PROTESTACTIE: Jonge Katholieken bidden luidop de Rozenkrans tijdens de “viering” van 500 jaar protestantisme in de Brusselse kathedraal

Screenshot: RTL

Het volgende Belgabericht haalde de belangrijkste kranten in Franstalig België (helaas zonder de commentaren van uw dienaar in het blauw):

De herdenking van 500 jaar protestantisme werd verstoord door Katholieke integristen

[Tendentieuze berichtgeving van Belga: Als gevolg van de zogenaamde Reformatie werden in heel Europa duizenden en duizenden Katholieken vermoord. Wie zich dus verzet tegen een feestelijke herdenking van deze slachtpartijen is geen “integrist”, maar louter humaan.]

De officiële herdenking van 500 jaar protestantisme in de St.-Michiels en St.-Goedelekathedraal in Brussel is zaterdag verstoord door een vijftiental Katholieke integristen. De politie moest tussenkomen en de betogers uit de kathedraal verwijderen. Daarna kon de ceremonie alsnog doorgaan.

Na de muzikale opening van de herdenkingsceremonie begon een vijftiental Katholieke integristen luidop Bijbelverzen [De Katholieken baden de Rozenkrans, maar daarvoor is ons Belgisch journaille te onwetend, maar in alle domheid zegt dit persbericht toch iets juist, wat de aanwezige protestanten best in hun oren kunnen knopen: Het Weesgegroet is Bijbels.] te verkondigen om de preek van Steven H. Fuite, synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB), te verstoren.

Door het aanhoudende gejoel onderbrak die zijn openingsrede en omdat de protestvoerders niet wilden ophouden, werd de politie opgeroepen. [“Intolerant”, maar bovendien inconsequent dat uitgesproken protestanten geen protestgeluiden kunnen aanhoren, ze hadden voor hun zielenheil beter gezwegen en mee de Rozenkrans gebeden om boete te doen voor hun anti-Christelijke dwalingen.] Die begeleidde even later de Katholieke integristen zonder geweld naar buiten, waar ze administratief werden aangehouden.

Onder de aanwezigen op de herdenking van 500 jaar protestantisme was ook minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Die wilde geen reactie kwijt, maar betreurde zichtbaar het voorval. [Die Geens gedraagt zich echt als een Pasja. Het is overduidelijk, dat hij de baas speelt over al die ketters. Toch heeft de CVP-religie bijlange nog niet alle Katholieken in Vlaanderen in haar greep en dat zal er niet op verbeteren, meneer Koen Geens!]

Op 25 oktober vertelde Steven H. Fuite in een interview aan Belga nog dat er na vijfhonderd jaar een oecumenische vrede gegroeid is tussen de christelijke kerken. “De strijdbijl is begraven. We erkennen dat er verschillen zijn tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de protestantse kerken, maar we staan naast elkaar, in goede verstandhouding, ook in onze wens tot meer cohesie, een ware samenleving”, klonk het toen. (Belga) [De capitulatie van “onze” laffe Katholieke herders, met de protestantse bezetting van onze kathedraal als gevolg,  en heel deze “oecumenische vrede” druist in tegen de Wil van God, Christus die Zijn Kerk op Petrus heeft gesticht, en is daarom een valse en duivelse vrede!]

Dit artikel kan je nalezen in:

Tijdens deze actie verdeelden deze Katholieke jongeren ook pamfletten:

Vertaling:

500 jaar protestantse revolte

Dit jubileum hoort niet thuis in onze kathedraal

Onze St.-Michiels en St.-Goedelekathedraal is een Katholiek gebouw, gebouwd door onze voorvaderen om het Huis van God te zijn voor de viering van de Heilige Mis voor het lof aan God en de Heiligen.

De bezetting van onze kathedraal door de protestanten om 500 jaar Reformatie te herdenken is daarom een ontheiliging.

Inderdaad, de zogenaamde Reformatie was nogal een opstand: onder het voorwendsel van de bestrijding van misbruiken, revolteerde Luther tegen de Goddelijke autoriteit van de Katholieke Kerk, verzaakte hij vele waarheden van het geloof, schafte hij het Offer van de Mis en de Sacramenten af, ontkende hij de noodzaak van goede werken en de praktijk van Christelijke deugden. Tenslotte viel hij de verering van de Maagd Maria en de Heiligen aan, en het religieuze leven en de kloostergeloftes.

Deze vreselijke revolutie was een grote tragedie voor de christelijke samenleving en voor de redding van zielen. En de lutherse dwalingen zijn nog steeds ketterijen omdat de Waarheid eeuwig is.

Al wie behouden wil worden, heeft vóór alles nodig, dat hij het Katholieke geloof vasthoudt.
Wie dit niet volledig en ongeschonden bewaart, zal ongetwijfeld voor eeuwig verloren gaan.
Geloofsbelijdenis van Sint-Athanasius

“Dit is onze kathedraal.”

Bekijk beelden van deze heldhaftige actie op YouTube:

Onze Katholieke helden, administratief aangehouden door maar liefst een volledig peloton van getrainde én gewapende politieagenten:

We kunnen alleen onze diepe bewondering en sympathie uitdrukken voor deze betogers, die heldhaftig durven opkomen tegen de Belgische eenheidsworstkerk én tegen de Belgische politiestaat. We herkennen in de beelden sommige leden van de Algemene Ledenvergadering van de VZW van het Katholiek Forum, zij het dat zij voor alle duidelijkheid wel degelijk in eigen naam deelnamen aan deze actie.

https://www.facebook.com/Katholiekforum.net/videos/436712890059499/

Een hartelijke proficiat aan de jonge Katholieke strijders die zich niet in slaap laten wegen door de Belgische (apo)staatskerk!

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

84 thoughts on “PROTESTACTIE: Jonge Katholieken bidden luidop de Rozenkrans tijdens de “viering” van 500 jaar protestantisme in de Brusselse kathedraal

   1. Het is u nog niet opgevallen dat dit gebouw al enkele jaren in bezit is van de vrijmetselarij? Kijk eens goed naar de foto’s. Zie ook foto’s op http://kavlaanderen.blogspot.be/

    En hoe komt het dan dat zovelen, die de indruk willen wekken dat zij christenen zouden zijn, zich storen aan katholieke gebeden in dit gebouw dat voorheen een katholieke kerk was?
    U had met hen mee kunnen bidden om de vrijmetselaars te verjagen.

    Of bent u zelf ook vrijmetselaar?

    Welke sociale werken heeft Jezus zoal gedaan om “mensen te helpen” ?
    – Huizen gebouwd om vluchtelingen op te vangen? – Geld uitgedeeld aan de armen? Maar hij verrijkte de zielen met geestelijk inzicht. Hij heeft wel voedsel uitgedeeld, maar vooral aan luisteraars naar Zijn Woord! Jezus heeft vooral geestelijk voedsel uitgedeeld. Jezus had geen kleding om aan de armen uit te delen, maar hij bekleedde de arme zielen met Zijn Woord.

    Jezus werkte vooral voor het heil van de zielen, u ook?
    Bidden is ook werken voor het heil van de zielen.
    Bidden voor al die zielen die de schijnchristelijke vrijmetselaars binnen dat gebouw tegemoet komen.

 1. >> Zeer goede actie van deze mensen. En de Rozenkrans bidden was wel het beste wat ze konden doen !

  >> Ik vraag me af waarom de katholieke Kerk een kerkscheuring moet “vieren”. We moeten de protestanten beschouwen als broeders die wel in Christus geloven, maar die helaas heel belangrijke genademiddelen overboord gegooid hebben. En laat de katholieke Kerk vooral haar eigen weg gaan, niet beïnvloed door protestanten, anglicanen of wie dan ook.

  1. Beste A.G. Stinus, als u schrijft: “We moeten de protestanten beschouwen als broeders die wel in Christus geloven”
   , dan beschouwd u één van de vijanden van de Rooms Katholieke Kerk, als valse belijders van een valse Christus, als “uw broeders”?
   Op de pamfletten die aldaar werden uitgedeeld, staat klaar en duidelijk VOOR IEDEREEN OP AARDE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   “Al wie behouden wil worden, heeft vóór alles nodig, dat hij het Katholieke geloof vasthoudt.
   Wie dit niet volledig en ongeschonden bewaart, zal ongetwijfeld voor eeuwig verloren gaan.
   Geloofsbelijdenis van Sint-Athanasius. ”
   Onze broeders zijn diegenen die het ware Katholieke geloof bewaren, belijden en verdedigen, en geen andere.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

 2. Je mag natuurlijk een eredienst niet verstoren is zelfs tegen de wet. Maar de jongeren hebben moed laten zien en hun protest was natuurlijk terecht , maar of het op die manier dan moet is iets anders, maar toch goed gedaan dat wel !!!

  1. Beste Willy, aangezien een protestantse preek géén onderdeel uitmaakt van de Katholieke liturgie, kan er van een ‘eredienst’ absoluut geen sprake zijn. Dat er in een kerk gebeden wordt, zal voor veel modernisten inderdaad een grote verrassing zijn. Echter, een Weesgegroetje bidden is nu écht iets wat wel degelijk onderdeel is van de Katholieke Eredienst!

  2. Beste Willy,
   Hoe kan nu een Katholiek die in zijn eigen Katholieke Kerk bidt, een “eredienst” van afvalligen verstoren?
   En is tegen welke wet? Aan de wet van God moet worden gehoorzaamd en aan alle wetten die hiermee in verband staan (positieve wetten), want alleen God is de wetgever en geen enkele burgerlijke macht staat boven de wetten van God en Zijn enige Katholieke Kerk. Al de rest is uit den boze!
   Nogmaals: “Al wie behouden wil worden, heeft vóór alles nodig, dat hij het Katholieke geloof vasthoudt.
   Wie dit niet volledig en ongeschonden bewaart, zal ongetwijfeld voor eeuwig verloren gaan.
   Geloofsbelijdenis van Sint-Athanasius. ”
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

 3. Je kunt ook denken:
  “maakt men zo van het Weesgegroet geen mes waarmee men een gordiaanse knoop wenst door te hakken?”

  Helpt zo’n optreden nou wel?

  1. Beste Hendrik, u zou eens moeten opzoeken welke macht God aan de Heilige Rozenkrans van de Allerheiligste Maagd heeft gegeven, dan zou u anders reageren.

 4. Hoe treurig dat men 500 jaar deformatie meent te moeten gedenken in een katholieke kathedraal. Het is tekenend voor de stralende onwetendheid van vele “katholieken” omtrent hun eigen geloof.

  1. Vele “katholieken”, quatholieken beter, die net zoals de protestanten graag geloven in de “grote boze katholieke kerk”. Die zich evenals Luther en consorten menen te moeten verzetten tegen het leergezag en zich daarbij héél evangelisch voelen. Voelen, weten is wat anders.

 5. Ook deze jongen had kordaat kunnen optreden, toen bisschop De Korte in de kathedraal van ‘s-Hertogenbosch een bijeenkomst willen houden op “roze zaterdag” voor holebi’s: de taxi ernaartoe nemen (hij is immers invalide), en daar een grote keel opzetten tijdens de dienst. Nee, hij schreef van tevoren een vermanende brief naar het bisdom, waarin hij vertelde, dat God in de Schrift wel op zo’n tien verschillende plaatsen homoseksualiteit afkeurt. En vertelde ook, dat deze jongen ook homo is geweest, maar dat na die ontdekking in de Schrift had afgelegd. De bisschop liet de bijeenkomst afblazen in de kathedraal (hoewel dat alsnog werd gedaan in een protestante kerk). Toch moedig van die man, want het is wel gezichtsverlies voor hem. En de jongen heeft louter zijn plicht gedaan. Dus zo kan het ook…

  1. Beste Jongen, blij u weer terug te zien op dit forum.
   Ja, u hebt juist gereageerd, evenals de Bisschop. Echter hier help schrijven niet, want de clerus in België is PROTESTANTS in geloof en vindt dat wij maar onze Katholieke identiteit maar moeten verkopen als een vulgaire koopwaar aan de verraders van het ware geloof. Ik ben er zeker van dat die moedige jongen geen andere oplossing zagen als de H. Rozenkrans te bidden in eigen Katholieke Kathedraal. Trouwens in februari 1962 kreeg ze de verheven rang van kathedraal en is ze samen met de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen de zetel van de aartsbisschop van Mechelen-Brussel.
   Ja, de zetel van de Belgische Rooms Katholieke Kerk, wordt zonder blikken of blozen aan de vijand overgeleverd, door diegene die zich door zijn ambt in onze rangen zou moeten bevinden, namelijk de Aartsbisschop van België De Kesel.
   Een “feest” ter ere van de verrader (Judas) Luther gehouden in onze grootste Kathedraal van België!
   Schandalig!

 6. Complimenten voor deze jongelui die in het verzet kwamen. Wat provocerend van de protestanten om in een katholieke kerk een herdenking te houden ! Laten ze dat lekker doen in hun eigen ( voorheen katholieke ) kerken . En dan het rozenkransgebed ,het meest krachtige gebed !! En waarom moeten deze goede mensen weggedragen worden door de politie ?! Rare wereld.

 7. Dikke proficiat aan deze jonge mannen!!!
  Als ik het had geweten: ik had er graag bij geweest.
  Ik vind het dan ook een schande – echt een schande dat de katholieken uit hun eigen kerk worden gezet.
  Waar dat gaat dat heen?

  De bisschoppen in onze landen zijn echte ketters, want die hebben hier weer de goedkeuring voor gegeven!
  Luther was een groot ego – en het enigste dat hij gedaan heeft is verdeeldheid en haat gezaaid tussen de christenen, En blijkbaar zit dat nog steeds in protestanten = verdeeldheid en haat zaaien tussen de christenen!
  Wat een lef om de katholieken kathedraal te gebruiken – is dat één van hun vernietigingstrucs?

  Gelijk dat deze jonge mannen de rozenkrans hebben gebeden!
  Protestanten moeten niets van de katholieken traditie weten, op de sacramenten spugen ze.
  Wat zoeken die in een katholieke kathedraal? Ruzie?
  Luther heeft niets hervormd – Luther heeft alleen maar verdeeld – zoiets moet je dan ook niet vieren in de katholieke kathedraal.

  Blijkbaar is voor deze protestanten nog niet genoeg verdeeldheid gezaaid, want anders zouden ze de beleefdheid gehad hebben om die reformatie wel ergens anders te vieren. En niet in de kathedraal waar de katholieken hun geliefde sacramenten beleven, knielen en bidden, ook bidden tot hun geliefde Moeder Maria met de Rozenkrans en waar het vol staat van Heilige beelden. Alles waar de protestanten een sterke afschuw tegen hebben.

  Ongelooflijk wij hebben nogal herders binnen onze kerk hoor!
  Begrijpelijk dat alle roepingen naar het buitenland vertrekken!!!!!

 8. Fantastisch, die jongeren ; jammer dat we er niet bij waren ! Maar wat valt er te vieren als we weten dat de ketter Luther, er alles aan gedaan heeft om de katholieke Kerk te vernietigen met de afschaffing van het Misoffer, want “dat kan het Pausdom niet overleven” ! Luthers haat tegen het hart van de katholieke Kerk, het Heilig MIsoffer, was zo groot dat, dat “bordelen, moord, diefstal, ontrouw en overspel, minder slecht zijn dan die abominabele MIs van de Pausen”. Hij had twee joodse leermeesters, de marraan, theoloog, Franciscaanse monnik Nicolas de Lyra (1270-1349) die op zijn beurt weer een adept was van de rabbijn Shlomo Rachi (1040-1105). Er is niks te “vieren” met Luther, noch minder met de enorme geestelijke en politieke scheuring in Europa die hij veroorzaakt heeft. Hij gaf het startschot voor de Duitse burgeroorlog, en moedigde de machthebbers aan korte metten te maken met de boeren verzetsstrijders. Toen hij zag wat hij had aangericht, wellicht uit wanhoop, hing hij zichzelf op aan zijn hemelbed op 18 februari 1546. Diep omstreden, staat Luther aan de wieg van alle latere oorlogen en revoluties, inclusief de twee dominees die in 1717 in Londen, de vrijmetselarij oprichtten. Hoe kan de kerkelijke hiërarchie zich engageren met zo’n historisch figuur, te vergelijken met Robespierre, Babeuf, Marx, Lenin en Stalin. Men kan geestelijk en mentaal enkel Luther “vieren en gedenken”, als men zelf uit zijn radicale hout gesneden is, als men zelf geporteerd is van Luthers richting, nota bene een zelfmoordenaar, als men zelf een radicale breuk met de eeuwige Kerk van Christus nastreeft en als men zelf het Heilig Misoffer van altijd, wil afschaffen en vervangen door “een maaltijd”, een “herinnering aan”, zoals de modernistische KKK heeft vast gelegd, het kompas van de modernisten. Zij hebben weliswaar de kerk gebouwen in handen, maar niet het geloof van altijd. De Luther herdenking is een grote miskleun, een diskwalificatie, maar legt bloot de echte modernisten verraders van de Kerk van altijd. Gelovigen zien nu de aap uit de mouw komen. De bisschoppelijke hiërarchie die dit entameert, zet zichzelf te kijk als niet katholiek, en geeft bloot zijn fundamenteel heretieke instelling.

  1. Beste Jules, u schrijft terrecht; ” …de katholieke Kerk te vernietigen met de afschaffing van het Misoffer, want “dat kan het Pausdom niet overleven””
   Maar als er op het hoogste niveau ons het protestantisme zo door de de strot wordt geramd, is het niet moeilijk om de streep van het protestantisme door te trekken, zoals de modernisten doen onder het mom van “eenheid onder de christenen”, om de woorden van de consecratie te veranderen (met o.a. woorden als ‘het brood van de eenheid’) en dan de kern van de Kerk van Christus te vernietigen zodat “dat kan het Pausdom niet overleven”.
   Dit zal een verhoogde vervolging met zich mee brengen, waarover ik al meerdere malen heb bericht.
   Nieuwe wereldkerk te samen met de nieuwe wereldregering. Allen tegen ons.
   Terecht schrijft u ook dat Luther twee joodse leermeesters hadden. Diezelfden hebben eveneens Nostra Eatate voor de opening van het V2 concilie, door middel van Kardinaal Bea (cripto-jood), opgedrongen, dat het gevecht tussen deze Kardinaal en de verdediger van het geloof Kardinaal Otaviani (toen prefect van het Heilig Officie – wat nu de congregatie van het Geloof is) openlijk voor alle aanwezigen hebben gevoerd. En toen de moedige Kardinaal Otaviani het ware geloof openlijk verdedigde, waren er heel weinig die opstonden en samen met hem vochten voor de verdediging van de Kerk van Christus. Daaraan kan men zien welke geest er toen reeds heerste in de K. Kerk.
   Er is hierover bitter weinig terug te vinden. Helaas.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

   1. De modernistische coup werd enkele jaren tevoren al verwacht, beste Peter. De rot zat al in de top, vanaf de Heilige Paus Pius X (+ 1914). Ottaviani en geestverwanten wisten dit. Daarom hebben kard. Ottaviani en andere curie kardinalen, laten schrijven door een “nègre”, Maurice Pinay, een Mexicaanse pater SJ, het boek, “Deux mille ans de complot contre l’Eglise”. Daarin wordt de eeuwenlange destructieve en subversieve rol van de talmud joden tegen de Kerk ontmaskerd, begonnen met de vervolgingen en marteldood van de apostelen St. Petrus en St. Paulus. Dit boek werd uitgedeeld aan alle concilie vaders. Maar het was al te laat. Het verweer onder de V2 concilie vaders was te slap, slechts 250 à 300 kerkvaders verdedigden de Traditie van de Kerk van altijd, noch wisten zij de veroordeling van het communisme te bewerkstelligen. De eeuwige V2 schande. Ook heeft de communist en vrijmetselaar Roncalli, alias J XXIII, 4 jaren de tijd gehad te manipuleren en zijn mannen te benoemen. De joodse vrijmetselaar en openlijk homosexuele Montini, de latere alias Paus VI, trok al vanaf 1958, als kersvers benoemde kardinaal, aan de touwtjes. Die noodlottige V2 beslissing nam Roncalli, alias Paus J XXIII, op eigen houtje, zonder iemand van zijn kardinalen staf erin te betrekken. Onder doods bedreigingen tegen de familie van de uitverkozen kardinaal Siri, trok deze zich terug. Weet U nog, beste Peter, eerst witte rook en daarna zwarte rook, en daarna weer witte rook !! Daarop heeft de communist Roncalli en zijn kliek, de macht kunnen grijpen.

    1. Ja, Jules, gooi nu ook maar het Siri-complot op de stapel van uw knotsgekke theorieën. Veel ernstiger wordt als we nadenken over die opvattingen, want dan kan niet anders dan geconcludeerd worden dat er zich een ernstig probleem stelt met de apostolische opvolging van de pausen. Niet verwonderlijk dan ook dat het Siri-complot sterk verspreid is in bepaalde milieus die het sedevacantisme of sedeimpeditisme aanhangen. Dan is Pius XIII resp. de laatste paus of de laatste ware paus. Volgens de laatste theorie wordt Petrus’ troon dan bezet door een antipaus.

     1. Peter, blijkbaar neemt u het me bijzonder kwalijk dat ik hier enkele complottheorieën doorprikt. Jammer, maar de waarheid heeft nu eenmaal zijn rechten. Dat gedaas over een complot tegen kardinaal Siri spruit voort uit overspannen fantasie. Er is niet het minste bewijs voor. En – vergeten we vooral dat niet – het werd uitdrukkelijk tegengesproken door kardinaal Siri zelf.

      Heel ernstig wordt het wanneer u beweert dat de huidige katholieke Kerk niet meer Gods Kerk. Het lijkt er dus sterk op dat u vervallen bent in een andere dwaalleer die al in de middeleeuwen rondspookte. Buiten de wil van de heilige Franciscus van Assisi ontstond toen een stroming die de Kerk van de zuiveren buiten de zichtbare structuren meende te moeten situeren. U schijnt dat dus ook te denken. Eens te meer begeeft u zich op dwaalwegen.

     2. Peter, blijkbaar neemt u het me bijzonder kwalijk dat ik hier enkele complottheorieën doorprikt. Jammer, maar de waarheid heeft nu eenmaal zijn rechten. Dat gedaas over een complot tegen kardinaal Siri spruit voort uit overspannen fantasie. Er is niet het minste bewijs voor. En – vergeten we vooral dat niet – het werd uitdrukkelijk tegengesproken door kardinaal Siri zelf.

      Heel ernstig wordt het wanneer u beweert dat de huidige katholieke Kerk niet meer Gods Kerk. Het lijkt er dus sterk op dat u vervallen bent in een andere dwaalleer die al in de middeleeuwen rondspookte. Buiten de wil van de heilige Franciscus van Assisi ontstond toen een stroming die de Kerk van de zuiveren buiten de zichtbare structuren meende te moeten situeren. U schijnt dat dus ook te denken. Eens te meer begeeft u zich op dwaalwegen.

    2. Beste Jules, het is juist wat u schrijft en ik weet dat de afschuw van het V2 concilie, werd voorbereid van voor het pontificaat van de H. Paus Pius X en reeds onder Paus Leo XIII. Kardinaal Mercier en Roncalli waren reeds lid van een komplotclubje tijdens het pontificaat van H. Paus Pius X, van reeds op het seminarie.
     Maar beste Jules, reageer toch niet meer op de reacties van “de dove muur” van Jan vd Berghe. Dat is puur tijdverlies.Ik doe dat niet meer. Het is nutteloos.
     Behalve verwijten toesturen van “complottheorieën” enz… komt er niets positiefs uit.
     Hij denkt nog altijd dat die Modernistische kerk, die Jezus tweede Judas is, bescherming geniet vanuit de hemel.
     Jezus heeft duidelijk gezegd: “Behoud wat ge hebt.” maar dat hebben ze al lang niet meer.

  2. Jules, uw bericht loopt weer eens over van kwaadaardigheid. De bewering dat Nicolas de Lyra van Joodse achtergrond was, duikt pas vele eeuwen na zijn dood op. Het blijkt niet te kloppen, want een tijdgenoot én tegenstander van Nicolas, Paul de Santa Maria, spreekt dit volledig tegen. En Paul de Sante Maria was zelf een bekeerde Jood.

   U moet me trouwens ook eens uitleggen hoe Nicolas de Lyra de leermeester van Maarten Luther kan geweest zijn. Luther werd in 1483 geboren. Nicolas stierf in het jaar 1435.

   Hou u dus best aan de feiten in plaats van u te verslikken in de zoveelste complottheorie die de toets met de historische feiten niet weerstaat.

   1. Zien wij niet allen St. Paulus als de eeuwige leermeester der katholieken, beste Jan vd. B. ? En zo zijn er meer. Persoonlijk gesproken ken ik wel 4 leermeesters, die ik nooit gezien heb, maar wel door geest en instelling mij gevormd hebben door grondige studie van hun oeuvre. Uw vraag dient tot niets, beste Jan vd. B., u slaat wederom de plank mis, omdat uw instelling aan de basis tegendraads is, zoals geïnfiltreerde mollen zich doen leren kennen, marranen of vrijmetselaars.
    De grootste angst van de Kerk, door de eeuwen heen, betrof hen, de vals bekeerde talmud joden, de marranen, die de joodse sekte in het geheim trouw bleven, ondanks hun geestelijk kerkelijke staat. Sommigen pleegden ondergrondse missie, in hart en nieren bleven zij subversief, maar kwamen tot in de hoogste regionen, zoals dit de joodse vrijmetselaar Montini, alias Paulus VI, gelukt is. Bovengronds kennen we ze als Arius, Nestorius, en later, Calvijn (Cohen), Zwingli, Jan Hus, de Catharen en de Albigenzen. Nicolas de Lyra past in dit plaatje. De marraan ontkenning door een mogelijk andere marraan doet daar niets aan af, beste Jan vd. B., als we weten dat de zelfmoord van Luther, met een touw aan zijn hemelbed, ook verborgen is gebleven, totdat zijn huisknecht Rudtfeld, vlak voor hij stierf, dit naar buiten bracht. Andere getuigenissen kwamen ook naar buiten. Luther is een historisch sleutelfiguur, dus veel energie werd besteed om de waarheid omtrent zijn afschuwelijke dood, te verbergen.
    Luther werd gesteund door de rijke bourgeoisie, waaronder vele joden in die tijd, en de adel. Zij roken hun kans tot verrijking met de kerkelijke goederen, zoals in Engeland met de godsdienst revolutie van Hendrik VIIIV (1491-1549). Vele Concilies betroffen de marranen dreiging, hoe te handelen, en hoe de gevaren te keren. Het belangrijkste concilie op dit punt, was het 4de van Latranen, in 1215, die tot doel had, de “verdediging van de Kerk, tegen de Synagoge en zijn ketterijen (erreurs)”. Vele vorsten van de grotere Europese landen woonden dat concilie bij.
    Met joodse achtergrond kon men geen carrière maken in de Kerk, noch in het burgerleven bij de overheid. Het was de taak van de onvolprezen Inquisitie, om daarover te oordelen, ter bescherming van Kerk, wereld en beschaving. De Franse revolutie (1789), maakte daar een eind aan. De gevolgen van alle crises, revoluties en oorlogen sindsdien, reiken tot in onze tijd, en het is nog lang niet afgelopen.

    1. Wie besmet raakt met de zucht naar complottheorieën, sluit zich meestal af van ieder redelijk gesprek. Dan is men ook niet meer bereid beweringen af te toetsen. In dat stadium zijn we bij u overduidelijk aangekomen, Jules. Nicolas de Lyra was geen Jood. Geen enkel document uit zijn tijd wijst hierop. Pas vele eeuwen na datum duikt het plotseling op zonder ook maar enige historische aanwijzing.

     De thesis van Luthers zelfmoord is trouwens al even historisch twijfelachtig als al de rest van uw complotdenken waarbij om de haverklap woorden als “communist”, “vrijmetselaar”, “Jood”, “homoseksueel”… in bijna elk bericht van u te vinden zijn. Als we uw apocalyptisch denken mogen geloven, is de Kerk door het kwade volledig overrompeld en heeft Jezus ons belogen toen Hij de belofte uitsprak dat Hij tot het einde der tijden met Zijn Kerk zal zijn.

   2. De enige die overloopt van kwaadaardigheid tegen anderen op dit forum is de loge-gestapo. Doet pijn, niet waar, dat Katholieken achter de waarheid komen? Dit zal alleen maar toenemen, dus maakt uw borst maar nat.

    1. Maar Jan toch, het fantasieverhaaltje over kardinaal Siri is al vele tientallen jaren oud. Het wordt echter nog steeds levendig gehouden door bepaalde sedevacantisten en mensen uit gelijkaardige stromingen.

  3. Jules: Toen hij zag wat hij had aangericht, wellicht uit wanhoop, hing hij zichzelf op aan zijn hemelbed op 18 februari 1546. Dat wist ik niet – Dus die vieren 500 jaar de Reformatie terwijl Luther die zo vervuld was van “De Heilige Geest” en het lezen van de bijbel Zelfmoord? Overduidelijk dat hij valse leer heeft verkondigd.

   Luther is duidelijk geen voorbeeld van innerlijke bevrijding en zelfopoffering – geen voorbeeld van de weg – de waarheid en het leven – en zeker geen voorbeeld van de opvolging van Christus aan het kruis!!!
   Duidelijk – overduidelijk dat Satan hem heeft bekoord.
   Satan juicht nu eenmaal om zelfdoding – juicht om alles wat de mens naar de ondergang brengt!
   Als hij echt zo vol was van “De Heilige Geest” dan had hij zeker gehoord: Luther Hou vol – Hou vol.
   Met een dwaalleer gebeurt die ingevingen uiteraard niet.
   Want, Satan zit daar tussen de brullen als een leeuw.

   Daarom kan ik prijzen en zingen:
   Lang leve de Heilige sacramenten, lang leve de Heilige aanbidding, lang leve alle engelen en alle Heiligen, Lang Leve Moeder Maria en Jozef, Lang leve de katholieken kerk. Deze zuivere kerk zaait geen dood ( uiteraard niet de seculiere en moderne kerk ) Een zuivere katholieke kerk dat zaait in de harten van alle mensen die de waarheid van God beminnen, de sacramenten liefhebben en van goede wil zijn altijd NIEUW leven! Alleluja!

   1. @Lotje & @Jules

    Praat elkaar toch niet na
    of
    iets aan

    https://www.digibron.nl/search/detail/012dc4f2b58d010b01190dc7/de-zelfmoord-van-maarten-luther

    http://www.pfarrerverband.de/pfarrerblatt/index.php?a=show&id=2748

    “3 Luther sah Selbstmörder als Personen an, die vom Teufel überwältigt worden seien. In dem schönen Luther-Film von Eric Till aus dem Jahr 2003 (mit Joseph Fiennes in der Titelrolle) wird aus Luthers gelegentlichen Aussagen zur Sache ein Nebenhandlungsstrang mit einem Selbstmörder gesponnen, den Luther angeblich beerdigt habe. Die Szene ist historisch nicht haltbar; jedoch sind Luthers Äußerungen im Film wohl nahe an seiner tatsächlichen Meinung zur Sache.”

    http://www.luther.de/leben/tod.html

    1. Denk je nou echt, beste Hendrik, dat je met een beetje googelen onderzoek pleegt, dat je met googelen 13 jaar literatuur onderzoek kunt inhalen, dat je met googelen en youtube de waarheid achterhaalt over de angstvallig geheim gehouden zelfmoord van Luther, door ophanging aan zijn hemelbed op 18 februari 1546 ? Niet alleen Luthers knecht Rudtfeld en dr. Majunke (La fin de Luther, page 47) komt hiermee, maar ook de schrijver-priester-onderzoeker, agent en rechterhand van de roemruchte kardinaal Ottaviani (1890-1979), Don Luigi Villa (Karol Wojtila, Bienheureux?? jamais!! page 127), en voorts, de actuele, bekende Franse schrijver historicus, Ivan Gobry (Martin Luther), en verder meerdere getuigenissen van Luthers tijdgenoten, die het dode lichaam zagen, zijn gewurgde hoofd, “zwart, met uithangende tong “.

     1. Jules, als de waarheid u echt interesseert, dan raad ik u aan om het volgende boek te lezen: dr. N. Paulus, Luthers Lebensende und der Eislebener Apotheker Johann Landau, Kirchheim Verlag, Mainz, 1896. Katholiek werk. Geen protestants. Geschreven al reactie op de onwaarheden van Majunke. Paulus’ werk is in Duitsland nog te verkrijgen.

     2. Helemaal juist, beste Jules. Maar ik stel mij de vraag waarom en met welk belang, dat men die waarheid over de zelfmoord van Luther HIER op dit forum, wilt onder het tapijt keren? Wat betreft de geschriften van diegenen die u aanhaalt, dat is niet zomaar iets dat in het Laatste Nieuw heeft gestaan of op TV is uitgezonden, maar het zijn ware geestelijken die Jezus Christus, die de Waarheid is, waarachtig beminden, en daar gaat het juist om.

     3. Peter, we zijn redelijke wezen en dus geroepen om bepaalde beweringen af te toetsen. Schijnbaar verwachten Jules en u dat we onnadenkend de eerste de beste bewering kritiekloos achterna lopen. Wie trouwens afkomt met don Luigi Villa verliest onmiddellijk iedere geloofwaardigheid. Zelfs de stichter van het alom erkende conservatief-katholiek tijdschrift Si Si No No – gelezen door vriend als vijand – heeft erop gewezen dat Villa’s bewering een opeenstapeling zijn van losse en ongefundeerde beweringen. Don Francesco Maria Putti. Zoek die naam maar eens op!

     4. Beste Jules, wat Don Luigi Villa betreft. Deze moedige priester, zoals ik reeds vermelde op dit forum, werd door Pater Pio (die niet zozeer geëerd wordt door de modernisten op dit forum, maar ja) aangesteld voor het onderzoek naar de vrijmetselarij in de Katholieke Kerk en hun werken bloot te leggen. Don Luigi Villa, kreeg de zegen hiervoor van Paus Pius XII, en kreeg eveneens twee kardinalen toegewezen die vertrouwd waren met deze satanische sekte en hun duivelse werken. Deze twee kardinalen moesten Don Luigi Villa begeleiden en beschermen bij deze gevaarlijke opdracht. Hij, Don Luigi Villa, is meerdere malen met de dood bedreigt, zoals deze sekte gewoonlijk doen als ze u het zwijgen niet kunnen opleggen. Deze moedige priester heeft hiervoor speciale gaven van de Heer ontvangen en bij het blootleggen van zijn schrijven over de waarheid en wat er gebeurd is met de Katholieke Kerk.
      Ik raad IEDEREEN aan om deze website te raadplegen om een duidelijk beeld te krijgen over de ware omvang en vijandigheid van de V2 modernisten.
      http://www.padrepioandchiesaviva.com/
      Lees zoveel mogelijk, liefst alles.
      De waarheid maakt vrij.
      Laus tibi Christi +
      Ave Maria +

   2. Lotje, Luthers zelfmoord is meer dan waarschijnlijk een puur broodjeaapverhaal. Vrij recent werd het weer opgepikt in bepaalde traditionalistische kringen en gaat terug op een twijfelachtig werk van P. Majunke, een Duitse priester. Het werd evenwel omstandig weerlegd door dr. N. Paulus in zijn werk over het levenseinde van Luther. En voor wie twijfelt: Paulus was katholiek. Geen protestant.

    1. Beste Hendrik en Jan Van Den Berghe, Luther heeft mij niets te vertellen. Ik begrijp trouwens de protestanten ook niet zo goed., Ze moeten niets van het katholieke kerk weten, maar ze bezeten wel de kloosters en de kerken en dan zijn ze nog zo onbeleefd om de communie te gaan, terwijl ze helemaal niet in het sacrament van “De Heilige Eucharistie” geloven. Hoe geloofwaardig zijn de protestanten eigenlijk? Gelukkig zijn er nog andere protestanten die nederig genoeg zijn en dat ze gewoon bij de priester een kruisje gaan halen, met hun handen gekruist. En ze moeten verder ook niets van Heiligen beelden weten, maar iedere protestant heeft die rare Luther “die niet moeders schoonste is” wel in hun woonkamer staan? Al is dat zelfmoordverhaal niet waar – als je zo’n grote verdeeldheid zaait onder de christenen dan heb je volgens mij de afslag van de smalle weg van vrede gemist. Luther was zeker geen vredebrenger.. Geen enkele grote “Heiligen” binnen de katholieke kerk heeft ooit zoiets gedaan. Deze Heiligen hadden ook geen tijd om zo verdeeldheid te zaaien. Die benutten iedere minuut van de dag om Jezus na te volgen – en dat is jezelf offeren om ten dienste te staan van de barmhartigheid, liefde en het redden van zielen. Die liggen m.a.w. met heel hun lichaam, ziel en hart onder het kruis – en Luther stond volgens mij gewoon naast het kruis met een Jupiler in zijn hand. hihi.. Voor mij is ieder christen een goed christen als hij eenheid brengt en niet van anderen christenen verwacht dat ze dan maar protestant worden. Aan dat soort van oecumenische doe ik gewoon niet mee. Ik wil gerust met protestanten een tasje koffie gaan drinken, ( als ze mijn koffie uiteraard betalen hihi ) maar beledig mij niet in mijn katholiek geloof. Ik hou van de katholieken kerk – voor mij was dat mijn redding en is en blijft ook de lift naar de hemel.

     1. Lotje, het gaat er niet om de protestanten te verdedigen. Wel om u erop te wijzen dat u moet voorzichtig zijn om bepaalde uitspraken onnadenkend achterna te lopen. Ik heb ook uitgelegd waarom het verhaal van Luthers veronderstelde zelfmoord historisch niet te duiden valt. Wees op uw hoede voor de rare kronkels in de schrijfsels van Peter en Eric. Vooral Erics berichten bevatten bijzonder onkatholieke stellingen die bijzonder sterk neigen naar de antroposofie.

     2. Jan van de Berghe ik volg alleen maar Jezus Christus!
      En de berichten dat is bijkomende informatie die ik lees en waar ik soms op reageer.
      Of deze berichten waar zijn of niet dat laat ik in het midden. Daar zal God wel over oordelen.
      Maar, ik zou eerlijk gezegd niet versteld staan dat Luther zelfmoord heeft gepleegd.
      Judas heeft na het verraad van Christus ook zichzelf van het leven beroofd.
      Als Luther voor het protestantisme een monnik was in het klooster van de Heilige Augustinus heeft de Heilige Geest “Luther” toen heel sterk “innerlijk bewogen” om God op die weg in het klooster te volgen. Maar, hij heeft ” zoals vele opstandelingen binnen de kerk” zijn roeping verlaten en is zijn eigen weg gegaan. Ik geloof sterk dat God hem na al die verdeeldheid Luther terug innerlijk beroerd heeft – en Luther is “misschien” tot een heel ander inzicht terug gekomen dat hij Christus “met zijn dwalingen” geslagen en gekruisigd heeft. Als Luther terug naar zijn 1ste roepings- ervaring is gekeerd door de genade en ingeving van “De Heilige Geest” denk ik (en dat is mijn mening) dat hij zijn zondig gedrag (zware verdeeldheid zaaien onder de christenen) niet kon dragen! Judas kon zijn zwaar verraad naar Christus niet dragen, en ik vermoed Luther ook niet. Mijn optie is dan ook – begraaf het protestantisme en laten we terug keren naar één kerk. Want, als mijn veronderstelling waar zou zijn, dan zou Luther dit toch ook zo willen. Ik denk dat Luther geen slechte man was – maar zijn zonde vereren dat zal ik dus nooit doen! Ik vereer geen enkele zonde of dwaling dat “de waarheid van God” en onze “geliefde Moeder Maria” beledigd.

    2. Men kan van Luther zeggen wat men wil maar hij rechtvaardigt wel een heel volk. Dat volk bestaat. En sommigen onder hen zijn werkelijk ernstige christenen. Daniel.12:3.De leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels, en die velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk. (Statengeneraal 1950)
     Zij beperken zich tot de gedachtenis aan het laatste avondmaal hetgeen op zich niet fout is. Velen onder hen zouden heel zeker de katholieke H.Mis kunnen waarderen indien zij daar enige moeite toe zouden doen.

     Van verstands-katholieken mag men verwachten dat zij streven naar correctheid in rechtvaardigheid. Ik vertrouw wel dat Jan VdB dit inderdaad nastreeft.
     Van gevoels-katholieken mag men verwachten dat zij streven naar zuiverheid in de geestelijke liefde. Het lijkt me wel duidelijk dat Lotje dit inderdaad doet.

     Ik groeide op in een ijskoud en zeer streng katholiek gezin. Dit is geen beschuldiging want ieder moet leven met de talenten die hij heeft en trachten daar geestelijke winst mee te maken. Pas na zeven en twintig jaren werd ik uit diepe wanhoop gered door protestantse hippies waarbij enkele leidende figuren een sterk inlevend vermogen hadden, empathie. Het heeft mij dan nog vele jaren gekost die empathie te waarderen. Omdat ik een gevoelsmens ben kon ik me slechts met zeer veel moeite een klein leventje opbouwen aan de rand van de grote maatschappij. Ik ben in staat verstands-katholieken alles te vergeven. Dat inzicht heb ik aan de empathie van enkele protestanten te danken.

     Maar het duister volkje in de kathedraal kan men geen christenen noemen. De goede christenen werden afgevoerd.

 9. Proficiat! Katholieke jongeren tussen modernistische oude knarren😀spijtig dat ik er niet bij was in de rozenkransmaand! Ik vraag me zelfs af of een gewapende binnen mag in een kath kerk voor een biddende katholiek buiten te zetten

  1. Beste Hendrik, ik vrees dat vervalste protestantse bijbelvertalingen u niet in de hemel zullen brengen.

   Het volgende geldt voor afvalligen en ketters:

   Heb 6:4 Want het is toch onmogelijk, om hen, die eenmaal verlicht zijn geweest, de hemelse gaven hebben gesmaakt, den heiligen Geest hebben ontvangen,
   Heb 6:5 het heerlijk woord Gods en de krachten der toekomstige wereld hebben geproefd,
   Heb 6:6 maar afgevallen zijn: het is onmogelijk, om hen een tweede maal tot bekering op te wekken, daar ze, zover het hùn betreft, den Zoon van God opnieuw hebben gekruisigd en bespot.

  2. Beste Hendrik.
   De link waar u naar verwijst is een video gemaakt door Wilkin van de Kamp (1961) is getrouwd met Aukje. Zij hebben vier zonen en vier kleindochters. Na zestien jaar parttime in het onderwijs gewerkt te hebben, was Wilkin van 2000 tot en met 2010 fulltime in dienst als voorganger van de Duits-Nederlandse Euregio Christengemeente voor eenheid en verzoening.
   Wilkin is een echte bruggenbouwer en was als medeoprichter voorzitter van de nationale beweging “Wij kiezen voor eenheid.”
   http://www.de7wonderen.nl/author/
   U zou deze lieve jonge mensen naar een vijand van de Katholieke Kerk willen leiden? Hoe is dat mogelijk?

 10. @ Andreas en Peter, u zult het beiden met me eens zijn dat het niet hoort om in een RK kerk zó enthousiast de reformatie te gedenken. Dat had elders gemogen. Dat zou meer kies zijn. Maar om nu d.m.v integristen en het rozenhoedje een statement te willen maken, heeft m.i. geen zin en zet overal (verder) kwaad bloed.

  @ Andreas, omdat ik geenszins (zoals de farizeeën deden) zeg dat de Heer aangedreven zou worden door demonen i.p.v. dat de Heilige Geest in Hem woont en werkt
  kunt u dat vers uit Hebr. niet zomaar gebruiken om mij te zeggen:
  “Beste Hendrik, ik vrees dat vervalste protestantse bijbelvertalingen u niet in de hemel zullen brengen. Het volgende geldt voor afvalligen en ketters……”

  Dat vind ik raar en niet kloppen. m.v.g.

  1. Beste Hendrik,
   “kwaad bloed”?
   Heeft Jezus ook niet de Farizeeën betiteld als hypocrieten en wit gekalkte gaven, als zij de Waarheid die voor hen stond, en gekomen was om ook hen te redden?
   Ga maar eens, met alle liefde voor de waarheid en in volle naastenliefde, naar een “gemeente” van evangelisten, protestanten, en ga daar maar eens proberen te prediken dat ze op de verkeerde weg zitten en niet zullen gered worden indien ze zich niet bekeren tot het ware Katholieke geloof. Je zult nog niet de kans krijgen om het te bewijzen.
   Ze zullen je prompt aan de deur zetten. Van kwaad bloed gesproken, niet?

   1. @Peter: In tegenstelling tot wat u denkt, staat menig protestant wel open om in discussie te gaan. Ik vrees er alleen een beetje voor dat menig katholiek in zo’n discussie een nogal belabberd figuur zal slaan, net zoals ook menig katholiek snel blokkeert bij een gesprek met een Getuige van Jehova (en die zijn dan nog geen christen).

   2. @Peter: In tegenstelling tot wat u denkt, staat menig protestant wel open om in discussie te gaan. Ik vrees er alleen een beetje voor dat menig katholiek in zo’n discussie een nogal belabberd figuur zal slaan, net zoals ook menig katholiek snel blokkeert bij een gesprek met een Getuige van Jehova (en die zijn dan nog geen christen).

   3. @Peter: In tegenstelling tot wat u denkt, staat menig protestant wel open om in discussie te gaan. Ik vrees er alleen een beetje voor dat menig katholiek in zo’n discussie een nogal belabberd figuur zal slaan, net zoals ook menig katholiek snel blokkeert bij een gesprek met een Getuige van Jehova (en die zijn dan nog geen christen).

 11. @Andreas en Peter : jullie hebben natuurlijk een punt. Maar volgens de Belgische strafwet mag men een openbare dienst of die nu protestants is of niet , niet verstoren!!

  1. Dergelijke optredens zijn trouwens contraproductief. Ondertussen heb ik vernomen dat het om jongeren gaat uit het sedevacantistisch milieu. Men weze gewaarschuwd voor dergelijke dwaling!

   1. Beste Jan van den Berghe, want is er eigenlijk mis met het sedevacantistisch milieu? Er is niets mis mee op een Maria vereerder te zijn en of traditioneel te zijn en of voor de Tridentijnse ritus te strijden.

    1. Natuurlijk is er niets mis met het bidden tot Maria of tot het celebreren van de Tridentijnse mis. Wel gaat het goed fout als dat goede gekoppeld wordt aan iets slecht, wat nu eenmaal het sedevacantisme is. De paus heeft niet het charisma onfeilbaar te zijn op ieder moment van dag. Hij kan dus dwalen. Daarom ook de pauselijke onfeilbaarheid zich situeert binnen heel enge grenzen zoals omschreven door Vaticanum I.

    2. @dhr. Goethals: hopelijk mag ik mij verheugen in een antwoord op de mails die ik u recent stuurde en waarin ik vroeg waarom mijn berichten sedert meerdere dagen steeds weer gewist worden. Alvast bedankt voor dat tikkeltje eerlijkheid.

  2. Beste Indelijk, nogmaals, van een openbare dienst kan geen sprake zijn. In een Katholieke kerk wordt de Katholieke liturgie gecelebreerd. Een verstoring van een concert of een causerie van een bende protestanten is niet eigen aan een Katholieke kerk en zoiets verstoren, valt niet onder de wet zoals die bedoeld is. Ten tweede en veel belangrijker, het zijn niet de Katholieke jongeren die de viering verstoord hebben, maar het zijn net de protestanten die met hun provocerend gedrag het Katholieke gebed van de jongeren in hun eigen Katholieke kathedraal verstoord hebben. Het zijn dus de protestanten die strafbaar zijn omdat zij iets op een plaats doen die daartoe niet bestemd is. Het is een pure protestantse provocatie.

   1. Andreas, wat valt de protestanten te verwijten? Hebben ze de kathedraal zich soms wederrechtelijk toegeëigend? Met dwang of geweld? Als er iemand met de vinger moet worden gewezen dan is het wel de aartsbisschop of diens omgeving die zijn toelating geeft gegeven voor deze herdenkingsdienst.

  3. God is de wetgever en alle andere “menselijke wetten” zijn regels die volgens de wetten van God moeten opgesteld zijn als positieve regels om de goede orde te vrijwaren in de wil van God. Al het andere is uit den boze. Niemand staat boven God en Zijn wetten.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

 12. Hallo Peter (29 OKTOBER 2017OP18:47)
  – Ik zou toch de protestanten beschouwen als broeders in het geloof, omdat ze zoals wij in Christus geloven, zij het op een afgedwaalde manier. Op Luther zelf zou ik wat kwader zijn, vermits hij met de dwaling begonnen is. Maar de meeste protestanten weten misschien niet beter.
  – Vergeet niet dat we als volgeling van Christus iedere mens als broeder moeten beschouwen, katholiek of niet.

  Met alle respect voor uw opinie, AGS

  1. Beste A.G. Stinus,
   Marcus 3 : 33 ” … Maar Hij gaf hun ten antwoord : Wie is mijn moeder en wie zijn Mijn broeders? 34 En terwijl Hij rondkeek naar hen, die in een kring om Hem heen waren gezeten, sprak Hij; Ziedaar mijn moeder en broeders! 35 Wie de wil van God volbrengt, hij is mijn broeder en zuster en moeder. ”
   Als u dan beweert zoals schreef “dat we als volgeling van Christus iedere mens als broeder moeten beschouwen, katholiek of niet.” dan moet u maar aan Jezus vragen om terug te komen en dit aan te passen naar uw wensen of denken.
   Wat denkt u, dat hij dat zal doen?
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

 13. Wedijverend bidden is niet bidden en dus niet aanvaardbaar, maar daar staat tegenover dat al de andere aanwezigen niet aan het bidden waren en dat ook niet van plan waren want hun bedoelingen zijn niet zuiver. Daaarom hadden de jongweren wel degelijk alle recht Katholieke gebeden te bidden en de anderen beschaamd te maken wegens hun uitgebreide godslasteringen.

 14. ☩JMJ☩

  Het is weer typisch dat een Prelaat wiens reputatie besmet is door wanbeleid tegenover de pedo-sodomitische monsters (door de internationale vrijmetselarij doelbewust verspreid doorheen de politiek, bankenwereld, clerus etc. als chantagemiddel) onder de clerus zo arrogant zijn hiel kan opheffen tegen het Christendom dat hij in zijn eigen Kathedraal gaat “vieren” hoe half Europa van het Apostolisch Geloof afgescheurd werd door een apostatische monnik, tot hoerloper en plunderaar verworden; heden gekend als de helbewoner, Maarten Luther. Het feit dat deze heresiarch in volle Christelijke Jaartelling polygamie aan Duitse adel toestond spreekt op zich al boekdelen over de ontoombare vermetelheid van dat bruut, profaan figuur.

  Het willen syncretiseren van het Katholicisme met het Protestantisme, Oosters Photianisme etc. etc. is niets anders dan hetgeen de logeratten “transcendentaal christendom” (maçonnerie blanche op zijn CD&V’s dus) noemen, en contradiceert de Goddelijke Openbaring, door de Hemel exclusief toevertrouwd aan de Katholieke Kerk, die gebouwd staat op Petrus.

  De Deformatie gaan “vieren” in de Kathedraal van Brussel is hetzelfde als in de Sint-Romboutskathedraal gaan “vieren” hoe de beeldstormers ten tijde van de bloedige orgieën van de Protestantse revolte de relikwieën van de Mechelse Patroonheilige op de grond stortten. Het gaat hier om een bereikt dieptepunt van anti-katholicisme, in het gelaat van Katholieken geduwd van op de Aartsbisschoppelijke Zetel zelf. Vier liever de bevrijding van België uit de moordzuchtige, iconoclastische greep van het Hollands Calvinisme door de intercessie van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel.

  Montaigu!

 15. Hallo Peter (30 OKTOBER 2017OP20:15),

  – Ik denk dat we het geheel van de openbaring moeten bekijken, eerder dan één citaat van de Bijbel uit te zoeken. En dan blijkt uit de openbaring dat alle mensen kinderen van God zijn, zodat we anderen onze broeders of zusters kunnen noemen. Zij het niet altijd broeders of zusters in hetzelfde geloof.
  – Dat betekent natuurlijk niet dat die broeder het altijd goed voor heeft. We moeten dus binnen onze mogelijkheden aan protestanten duidelijk maken waarin ze verkeerd zijn. Dan doen we wat Christus ons gevraagd heeft : zijn boodschap onvervormd en onverkort uitdragen.

  Met vriendelijke groeten, en een zalig feest van Allerheiligen. AGS

  1. Beste A.G. Stinus, waar in de openbaringen hebt u gelezen dat alle mensen kinderen van God zijn?
   Protestanten en alle overige afgodenaanbidders zijn geen broeders en zusters.
   Alleen diegenen die de wil van God volbrengen zijn broeders en zusters van Christus en zijn dan ook gerechtvaardigd in Hem.
   Als ik u de woorden van Jezus uit het H. Evangelie aanhaal dan is dat niet omdat ik een gelijk eruit wil halen, maar het zijn woorden van Waarheid en onze Heer God en Meester. Geen oecumenisch gedoe van alle mensen zijn broeders en zusters dus.
   De Heer schept nog steeds de mensen, dus het zijn schepselen van God, die in vijandschap zijn met God door de erfzonde. Hoe kunnen alle mensen dan kinderen van God – de Vader – zijn ?
   Alle mensen kunnen alleen kinderen van God worden door de verdiensten van Onze Heer Jezus Christus en gerechtvaardigd worden in Hem. . “Niemand komt tot de Vader tezij door Mij.” zegt de Heer.
   Het is hun vrije wil om deze verdiensten te komen ontvangen in de Katholieke Kerk, die Jezus op de rots Petrus heeft gesticht. Er is geen ander heil voor ALLE mensen op aarde. Al het overige is uit den boze.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

   1. Wie zijn onze broeders en zusters? Wie zijn kinderen van God?
    Bij de protestanten, hervormden, in pinkster-, evangelische en charismatische gemeenten kwam deze jongen mensen tegen, die het oprecht meenden met God en Zijn Zoon Christus Jezus. Nee, bij hen aangesloten heeft hij zich nooit, integendeel. Maar hij had moeite om alles dan maar als satanisch te bestempelen. God oordeelt, niet deze onbeholpen jongen die niet weet hoe te gaan, niet weet hoe te staan.
    We zullen spoedig God gaan aanbidden in geest en waarheid, zei Jezus tegen die zondige samaritaanse vrouw bij de put, Joh 4:23,24. Niet wat wij zelf willen is belangrijk, louter wat God wil is belangrijk; Hij bewerkt in ons zowel het willen als het doen, en overmocht ons tegenstribbelen, elke dag, om zo te doen wat Hem behaagt.
    In het verleden was deze jongen homo, had enkele jaren samengewoond met een vriend. Totdat hij in de Schrift tegenkwam – niet wat de katholieke kerk zei, want die liet het oogluikend toe – dat God er een onnoemelijke hekel aan had. Zelf wilde hij er wel in volharden; maar hij had zich aan Zijn wil te onderwerpen, geheel en al. Dus deze gruwelijke zonde afgekapt.
    De weg van de minste weerstand had hij willen volgen, door zijn zoontje gewoon naar school te doen. Hij zag wel de wanorde op die scholen, dat ook zijn zoontje zou verruïneren. Raadpleegde zijn God. Dus werd dat alternatief thuisonderwijs aan hem geven, tot diens achttiende. Nee, zelf wilde hij niet, maar de wil van zijn Vader moest geschieden. Zo deed hij dat werk, niet halfslachtig, maar met volle inzet.
    Ook voor de rechters had hij te getuigen, hoewel hij niets tegen de nederlandse leerplichtwet had bedreven. Meer dan acht jaren lang werd hij door meer dan 150 ambtenaren vervolgd, zes rechtszaken, waaronder de Hoge Raad en het Hof van de Mensenrechten. Getuigde door de Geest (gelijk de Schrift zegt) over de Heer Jezus, Die hem opdracht had te geven voor dat thuisonderwijs. Tenslotte liet de Heer hem overwinnen. Nee, dat was geheel niet naar zijn eigen wil, maar hij had Hem te gehoorzamen. En omdat hij niet van roem hield, liet hij alles “achter gesloten deuren” behandelen.
    Daarna schreef deze jongen boeken, dertienduizend vel A4 vol, is nu bezig met de 33e: “Hoe is God?” Doet hij alleen voor Hem, niet voor de mensen. Geeft ze ook niet uit, want dat zou zijn oprecht en zuiver hartje bederven, vanwege de roem. Of hij er zin in heeft? Niet bepaald. Maar Zijn wil moet geschieden, niet de zijne. Dus onderwerpt hij zich aan Hem.
    Zo is het ook gesteld met het kennen van Zijn wil. De Schrift lezen en herlezen, elke maand leest hij het Oude èn Nieuwe Testament uit. Vanuit een zo letterlijk mogelijke vertaling. Moet toch nog dikwijls het hebreeuws en grieks raadplegen om de vertaling zuiverder te krijgen. Is geen theoloog, integendeel. Begrijpt nog zeer veel niet, ondanks een studie kathechese, waar hij het er niet zo mee eens is. Leest ‘m zoals de Schrift zich aan hem openbaart. Meer niet.
    Zo oefent hij een practisch christen-zijn uit. Niet in wereldse wijsheid, niet in veel gewichtige woorden. Hij is immers een stotteraar. Woont temidden in een goddeloze wijk, als het koren tussen het kaf Mat 13:24-30&36-43, om zijn geest dagelijks te scherpen tussen hen.
    Is invalide, en behoort tot de schrijnendste gevallen van jarenlang stelselmatig seksueel misbruikt zijn in Nederland, als schandjongen en ritueel geofferd. Vooral door de katholieke geestelijkheid. Maar bidt veel voor al zijn belagers, want wellicht zijn er onder hen ook enkelen die het niet kunnen helpen. Ook zelf als kind misbruikt zijn geweest. Deze jongen oordeelt niet, alleen God oordeelt.
    Zo ook, wie zijn zijn broeders en zusters? Wie zijn kinderen van God? Hij laat het oordeel aan zijn Vader over, deze onnozele jongen kan dat toch niet zelf bezien, toch? Hopelijk komt er spoedig een nieuwe paus, die zich over alle netelige kwesties in het geloof zal uitspreken, ook over de vroegere tekortschietingen van de rooms-katholieke kerk, dat zal beschouwen louter vanuit Christus Jezus en onze Vader, in navolging van Petrus, Paulus en Johannes. Ook hen uit al die andere kerken zal hij naar zich toe proberen te trekken. Nee, geen water bij de wijn, geen oecumene, maar louter uitgaan van de waarheid in de Geest. Zo moet die nieuwe paus zijn. Dan zullen alle broeders en zusters zich verblijden, allen zijnde de ware kinderen van God. En hun Heer Jezus Christus verwelkomen bij Zijn wederkomst. Ja, wij allen moeten Hem een warm onthaal bereiden, toch?
    En deze jongen probeert elke dag voor zijn Heer Jezus op te sieren, het zit ‘m namelijk in de kleine dingen van elke dag, nooit is dat grote. En wacht op zijn uiteindelijke bestemming, die aanstaande is. Dat ook hierin Zijn wil geschiede, niet die van deze jongen. Zijn Vader zal hem sterken in zijn moeilijke taak.

 16. Het Vaticaan heeft nu een postzegel uitgegeven met o.m. de afbeelding van Maarten Luther erop. Het wordt steeds helderder waar het naar toe gaat : een wereldgodsdienst. Eerst de christenen verenigen, en het H, Misoffer dus afschaffen waardoor Christus niet meer aanwezig is en het Kwaad zijn gang kan gaan, dan zijn de andere godsdiensten aan de beurt voor de eenheidsworst. Hoe kom je andere geloven nog meer tegemoet ? Door Christus op een lijn te stellen met de profeten. Wat een aftakeling.

  1. Beste Marrie,
   Ja, de H. Schrift heeft ons hiervoor gewaarschuwd in H. Evangelie en in de Openbaringen. De H. Schrift moet vervuld worden. De Heer zift de zielen en wil zuiver goud. Het kaf van het koren scheiden.
   Nu is het de tijd dat het kaf van het koren wordt gescheiden… en dan komt de oogst.
   Laus tibi Christi
   Ave Maria +

 17. op twitter ben ik hier achter gekomen dat dit gebeurd is. ik ben verbaasd dat zoiets anno 2017 mogelijk is. de godsdienstoorlogen zijn achter ons hoor……….katholieken en protestanten reiken elkaar de hand.
  rozenkrans is geen middel tot protest maar tot gebed niet tot orde verstoring.

 18. ik zelf uit nederland. ik ben niet kerkelijk meer maar wel gelovig katholiek. ik sta versteld dat dit bestaat.
  en waarom? wat dien je ermee? denk je dat God Jezus Maria dit willen? Wie inspireert deze mensen?

  1. Beste Mark, u schrijft: “ik zelf uit nederland. ik ben niet kerkelijk meer maar wel gelovig katholiek.”
   Hoe kan iemand zich Katholiek nemen indien hij niet “kerkelijk” is, paradoxaal niet?
   De H. Rozenkrans is waarachtig een wapen dat God aan ons geschonken heeft om het te bidden tegen de listen en aanvallen van de duivel en de kracht hiervan is reeds veelvuldige malen door de geschiedenis van de Kerk bewezen.
   Alleen die het ware geloof belijden en de wil van God volbrengen zoals het altijd sinds Jezus Zijn H. Katholieke kerk heeft gesticht, zijn Christenen en geen anderen.
   Protestanten zijn die gene die nog steeds “protesteren” (onzin) tegen de waarheid in de H. Katholieke Kerk.
   Hopelijk zullen deze tot inkeer komen. Ook scheurmakers maken geen deel uit aan de eeuwige vreugde van het eeuwig leven.
   Ik zou u aanraden te bidden en te studeren zodat u ook door de waarheid het ware Katholieke geloof kunt belijden en beleven, tot heil van uw ziel.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

  2. Deze jonge mannen worden geïnspireerd door de Liefde van God, bekeken van en door Maria, zij leidt hen op haar beurt naar Jezus en via Jezus komen ze weer uit bij God de Vader.

   Maar de volgende vraag is wel bij mij gerezen: Deden zij dat puur uit protest en een statement te maken of was het een heus oprecht en nederig gebed tot God en tot de H. Maagd Maria? Als het puur alleen om protest zou gaan, slaan ze de plank, naar mijn mening, geheel mis. Maar als het een gedrevenheid is vanuit de Liefde van God, dan is dat een heel ander verhaal. Ze sloegen in ieder geval niet wild om zich heen, ze scholden niet uit, ze gingen alleen maar bidden en hardop bidden. Maar het komt tegenwoordig wel vaker voor dat katholieken zelf ook niet van het Rozenkrans gebed houden en het niet van deze tijd vinden. Dat bemoeilijkt in ieder geval wel het bidden voor diegenen die dat toch wel zou willen doen. En geloven doe je niet alleen en het Rozenkransgebed leent zich er in ieder geval wel goed voor om het ook gezamenlijk te bidden. En dat wordt nauwelijks nog meer gedaan. Daarmee is de Geest van het Gebed zoetjes aan in vele katholieke gezinnen verdwenen, met als gevolg deconfessionalisering van in onze landen.

   Voor zover ik weet heeft Onze Lieve Heer het niet verboden om zo nu en dan gezamenlijk en/of hardop te bidden.

 19. ze hebben hun 15 minuten roem………. zijn ze nu gelukkig? protestanten zijn ook christenen……..katholieken en protestanten en orthodoxen zijn broeders en zusters van elkaar in Christus.

 20. Beste mark,
  het komt u toe onderscheid te maken in wereldse roem tegenover geestelijke roem, in wereldse leugens tegenover de traditie van Gods Woord.

  Romeinen.11:4-7.
  4. Maar wat zegt de godsspraak tot Elia? Ik heb Mij zevenduizend man doen overblijven, die hun knie voor Baäl niet hebben gebogen.
  5. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade.
  6. Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.
  7. Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen, en de overigen zijn verhard.

  – Gelieve de bijbel vooral te lezen met de geestelijke ogen van uw ziel.
  – Baäl kan men hier zien als de Niewe Wereld Orde die zich tegen God’s wetten verzet.
  – Israël is het volk van God waarvan een groot deel zich aan Baäl overgaf en dat geen geestelijke roem zal verkrijgen.
  – De geestelijke roem is de genade van Christus en dit wordt in de wereld niet aangezien.
  – De jongeren in de kathedraal behoren tot de ‘zevenduizend’ die God heeft doen overblijven.

  Deze jongeren bidden uit genade en zij doen dit niet om wereldse roem want u ziet zelf dat zij vervolgd worden. Zij zijn een minderheid binnen de katholieke kerk en het moet gezegd dat ook in de protestantse wereld er nog enkele ernstige christenen zijn, maar dezen kunnen omwille van de protestantse verdeeldheid niet naar voren treden en wellicht zullen deze zeer weinigen spoedig toetreden tot de vervolgde traditionele katholieke kerk omdat zij nergens nog terecht kunnen.
  Het is nochtans mogelijk dat weinige resterende genadevolle protestanten zich zullen verenigen en al biddend opkomen tegen het maçoniek gespuis dat o.a de kathdraal misbruikt en de ernstig biddende jongeren vervolgt.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.