Belgische bisdommen beleggen ‘groen’ en hangen vervolgens een dode walvis op in de Sint-Baafskathedraal te Gent

Blasfemische freek-show in de Sint-Baafskathedraal te Gent (Foto: ‘De Standaard’)

In ‘De Standaard’ konden we vandaag lezen, dat de Kerk voortaan alleen nog ‘groen’ belegt. De Belgische bisdommen trekken zich nu blijkbaar terug uit investeringen in fossiele brandstoffen. Ze hebben hun bankiers gevraagd hun geld te herbeleggen in duurzame energiewinning. Met die divestering geven ze gehoor aan de oproep tot ‘ecologische bekering’ die paus Franciscus twee jaar geleden deed in zijn ‘groene’ encycliek Laudato si. Hoeveel geld uit de koolstofeconomie wordt weggehaald, werd natuurlijk niet bekendgemaakt. “Maar in België alleen al kan het in de miljoenen lopen”, zegt Geert De Kerpel, woordvoerder van de Belgische bisschoppenconferentie. “Die beleggingen zijn grotendeels bij de grootbanken ondergebracht. Onze economen gaan samen met hun fondsenbeheerders inventariseren over welke fossiele investeringen en welke bedragen het gaat, en bekijken hoe we daar kunnen uitstappen om het geld ‘groen’ te herinvesteren”.

‘Groen’ beleggen, investeringen, bankiers, miljoenen, grootbanken… Zoals bekend zitten onze ‘groene’ bisschoppen er warmpjes bij. Maar, weten zij – die op een goedkope manier bij het volk willen scoren – dan niet, dat de Katholieke Middeleeuwer geen geld kon lenen op de manier die wij vandaag kennen? Interest vragen op uitgeleend geld was immers ‘woeker’ en door de Kerk verboden. De Heilige Lucas schreef in zijn Evangelie (6:35): “Leent zonder er iets voor weder te hopen en uw loon zal groot zijn”. Kerkvaders zoals Tertullianus, Athanasius, Basilius, Ambrosius, Hiëronymus en Augustinus hebben het vragen van rente duidelijk afgekeurd. In 789 werd door Karel de Grote een totaal renteverbod uitgevaardigd. Door de Kerk werd rente vragen formeel verboden op het Derde Lateraans Concilie van 1179. Echter, het verkopen van renten, dat al omstreeks 1150 werd toegepast, was in de tweede helft van de dertiende eeuw al vrij populair geworden en werd toegepast door leken, overheden en door de Kerk zélf. Door de lening voor te stellen als koop, kon de verkoper een vergoeding vragen voor het risico dat hij liep en was er dus ‘formeel’ géén sprake van woeker. Typisch een Farizeïsche of jezuïtische mentaliteit, die past bij hypocrieten.

Geert De Kerpel: “In de Bijbel staat dat de mens de aarde niet van God in eigendom heeft gekregen. Hij heeft haar slechts in bruikleen. Dat “rentmeesterschap” vraagt van Christenen een zorgvuldige omgang met de schepping. De Kerpel vergeet natuurlijk, dat steenkool en olie ook door God werden geschapen! Door fossiele energiewinning niet langer te financieren, hopen de bisdommen bij te dragen aan het wereldwijde streven om de temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden te doen oplopen, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs”. Vroeger gingen de mensen eieren brengen bij de Clarissen om op een bepaalde dag mooi weer te hebben. Nu pakken de bisschoppen het nog grootser aan. De bisschoppen gaan niet het weer, maar zelfs het klimaat veranderen, natuurlijk niet door gebed zoals de Clarissen, maar met hun ‘miljoenen’. Op de vraag van de reporter of bisschoppen en kardinalen nog per vliegtuig zullen blijven reizen – want vooral deze luxe CO2-uitstoot betreft toch een zware ‘klimaatzonde’ – antwoordde De Kerpel, dat vliegtuigreizen, “niet altijd te vermijden zijn; want verplaatsingen moeten ook praktisch en betaalbaar blijven”. De Kerpel heeft in elk geval nog niet gehoord, dat de paus van kardinalen verlangt, dat ze voortaan per trein in plaats van per vliegtuig naar Rome zouden reizen. Dat klopt, want ook onze paus snijdt vooral niet in eigen vlees.

Ecce Leo, dit is de jonge vinvis die op een maandagochtend in november 2015 dood op de bulbsteven van een schip vol fruitsap de haven van Gent binnen werd binnen gevaren. Hij woog destijds rond de tien ton. Meer dan tien meter lang is hij nog altijd. Het dier werd door de vakgroep Morfologie van de Universiteit Gent ontbeend, ontvet, opnieuw ­samengesteld, gemonteerd en ten behoeve van walvisspotters zonder zeebenen opgehangen in de Sint-Baafs­kathedraal, waar hij hen doet nadenken over onheil en vergankelijkheid. Het is inderdaad dit wat bisschop Luc Van Looy, zijn rector van de kathedraal en de kanunniken eens zouden moeten doen, “nadenken over onheil en vergankelijkheid”. Deze lieden die hun tijd (en ons geld) verprutsen, die niets liever doen, dan de gewijde ruimte – die van oudsher voor God is voorbestemd – vullen met hun eigen ego, zijn gewetenloos. Hoeveel zielen sleuren zij met zich mee de helleput in? Het ‘Lam Gods’ is hen blijkbaar niet genoeg. Vrezen zij het Oordeel niet met hun blasfemische Ecce Leo?

Deel dit artikel:Share on Facebook21Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  Peter

  (5 oktober 2017 - 01:28)

  Ik zou zeggen, dat voor de modernisten het motto luidt; “Hoe zotter in de kerken, hoe liever!”
  Al deze kathedralen en kerken werden in die tijd gebouwd door vaklieden die uit liefde tot God kwamen bouwen aan het Huis Gods, zonder geldelijk vergoed te worden. Maar daar wordt nu van deze gebouwen die ter ere Gods werden gebouwd, nu een theater van gemaakt. Nog eens; hoe zotter hoe liever. Ik denk dat we nog niet alles hebben gezien.

   Jan van den Berghe

   (5 oktober 2017 - 23:03)

   @Peter: de bouw van een kathedraal kostte in de middeleeuwen handenvol geld. Materiaal werd slechts tegen klinkende munt geleverd. In tegenstelling tot wat u denkt, werden bouwmeester als werklieden vergoed. De bouwmeester ontving steeds een royaal loon berekend op de grootte van het bouwwerk, terwijl alle werklieden een dagloon kregen uitbetaald. Uit allerlei documenten weten we dat het laattijdig of gedeeltelijk uitbetalen van de lonen de bouw soms ernstig kon vertragen.

  willy

  (5 oktober 2017 - 14:51)

  Een walvis in de kerk? Wat voor nut heeft dat? Welke onnozelaar komt nu op zo’n idee? Binnenkort is de kerk een museum aan het worden waar men allerlei rariteiten kan gaan bewonderen ! De kerk van God is stilaan de kerk van de mens aan het worden.

   De Ley

   (5 oktober 2017 - 21:50)

   Een verwijzing naar het paard van Troje…alleen insiders weten dat…

  lotje

  (5 oktober 2017 - 16:17)

  Ze willen meer mensen in de kerk en die vele toeristen “die eens naar de kerk zullen komen” krijgen ze!
  Maar, mensen die willen bidden moeten nu weer andere oorden gaan opzoeken!
  Hoeveel keer dat ik me al hebben moeten verplaatsen door de bisschoppen en priesters van België
  naar andere parochies en landen om mijn katholiek geloof nog te beleven kan ik niet meer tellen.
  En het kostenplaatje van al die verplaatsen en verblijven in een buitenlandse kloosters is ook niet meer te tellen.
  Mijn Goddelijke voeding om te volharden in “Barmhartigheid” is duur aan het worden.
  Want, zonder stilte en sacramenten krijg je in mijn werksituatie een burn-out of een depressie als je dit zonder God moet doen. Het wordt tijd dat Paus Fransiscus gaat ingrijpen in België. En dat hij maar begint met Bisschop Johan Bonny, want deze is blij dat “door het pinautomaat in de kathedraal van Antwerpen” meer geld binnenkomt? Is dat de boodschap van Jezus?

   De Ley

   (5 oktober 2017 - 21:54)

   Ze willen enkel anti katholieken in de kerk… homo’s, opnieuw getrouwde echtgescheidenen, modernisten…het is dan ook geen Katholieke Kerk meer maar het hol van Satan

  Jan

  (5 oktober 2017 - 21:30)

  Ze willen van de Kerk een museum maken.

  De Ley

  (5 oktober 2017 - 22:20)

  Ze willen geen kerk meer maar een gezellig onderonsje waar alles mag en kan

  Eric

  (6 oktober 2017 - 23:24)

  Speciaal voor gevoelige zielen:
  ( de anderen mogen ook maar hebben er niets aan )

  Music Of Cathedrals and Forgotten Temples | 1-Hour Atmospheric Choir Mix
  https://www.youtube.com/watch?v=m4oZZhpMXP4
  The Best Choral Orchestral Pieces of Cathedrals

  Echt pakkend, raakt je diep in je ziel.
  Zo zal het er binnenkort wellicht op aarde uitzien wanneer alle gemoderniseerde godsdiensten zullen gestraft zijn …

  Katarina Emmerick, in het boek over Maria meen ik, zag dat bepaalde plaatsen waar eertijds kerken stonden nog steeds door engelen werden geheiligd en er een geestelijk beeld van het oorspronkelijk gebouw aanhielden.

  Jan van den Berghe

  (7 oktober 2017 - 10:45)

  In het artikel worden twee zaken door elkaar gegooid die eigenlijk totaal niets met elkaar te maken hebben. Ongetwijfeld kan er heel wat voorbehoud worden gemaakt bij die tentoonstelling in de Sint-Baafs, maar het voornemen om te investeren in duurzame energie lijkt me lovenswaardig. Onze katholieke traditie is niet verbonden met stookolie, kolen, gas of welke andere brandstof dan ook.

   Eric

   (8 oktober 2017 - 03:58)

   Investeren in duurzame energie is nutteloos en overbodig om de eenvoudige reden dat hydrogen-energie zo goed als gratis is en het er simpelweg op aankomt even de handen uit de mouwen te steken om een eigen kleine centrale te bouwen en ook je auto op hydrogen te laten draaien.

   Hier zeer bondig samengevat eentje van de ontelbare voorbeelden:
   car running on hydrogen – DIY
   https://www.youtube.com/watch?v=HeosFpCVvCQ
   ( youtube hydrogen car – hydrogen energy)

   Ik ga er van uit dat de allesvernietigende periode die we tegemoet gaan voor een zeer grote mentaliteitsverandering zal zorgen en dat daarna gratis energie vanzelfsprekend zal zijn!

   Niets weerhoudt u om er nu al zelf mee te beginnen!

   Maar ik ben er ook van overtuigd dat die gratis energie er zal voor zorgen dat in de kortst mogelijke tijd er een nieuwe wereldoorlog (WW4) zal ontstaan! Aardbewoners kunnen de wereldse rijkdom niet aan! Het zal ten koste gaan van veel geestelijke verduistering.

    Jan van den Berghe

    (8 oktober 2017 - 14:31)

    Gratis energie bestaat niet. Dat is een volkomen illusie, daar de aanwending van om het even welke energiebron nu eenmaal een investering veronderstelt.

  A. G. Stinus

  (8 oktober 2017 - 13:57)

  Hallo ERIC (8 OKTOBER 2017OP03:58),
  – Ik veronderstel dat je aandrijving bedoelt door het verbranden van waterstofgas. Dat is een zeer milieuvriendelijk iets, aangezien het verbrandingsproduct water is.
  – Maar gratis is die waterstof niet. Men kan ze bv. krijgen uit water door hydrolyse, maar dat kost je (elektrische) energie. Misschien kan dat in de praktijk ooit gerealiseerd worden via het massale gebruik van zonne-energie.
  – Energie sparen is toch altijd een goed idee.
  Vriendelijke groeten, AGS

  Eric

  (8 oktober 2017 - 16:05)

  Traditie-geneigd zijn is gelukkig geen synoniem van behoudsgezind want dit laatste is wel synoniem van vastgeroest.

  Eerder al schreef ik dat Columbus door Maria was gezonden om een nieuw volk te stichten en dat hij dat onmogelijk kon vertellen omdat hij dan nooit schepen had kunnen krijgen voor een reis die hij ook nooit zomaar uit zichzelf had durven maken. Als hij het uit zichzelf had gedaan dan had hij al na de eerste reis zijn verdiende beloning kunnen opeisen maar dat deed hij niet! Daarna werd hij door de rijken verpletterd en monddood gemaakt.

  Waterstof uit electrolyse kost zware investeringen en is niet veilig zonder nog meer geldstromen! Daarom zal men ons dat systeem opleggen tegen onze vrije wil.

  De traagheid van de aardse mensen…… om tot een heel klein beetje begrip te komen!
  Gelukkig is het voortbestaan van de RKK ondanks de hevigste stormen niet aan mensen te danken!

  Jan van den Berghe

  (8 oktober 2017 - 18:04)

  Nergens schrijft Columbus dat hij “door Maria was gezonden”, laat staan “om een nieuw volk te stichten”. In zijn dagboek schrijft Columbus wel dat hij de sterke overtuiging had dat God hem tot inzicht en wil had geleid om zo’n reis te ondernemen.

  A. G. Stinus

  (8 oktober 2017 - 20:15)

  *** Over COLUMBUS. Ik dacht dat Columbus (ook?) als doel had een kortere weg (rond de aardbol) te vinden van Europa naar Indië, om er op een goedkopere manier aan specerijen enz. te kunnen geraken. Bij mijn weten is hij er altijd van overtuigd gebleven dat hij niet Amerika aangekomen was, maar wel in Indië. (Vandaar het woord “indianen”.)

  *** Over het VOORTBESTAAN van de katholieke KERK. Gelukkig staat Christus achter het voortbestaan van zijn Kerk. Maar dat betekent niet dat wij op onze lauweren mogen rusten, en het missioneren “maar aan Christus over te laten”. In elke regio moet de Kerk als doel hebben te groeien en te bloeien. Op dit ogenblik is het in onze regio maar flauwtjes gesteld daarmee.

   Jan van den Berghe

   (8 oktober 2017 - 22:51)

   Columbus deed het trouwens niet voor de mooie ogen van koningin Isabella. Na zijn eerste reis was er immers een overeenkomst gesloten tussen hem en de Spaanse kroon. Hierdoor zou hij niet alleen een reeks ronkende titels dragen (waaronder die van onderkoning), maar hij verkreeg ook verregaande financiële privileges (o.m. een tiende van alle opbrengsten uit de nieuw veroverde gebieden). En in tegenstelling tot wat Eric denkt, liet Columbus bij zijn sterven een enorm fortuin na.

    Eric

    (9 oktober 2017 - 06:39)

    S.E.Morison, hoofdofficier van de Amerikaanse Marine en doorleefd zeeman, voer zelf de route van Columbus met een moderne zeilboot met moderne navigatimiddelen en beweert dat de navigatie van Columbus ontoereikend was om te kunnen slagen in zijn opdracht en hij voer bovendien met een snelheid die nog steeds bewondering wekt bij hedendaagse zeilers. Na de vierde reis werd Columbus genegeerd. Twee volle jaargelden van de bemanning moest hij uiteindelijk zelf betalen uit eigen verworven kapitaal en i.p.v. tienden gunde men hem slechts twee procent die hij tenslotte ook niet kreeg. In werkelijkheid ging het om drie en dertig procent op de overzeese handel. In de hoop het wel nog te krijgen wilde hij een kruistocht beginnen om het heilig land uit de handen van Turken te bevrijden. Hij stierf in een huurhuis, ziek en vernederd.

   Benjamin Van Dyck

   (8 oktober 2017 - 23:31)

   ☩JMJ☩

   Weinigen zijn bekend met het feit dat Columbus een diepgelovig man was, een Franciscaanse derde-ordeling, en dat hij eerst en vooral het heil van de zielen voor ogen had, het Kruis al plantend op de oevers waar hij voet aan wal zette. Monseigneur Rutten, Bisschop van Luik, hoopte zelfs dat hij ooit tot de altaren verheven zou worden.

   Wat missioneren betreft is er in België, nog meer dan in vele andere landen, veel werk te doen. Het zijn echter de bisschoppen die de apostolische zending ontvangen hebben om het Geloof te prediken, maar onze bisschoppen strijden tegen het Evangelie in plaats van het te verkondigen. Gisteren, op 7 oktober, de feestdag van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans, hebben de Katholieke Polen massaal de Rozenkrans van Maria gebeden aan hun landsgrenzen, in gedachtenis aan de overwinning van het Christelijk legerschaar op de overweldigende macht van de Turk te Lepanto, en voor de redding van Polen en Europa. Mocht ons eigen volk inzien dat het moet terugkeren naar het Geloof van onze voorvaderen, wier gebeente in onze aarde rust, al wachtend op de glorieuze Verrijzenis. Mocht het inzien dat een natie die zich van God verwijdert zichzelf reeds op aarde verwoest, vooraleer neer te zinken in de eeuwige vlammen van de hel. Solus Deus salvabit ab inimicis, id est, per Mariam.

    Jan van den Berghe

    (8 oktober 2017 - 23:58)

    Columbus was inderdaad een diepgelovig man, maar ook een met een hang naar rijkdom en titels. Of zijn gevoelens altijd zo nobel waren als u voorstelt, betwijfel ik sterk. De Lucaya-indianen hebben dat als eersten aan den lijve mogen ondervinden. Misschien moet u, Benjamin, eens lezen wat niemand minder dan de dominicaan Bartolomé de las Casas over Columbus’ praktijken schrijft.

  Eric

  (9 oktober 2017 - 22:42)

  Columbus vertrok op zijn eerste reis op 2 augustus 1492 terwijl Bartolomé de las Casas pas 11 november 1484 ter wereld kwam, en zelfs indien hij geboren was in 1474 zoals men lange tijd meende dan had hij geen persoonlijk getuige kunnen zijn van hetgeen Columbus tijdens zijn eerste reis uitvoerde. Wat daarna gebeurde viel niet meer onder Columbus’ persoonlijk toezicht omdat hij meestal bezig was nieuwe kusten te verkennen, goud te zoeken voor de Spaanse koning, of heen en weer te reizen naar Spanje.

  Aan de las Casas werd ook dikwijls het verwijt gericht dat hij overdreef in zijn aantijgingen en zijn geschriften werden als controversieel beschouwd, o.a. omdat teveel politiek ermee gemoeid was.

  Overal waar nieuwe streken werden ‘ontdekt’ waren de inboorlingen weerloos overgeleverd aan Europese mogendheden. Het is altijd en overal zo geweest. Spanje werd machtiger maar kon de nieuwe wereld niet vasthouden en strijd volgde op strijd tot heden toe nu het machtige Amerika Europa op strijdlustige wijze domineert.

   Jan van den Berghe

   (9 oktober 2017 - 23:30)

   Eric, de goede strijd voor de Heer is geen wereldlijke strijd, waardoor de honger naar macht en geld van grote mogendheden nu als toen op geen enkele wijze gelegitimeerd kan worden. Daarom doen traditionele katholieken er maar beter aan te stoppen met het verdedigen van allerlei twijfelachtige figuren uit het verleden.

   Weet u trouwens uit welke hoek de kritiek kwam op de las Casas’ geschriften?

   Uit de hoek waar de getrouwen zaten van dictator Franco.

    Eric

    (11 oktober 2017 - 05:33)

    Een onmogelijke stap zetten waarvan doorwinterde zeelieden zeggen dat die door een hogere macht moet geleid zijn, bovendien onder blinde politieke en kerkelijke tegenwinden, en dat om het Christelijk volk enorm uit te breiden, is wel de allergrootste erkenning waard.

     Jan van den Berghe

     (11 oktober 2017 - 14:14)

     Heel vreemde reactie van u, Eric. Ook bijzonder warrig. Niet echt duidelijk wat bedoeld wordt met “een onmogelijke stap zetten (…) is wel de allergrootste erkenning waard”. Welke stap? In welke richting? Waarom “onmogelijk”? En hoe moeten dan wel die “erkenning” begrijpen.

      Eric

      (12 oktober 2017 - 06:53)

      Waarom zou ik enige moeite doen om de ogen van uw hart te openen?

  Eric

  (12 oktober 2017 - 06:50)

  @ Heer Jan.
  Veel van wat er gebeurde na de aankomst in de nieuwe wereld viel buiten de verantwoordelijkheid van Columbus. Men onderschat de vrijmoedigheid van welwillendheid die Columbus, blijkbaar onterecht, van zijn medevaarders verwachtte.

  Voordat Columbus effectief vertrok met zijn drie kleine bootjes hadden andere kapiteins al zo ver gevaren als de voedselvoorraad op het schip hen toeliet. Wanneer de voorraad nog net voldoende is om de dichtsbijzijnde haven te bereiken moet men noodgedwongen terugkeren want de matrozen weten dat zeer goed en zij hebben vanwege hun aantal het laatste woord.

  Hetgeen Columbus uitvoerde was naar menselijke maatstaven onmogelijk en dit wordt bevestigt door ervaren zeelui.
  Daarom is het niet te begrijpen hoe erg men de moed van Columbus onderschat. Hij luisterde naar een opdracht en dan bleek uit alle details dat hij niet kon falen want hij werd door Maria geleid.

  Het werk gold niet de reis of de opbouw van een vormelijke maatschappij door handel en ambtelijke wetten, maar de uitbreiding van het Christelijke volk.

   Jan van den Berghe

   (12 oktober 2017 - 08:55)

   Ik blijf nieuwsgierig naar de bron van uw uitspraken. Als er niets te vinden is in Columbus’ eigen geschriften over “een opdracht van Maria”, waar haalt u dat dan wel vandaan? Bron? Of is het al toegestaan ons schuldig te maken aan goedkope fantasieverhaaltjes om het eigen vrome ziel te zalven?

  Eric

  (13 oktober 2017 - 06:22)

  Weinigen hebben de geschriften van Columbus zo diep uitgepluisd als marine-officier S.E.Morison en het dagboek aan de realiteit getoetst door de tocht aan den lijve te ondervinden.

  Als ik uw gedachtengang moet volgen mag men Maria ook niet de Moeder van God noemen. Maar op dat punt voelt u zich vreemd genoeg verplicht te luisteren naar wetjes en regeltjes. Hebt u geen houwvast zonder die wetjes? “Moeder van God” is niet hetzelfde als “Goddelijke Moeder”. Dan is zij ook Dochter van God want ook zij is onbevlekt verwekt, zij het in mindere mate dan de Zoon van God. Maar volgens Katarina Emmerick kregen haar ouders hulp van engelen.

  Kunnen aardse mensen niet zonder dwingende regeltjes?
  Naar de Geest luisteren, is dat te veel gevraagd? Is dat riskant? Daar hoef ik niet beschaamd om te zijn.

  Hoe is het dan te verklaren dat u zich plaatst aan de zijde van Bergoglio die zoveel wetjes weet te omzeilen? Is dat dan niet riskant? Is dat niet beschamend? Want u gaat tegen de profeten in. Dat raad ik u sterk af.

  Op http://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3026935 (10-10-2017) vind u het verslag van een bijzonder werk van Maria op de Canarische eilanden lang voordat zij over het Christendom hoorden. Jezus verscheen aan Hopi-indianen lang voordat Columbus er landde.

  Maar u luistert liever naar Bergoglio.
  http://www.katholiekforum.net/2017/10/03/de-wereldwijde-impact-en-betekenis-van-de-correctio-filialis-roberto-de-mattei/ JAN VAN DEN BERGHE 9 OKTOBER 2017OP20:41

   Jan van den Berghe

   (16 oktober 2017 - 21:33)

   Ik verneem graag in welk geschrift van Columbus marine-officier S.E.Morison gevonden heeft dat Columbus door Maria werd gezonden. Ook een citaat zou veel helpen.

  Eric

  (17 oktober 2017 - 06:11)

  Oorspronkelijke titel: Christpher Columbus, Mariner
  Little, Brown & Cy. — Boston 1955

  Nederlands van G.H.H.Schroder: Columbus, de zeevaarder
  Utrecht Uitg. Het Spectrum — Antwerpen

  S.E.Morison schrijft dat hij vijftig jaren bezig was met Columbus en geeft meer dan eens de suggestie dat er hogere machten mee gemoeid zijn. Ook was er eertijds veel bijgeloof onder zeelui. Bovendien geeft Morison in dat boekje totaal absurde verwijzingen naar de bijbel die suggerreren dat hij een hemelse zending had, maar vanwege de onjuistheid van die verzen ook zouden kunnen wijzen op grootheidswaanzin van Columbus’ sympathizanten of van Columbus zelf.
  Daar staat tegenover dat in de brief aan de Spaanse koning hij niet zichzelf prijst maar meerdere keren de eer aan God geeft. Het eerst ontdekte eiland gaf hij de naam San Salvador, het tweede Isla de Santa Maria en de twee volgende de namen van de koning en de koningin.

  Zo was er het feit dat voordat hij terug naar Spanje zou reizen het schip precies op middernacht van Kerstmis op een koraalrif schoof en daar muurvast kwam te zitten.
  Citaat: “Columbus, met zijn sterk geloof aan een hemelse zending trachtte te begrijpen wat de bedoeling van God was met deze vreemde en ogenschijnlijk desastreuze schipbreuk. En na een tijd werd het hem duidelijk: God wenste dat hij een nederzetting op deze plaats zou stichten met de bemanning van de Santa Maria.”
  Grotendeels met het hout van het schip werd een versterkte nederzetting gebouwd met de naam Villa de la Navidad, Kerststad. 39 man verbleven daar.

  Voor de meeste mensen is dat geen bewijs, dat weet ik wel. Zelf heb ik nog veel minder nodig aan gegevens om te geloven dat zulk een man met zulke daden geen toeval kan zijn.

  Vanwege onnoozel kint Eric.

   Jan van den Berghe

   (17 oktober 2017 - 08:48)

   “… dat Columbus door Maria was gezonden om een nieuw volk te stichten…” contrasteert met “… nog veel minder nodig aan gegevens om te geloven dat zulk een man met zulke daden geen toeval kan zijn”. Verzinsels niet verwarren met feiten, Eric!

    Eric

    (18 oktober 2017 - 05:07)

    Via profeten wordt het belang van nederigheid nog steeds aan de mensheid verkondigd vanwege Jezus en Maria. Het is riskant voor uw zieleheil om feiten enkel aan mensen toe te schrijven, vooral wanneer het om een omvangrijk werk gaat met verstrekkende gevolgen waar uiteindelijk miljarden zielen mee gemoeid zijn en een formidabele uitbreiding van het christendom bij ontelbare kleine en nederige zielen waar de woorden van het Evangelie een vruchtbare bodem vonden.

    Het rekenmachientje waarmede gij de eer opeist van puur menselijke feiten op te tellen hebt gij zelf gemaakt met zelf door u ontworpen tandwieltjes en hefboompjes en drukknopsysteempje en daarmee loopt gij het risico dat God u misschien wel benijdt ???

    Het blijkt voor de zoveelste keer dat er nogal wat opstandigheid leeft in uw hartje.

    Misschien is het nuttig u de raad te geven eens na te denken over het begrip ’empathie’ dat met weinig moeite een hoofdlijn kan worden in gebed en vooral in aanbidding en het kan nooit geen kwaad te onderzoeken in hoeverre wij misschien aanleg hebben tot een geringe mate van autisme.

    Vanwege onnoozel kint Eric.

     Jan van den Berghe

     (18 oktober 2017 - 07:22)

     Eric, lees ik nu goed dat u de sacramentenleer van de Kerk omschrijft als “puur menselijke feiten (die) gij zelf gemaakt met zelf door u ontworpen tandwieltjes en hefboompjes en drukknopsysteempje”? Ook vreemd dat u de concilievaders van Trente blijkbaar verwijt – want ik herhaal slechts wat zij aan het schrift hebben toevertrouwd – een gebrek aan “empathie” te hebben getoond en de leer van de Kerk in duidelijke verwoordingen te hebben herhaald. Misschien moet u dan ook eens nadenken over het gehalte van katholiciteit dat uw stellingen en opvattingen eigenlijk nog hebben. En de wijze waarop u steevast de leer van de Kerk op een negatieve manier omschrijft.

    Eric

    (19 oktober 2017 - 04:37)

    Mijn computer zegt dat de woorden “sacramentenleer” en “concilievaders” slechts eenmaal op deze pagina voorkomen en dus enkel in dit stukje van u. Wat is het verband met heel deze pagina?

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *