Jennifer Lawrence: “Orkanen zijn straf voor ontkenning klimaatsopwarming”

Monument voor de Pachamama (Jujuy, Argentinië)

Naar aanleiding van haar nieuwe film ‘Mother!’ gaf de Amerikaanse Oscarwinnares Jennifer Lawrence afgelopen woensdag een interview waarin ze zich onder meer uitte over de natuurrampen waar de VS op het eigenste ogenblik mee worden geconfronteerd. In het interview met de Britse TV-zender Channel 4 zei Jennifer Lawrence, dat de orkanen die de VS op dit moment teisteren “de toorn en woede zijn van Moeder Natuur omdat de Amerikanen de klimaatsopwarming blijven ontkennen”. Jennifer Lawrence claimde, dat “ondertussen wetenschappelijk is bewezen, dat de klimaatsverandering door de mens is veroorzaakt en dat we die maar blijven negeren. “Het is moeilijk – zeker nu ik de nieuwe film aan het promoten ben – in de orkanen niet de toorn en de woede van Moeder Natuur te zien” aldus Lawrence. Interviews met jonge, blonde, Amerikaanse filmsterren zijn altijd erg interessant, omdat ze weerspiegelen wat er in Hollywood allemaal achter de schermen leeft en welke verborgen boodschappen er in de films worden meegegeven. De informatie van Lawrence is werkelijk zéér interessant, aangezien zij blijkbaar weet heeft van een ‘Moeder Natuur’ die wraak neemt op de mensheid, omwille van het feit, dat de mensen niet in een door de mens veroorzaakte klimaatsopwarming geloven.

Wij vragen ons af of de 27-jarige, blonde actrice dit nu zélf allemaal bedacht heeft? Want ‘Moeder Natuur’ of Gaia is een figuur uit de Griekse mythologie. Ook kennen we in de centrale Andes van Zuid-Amerika de zogenaamde Pachamama, van het quechua pacha wat letterlijk vertaald “Moeder Aarde” betekent. Pachamama is de belangrijkste afgodin van de inheemse bevolking. Maar, de Pachamama is net zoals Gaia géén scheppende godin, maar slechts een beschermende ‘godheid’, die de mens zou beschermen en de vruchtbaarheid zou begunstigen. Maar, waarom zou een niet-transcendente vruchtbaarheidsgodin de mensheid ‘bestraffen’ met orkanen? Net zoals Jennifer Lawrence nu, hadden de Precolumbiaanse volkeren in Amerika toen misschien een goed inzicht over de manier waarop in de natuur de dingen gebeuren, maar over het wezen van de krachten daarachter tastten zij in het totale duister. Daarom werd er door deze volkeren het bestaan verondersteld van allerlei geesten: huisgeesten, bosgeesten, riviergeesten, berggeesten en geesten in gevreesde grote dieren, zoals de poema en de condor. Merkwaardig is ook, dat in de Atlantische Oceaan en in het oostelijke deel van de noordelijke Grote Oceaan een orkaan ook wel hurricane wordt genoemd. Dit is de Engelstalige variant van het woord orkaan. Het woord is afkomstig van Huracan, de naam van de afgod van de wind en vernietiging bij de Maya’s in Mexico en Centraal-Amerika. Andere taalvarianten zijn ouragan in het Frans en huracán in het Spaans.

Een orkaan, in feite een tropische cycloon, is een storm waarvan de windsnelheden de orkaandrempel, windkracht 12, overschrijden. Dat houdt in, dat er windsnelheden voorkomen van meer van 63 knopen, ongeveer 117 kilometer per uur. Wind en vernietiging zijn dus eigenlijk synoniemen in de tropische gebieden en orkanen zijn daar altijd al geweest. Orkanen zijn dus géén nieuw fenomeen en ze zijn ook niet frequenter en ook niet krachtiger dan vroeger. De bewering an sich van Jennifer Lawrence: “Orkanen zijn een straf voor de ontkenning van de klimaatopwarming” is natuurlijk totaal absurd.

Sinds 1979 wordt de temperatuur wereldwijd ook met de satellieten van de NOAA en de NASA gemeten en het blijkt, dat de laatste 30 jaar de temperatuur wereldwijd met 0,4°C is toegenomen. De satellietdata kan u hier vinden. Het is echter niet zo, dat het overal warmer geworden zou zijn. Op bepaalde plaatsen is het warmer, terwijl op andere plaatsen het net koeler geworden is. De temperaturen zijn toegenomen vooral in de Noord-Atlantische en de Arctische Oceanen, terwijl de temperaturen sterk gedaald zijn in de Antarctische Oceanen. Deze globale toename van 0,4°C is een zeer kleine toename die perfect past binnen de natuurlijke variatie van het klimaat binnen het huidige Holoceen, dat ongeveer 12.000 jaar geleden begon. Het Holoceen is onze huidige warme fase, maar de tegenwoordige temperaturen behoren eerder tot de laagste van het Holoceen. Een opwarming van 0,4°C toewijzen aan de invloed van de mens is natuurlijk totaal absurd! Zeker wanneer men rekening houdt met de seizoenale temperatuurschommelingen die bij ons kunnen variëren van +35°C tot -20°C. De invloed van de mens op het klimaat is dan ook nihil. Waar de mens trouwens wel een effect op het klimaat veroorzaakt, is het microklimaat binnen steden. In de stad is het altijd 1° tot 2° graden warmer dan op het omliggende platteland. Dit heeft te maken, niet met de CO2-uitstoot, maar wél met de dichtheid van de bebouwing binnen de stad. Echter, 5 km buiten de stad is het effect van de stad volledig weg.

Dat de variaties binnen het klimaat trouwens geheel en al een natuurlijke oorzaak hebben, wordt door de satellietdata zélf bewezen. De warmste maanden van de laatste 30 jaar volgden na het zogenaamde El Niño Pacific Ocean Warming Event van 1997-1998. Nu komen we net uit een La Niña Pacific Ocean Cooling Event en misschien wordt deze La Niña opnieuw gevolgd door een afkoeling zodanig dat na een volgende La Niña het klimaat zichzelf re-set naar de koelere seizoenale norm die we voor 1997 konden waarnemen.

Kortom, Amerikaanse filmsterren – net zoals politici – zouden zich beter niet met wetenschap bezighouden, omdat ze daar niet voor hebben gestudeerd en daar géén verstand van hebben. Ook zouden ze zich beter onthouden van pseudo-theologische beschouwingen die alleen maar aantonen, dat wanneer het Christelijke bewustzijn afneemt, dat er dan ook weer ruimte komt voor onwetenschappelijke en kinderlijke superstities. Daar waar het Katholieke Geloof afneemt, daar begint de verduistering.

Deel dit artikel:Share on Facebook10Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  Jules van Rooyen

  (10 september 2017 - 19:48)

  De groene leugens die over ons worden uitgestort, beste Mathieu A., komen allemaal uit de boezem van de loge. Alle groene leugen woordvoerders en experts in de NL pers en TV, blijken lid te zijn van een vrijmetselaar loge. Die check heb ik uitgevoerd en bijgehouden !! De grote voortrekker hiervan was zelfs de voorzitter van de Kon. Vereniging van Wetenschappen, tevens vrijmetselaar, te controleren via de loge ledenlijst. Het doel van de subversieve vrijmetselaars sekte is de verarming van de bevolking door torenhoge groene belastingen en waaraan geen eind hoeft te komen. Er is altijd wat op het klimaat te mekkeren dat de schuld is van de mens. Voorts is het doel iedereen in een elektrische auto te persen. De betaling geschiedt via een elektronische bankpas in de automaat. Zodoende kan iedere burger of burgers, voor iedere verplaatsing, van het net worden afgesloten via een simpele druk op de knop. De staat heeft zo ieder individu tot en met de gehele bevolking in de greep. Iedere verplaatsing kan worden afgesloten van elektrisch tanken, via een simpele druk op de knop bij de bank, aangestuurd door de staat.

   Jan van den Berghe

   (11 september 2017 - 16:16)

   Zorg voor de natuur behoort ook tot onze roeping als christen. God heeft ons Zijn schepping geschonken om die als een goede rentmeester te beheren. Iedere landbouwer weet dat je zorg draagt voor het erfgoed dat misschien al vele generaties in de familie zit. Je zorgt voor je dieren. Je waakt over het goed beheer van je landerijen. Je landerijen vol chemische rommel gooien lijkt me niet onmiddellijk van dat rentmeesterschap te getuigen. Het lijkt me verkeerd om geen zorg voor onze schepping te dragen. Je moet niet blind zijn voor gegeven dat de grootindustrie – en dus het grootkapitaal – op vele plaatsen en allerlei manieren onze aarde, de natuur, planten en de mens ziek maakt. Daarvoor moet men heus niet aan linkerzijde staan.

  A. G. Stinus

  (10 september 2017 - 21:42)

  – Wat een onzin van Jennifer Lawrence. “Moeder Natuur” bestaat niet als persoon, en zal dus geen wraak nemen.
  – Of de orkanen de laatste tijd krachtiger zijn dan vroeger kan men zomaar niet uitvissen, zeker door de statistische onzekerheid en de onzekerheden in de weerkundige modellen.
  – Orkanen als straf van God, daar kunnen we ook niets over zeggen. Zeer waarschijnlijk geen straf van God, maar gewoon het gevolg van onze materiële toestand en geschiedenis na de zondeval.

  Kurt

  (11 september 2017 - 06:30)

  Ik lees hier: “Kortom, Amerikaanse filmsterren – net zoals politici – zouden zich beter niet met wetenschap bezighouden, omdat ze daar niet voor hebben gestudeerd en daar géén verstand van hebben.” Fijn te weten dat U die kennis schijnbaar wél hebt… Ik ben ook geen wetenschapper, maar begrijp niet dat mensen ziende zo blind kunnen blijven. We verkloten alle dagen opnieuw die prachtige schepping door onze westerse leefstijl, ons milieu én onze gezondheid gaat er zienderogen op achteruit, maar volgens een aantal mensen hier is dat allemaal bullshit. Of de klimaatopwarming nu een hoax is of niet, ga je me ook nog komen vertellen dat onze impact op het milieu in z’n geheel geen invloed op diezelfde aarde? Hoe blind kan je nog zijn? Jules van Royen, de meeste mensen die rijden met een elektrische wagen, laden die thuis op, rechtstreeks via hun zonnepanelen… Uw complottheorieën houden hier geen steek…
  “Moeder aarde” is dan wel geen levend wezen zoals wij het gewoon zijn om “levende wezens” te kennen, het is wel een prachtige metafoor van mensen en volkeren die nog in perfecte harmonie leefden met de natuur. Lees er maar eens wat indianenlectuur op na, hoe zij omgingen met “hun “moeder aarde. Kunnen wij nog héél veel van leren… “Everything is connected”, wisten zij veel beter dan wij. Zij waren geen wetenschappers, maar hebben een heleboel dingen in verband met onze vervuilende hedendaagse maatschappij die zover afstaat van de natuur, dik honderd jaar terug al perfect voorspeld. En zij waren helemaal geen lid van de loge…

   Jules van Rooyen

   (11 september 2017 - 14:19)

   Neen, beste Kurt, het menselijk gedrag heeft geen invloed op de quasi “klimaatopwarming”. De kleine, veelal continent gebonden temp. variaties door de eeuwen heen, hangen af van de veranderingen der zonnevlekken. Tegenover de enkele feiten die hier naar voren zijn gebracht, waaronder de opmars der groene belastingen (25 miljard in NL) en met name de constatering dat alle woordvoerders en “experts” op TV in NL, leden zijn van de vrijmetselarij, inclusief de ex-voorzitter van de Kon. Ver. van Wetenschappen, draagt U geen feiten aan, wel veronderstellingen. En er zijn nog een grote reeks andere feiten aan te dragen, zoals de leugenfilm van Al Gore (An inconvenient truth), die een smeltende zoetwater gletscher in Zuid Amerika vertoont, maar verkoopt als een gletscher aan de Zuidpool, of de vervalste statistieken (de hockeystick, weet U nog !) van het VN klimaat bureau dat daarvoor de East Anglia Universiteit had ingehuurd en het ontslag dat daarop volgde, door de Engelse regering, van de universiteit docenten aldaar vanwege het bedrog, voorts, in 1998, de Canadese minister van milieu Christine Stewart, die verklaarde, “Zelfs, al is het ook allemaal bedrog op het vlak van de wetenschap, de klimaat veranderingen bieden fantastische (–financiële–) voordelen die wij kunnen benutten om meer rechtvaardigheid en gelijkheid in de wereld te brengen.” Tenslotte, het zogenaamd smelten van de ijskap op de Noordpool wordt gecompenseerd door de enorme aangroei van extra ijskap op de Zuidpool. Maar hierover wordt gezwegen door de groene leugenaars in de MSM, als de Noordpool ter sprake komt ! Zo kunnen we nog wel doorgaan en dieper in de materie buigen van de cult aan Moeder Aarde ! Deze Gaia is kennelijk de nieuwe surrogaat God, met strenge beperkingen, en eisen waaraan de mensheid zich heeft te onderwerpen (bv. staats verplichte abortus en euthanasie, vanwege de “draagkracht”). Het is de afschuwelijke leugenwereld van het groene communisme, dat iedere burger, ieder gezin, iedere boreling en iedere oudere, in het vizier heeft gelegd, tot en met iedere gezinsuitbreiding, iedere activiteit, iedere verplaatsing en iedere consumptie. Voor vroegere communisten een droomwereld, beste Kurt. De Groenen zijn dan ook ontstaan uit de 20ste eeuwse communistische partijen.

   Jan van den Berghe

   (11 september 2017 - 16:21)

   Indianen als voorbeeld? Ik betwijfel het. Net als ieder volk in de loop van zijn geschiedenis hebben de indianen onder elkaar soms bloedige oorlogen gevoerd. Denken dat ze daar steeds onder elkaar lekker gezellig de vredespijp zaten te roken, is pure romantiek. Geen historische werkelijkheid. De indianen waren vissers en jagers, net zoals andere nomaden. Met zweverige filosofieën had dat niets te maken.

  marrie

  (11 september 2017 - 09:16)

  Jennifer Lawrence past precies in het straatje van de Illuminati / de elite. Er zijn wetenschappers die het tegendeel bewezen hebben ,maar die worden monddood gemaakt. Er is geen vrijheid van meningsuiting meer dus geen discussie want men hoort te zeggen wat ” in” is en anders ben je racist, nazi ,aso, niet wetenschappelijk etc. Toen ik las dat zij een Oscarwinnares was,begonnen bij mij al de alarmbellen te rinkelen. Zo’n winnares staat toch al onder controle van de heersende klasse ofwel Illuminati. Slim bekeken van ze om haar naar voren te schuiven want dat wekt vertrouwen.

  Kurt

  (11 september 2017 - 19:53)

  Jules, U maakt, net zoals velen, de kapitale fout om mensen die oprecht begaan zijn met het milieu, gelijk als ‘links’ te bestempelen. U maakt er gelijk een politiek spel van. Ik kan helemaal niks met GROEN, als ik kijk hoe ze aankijken tegen immigratie, criminaliteit, drugsbeleid, abortus… NIKS! Ben ik een ‘groene’ jongen, die al jaren geen drup gif meer gebruikt in z’n moestuintje? Jep. Ga ik per fiets naar m’n werk i.p.v. met de wagen? Jep. Koop ik losse, plaatselijke seizoensgroenten en fruit i.p.v. voorverpakt? Jep. Weiger ik plasticzakjes in de winkel? Jep. Het is onze verdomde plicht om respect te hebben voor de aarde, waar nog honderden generaties na ons moeten op leven. Is klimaatopwarming een hoax? Mogelijk, ik ga me er niet over uitspreken. Maar… Milieu is meer dan ons klimaat, toch? Is luchtvervuiling dan ook lulkoek? Is grond en watervervuiling dan ook bullshit? Zijn onze wateren dan niet vervuild met pesticiden, plastic, chemicaliën van medicijnen en lozingen allerhanden? Zijn fossiele brandstoffen dan niet verantwoordelijk voor enorm veel fijnstof? Worden onze zeeën dan niet compleet kapotgemaakt door industriële visvangst en drijfnetten? Kortom, zijn we niet met z’n allen bezig onze aarde vakkundig te verkloten? Je hoeft hier heus niet ‘links’ voor te denken, je kan perfect diepgelovig Christen zijn, en tegelijk ‘milieubewust’. (Of was Sint Franciscus dan ook een complete idioot?)

  Jan, ik maak geen zweverige filosofie van Indianen, een goede kennis van me heeft 3 jaar bij Noord-Amerikaans indianen gewoond. Hij kent hun kleine kantjes, hun zwakheden, maar ook hun legendarische strijdlust. Ik heb stapels lectuur van hen liggen. Zowel hun minder mooie kantjes, (ze waren bij pozen best wreedaardig ja, maar niet meer of minder dan de blanke kolonist die daar land kwam opeisen), dan, jawel , hun visie over de natuur en de aarde. En van dat laatste kunnen wij westerlingen nog héél veel leren ja. En ik romantiseer helemaal NIKS. Ik ben bloedernstig, net als zij indertijd, toen ze zagen hoe de blanke man, enkel uit winstbejag, heel zijn land kapot maakte…

   Jan van den Berghe

   (11 september 2017 - 21:15)

   Voor de komst van de Europeanen waren de indianen nu eenmaal mensen die leefden van jacht en visvangst. Met bijgevolg een levensstijl die maar weinig verschilde van nomaden die in gelijkaardige omstandigheden leefden. Het lijkt me bijzonder moeilijk om dit soort beschaving te gaan vergelijken met de onze, die nu eenmaal een sedentaire beschaving is. Er is geen weg terug. Wij kunnen niet naar een jagers- en vissersbestaan terugkeren. Je kan natuurlijk wel uitgaan van het besef dat bij nomaden leeft, nl. dat je de natuurlijke rijkdommen niet mag uitputten. Na je komst komen er nog andere. Nu als in de toekomst. Dit zou inderdaad maar beter doordringen in grote lagen van onze bevolking, want nu consumeert het Westen erop los net alsof alles eindeloos is. Grotendeels gestuwd door een grenzeloze geldzucht. Je opmerking over Jules’ commentaar vind ik dan ook meer dan terecht. Het is niet links om zorg te dragen voor ons milieu, net zoals onze zorg voor de mens dat ook niet is. Ecologie is trouwens een thema dat in de jaren zestig door links toegeëigend en ingekapseld werd, terwijl de wortels ervan toch ergens liggen. Nu ben ik niet zo’n grote fan van de huidige paus, maar met zijn “ecologische encycliek” heeft hij toch bepaalde zaken onder christelijke aandacht gebracht.

   Peter

   (12 september 2017 - 05:22)

   Beste Kurt,
   Ik lees met spijt dat je ook graag rondslingert met het scheldwoord “complottheorieën”. Dikwijls betekend dat men maar flauwe argumenten, of soms geen, heeft.
   Ik kan u een volledig wetenschappelijk rapport toesturen (als u dat wenst en als u wel vertrouwd bent met wetenschappelijke formules) dat bewijst dat CO² geen impact op het klimaat KAN hebben. Dit rapport is door meer dan 34.000 wetenschappers op aarde onderschreven en gepubliceerd, maar geen haan die er naar kraait.
   Ten tweede is CO² een noodzaak voor het bevorderen van de plantengroei op aarde. Ten derde is het heel moeilijk om het juiste gehalte constant te meten.
   Weet dan dat het gemiddelde CO² in de atmosfeer 0,0335 % bedraagt en van dit bedrag is er een bijdrage van mens en dier van 5 %. Als u me niet gelooft laat dan een email adres weten waar ik u dit uitgebreid verslag kan laten geworden. Als u me dan nadien kunt bewijzen dat het verslag fout is neem ik het aan, maar niet voordien. Broeikasgassen bestaan eenvoudig niet. De broeikasgassentrompet is een zuiver zwendel- en oplichterverhaal dat veel geld in het laadje brengt van onwetende mensen. Noem het maar ronduit diefstal.

   De heer Jules Van Rooyen heeft volgens mij gelijk. Het is een louter sprookje

   Jules van Rooyen

   (12 september 2017 - 09:08)

   Pas op, beste Kurt, blijf bij het onderwerp waarover het gaat : het mega bedrog van de “klimaat opwarming” en de schuld van de menselijke gedragingen. Ik heb geen woord gezegd over schadelijke lucht vervuiling, of zwerf vuil op straat, de pesticiden, zwerf plastic, of de overbevissing die er was op zee, enz. ! Opvallend is de overgevoeligheid en de heilige verontwaardiging bij groene Gutmenschen. Overdrijf niet, het gaat op al die vlakken stukken beter ; en vooral maak er geen quasi religieuze kwestie van met dat “respect” voor de aarde. Dat geeft kromme tenen, door de van staatswege opgedrongen Evolutie leugens van de charlatan Darwin, ipv. Gods Schepping, en voorts, door de groene leugens waarmee we allen jarenlang gehersenspoeld worden, ter financiële uitbuiting en totalitaire staats controle. Daar zeg je niets over, beste Kurt. De mens is rentmeester van de natuur met al het plantaardig en dierlijk leven dat hem ten dienste is gegeven.

    Jan van den Berghe

    (12 september 2017 - 21:04)

    Als het op milieuvlak volgens u beter gaat (bron?), dan is dat te danken aan een wijziging van ons gedrag. Minder afval. Minder zwerfvuil. Minder uitlaatgassen. Minder schadelijke stoffen. Dit wijst op een verhoogd ecologisch bewustzijn. Ik vind het merkwaardig dat u de zorg voor onze schepping schijnbaar onbelangrijk vindt en het beschouwt als een thema dat van hogerop – lees: allerlei duistere machtscenakels – zou zijn opgelegd. Schijnbaar beseft u dan niet dat de grote vervuilers juist in die hogere machtscircuits zitten. De grote economische spelers zijn uit op winstbejag en allerlei milieu-eisen zijn niet van die aard om aan winstmaximalisatie te doen.

    Kurt

    (13 september 2017 - 21:43)

    Ik citeer “en vooral maak er geen quasi religieuze kwestie van met dat “respect” voor de aarde. Dat geeft kromme tenen, door de van staatswege opgedrongen Evolutie leugens van de charlatan Darwin, ipv. Gods Schepping, en voorts, door de groene leugens waarmee we allen jarenlang gehersenspoeld worden, ter financiële uitbuiting en totalitaire staats controle”. Tjonge, tegen zoveel blindheid (of is het toch gewoon domheid?) ga ik niet meer in. De Monsanto’s, Procter and Gambles, olie industrie en andere grote mulinationals, zijn dus goed bezig, en die jonge mensen van vandaag die doelbewust hier niet aan willen meewerken en proberen zoveel mogelijk milieubewust zelfvoorzienend te zijn, net om LOS te komen van al dat opgedrongen materialisme en mateloos consumeren, en net NIET meegaan in een economie die enkel oog heeft voor blind winstbejag en macht, zijn in de ban van de kwade, of maken er een “religie” van? Aan dit soort ‘groen’ gedrag verdient helemaal niemand iets, dus kom me eens vertellen waarom al die grote spelers zo graag zouden meewerken aan de “grote groene leugen”… Dit slaat werkelijk nergens op.

    Peter, Ik heb slechts één maal ‘complottheoriën’ gebruikt, als U het als een scheldwoord ziet, doet U maar. Ik lees er hier nochtans veel. U heeft uw mening, ik de mijne. Schijnbaar bent U chemicus, wetenschapper én ervaringsdeskundige tegelijk. Voor elk bewijs dat U levert, zijn er andere die dit tegenspreken en vica versa. Ik heb in het begin al gezegd, ik ben geen wetenschapper, ik doe daar geen uitspraken over. Jij blijkbaar wel, fijn voor jou, maar laat aub andere mensen in hun waarde, ook al zijn ze het niet eens met uw gedachtengang. Dat geldt ook voor U, meneer Jules Van Rooyen. Ik zie enkel dat die mens als rentmeester er een gigantische rotzooi van maakt. En ik maak hier helemaal geen religieuze kwestie van. Ik gebruik gewoon mijn gezond boerenverstand.

  edwin vissers

  (12 september 2017 - 07:01)

  de satanische elite hebben HAARP ,ze spelen God ,ook met vliegtuigen sproeien ze rotzooi in de lucht .het is een satanische complot om de mens naar God evenbeeld te vernietigen .

  Marian

  (12 september 2017 - 16:49)

  Vandaar dat er zoveel mensen ziek worden, kanker krijgen? Hoe lang is dit al niet aan de gang? Mensen met hersentumoren, dementie, Alzheimer, spierziekten. Nieuwe ziekten vaak? Wat een vreselijke ziektes toch? De aanval op het gezin, de in mijn ogen soms echt overdreven liefde voor dieren, waardoor bestialiteit uit voorkomt. Video’s genoeg erover op youtube. “Kijk, dit is jullie maatschappij. Jullie willen dit niet geloven! Kijk! Honden zijn onrein. Die komen niet in ons huis. Men kan ook door huisdieren ziek worden.” hoor ik zelfs iemand zeggen uit een Oosters land. Daar komt nog bij dat sommige vrouwen die met honden lopen liever een hond hebben dan een man, misschien na een teleurstelling of vooroordelen over mannen.
  Hoe vaak zie ik alleen al niet voor mijn huis mannen en vrouwen met honden kleine en/of grote honden, ja zelfs meerdere honden tegelijk lopen. Hoort dit ook bij de Genderideologie of Genderdiversiteit? Ik wist dat de eindtijd erg zou zijn, maar zo erg? En straks kunnen we er niet meer tegenin gaan, dan worden we onderdrukt en raken kans de gevangenis in te gaan. En dan nog de Laatste Wil Pil e.d., Euthanasie, hulp bij zelfdoding. Hoe lang nog zal God dit alles tolereren? De tweede terugkomst van Christus komt steeds dichterbij.

   Jan van den Berghe

   (12 september 2017 - 22:12)

   De moderne mens is zichzelf naar ziel en lichaam aan het vergiftigen. Ik vind het hoogst merkwaardig dat er binnen bepaalde christelijke stromingen schijnbaar totaal geen aandacht is voor het laatste.

    Marian

    (13 september 2017 - 00:26)

    Misschien zijn vele gelovige mensen niet alleen lauw en onverschillig, maar ook lamgeslagen door de tijdgeest, die verre van christelijk te noemen is. En je moet zo tegen de stroom in roeien, dat vindt men vaak te moeilijk. Ik geloof dat er daarbij veel angst bij komt kijken, waarom men geen tegengas durft te geven. Het hoeft dus niet altijd met alleen maar lauwheid en onverschilligheid te maken hebben. Er is ook zoveel aan de hand tegenwoordig.

  A. G. Stinus

  (13 september 2017 - 21:47)

  — De Belgische afdeling van de Broeders van Liefde heeft zichzelf ook helemaal religieus vergiftigd. Het zou interessant zijn om uit te vissen hoe dat komt.

  — Ieder welmenende katholiek zou moeten zonder schroom zijn geloof in de praktijk brengen, en het op een vriendelijke maar besliste manier tonen en propageren. In het Evangelie wisten ze het al : het zout der aarde, dat moeten we zijn.

  […] Lees ook: Jennifer Lawrence: “Orkanen zijn straf voor ontkenning klimaatsopwarming” […]

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.