, maar tevergeefs.

Hierover schrijft Kerknet letterlijk: Een handvol integristen probeerde de feeststemming te verstoren door luidop voortdurend het Weesgegroet te bidden. Mgr. Jozef De Kesel en de secretaris-generaal van de Belgische bisschoppenconferentie, mgr. Herman Cosijns, kwamen hen vragen met hun protestactie op te houden, maar ze werden straal genegeerd. 

Dat het protestantse Kerknet niet weet wat een Rozenkrans is, valt binnen de verwachtingen (helaas). Toch is het markant dat zij erkennen dat de zowel de ongemijterde bisschop Cosijns én de Kardinaal ondanks verwoede pogingen zero invloed hadden op de Katholieke jongeren. Het illustreert hoe ver de Belgische kerkleiders verwijderd staan van de gewone gelovigen. Er is niet de minste band. De metafoor met Fawlty Towers illustreerden we reeds eerder.  “Ze werden straal genegeerd”, zo schrijft Kerknet letterlijk. Dit zinnetje zou wel eens, in de termen van Mgr. Léonard heel wat “immanente rechtvaardigheid” kunnen bevatten, want wat was het resultaat toen jonge Katholieken een regelmatige Tritentijnse Mis in hun studentenbuurt kwamen afsmeken bij hun bisschoppen? Precies: “Ze werden straal genegeerd.”

Het is een omgekeerde positie dan die we als Katholieken ten aanzien van onze bisschoppen gewoon zijn en ze doet zeggen: Meer van dat!

De macht en het gezag zijn de Belgische kerkleiders allang kwijtgespeeld over de jonge avant-garde van traditionele Katholieke gelovigen. Als het over macht gaat, moeten we echter een tweede punt hoognodig onder het licht houden:

Jozef De Kesel en zijn baas, minister van justitie Koen Geens (CD&V), stonden natuurlijk op de eerste rij.

Men mag dan wel een kathedraal vullen met grijsaards, toch lijkt het “officiële Christendom” in België steeds meer op een regelrechte schijnvertoning van de Belgische staat. De minister van justitie tussen de door hem vetbetaalde staatsambtenaren. Lieden die voor minder dan dertig zilverlingen Christus en Zijn volk verpanden voor stabiele cashflow en een zekere sociale status. Geens heeft dan wel geen vinger in de pap te brokken in de moslimwereld, waar vooral de wahabitische broodheren de lakens uitdelen. De “Christelijke” nepleiders gedragen zich echter wel volledig als marionetten van de Belgische staat en haar “verlichte” ideologieën. Toch blijft het zeer eenvoudig: Protestanten, moslims, boeddhisten, etc. hebben niets in onze Katholieke kerken verloren. Deze sektariërs en ongelovigen beledigen God.

Hier in het midden, de pauselijke nuntius Augustine Kasajja:

Meteen ook duidelijk uit wat voor hout die gesneden is…

En dan het “moment suprême”, één beeld zegt meer dan duizend woorden:

De door Luther vervalste ‘bijbel’ wordt wordt op het (novus ordo) altaar gelegd, symbolisch komt het protestantse ‘woord’ boven Katholieke Misoffer: dit is een kaakslag voor elke Katholiek. Dit is géén oecumenische dienst, maar een regelrechte protestantse viering in de kathedraal. Totale blasfemie! Die lelijke kubus hebben echter de protestanten daar niet gezet…

Symboliek is nooit toevallig:

Een maçonnieke kubus die het hoogaltaar voor het Heilig Misoffer verbergt, prijkt hoog boven alles uit. De symboliek wordt in de ogen gewreven, maar wie er iets over zou beweren doet onmiddellijk aan “complotdenken”.

Deze foto zou goede als “meme” kunnen dienen:

Met als onderschrift: “Dat moment waarop u ziet dat uw oecumenisme niet aanslaat bij de jeugd…”

Ook het moment waarop de dominee in de Katholiek kathedraal zijn hellemuil opentrekt:

Dit beeld smeekt gewoon naar een satirische Katholieke tekstbalon. Daarom een oproep naar alle lezers: Schrijf de woorden voor deze tekstballon hieronder als reactie en we maken er een mooie meme van! 😉

Ook opvallend, buitenlanders als undercoveragenten:

Nog opvallender, heel veel getrainde én gewapende politieagenten om vredelievende Katholieke actievoerders naar buiten te begeleiden:

Meer blauw op de straten én in de kerken… Voelen we ons al wat veiliger? Dat deze politiestaat geïnstalleerd werd door o.a. de Bende van Nijvel, of de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 te laten begaan, is natuurlijk ook allemaal “complotdenken”…

Nog meer “religieuze leiders” in beeld:

Wat charismaloos is, trekt dan misschien subsidies aan, maar zeker niet de nieuwe generaties van morgen.

Jozef De Kesel en Steven Fuite:

LifeSiteNew.com berichtte dat ook Fuite een grote promotor is van het kerkelijk “homohuwelijk” alsook van “homopastores”. Om het heel toepasselijk uit te drukken met de woorden van hun eigenste grote geldschieters van de CVP: “Wie gelooft deze mensen nog?”

Hoe een beeld de oren kan pijnigen:

Blasfemische, protestantse vaudeville in Brusselse kathedraal…

En als het religieuze aanbod van de Wellness-kerk de zielen niet kan voeden, dan is er natuurlijk altijd spijs en drank om dit te compenseren:

Dit is het voorlaatste beeld van een artikel dat ik mijns inziens totnogtoe vrij beschaafd heb gehouden, maar de som van al deze indrukken vragen er gewoon om, om KAV in zijn meest vlammende tirade te citeren. Bij deze:

Mat 21:13  Hij sprak tot hen: Er staat geschreven:
“Mijn huis zal heten een huis van gebed;
maar gij hebt er een rovershol van gemaakt”. 

De Belgische bisschoppen zijn echte ketters,
want die hebben hier weer de goedkeuring voor gegeven!

Luther had een groot ego. Het enigste dat hij gedaan heeft,
 is verdeeldheid en haat gezaaid tussen de Christenen,
En blijkbaar zit dat nog steeds in die protestanten
= verdeeldheid en haat zaaien tussen de Christenen!

Wat een lef om een Katholieke kathedraal voor hun ketterse praktijken te gebruiken!

Protestanten moeten met hun valse liturgieën niets van de Katholieken Traditie weten.

Op de Ware Sacramenten spugen ze.
Wat zoeken ze dan in een Katholieke kathedraal? Ruzie?

Luther heeft niets hervormd!
Luther heeft alleen maar verdeeld!
Zoiets moet je dan ook niet ‘vieren’ in een Katholieke kathedraal.

Blijkbaar is voor deze protestanten nog niet genoeg verdeeldheid gezaaid!

Want anders zouden ze de beleefdheid gehad hebben
om die reformatie wel ergens anders te ‘vieren’.
In de hel bijvoorbeeld! 

En niet in de kathedraal waar de Katholieken
hun geliefde Sacramenten beleven, knielen en bidden,
ook bidden tot hun geliefde Moeder Maria met de Rozenkrans
en waar het vol staat met beelden van Katholieke Heiligen.

Alles waar de protestanten een sterke afschuw tegen hebben.

2 Pe 2:17  Zij zijn bronnen zonder water,
nevelwolken opgestuwd door de wind;
de uiterste duisternis staat hen te wachten.

Dan mogen de bisschoppen en hun woordvoerders vol misprijzen zijn voor de stijl van KAV, door de manier waarop zij systematisch de Katholieke gelovigen minachten en in de kou laten staan, zijn zijzelf er de oorzaak van dat deze ideeën én taalgebruik steeds meer de mainstream worden bij de gelovigen, die eigenlijk niks meer vragen dan een Katholieke Mis, Katholieke priesters, Katholieke bisschoppen en leraren in het Geloof. Laten we op dit Hoogfeest van Allerheiligen ons wenden tot alle heiligen, met in het bijzonder deze drie genoemde intenties in gedachten.

Tot slot, het laatste, doch allerbelangrijkste beeld dat we aanbevelen om zeker te herbekijken: Het authentieke YouTube-filmpje van de Katholieke jongeren zélf. Klik vooral door op de YouTube-link om de wereldwijde, vernietigende commentaren te lezen over het oecumenisme van Jozef De Kesel. Deze video werd intussen wereldwijd al méér dan 62.000 (!) keer bekeken:

Samen met al deze Katholieken wereldwijd dienen wij allen ten stelligste de blasfemische schanddaden van Jozef De Kesel en Steven Fuite én het verraad van het anti-Katholieke Vicariaat Brussel te veroordelen! Bidden wij voor hun bekering!

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

13 thoughts on “Jozef De Kesel komt internationaal in opspraak door protestantse herdenkingsviering van reformatie in Katholieke (!) kathedraal

 1. ☩JMJ☩

  De nieuwssite, “Church Militant”, heeft een gesprek gehad met één van de personen van de biddende groep in de Kathedraal. Blijkbaar gaat het niet om Sedevacantisten of mensen uit het FSSPX milieu, zoals op sommige plaatsen gespeculeerd werd.

 2. Een goed artikel Het woord protestant is een afleiding van protest en dat was in eerste instantie Luthers zijn bedoeling en het is pas nadien uit de hand gelopen!!

 3. Protestanten, echte, gaan niet meedoen met de RKK

  https://www.debanier.nl/files/5014/9010/3340/2017_0321_-_Bijlage_persbericht_Reformatie_vandaag_dr._Klaas_van_der_Zwaag.pdf

  https://www.debanier.nl/theologie/reformatie-vandaag/

  Reformatie vandaag
  500 jaar Hervorming in de context van het debat met Rome en nieuwe vormen van doperse radicaliteit
  dr. Klaas van der Zwaag
  Genre: Theologie

  ISBN: 9789402902792
  Druk: 1e druk
  Pagina’s: 1740

  € 79,95
  De herdenking van 500 jaar Reformatie in 2017 is een gebeurtenis die wereldwijd de aandacht trekt. Deze tweedelige studie belicht de Reformatie in het kader van een tweevoudige strijd: enerzijds tegen de Rooms-Katholieke Kerk en anderzijds tegen vrije anabaptistische (doopsgezinde) en spiritualistische stromingen. In 2025 wordt 500 jaar doperdom internationaal herdacht, dit naar aanleiding van de eerste doperse gemeente in Zwitserland in 1525.
  Deze studie volgt dit tweevoudige debat door de eeuwen heen tot op de huidige tijd. De schrijver stelt ten slotte de vraag hoe de Reformatie in déze tijd gestalte zou kunnen krijgen, in een nieuwe context van enerzijds een veranderde Rooms-Katholieke Kerk en anderzijds nieuwe ‘doperse’ en charismatische vormen van kerk-zijn. De schrijver is van mening dat de Reformatie van de zestiende eeuw nog steeds een rijke inspiratiebron is voor de huidige kerk en theologie.

 4. ☩JMJ☩

  Op de website van Kerknet wordt een boek geadverteerd (“Kerknet-shop” afdeling) van de Joodse heks, Marina Abramovic, die openlijk satanistisch is en bloed drinkt. Gaat men die soms ook uitnodigen om in een Kathedraal een ‘ceremonie’ te gaan houden? Gedenk, mensen; het gaat hier over Kerknet, de quasi-officiële website van de neerlandofonische Belgische Bisschoppen, en daar wordt openlijk reclame op gemaakt voor een boek van een zieke geest gelijk Abramovic. Dat is diezelfde Abramovic die dicht bij de kringen van de Clintons gestaan heeft, en die in opspraak gekomen is met haar duivelsrituelen door de onthullingen van de gelekte Podesta Mails. Doorheen geheel de sociale media was men daar toen mottig van.

 5. Dat “Kardinaal” de Kesel tot zulke dingen in staat is verwondert mij echter niet.
  Toen hij Bisschop werd gewijd en “Hulpbisschop” van Brussel werd, zei ik bij mezelf, oeijeoei! Met die gaan we nog wat tegenkomen. En inderdaad, hier zijn één van de vele fratsen van hem. Natuurlijk heeft hij de “zegen” van Bergoglio. Misschien krijgt hij, indien het mogelijk was, nog een onderscheiding en een medaille opgespeld, van het afvallige Rome.
  Er zullen nog wel van die stommiteiten van hem komen, maar hij weet nu, en de andere clubleden-bisschoppen, dat er een kern is die zich vastklampt aan de Ene Heilige Room Katholieke en Apostolische Kerk van Jezus Christus, en ook bereid is hiervoor openlijk op te komen.
  Zoals in het Onze Vader, dat trouwens Jezus – God – ons heeft onderwezen; “… U Rijk kome, Uw Wil geschiedde op aarde zoals in de Hemel.” Dat is de nieuwe Hemel en de nieuwe aarde.
  Psalm 110: 1-2 -De Messias als Priester-Koning “Jahweh spreekt tot mijn Heer: “Zet U aan Mijn rechterhand, Totdat Ik uw vijanden leg, Als een voetbank voor uw voeten!” Jahweh zal U een machtige scepter verlenen: Treed uit Sion als Heerser te midden uwer vijanden.” (Petrus Canisius H. Schrift).
  Dat is het Koningschap van Christus Jezus op aarde, nadat de ganse aarde en gans de zichtbare schepping zal zijn gezuiverd, heel binnenkort.
  Ja, de laatste grote strijd is bezig en zal nog toenemen in hevigheid, totdat de Heer zegt “stop”.
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

 6. Wat – in Gods naam – motiveerde de snelle benoeming van Jozef De Kesel tot kardinaal ? Hij maakt er een potje van. En de heropstanding van de lokale Kerk, die is verder weg dan ooit.

 7. Dat een stroman als J.DeKesel in zulke positie kan zetelen betekent dat de vijand zich als overwinnaar beschouwt want hij houdt liever geen rekening met de H.Geest.
  Jozef zou best wel ontvankelijk kunnen zijn voor woorden van waarheid want het lijkt mij dat hij tot nu toe niet het besef heeft van een andere manier van denken want opgegroeid in een bepaald millieu. Hij geeft een domme indruk omdat hij ondoordacht een bepaalde lijn volgt die hem met de paplepel werd ingegeven, napraat wat anderen hem voorkauwden. Misschien is hij het soort man dat men een vaderskindje noemt want dan begint hij vroeg of laat wel voor zichzelf te denken. Men kan hem niet vergelijken met echte haviken als Suenens en Danneels. Of het moet zijn dat men de Belgische bisschoppen met jakhalzen kan vergelijken, schrale lage grond gebonden aaseters die al blij zijn als ze eens een vliegje of zelfs een jong konijntje kunnen verschalken.

 8. ☩JMJ☩

  Het op beeld gesteld publiekelijk gesprek tussen Aartsbisschop De Kesel (toen nog geen Kardinaal) en de Vrijmetselaar, Henri Bartholomeeusen, in 2016, toont klaar en duidelijk aan uit wat voor hout de Kardinaal gesneden is. Dat was toen een gezamenlijke oorlogsverklaring aan het authentiek Katholicisme, met de verheffing van de humanistische ‘Mens’, de maçonnieke ‘Citoyen’, boven de soevereine Rechten van God over Staat, maatschappij en personen afzonderlijk. De blasfemische serviliteit van de Aartsbisschop toen ten toon gespreid moet de maag van elk serieus persoon doen omkeren.

  Betreffende die bizarre ‘kubus’ in de Brusselse Kathedraal; hebben die gouden en zwarte kleuren niets te maken met de maçonnieke ‘Booz’ en ‘Jakin’, volgens de pseudo-filosofische denkwereld van de Vrijmetselarij de voortbrengende principes van ‘licht’ en ‘duisternis’?

  Bizarre objecten die op altaren in historische kerkgebouwen geplaatst worden, de verkoop van een boek, geschreven door een open sataniste op Kerknet… Hoe diep en wijdverbreid zit het maçonniek occultisme eigenlijk in de Belgische clerus?

 9. Proficiat aan deze dappere jongeren Gods zegen wens ik hen toe en dat de ogen opengaan van onze herders als God het wil. Heilige moeder van God bid voor ons en geef ons goede herders;

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.