Steve Bannon zegt dat de Katholieke Kerk een “economisch belang” heeft bij “onbeperkte illegale immigratie”

Foto: CBS News

In zijn eerste uitgebreid interview sinds het verlaten van de regering-Trump, spreekt de voormalige chef-strateeg van het Witte Huis, Steve Bannon, over het besluit van president Trump om het DACA-programma te beëindigen. Het beleid uit het Obama-tijdperk beschermt bijna 800.000 immigranten zonder papieren – die als kind illegaal naar de VS kwamen – tegen uitzetting.

Bannon sprak met Charlie Rose in een interview dat afgelopen zondag op “60 Minutes” (CBS) kwam:

Steve Bannon: Kijk, wat hij onlangs deed met DACA. Oké, ik ben het niet eens met die DACA-beslissing, maar ik begrijp hoe hij ermee heeft geworsteld, ik begrijp hoe hij de mogelijkheid had om er een wetgevende zaak van te maken. En hij zei zelfs gisteravond in tweetje – zelfs in een tweetje – dat hij het zou heroverwegen. Vertrouw me, de zeer rechtse kerels, de heel conservatieve kerels zijn hier niet blij mee.

Charlie Rose: Mag ik er u, als een goede Katholiek, aan herinneren, dat Kardinaal (Timothy) Dolan ertegen is wat er gebeurde met DACA? Kardinaal Dolan.

Bannon: De Katholiek Kerk is hierin verschrikkelijk.

Rose: Oké.

Bannon: De bisschoppen zijn hier verschrikkelijk in. Terloops, weet je waarom? Omdat ze er niet in slagen om de problemen in de Kerk echt aan te pakken, hebben ze illegale vreemdelingen nodig. Ze hebben illegale vreemdelingen nodig om de kerken te vullen. Dat is waar het hem uiteindelijk om draait. Dat is waarom alle Katholieke bisschoppen hem veroordelen…. Zij hebben een economisch belang. Zij hebben een economisch belang in onbeperkte immigratie, onbeperkte illegale immigratie. En hoezeer ook –

Rose: Tjonge, dat is iets hard om te zeggen over je eigen Kerk.

[In plaats van het juiste te doen, namelijk evangeliseren onder blanke Amerikanen, kiest de Katholieke Kerk in de V.S. de makkelijke route, namelijk lobbyen voor zoveel mogelijk immigranten om de kerken te vullen en zo zichzelf wijs te kunnen maken dat ze moreel op een hoger plan staan, terwijl ze in werkelijkheid de Westerse beschaving ondermijnen. Dit is een voorbeeld van “Katholicisme” op zijn slechtst. ]

Bannon: Hoezeer ik ook Kardinaal Dolan en de Bisschoppen respecteer op het gebied van de Leer, dit is geen Geloofsleer. Dit is volstrekt geen Kerkleer. Ik heb het volste respect voor de Paus en ik heb het volste respect voor de Katholieke Bisschoppen en Kardinalen inzake de Leer. Maar dit gaat niet over Geloofs- of Kerkleer. Dit gaat over de soevereiniteit van een natie. En in dat opzicht, zijn zij gewoon één of andere kerel met een mening.

Herbeluister hier deze oorspronkelijke tekst in het Engels:

Bron: CBS News; Steve Bannon says Catholic Church has “economic interest” in “unlimited illegal immigration”
Vertaling: Dries Goethals voor Katholiekforum.net
identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

3 thoughts on “Steve Bannon zegt dat de Katholieke Kerk een “economisch belang” heeft bij “onbeperkte illegale immigratie”

 1. het is misschien wat overdreven door Bannon maar er zit een kern van waarheid in . Men heeft ze niet nodig om te kerken te vullen want de meeste zijn moslims , maar ik heb zelf een tijdje als vrijwilliger gewerkt in een parochie en om een voorbeeld te noemen bij de Damiaanactie kwam niet alle geldinzameling terecht waar het zou moeten komen en dan nog gaat niet alles voor lepraonderzoek ze hebben ook nog onkosten uiteindelijk bleef maar een kleine som over !!!

 2. Ik verta het standpunt van Bannon wel. Als hij zegt dat de Bisschoppen en Kardinalen moeten bezig zijn met de doctrine, de leer, van de Katholieke Kerk, dan is dat juist. Maar dan moet het geschieden zoals het altijd is onderwezen, volgens de Traditie en de officiële leer van de Kerk.
  Een natie staat in voor de positieve wetten, dat betekend voor de orde en goede werking van de maatschappij met het oog op het naleven van de Leer van de Kerk. Maar dan komen we in een gans ander vaarwater terecht. Dan gaat het niet alleen om het beschermen van de grenzen, maar ook over de andere onrechtvaardige wetten, zoals abortie, homohuwelijk, euthanasie, het weren van valse godsdiensten, rechtmatig beheer van de staat, onderwijs volgens de K.Kerk op scholen en universiteiten, enz …
  Een natie zoals de USA, dat al vanaf het begin is gecreëerd als een samenleving van een mengelmoes van rassen, identiteiten en gewoonten, is een staat die geen enkele identiteit heeft. Het is een staat die opgericht is met het oog juist op het vermengen van rassen, culturen, gewoontes en godsdiensten, om als instrument te dienen voor de omvorming van alle culturen over de wereld.
  Zo’n natie kan nu moeilijk een ommekeer teweeg brengen. Tenslotte in welke richting?
  Hoe zou Bannon dat nu niet inzien dat de USA gedoemd is om in die modderpoel verder te ploeteren. Geen mens kan hiervoor een oplossing vinden, tenzij hij de hulp van God inroept en Gods plan aanvaard. Zien wij dat in het beleid van een huidig president van de VS? Het is overduidelijk dat de VS in de greep is van de machtige joodse financiën, dat JFK (katholiek president) had willen aanpakken, maar waar iedereen de uitkomst van kent.

  1. Vele bisschoppen dienen helaas de conspiratie tegen nationale grenzen en rasselijke eigenheid. In Europa verschenen reeds rond 1850 de woorden, “Verenigde Staten van Europa”, heden fanatiek gehanteerd door lompe figuren zoals Guy Verhofstadt, op de lippen van Victor Hugo, bedoelende daarmee een “continentale republiek” zonder grenzen. De maçonnieke krachten willen een monolithisch, fluctuerend, identiteitsloos en door bureaucratisch papierwerk bepaald Europa in de plaats stellen van het reëel Europa van de geschiedenis, en de Europese Unie dient als machine in dat ontwortelingsproces.

   Rasselijke en nationale diversiteit is een werk van God, een werk dat occultistische politici willen vernietigen in rebellie tegen Hem door het bouwen van een nieuwe toren van Babel als smeltkroes voor de omkneding van de volkeren tot een goddeloos rasselijk unitarisme. Persoonlijk individualisme in een zee van steriel en doods collectivisme – een naamloze, gezichtsloze, genummerde volksmassa ten dienste van het occultistisch overkoepelend regime – in de plaats van Christelijke solidariteit tussen natiën als volkerenfamilie onder de heilzame, geestelijke en vaderlijke suprematie van de Stoel van Petrus. Ook de huidige paus draagt gewillig stenen aan voor de bouw van die monsterlijke toren van hoogmoed, dwars tegen de principes in van het Petrijns Ambt waarmee hij bekleed is. In hoge mate wekt dit de toorn van God op.

   Polen en Hongarije moeten in haar volledigheid het Rooms anti-liberalisme zonder complexen aanvaarden (dat geldt voor alle landen, maar deze twee staan er dichter bij dan de meeste anderen), en de Europese Commissie zodanig proberen te saboteren dat zij vastloopt. De Europese volkeren moeten zich onttrekken aan de wurggreep van de banken, en landbouw zowel als traditioneel artisanaat cultiveren, opdat er de facto economische cellen ontstaan die meer en meer de bankenslavernij zullen breken. Rijs op, en breek de ketenen van de tirannie.

   De zonen en dochters van Europa moeten geestelijk hernieuwd worden door bekering tot het Rooms en Apostolisch Geloof. Dan kunnen zij in eensgezindheid samenwerken om het doods systeem omver te werpen dat hen opprimeert.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.