Wat valt er te ‘dialogeren’ Mgr. de Korte?

Mgr. Gerard de Korte

Op 11 oktober 2017 laatstleden vond er een gesprek plaats tussen de bisschop van ‘s-Hertogenbosch, Gerard de Korte, en het zogenaamde ‘Werkverband van Katholieke Homo-Pastores’. Het WKHP had de bisschop uitgenodigd naar aanleiding van de commotie rond de gebedsdienst tijdens de ‘Roze Zaterdag’ in Den Bosch. De bisschop liet toen weten, dat een gebedsdienst in de Sint-Janskathedraal een brug te ver was, maar dat hij de ‘dialoog’ met de holebi-gemeenschap zocht en daarom graag op de uitnodiging van de homo-pastores inging. Bisschop Gerard de Korte voelt echter, dat hij in een spagaat terecht is gekomen, omdat hij enerzijds begrip heeft voor het verlangen, dat de Kerk homorelaties zou erkennen en anderzijds dat hij “zich geroepen weet, hoeder van de Leer te zijn”. Dat staat in een verslag van een “openhartig” gesprek tussen de bisschop van Den Bosch en het ‘Werkverband van Katholieke Homo-Pastores’.

Het gesprek vond dus plaats op 11 oktober in een ruimte bij de Bossche Annakerk, naar aanleiding van de commotie rond de afgelaste gebedsdienst op Roze Zaterdag (24 juni) in de Sint-Janskathedraal. Het WKHP verenigt homoseksuele priesters, religieuzen en anderen die pastoraal werkzaam zijn in de rooms-katholieke of in de niet-katholieke ‘oud-katholieke’ gemeenschap. De groep telt ongeveer 80 leden. Volgens de homo-pastores accepteren parochianen vaak aanwezige homorelaties, maar het ontbreken van een kerkelijke erkenning is kwetsend, aldus het gespreksverslag, gepubliceerd op de website van het Bisdom ’s-Hertogenbosch. Het is natuurlijk zo, dat homo-pastores – die over het algemeen niet erg vast zijn in de leer – homokoppels aantrekken, homokoppels die natuurlijk elders nergens in een kerk te vinden zijn.

“Sowieso blijkt dat, waar homoseksualiteit een gezicht krijgt, mensen vragen gaan stellen bij de kerkelijke leer die een leven in onthouding voorhoudt. Hoe kan die leer zich op grond van deze pastorale (en ook persoonlijke) ervaringen en van de huidige inzichten in de menswetenschappen verder ontwikkelen in de richting van waardering van gelijkgeslachtelijke relatievormen?” Met deze hoofdvraag die de homo-pastores aan de bisschop stellen, geven zij echter ook meteen aan, dat zij niet in onthouding wensen te leven en dat zij dus openlijk tégen God rebelleren. Volgens het verslag herkent De Korte “de spanning en de pijn, maar merkt hijzelf hoe hij in een spagaat terecht komt. Want als bisschop weet hij zich geroepen hoeder van de leer te zijn”.

De Korte ziet verdere (moraal)theologische doordenking op katholieke universiteiten “als voorwaarde voor verschuivingen in die kerkelijke leer over seksualiteitsbeleving”. Daarnaast bepleit hij bij de pastores een “houding van prudentie en fijngevoeligheid”. In het verslag staat verder dat de bisschop van Den Bosch hoopt op een niet-gepolariseerde dialoog over homoseksualiteit “tussen de verschillende stromingen die er zijn binnen de Kerk in Nederland”. Hij heeft aangegeven dat hij gevoed wil worden “met ideeën die het gesprek verder kunnen brengen, om de ruimte voor een inclusieve kerk te vergroten”.

Kortom, bisschop de Korte sluit “een verschuiving in de kerkelijke leer over seksualiteitsbeleving” niet a priori uit. Ook hier kunnen we weer vaststellen, dat de ‘Dictatuur van het Relativisme’ lelijk huishoudt. Er kunnen dan wel “verschillende stromingen zijn binnen de Kerk in Nederland”, maar er is slechts één Geopenbaarde Leer en dat is niet de dwaalleer van de homo-pastores. De kerkelijke leer aangaande “seksualiteitsbeleving” is glashelder en hier is dus geen enkele ruimte voor “een verschuiving in de kerkelijke leer”. Wij hopen, dat de Korte dit goed in zijn oren knoopt, en als bisschop doet wat hij moet doen, zodanig dat wij niet in de verleiding komen te denken, dat de Korte naar apostasie zou neigen.

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  Bart

  (16 oktober 2017 - 00:07)

  Bah, bah en nog eens bah voor zo’n grenzeloze politiekcorrecte lafheid jegens onze Kerk, van een bisschop nota bene. Hebben onze clerici nu echt niet door dat ze een loer gedraaid worden door de homoclub? Werkverband “katholieke” homopastores? Waar werken die naar toe? Niet naar het heil, Dat is zonneklaar en de bisschop doet nog moeite voor een dialoog? Alsof er geen belangrijker zaken zijn in deze wereld dan dit lage luxeprobleem, want dat is het. Homopastores, alleen het woord al, jakkes!

   Jan

   (16 oktober 2017 - 19:08)

   Hulde voor uw bijdrage!

  Peter

  (16 oktober 2017 - 04:26)

  Homopastores??????????? Bhahahahahahahahaha! Wat is dat allemaal voor een onzin? Dat hele verhaal ruimt op zijn minst naar …. zwavel. Satan moet toch in zijn handen wrijven als hij ziet hoe onnozel mensen kunnen zijn om de hel te openbaren, want het is niets anders als het aansmeren van walgelijke boel.
  Niemand kan me ervan overtuigen dat die man een bisschop is. Eén en al afschuw, en nog eens afschuw.
  Maar wie door heeft van wat ons nog allemaal te wachten staat kan hier al een voorsmaakje hebben.
  Een wereldkerk van de door en door zondige leer. Totaal het tegenovergestelde van de Katholieke leer. Wel ja de leer van de Hel. Als straks die Kerk plechtig en openbaar (kranten en TV) wordt ingeluid samen met de NWO politieke macht, dan is het de tijd dat we openlijk zullen worden vervolgd. Dan is het de tijd waarop de zonde als naastenliefde zal worden geprezen. De allergrootste afschuw zoals er nog nooit één zal geweest zijn.
  Denkt u niet dat het o.a. daarom is dat Jezus in de hof van olijven gebeden heeft tot de Vader; “Vader, laat deze kelk aan Mij voorbij gaan, doch niet Mijn Wil, maar Uw Wil geschiede.”
  ” Het WKHP verenigt homoseksuele priesters, religieuzen en anderen die pastoraal werkzaam zijn in de rooms-katholieke of in de niet-katholieke ‘oud-katholieke’ gemeenschap.” Noem dat toch a.u.b. niet “werkzaam zijn in de rooms-katholieke kerk”. En homseksuele priesters????
  Zouden die mensen nog consacreren en Jezus vasthouden met hun smerige handen? Die handen nagelen Hem opnieuw aan het Kruis, maar dan zijn ze nog smeriger als de handen van de beulen in die tijd.
  Oh God, wees ons barmhartig en genadig!!!!
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

   Jan

   (16 oktober 2017 - 19:10)

   Ik dank u voor uw goede bijdragen.

   Jules van Rooyen

   (16 oktober 2017 - 19:53)

   Laat u niet opwinden door deze dominee bisschop, beste Peter. Hij is een buitenbeentje in het NL episcopaat. 1% van de bevolking heeft een homosexuele geaardheid. Een deel kan daarvan met psychiatrische of psychologische hulp genezen worden. Dus getalsmatig gaat het om niks. Ook worden homosexuelen geweerd uit de seminaries, na een aanwijzing van B XVI, enkele jaren terug. Gevolg van de schandalen.
   Maar deze bisschop gaat veel verder. Hij is de meest protestante bisschop volgens protestante kringen. Dus één van de vele geestelijken die het Heilig Misoffer zien als een herinnering aan, een maaltijd, een tafeldienst in Lutherse zin. Deze RK bisschop is omgekeerd te vergelijken met die Lutherse dominee die voor zijn regio de RK NOM liturgie heeft overgenomen en ingevoerd, in overeenstemming met de KKK. Met de dubbelzinnige KKK uitleg kan hij, deze Lutheraan, uit de voeten. Die dubbelzinnigheid is opgezet, niet naar de waarheid, want die kent maar één richting, maar naar de oecumenistsiche leer in de “geest van het concilie”. Dan gaat de rekkelijke pastoraal en het oecumenisme boven de waarheid. Sedert het concilie heeft de waarheid slechts een ondergeschikte rol, evenals de Openbaring, en voorts de Overlevering en de Traditie. Met hulp uit Rome kon deze gemijterde dominee overgeplaatst worden van het kleine bisdom Groningen, naar het grote bisdom Den Bosch, in Noord-Brabant.

    Peter

    (16 oktober 2017 - 22:13)

    Beste Jules,
    Ik denk dat hij zo een beetje de taal spreekt die Mgr. De Kesel en het ganse bisschoppencollege in België spreken.
    Voor wat betreft de dubbelzinnige uitleg van de KKK, heb u het met het rechte eindje.

  edwin vissers

  (16 oktober 2017 - 06:52)

  Vloekwoorden en scheldreacties zijn niet toegelaten op dit forum.
  De moderator.

  Hendrik

  (16 oktober 2017 - 09:34)

  http:​//www.​omroepbrabant.​nl/?news/270483902/Omstreden+p​astoor+uit+Reusel+stapt+op,+actiegroep+hangt+vlag+uit.​aspx​

  uitgepraat over Reusel

  Johannes

  (16 oktober 2017 - 10:03)

  Het kan toch niet waar zijn dat er homoseksuele priesters in het bisdom Den Bosch rondlopen?

  een jongen

  (16 oktober 2017 - 11:46)

  Jan van den Berghe,
  Deze jongen reageert hier op deze plek in plaats van een reactie op uw schrijven te geven in ” Pro-abortusprotesten in Polen gefinancierd door Soros (9 okt)”. Hij gaat zich nu volledig ontledigen voor u, zich geheel binnenstebuiten keren in alle naaktheid en blootheid, volgens Mat 5:39-41. Wit u echt één mijl met hem gaan? Hij gaat er twee met u. Zijn andere wang keert hij u ook toe voor een slag. En met zijn overkleed in uw handen geeft hij u ook al zijn ondergoed. Een plaatje zien van deze naakte jongen? Ga dan naar http://www.klokk.nl, naar het vierkant rechtsmidden “lotgenoten-in-kunst”, en klik op de vierde kunstenaar, inderdaad, “een jongen”. Het eerste van de vijf stukjes poëzie – voor seksueel misbruikten bedoeld – gaat over de gevolgen van seksueel misbruikten, en ja, daar vindt u hem dan, als de zaaier, met katapult in de hand. Een vechter, en een die weet te overleven. Zó treedt deze misbruikte u tegemoet. Geestelijk is hij daardoor “bevroren” tot een jongen van 13 jaar, in bepaalde opzichten nooit volwassen geworden. Jarenlang misbruikt, ook veel door paters en fraters, en zelfs satanisch-ritueel misbruikt, zie het vijfde stukje poëzie. Schrik niet van de vele tekeningen en schilderingen, alsook de muziekcomposities, allemaal uit eigen hand vervaardigd.
  Daarna een poos als homo geleefd, drie jaar samenwoning gehad met een vriend. De katholieke Kerk in Nederland was hierover nogal meegaand, in de trant van “alles moet kunnen”. Door een geestelijke kregen zijn ouders een boekje hierover aangereikt: “Sinds u het weet.” En deze jongen wist ook niet beter, tot een Getuige van Jehovah hem wees op Rom 1, dat daar fel tegenin gaat. Daarna vond hij nog meer teksten in de Schrift, zo’n tien. Ook deze : ” Wee wie zijn vriend (mannelijk!) laat drinken, jouw gif erbij mengt, en hem ook dronken voert, om naar hun naaktheid te kijken! Verzadigen zul je je met geringschatting in plaats met glorieus gewicht; drink ook zelf en toon je naakte voorhuid! …” Habakuk 2:15, 16.
  Die teksten, tezamen met een stevige vermaning, zond deze jongen in juni naar bisschop De Korte is Den Bosch, want als stadsgenoot vond hij dat een plicht om te doen. Want die wilde daar voor holebi’s in de kathedraal een bijeenkomst houden op “roze zaterdag”. Het goede van deze man was, ondanks enorm gezichtsverlies, dat hij inderdaad die samenkomst liet afblazen. Daarom heeft deze jongen nu gereageerd hier, onder bovenstaand artikel, en niet elders.
  Na deze ontdekking legde hij ogenblikkelijk zijn homo-zijn af (eigenlijk iets onmogelijks, weet u dat wel?), en vertrouwde op zijn Heer Jezus. Na een procedure van drie jaar (documenten) wierp Hij hem een chinese maagd uit een communistisch land is zijn schoot, die hij succesvol bevruchtte, terwijl hij om een zegen voor hun kind vroeg. Overigens heeft hij zijn vrouw sindsdien nooit meer seksueel benaderd, want de zwangerschap verliep uiterst moeilijk, en hij wilde haar verder rein houden, dus geen anticonceptiva, nee geheel niets.
  Jan, deze jongen is er eentje met PRAKTISCH geloof, niet bepaald een studiehoofd. Toch heeft hij van lieverlee veel moeten studeren. Zoals de gehele bijbel vers voor vers geanalyseerd, cathechese noemt men dat. Hij is een felle tegenstander van theologie geworden, heeft hierover op dit forum geschreven waarom.
  O ja, deze jongen gaat u nog veel meer in uw handen geven om hem te kunnen aanvallen. Een katholiek is hij dus volgens u niet, maar ben ook niet protestant, ook geen jood, misschien eerder een heiden, een atheïst? Nee, een atheïst niet, smeet er twee van dit forum af in “De nieuwe atheïsten hebben de oorlog verklaard aan het geloof en ze hebben u in het vizier … (16 juni)” Eén ding weet deze jongen, dat hij door Jezus Christus en Zijn Vader geliefd is.
  Zo ook mocht hij van Hem zijn zoon alternatief thuisonderwijs geven, zie elders op dit forum. In Nederland nagenoeg onmogelijk. Moest het wiel daartoe weer geheel uitvinden. Acht jaar hevig vervolgd door meer dan honderdvijftig ambtenaren, en zes rechtszaken, tot aan de Hoge Raad en het Hof van de Mensenrechten toe. Bereidde niets voor, geen advocaat. Ware christenvervolging was het, want hij getuigde telkens over de Heer Jezus, in Wiens opdracht hij handelde. Practisch geloof, Jan! En toen hij eens de Officier van Justitie verliet op zijn fietsje (toen was hij nog niet invalide), waar ze hem hadden verteld, dat hij de bak indraaide, en zijn zoon spoedig “uit huis geplaatst werd”, toen kon hij niet rechtsaf slaan, om zijn vrouw het slechte nieuw te melden. “Heer, ja, nu moet U me onmiddellijk helpen! Leid U me op deze fietstocht?” En hij sloeg linksaf, niet wetend waarnaartoe. Maar de Heer was met hem, hij bezocht in de stad drie instanties. En toen naar huis, met het goede nieuws voor zijn vrouw: de “aanslag” had Hij verijdeld!
  Kijk, Jan, dat is een wonder Gods in deze tijd. Gelooft gij dit niet? Hij deed voortdurend wonderen voor ons. Na zestien jaar thuisonderwijs, toen zijn zoon achttien werd, kreeg hij hem op de Hogeschool, ook een wonder – want hij had geen een diploma.
  Ben daarna bezig geweest met boeken schrijven, nu zijn 33e, “Hoe is God”, louter op de Schrift gebaseerd. Meer dan dertienduizend vel volgekalkt alleen voor zijn Vader, niet voor mensen – want hij wenst toch een eenvoudige jongen te blijven, niet? Roemen zal hij slechts in zijn onvermogen, misschien heeft hij toch te weinig gebeden voor zijn belagers van seksueel misbruik, van wie hij nu dit “cadeautje” achteraf moet dragen: zijn rug is vernield, zijn zenuwstelsel aangetast, met alle gevolgen van dien.
  Toch is hij zijn Heer uiterst dankbaar, dat hij nu ook mag mede-lijden met het lijden van Zijn Zoon Christus Jezus, zich medegekruisigd weten, gelijk Paulus dat zegt. Een Godsgeschenk, hij is de gelukkigste mens van de gehele wereld! Een idioot in de ogen van iedereen, maar een geliefde Gods.
  En eens zal hij zich nog mogen inzetten voor vele schandjongens (schandknapen), die stelselmatig seksueel misbruikt worden in de donkere holen van de satan. Dan zegt u en anderen waarschijnlijk: “Zij zullen Gods koninkrijk beslist niet beërven, zie maar 1 Kor 6:9,10, waar staat: … schandjongens, zie die met mannen liggen, …” Een hinderlijke fout in de vertaling, waar deze jongen de vertaler zelf op gewezen heeft. Nu staat er is de nogal letterlijk vertaalde Naardense bijbel: “… wekelingen, mannetjesbeslapers, …” Een eervolle taak Gods, dank U Heer; want Uw Zoon ontfermde Zich ook over de hoeren; zo heeft dus ook deze jongen te gaan. Bid voor hem, want het is een zeer lastige en schandelijke taak.
  O ja, deze jongen heeft nog lang niet alles opengelegd voor jou, Jan. Zoek maar in alle 170 reacties op dit forum, dan vind je vast wel meer. Moet hij het nog hebben over de joden, die Gods volk zijn, en waar Paulus over sympatiseert in Rom 9 tot en met 11? Het Oude Testament staat vol over hun herstel, vooral Ez 37 (opstanding). Ook snuffelt deze jongen veel op internet naar hun hedendaagse belevingen in Israel. Nee, geen politiek, maar naar hun dagelijkse levenswijze. De tefillim aanleggen. Bar-Mitsvah. De driedelige keuken (kosjer). Al hun zang, waar ze dikwijls een jongen als voorzanger hebben. De geplande tempel. Nee, lang niet is alles koek en ei daar. Maar het is wel een zeer veerkrachtig volk, daar kunnen wij nog wel een voorbeeld aan nemen! En mocht ulieden ze verafschuwen: weet wat de Schrift daarover zegt betreffende die oudtestamentische joden: zij zijn een hardnekkig volk, dat zeker. Maar Jahoeàh God zal ze herstellen dus niet op grond van hun goede werken, maar louter omdat Hij Zijn verbond met hun voorvaderen gedenkt, èn op grond van Zijn heilige Naam. Want ze hebben Christus Jezus niet als hun messias aangenomen, maar verworpen. O ja, ook die tempel vermeld in Ez 40 tot en met 48, die zij moeten herbouwen, dat gebeurt tot op vandaag niet, helaas. En tòch heeft God het goed met ze voor.
  Wij mogen het joodse volk in het hele Oude Testament niet vervangen door ons katholieken, en zo voorbij gaan aan het herstelplan van God voor hen.
  Verwerpt deze jongen dan het tweeduizend jaar katholicisme? Nee, maar er zijn wel onnoemelijk veel fouten gemaakt. Zaken, die regelrecht tegen de Schrift indruisen. De nieuwe paus die moet komen zal dat alles moeten gaan herstellen. Maar noemt hij zich wel paus? Staat er niet in Mat 23:9: “en roept op aarde niemand aan als uw vader; want er is maar een Die uw Vader is: de hemelse!” Hoogstens zal hij zich de opvolger noemen van de huidige paus, en wandelen in de voetsporen niet alleen van Petrus, maar ook van Paulus, Johannes, en bovenal van Jezus Zelf.
  Jan, in 1 Kor 4:19:21 staat: “… en dan zal ik kennisnemen niet van het woord van die opgeblazenen, maar van kracht. Want niet in een woord is het koninkrijk van God belegen, maar in kracht. Wat wilt ge? Moet ik tot u komen met de knoet, of met liefde en in een geest van zachtmoedigheid?”
  Deze jongen hoopt, dat dit lange relaas uw ogen heeft geopend. Om de splinter uit uw oog te halen, maar aj, die balk in zijn eigen oog laat hij zitten! Zo’n vermaledijde jongen, ja een gewezen schandjongen, dat ook nog. Maar voor de God en Vader van onze Heer Jezus Christus mag hij bestaan, louter op grond van Zijn genade en goedheid en omhelzende liefdes. De jongen hoopt, dat ook Zijn liefde op jou, Jan, overvloedig zal toestromen! Dan zullen anderen je op dit forum weten te troosten en vergeven, gelijk deze jongen dat heeft gedaan, en op prettige wijze verder gaan. Succes! En dat meent hij oprecht!
  Deze jongen is nu even weg van dit forum, graag geen reacties, van niemand, want die leest hij niet. Vergeef deze arme sloeber, als hij te fel is geweest in zijn betoog.

   Jan

   (16 oktober 2017 - 19:12)

   Jan Van Den Berghe is volgens mij een heimelijke Jood, zo te zien aan zijn zeer fanatieke verdediging van de Joden en Vaticanum II.

  lotje

  (16 oktober 2017 - 13:12)

  Ik denk niet dat de Mgr. Gerard de Korte zou bezwijken en de katholieken leer gaat veranderen – want dat kiest hij voor valse barmhartigheid en daar redt hij niemand mee. Die mensen krijgen dan alleen maar een bevestiging “in hun innerlijke onrust” van Mgr Gerard de korte – dat ze inderdaad Godsliefde niet waardig zijn en ze nooit besproeid mogen worden met hemelse genade. Als hij toegeeft dan verwerpt hij deze mensen en dan zegt hij in hun plaats dat ze niet waardig zijn dat de Heer tot hun komt, en dat de Heer zelf niet meer tot hun mag spreken om hun gezond te maken. Dat Mgr. Gerard de Korte maar goed blijft volharden in het gebed en dat hij niet toegeeft aan de verleiding van de duivel in de woestijn. De kerken in onze landen bevinden zich wel in crisis, maar ooit zal deze crisis overwonnen worden door vertrouwen in God en sterk geloof van zijn leerlingen in christus!

  Het katholieke geloof is niet van deze wereld. Deze mensen weigeren te geloven dat de Goddelijke liefde mensen de weg kan wijzen naar vrede, liefde en hoop, die alle wereldse liefde overstijgt. De innerlijke vrijheid woont niet in ongeloof – maar zal pas wonen in geloof. Als je niet volhard in gebed en je geeft elke keer toe aan je lusten en genot. Ja, dan zul je nooit de waarheid van God kunnen beminnen en altijd blijven strijden wat het katholiek geloof “iedere zondaar” als geschenk wil geven.

  Als mensen dat hemels geschenk niet wil aanvaarden dan is dat hun volste recht – maar kom niet zeggen dat wij dat hemels geschenk van God aan de mensheid maar moeten veranderen. Want, dan is dat geschenk van God geen geschenk meer – maar dan wordt dat een duivels geschenk zonder inhoud en loze beloftes.

  Paus Franciscus zei dat het celibaat in het priesterschap een groot geschenk is. Dat zal ook wel veel weerstand hebben gegeven binnen de kerk. Maar, ik ben heel blij dat hij dit weet. Het celibaat en een huwelijk overstijgt alle wereldse verlangens, als je nederig genoeg bent om samen met God onderweg te zijn.

  Deze reis geeft ieder mens van goede wil een grote schat, die voor vele ongelovige of lauwe katholieken jammer genoeg onvindbaar zal blijven omdat ze hun katholiek geloof verworpen hebben of maar op een laag pitje staat!

  jac

  (16 oktober 2017 - 15:23)

  gebed: 12 dec. 1978
  Lieve Moeder Uw Zoon, Schepper en Heer van al wat bestaat wil dat wij een beroep op U doen om die kinderen meer op het goede pad terug te brengen die toegeven aan vreemde hartstochten, iets wat voor de Vader des Hemels tegenstrijdig is en voor de mens onbegrijpelijk lijkt. Wij willen daarom bidden en smeken help deze kinderen die arm zijn van geest. Geef dat zij weer opnieuw het volmaakte werktuig kunnen worden van U en Zijn Schepper. Dit vragen wij U met alle aandrang. Toe Maria strek Uw milde Hand over hen uit en wees hun kracht en steun! Dit vragen wij U in naam van Jezus Christus uw Zoon! Amen.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.