Overlijden Lemmens blijft nazinderen

Wie de Kerknet-pagina van het Aartsbisdom raadpleegt, valt het meteen op, dat er zo weinig nieuws uit het Aartsbisdom komt. De hele zomer konden we de homilie van Jozef De Kesel naar aanleiding van 60 jaar priesterschap van Godfried Danneels nalezen, en het bericht naar aanleiding van de benoeming van Geert De Kerpel tot de Nederlandstalige woordvoerder van Jozef De Kesel en de Belgische bisschoppenconferentie. Maar, de voorbije weken werd echter niets vernomen noch van Jozef De Kesel, noch van Geert De Kerpel. Maar hét nieuws van de zomer, op de website van het Aartsbisdom, was de uitvaart van Mgr. Leon Lemmens. Eerder verscheen hier een bericht over “Hulpbisschop Leon Lemmens, de Heilige Geest en de Tridentijnse Mis“. Het overlijden van Lemmens blijft nazinderen en blijkbaar zijn er heel wat mensen ontgoocheld in de ‘veelbelovende’ Leon Lemmens. Het is duidelijk, dat nog niet alle informatie boven water is en dat de gelovigen op hun honger blijven zitten. Waarom heeft Leon Lemmens zo gefaald in de ogen van velen?

Een aantal weken geleden werden wij benaderd door iemand uit de directe omgeving van de familie van Leon Lemmens. Na lang wikken en wegen, hebben wij dan toch maar besloten om deze informatie aan een breder publiek ter beschikking te stellen, net omwille van feit, dat ze een belangrijk nieuw licht laat schijnen op Leon Lemmens. Om dan toch maar met de deur in huis te vallen: “Mgr. Lemmens heeft nooit een roeping gehad. Hij heeft nooit priester willen worden, maar werd door zijn ouders verplicht!” Onze bron wist ook nog te vertellen, dat Leon Lemmens een “gewoon leven” ambiëerde – met vrouw en kinderen – én dat hij, toen hij 17 jaar was, rechten wilde gaan studeren in Leuven, omdat hij advocaat had willen worden.

Toen Lemmens op 17-jarige leeftijd het seminarie binnenging, was hij de facto een ongelovige. In feite is Mgr. Lemmens altijd tégen zijn zin priester geweest, was hij niet overtuigd, en kende het geloof bij hem maar een geringe diepgang. Maar, van zijn ouders moest en zou hij priester worden. Dat is dan ook gebeurd. Het is duidelijk,  dat zoiets tot mislukken gedoemd is, ondanks zijn beruchte helikopterlanding bij zijn Eerste Mis. Het staat buiten kijf, dat Mgr. Lemmens een briljante man was, maar zijn preken waren totaal inhoudsloos. Lemmens was sinds 1977 lid van de Egidius-gemeenschap, een wereldwijd netwerk van Katholieke leken, dat zich als hoofddoel de steun aan de armsten (de facto de moslims) in de grote steden stelt. En om het bot te zeggen, was Leon Lemmens altijd in alles geïnteresseerd, zolang het maar niet ‘katholiek’ was. Door de islam was Mgr. Lemmens bijzonder gecharmeerd. En fundamenteel was Lemmens een (naïeve) globalist!

Deel dit artikel:Share on Facebook20Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  A. G. Stinus

  (13 september 2017 - 21:20)

  Ik vind die beweringen van iemand uit de omgeving van Leon Lemmens toch eigenaardig. Als Mgr. Lemmens geen priester (meer) wilde zijn, dan zou hij toch al lang opgestapt zijn ? Er zijn – helaas – zoveel priesters geweest die hun gewijde functie vaarwel gezegd hebben.

   Jan van den Berghe

   (14 september 2017 - 21:15)

   Aan dergelijke – anonieme! – beweringen hecht ik geen geloof. Mensen zijn in onze tijd vrij en er zijn nog nauwelijks beletsels om op een eerder gemaakte keuze terug te komen.

    Andreas Nieuwland

    (14 september 2017 - 23:37)

    Beste Jan, het is niet dat er geen naam bij staat, dat mijn bron anoniem zou zijn. Het komt van iemand die het zeker weet.

     Jan van den Berghe

     (15 september 2017 - 15:58)

     Uitspraken als “ik weet het van iemand die het weet” maken niet echt indruk op me.

      Andreas Nieuwland

      (16 september 2017 - 10:31)

      Beste Jan, de uitspraken van Leon Lemmens waren voor een gelovige stuitend! Zijn botheid moest van ergens komen. De hoger vermelde redenen zijn de enige verklaring voor zijn woorden en gedrag!

  willy

  (14 september 2017 - 11:22)

  Priester willen worden is een roeping en geen verplichting ! en je ouders mogen en moeten je niet dwingen tot iets waar je weinig voor voelt daar wordt je ongelukkig door . Zelf heb ik van Mgr Lemmens altijd gedacht dat hij ooit kardinaal zou worden gezien zijn inzet maar het is anders gelopen en zijn vroege dood is natuurlijk erg geweest misschien ook door het bovenvermelde feit wie zal het weten?

  Eric

  (14 september 2017 - 19:54)

  Zowel gegadigden voor het ambt als de ouders kunnen van mening zijn dat het gewoon een aangename job is waarmee men onmiddellijk aanzien geniet. Men hoeft slechts sociaal te zijn en vriendelijk en mooi te babbelen. In dat geval betekent de benaming ‘herder’ gewoon een nietszeggende bijkomende titel. En als je ijverig bent kun je gemakkelijk een mooie promotie krijgen zoals eervol lidnmaatschap van diverse verenigingen en organisaties.
  ( Had ik dat toch eerder beseft… )

  Andreas Nieuwland

  (14 september 2017 - 23:45)

  Het punt is niet dat Lemmens geen priester (meer) wilde zijn of dat hij niet verplicht was. Het punt is, dat Lemmens begin jaren ’60 aan zijn ouders beloofd heeft, dat hij priester zou worden en blijven. Fundamenteel betreft het géén belofte aan God, maar wél aan zijn ouders, omdat zijn ouders dat per sé wilden. Nog een tip: zijn ouders waren op een nogal bijzondere manier bij het Geloof betrokken. Het siert Lemmens, dat hij trouw bleef aan zijn gegeven woord, maar de dramatiek schuilt erin, dat waarschijnlijk de verkeerde broer priester is geworden.

  Marian

  (15 september 2017 - 05:47)

  Andersom komt het ook voor. Dat iemand priester of kloosterzuster wil worden en het lijkt wel niet te mogen. Ná Vaticanum II zijn de roepingen uiterst schaars. Nooit is er in ons dorp een priester (neomist) gekomen ná Vaticanum II die zijn eerste H. Mis deed. Ik kan me tenminste geen enkele herinneren.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *