Poolse Katholieken bidden aan hun landsgrenzen om “Polen en de wereld te redden” van de “islamisering van Europa”

Foto: Naples Herald

Poolse Katholieken kwamen zaterdag massaal bijeen aan de landsgrenzen, gewapend met Rozenkransen, om samen te bidden voor wereldvrede en om een verdere verspreiding van de Islam te voorkomen.

In onze pers grotendeels verzwegen of als een “islamofobe” hysterie geduid. Ook ‘Kerknet of ‘Katholiek Nieuwsblad’ hebben vooralsnog nog niks bericht over deze gigantische gebeurtenis…

Duizenden Poolse Katholieken vormden zaterdag menselijke kettingen op de grenzen van hun land, om bij God af te smeken “Polen en de wereld te redden” in een gebeurtenis die door velen wordt gezien als een geestelijk wapen tegen de “islamisering van Europa”.

De “Rozenkrans aan de Grenzen” reciterend, baden ze om beschermd te worden tegen de gevaren die hen tegemoet komen. De Bisschop drong erop aan dat het een louter godsdienstig initiatief was.

Het doel was om zoveel mogelijk gebedspunten in te richten over de 3.511-kilometerlange Poolse grens met Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Oekraïne, Wit-Rusland, Litouwen, Rusland en de Baltische Zee.

Vissersboten hebben zich bij het evenement op zee aangesloten, terwijl kajaks en zeilboten ketens op Poolse rivieren vormden, aldus lokale media.

“Het is noodzakelijk om naar de Christelijke wortels terug te keren.”

Tijdens Heilige Mis die live door de traditioneel-Katholieke ‘Radio Maryja’ werd uitgezonden, heeft Aartsbisschop Marek Jedraszewski in Krakow de gelovigen opgeroepen om te bidden: “voor de andere Europese naties om hen te laten begrijpen dat het noodzakelijk is om terug te keren naar Christelijke wortels, zodat Europa Europa blijft.”

Aartsbisschop Stanislaw Gadecki, hoofd van de Poolse Bisschoppenonferentie, vertelde het commerciële radiostation ‘RMF FM’ dat “het belangrijkste doel van deze manifestatie is om voor de vrede te bidden”.

De datum was niet toevallig gekozen, want 7 oktober is de datum waarop wij Katholieken het ‘Feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans’ vieren, die de overwinning van het Christendom over de Ottomaanse Turken in de Slag bij Lepanto in 1571 herdenkt.

Een overwinning toegeschreven aan de overweging van de Rozenkrans “dat Europa redde van islamisering”, zo berichtte de vereniging ‘Solo Dios Basta’ (Vertaald “Alleen God voldoet” naar het gebed van Heilige Theresia van Avila n.v.d.r.), die het evenement organiseerde, op haar website.

Veel Polen zien de Islam als een bedreiging. De conservatieve regering, die de steun van een omvangrijk deel van de bevolking geniet, weigert vluchtelingen en moslim-migranten binnen te laten in Polen, dat op zich al heel weinig moslims telt.

De nationalistische Katholieke activist Marcin Dybowski vertelde AFP voorafgaand aan het evenement dat “een religieuze oorlog tussen het Christendom en de islam in Europa is teruggekeerd, net zoals in het verleden.”

“Polen is in gevaar. We moeten onze gezinnen, onze huizen, ons land beschermen tegen allerlei bedreigingen, waaronder de ontkerstening van onze samenleving, die de liberalen van de EU ons willen opleggen,” zei hij.

Tweeëntwintig grens-bisdommen hebben deelgenomen aan het evenement, met hun gelovigen vanuit ongeveer 200 kerken voor een lezing en een Mis voordat ze naar de grens reisden om er de Rozenkrans te gaan bidden.

Er werd ook gebeden in de kapellen van verschillende internationale luchthavens. Poolse parochies in het buitenland zeiden dat ze ook bij het evenement zouden aansluiten.

Meer dan negentig procent van de Poolse bevolking omschrijft zichzelf als Rooms-Katholiek.

Verbonden met de Poolse Katholieken baden de Vlaamse ‘Helpers van Gods Geliefde Kinderen’, zoals elke eerste zaterdag van de maand, afgelopen zaterdagmorgen aan het abortuscentrum van Gent.

Bron: France24.com; Polish Catholics pray at borders ‘to save country’

Foto: The New York Times

Foto: ABC News
Foto: The Middletown Press
Foto: MiddletownPress
Foto: Daily Mail
Foto: Newsweek
Foto: Catholic Herald
Foto: Daily Mail
Foto: Latest World News
Foto: KAV
Foto: KAV
identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

58 thoughts on “Poolse Katholieken bidden aan hun landsgrenzen om “Polen en de wereld te redden” van de “islamisering van Europa”

 1. Knappe foto’s, daar had ik wel heel graag aanwezig geweest.
  Want, de rozenkrans is inderdaad een geestelijk wapen tegen onheil en het kwaad!

 2. Zeer goed van deze Poolse katholieken gebed is het wapen dat de wereld kan veranderen. we moeten terug naar onze christelijke roots en de islam heeft hier in feite niets te maken . Doe zo verder beste Polen we staan achter jullie in gebed dan .

 3. … Hier in Vlaanderen wint de foute opinie veld dat alle godsdiensten zowat evenwaardig en even juist zijn, hetgeen natuurlijk helemaal fout en onmogelijk is. Het christendom, en dan nog in het bijzonder het katholicisme, is Waarheid, met de volheid der genademiddelen. Men moet de bevolking hoeden voor misleiding.
  … Als de islam in Europa te veel veld wint staan we er slecht voor.

 4. Polen weet wat het is om onder dictatuur te leven : nationaal socialisme en communisme. Zij zien tenminste dat de islam ook een dictatuur is evenals Brussel. Heel goed dat ze zich geen oor aan laten naaien door Brussel. De rozenkrans is een zeer krachtig gebed. Laten we hier ook bidden dat we gespaard mogen blijven voor islamisering. Gelukkig lees je steeds meer in de krant dat mensen inzien hoe gevaarlijk islam is. En dat heeft niets met ras te maken maar alles uit die Koran. In Denemarken hebben ze het ook wel door sinds Kurt Westergaarde ( van de Mohammed spotprent ) moet onderduiken. Alleen Zweden is nog zo naïef. Hopelijk worden ze hier wakker maar vrees het ergste als ik de migratieplannen hoor. Christenen welkom maar moslims beter eruit houwen dan uit douwen. Wil je je niet aanpassen en jouw wil in onze christelijke cultuur opdringen ? Dan niet welkom. Respect voor Polen ! Bid dat het niet erger wordt dan het al is.

 5. Klopt helemaal Jan, en het is juist daarom dat wij, Christenen die nog wél geloven, dagelijks die rozenkrans moeten blijven bidden. Nooit de kracht van een vurig gebed onderschatten, zeker als het dan ook nog eens in groep gebeurt zoals in Polen. Respect!!

 6. Onze cultuur is gebaseerd op christelijke normen en waarden en die staan nog bij veel mensen hoog in het vaandel. Dat veel kerken zijn leeggelopen betekent nog niet dat de cultuur ontchristelijkt is. Bovendien zijn er nog bloeiende parochies met jong en oud die de christelijke waarden doorgeven. Zo is de oktobermaand nog de rozenkransmaand en elke avond voor de H mis wordt het rozenhoedje gebeden. Als dat bij lezers niet zo is kan je altijd nog thuis het rozenhoedje bidden. Echt een krachtig wapen.

  1. Eerlijk gezegd denk ik dat u daar een veel te positief beeld van hebt, Marie. Op moreel vlak is Vlaanderen al ver weg van het christendom gedreven en is aan het afglijden naar onverschilligheid. Bij ons ligt al zo goed als niemand meer nog wakker van abortus of euthanasie. In Vlaanderen zal je onmogelijk nog mensen kunnen mobiliseren zoals de Fransen dat deden met een betoging als “le Manif Pour Tous”. Homoseksualiteit is onder grote lagen van de Vlaamse bevolking aanvaardbaar en normaal geacht. Je ziet ook hoe weinig reactie er komt op bepaalde tendensen onder de jeugd. “Kind van de duivel”, ook bekend onder Vlaamse jongeren. En dan mogen bepaalde Vlaamse katholieken zich wel op de borst kloppen dat het bij ons nog niet zo erg is als in Nederland, maar bij onze noorderburen lokte dat lied wel hevige reacties uit. Bij ons totaal niet. Vlaanderen is in alle stilte afgegleden. Geruisloos maar wel heel reëel.

 7. ☩JMJ☩

  Mocht het voorbeeld van de devote Polen de godsvrucht van de West-Europeanen aanwakkeren. Hier tracht men laaghartig de Religie af te schilderen als iets exclusief voor oude dames, maar Lepanto toont aan dat de Christelijke Belijdenis viriele geesteskracht en strijdhaftigheid vereist. De Polen hebben dat besef nog meer, en dat komt voor een groot deel door het feit dat zij onder het Communisme zwaar te lijden hadden om het Geloof. Zij gaan dat met veel bloed verdedigd Geloof heden niet opgeven voor een door Brussel gedreven mahometaanse kolonisatie bij dictaat van Jean-Claude Juncker vanuit zijn Europaleis.

 8. Yukio ,ik ben het oneens met je. Jouw opmerking doet me denken aan de Vrijmetselarij, een beweging die ook de Franse Revolutie ontketende met ” vrijheid,gelijkheid en broederschap.” Dat klonk heel mooi en mensen geloofden dat. Het anti religieuze heeft voor hoogmoed gezorgd: wij kunnen het zonder Christus wel redden. En dat begrip ” vrijheid” is ook zo misleidend. Fijn om te denken dat je vrij bent, maar het is een illusie. En democratie ? Bestaat niet, is een schijndemocratie. Nee onze cultuur komt voort uit het christendom met zijn normen en waarden gebaseerd op de 10 geboden. En niet op de ideeën van de Vrijmetselarij.

 9. Hallo YUKIO (11 OKTOBER 2017OP10:59)
  – De grondslag van onze cultuur is wel degelijk het christendom, waarbij christelijke waarden zoals broederlijkheid, vergevingsgezindheid, naastenliefde al zeer lang de maatschappij beïnvloed hebben. En in de middeleeuwen waren de abdijen reeds centra van onderwijs, wetenschap, landbouw enz.

  – Hoe zou trouwens het anti-religieuze gedachtegoed de grondslag kunnen zijn van onze cultuur. Dat is onlogisch. Het anti-religieuze kan maar komen na het religieuze. De grondslag van de maatschappij moet men niet verwarren met de praktische staatsvorm (bv. democratie).

  – In de huidige maatschappij worden helaas veel typisch christelijke begrippen, zoals respect voor het leven (van het prille begin tot de natuurlijke dood), zwaar op de helling gezet. Alles moet wijken voor materialisme en gemakzucht.

 10. Jan van den Berghe, misschien heb ik wel een te positief beeld, maar ik denk dat er een kentering op komst is.
  Sinds het tweede Vaticaans concilie is veel van de normen en waarden langzaam maar zeker op de helling gegaan.
  De kerken liepen geleidelijk aan leeg. Er ontstonden “praatgroepen”, er werd teveel nadruk gelegd op geloven met je verstand in plaats van met je hart. Dat laatste werd steeds moeilijker omdat het sacrale met afschaffing van de Latijnse gezangen uit de kerken verdween, het biechten afgeschaft en daarmee de vorming van het geweten, de handcommunie alsof het een herdenking is aan Christus in plaats van het lichaam en bloed van Christus. Niet meer knielen maar staan etc. Je voelde niets meer dan leegte. Nu zijn er godzijdank goede parochies waar het sacrale terug is : knielen, Gregoriaans, de keuze voor handcommunie of op de tong, alfacursussen, bekeerlingen, lezingen etc.
  Je ziet ook een volle kerk omdat mensen voelen dat daar werkelijk de geestelijke wereld aanwezig is en geen holle leegte. Daar komen niet alleen een paar oude vrouwtjes maar jong en oud . Door de media zien we alleen maar de negatieve dingen , ik bedoel : welke tvzender heeft het over de gebedscirkel bij de grenzen van Polen ? Alles wat maar een beetje in de richting van Christendom gaat , wordt genegeerd. Daardoor gaan we denken dat er alleen maar onverschilligheid is en alles “moet-kunnen-mentaliteit”. Dat is er ook, maar laten we ook naar de positieve ontwikkelingen kijken.

 11. @ marrie, @ stinus
  MIjn vaststelling is gewoon feitelijk waar. Het liberaal-democratisme is een breuk met het erfgoed van Europa (christendom, Hellenisme en overblijfselen van stamelementen, e.e.a. geïntegreerd in de christelijke cultuur die vanaf de 8e t/m eind 19e eeuw Europa heeft geleid). Het liberalisme is een breuk met God (de pausen hebben er terecht tegen geageerd) en het democratisme haalt uitdrukkelijk de soeveneiniteit weg bij God en legt deze bij het ‘volk’. Dit laatste uiteraard in schijn, want onze democratie, vooral onze ‘representatie democratie,’ is een façade waarachter de werkelijke machthebbers (de perfide Money Makers) schuil gaan.

  1. Yukio:Sommige weten niet meer in West-Europa wie ze zijn. En een samenleving die zijn eigen bronnen niet meer kent, vervreemdt van zijn eigen cultuur en beschaving.Het christelijk geloof heeft de landen van Europa gevormd.Waarden uit de christelijke traditie zijn de bron geweest voor maatschappelijke, politieke en sociale instituties.Het christendom is van grote invloed geweest in onze kijk op zieken, armen, achtergestelden en behoeftigen en in onze strijd om hun situatie te verbeteren en het menselijke lijden te verminderen.De bloei van de westerse wetenschap fundamenteel schatplichtig is aan de institutionele infrastructuur die de middeleeuwse universiteiten boden. De christelijke universiteiten uit de middeleeuwen speelden een essentiële rol in de toename van de westerse kennis.De moderne wetenschap gegroeid is uit ontwikkelingen ,die hun ontstaan kennen in de middeleeuwen en niét enkel tot volle ontwikkeling is gekomen door opnieuw aan te sluiten bij de klassieke oudheid.Is het toeval dat alle grote wetenschappelijke doorbraken en de verlichting in de 17e en 18e eeuw plaatsvonden in een voornamelijk christelijk West-Europa?…

 12. Hallo Yukio,
  – Een theocratie deugt niet. Men kan beter Kerk en staat scheiden. En democratie zal niet perfect zijn, maar allicht de minst slechte staatsvorm.
  – De christenen moeten in gelijk welk systeem het best mogelijke doen, volgens hun geloof.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat: “Men kan beter Kerk en staat scheiden.”

   Dat is tegen de Katholieke doctrine. Dit was trouwens één van de hoofdzakelijke onderwerpen waar de zware conflicten tussen Kerk en Staat sinds de Franse Revolutie om gingen.

   1. ☩JMJ☩

    De twee machten, dat is, de religieuze en de temporale, zijn distinct van elkaar, maar moeten in perfecte harmonie zijn. Zij vloeien immers voort uit dezelfde God. De temporale macht moet dus het Koningschap van de Heer erkennen en volledig in overeenstemming functioneren met het Katholieke Geloof en de Moraal. De Staat heeft, zoals personen afzonderlijk, geen enkel recht om atheïstisch te zijn.

    De monarch (ofwel “de regering” in geval van een republiek) is in termen van de temporale macht de luitenant Christi binnen het domein van zijn rechtsmacht, en moet zich dan ook als zodanig gedragen, én in zijn private leven, én in zijn publiek bestuur.

   2. Niet echt historisch correct om het conflict tussen Kerk en Staat enkel te situeren in het revolutionaire Frankrijk. Ook toen het nog een koninkrijk was, bestonden er grote spanningen tussen Parijs en Rome. Meer dan eens in de geschiedenis hebben Franse koningen getracht om de Kerk ondergeschikt te maken aan de staat. Gallicanisme. Onder traditionalistische katholieken worden Bossuets werken graag gelezen, maar weinigen beseffen dat de bisschop van Meaux het gallicanisme meer dan genegen was.

    1. ☩JMJ☩

     U lijkt dikwijls te lijden aan een onvermogen om daadwerkelijk op het geschrevene te reageren, in plaats van op strooien mannekes te slaan. Ik weet niet of u dat bewust of onbewust doet.

     Ik ken Bossuet, en zijn bona fide Gallicanistische dwalingen. Ik weet van de conflicten tussen caesaro-papistische soevereinen en de Apostolische Stoel, maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over het staatsatheïsme zoals uitgebraakt door de Verduistering van 1789, en dat heden nog steeds verwerkt ligt in de revolutionaire ‘wetgevingen’ van de Westerse natiën. Wat wilt u; dat ik hier een algemene geschiedenis ga neerpennen over al de conflicten tussen Kerk en Staat die de eeuwen aanschouwd hebben, vooraleer ik over de revolutionaire toestanden in hun huidige vorm mag schrijven? Wees toch eens serieus.

  2. @ Stinus. Scheiding van Kerk en Staat is onkatholiek. Voor een katholiek moeten Kerk en Staat samenwerken (zie Augustinus). [Dus geen theocratie, maar een samenwerking tussen beide!] De uitspraak dat een democratie de minst slechte regeringsvorm is, heeft geen inhoud (is gewoon een herhaling van dezelfde inhoud met andere woorden). Voor Aristoteles (met Thomas de lijn van de katholieke Kerk) is democratie een ontaardingsvorm. Dat de christenen in welk systeem dan ook volgens hun geloof is op zichzelf waar. Deze opmerking heeft dan ook geen discriminatieve waarde.

   1. Aristoteles toonde zich inderdaad afkerig van de “demokratia”, maar het is onjuist dat begrip gelijk te stellen met onze democratie. Aristoteles maakt immers een onderscheid tussen “demokratia” en “politeia”. “Demokratia” is in Aristoteles’ denken de willekeur van een losgeslagen menigte (te vergelijken met de lynchprocessen in het Wilde Westen). Dus NIET onze democratie met haar instellingen, verkiezingen, regels, rechten en plichten. Gaat het om dat laatste dan gebruikt Aristoteles het woord “politeia”. Wie beweert dat Aristoteles tegen de democratie is zoals wij dat verstaan, heeft niet verder gekeken dan uiterlijkheden. Als Aristoteles kritiek heeft op het Atheense bestel, dan is dat omdat hij de elite ervan beschuldigt de burgers geld toe te schuiven om de beslissingen in de boulè of in de ekklesia te beïnvloeden. M.a.w. Aristoteles heeft het hier over fraude. Hij wijst nergens de fundamenten van de democratische beginselen af (en daarmee onderscheidt hij zich heel duidelijk van Plato).

    1. ☩JMJ☩

     De “politeia” als rechtmatige regeringsvorm verstaat Sint Thomas als een regering bestaande uit velen. Hij geeft als voorbeeld een leger dat legitiem over een bepaald rechtsgebied regeert. De revolutionaire volkssoevereiniteit, die de politieke soevereiniteit op het volk in toto pretendeert te leggen – dat is – op de volksmassa, was echter ondenkbaar voor Sint Thomas. Dat is een bizarre kronkel van de moderniteit, en kan nooit een rechtmatige regeringsvorm constitueren. Het punt van soevereiniteit is dat een persoon, of een groep van personen, regeert over de volksmassa, omdat de volksmassa zichzelf niet kan regeren. De democratie, door het principe van soevereiniteit in de massa te willen leggen, met een ‘representatieve regering’ als gedelegeerd door ‘Het Volk’, is een negatie van de bedoeling zelf van gezag en soevereiniteit, en een anarchische inversie van de goddelijk ingestelde orde.

     1. Juist hiervoor moeten we onder traditionalistische en conservatieve katholieken bijzonder beducht zijn: het verwarren van onze geloofstraditie met een bepaalde kijk op de politieke ordening. Jezus is niet gekomen om een wereldlijke wet af te kondigen. Hij kwam om de geestelijke Wet te vervolmaken. Het leidt ons dan ook nergens naar om te streven naar een herstel van oude regimes. De geschiedenis staat trouwens bol van koningen die er niets van bakten, die hun rijk onderdompelden in oorlog en ellende, die door machtshonger en wellust waren gedreven, die fundamenteel onrechtvaardig handelden en niet gedreven waren door hoge idealen jegens hun onderdanen. Ook die koningen die met graagte de titel “sa majesteté très chrétienne” voerden. Bijna steeds waren die ronkende titels inhoudloos. Daar moeten we ons geenszins mee verbinden. Heel belangrijk als we het christendom en Jezus’ verlossende boodschap geloofwaardig willen houden in onze tijd.

     2. Beste Benjamin,
      U hebt overschot van gelijk. Aristotoles en Plato zijn mensen die de Blijde de Boodschap van Jezus niet hebben gehad.
      Ook in het O.T. zien we hoe de regering volledig afhankelijk was van de synagoge. Slechts wanneer het volk verlangde om een koning. 1 Sam 8,6 ;
      “1Sam. 8,6
      Maar Samuel vond het ongepast dat ze voorstelden: ‘Geef ons een koning om rechter over ons te zijn.’ Daarom bad hij tot de HEER. Maar de HEER zei tegen Samuël: ‘Doe wat het volk wil, wat zij u ook vragen, want ze verwerpen niet u, maar Mij; Mij willen ze niet langer als koning. Wat ze u aandoen, hebben ze altijd al gedaan: vanaf de dag dat Ik hen uit Egypte geleid heb tot op de dag van vandaag hebben ze Mij verlaten en andere goden gediend. Ga dus in op hun verzoek, maar waarschuw hen helder en duidelijk en zet hun uiteen welke rechten de koning die over hen heerst, zal laten gelden”
      Ook was het de wil van de Heer om in Reims Clovis te zalven en te kronen als Koning van Frankrijk.
      De senaat en andere bestuursvormen zijn niet volgens de wil van de Heer, daar de regering van de monarchie in eenheid moest zijn met de goddelijke wetten en ondergeschikt aan de Paus van Rome. “Dat allen één zijn” zegt Jezus.
      Natuurlijk was dit een grote blok die de vijand van de Kerk, eeuwen lang heeft belegerd, tot op 1789 de gruwel uitbrak. Democratie is een uitvinding van de schurken om de massa in een droomwereld, als gewillige slaven, te laten functioneren.
      Inderdaad is het ook zo dat de heer Jan van den Berghe steeds de kern van het beschrevene nauwkeurig mijdt. Het is niet onbewust, zoals ik reeds meermalen heb kunnen vaststellen. ( B.v. vraag of hij het dogma van de Onbevlekte ontvangenis erkent of niet.)
      Het is toch mooi als iemand iets neerschrijft dat de waarheid ondersteunt, niet?
      Laus tibi Christi +
      Ave Maria +

     3. Volkomen juist, eerwaarde Benjamin, maar dat is de theorie. De revolutionaire demoncratie is juist ontworpen door de jood Rousseau (1712-1778) en zijn vrijmetselaar opvolgers tijdens de aangestoken brand in 1789, om onder het mom van – , en met het verkopen van illusies, de katholieke vorstenhuizen te kunnen vernietigen, de macht te kunnen grijpen en om deze vast te kunnen houden, al twee eeuwen lang. De talmud geldbaronnen trokken aan de touwtjes. De V2 NOM kerk zit sinds de vrijmetselaar en communisten pausen Roncalli, alias J XXIII, en de jood Montini, alias Paulus VI, ook in hun machtsgreep.
      De onzichtbare geheime netwerken als de vrijmetselarij, de B’nai B’rith, de Skull and Bones, de Round Table, enz., zijn de belangrijkste platformen hiertoe. Zij regeren sinds 1789, de westerse landen. De echte geschiedenis valt anders niet te begrijpen. Helaas blijft deze realiteit, waar de joodse prime ministers Disraeli (1804-1881) en Churchill (1874-1964) al op wezen, volledig buiten beeld. De talmud bankiers van de City en Wallstreet, zijn de masters, zij vormen de spin in het web van de macht over de westelijke wereld, inclusief het V2 pausdom.

     4. Als Jezus de bede uitspreekt in het hoogpriesterlijk gebed dat allen één moge zijn, dan heeft Hij het totaal niet over de wereldlijke macht. Laat staan over enige voorkeur voor de monarchie. Hij heeft het over de eenheid des geloofs, de eenheid tussen Jezus als het herder en de gelovigen als de schapen, over de eenheid onder de gelovigen. Niet over een eenheid tussen wereldlijke en geestelijke macht.

     5. Jules, de zogezegde katholieke vorsten zijn zelf de afgrond ingetuimeld. Door hun eigen wanbeheer, hun eigen gebrek aan talenten en inzichten. De laatste voorrevolutionaire Franse koning is daar het mooiste voorbeeld van. Een totaal onbekwame man die dan nog eens gedomineerd werd door een vrouw die geen enkele voeling had met het volk en zich liet omringen met wraakroepende luxe.

     6. ☩JMJ☩

      Zie hier, in “Pourquoi Notre Voix”, van Pius VI, wat deze Paus, die in mijn ogen een heilige was, over democratie schreef:

      “Le roi très chrétien, Louis XVI a été condamné au dernier supplice par une conjuration impie, et ce jugement s’est exécuté. Nous vous rappellerons en peu de mots les dispositions et les motifs de cette sentence. La convention nationale n’avait ni droit, ni autorité pour la prononcer. En effet après avoir abrogé la monarchie, le meilleur des gouvernements, elle avait transporté toute la puissance publique au peuple, qui ne se conduit ni par raison, ni par conseil, ne se forme sur aucun point des idées justes, apprécie peu de choses par la vérité, et en évalue un grand nombre d’après l’opinion ; qui est toujours inconstant, facile à être trompé et entraîné à tous les excès, ingrat, arrogant, cruel ; qui se réjouit dans le carnage, et dans l’effusion du sang humain, et se plaît à contempler les angoisses qui précèdent le dernier soupir comme on allait voir expirer autrefois les gladiateurs dans les amphithéâtres des anciens. La portion la plus féroce de ce peuple, peu satisfaite d’avoir dégradé la majesté de son roi, et déterminée à lui arracher la vie, voulut qu’il fût jugé par ses propres accusateurs, qui s’étaient déclarés hautement ses plus implacables ennemis.”

      Een respublica, begrepen als gebaseerd op de politiek traditionalistische principes, is een rechtmatige regeringsvorm, maar democratie is dat niet, omdat dit de massa over de regering doet regeren, in plaats van de regering over de massa zoals het hoort. Het gaat bij democratie dus over geïnstitutionaliseerde anarchie, en de Kerk is intrinsiek tegen anarchie. Democratie is dus onverenigbaar met de leer van de Kerk.

      Joseph De Maistre leert ons echter dat volkeren, zoals personen afzonderlijk, specifieke roepingen krijgen van God, en de roeping van Frankrijk ligt zeker niet in een respublica, maar in sacrale monarchie; want God heeft de Franken uitverkoren bij monde van de profetische Sint Remigius, bij de doopvont van Rheims, om onder Christelijke monarchen de altaren van God en de driekroon van de Paus te verdedigen tegen de goddeloze vijanden. De Franse koningszalvingen van de geschiedenis zijn één van de zichtbaarste en belangrijkste tekenen dat die roeping natuurlijkerwijze in monarchale context moest uitgeoefend worden, want de Franse vorst was geroepen om de chevalier van de Heilige Roomse Kerk te zijn, de beschermer van de Kerkelijke Staten. De Joods-kabbalistische sekten, deels uit wraakzucht om de dood van Jacques du Molay, hadden gezworen om het kerkelijk gezag, en alle staatsgezag, omver te werpen, en de door hen ontwikkelde democratische pseudoprincipes moesten daar de stormram toe zijn. De vrijmetselaars blijven in het Pausdom die ene Paus te Avignon zien, en in elke Capetiaanse vorst, Philippe le Bel. De twee grootste objecten van hun haat waren en zijn dan ook de Apostolische Zetel en de Capetianen.

      Dat God een terugkeer wil naar de sacrale monarchie, niet alleen voor Frankrijk, maar voor geheel Europa, is mijn vaste overtuiging vanuit de interpretatie van de Apocalyps, geschreven door de Eerbiedwaardige Bartholomaeus Holzhauser. Zijn werk is gereputeerd binnen de Kerk, en is geen product van één of andere dubieuze figuur, en het corroboreert op vele gebied met wat meerdere gereputeerde heiligen en mystici gezegd hebben over een monarchistisch réveil. Volgens Holzhauser is de man gezeten op een wolk in vers 14, van het veertiende hoofdstuk van de Apocalyps, de Sterke Monarch die God zal zenden om de verheffing van de Heilige Kerk over haar vijanden (ketters en mahometanen) te bewerken, met de zegen van de Paus van Rome die in die toekomstige dagen zal regeren. Het moet opgemerkt worden dat Holzhauser reeds over de goddeloze republieken van Europa schreef lang voordat de Franse Revolutie uitbrak, toen Europa nog vol tronen stond. Ik meen dat wij dit als een bevestiging kunnen zien dat hij een profetische gave had.

      Wat de maçonnieke, staatsatheïstische scheiding van Kerk en Staat betreft: Het Sociaal Koningschap van Christus is niet negotiabel, maar moet erkend worden door elk schepsel en elke autoriteit op aarde. Het zijn de voeten van de Paus die door alle machtigen der aarde gekust moeten worden. Niet die van Mahomet, noch die van de Joodse geldbaronnen, noch die van Rousseau met zijn gepretendeerd ‘sociaal contract’; maar die van de Vicarius Christi op aarde, waardoor men in werkelijkheid erkenning geeft aan de Eeuwige Kroon van Christus-Koning Zelf, die in de Hemel troont in Eenheid met de Vader en de Heilige Geest, met de Heilige Moeder Gods, Maria, aan Zijn rechterhand gezeten.

      Mr. Van Rooyen; voor alle duidelijkheid; ik ben geen priester, maar slechts een lekengelovige. Ik ben het dus geenszins waard om als “Eerwaarde” aangesproken te worden. Ik zeg dit gewoon even ter verheldering.

     7. O ja, dat Franse koninkrijk. Overzie de geschiedenis en heb de moed te erkennen dat het om een treurige opeenvolging gaat van oorlogen, machtshonger, zucht naar weelde en bezit, intriges en complotten, enz. Af en toe zat er wel eens een groot staatsman tussen, maar of staatkundig genie ook staat voor beleefd christendom is natuurlijk nog maar de vraag. Voor het overige veel koningen die, alhoewel volgens Benjamin schijnbaar een speciale roeping hebbend op aarde, middelmatig, zwak, hardvochtig, wispelturig of zelfs ronduit geestesgestoord waren. De hoogdravende geschriften van een oerconservatief als de Maistre staan in fel contrast met de geschiedenis zoals die zich aandient. Al is het leuk theoretiseren over een ideaal koningschap, de werkelijk toont ons nu eenmaal dat het in de praktijk totaal anders gaat. Daarom ook doen we er goed aan geen reactionaire gedachten te verwarren met de evangelische boodschap.

     8. ☩JMJ☩

      Jan van den Berghe,

      Sint Lodewijk van Frankrijk;
      Sinte Clothilda;
      Sint Ferdinand van Castilië;
      Sint Hendrik, Rooms-Keizer;
      Sinte Cunegunda, Rooms-Keizerin;
      Sint Stefanus van Hongarije;
      Sint Ethelbert van Kent;
      Sint Edwinus van Northumbrië;
      Sint Oswinus;
      Sint Oswald;
      Sint Eduardus de Martelaar;
      Sint Eduardus de Belijder;
      Sinte Margaretha van Schotland;
      Sint Judicaël van Bretagne;
      Sint Canutus van Denemarken;

      Etc.

      De lijst kan nog verder aangevuld worden. Allemaal slechte Christenen volgens u? Hoogstens “grote staatsmannen” in uw ogen? Laat mij nu uw lijst maar eens zien van liberalistische democratische presidenten die heiligverklaard zijn. Bent u op de hoogte van het feit dat canonisaties onfeilbaar zijn? Al eens gelezen hoe Sint Lodewijk de gewoonte had om armen aan zijn tafel uit te nodigen? Ik zou eens willen zien hoe zeer Premier Michel paraat staat om eigenhandig de etterende wonden van zieken te gaan verzorgen als vast gebruik.

      En De Maistre stond ver, ver boven uw miezerig gezever. Zijn realiteitszin en scherpzinnigheid eveneens.

     9. @Benjamin: Ogenschijnlijk hebt u het niet door, maar uw poging tot lijstje ontkracht in de feiten volkomen uw overgevoelig proza over het koningschap. Bovenaan dat lijstje staat Lodewijk IX. Weet u dat dit echt de enige koning is die heilig werd verklaard. En dat op een reeks van meer dan tachtig koningen? Witte raven zijn het, die heilige koningen (en koningen).

      Over onfeilbaarheid gesproken. Hoe rijmt u uw voortdurende kritiek op de Kerk na het Concilie met bijvoorbeeld de canonisatie van paus Johannes XXIII en Johannes-Paulus II alsook de zaligverklaring van paus Paulus VI? Pausen die zwaar hun stempel hebben gedrukt op de katholieke Kerk sedert het laatste concilie en waarvan er een, J-P II, de weg van de interreligieuze dialoog heel ver heeft afgewandeld?

     10. Beste Benjamin, wat haalt het nog uit om in dialoog te gaan met Jan van den Berghe? Er is maar één die hier op dit forum zich voordoet als de “ware Katholiek”, daar waar hij het hels V2 concilie dat de Kerk afgebroken heeft, omhelst.
      Het haalt niets uit, Benjamin, ik ben die zijn gezever zo moe als kou pap.

     11. Peter, u probeert het weer eens op een onhandige wijze op de pianist te schieten, terwijl het gaat om de valse noten die uit jullie slecht gestemde piano klinken.

 13. Benjamin van Dyck heeft het helemaal bij het rechte eind. De enige natuurlijke vorm van gezag (op aarde) is het koningschap (mits deze de Wet van Christus gehoorzaamd). [Zie Thomas van Aquino.] Toevoeging: de ‘staat’ is een seculier politiek construct (en wel een ‘Artificiële Persoon’) dat van iedere religieuze dimensie en elk moreel fundament is ontdaan. Heel veel mensen zijn deze Artificiële Persoon gaan verafgoden (o.a. Hegel).

  1. In De Rege uit Thomas van Aquino zich veel genuanceerder. U gaat er met de grove borstel door en doet Thomas’ geschriften ronduit oneer aan.

   1. Helaas Jan (van den Berghe), ben je niet de enige die Aquino in deze serieus hebben geraadpleegd. Ook ik heb Aquino´s verhandeling over het koningschap goed bestudeerd (De regno, boek 1 en boek 2), dit alles juncto Summa Theologiae 1a2ae.90-108 (over de wet). Dus niets geen grove borstel. Ik heb mijn bevindingen zelfs opgenomen in een publicatie over het koningschap. Uiteraard schrijft Thomas zeer gebalanceerd – daar staat hij terecht om bekend. Zo schenkt hij veel aandacht aan wegen om te voorkomen dat een koning ontaardt in een tiran. En aan de verplichtingen van een koning. En het Algemeen Belang in dit verband. Dit alles onder aanhaling van heel citaten uit het Oude Testament. Maar dat hij het koningschap een natuurlijke vorm van bestuur acht (zoals de ziel dat is voor het lichaam), lijdt geen twijfel. By the way, het is minstens even belangrijk om hedendaagse politiek-theoretische werken te lezen, m.n. over de gebreken van het democratisme (juist om het christelijke koningschap beter te kunnen waarderen). [Overigens zijn er een significant aantal hedendaagse critici die de authenticiteit van De Regno betwisten!]

 14. Hallo YUKIO (13 OKTOBER 2017OP02:08)

  … U schrijft : “Scheiding van Kerk en Staat is onkatholiek.” Wel bedenk dan eens hoe een katholieke staat er zou moeten uitzien. De staat moet beslissen over sociale uitkeringen, het inplanten van kerncentrales enz. Zie je het al gebeuren : Mgr. De Kesel moet beslissen over het inplanten van kerncentrales, en moet maken dat de staatsfinancies in orde zijn. Toch te gek om los te lopen ?

  … Beter is het om de staat en de godsdiensten apart te houden, en er voor te zorgen dat er godsdienstvrijheid is, met dien verstande dat aberraties verboden en vermeden worden (denk bv. aan de extreme islam).

  … Het vestigen van een aardse katholieke staat is ook een grote illusie. Laat ons eerder streven naar JEZUS’ KONINKRIJK, dat hier op aarde al een klein beetje kan beginnen, maar pas in de hemel zal voltooid worden.

  Vriendelijke groeten, Au. Gu. Stinus

  1. Onze scherpslijters schijnen voor het gemak wel eventjes te vergeten dat ze juist door de huidige godsdienstvrijheid zich kunnen verzetten tegen de huidige kerkleiding. Was België een staat met het officieel katholicisme als staatsgodsdienst dan had men al die verzetshaarden met de arm der wet kunnen bestrijden. Geen kapellen voor de SPPX. Geen websites zoals deze. Alles zou dan clandestien moeten gebeuren.

   1. @Jan Van den Berghe.
    U schrrf: “Onze scherpslijters schijnen voor het gemak wel eventjes te vergeten dat ze juist door de huidige godsdienstvrijheid zich kunnen verzetten tegen de huidige kerkleiding.”
    Wel de “scherpslijters” stellen u de vraag, waarom ze zich verzetten tegen de huidige kerkleiding?
    Als alles was zoals voor het V2 concilie, t.t.z. semper idem, dan was er geen verzet nodig. Het is beslist niet de “godsdienstvrijheid” die hier de grondslag van zou zijn, juist in tegendeel.
    Godsdienstvrijheid is een term voor het eerst gebruikt in “notra aetate” dat ieder jaar gevierd wordt door hen die zich joden noemen. Eigenaardig niet?
    Nogmaals, godsdienstvrijheid doet de godsdienstplicht van iedere mens op aarde teniet, zodat de enige weg naar het Eeuwige Leven gewist wordt om de misleiding van afgodsdiensten te omhelzen en alzo vele zielen van Onze Heer Jezus te beroven. Iedere mens op aarde heeft die plicht, daar hij uit zichzelf niet kan bestaan.
    Indien de Belgische staat de Kerk zou dienen, dan zijn er geen goddeloze wetten die voortdurend opgedrongen worden aan de samenleving om God maar niet te dienen. Dan moesten er geen massa’s ‘vluchtelingen’ o.a. dit land overspoelen met vreemde afgodsdiensten, maar moest de staat wel de samenleving hiertegen verdedigen door deze te verbannen en te verbieden om de vrede Gods in de natie te vrijwaren. Waar is dan uw “godsdienstvrijheid”? = Afschuw!
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

  2. ☩JMJ☩

   Citaat: “Wel bedenk dan eens hoe een katholieke staat er zou moeten uitzien.”

   Het beleid van Sint Lodewijk van Frankrijk is een luisterrijk voorbeeld. Ook dat van Sint Ferdinandus van Castilië, Sint Stefanus van Hongarije, Sint Hendrik van het Sacrum Imperium etc. etc.

   Citaat: “Zie je het al gebeuren : Mgr. De Kesel moet beslissen” etc.

   Het Sociaal Koningschap van Christus houdt niet noodzakelijk in dat de clerus overal het staatsbeleid voert, ofschoon het priesterschap wel perfect samen kan gaan met temporale macht, zoals in de persoon van Sint Judas Maccabaeus. De Paus van Rome is vandaag trouwens nog steeds de temporale Monarch van het Vaticaan. En om de onafhankelijkheid van de Apostolische Stoel te vrijwaren is het nodig dat de weggeroofde Kerkelijk Staten teruggegeven worden aan de Paus. Doordat de Garibaldisten die ontroofd hebben werden de poorten geopend voor maçonnieke infiltratie, met alle Danneelsiaanse, Dekeseliaanse en Bergogliaanse gevolgen van dien.

   De essentie echter van het Regnum Socialis Christi is dat de Staat, en geheel de maatschappij, de Kerk van Rome gehoorzaamt in zaken van Geloof en Moraal, en de Soevereiniteit van God erkent.

   Citaat: “Beter is het om de staat en de godsdiensten apart te houden, en er voor te zorgen dat er godsdienstvrijheid is, met dien verstande dat aberraties verboden en vermeden worden (denk bv. aan de extreme islam).”

   Door zo te spreken contradiceert u het onfeilbaar Leergezag van de Kerk, hetgeen nooit ontbonden kan worden door het maçonnieke, feilbare Dignitatis Humanae van Paulus VI. Het Katholicisme is geen cafetaria waar u het ene aanvaardt en het andere afwijst. Door zo te handelen gaat men zelf de weg op van Kardinaal De Kesel, hoezeer men die prelaat dan ook bekritiseert. Dat valt te vergelijken met het valse verzet van de FSSPX, waarbij men het ecclesiastiek modernisme meent te kunnen bestrijden door een eigen schismatieke, autocefale ecclesiologie te ontwikkelen en in de praktijk toe te passen.

   Citaat: “Het vestigen van een aardse katholieke staat is ook een grote illusie.”

   De geschiedenis bewijst dat het geen illusie is, maar daadwerkelijk verwezenlijkt kan worden. Dat wil niet zeggen dat er in een Katholieke Staat geen zonde meer zal bestaan, maar de vrijheid van de zonde zal drastisch ingeperkt worden omdat er dan een sociale cohesie en een politieke druk bestaat die de menselijke zondigheid tegenwerkt. Wie vroeger ontucht pleegde, verloor bijna alle sociale contacten. Heden worden echtbreeksters maatschappelijk gesteund, terwijl de verlaten echtgenoot door het rechtssysteem uitgekleed wordt omdat hij zich vanuit zijn geweten niet wil neerleggen bij een echtscheiding.

   Democraten (nu richt ik mij tot Jan van den Berghe) bezitten trouwens niet de morele positie om met hun bebloede vinger te wijzen naar uitspattingen geschied onder de oude Christelijke Orde, want velen van de wrede tirannen van de Middeleeuwen zouden bleek geworden zijn van afgrijzen, moesten zij – om een voorbeeld te geven – de systematische, geïnstitutionaliseerde, en voortdurende massamoord op kinderen aanschouwen, die hier in het Westen niet alleen geschiedt, maar ook nog eens constant geprezen wordt als een ‘waarde’ en een ‘recht’. Verder werden luciferianistische kinderschenders de kop afgehakt in de Middeleeuwen, terwijl zij heden de macht hebben over de politiek, de financiële wereld enzoverder. In de Middeleeuwen waren er wetten tegen woekerpraktijken; en heden worden die woekerpraktijken het ‘economisch systeem’ genoemd.

   Verder doen morele afwijkingen van een principe, door specifieke personen, het principe zelf geenszins te niet. Een immorele Kruisvaarder kon met zijn slecht gedrag bijvoorbeeld het edel en verheven principe van de Kruisvaarten niet van rechtmatigheid doen vervallen. Een tirannieke Christenvorst kan in dezelfde zin met zijn gedrag niet het principe van de Christelijke Staat te niet doen. Als de rechtmatigheid of onrechtmatigheid van principes bepaald werd door het gedrag van specifieke personen, wat zou dat dan trouwens niet zeggen over de huidige moordzuchtige democratische regimes?

   Citaat: “Laat ons eerder streven naar JEZUS’ KONINKRIJK, dat hier op aarde al een klein beetje kan beginnen, maar pas in de hemel zal voltooid worden.”

   Het Rijk van God op aarde is de Katholieke Kerk, en dat Rijk wordt onder andere uitgebreid door de onderwerping van de staatsmacht aan het goddelijk recht dat door die Kerk gepredikt wordt. De geïnspireerde schriften van Sint Paulus tonen ons hoe alle zaken op aarde onderworpen moeten zijn aan God. Het is absurd om, terwijl men God als Schepper van alles wat is erkent, Hem toch de Soevereine Rechten te ontkennen over dat alles, die onveranderlijk de Zijnen zijn. De pretensie op onafhankelijkheid van God is niets anders dan de opstand van de gevallen engel die de Godheid brutaal toeriep: “Non serviam!” – “Ik zal niet dienen!” Waarop Heer Sint Michaël reageerde: “Quis ut Deus?!” – “Wie is als God?!” De Heilige Aartsengel Michaël werd beloond door de Allerheiligste Drievuldigheid, en de rebel steekt in de eeuwige vlammen van de hel, waar eveneens de onboetvaardige menselijke zondaars naartoe gaan.

   1. Benjamin, u schreef: “Door zo te spreken contradiceert u het onfeilbaar Leergezag van de Kerk, hetgeen nooit ontbonden kan worden door het maçonnieke, feilbare Dignitatis Humanae van Paulus VI. Het Katholicisme is geen cafetaria waar u het ene aanvaardt en het andere afwijst. Door zo te handelen gaat men zelf de weg op van Kardinaal De Kesel, hoezeer men die prelaat dan ook bekritiseert. Dat valt te vergelijken met het valse verzet van de FSSPX, waarbij men het ecclesiastiek modernisme meent te kunnen bestrijden door een eigen schismatieke, autocefale ecclesiologie te ontwikkelen en in de praktijk toe te passen.”

    Als dat geen ongemakkelijke spreidstand is? Als u meent dat paus Paulus VI in zijn encyclieken onkatholieke zaken verkondigt, hoe rijmt dit dan met uw verwerping van het verzet van de FSSPX? Bent u dan de enige die het wel juist begrepen hebt? Of anders gezegd: beseft u eigenlijk wel dat u met uw denken wel heel protestants redeneert? Als u het huidige leergezag verwerpt, waar is dan de continuïteit in Gods Kerk?

 15. In allerlaatste instantie staat iedereen alleen tegenover Jezus.

  Men vergeet dat de aarde bedoeld is als louteringsplaats en dat men hier nooit in staat zal zijn tot stabiele organizatie van eender wat.

  God schonk ons door de Mensenzoon een maximaal duidelijk voorbeeld van wat ons aardse leven kan inhouden en al de rest is vertroebeling.

  De Kerk wordt in de allereerste plaats vanuit de hemelse machten overeind gehouden, ook als het het er op lijkt dat niets meer zou functioneren.

  Het woord christendom geeft geen enkele garantie dat eender welke gemeenschap ook echt christelijk zou leven.

  Alleen een streng klooster benadert enigzins een vorm van “Christelijke Samenleving ” en dan nog niet eens voor allen daar aanwezig.

  Christus volgen is puur individueel en vanuit dat volgen kan men anderen helpen of begeleiden of per zeer grote uitzondering samen op weg gaan ook al zal men nooit geheel dezelfde stappen zetten op een schijnbaar gezamelijke weg.

  Bijvoorbeeld Fatima: Maria sprak de drie kinderen gezamelijk aan, maar elk had zijn eigen louteringsweg te gaan. Zij konden elkaar daarbij ondersteunen op een wijze dat zeer weinigen op aarde dat kunnen. Alleen zij: de drie kinderen. Al de anderen stonden op enige afstand van hen.

  Eender welke mens die geen enkele geestelijke ervaring beleeft, hoe gering ook, heeft geen echte houvast dan een puur verstandelijke en dat is onvoldoende om geestelijk gericht te kunnen zijn. Geestelijk gericht zijn betekent dat er een of andere geestelijke beleving als echt feit levend aanwezig is of was. Op louter verstandelijke basis kan er geen stabiel geestelijk bestaan worden nagestreeft.

  1. Het is een protestantse gedachte ervan uit te gaan dat het christendom een “puur individuele” zaak is. In de geloofsbelijdenis komt er naar het einde een opmerkenswaardig en bijzonder hoopvol geloofspunt aan bod: de gemeenschap van de heiligen. Door gebed en in offer staan we elkaar bovennatuurlijk vrij. Daarom ook onderstreept de Kerk de noodzaak tot het bidden voor de overledenen en drukt ze ons op het hart dat wij ook bijstand kunnen krijgen van wie al in de heerlijkheid Gods verblijft.

   1. Geestelijke beleving is altijd individueel. Zelfs bij protestanten waar men uitzinnig roept en danst. Des te meer uiterlijke handelingen, des te minder innerlijk leven.
    -Onnoozl kint Eric.

  1. Eric, niemand houdt u tegen om eens een jaartje in Noord-Korea te wonen om daar volop te kunnen “genieten” van het ontbreken van iedere vorm van godsdienstvrijheid en democratie.

   1. Denkt u nu dat we – de traditionele Katholieken – hier niet vervolgd worden? In N-Korea is het de staat en dat komt hier ook nog, geloof me vrij. Maar hier is het misleiding EN vervolging en dat is nog erger dan in N-Korea.
    De hervormers in Rome die de K. Kerk beroven van zijn ultieme goed, de Sacramenten, de Leer, en het H. Misoffer zijn diegenen die thuis horen in dezelfde club als N. Korea en de naties die de mens verheerlijken en God verwerpen.
    Godsdienstvrijheid is, zoals de belachelijke uitdrukking democratie, waarover hier op dit forum al zo dikwijls is geschreven, een lege doos, een leeg vat, dat als wanneer men erop klopt deze veel lawaai maakt maar niets inhoudt.
    Iedere mens heeft de plicht zijn ziel terug te schenken aan zijn Schepper, maar iedere mens heeft de vrijheid om dat niet te doen, daar het moet gebeuren in de Liefde tot God. Liefde kan onmogelijk bestaan als ze niet in totale vrijheid gegeven kan worden.
    N-Korea is een communistisch land maar zoals al de andere landen een speelbal van de Nieuwe Wereld Orde, evenals de UNO, NATO, USA, enz… die niets gemeen hebben met de wetten van God.
    Een wereld zonder God.
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

    1. Deze website is het mooiste bewijs dat godsdienstvrijheid geen lege doos is. De overheid legt oprichter en beheerder van deze webstek niets in de weg. En we kunnen hier in alle vrijheid allerlei meningen plaatsen. Laat u niet verblinden door uw ideologische kijk op de werkelijkheid. De werkelijkheid dient zich aan zoals ze is.

     1. “De werkelijkheid dient zich aan zoals ze is.”
      Dat is juist, maar hier wordt de waarheid bemind, en dat is andere koek voor u, niet?
      Toon mij eens waar en in welke Encycliek van voor V2 concilie er sprake is van godsdienstvrijheid? Als ik schrijf dat iedere mens de plicht heeft om zijn ziel terug aan God te schenken, is dat voor u maar larie en apenkoek, of zo misschien?
      Zegt u dat iets godsdienst ten dienste van God???? Maar wie bent u eigenlijk Jan Van den Berghe???????
      Ach ja, ik was het vergeten, iemand die een Lutherse (Satansmis) mis gaat bijwonen, natuurlijk volgens de godsdienstvrijheid. Mooi toch die godsdienstvrijheid niet. En dan die vroomheid aldaar waar u zo van “genoten” hebt, beter als in een Traditionele Mis, niet waar? Spijtig dat ik het vergeten was.
      En u komt hier schrijven van “verblinden”? Arme Jan.

     2. @ Jan van den Berghe:
      De werkelijkheid dient zich inderdaad aan zoals zij is. Zo kan je o.a. geen Europees Commissaris worden als je belijdende en openlijk katholiek bent (zie Rocco Buttiglione, 2004). Of gyneacoloog. Of lid van de toetsingscommissies euthanasie, of ambtenaar van de burgerlijke stand die zich niet bereid verklaard homohuwelijken te sluiten. Of probeer eens als docent openlijk homoseksualiteit als praktijk af te keuren. Of probeer eens rechter te worden. Of probeert eens überhaupt katholieke standpunten te verdedigen in welk ethische debat, waar dan ook. Enzovoorts. Enzovoorts. Enzovoorts.

     3. Yukio, ja, heel juist, maar behalve wat je aanhaalt, en eventueel veel meer, … is er volgens Jan … godsdienstvrijheid.
      Je hebt godsdienstvrijheid zolang als je maar geen ware Katholiek bent die je geloof verdedigt.

   2. Godsdienstvrijheid: twee kindjes van mijn broer werden jaren geleden door hun trotse ouders in de Freinetschool geplaatst waar deze kleintjes dan zelf mochten kiezen wel of geen godsdienst.
    Jeweetbestwelwatzijkozen! Conclusie: Freinetschool is antigodsdienst.
    Welke ouder heeft in Vlaanderen nog de vrijheid om te kiezen voor waarachtig godsdienstonderwijs?
    Het zijn sterke zielen die de Vlaamse weelde kunnen dragen. Weelde ten koste van geestelijke vrijheid.
    Probeer maar eens van aan of buiten de marge te leven, hoe gaat ge dat aan boord leggen?
    -Onnoozl kint Eric.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.