Hoe de gefeminiseerde Westerse maatschappij het gedrag van jongens criminaliseert…

Screenshot: ‘War on Boys’ (YouTube)

Ondanks de algemene opvattingen doen jongens het in lees- en schrijfvaardig minder goed dan meisjes en daarom stromen steeds minder jongens door naar hoger onderwijs. Onze jongemannen zijn in groot gevaar, in tegenstelling tot hoe de meeste studies en experten aandringen dat vooral meisjes meer aandacht vereisen. De overgepubliceerde “meisjescrisis” leidde tot grote veranderingen in scholen, beleid en opvoeding thuis… maar tot welke kost?

In dit provocatieve boek, beargumenteert Christina Hoff Sommers dat onze samenleving steeds de problemen van meisjes heeft overbeklemtoond, terwijl het net jongens zijn die vaak lijden aan een laag zelfbeeld en academische moeilijkheden. Jongens hebben hulp nodig, maar niet de soort hulp die ze nu reeds krijgen…

Boekentip: The WAR AGAINST BOYS: How Misguided Feminism Is Harming Our Young Men (Christina Hoff Sommers)

Tip van: Nationalisme en traditionalisme
identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

8 thoughts on “Hoe de gefeminiseerde Westerse maatschappij het gedrag van jongens criminaliseert…

 1. Vrouwelijke dominantie in politiek, bedrijf, kunst en wetenschap dreigt uit te lopen op een ramp, beste Dries, en dat is juist de bedoeling der subversieve Synagoge, de motor van de vernietigende vrijmetselarij. Het ontbreekt hen genetisch aan creativiteit en het aandurven van risico’s, en tenslotte het verkennen van nieuwe terreinen. Vrouwen zijn onmisbaar in hun traditionele rol patronen, en daarin ook het meest evenwichtig en gelukkig. Uiteindelijk willen vrouwen allemaal een betrouwbare en liefhebbende schouder om tegen aan te kunnen leunen. De ramp van vrouwen is het feminisme die dat bestrijdt. Het antagonisme komt vooral tot uiting, beste Dries, met het immigranten drama ! De vrouwelijke “gutmenschen”, van rond de 50 jr, de huidige magneten die de vluchtelingen op de stations opwachtten met bloemetjes, en daarna massaal verkracht werden (Keulen 2015).

 2. onze jongens zijn in gevaar door een laag zelfbeeld en kunnen zo in de criminaliteit terecht komen maar volgens mij geldt dit voor alle jongeren te verleidingen zijn vandaag te groot !!!

 3. Hier in Deventer is het een plaag van die verklede vagina’s ,er is geen kruit tegen opgewassen ,misschien help het als er allemaal besneden Allah demonen negers hier na toekomen ,zelfs dat helpt niet ,ze vinden het lekker om verkracht te worden ,einde oefening Europa ,de mannen hier lijken wel zombies .

 4. Jezus na de doop in de Jordaan, ging Zijn eerste Mirakel doen en dat was waar? Juist, tijdens een bruiloft. Het geeft aan dat Jezus water in wijn veranderde, hele goede wijn.
  Wel, dat is één van de twee pijlers waarop Jezus Zijn Kerk heeft gebouwd; de familie – huwelijk – en het Priesterschap. Satan weet heel goed dat als hij die twee of zelfs maar één er vanonder kan halen, dat de Kerk ineenstort.
  En zie, alles wordt in het werk gesteld om dit te verwezenlijken. Met alle mogelijke middelen die ons omringen gebeurt dit dagelijks. Als deze twee verdwijnen is het Godsbeeld weg. Maar dit zal de Heer niet toestaan, want hoe meer er afgebroken wordt, hoe meer de Heer in verborgenheid er opwekt, zodat binnenkort de wereld zal geschokt worden door de schittering van Zijn Bruid steunend op deze twee pijlers, tot overgrote afschuw van de vijand van de Bruid van Christus.
  Ave Maria+

 5. Nog een late reactie weergeven. Heb in Nederland onze zoon alternatief thuisonderwijs gegeven van zijn 2e tot 18e jaar (daarna naar de Hogeschool, studeerde daar 5 jaar later af). Moest zelf het wiel weer opnieuw uitvinden, naar nieuwe dingen zoeken. Het belangrijkste was (naast bijbels onderwijs) dat hij werd opgevoed als een echte jongen, zeer onderscheiden van meisjes. Maakte hem zeer creatief naast zeer handvaardig. Dan is er het ruige buitenspel: hutten en vlotten bouwen, vliegeren met zelfgemaakte vliegers, voetballen, boemerangen, vissen, boomklimmen, ijsschaatsen, enzovoorts. In het begin trok de vader erop uit met hem en een stelletje vrienden (nooit meisjes), daarna zonder vader. Nooit deden andere vaders dat met hun zonen. Ja, soms zat er een jongen in de groep die bang was dat zijn dure broek vies zou worden. Of bang was dat ie uit de boom zou flikkeren. Dat hebben hun ouders hem bijgebracht.
  Het is al erg genoeg dat er gemengde scholen zijn sinds de Mammoetwet (zestiger jaren), en dat nagenoeg alle onderwijzers zijn weggevlucht uit het Basisonderwijs. Jongens die les krijgen van een juf, die natuurlijk de meisjes voorttrekt: meisjes mogen hun waffel opentrekken, lomp doen, maar jongetjes moeten zich rustig houden, zich netjes gedragen, als mietjes. Ammahoela! Moet de jongen zich niet optrekken aan een rolmodel, dus een onderwijzer of leraar, om zo te begrijpen wat man-zijn inhoudt? Hoe kan een jongen zo nog uitgroeien tot een volwaardige man, die zijn gezin bestuurt en verdedigt? Hoe kan een meisje nog uitgroeien tot een zorgzame moeder, die thuis zorgt voor al haar kroost, en luistert naar haar man, en niet naar het werk gaat? Want vroeger was de werkvloer louter het eigendom van de man, maar de vrouw heeft die betreden. Met alle gevolgen van dien: uitbesteding van haar kinderen aan derden (de overheid), niet meer huishoudelijk, verwaarlozing van kinderen, enzovoorts. We zijn weer eens lekker bezig zo!
  Daarom dus dat thuisonderwijs in een land, waar het wel niet verboden is, maar het werd me uiterst moeilijk gemaakt. Deed niets tegen de wet. Toch acht jaar lang vervolgd door zo’n 150 ambtenaren, 6 rechtszaken, tot aan de Hoge Raad en het Hof van de Mensenrechten toe. Dan nog genegeerd, ja veracht worden door familie en de buurt.
  Toch heeft deze jongen dit alles op zich genomen. Geheel gewerkt volgens bijbelse principes, in voortdurend gebed. Want daarin lag de overwinning. Een heftige strijd, maar wat doet het ertoe? Ons zoontje moest toch zodanig opgevoed worden, dat hij later een echte man kan zijn, en niet zo’n slappe wekeling zoals vele mannen nu zijn? Hij heeft daarbij louter zijn plicht gedaan, wuift alle lof op hemzelf af. De Heer Jezus en Zijn Vader deden hem dit alles gelukken, omdat hij in alles op Hem vertrouwde. Overigens is dat vertrouwen ook door de Heer geschonken, niets nee niets is immers uit hem. De Heer zij alle heerlijkheid toegewenst.

  1. “Want vroeger was de werkvloer louter het eigendom van de man, maar de vrouw heeft die betreden.”

   De indruk bekruipt me dat u niet uit een ruraal milieu komt. U schijnt niet te weten dat vrouwen op het platteland al vele eeuwen meewerkten. Vrouwen werkten samen met de mannen op het land, hielpen bij zaaien en planten (trokken soms zelfs de ploeg), molken de koeien… Bij de heel arme boeren werd het graan door de vrouw gemalen. Dat was het leven van de gewone man én vrouw. En dat mag u niet verwarren met het vrij gescheiden leven van de hogere klassen waar man en vrouw elk hun eigen, vrij gescheiden takenpakket hadden.

  2. De jongen weet er meer van als dat je denkt, Jan. Een van zijn vele specialiteiten was Volkerenkunde, bestudeerde enkele duizenden traditionele volksstammetjes over de gehele wereld. Wat hem opviel was de strikte onderverdeling in wat mannen deden en wat vrouwen. Simpel gezegd vind je de vrouwen in de huishouding, in en rond het huis, en – ja – het werk in het veld, dat vlak bij hun huis gelegen was, mèt haar kroost. En besteed veel tijd aan haar kleding. De man is dikwijls op jacht, regelt de eredienst, maakt allerlei voorwerpen, en nog veel meer. Dit onderscheid vond de jongen bij àlle stammen, nagenoeg zonder onderscheid. Geen vermenging van werkzaamheden. Zo ging het er dus aan toe tot pakweg een eeuw geleden, in de derde wereld. Bij ons is dat een ander verhaal. Dit alles is nogal kort door de bocht verteld. Lees de lijvige reactie van de jongen in “Duitse vrijmetselaars vieren jubileum in katholieke kerk” 20 juni 2017″, dan helemaal naar omlaag scrollen naar 28 juni 16:44 (laatste reactie van dat artikel). Daar wordt onderscheid gemaakt wat zoal mannelijk is, en wat vrouwelijk, in al hun divers werkzaamheden.
   Ach ja, had zo graag missionaris willen worden in de Congo, vandaar zijn interessen op dat gebied.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.