Wie heeft nu nog niet door dat heel onze Syrië-berichtgeving één manipulatie is van de CIA, “made in Belgium”?

Meme: Jozef Boden

Goede Vrienden,
Syrië herleeft. Op mijn vorig bericht kreeg ik van velen blijde en dankbare reacties. In de voorbije jaren werd een hoopvol uitzicht steeds meteen overschaduwd door een nieuwe nog verwoestender wending van de oorlog. Nu lijken de mogelijkheden van de vijanden stilaan uitgeput. De Islamitische Staat wordt opgedoekt, al trachten de VS enkelen van hun leiders krampachtig te redden. Nadat IS in Irak zijn centra (Mossoul, Tal Afar) verloor, worden ze nu verpletterend verslagen in Deir Ezzor door Syrië en zijn bondgenoten. De honderdduizend burgers en de omsingelde soldaten vieren uitbundig feest. En niet alleen zij. Deir Ezzor is de streek die rijk is aan olie en gas, waardoor eindelijk aan de energiecrisis voor heel het land verholpen kan worden. Met vreugde feliciteert Poetin Assad om deze “belangrijke stap naar de uitroeiing van het terrorisme op het Syrisch grondgebied”.
Ondertussen hebben wij met heel de gemeenschap deze week het feest mee gevierd van de hl. Michaël, patroon van de kerk en de parochie in Qâra. Eentje van ons kon in alle veiligheid alleen te voet terugkeren naar ons klooster, tot hij door een motorrijder werd meegenomen. Wat een zaligheid. En zondag beginnen de kinderen een nieuw schooljaar met een frisse moed als nooit voorheen.
P. Daniel

https://www.youtube.com/watch?v=putx5DB3gb4

XII/36

Vrijdag 8 september 2017

Vreemd gevoel van veiligheid

De bergketen van het Anti-Libanongebergte, onze onwrikbare en indrukwekkende gebuur, was steeds de stille getuige van ons dagelijks leven. Aan de voet van het gebergte hadden onze dorpsgenoten hun vruchtbomen. De kersen van Qâra werden in heel het Midden-Oosten gegeerd als topkwaliteit. Vanaf het begin van de oorlog tegen Syrië werd dit meteen al een verloren paradijs, het hol van de terroristen. Alles werd verwoest en vandaar kwam het gevaar dat ons dagelijks leven mee bepaalde. “Vandaag niet op het groot terrein komen”, “vandaag niet in de tuin werken”, “vandaag voor de veiligheid niet buiten eten”…Het werden de gekende refreintjes. Sinds vorige week werden de terroristen en IS uit de grensstreek en in heel Qalamoun deskundig verdreven. Er zijn nog enkele soldaten die mijnen opruimen en de grens controleren. Geen schoten meer, geen kanongebulder, van dicht of ver af, geen troepenbewegingen meer. Een vreemde stilte. Het is alsof we iets missen. Neen, we zullen ons terug moeten aanpassen aan die heerlijke Syrische vrede en harmonie die we kenden voor de oorlog.

En plots is het weer zoals voor de oorlog. Twee groepen willen donderdag-vrijdag-zaterdag komen logeren, samen 70 personen, mannen en vrouwen. En er zijn geen kamers vrij in de nieuwbouw, alles zit vol met hulpgoederen die komen en gaan. Er zijn wel grote ruimtes, er zijn matrassen en hier en daar kan eventueel een kamer vrij gemaakt worden. Wel, laten we het proberen, ze zijn welkom als ze de beperkingen er bij nemen. Alles wordt zo goed mogelijk in gereedheid gebracht. Op het allerlaatste moment beslissen de 2 groepen toch nog even te wachten en hun bezoek uit te stellen. Oef.

Ondertussen is Deir Ezzor al in feeststemming om de nakende bevrijding maar tegelijk is er dringende hulp nodig. Een vrachtwagen met hulpgoederen wordt geladen en onze twee fraters, de Vlaming en de Amerikaan, vertrekken woensdagmorgen mee naar Deir Ezzor om ter plaatse enkele dagen te helpen.

Tegelijk werken de kleine “bedrijfjes” in Qâra onverminderd verder. De 35 vrouwen die met haak- en breiwerk begonnen zijn, blijven creatief kledingstukjes vervaardigen. We geven het resultaat mee naar het buitenland. Ook ik neem telkens een vol valies mee als ik de kans heb. Sommigen zeggen dat het onnozel is omdat je in een kringwinkel of bij een uitverkoop de mooiste kledingstukken kunt kopen voor bijna niets. Toch doen wij verder en volledig legaal. We delen alles uit als geschenkjes aan vrienden en weldoeners, die er vrij geld voor geven. Aan het einde hebben we ruimschoots wat nodig is en kunnen we deze vrouwen blijven betalen. Ooit zal je op onze website hartverwarmende getuigenissen lezen van vrouwen die have en goed verloren en soms ook hun man en die nu in Qâra bij hun ouders of schoonouders opgevangen worden en dank zij hun breiwerk hun gezin kunnen onderhouden.

Het eerste hulpkonvooi in Deir Ezzor

Onze twee fraters vertrokken woensdagmorgen met een hulpkonvooi vanwege de équipe Mar Yakub (vijf vrachtwagens en twee ambulances) naar Deir Ezzor. Hierbij hoorden ook twee dokters, twee verpleegsters en een groep jongens en meisjes, die het rood vestje droegen met het teken van onze gemeenschap.

Vrijdagavond kwamen ze doodmoe terug. Twee uur hebben we ademloos geluisterd naar wat ze allemaal hebben gezien en meegemaakt. Urenlang rijden onder de brandende zon in de uitgestrekte woestijn. Naar gelang ze Deir Ezzor naderden waren er grote diepe gaten in de weg, die nog maar pas vrij gemaakt was. Enkele lijken van terroristen lagen nog langs de weg. Grote lege hulzen van obussen maakten duidelijk dat de mijnen hier opgeruimd waren. Een vrachtwagen kreeg platte band en een andere had nog grotere stukken zodat uiteindelijk de inhoud in een andere wagen moest overgeladen worden. De Twee dokters, de twee verpleegsters die met de ambulancen waren meegekomen hielpen allen mee. Uiteindelijk stond het konvooi voor het centrum van de stad maar moest wachten. Asmaa al-Assad, de vrouw van de president, had voor tientallen vrachtwagens hulpgoederen gezorgd en het was de bedoeling dat deze als allereerste de stad zouden binnen rijden. Na een tijd van wachten en heen en weer informeren, werd ons konvooi toch toegestaan het stadscentrum binnen te rijden. De bevolking en de soldaten, sinds drie jaar door IS omsingeld, waren tot heden alleen maar bevoorraad vanuit de lucht. De Rode Halve Maan had met parachutes voor eten gezorgd. Toch zijn er velen gestorven, vooral kinderen, wegens ondervoeding of besmetting.

De eerste hulpverlening verliep chaotisch. Duizenden mensen, waarvan verschillenden zichtbaar uitgehongerd drumden samen, smekend om voedsel en drank. Het leger moest tussenbeide komen om orde te brengen. Uiteindelijk werd aan ieder een zak bezorgd met tien aardappelen, vijf eieren, een doos melkpoeder, water…De tientallen vrachtwagens van de vrouw van de president zorgden er verder voor dat iedereen uiteindelijk eten en drinken kreeg. Aanvankelijk was er een jerrycan met water en één enkele beker waar tientallen mensen om beurt van dronken. Al zijn vele huizen en gebouwen verwoest, de rijkdom van deze streek is zichtbaar in de vele villa ’s en mooie woningen, omgeven door palmbomen.

De ellende waarin deze mensen jaren lang overleefd hebben doet ons de vraag stellen: om welke futiliteiten maken wij ons soms toch zo druk?

Syrië verplettert IS

Na de bevrijding van Aleppo, de bevrijding van Qalamoun, de bevrijding van Raqqa, de ene overwinning na de andere, volgt nu de bevrijding van Deir Ezzor. Bij de bevrijding van Aleppo schreeuwde de “internationale gemeenschap” haar verontwaardiging uit en eiste dat het zogenaamde geweld van het Syrische en Russische leger tegen het eigen volk onmiddellijk zou stoppen. De eigenlijke reden was dat een groep “gematigde opposanten” gevangen genomen werd en het waren allemaal agenten van de geheime diensten van de gekende terroristenstaten Turkije, de VS, Israël, Qatar, Saoedi-Arabië…(https://youtu.be/iJKN9Z8UU94).

In Raqqa “helpt” de internationale coalitie onder leiding van de VS met voortdurende massaslachtingen onder de burgerbevolking (http://www.mondialisation.ca/lonu-dit-que-27-personnes-meurent-chaque-jour-dans-le-siege-de-raqqa-dirige-par-les-etats-unis/5607249). Ook in het rapport van de VN commissie over Syrië wordt dit aangeklaagd. Oorlogsmisdaden die volledige straffeloosheid blijven genieten. Ondanks de verwoede pogingen van de VS om bepaalde IS leiders die voor hen erg nuttig zijn, te redden (http://parstoday.com/fr/news/middle_east-i44819-daech_encore_h%C3%A9liport%C3%A9_par_la_coalition_am%C3%A9ricaine_%C3%A0_deir_ez_zor; ) is Syrië met zijn bondgenoten aan een historisch orgelpunt begonnen. Trump is uitleg verschuldigd dat de VS meer dan 20 leiders van IS uit Deir Ezzor evacueerde: https://sputniknews.com/middleeast/201709081057204599-syria-deir-ez-zor-daesh-evacuation/

Onze kranten stonden maandenlang bol van nieuws over chemisch materiaal in Syrië, waarbij onmiddellijk het zogenaamde gruwelijk Syrisch bewind beschuldigd werd. Nu bij de terroristen chemisch materiaal aangetroffen is, afkomstig van twee Amerikaanse staatsbedrijven en van een Brits staatsbedrijf (https://sputniknews.com/middleeast/201708211056637778-syria-chemical-weapons-claims/) zwijgen onze media al dagen als vermoord. Plots is er geen enkel nieuws meer over Syrië! Tot er nu een flauwe korte vermelding is over het Syrische leger dat in Deir Ezzor geraakt is, een bericht dat onmiddellijk weer verdween. En dan nu triomfantelijk het fameuze “VN rapport” op onze VRT! Nadat honderden brieven met de nodige bewijzen over gifgasaanvallen in Syrië door de terroristen onbeantwoord bleven en nadat ieder onafhankelijk onderzoek vanaf het begin werd gekelderd, sturen de “mensenrechtenonderzoekers van de VN” plots hun waarheid de wereld rond: Assad pleegde de sarin-aanval in Khan Shaykhun! En het is het enige nieuws over Syrië. Wie heeft nu nog niet door dat heel onze Syrië-berichtgeving één manipulatie is van de CIA, “made in Belgium”? Je kunt hier de manipulatie volgen: http://www.golfbrekers.be/voorspelbaar-scenario/.

Deir Ezzor wordt al drie jaar door IS belegerd. De Republikeinse Garde heeft moedig kunnen stand houden door een deel van de bevolking (200.000 mensen) te beschermen. Nu zal het Syrische leger komaf maken met IS. Het is generaal Souleil Al-Hassah die de elite “tijgertroepen” aanvoert. Langs drie kanten tegelijk valt hij aan. Ziehier wat een echte, onafhankelijke journalist daarover schrijft:

“Met de op handen zijnde bevrijding van Dier Ezzor, zal de tragische grap van de IS zijn laatste daad beleven in Syrië. Gedurende jaren genoot deze criminele organisatie de gunst en de dubbelzinnigheid van het westen, deed zaken met het Turkije van Erdogan en zorgde overvloedig voor de belangen van Saoedi-Arabië en Qatar. Ze bloeide op dank zij het dubbele spel van de VS, de lafheid van Europa en het cynisme van stinkend rijke potentaten van de Golfstaten. Dit is nu gedaan. Het veelvoudige monster van de takfiristen zal zijn laatste adem uitblazen onder de slagen van de soevereine staat, die heel veel aanslagen heeft moeten verduren, alle soorten van verraad moest ondergaan maar die hen nu de afstraffing van de eeuw zal bezorgen.

Wat een kaakslag voor de marionetten van de politiek en de deskundige kwakzalvers! Terwijl zij spuwden op het Syrië van Bachar al-Assad, heeft dit land de nek van IS omgedraaid! Deze professionele leugenaars zeiden dat Bachar IS helemaal niet bestrijdt en ze bleven hun dwaasheid als een mantra herhalen. Ze zeiden zelfs dat Bachar IS helemaal zelf gecreëerd heeft. En nu hebben deze opportunistische politici het uitgestreken gezicht van experten verscholen achter hun harnas. Dat ze naar Deir Ezzor gaan, daar zullen ze een nationaal leger zien dat zijn land bevrijdt van een buitenlandse bezetting. Blijkbaar weten ze niet eens wat dat is, of ze willen het niet weten. Arm westen! Heldhaftig Syrië”. (Bruno GUIGUE, mondialisation.ca, 6 september 2017: http://www.mondialisation.ca/a-deir-ezzor-bachar-ecrase-daech/5607721).

Jawel, ook wij hebben journalisten van dit niveau, maar voor hen worden de gewone media tot heden hermetisch afgesloten. Ziehier een degelijk Nederlands betoog om nu stilaan de echte misdadigers eens aan te klangen, nl. onze westerse leiders: http://www.novini.nl/instorting-is-tijd-om-westerse-leiders-aan-klagen/.

Instorting IS nabij – Tijd om westerse leiders aan te klagen

Zionisme en terrorisme

Dat iemand verontwaardigd is over de verbinding van de huidige Israëlische politiek met IS kan ik goed begrijpen. Toen ik meer dan tien jaar geleden erg getroffen werd door de oecumenische wereldbeweging Toward Jerusalem Council II (tjcii) en deze beweging naar ons land bracht, verweet iemand mij dat ik “zionist” was. Nu ik in Syrië de werkelijke houding meemaak van de Israëlische politiek tegen Syrië, geeft iemand mij het goedkope verwijt van antisemitisme. Geen van beiden hebben ook maar enige grond.

Als christen heb ik het Bijbelse Israël en het joodse geloof bijzonder lief. Het Nieuwe Testament is verborgen aanwezig in het Eerste Verbond en in het Nieuwe Testament komt het Eerste Verbond tot volle ontplooiing, terwijl Jezus Christus als de Messias van Israël, de Zoon van God en de Redder van de wereld alle profetieën heeft vervuld. De onovertroffen grootheid en uniciteit van de uitverkiezing van het joodse volk blijven onaantastbaar. En het is waar dat “de kerk van de volkeren”, de christenen deze blijvende uitverkiezing gedurende eeuwen niet heeft begrepen en zelfs verworpen met alle tragische gevolgen van dien. Daarom vroeg paus Johannes Paulus II terecht om vergeving. Laten we anderzijds ook niet vergeten dat vele christenen en hoge kerkelijke gezagsdragers tijdens WO II joodse mensen hebben beschermd en geholpen. Paus Pius XII kreeg na de oorlog van nagenoeg alle Israëlische autoriteiten dankbetuigingen om zijn heldenmoed tegenover de joden. De toenmalige opperrabbijn van Rome, Israël Zolli, werd samen met zijn vrouw katholiek en nam bij zijn doopsel de naam van Eugenio aan, in dankbaarheid jegens Eugenio Pacelli, Paus Pius XII. Pas twee decennia later wist de Duitse toneelschrijver Rolf Hochhut de waarheid zo te vervormen dat alle haat juist op het hoofd van deze paus terecht kwam. En niet één zionist die tegen deze laster protesteerde.

Het groot gevaar is altijd dat we Gods plan met onze al te menselijke verwachtingen invullen. Dit was al zo voor de apostelen toen zij aan de verrezen Heer Jezus vroegen: Gaat Gij nu het Koninkrijk Gods herstellen? Dat is wat het zionisme nastreeft: een machtig aards rijk, een puur joodse staat die alle omringende landen kan overheersen. Dit zionisme werd door vele honderden rabbi’s steeds afgewezen als de vernietiging van het authentieke joodse geloof en van het Bijbelse Israël (www.nkusa.org; Orthodox Jews United Against Zionism). Zij verwijten het huidige Israël dat het een terroristenstaat is, die zich op aardse wijze het hemelse Jerusalem wil toe-eigenen om er een soort aards messianisme van maken. De ware geloofsgetuigen zijn echter op weg naar het hemelse Jeruzalem en niet naar een aards Jerusalem (Hebr. 11, 14-16). Het is de taak van Israël om in vrede samen te leven met alle volken (zoals we het in het pinksterverhaal lezen: Handelingen 2) en niet een pure joodse staat op te eisen, die waanzinnig super bewapend is (met een massa chemische, biologische én kernwapens, waarover het in alle talen zwijgt) te midden van ontwrichte landen. Zionisten lukken er evenwel in om de stem van deze orthodoxe joden praktisch in de kiem te smoren omwille van de holocaust. Daarom is de onvoorstelbare gruwel van het echte historische verhaal van de stichting van de staat Israël nauwelijks gekend (Ilan PAPPE, De Etnische zuivering van Palestina, Davidsfonds/Leuven, 2008).

Zionisten zijn er in geslaagd alles wat negatief is voor de zionistische politiek van Israël als “antisemitisme” te bestempelen zodat er zelfs geen gezonde kritiek meer mogelijk is. Zelfs sommige christenen denken dat een negatief woord over de Israëlische politiek een aanslag is op het Woord Gods. Het is ook jammer dat Europese rechtse partijen, die een sterke boodschap hebben over de waardigheid van het leven en andere authentieke waarden, zo blind zionistisch blijven. Indien zij mee hielpen om Israël tot een waardige staat te brengen, die de internationale rechten en het UNO Charter respecteert, zou dit de grootste dienst zijn aan het joodse volk zelf en tegelijk zou het aan hun eigen rechtse partijen een ongekend nieuw elan kunnen geven.

Toen ik in Syrië kwam was het voor mij een schok te vernemen dat het juist Israël was die achter de ontwrichting van Syrië zat. Ik wilde het aanvankelijk niet geloven en dacht toen ook nog dat het “antisemitisme” was. Qousseir werd verwoest en verschillende families zochten bij ons onderdak. In Qousseir werden Israëlische wapens gevonden. Dat was voor mij een grote ontnuchtering. Vanaf het begin heeft Israël in alle stilte de terroristen geholpen, de gewonde IS strijders in hun ziekenhuizen verzorgd om ze terug te zenden naar Syrië. Er zijn foto’s waarop Netanyahu hen feliciteert. Israël bombardeerde voortdurend Syrië maar zei niets (http://sana.sy/en/?p=113403).

https://www.youtube.com/watch?v=a5mf0whnvlU

Als er bij toeval toch iets van bekend werd, dan werd onmiddellijk een gepaste leugen verzonnen om te zeggen dat het was uit zelfverdediging of zo iets. Zo ondervonden we dat de Israëlische berichtgeving zoals de westerse, één grote leugen was. Uit Iran, Rusland en Syrië zelf kregen we daarentegen meer waarheidsgetrouwe berichten. Ik voel geen enkele behoefte om mij als journalistieke analist voor te stellen of om voortdurend met bronnen mijn uitspraken te moeten rechtvaardigen. Als ik toevallig iets vind of krijg (waarvoor ik erg dankbaar ben), voeg ik het er bij. Ik schrijf zoals ik de zaken hier beleef en interpreteer en wordt door niemand betaald. Toch zal ik de bron vermelden van mijn bewering betreffende het grote aantal agenten van de Mossad in IS. Na de zuivering van Qalamoun vernamen we dit hier van een persoon die rechtstreeks met de opruiming van IS in Syrië betrokken is. De naam van die persoon geef ik (nu nog) niet.

Ziehier verder toch nog enige bronnen.

Het joods-christelijk geloof is de enige boodschap van universeel heil voor alle landen, alle volken en alle mensen. Dit heil ligt in het erkennen, beminnen en navolgen van Jezus Christus, de Messias van Israël, de Zoon van God en de Redder van de wereld. Deze bevat geen enkele rechtvaardiging voor een wereldse overheersing, ontwrichting of onderdrukking van andere volken.

En dit nog:

P. Daniel

Bron: Nieuwsbrief P. Daniel XII/36 Vrijdag 8 september 2017 + Golfbrekers.be
[DISCLAIMER: De ‘Werkgroep Levant’ van het Katholiek Forum wil zich ertoe lenen om een platform aan te bieden voor de nieuwsbrieven van de Eerwaarde Pater Daniel Maes. De inhoud van de teksten zijn dan ook de volledige verantwoordelijkheid van Pater Daniel. Daarom verzoeken we alle lezers om bij vragen en opmerkingen zich niet te richten tot ons – wij zijn slechts de boodschapper – maar tot de bron van deze berichtgevingen over Syrië en geopolitiek, namelijk Pater Maes zélf, die u per e-post kunt bereiken op: maesdaniel3@gmail.com.
Hierbij willen we echter van harte benadrukken dat wij zonder meer de tomeloze heldhaftigheid van Pater Daniel voor het Syrische volk bewonderen. De wekelijkse nieuwsbrief van Pater Daniel past dan ook volledig binnen de editoriale doelstellingen van onze ‘Werkgroep Levant’ (www.katholiekforum.net/levant). Als correspondent ter plaatse durft Pater Daniel het ook aan om te berichten over de grimmige schaduwmachten die de gebeurtenissen in het Nabije Oosten sterk beïnvloeden (zo niet sturen). Hierin laten we dus alle verantwoordelijkheid voor Pater Daniel, dit hoewel met een diep vertrouwen in de integriteit van zijn persoon, gecombineerd met een zeker “voordeel van de twijfel”, want als de berichtgevingen over welbepaalde schaduwpolitiek kloppen, dan is dit een zeer sinistere situatie voor de Oosterse Christenen, waarmee wij ons onvoorwaardelijk solidair weten. Ondanks mogelijke controverses wil Katholiekforum.net in dat geval de allerlaatste zijn om u deze feiten te verzwijgen!]
identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

9 thoughts on “Wie heeft nu nog niet door dat heel onze Syrië-berichtgeving één manipulatie is van de CIA, “made in Belgium”?

 1. Met alle respect, eerwaarde pater Daniel, maar hier blijkt dat zelfs U, een held onder de meest barre oorlogsomstandigheden, niet ontkomt aan de invloed van het desastreuze V2 rampenconcilie (het leugen document Nostra Aetate), noch aan die van de joods-poolse paus JP II, favoriete bisschop der (joodse) communisten indertijd en gemeden door zijn strijdbare anti-communistische collega bisschoppen, inclusief kardinaal Wyszinsky. U schrijft, “En het is waar dat ‘de kerk van de volkeren’, de Christenen, deze blijvende uitverkiezing gedurende eeuwen niet heeft begrepen, en zelfs verworpen met alle tragische gevolgen van dien. Daarom vroeg paus JP II terecht om vergeving.” Die uitverkiezing is voorbij (Galaten 2), het volk in kwestie bestaat zelfs niet meer. De vermelde houding der christenen, noch de vraag van JP II, valt niet te herleiden tot de ware gebeurtenissen in de geschiedenis, noch tot een tekst in het Nieuwe Testament. Integendeel, de geschiedenis toont ondubbelzinnig aan dat de joden ((althans hen (de khazars),)) die zich joden noemen maar het niet zijn (Ap.2:9,3:9), uit bijna alle landen, streken en steden van Europa, in de Gouden Middeleeuwen, zijn verjaagd omwille van hun wandaden tot de meest vreselijke toe, aangedaan aan de autochtone christelijke volken. In Amsterdam bijvoorbeeld, verjaagd in 1444. Geen land, streek of stad in Europa, is ontkomen aan die strijd. En dat betroffen geen theologische kwesties, maar economische, of hoogverraad en voorts levensbedreigende kwesties. Toen en nu, (en vooral Uzelf), ontkomen de Christelijke volkeren niet aan de feitelijke confrontatie wereldwijd met de Synagoge van satan (Ap.2:9,3:9). Vanaf de Franse revolutie (1789) zijn al de revoluties en oorlogen in Europa en in het Midden-Oosten en in Noord Afrika, de afgelopen 2 eeuwen, terug te voeren op die “Synagoge van satan”, de Synagoge van het grote geld der Talmoed baronnen. Paus JP II, was blind voor die realiteit. Het cynisme van de reactie droop er van af, toen, na zijn uitspraak, de Synagoge protesteerde tegen de formulering. Niet enkel de gelovigen individueel, maar ook de officiële Kerk wilden ze horen. Deze hysterici, de hooggeplaatste joodse vertegenwoordigers, reageerden als de bekende hond van Pavlov, het kwam automatisch, beschuldig je tegenstander van je eigen misdaden. Dat is ook een joodse constante in 2000 jaar geschiedenis.

 2. – Het beeld hier bovenaan vind ik subliem : een nieuwslezer van de VRT, met daarnaast : ” … dit is wat de VRT wil dat u moet denken”.

  – Bij het overzicht van de binnenlandse pers op de VRT radio worden ze ook hoe langer hoe grover. Recent was er een “overzicht”, waarbij welgeteld één krant geciteerd werd. Toevallig (?) een linkse krant natuurlijk. Op de andere dagen is het niet veel beter, en worden gewoonlijk alleen linkse, politiek correcte kranten geciteerd. Andere opinies (voor zover die er nog zijn) worden gewoon genegeerd.

 3. @ Jules van Rooyen : Je moet de geschiedenis geen geweld aan doen de kerk heeft de Joden door de eeuwen heen het meest vervolgd. Het is pas onder het pontificaat van Johannes Paulus II dat er voor het eerst verontschuldigingen kwamen en ook de hervormer Luther heeft zijn best gedaan om de Joden in een slecht daglicht te stellen . Dus de kerk heeft bloed aan haar handen !

  1. Joden hebben meer Katholiek bloed aan hun handen dan Katholieken ooit bloed van Joden vergoten hebben. Het is waar dat er doorheen de geschiedenis soms gewelddadige opstanden ontstonden van Katholieken tegen de Joden die hen verdrukten en uitbuitten, van een soort die niet te rechtvaardigen valt. Maar u moet zich eens de vraag stellen wat de oorzaak was van die excessieve tegenreacties. Katholieken hebben de zwervende Joden doorheen de natiën dikwijls met compassie opgenomen, maar de Joden maakten daar steeds misbruik van en beten gelijk rabiate honden in de handen die hen toegereikt werden door de Christenen uit te buiten met hun woekerpraktijken en door andere schelmstukken. Hun haat en jaloesie jegens de Christenen was zo groot dat zij hun drang niet konden bedwingen naar het ondermijnen van Kerk en Staat, en wanneer alle maatregelen faalden om de Christenheid te vrijwaren van hun machinaties, kon men soms niet anders dan hen collectief het land uit te zetten. Het zijn listige boeven, Willy, en zij wrijven al lachende in hun handen wanneer zij slaafse goyim hun eigen volksgenoten zien brandmerken met beschuldigingen van ‘anti-semitisme’ en ‘Jodenhaat’, wanneer daar in feite geen sprake van is.

   Het televisie-établissement ligt onder hun macht, en zij programmeren de bevolking om te denken en te spreken zoals zij willen. Hun occultisme heeft geheel het Westen vergiftigd. Het is een natie, verspreid over de wereld, die als antagonist optreedt en opereert tegen elke natie waar zij vertoeft; een dreigende satan die overal de apostolische zending van de Katholieke Kerk tracht te verhinderen waar hij dat kan.

   Devote Katholieken zijn geen anti-semieten. Zij vereren de Allerheiligste Maagd Maria, een dochter van Sem, en zij geven goddelijke eer aan Haar Zoon, de eveneens Semitische Jezus Christus, onze Heer. Zij vereren de Semitische Heilige Apostelen en de Jerusalemitische en Syrische (Aramese, en dus Semitische) Heiligen uit hun tijd. Zij vereren verder Hebreeuwse bekeerlingen tot het Katholicisme van latere tijden, die de toppen van de heiligheid bereikt hebben, zoals Sint Alphonse van Ratisbon en Sinte Teresa Benedicta van het Kruis. Maar er bestaat een authentiek, robuust Katholiek verzet tegen de anti-christelijke Joden, en dat heeft niets met anti-semitische volkerenhaat te maken. Bid voor de bekering van Juda, en probeer zijn wandaden en atrociteiten niet te bedekken ten koste van de mensheid die het opprimeert; want het is, zoals God sprak tot Zijn Profeet, Sint Ezechiël, een weerspannig volk. De Redevoering van Sint Stefanus in de Handelingen van de Apostelen spreekt boekdelen over die weerbarstigheid.

   En wat Luther betreft; met die raaskallende zot heeft de Katholieke Kerk niets van doen. Zijn valse religie werd immers ingeblazen door de machinaties van de Joodse cryptosekten die, ja, in zijn tijd al bestonden en tegen de Kerk en de Katholieke tronen conspireerden.

  2. Dat heb ik vaker gehoord, beste Willy ! Helaas zijn er nog steeds talloze naïeve katholieken die besmet zijn met de joodse propaganda van de MSM media. Het tegendeel is waar. Toen de joden massaal bedreigd werden in een belangrijke stad aan de Middellandse Zee, Triëste, heeft de lokale bisschop er alles aan gedaan om bloedvergieten te voorkomen. Maar het mocht niet baten, de volkswoede was zo groot, dat het een bloedbad werd. Dat dreigt weer te gebeuren als de mensen massa doorkrijgt wat wij hier weten : de macht van de Talmoed geldbaronnen in het aansturen op alle oorlogen, revoluties en crises waaronder de Europese volken eeuwen lang hebben geleden, gekoppeld aan het mega bedrog van de staatsfinanciën, m.n. in de VS, tot en met de holohoax en de miljarden die werden afgeperst. Vele joden indertijd gingen wonen in de Pauselijke staat, omdat ze daar beschermd werden. Ze kregen een aparte status, ze mochten geen openbare functie bekleden in de Kerk of ambtenaar worden, maar voor hun leven hoefden ze niet te vrezen. Die functionele regel gold in heel Europa tijdens de Gouden Middeleeuwen, maar het was onvoldoende. De woede barstte los als de maat vol was, zoals in Parijs geschiedde onder Philips de Schone. De joden bezaten de helft van al het onroerend goed in Parijs, door de woekerrente die ze berekenden, en dat ging per week. Een aanrader, beste Willy, is het boek “2000 ans de complot contre l’Eglise”, 1962, van Maurice Pinay (=kard. Ottaviani).

   1. Was Maurice Pinay Kardinaal Ottaviani? Zijn daar enige bewijzen voor, gezien ik meende dat het om een anonieme groep van clerici ging, waarvan het nog steeds onzeker is wie dat waren?

    1. Ja, beste Benjamin, Maurice Pinay, de schrijver van, “2000 ans de complot contre l’Eglise”, was kardinaal Ottaviani die ruim voor het vervloekte concilie dit boek door een onderlegde penhouder heeft laten schrijven, een pater SJ uit Mexico, en de eindredactie in handen heeft gehouden. Hij distribueerde dit onthullende boek onder alle concilie vaders en daarbuiten, omdat hij wist dat de komende coup der modernisten, eraan zou komen. Zijn probleem was dat de toenmalige vrijmetselaar paus Roncalli, alias J XXIII, hem niet dekte tegen de coup door Liénart en Alfrink die tijdens de opening, de microfoon afsloten toen kard. Ottaviani het woord voerde. We kennen de uiteindelijke afloop, het heeft nauwelijks mogen baten, maar wij weten nu beter, en laten ons niet meer om de modernisten tuin leiden.

 4. De `Zwarte legende´ over de katholieke Kerk (waarin Willy kennelijk gelooft) is in de wereld gebracht door de protestantse handelsnaties Engeland en Holland, later bijgevallen door het revolutionaire Frankrijk en – nog later- door de Bolsjewieken (die gedomineerd werden door joden). De werkelijkheid is evenwel volstrekt anders. Zelfs in de hoogtijdagen van de katholieke Kerk zijn de joden – in vergelijking met ketters – vrij ongestoord gelaten en met name nergens vervolgd wegen hun religie (mits de christelijke orde respecteerden). Zo hebben de pausen keer op keer bevolen dat de joden niet vervolgd en met name niet met geweld bekeerd mochten worden (zie o.a. Innocentius III’s constitutie Licet Perfidia Judaeorum (1199)). Het is dan ook terecht dat de Benjamin Disraeli – en anderen met hem – verklaarde dat de officiële(!) christelijke protectie even verantwoordelijk is voor de overleving van de joden als wat dan ook.

  1. De Protestantse natiën waren destijds de bolwerken van de Joden. Toen zij uit Spanje verdreven werden, kwamen zij (de zogenaamde Sefardim) onder andere in Amsterdam terecht (de volgende eeuw zat men er al met de plaag van het Calvinisme), en het is ook geen toeval dat de Balfour Declaratie in Engeland origineert. Zoals eerder gezegd, waren de Joden het die het Protestantisme ingeblazen hebben, ofschoon Luther te keer ging tegen de Joden in zijn tirades. Philippe Mélanchton was een adept van de toenmalige maçonnieke sekten die de Joden dienden.

   De Pausen van Rome hebben de Joden doorheen de geschiedenis proberen te beschermen tegen de oplaaiende volkswoede, en de segregatie-wetten waren dan ook bedoeld én om de Christenen te beschermen tegen de listen van de Joden, én om de Joden tegen de woede van de Christenen te beschermen, wanneer die laatsten door al het getreiter tot irrationele en ongedisciplineerde losbarstingen kwamen. Het is duizelingwekkend cynisch van de Joden dat zij zich als het slachtoffer par excellence van de geschiedenis voordoen, terwijl zij de hoofdzakelijke aanstokers zijn geweest van de miserie en het bloedvergieten dat Europa ontwricht heeft.

   Hetgeen in Spanje de laatste druppel was die de expulsie van Juda uit het land ten gevolge had was dat Joden een klein Christelijk kind ontvoerd en ritueel vermoord hadden uit haat voor het Geloof. Het Koninklijk Huis zag toen geen andere optie meer dan het verdrijven van het subversief Joods volk om de Kerk, de Staat en het algemeen goed te beschermen. De expulsie is heden gekend onder de bevolking, en is zeer dikwijls het object van misplaatste verontwaardiging, maar de wantoestanden en atrociteiten die tot die expulsie geleid hebben kent bijna niemand. Het toont aan wie de instructie en het onderricht van de bevolking hier manipuleert.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.