Na fakenews nu ook nepduiding op de VRT: Ongelovigen Van Hecke en Boudry op Canvas in debat over godsdienst

“De Belgen hebben weinig vertrouwen in religie.” Althans zo beweert een enquête van het studiebureau ‘Ipsos’ dat het grotendeel van de Belgen overwegend negatief staat tegenover de invloed van religie op de samenleving.

Volgens ‘Het Nieuwsblad’ vindt 68 procent van de ondervraagden dat godsdienst des duivels is. Het gemiddelde is 49 procent, geen enkel ­ander land is zo afkerig van religie.

Een leuk detail in de foto waarmee ‘Het Nieuwsblad’ evenals ‘Het Belang van Limburg’ , ‘Gazet van Antwerpen‘ en nog vele andere gazetten dit nieuwsfeit kopten:

We bemerken warempel “islamofobie” bij zoveel Vlaamse dagvodden om bij de titel “Godsdienst doet meer kwaad dan goed” een afbeelding van een islamitisch gebedssnoer te plaatsen. Natuurlijk kent ons hoogstaand Vlaams journaille allang niet meer het verschil tussen en tasbih en een paternoster…

Toch moet het een grote shock geweest zijn voor Geert De Kerpel, wiens religie (Vrijzinnig Vlaamse kerk) werkelijk alle mogelijke toegevingen heeft gedaan aan de seculiere samenleving en de atheïstische staatsdogma’s. Zo schrijft ‘Het Nieuwsblad’ van gisteren (pagina 3) in het vetjes: “Geert De Kerpel, woordvoerder van de Belgische bisschoppen, begrijpt niet zo goed waar de antireligieuze houding van de Belgen vandaan komt.” Nu moet het toch van het hart dat onze ervaring met de Belgische bisschoppen en heel hun modernistische kliek, ons leert dat zij wel een hartgrondige hekel moeten hebben aan de Katholieke religie en haar authentieke rituelen, niet in het minst het Heilige Misoffer. Wat een hypocrisie dat uitgerekend zij een “antireligieuze houding” aanklagen.

De Kerpel en zijn Vlaamse kerk hebben hun hele carrière niks anders gedaan dan het traditionele Katholicisme te karikaturiseren, om dan bijgevolg deze 19de-eeuwse voorstellingen het Katholieke Geloof te ridiculiseren bij het volk. Nu worden ze door “de Belg” zélf bij het groot huisvuil gezet, totaal vereenzelvigd met hun eigen gecreëerde vals kerkbeeld. Ja, ik beken: Schadenfreude.

Screenshot: VRT (De Afspraak)

Madame Pastoor Mieke Van Hecke (Vrijzinnig Vlaamse kerk) in debat met Inquisiteur Maarten Boudry (Atheïstische staatskerk)

Op Canvas was het gisterenavond helemaal ‘drinking liberal tears’ voor Katholieken: Mieke Van Hecke wringt zichzelf (alweer) in het seculiere discours van de liberale democratie en daarin gevangen krijgt ze van een mede-atheïst warempel de klappen die ze verdient. En zo worden de lauwen uitgespuwd.

VRT; De Afspraak: Belg heeft weinig vertrouwen in godsdienst: Mieke Van Hecke in discussie met Maarten Boudry (vanaf 29’00”)

Een zoveelste nepdebat

Het moet vooreerst gezegd hoe de VRT wederom in haar gekende stijl het maatschappelijke debat manipuleert: Een zoveelste nepdebat tussen links (hier Van Hecke) en extreemlinks (hier Boudry). Een breder spectrum mag de belastingbetalende kijker niet verwachten van haar “openbare omroep”. Stel je maar eens voor dat er écht Katholieke ideeën airplay zouden krijgen. Uiteindelijk is de boel in scène gezet, net geen opgevoerd theater, want waarover kan een debat tussen twee ongelovigen over godsdienst uiteindelijk gaan? Zo kan men Mieke Van Hecke evengoed als “ervaringsdeskundige” tijdens wielerwedstrijden laten plaatsnemen naast Michel Wuyts, in de plaats van José De Cauwer. Wil Van Hecke dan enige geloofwaardigheid als expert verwerven, dan hoeft ze eigenlijk allen maar De Cauwer’s woorden na te bootsen: “Veel eten en drinken.” Soit.

Op Canvas pleit Van Hecke ervoor om vanuit een religieus referentiekader zich te mogen bewegen in de publieke ruimte. Van Hecke heeft gelijk dat neutraliteit niet bestaat, maar ze wil maar niet begrijpen dat alle religies finaal exclusiviteit zullen claimen, de atheïstische nog niet het minst. Van Hecke veronderstelt haar eigen relativisme bij de vrijzinnige zuil en wil maar niet beseffen dat ze hierin al jarenlang gefopt werd. Naïevelingen vragen erom, want Van Hecke leeft nog steeds in de post-conciliaire utopie dat als de christen-democratie zichzelf maar voldoende uitholt en conformeert met de vrijzinnige dominantie in de maatschappij, deze ooit gedoogd zal worden, laat staan als volwaardige machtspartner aanzien. Hoe kunnen mensen toch blijven steken in deze flowerpower van de jaren ’60 zonder ook maar iets bij te leren? Dit kan toch alleen maar slechte wil zijn?

Katholieke onderwijskoepel ‘gepimpt’ door secularisme en islamisme

In de naoorlogse geschiedenis heeft de politieke familie van Van Hecke, de toenmalige CVP, zich dan ook steeds verregaander geprostitueerd aan haar coalitiepartners om paarse regeringen te beletten. Tot elke prijs bereid, behalve die van de postjes. Daar is het vandaag ook als enige het zogenaamde ‘Katholiek Onderwijs Vlaanderen’ (KOV) nog om te doen, om met de stroom meedrijvend van tegelijk secularisering en islamisering hun aanzienlijke marktaandeel in scholieren te behouden. Niet toevallig kreeg de vrijzinnige Van Hecke de benoeming van hoofd van het voormalige VVKSO (nu dus KOV). Ze bleek dan ook de geknipte figuur om vanuit deze positie het Christendom in alle stilte ten grave te dragen in het onderwijs.

Van Hecke zal nu moeten beseffen dat de atheïsten haar zuil niet alleen willen overnemen, maar vernietigen. “Hoe meer godsdienst, hoe groter de problemen”, is letterlijke de sociologische conclusie van Maarten Boudry. De christen-democraten geloofden dat compromis in politiek en publieke ruimte hun conculega’s van de rode en blauwe loges minder vijandig zouden stemmen, toch is het duidelijk dat de vrijzinnigen blijven azen op het publieke verdwijnen van Kerk en Geloof (en de daaraan verwante zuilen en partij), om daarna ook ongestoord in te breken in de private sfeer van de resterende gelovigen? Van Hecke heeft natuurlijk gelijk dat “men tot in het absurde religie uit de publieke ruimte wil weren”, maar net doordat Boudry onbestraft deze reële Christenvervolging mag ontkennen, blijft het atheïsme op ramkoers om God te bannen in de wetten, in de scholen,… en finaal ook in de gezinnen?

Een religieus vacuüm kan nooit onopgevuld blijven

Zuhal Demir pleit ervoor om neutraliteit boven actief pluralisme te plaatsen. Dit zou natuurlijk de genadeslag zijn voor de christen-democratie. Iets waar Demir als NVA’er zonder twijfel naartoe wil, maar zou Van Hecke de gevolgen van deze logica al doorhebben? Vanuit het georganiseerd conflict dat ontstaat uit zogenaamd pluralisme, waar Van Hecke dus voor blijft pleiten, zal na verloop van tijd altijd het verlangen ontstaan naar orde en rust. Multiculturaliteit is daarom een altijd een onleefbare situatie, omdat ze inherent spanning in stand houdt en zelfs vermeerdert. Zolang immers noch Katholicisme, noch atheïsme, noch islamisme de exclusiviteit vordert, blijven er onhoudbare spanningen leven. De vraag is dus niet of één van deze drie de mainstream definitief zal claimen, de vraag is gewoon dewelke. “Neutraliteit” is daarnaast enkel een schijngedaante van een atheïstisch totalitarisme, dat zich evenzeer op alle dimensies van het samenleven wenst door te drukken.

Mijn prognose: Zoals de Katholieke zuil verkeerdelijk aannam zich in een Westerse liberale democratie te kunnen nestelen, zo zal ook het liberalisme niet kunnen standhouden eenmaal er een moslimmeerderheid aanwezig is onder de bevolking. Zo’n scenario hoeft niet per se een dubbele verdrukking te betekenen voor Christenen, op voorwaarde dat zij zich weerbaar beginnen opstellen. Totaal anders dus dan Mieke Van Hecke en haar zogenaamde Katholieke zuil/partij die door hun plooibare houding net hun eigen Christenvervolging door het liberalisme volledig in de hand werken.

Iedere verwijzing naar Christus en Zijn Kerk moet uit het publieke worden geschrapt, althans is dat onoverkomelijk het gevolg van een seculiere staat, of die zich nu actief pluralistisch noemt of niet. Jarenlang probeerde de vrijzinnige “Katholieke” zuil in Vlaanderen te verbroederen met het vrijzinnig atheïsme. Nog niet het minst in regeringsformaties en medewerking aan wetten die het recht op leven van ongeboren kinderen totaal hebben ontzegd.

Zo geloofde de zogenaamd Katholieke zuil er ook volledig in, dat als zij maar genoeg zouden meeheulen met de progressieve tijdsgeest en zij tegelijk haar conservatieve zuilgenoten naar beneden  (of nog beter: eruit!) zou stampen, zij gevrijwaard zou blijven van de Christenvervolging die conservatieven al decennialang meemaken. Daagt nu stilaan het besef bij hen, dat zij zonder pardon de volgende in het vizier van de eliminatie zijn?

Alleen de Waarheid heeft rechten

Jarenlang leek buigen voor de stormwind van de Verlichting de enige leefbare oplossing voor Christelijke minderheden in Europa. Dit blijkt nu volledig achterhaald. De enige weg is voorwaarts strijden voor Christus als Leraar voor de hele mensheid. Door het geloof in Zijn Almacht hebben wij de garantie op de overwinning. God heeft zich altijd bewezen door de overwinning te geven aan David tegen Goliath. Wie sterk genoeg gelooft en met ware Katholieke wijsheid ten strijde trekt, hoeft niet te vrezen, maar mag zelfs terecht hopen op triomf en glorie. Wie zich laf blijft verschuilen, zal de genade van God niet ontvangen en wordt zo medeplichtig aan zijn eigen Christenvervolging, dan wel zonder de kroon van het martelaarschap.

Christenvervolging kunnen we absoluut niet voor zijn, het is dan ook absurd om het Christendom als bron van welzijn en heil te verdrukken, maar een andere zaak is het dat er bij ons volk een enorme afkeer ontstaat van de vrijzinnige staatsideologie die bij monde van de zogenaamd Katholieke scholen door hun strot wordt geramd. Dan moet “religie” natuurlijk wel afkeer opwekken.

Proletariërs aller landen, verenigt* u in de eco-kerk!

*Religare: Latijn voor “verbinden”, of vandaag ook te verstaan onder “verenigen”?

Deze afkeer van religie is niet verwonderlijk. Religie is namelijk een hedendaags containerbegrip, waarin men vandaag vele gedachtestromingen mag onderbrengen. Weinig ideologieën zijn immers niet-dogmatisch gebleven. Er zijn trouwens twee soorten dogmatici: Zij die weten dat ze het zijn en zie die het ontkennen. Deze laatste groep zijn altijd de grootste fundamentalisten. Keren we terug naar één van de grote nieuwe religies met de meest uitgebreide en hardvochtige dogma’s. Het “environmentalisme”. Ontstaan vanuit het vacuüm in ons post-Christelijke tijdperk (en daarom niet toevallig religieuzer dan haar rode voorgangers in het marxisme), is er geen afgodin die zoveel mensenoffers eist dan “Moeder Aarde”. Een duidelijk cultuurmarxistisch fenomeen, waar we nu een “klassenstrijd” ontwaren tussen de mens en zijn omgeving. Misschien wel de laatste halte van de dialectiek van de culturele revolutie?

Om de ‘Moedergodin Aarde’ gunstig te stemmen, gaan fanatieke aanhangers van het ecologisme wekelijks ter kerke naar het recyclagepark, brengen ze mensenoffers in de vorm van abortussen, zelfmoorden en euthanasie, belijden ze hun klimaatzonden door hun ecologische voetafdruk te berekenen, kopen ze aflaten in de vorm van uitstootvergunningen, doen ze aan versterving door vegetariër te worden, bouwen ze kathedralen in de vorm van windmolens, vereren ze de eco-heiligen Al Gore en Obama enz. enz.

Lees ook: Jennifer Lawrence: “Orkanen zijn straf voor ontkenning klimaatsopwarming”

In tegenstelling tot het Katholicisme, wordt de eco-religie vandaag opgedrongen in de publieke ruimte. De mens als vijand en vervuiler van zijn omgeving, wordt zodanig door de strot gedrongen, dat we misschien zelfs mogen hopen op een “reactionaire” beweging waarin de metafysische hiërarchie ‘mineraal-plant-dier-mens-God’ terug wordt hersteld. We spreken dan nog niet over andere aspecten van cultuurmarxisme met als gevolg andere verminkte verhoudingen van mensen onderling (vrouwen versus mannen, kinderen versus opvoeders,…), die smachten naar een terugslag. Al zou deze reactiebeweging wel eens heel snel door de Islam kunnen gekaapt worden. Niet ontoepasselijk werd dit debat op ‘De Afspraak’ meteen gevolgd door een aflevering van Allah in Europa, met een Jan Leyers die maar wat graag spuwt op het Katholieke Geloof van zijn blanke voorvaderen, om de valse religie van de woestijnvolkeren Europa binnen te knuffelen.

Blanken buiten

Dan komen we meteen bij de volgende godsdienst, met inquisitie incluis, die op de proppen komt: het “blank racisme”. Geen woorden om dit nader te verklaren, maar een doe gerust zelf het experiment dat alles bewijst:

Bron: Nationalisme en traditionalisme

Probeert u dit eens zelf uit en u zult zien dat dit absoluut niet overdreven of onjuist is.

Het Katholicisme vereert haar martelaren en heiligen. Het “blank racisme” daarentegen plaatst net de opportunisten en schijnheiligen op een voetstuk. Zo was Richard von Coudenhove-Kalergi één der hoofd-ideologen van de Europese Unie. Hij wilde persé de autochtone blanke bewoners van Europa vervangen voor een gemixt volk. Dit moest mede via massa-immigratie gaan gebeuren. Hij was zelfs zo’n groot inspirator voor de EU dat de EU een prijs na hem heeft vernoemd. Merkel, Juncker en Van Rompuy zijn voormalige winnaars van deze anti-Europese bevolkingsprijs.

Bron: Nationalisme en traditionalisme

Honderd jaar geleden *moest* een voetbalclub Katholiek zijn. Wat hebben Katholiek-zijn en voetbal met elkaar te maken? Vandaag *moet* voetbal overal “say no to racism” prediken. Wat hebben voetbal en anti-racisme-indoctrinatie met elkaar te maken? Vooral de manier waarop er naar “goed en kwaad” gekeken wordt door die antiracismebril, getuigt niet alleen van een misplaatste religieuze universaliteit, maar ronduit van godsdienstfanatisme. Kruistochten tegen het racisme, als het ware. Wat erg is aan deze “vergodsdienstering” van profane zaken, is dat vooral de staat als nieuwe kerk wordt gehuldigd. Alle morele directie komt van de staat, alle heil komt van de staat, de staat moet rechter zijn en propagandist van morele krijtlijnen… Religieuze verdrukking was nog nooit zo alom en verstikkend.

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

30 thoughts on “Na fakenews nu ook nepduiding op de VRT: Ongelovigen Van Hecke en Boudry op Canvas in debat over godsdienst

 1. Paus Johannes Paulus 2 en paus Benedictus 16 hebben beiden nadrukkelijk opgeroepen tot zorg voor het milieu. Paus JP2 heeft dit zelfs een nieuw mensenrecht genoemd. Je kunt goed katholiek zijn, pro-life en toch ook met eerbied voor het milieu. Iedereen met gezond verstand die maar een beetje nuchter nadenkt zie in dat de consumptiemaatschappij schadelijk is voor het milieu.

  1. Beste Peter, uiteraard geloven wij als Katholieken dat God de mensheid als rentmeester heeft aangeduid over de Schepping. De dwaling van het environmentalisme is echter een inbreuk op deze vooropgestelde harmonie tussen mens en natuur, omdat deze de mens herleidt tot een vervuiler en vijand van de natuur. Hierdoor nemen we een neo-malthusianisme waar, die drastisch de menselijke soort wil reduceren uit zogenaamd “natuurbehoud”, niet in het minst door geboortebeperking en abortus, met alle gevolgen vandien.

   1. Hier gaan we weer… Iedereen die oprecht bezorgd is over ons milieu, is pro abortus! Tjonge, hoe kortzichtig…
    Als ik vandaag zie hoe de mens met dat ‘rentmeesterschap’ omgaat, dan kan ik enkel besluiten dat deze rentmeester een gigantische schop onder z’n kloten verdiend. En dat heeft helemaal niks met geboortebeperking te maken. Het is de hebzucht, de onverschilligheid, de onstilbare honger naar materiele rijkdom die de mens er toe brengt de aarde vakkundig naar de knoppen te helpen. Ghandi zei dat heel fijntjes: “De aarde heeft voldoende voor ieders behoefte, NIET voor ieders hebzucht. DAAR zit het grote probleem, niet ons aantal, WEL onze manier van leven! Dries, zoals de mens vandaag met de aarde omgaat, is hij wel degelijk vervuiler én vijand van de natuur. Ik vind geen enkel beest dat z’n eigen territorium zo kan vergiftigen… By the way, moest iedereen leven naar die soberheid en zelfverloochening, onthechting van rijkdom, weelde, luxe en genot die Christus preekte, was het nooit zo ver gekomen met onze aarde. En wederom, dat heeft niets te maken met abortus, gewoon gezond Katholiek boerenverstand…

    1. Beste Kurt, niemand beweert dat milieubewustzijn an sich gepaard met pro-abortus. Het is wel zo dat er een duidelijk verwantschap is tussen de pro-abortusbeweging en de environmentalistische “religie” als het ware.
     Enkele bronnen:
     Environmentalists, pro-aborts are on the same team
     http://www.lifeissues.org/2017/08/44756/
     Environmentalists and Abortion Activists Have an Extensive Partnership to Promote Population Control
     http://www.lifenews.com/2017/08/24/environmentalists-and-abortion-activists-have-an-extensive-partnership-to-promote-population-control/

    2. Geef voorbeelden, beste Kurt, om de beweringen over “de aarde vakkundig naar de knoppen helpen”. Wist je dat er nu meer bos is in Frankrijk dan ten tijde van Lodewijk XIV (begin18de eeuw) ! Ecologie is in essentie subversief, mens vijandig en gebaseerd op leugens, waaronder die over CO2 de kroon spant. Ademhaling is schadelijk. Het krijgen van kinderen moet worden ontmoedigd, want er zijn er teveel, en ouderen moeten worden ge-euthaniseerd !! Dat soort pleidooien zijn er geweest in groen linkse kringen, tot in Australië. Ziet U, beste Kurt, waar het ecologisme toe kan leiden, het groene communisme ? Fluwelen aanpak, maar keiharde staats terreur tot in de slaapkamer, onder het mom van natuur bescherming ; staatscontrole over al ons doen en laten en verplaatsen, erger dan onder de communisten van de Sovjet Unie.
     Dries G. heeft groot gelijk met het verband tussen de abortus propaganda en wetgeving, en het treurige ecologisme, de mensheid moet worden teruggebracht “naar minder dan een miljard” (prins Philip, van het WWF). Deze invloedrijke prins ziet de mens niet als het centrum van de Schepping, maar als een gelijkgeschakeld “onderdeel” in de natuur, niets meer dan de dieren en planten. Moeder Gaia is hun afgod. Omdat hij slechts een onderdeel is van de natuur, moeten wolven en beren worden ingebracht in Europese natuur- en landbouw gebieden, ten koste van de boeren en de veestapels. In Frankrijk staat het doden van een beer in de Pyreneeën gelijk aan het doden van een mens, wettelijk geregeld. De Lucis Trust is ook zo’n geheim netwerk dat sluipenderwijs de mens voortdurend een schuldcomplex aanpraat, zonder dat hij het merkt. Helaas, V2 pausen staan klaar om de wereld te pleasen, want met het geloof en de unieke claim op de waarheid, zijn ze ook de sensus catholicus kwijt geraakt.

     1. Jules, nu staat er in Tsjernobyl ook meer bos en struiken dan voorheen. Is het daarom gezonder? Hopelijk ziet u in dat uw redenering nogal aan de goedkope kant is. In het achttiende eeuwse Frankrijk bestond er geen vervuiling als bijvoorbeeld de verspreiding van minuscule plasticdeeltjes. In onze tijd wel. Vrij onzichtbaar, maar een dergelijke vervuiling zal op lange termijn heel schadelijk zijn.

      Als ik reacties als de uwe lees, dan heb ik de indruk dat sommigen menen dat een belijdend christen schijnbaar probleemloos vuil in de natuur mag gooien. Schijnbaar maakt het niets uit, want zorg voor de natuur wordt beschouwd als een thema van de vrijmetselaars, van de Joden, van de communisten, van de linksen…

   2. Mij is totaal onduidelijk wat er ogenschijnlijk onkatholiek is aan het onderkennen van het feit dat de mens sedert de Industriële Revolutie zich inderdaad heeft schuldig gemaakt aan soms bijna onherstelbare vervuiling. Seveso, Bhopal, Tsjernobyl… Het zijn uitingen van een hoogmoedige mens die als een god de natuurkrachten meent te kunnen beheersen, maar die schandelijk faalt en de wereld laat delen in de verschrikkelijke gevolgen ervan. Milieubehoud is van oorsprong trouwens een rechts thema, maar werd in de nadagen van de jaren zestig door de linkse beweging met succes toegeëigend. In plaats van het thema door links te laten monopoliseren, wordt het de hoogste tijd om dit onderwerp weer naar ons toe te halen. Paus Franciscus zette met zijn herderlijke schrijven hier een heel mooie en moedige stap in die richting.

  2. Alleen al de gebruikte term, “…..toch ook met eerbied voor het milieu”, wijst op de ingeslopen vergoddelijking van de natuur en Moeder Aarde (Gaia), beste H. Peter. Het is minder onschuldig dan U denkt. De tijd van de geitenharen wollen sokken zijn we al enkele decennia ontgroeid. Uw citaat komt voort uit het New Age denken, dat Moeder Gaia een Goddelijke status geeft, sinds de modernistisch verklaarde “dood van God”. Het gaat hier om één van de vele vormen van het “cultuur marxisme” (= vernietig alle waarden, normen en tradities) dat stelt dat, “de geest voortkomt uit de materie”. Immers, nu de mensheid ontrukt is aan de dogma’s van het christelijke, katholieke denken, moet een nieuwe massa discipline het ontstane gedrag vacuum opvullen, met nieuwe dogma’s, nieuwe regels, nieuwe heiligen, nieuwe elites en vooral nieuwe belastingen, ter verarming van de volken en dus ter versterking van de staatsmacht. Aanvankelijk had het milieu denken succes, toen het zich keerde tegen vervuiling van het oppervlakte water, roet uitstoot, landbouw vervuiling, enz.. Maar rond de eeuwwisseling kwam het milieu offensief in een hogere versnelling. De mens werd aangeduid als de grootste vervuiler. Hij zou de draagkracht van Moeder Aarde te zwaar belasten. De eerste slag was binnen. Dit bleef een decennium voortwoekeren, de leugens zongen de wereld rond over de vermeende opwarming van de aarde veroorzaakt door menselijke gedragingen en de schuldige “broeikas” gassen. De opwarmingsleugens van de VN en de East Anglia universiteit werden ontmaskerd. Ten gevolge van malversaties en valsheid in geschrift, werden diverse hoge VN ambtenaren en zg. “wetenschappers” van East Anglia ontslagen en aan de kant gezet.
   Maar de staten hadden geld en machtsvergroting geproefd. De groene leugen wereld werd een staats aangelegenheid en internationale conferenties moesten de groene belastingen en de groene staats machtsvergroting, officieel maken en bestendigen. Het groene marxisme heeft zich voor lange tijd genesteld in de westelijke staten. Helaas, beste H. Peter, de genoemde V2 pausen hebben zich voor het foute karretje laten spannen. De huidige paus doet er nog een schep boven op, milieu en migranten pleidooien, ipv. zich te houden aan de katholieke leer.

   Er is weinig nieuws onder de zon, beste H. Peter.

   1. Jules van Rooyen. Ipv cultuur marxisme zou ik toch liever de Illuminatie horen die de inspirators zijn van de verlichting en het marxisme. Het links rechts politiek debat aanzwengelen zorgt dat je ware vijand niet gezien wordt.

    1. Hallo Agnes, ja natuurlijk zitten die erachter. Maar “Illuminatie” spreekt weinig aan, wie zijn het ? De term komt van de joodse Adam Weishaupt (1748-1830), ex-pater SJ, toen hij zijn kern groep Illuminaten revolutionairen samenstelde in 1776, met het plan de Kerk en de Christelijke beschaving met alle instituties, waarden, normen en tradities, te vernietigen met een permanente revolutie. In 1782, op het kasteel van de familie Rothschild, nabij Frankfurt, kreeg Weishaupt de mogelijkheid om de wereldvrijmetselarij te infiltreren en over te nemen. Zijn plan uit 1776, werd Marx veel later ter hand gesteld, waaruit het communistisch manifest voort kwam in 1848. Sindsdien spreken we over het illuminisme = judaïsme = marxisme = communisme = vrijmetselarij (B’nai B’rith) (Skull and Bones / Round Table, enz.). Cultuur marxisme stelt dat de geest uit de materie komt, en beoogt de hier boven vermelde doelstellingen. Alles dat de Europese beschaving vorm geeft, moet permanent ter discussie worden gesteld en vernietigd, Kerk en geloof, huwelijk en gezin, eigendom, iedere autoriteit, gepaard aan een absolute vrijheid en gelijkheid. Marx wilde de wereld en het hele mensdom vernietigen. Hij adoreerde Lucifer en vroeg hem “het hele mensenras in de verdoeming te storten”, (gedicht, Oulanem). Aangenomen wordt dat het Sanhedrin, in Londen (?), de leiding gevende top is van de wereldvrijmetselarij. Dit Sanhedrin is, zoals de katholieke Kerk, nooit verdwenen geweest, ondanks de diaspora na de vernietigingen van de Tempel, rond het jaar 70 en enkele eeuwen later nog een keer. Het Sanhedrin bestaat uit enkele honderden leden. Maar, aangezien het georganiseerde jodendom geen hiërarchie kent, zal de top van de talmud geld baronnen wel aan het langste eind trekken.

  3. Dries, ik raad u aan eens “De weg naar Mekka” te lezen. Dit boek is de neerslag van een reportagereis van Jan Leyers naar en door het Midden Oosten. Dan zult u moeten erkennen dat Leyers door die reis de islam totaal anders is gaan zien dan voordien. Net als iedereen in links Vlaanderen vertrok hij met bijzonder hooggestemde ideeën over de islam, maar gaandeweg zag hij hoe dat alles niet spoorde met de werkelijkheid in de islamitische landen.

   1. Jan Van Den Berghe, ik raad u aan om het boek van de innerlijke burcht van Theresia Van Avila te lezen. Dit boek is een innerlijke reis waar God de enigste plaats in krijgt. M.a.w. die las geen kerkdocumenten en hopen boeken om anderen terecht te wijzen. Deze groot Heilige beschrijft hoe God van haar verwilderde innerlijke tuin, een tuin van liefdevolle rozen zonder doornen heeft gemaakt in haar ziel. Waardoor ze na een lange zoektocht van beproevingen en bekoringen kon zeggen ” Ik leef niet meer maar God leeft in mij”. Ik wens het je van harte toe Jan – want groot is de vreugde – groot is de liefde – groot wordt je glimlach in je hart. En die vreugde en glimlach vind ik nog niet terug in je berichten. Want peter zijn berichten waren wel juist omschreven en stralen veel meer katholiek geloof uit dan al je veroordelen naar mij en alle anderen hier op dit forum.
    Ik hoop dat het verder met je goed gaat Jan!
    Pax.

    1. Als man verkies ik Sint-Jan van het Kruis van wie ik de geschriften al op vrij jonge leeftijd heb leren kennen. Gods heerlijkheid en diepte krijgt in de veelheid van de heiligen zijn uitstraling.

     Voor het overige wil ik u erop wijzen dat het katholiek geloof ons door de Kerk wordt voorbehouden. Als er dus bepaalde denkbeelden verschijnen op dit forum die strijdig zijn met die overlevering, kan ik niet anders dan daarop wijzen. Ook al stoort dat u.

     1. Jan: Tussen leren kennen en lezen en de geschriften beleven zit een groot verschil.
      Toon me eens door je eigen innerlijke belevenis met God dat je de teksten van “Jan Van het Kruis” begrepen hebt?

     2. Beste Jan,
      Om lesjes te leren aan anderen, denk ik dat je je inbeeld dat het er zus of zo is, maar dat is je eigen opinie, maar zeg het dan.
      Als je schrijft aan Lotje ; Voor het overige wil ik u erop wijzen dat het katholiek geloof ons door de Kerk wordt voorbehouden. Als er dus bepaalde denkbeelden verschijnen op dit forum die strijdig zijn met die overlevering, kan ik niet anders dan daarop wijzen. ”
      Dan zeg ik u nu voor de honderdste maal, klaar en uitdrukkelijk, waarop u NOOIT, antwoord.
      En ik zeg het u in volle waarheid EN volgens het Katholiek geloof van de ware Katholieke Kerk (geen afschuw van het V2 concilie dat ik in zijn totaliteit verwerp, nu en altijd) maar naar de zuivere waarheid.
      Al diegenen die het Dogma van de Onbevlekte Ontvangenis weigeren te aanvaarden zullen niet gered worden !
      Mijn vraag opnieuw: Aanvaard u dit Dogma of niet?
      Antwoord tenminste uit beleefdheid, a.u.b.

     3. Jan Van den Berghe, het valt mij echt op dat u slecht ligt bij veel toegewijde Katholieken hier. En ik vind ook duidelijk dat het u ontbreekt aan enige Katholiciteit. Waarom uzelf beschouwen als de baas van dit forum? Waarom uw opvatting van het Katholicisme houden voor de enige ware en dat tot vervelens toe opdringen aan anderen? Waarom fanatiek op zoek gaan naar ieder miniem foutje bij de ander? Je begint zo langzamerhand problematisch te worden.

     4. Jan, wat bedoelt u precies met “het ontbreekt u aan enige katholiciteit”? Verwart u niet een bepaald soort vroom geleuter met de leer van de Kerk? Geen enkele katholiek hoeft in te stemmen met teksten van Agreda, Vassula, Emmerich. En al zeker niet met twijfelachtige schriften van een Lorber of Swedenborg. Je hoeft zelfs niet te geloven in de waarachtigheid van Fatima of Lourdes.

      En voor u, net als sommige anderen, schuimbekkend reageert, geef ik u even de leer mee van de Kerk zoals verwoord in de KKK onder nr. 67: “In de loop der eeuwen zijn er zogenaamde “bijzondere of privé” openbaringen geweest, waarvan er sommige door het gezag van de Kerk erkend zijn. Zij behoren echter niet tot de geloofsschat. Hun rol is het niet de definitieve openbaring van Christus te “verbeteren” of “aan te vullen”, maar te helpen deze voller te beleven in een bepaald tijdperk van de geschiedenis. Geleid door het leergezag van de kerk weet de zin van de gelovigen te onderscheiden en te aanvaarden wat in deze openbaringen een authentieke oproep van Christus of van zijn heiligen aan de Kerk is. Het christelijk geloof kan geen “openbaringen” aanvaarden die de openbaring waarvan Christus de vervulling is, beweren te overtreffen of te verbeteren. Dit is het geval met sommige niet-christelijke godsdiensten en ook met sommige sektes van recente datum die zich baseren op dergelijke “openbaringen”.”

     5. Is dan de KKK tegenstrijdig met het Canon van het Concilie van Trente?
      Concilie van Trente:
      Canon 16
      DS 826 / DH 1566
      Als iemand zegt:
      met absolute en onfeilbare zekerheid dat hij zeker is van die grote gave van de vastberadenheid, tot het einde toe , zonder dat hij door een speciale openbaring onderricht heeft gehad,
      hij zij verdoemd.
      Tegenstrijdigheden in de KKK?

 2. Geen wonder dat, nog eens de Kerk van Jezus door het slijk wordt gehaald, want de afbraak is volop bezig zodat er nog maar heel weinig van overblijft.
  Door dat de Belgen werden geraadpleegd hierover is niet duidelijk of het om welke leeftijd deze geraadpleegd werden, als er trouwens een raadpleging is geweest. Laten we daar vanuit gaan.
  Wel de jongeren en gans de wereld worden zodanig gemanipuleerd tot dat ze beeld van God totaal is gewist in alles wat ze doen en denken. De valse voorwendselen hiervoor zijn o.a. 9/11, het hierop volgende gecreëerde terrorsme door bepaalde religies, het vrijmetselaars onderwijs van “vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid” enz…
  De satanische rockfestivals, praatshows op tv (zoals deze hierboven b.v.) de democratie leugen, de ruimtevaartleugens, het voorhouden dat de mens op een weg is die door “wetenschap” en “technologie” een supermens gaat worden en alles aan zal kunnen.
  Hoe kunnen dan mensen niet begrijpen dat deze misdadige regeringen en instituties gewoon hun denkvermogen afnemen en een beeld inprenten dat ver van God is.
  Hoe zouden dan deze mensen nog de inspanning kunnen opbrengen om achter de waarheid te komen? Hoe zou dat nog mogelijk kunnen zijn?
  “Religie is een ambivalent fenomeen”, zegt Loobuyck. “Het haalt het beste – naastenliefde, respect – en het slechtste – bomaanslagen in naam van een god – boven bij de mens. (Het Nieuwsblad).
  Ziet u waarom, zoals ik reeds hier op dit forum aanhaalde, dat de moslimterroristen (lees opgezet staatsterrorisme) gebruikt worden om het “extremisme” van een godsdienst als iets “onmenselijk” te doen doorgaan en alzo alle godsdiensten op een zelfde lijst te zetten.
  Zo geraffineerd komt het over bij de gemanipuleerde massa, voor wie er geen terugweg meer mogelijk is.
  Het principe van de joods-vrijmetselarij is manipulatie door leugensuggestie, dat als zoete koek binnengaat, eerder dan bevel, waar opstand kan tegen worden ingebracht.

 3. Raar dat mensen die niet geloven in een persoonlijk God een discussie aangaan over het geloof het mag natuurlijk maar wat voor nieuws kunnen zo die mensen aan de wereld vertellen? Niets dus dan alleen wat onzin! De afbraak van Jezus kerk is al een hele tijd bezig , en dat mensen de godsdienst niet meer vertrouwen is menselijk, godsdienst is een mensendienst . echte gelovigen eren de levende God en dat heeft weinig met religie vandoen. religie is niet het doel , dat is onze Heer , religie is een middel!

 4. … Typisch VRT : bij een debat over godsdienst niemand uitnodigen die 100% gelovig is.

  … Waar blijft Mgr. De Kesel in openbare debatten ? Helemaal onzichtbaar. Als de kardinaal al niets doet om de katholieke godsdienst in de picture te krijgen, hoe kun je dan verwachten dat er op lokaal niveau inspanningen zullen gedaan worden ?

  … Atheïst Etienne Vermeersch zegt dat hij niemand van de Kerk vindt om mee in debat te gaan. Niemand durft daar blijkbaar. Dan was Mgr. Léonard uit ander hout gesneden (zie het programma “De ketter en de kerkvorst”).

 5. @ Jan van den Berghe
  U zegt terecht de leer van de katholieke Kerk te willen volgen. Maar welke leer? Want sinds Vaticanum II heeft Rome afscheid genomen van wat de initiatoren van dit faalconcilie ‘de bunker Kerk’ plegen te noemen. Zo worden ons door de huidige paus thans ketterijachtige leringen voorgehouden (zie de Correctie). Bovendien is het aanschurken van Franciscus bij de Groene Khmer in strijd met het eerste van de Tien geboden, namelijk dat wij geen afgoden mogen vereren. Want dat is precies wat de Groene Khmer doet. In het algemeen moet een katholiek zich concentreren op de Tien Geboden en de Geboden van de Kerk, niet op linkse afgoderij inclusief hun gelijkheidsmanie en humanistische rechtvaardigheidsapostolaat.
  Jeanne d’Arc zei het al: men moet meer God volgen dan de mensen!

  1. Yukio, als ik uit zorg voor het milieu producten koop met minder verpakkingsafval, is dat dan een overtreding van de Tien Geboden? Als ik streef naar de afbouw van vervuilende energievormen, hoe kan dat een overtreding zijn van de Tien Geboden?

   Door God zijn we aangesteld als zorgzame rentmeester over de aarde. Schijnbaar gaat u ervan uit dat de rentmeester zich alles mag permitteren en de toevertrouwde schat naar eigendunk mag gebruiken. Er is trouwens geen tegenstelling tussen het volgen van de Geboden en de zorg voor het milieu. Ook dat is immers een vorm van naastenliefde. Indien u het anders ziet, stel ik voor dat u eens enkele weekjes in de sloppenwijken van een Indische stad gaat wonen en werken. Dan zult u zien hoe mensen moeten leven tussen hopen vuil. De Kerk heeft het zieleheil van de mens voor ogen, maar heeft ook gestreefd naar het verlichten van de lichamelijke noden. Daarom beschouwde de Kerk het al vrij vroeg tot haar taak om te zorgen voor ziekenzorg, onderwijs, armenzorg, enzovoort. U doet alsof dat dit materieel aspect totaal niet zou mogen meespelen. Fout, natuurlijk!

  2. Wij “vereren” geen afgoden, wij hebben simpelweg respect voor al wat leeft. Omdat nogal wat linkse partijen ‘het groene gedachtengoed’ grotendeels voor zichzelf gekaapt hebben, is elke weldenkende oprecht milieubewuste mens, die met gezond boerenverstand wil zorgen voor een gezondere en leefbaardere wereld plots links krapuul, automatisch pro-abortus, humanistisch etc…? De multinationals die de grote god “geld” aanbidden zijn beter bezig dan die talloze nuchtere mensen die terecht bekommerd zijn om onze aarde? Wetende dat hier nog vele generaties op moeten leven? Ook dat is een vorm van naastenliefde, ervoor zorgen dat de volgende generaties kunnen leven op een leefbare planeet in plaats van op een gifbelt. Maar zoals ik al eerder al zei, ‘wat baten kaars en bril, als de uil niet zienen wil’… Hier zitten mensen op het forum die zeer onderlegd zijn, en waarschijnlijk honderden boeken gelezen hebben over (kerk)geschiedenis, theologie, filosofie… Maar de nuchterheid ontbreekt hen om de dingen in het juiste perspectief te zien. ‘Groen’ is sowieso links, afgoderij van moeder aarde, pro abortus etc… Over cliché-denken gesproken. Dus elke pastoor is pedofiel, elke Katholiek een hypocriet, elke langharige werkschuw tuig, elke migrant profiteur?

   1. Op dit forum zie ik veel mensen die bijzonder twijfelachtige boeken hebben gelezen. Boeken vol complottheorieën. Boeken van mensen die pretenderen hedendaagse profeten te zijn. Boeken doorspekt met visies die niet katholiek zijn. Hierdoor zitten sommigen vast in een regelrechte tunnelvisie.

    1. @ Jan van den Berghe. U moet zeker minder vervuilende producten kopen etc. Maar u moet dit programma van handelen (en de toestand van de aarde) niet tot idolatrie verheffen. Concentreer uw vooral op de Tien geboden en de Geboden van de Kerk. Niet op het programma van GroenLinks.

    2. @Jan van den Berghe. Mensen als u die denigrerend over complottheorieën spreken hebben doorgaans weinig kennis van systeemanalyse en theorieën over cliques.

    3. Gij vecht met de rug naar de vijand.
     Misschien kunt gij er niet aan doen dat uw hartje zo klein is, maar volgens mij is uw verstand meer dan groot genoeg om uw hartje eens grondig te bemeten en nederig aan verruiming-bouw te gaan denken.
     Ge kunt goed strijden maar het is zeer spijtig dat gij nu contraproductief zijt!
     Reeds velen hebben getracht naar uw klein hartje te wijzen: aanvaardt dan a.u.b. eindelijk die goede raad!
     -Onnoozel kint Eric

 6. Om deel te nemen aan het openbaar debat heeft Mgr De Kesel heeft noch het intellectueel potentieel, noch de welsprekendheid, noch het vuur dat authentieke geloofsverkondiging vereist.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.