Bisschop Hoogmartens van Hasselt en ‘Kerknet’ reageren op kritiek met vervalste cijfers en foto’s

In het artikel van Mgr. Hoogmartens, dat vandaag (21-08-2017) door ‘Kerknet’ werd gepubliceerd, toont men onderstaande foto. De foto pretendeert het Virga Jesse-beeld te tonen tijdens de avondstoet van 15 augustus 2017. Pikant detail, met deze foto van 7 jaar geleden probeert men de fictieve bezoekersaantallen wat op te “pimpen“.

Op de achtergrond ziet men het gebouw op de hoek van de Schiervellaan en de Bampslaan. Op de bewuste avond is de stoet daar NIET gepasseerd. En trouwens, anno 2017 wordt het Virga Jesse-beeld (dat ook al kopie is) op de schouders gedragen door het dragersgilde en niet op een wagen rondgereden zoals hier wordt afgebeeld. Ook het door ‘Kerknet’ genoemde cijfer van “95.000 bezoekers” is ronduit absurd. De publieke belangstelling op 15 augustus 2017 was dermate dramatisch, dat de route van de stoet drastisch werd ingekort. Als bewijs een foto van de mager bezette tribunes op de avond van de 15de augustus 2017.

 

Foto van 7 jaar geleden (Bron: ‘Kerknet’). In 2017 waren de straten leeg!

 

 

De tribunes zijn op 15 augustus 2017 slechts voor één derde gevuld.
Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  Eric

  (22 augustus 2017 - 08:32)

  Alle leden van de aanbidding van het H.Sacrament in ons dorp keurden de Virga Jesse vieringen in Hasselt unaniem af. Zoietes willen ze niet meer zien.

  Nochtans ‘bidden’ zij nog steeds de veel te modernistische en absoluut onbetrouwbare ‘gebedsteksten’ van de paters van Lommel. In sommige van die groepen in andere dorpen hoor je af en toe wel eens een uitroep: “Dat kan nu toch echt niet meer”, of: “Wat staat daar nu toch!”. Geen van die groepen krijgt nog begeleiding van een priester.

  Er is grote nood aan een competent persoon die bevoegd is tot oordelen en tot handelen en die hen kan uitleggen dat men beter terugstapt naar de meer traditionele gebeden.

  Ik ben slechts een kleine arbeider en ik speel met het idee zelf iets samen te stellen op basis van de zeer goede structuur van de Sacramentsgebeden in Luik elke dinsdag van 17u tot 19u. Of dat van mij zou aanvaard worden, daar vrees ik voor van niet.
  Misschien een tip voor het Katholiek Forum ?

  christiane

  (23 augustus 2017 - 09:54)

  hoei mocht mijn aanmerking er niet staan van de ‘Sacramentsprocessie op 23 juli??? Was nochtans een genadevolle dag met een inhoudelijk een sterk programma. ‘De Waarheid zal ons vrij maken ‘ Christiane

  Eric

  (24 augustus 2017 - 06:21)

  @ Christiane
  Sorry, Christiane, ik weet niet in welke gemeente je een Sacramentsprocessie volgde maar ik had het over enkele dorpjes op 25 kilometer afstand van Hasselt.
  Groetjes.

  Eric

  (24 augustus 2017 - 07:07)

  @ Christiane
  Ik heb uw reactie teruggevonden op :
  http://www.katholiekforum.net/2017/08/20/virga-jesse-ommegang-tussen-vervreemding-en-verlangen-of-hoe-kolet-janssen-haar-ongeloof-uitschreeuwt/

  Christiane, een vraagje: hoe komt het dat een gebedsgroep waarvan sommige leden zich inzetten om op te komen tegen abortus in heel Hasselt geen fasoenlijke ruimte krijgen voor hun gebedsgroep?

  Zou u zo goed willen zijn dat te overwegen en misschien een onderzoekje in te stellen. Probeer zo vriendelijk mogelijk eeen aantal Hasseltse geestelijken hierover te interrogeren en laat u a.u.b. niet afwimpelen met een nietszeggend antwoord.
  Het is immers al lang duidelijk dat men in Hasselt een soort schaduwkerk heeft en het is zeer goed mogelijk dat u al jaren misleid wordt. In Hasselt moet men vriendjes zijn met vriendjes van Hoogmartens en/of vriendjes in het stadhuis om voor ‘ernstige’ zaken in aanmerking te komen.

  Dat het programma inhoudelijk sterk was, zoals u zegt, stelt in de schaduw dat er met uw goedgelovigheid gespeeld wordt. Blijkbaar hebt u dat nog steeds niet gemerkt.

  http://heiligsacrament.blogspot.be/2017/08/sacra-700.html
  Waar Hoogmartens beweert dat “de gebedsuren intens waren” moet ik u zeggen dat ik de aanblik van Hoogmartens met monstrans niet meer kan verdragen omdat men hem geen oprecht priester meer kan noemen.

  Dat de Waarheid ons moge bevrijden van onoprechte geestelijken.

  christiane

  (24 augustus 2017 - 23:19)

  Beste Eric, ik ben niet van Hasselt, maar was wel speciaal gekomen voor het ‘Symposium Sacra’, op zondag 23 juli
  Dit symposium was inhoudelijk zeer goed. De omkadering was een start met Eucharistieviering en als slot de vespers met ‘Sacramentsprocessie’. Zie het programma op hun blog ‘Broederschap van het H. Sacrament’

  De ‘Virga Jesse’ heb ik wat gevolgd via het net. Mijn besluit was ik heb met het symposium het beste deel gehad.

  Eric

  (25 augustus 2017 - 09:24)

  @ Christiane
  – Broederschap Heilig Sacrament van Hasselt
  https://www.heiligsacrament.be/index.php/symposium-nl

  Vaststelling 1.
  Men betrekt er kardinaal Sarah en zelfs paus Benedictus XVI bij. Hun wensen zijn zeer mooi geformuleerd, maar zij zijn helaas niet bindend en verschaffen geen garanties over het verloop van het Symposium SACRA700.

  Vaststelling 2.
  Het welkomstwoord van ‘bisschop’ Hoogmartens is al danig bezwaard door twee citaten die hij werkelijk niet echt kan menen! Hij zal misschien niet oordelen maar van redden moet men het eerste nog zien! Verder lijkt hij veeleer aan te zetten tot dolen i.p.v. pelgrimeren. Heeft hij zich bekeerd? Waarom meldt hij dat dan niet?

  Vaststelling 3.
  Robert Lemm auteur en vertaler, blijkt wel traditie gericht katholiek, ontving in 1979 de Martinus Nijhoff-prijs. Martinus Nijhoff was vrijzinnig protestant. Om louter taalkundige redenen laat een katholiek auteur zich huldigen door een protestantse uitgever.
  Robert Lemm is nog steeds auteur bij het niet meer zo katholieke “Katholiek Nieuwsblad”.

  Vaststelling 4.
  Mgr. Dominique Rey, Mgr. Philip Egan en E.P. Prof. Dr. Karl Wallner lijken allen zeer ernstig traditie gericht katholiek, zij het dat Karl Wallner nog wel de moderne mis ‘viert’.

  Conclusie: ofwel heeft ‘bisschop’ Hoogmartens zich bekeerd en weten wij daar voorlopig niets van, of er is iets anders aan de hand! Indien deze broederschap oprecht is zou zij toch ook moeten ijveren voor tenminste wekelijkse aanbidding i.p.v. maandelijkse, voor de Tridentijnse H.Mis, voor een hergeboorte van het Franciscanenklooster, voor een betere plaats voor de gebedsgroep die Pro-Life ijverende leden heeft, voor het verjagen van het cfl, en in ieder geval blijft het onbegrijpelijk dat in Hasselt socialistische priesters werden opgeleid, en wat dan te denken van de extreem lichtzinnige feesten die de naam Virga Jessie niet waardig zijn!

  Gaat dit nu allemaal grondig veranderen? Staat de broederschap onder druk van de Belgische bisschoppen, of speelt de broederschap samen met Hoogmartens een vuil spelletje?
  – Dit doet alvast zeer sterk denken aan wat men naar ik meen neo-katholiek noemt, onoprecht dus, cultuurkatholiek!
  http://www.katholiekforum.net/2017/03/25/dankzij-frans-ben-ik-niet-meer-neo/

  […] Deze cijfers zijn natuurlijk hallucinant. Zo proberen de bisschoppen zichzelf op de schouder te kloppen. Vooral de zogenaamde stijging in het bisdom Hasselt is werkelijk spectaculair: 4 dopelingen minder dan vorig jaar! Sinds de Virga-Jessefeesten weten ze natuurlijk daar in Hasselt hoe ze de cijfers moeten spinnen! […]

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *