Frankrijk: kerken verdwijnen, moskeeën ontspringen

 • In de afgelopen 30 jaar werden er meer moskeeën en moslimgebedscentra gebouwd in Frankrijk dan alle Katholieke kerken samen die in de vorige eeuw werden gebouwd.

 • De kerk van Santa Rita stond vroeger in het vijftiende arrondissement van Parijs. Een paar weken nadat E.H. Hamel door islamitische terroristen vermoord werd, heeft de Franse politie de kerk leeggemaakt. Het is nu een parkeerplaats. De politie sleepte de priesters aan hun benen naar buiten terwijl een Mis gecelebreerd werd.

 • In Frankrijk zijn er wetten die oude bomen beschermen. Maar de staat is vrij om oude christelijke kerken met de grond gelijk te maken. De leegtes die in het Franse landschap werden gecreëerd, worden nu al gevuld door de bloeiende moskeeën. De laffe Franse autoriteiten zouden de islam nooit behandelen, zoals ze het christendom nu behandelen.

“Frankrijk is geen willekeurige plaats.. vijftien eeuwen geschiedenis en aardrijkskunde bepalen haar persoonlijkheid. In de diepten van haar landschap bepalen de kerken, kathedralen en andere pelgrimsoorden betekenis en vorm aan haar patriottisme. Laten we aan onze civiele autoriteiten eisen om dit te respecteren.” Zo presenteerde twee jaar geleden de Franse journalist Denis Tillinac zijn protest, ondertekend door tientallen Franse prominenten, nadat sommige Franse imams de ombouwing van verlaten kerken tot moskeeën vroegen.

Een jaar later werden Katholieke parochianen in de kerk van Saint-Étienne-du-Rouvray aangevallen door terroristen geallieerd met Islamitische Staat en ze vermoordden ook de bejaarde priester Jacques Hamel aan de voet van het altaar. Een uitstorting van grote emoties volgde na deze zware aanslag op een christelijk symbool in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

Na deze aanslag verijdelden de Franse autoriteiten veel islamitische aanslagen tegen de Notre Dame-kathedraal in Parijs. In juni schoot de politie een islamitische man neer buiten de kathedraal nadat hij hen met een hamer probeerde aan te vallen. Een andere terreurcel van Franse vrouwen, geleid door bevelhebbers van Islamitische Staat in Syrië, werd eerder al verijdeld voordat ze de Notre Dame kon aanvallen. Het beroemdste Katholieke huis van gebed in Frankrijk is een primair doel voor de jihadisten. Op hetzelfde moment heeft Frankrijk het religieuze en culturele erfgoed van het Katholieke patrimonium van Frankrijk afgedankt, dat in een tijd van religieuze botsingen en herleving in plaats daarvan als schatten en bronnen van kracht zou moeten worden beschermd.

In de afgelopen maand, rond de tijd van de eerste verjaardag van de moord op priester Hamel, brak een sloopfirma de beroemde Kapel van Saint Martin in Sablé-sur-Sarthe af, gebouwd in 1880-1886 en ontwijd in 2015. Een parkeerplaats vervangt het oude christelijke gebouw. Foto’s en video’s gepubliceerd op sociale netwerken, in scènes die doen denken aan ISIS’ vandalisme van kerken in Mosul, laten zien dat het kruis uit de kerk wordt gescheurd en hoe de kerk vernietigd wordt. Enkele dagen eerder, in Rouen, niet ver van waar priester Hamel werd gedood, vroegen de lokale autoriteiten de vernietiging van de kerk van Saint-Nicaise aan, om “veiligheidsredenen”.

De Kapel van Saint Martin in Sablé-sur-Sarthe, Frankrijk, kort voor ze gesloopt werd werd op 17 juli 2017. (Foto: Simon de l’Ouest / Wikimedia Commons)

In 1907 heeft de Franse staat zichzelf alle kerkgebouwen toegewezen, en nu besluiten steeds meer lokale overheden dat zij hun kerken niet kunnen of zullen herstellen. Franse burgemeesters noemen dit proces “deconstructie”.

Tijdens het jaar van het martelaarschap van priester Hamel, was Frankrijk heel druk bezig met het slopen van kerken. Op de website Patrimoine-en-blog, een platform dat regelmatige inventarisatie van sloopende kerken verschaft, wordt in 2016 over zeven afgebroken kerken bericht en twee in de eerste helft van 2017. Samen met deze vernietigde christelijke gebouwen werden 26 kerken te koop gesteld in 2016 en 12 kerken werden in 2015 te koop aangeboden. In 2017 werden veel kerken omgebouwd tot kantoren, appartementen, “ontspanningscentra”, sportzalen en kunstgalerijen.

Het plaatje is niet rooskleurig voor het Franse Katholicisme:

“In de afgelopen twee jaar hebben Christelijke verenigingen bijna 40 kerken in het hele land verkocht, tegen prijzen van 100.000 tot 400.000 euro. Zevenentwintig andere kerken werden gesloopt. Volgens de Katholieke Kerk worden in heel Frankrijk binnenkort meer dan 1.000 kerken verkocht of gesloopt.”

Volgens een rapport van het Observatorium van Religieus Erfgoed, voorgelegd in de Franse Senaat, kan Frankrijk “tegen 2030 maar liefst 5.000 tot 10.000 religieuze gebouwen verliezen”. Elk jaar worden 20 kerken in Frankrijk verkocht en omgebouwd. De kunsthistoricus Didier Rykner, die La Tribune de l’Art leidt, zei dat “we sinds de Tweede Wereldoorlog niet hebben gezien dat zoveel kerken tot puin gereduceerd worden.”

Deze autoriteiten en burgemeesters, die zo gemoedelijk zijn als het erom gaat economische redenen te verzinnen voor kerken te vernietigen, zijn daarentegen altijd genereus voor moskeeën. “Bijna 2.400 moskeeën vandaag, vergeleken met 1.500 in 2003, zijn het meest zichtbare teken van de snelle groei van de islam in Frankrijk, een gevolg van een bevolking van immigrante oorsprong en het proces van sterke her-islamisering”, merkt een rapport op van het blad Valeurs Actuelles.

Als het over de islam gaat, wordt de neutraliteit verlaten. Bijvoorbeeld, “de gemeente Évreux stemde voor de levering van 5.000 vierkante meter grond, voor één symbolische euro, voor het project van de Unie van het Moslim Geloof“. De auteur en journalist Élisabeth Schemla beschreef hoe Franse burgemeesters “moskeebouwers” zijn geworden. Zo werden er in de afgelopen 30 jaar meer moskeeën en moslimgebedscentra gebouwd in Frankrijk dan alle Katholieke kerken samen die in de vorige eeuw werden gebouwd.

De kerk van Santa Rita stond vroeger in het vijftiende arrondissement van Parijs. Een paar weken nadat E.H. Hamel door islamitische terroristen vermoord werd, heeft de Franse politie de kerk leeggemaakt. Het is nu een parkeerplaats. De politie sleepte de priesters aan hun benen naar buiten terwijl een Mis gecelebreerd werd. “Als Frankrijk geraakt wordt door het martelaarschap van Jacques Hamel en [de toenmalige minister-president Manuel Valls] spreekt over financiering van moskeeën en opleiding van imams, begrijpen we niet dat de kerken tot hun droevige lot zijn overgelaten en gesloopt”, schreef Eloise Lenesley op het moment in Le Figaro.

In Frankrijk zijn er wetten die oude bomen beschermen tegen wildkapen. Maar de staat is vrij om oude christelijke kerken met de grond gelijk te maken. De leegtes die in het Franse landschap werden gecreëerd, worden nu al gevuld door de bloeiende moskeeën.

De laffe Franse autoriteiten zouden de islam nooit behandelen, zoals ze het christendom nu behandelen. Marine Le Pen vroeg zich treffend af: “Wat als we parkeerplaatsen bovenop Salafistische moskeeën, in plaats van op onze kerken, bouwden?”

Bron: Zerohedge.com; France: Churches Vanish, Mosques Spring Up
Vertaling: Dries Goethals voor Katholiekforum.net
Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Dries Goethals Author

Naast voorzitter van het Katholiek Forum, is Dries Goethals de voorman van de anti-cultuurmarxistische vereniging Pro Familia (www.profamilia.nl) en verantwoordelijke van de landelijke tak van de internationale pro-life-organisatie Helpers of God's Precious Infants (www.helpers.be).

Comments

  willy

  (8 augustus 2017 - 11:53)

  Lees de brief van Johannes zijn openbaring hoofdstuk 13 , daarin zit alles in vervat !!!

  Sergeant Yves

  (8 augustus 2017 - 12:34)

  Ik word er mottig van

  Benjamin Van Dyck

  (8 augustus 2017 - 13:52)

  In vervlogen tijden deden landheren rijkelijke schenkingen aan de Kerk, en lieten zij veelvuldige tempels bouwen voor haar Eredienst. De hedendaagse vrijmetselaarsregering in Frankrijk favoriseert de Islam door er moskeeën voor te bouwen en oude Christelijke kerken af te breken. Men moet zeer kortzichtig zijn om niet in te zien dat men de Christelijke identiteit voor altijd tracht uit te delgen door de sekten van Mahomet als stormram in te zetten. Kortzichtig ook om te denken dat de onreine ‘bouwvakkers’ hun leugens van “multiculturalisme” en “culturele verrijking” zelf zouden geloven. Zij willen het Christendom uitdelgen, en om dat proberen te ‘rechtvaardigen’ in de ogen van de volksmassa kleedt men dat in met een pseudofilosofisch systeem.

  De secularistische rechtse partijen zijn slechts de laatste stuiptrekkingen van een fase in het maçonniek revolutioneringsproces dat men nu laat wegrotten omdat het haar rol vervuld heeft, en zullen dan ook regelrecht falen in hun verzet tegen de islamisering op basis van hun democratisch stokpaard. Open uw oren, kinderen van Europa, en misken de stem van God niet; de God van Chlodechildis, die het Christelijk West-Europa gebaard heeft in het Doopsel van Chlodovech te Rheims, de wieg van onze regeneratie in het Kostbaar Bloed van Christus.

  Op de meest onvoorwaardelijke wijze moeten de Verduisteringsprincipes van 1789 afgewezen en met heilige haat verworpen worden. Zie toch de miserie en ellende voortgebracht uit die doemvolle generator van verderf, de Franse Revolutie. Europa staat voor de keuze: Hardnekkig blijven en sterven, of zich bekeren tot de Heer van haar jeugd, de God der Franken, en leven. Laat zij haar doopkleed uit het slijk halen en zich tegen de revolutionairen keren die haar willen vernietigen.

   Peter

   (8 augustus 2017 - 19:18)

   Benjamin, je hebt volledig gelijk. Alleen is het de vraag, gaat men met een nieuwe politieke partij dit kunnen verwezenlijken? Mijn antwoord is neen. De ganse politieke arena is gevuld met roofzuchtige leugenaars. Zelfs al zouden er zielen zijn die dit in petto zouden hebben, is het ondenkbaar dat ze van de grond komen in dit liberaal parlementair systeem door de click van 1789, de aartsvijanden van de Kerk van Christus.
   Zodus, is er volgens mij, maar één oplossing. Bidden en offeren en al de hoop stellen op de overwinning van het Onbevlekt Hart van Maria. Zij met haar kinderen op aarde zullen de overwinning halen en al de vijanden beschamen.
   Europa is niet meer in staat op te staan uit het slijk. Slecht een klein groepje zal stand houden, dat genoeg is voor de overwinning, daar de Heer Zijn kracht zal tonen door deze kleintjes.
   De ware Kerk is nu zoals een veer. Hoe meer je die indrukt, hoe hoger ze zul springen.

    Benjamin Van Dyck

    (8 augustus 2017 - 20:55)

    Peter,

    Ik pleit zeker niet voor het oprichten van een politieke partij, gezien ook ik niets te maken wil hebben met de parlementaristische partijpolitiek. Waar ik echter wel aan denk is een volksbeweging, geleid door competente leidersfiguren die door hun rechtschapenheid en talent in aanmerking komen, om het Heilig Kruis te doen triomferen in de Staat. Het lezen van “Garcia Moreno”, door Pater Augustin Berthe, heeft mij doen inzien dat wij niet moedeloos moeten zitten wachten terwijl de grond van onder onze voeten weggesleurd wordt door de tirannen. Als wij naar Polen zien, kunnen wij vaststellen dat het ONR geen geringe invloed gehad heeft, in zijn manifestatie als volksbeweging van Katholieke patriotten, op de politieke koers van de natie, ofschoon zij niet regeren. Wij moeten steeds in gedachten houden dat de vrijmetselaars geen mythologische wezens zijn die een soort van onwrikbare onoverwinnelijkheid bezitten, maar dat het mensen zijn wiens invloed gebroken kan worden.

    Ik ben er van overtuigd dat de overwinning van de Katholieke Kerk op grotere schaal uiteindelijk behaald zal worden door een goddelijke interventie, maar dat wil niet zeggen dat wij in de tussentijd gedoemd zijn om niets te doen, en er is niets dat ons moet verplichten om een triomf op kleinere schaal voor onmogelijk te houden; bijvoorbeeld; het bereiken van een Katholieke Staat in België terwijl de omringende naties nog in de duisternis der goddeloosheid gehuld blijven. Om de woorden vol zalving van de Heilige Jehanne d’Arc toe te passen: “En Nom Dieu; les hommes d’armes batailleront, et Messire Dieu donnera la victoire!”

    Verder weerhoudt ons niets ervan om strategisch te werk te gaan… De huidige erfgename van de troon na Koning Filip, Elizabeth van België, is nog zeer jong en bevindt zich dus nog ten volle in het vormingsproces van haar geest. Indien een Katholieke volksbeweging haar aandacht zou kunnen trekken om van de wegen van haar vader te wijken, en haar hart zou kunnen winnen voor de zaak van Christus-Koning, dan zou zij de Infanta kunnen worden van onze reconquista. Voor zover ik kan zien lijkt zij een intelligent kind, en zij heeft het bloed van Charlemagne door haar aderen stromen. Laten wij, Katholieken, haar aanmoedigen om in de godsvrucht van haar middeleeuwse voorvaderen te wandelen en, wanneer zij oud genoeg zal zijn, de strijdbanier van geloof en recht te voeren tegen de ripouxblique. Ik kan het niet laten om op te merken hoe traditioneel Belgisch het zou zijn indien Katholieken zouden kunnen militeren onder het wapenschild van een Katholieke Hertogin van Brabant.

    Triomfeer, Maria!

  Imelda

  (8 augustus 2017 - 19:35)

  Zijn de Fransen Maria van Lourdes vergeten?

   Benjamin Van Dyck

   (8 augustus 2017 - 21:03)

   Helaas, velen zijn haar vergeten. Doch, er zijn er nog die haar vereren, maar die worden geminacht door het regime van usurpateurs dat de terroristische libertinage met zijn vol gewicht op het Royaume doen drukken, terwijl de rechtmatige Koning Louis XX verhinderd wordt over zijn volk te regeren.

  Jules van Rooyen

  (9 augustus 2017 - 11:59)

  Weliswaar is de na-ijlende revolutie van 1789, beste Peter, ons boven het hoofd gegroeid, na twee eeuwen heersende joods-maçonnieke macht in de staat, de demoncratie, die nu kerken sloopt en vervangt door moskeeën. Maar, Joseph de Maîstre heeft indertijd al voorspeld dat deze twee eeuwen zal duren? Hij krijgt gelijk, en we zien licht aan het eind van de tunnel !
  Het systeem staat op instorten, niet enkel in België of NL, maar vooral in de landen die er toe doen, de VS, Dld en FR. Vooral in de VS is dat al gebeurd en in het land van Jeanne d’Arc is de ommekeer zichtbaar geworden, met het totaal inzakken van een gehele politieke klasse. Weinigen doorgronden deze aardverschuiving, doordat de schijnwerpers op Macron gericht zijn, de nieuwe Napoleon III. Maar deze, als homosexueel te boek staande flapdrol, een joodse vrijmetselaar bankier, kan geen kant op door te gering draagvlak ! Hij is gekozen door slechts éénderde van de kiezers, en is nu geconfronteerd met een sterk afkalvend draagvlak. Hij weet dat de politieke strijd naar de straat verplaatst is, en dat hij die niet kan winnen, niet enkel op het economische vlak, maar ook op het immateriële. In Frankrijk zijn een tijd terug 4 miljoen katholieken de straat op gegaan uit protest tegen het homohuwelijk. Zij zijn er nog steeds en hebben nu een maatschappelijke, militante beweging geformeerd. Frankrijk is niet alleen altijd “de oudste dochter van de Kerk” (Paus Leo XIII), Paus Stéphane (Etienne) heeft in de naam van St. Petrus, met de doop van Clovis door bisschop St. Remi (496), gezegd, “ik maak onderscheid tussen het Franse volk, en alle andere naties”. St. Remi verklaarde zelf tijdens de doop, “God zei me, ik reserveer deze natie voor mijn Kerk : als ze schuldig is, zal ze gestraft worden, maar zij zal nooit vernietigd worden”. Deze bijzondere, bovennatuurlijke karakteristiek van het Franse volk, het uitverkoren volk van het eeuwige Rome, het nieuwe Jeruzalem, “de oudste dochter”, komt ook tot uiting in de kracht van de Traditie en in het behoud van het Heilig Misoffer van altijd.
  Het Franse episcopaat heeft erkend dat het Tridentijnse Misoffer niet meer weggedacht kan worden. Over enkele jaren zijn er meer traditionele Heilige Misoffers op zondag te tellen dan de V2 NOM tafeldiensten. Ook hebben de bisschoppen soms geen keus meer en zijn ze gedwongen om traditionele priesters te benoemen in V2 NOM parochies, door het gestage afstuderen van jonge priesters op traditionele seminaries, of afkomstig uit de talrijke traditionele kloosters. Afgezien van een enkel individueel protest, leidt dit niet tot verzet bij de betrokken gelovigen. Integendeel, de bisschoppen staan voor een wachtlijst met talloze aanvragen van parochies om “traditioneel” te gaan en om de terugkeer van het Tridentijnse Misoffer. Dus, beste Peter, wat er in Frankrijk gebeurt, is doorslaggevend, en Macron kan die strijd niet winnen. Zijn joodse peetvader Attali, heeft recent al voorspeld, zoals hij in 2014 Macron voorspelde als president, dat na hem, “zij” de verkiezingen zal winnen. En daarmee doelde hij op Le Pen, die het twee paspoorten systeem wil afschaffen, zoals Wilders en de AfD in Dld.
  De ommekeer, in Kerk en wereld, is een kwestie van tijd, waarbij moedertje Rusland ons is voorgegaan met het vallen van de Muur. Zij heeft zich bekeerd, zoals de Heilige Maagd gevraagd heeft in Fatima.
  In Dld is de situatie van de joodse kader-communist, vrijmetselaar en als lesbisch te boek staande Merkel, aan het wankelen. Ze staat voor oost-west keuzes op het economische vlak, die zij, hoe het ook uitpakt, binnenlands, altijd zal verliezen. Daar bovenop, zien noch Putin, noch Trump, haar staan. Zij is de outcast van Europa, door de desastreuze massa-immigratie van islamieten, waarvoor Merkel eerst verantwoordelijk is.
  Tenslotte, in onze Heilige Moederkerk van altijd, staat aan de top een figuur die ook alle goodwill verspeelt heeft. Lees, beste Peter, op Xandernieuws, het relaas van Putin over deze schertspaus die ons traditionele katholieken en de Traditie, hartgrondig haat. De afschuw bereikt vanzelf de clerus die er toe doet, en die als reactie, de terugkeer van een traditionele Paus zal bewerkstelligen. Het vier kardinalen ultimatum tegen de pauselijke aanval op huwelijk en gezin, zal de druppel in de emmer blijken te zijn.
  De extremiteit van de huidige situatie ligt in het gegeven, beste Peter, dat in Ierland, Engeland, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, en de EU Commissie, enkel kinderlozen de leiding in handen hebben. Op Juncker en May na, gaat het om homosexuelen. Dat is niet normaal als je weet dat zij hooguit 1% van de bevolking uitmaken. We moeten kennelijk eerst door het putje, met name het altijd doorslaggevende Franrijk, voordat de ommekeer doorzet. En dat gaat gebeuren, zoals dat geschied is in Rusland en in de VS. Het hartland van de wereld, het Christelijke Europa, zal echt niet achterblijven, ondanks de criminele sloop van kerken in Frankrijk door vrijmetselaar burgemeesters.

   Imelda

   (9 augustus 2017 - 22:14)

   Xandernieuws heb ik gezien met het bericht van wat Poetin over paus Franciscus heeft gezegd. Overigens is daar een apart geloofsforum te vinden. En daar reageert ook van alles, en er komen ook Jodenhaters bij en mensen die de R. K. Kerk haten. Over het algemeen genomen lijkt het meer op een wat radicale meer protestantse richting denkende website. Maar ik weet niet precies wie deze website van Xandernieuws beheert en of zij al dan niet een bepaald geloof hebben of een mix van alles. Je komt eigenlijk niet aan de weet wie precies die website beheert en waar ze zetelen, dat maakt die website niet bepaald transparant. Maar dat kan ook weer uit zelfbescherming of -behoud zijn. Of ik heb niet goed gekeken.

  Peter

  (9 augustus 2017 - 14:36)

  Beste Jules en Benjamin,
  Ik dank jullie van ganser harte voor jullie voorlichting. Echter is het zo dat ik voordien niets van de H. Kerk afwist en ook niet kende. Tot zo voor enkele decennia de Heer mij geroepen heeft (letterlijk). Ik ben opgegroeid in een familie waar socialisme en vrijmetselarij aanbeden werd. Ik huiverde gewoon van die afschuw en heb genoeg gezien. Ik heb mijn vader en mijn broers ervan willen afbrengen, maar kreeg dan een fiks pak rammel. Ik heb me dan ook lange tijd gedeisd gehouden, tot ik met hart en ziel de Heer heb toegezegd. Vanaf dat ogenblik kan en wil ik niets anders als voor Hem te ijveren en natuurlijk Onze Lieve Moeder Maria eveneens. Indien er nu mensen zijn die mij willen overtuigen van deze afschuw, dan kan ik hen een hartig woordje hierover zeggen, tot grote financiële schandalen toe, want ik ken al hun trukken en dat is niet van websites en/of uit boekjes, neen, in levende lijnen gezien. Hun afgunst tegen de H. Kerk deed mij walgen, al was ik maar een klein manneke. Ik haalde aan de de Priesters en Katholieken hen nooit iets hadden misdaan en vroeg waarom ze zo te keer gingen. Ja, dan maar vlug gaan lopen, want anders zwaaide er wat. Niemand van mijn familie wil ons zien of horen en willen zelfs onze namen niet meer kennen. Dat doet veel pijn, maar ik offer iedere dag voor hen en zovele anderen.
  Ik heb de H. Kerk van nul af moeten ontdekken van mijn Heer, en geloof mij, het was de ene verwondering na de andere die mij mijn hert deed scheuren. Ik heb die afschuw binnen de kloosters gezien, onvoorstelbaar. Binnen de bisdommen en zoveel meer. Ik heb gevraagd aan Jezus: “Heer ik begrijp het niet, maar waar waren Uw soldaten dan om Uw H. Kerk en de waarheid te verdedigen, waarvoor U zo zwaar hebt geleden?” Oh, hoe vele malen heb ik niet urenlang op de grond gelegen snikkend en wenend bij het zien van deze onvoorstelbare afschuw.
  Waar ik nu leef ben ik omgeven door moslims en lege zielen. Ik leef met mijn twee zoontjes en breng hen de liefde in hun hartjes om Jezus en Maria teder te leren beminnen, en geloof me, het zijn zo lieve mooie zieltjes. Wij leven dan ook afgezonderd en alleen. Ook na de H. Mis op zondag (tradi mis) zien we er zo velen daar die het allemaal maar oppervlakkig opnemen en dat doet mij treuren. Ik weet wel dat in feite wij niet alleen zijn en dat er nog velen zijn zoals wij, en ben blij om met jullie, beste Jules en Benjamin mij te kunnen verenigen in een diepe liefde voor de Heer.
  Ik weet ook dat de Heer ons zal samenbrengen op het ogenblik dat hij het wil, zoals Hij ook de Heilige Jeanne d’Arc haar het nodige leger heeft gegeven. Ik ben klaar voor alles wat de Heer mij vraagt en ben volledig toegewijd aan het onbevlekt H. Hart van onze Lieve Koningin Maria.
  Ik heb enkele fora bezocht die zich Katholiek noemden, maar waren modernistisch van aard, en mocht niet schrijven over de waarheden van de Kerk, noch over vrijmetselarij en joden, noch islam. Tot slot werd ik overal buiten gesmeten.
  Ik ken wel de site Xandernieuws, echter mag je daar niet over de joden schrijven of t’is gedaan. Eigenaardig.
  Jullie hebben vele goede kennis, beste Jules en Benjamin, en ben heel blij ermee. Maar ik stel me de vraag waarom jullie niet voorstellen om artikels te kunnen publiceren op dit forum?
  Wat jullie schrijven is met veel plezier gelezen en dank jullie ervoor.
  Ave Maria. Geloofd zij Christus.

   Benjamin Van Dyck

   (9 augustus 2017 - 21:18)

   Peter,

   De Kerk doorstaat heden een soort van mystieke Goede Vrijdag. Franciscus is nog steeds de Paus, en de bisschoppen zijn nog steeds bisschoppen, maar onze Heilige Moeder, de Kerk, wordt op wreedaardige wijze gegeseld door hen, haar eigen zonen. De Hogepriester van Jerusalem in de dagen van het zichtbaar optreden op aarde van Zijne Goddelijke Majesteit, Onze Heer Jezus Christus, had de gave van pontificale onfeilbaarheid, die zich toen manifesteerde in profetische orakelen wanneer hij verenigd was met zijn priesters in Concilie (zo was de Kerk toen ingericht door God). Het laatste onfeilbaar orakel dat de Levitische Hogepriester uitsprak (zie het Johannesevangelie) voorzegde de Kruisdood van Jezus Christus voor de verlossing van de mensheid. Het is diezelfde Hogepriester die Hem uit duivelse haat aan de Romeinen overgeleverd heeft opdat het Bloed van de Rechtvaardige vergoten zou worden, en zo hebben de Opperpriester en het volk van Juda zich beladen met de zware schuld van Godsmoord. De gave van pontificale onfeilbaarheid die de Jerusalemitische Hogepriesters toen nog hadden is dus samengegaan met de meest ultieme boosheid, boosheid die hem er toe gedreven heeft om zich schuldig te maken aan het Bloed van God. Heden heeft de Paus van Rome de gave van pontificale onfeilbaarheid, en deze manifesteert zich niet in profetische orakelen, maar in het vrijwaren van zijn kathedrale uitspraken (ex cathedra) van alle dwalingen in zake van geloof en moraal. Er zijn ook nog andere strikt afgebakende omstandigheden waar die onfeilbaarheid zich manifesteert. In de persoon van Paus Franciscus gaat de gave van pontificale onfeilbaarheid ook samen met een zeer destructieve boosheid van hart, en hij manoeuvreert zodanig dat hij de omstandigheden juist ontwijkt waar hij onfeilbaar is in zijn spreken, om zijn dwalingen te kunnen verspreiden doorheen het organisme van de Kerk. Daarom ook zien wij hem niet, bijvoorbeeld, een kathedrale uitspraak maken waar hij de gepretendeerde rechtmatigheid van het Protestantisme als dogma definieert, omdat de Heilige Geest hem vrijwaart van zulke daad omwille van de glorie van Zijn Naam en het welzijn en overleven van Zijn Heilige Kerk. Hij zal nooit, zolang hij Paus van Rome is, dergelijk ‘dogma’ kunnen afroepen. God laat het niet toe.

   Zoals eertijds is er nog een klein aantal personen dat Christus tot aan de voet van het kruis volgt, en Hem niet alleen laat.

   Het is uitermate spijtig dat uw familie zich in de klauwen van de moderne tijdsgeest bevindt. Veel bidden voor hen tot de Heilige Maagd en Sint Maximiliaan Kolbe (stichter van de Militia Immaculatae – Militie van de Onbevlekte – voor de bekering van de vrijmetselaars).

   Betreffende artikels publiceren; ik wil mij beperken tot het commentariëren, hier in de commentaar-sectie. Zoals u aangeeft is het zeldzaam dat kritiek tegen de Hebreeërs, de Islam en de geheime sekten getolereerd wordt, gezien zelfs websites die zich als Katholiek profileren dikwijls sterk overeenkomen met de vrijzinnige censuur van Mark Suikerberg op zijn Smoelenboek (Facebook). Grote Opperjood houdt er niet van wanneer kleine goy zijn plannen dwarsboomt.

   Om even terug te komen op politiek engagement: Het pedosatanisme is de achilleshiel van het internationaal terreur-regime. Indien de bevolking op de hoogte gebracht wordt van de gruwelen die politieke figuren in de schaduwen praktiseren, en er wordt grootschalig volksverzet gecoördineerd tegen staats-beschermd satanisch-ritueel kindermisbruik en satanisch-rituele kindermoord, dan kan dat pervers geopolitiek systeem niet langer staande blijven. De bevolking heeft echter leidersfiguren nodig die dergelijk volksverzet in goede banen leiden. Ik hoop dat dergelijke leiders spoedig gevonden mogen worden. Internetse burgerjournalistiek heeft de laatste tijd meer en meer slagen toegebracht aan het internationaal pedocrimineel systeem. Kome weldra de dag waarop Katholieken de onreine altaren van de maçonnieke afgodsbeelden verbrijzelen, waarop de Bohemian Grove platgebrand wordt met de minerva-uil die er aanbeden wordt, en waarop het Christendom zal triomferen op de ruïnen van het paganisme.

   Velen denken dat diegenen die de touwen in handen hebben in de hedendaagse maatschappij atheïsten zijn, in de strikte zin des woords, maar dat is niet waar. De machtigste figuren in het Westen aanbidden duivelstandbeelden en brengen er offers aan. Getuigenissen zoals dat van Regina Louf en Paul Bonacci zijn huiveringwekkend.

   Jules van Rooyen

   (10 augustus 2017 - 10:29)

   Beste Peter, ik sluit me geheel aan bij het doorwrochte antwoord van Benjamin. Met de redactie is overleg geweest, hoe en wat te doen. Daarop heeft als vanzelf de huidige formule vorm gekregen. Voor mezelf telt vooral, dat ik de redactie niet belast met het nieuwe realisme van doorbroken taboes op vele terreinen. Voorts, is mijn inzet nu veel productiever. De redactie komt met een keuze veelheid van topics, waarop bijna dagelijks een uitgebreide reactie kan volgen. Dat lukt niet met het zelf schrijven van artikelen, tenzij ik stukken van hoofdstukken uit mijn boeken over de judeo- vrijmetselarij (“Sluiproutes van de macht”, FR vertaling, “Les traverses du pouvoir”, blz. 637, [incl. hfdst.10 over de Kerk] Ed. St. Remi/Chiré-DPF) overneem.
   Begrijp zeer goed je sores in de naaste familie, verschrikkelijk. Jij hebt de genade gekregen om aan die hel op aarde te ontsnappen. Heb iets dergelijks meegemaakt, enkel gebed kan helpen tegen een vorm van demonisme in de personen die je aan het hart gaan. Ja, zo dicht bij kan dat komen, ik heb het ook gezien. Op die momenten zijn ze zichzelf niet meester, alle nuchtere redelijkheid verdwijnt. Een dertig dagen noveen tot de Heilige Joseph kan helpen. De duivel uitdrijver van de bisschop van Toulon (een traditionele priester), heeft ons eea. persoonlijk duidelijk gemaakt. Hij heeft het jaar door, gemiddeld 2 gevallen per dag, in allerlei vormen. Dus veel meer dan wij vermoeden, en op plekken waar je dat absoluut niet verwacht. Ook zei hij dat het vooral onkerkelijken, agnosten en atheïsten betreft, niet de brave, praktiserende katholieken. Zij worden beschermd door wel 6 engelbewaarders, tegen geestelijk en fysiek onheil. Ja, ook op de weg ! Mensen kunnen helemaal alleen komen te staan in een boze, gevaarlijke wereld, en de gevangene worden van misstappen of een verkeerde levenswijze. En in plaats van zich te bevrijden door bekering, creëren ze zich een nieuwe realiteit waarin de Kerk, de Openbaring en de notie van goed en kwaad, compleet worden omgedraaid. Praten om te overtuigen, heeft dan geen zin meer. Enkel bidden, en dan vooral het super kanon van St. Joseph ; hij laat je niet in de steek. Maar het blijft altijd een kwestie van hemelse genade, en die hebben we niet in de hand.

  Peter

  (10 augustus 2017 - 14:33)

  Beste Jules en Benjamin,
  Mijn allergrootste dank voor jullie steun en uitleg.
  Voor wat betreft de hulp die God ons door middel van onze H. Engelbewaarder(s) zend ken ik en kan daarvan mooie getuigenissen van geven, zowel geestelijk als materieel, onderweg eveneens in benarde toestanden. Dikwijls help deze mooie H. Engel ons dat we het niet beseffen. Een goede relatie opbouwen met hem en samen tot de H. Koningin van de H. Engelen, die zij dienen, bidden is zeer mooi. Pater Pio had een hele nauwe band met zijn H. Engelbewaarder, en die beschreven is in boekvorm.
  Benjamin, i.v.m. de Paus Fransiscus zijn er velen die schrijven dat hij onwettig verkozen is, wat kun jij hierover zeggen? Je hebt mij een goede uitleg verschaft over de gave van onfeilbaarheid van het hoofd van de Kerk, met name de Paus. Hoe zit het dan met de leer van de Kerk dat een ketter zich automatisch buiten de Kerk stelt. Een hele complexe zaak, niet?
  Ten tijde van Jezus op aarde, was de Hogepriester en het sanhidrin ook ketters, daar ze zich schuldig maakten aan de voorzegde komt van de Verlosser niet te geloven dat uitliep op de Godsmoord. Echter Kaïfas die dat jaar hogepriester was, had de raad gegeven, ‘Het is goed dat één mens sterft voor het volk.’ Zodus sprak hij niet uit zichzelf.
  Bedankt voor jullie toelichting.
  Ave Maria.

   Benjamin Van Dyck

   (10 augustus 2017 - 20:55)

   Over de onderwerpen van heresie en lidmaatschap in de Kerk hebben theologen uitvoerig geschreven. Voor leken is het uiteraard niet noodzakelijk om dat allemaal tot in de details te kennen, maar het is zo dat een formeel ketter buiten de Kerk staat. Men moet echter wel een correct besef hebben van de term “formeel ketter”. Men is dat pas wanneer men als hereticus gedeclareerd geworden is door het competent kerkelijk gezag. Iemand die hardnekkig heterodoxe leringen verkondigt, maar die nog niet gedeclareerd is, is een materieel of potentieel ketter, en is op dat moment nog steeds een formeel lid van de Kerk, en dus Katholiek. Dit is nodig omdat de Kerk een zichtbare maatschappij is, om ongebreidelde chaos te voorkomen in verband met de kwestie van wie lid is en wie niet. Daar moet ik wel bij toevoegen dat de huidige ambtsdragers in de Kerk terug veel diligenter moeten worden in zake van ketterij te declareren waar nodig, want door het gebrek daaraan zijn de dwaalgeesten veel te machtig geworden binnen het bestuur van de Kerk.

   De Paus van Rome kan door ketterij zijn ambt verliezen, maar ook in zijn geval is er een declaratie als formeel hereticus door de Kerk vereist. Volgens Sint Robertus Bellarminus verliest de papa haereticus zijn ambt van Godswege, zonder verdere procedure, van zodra hij op een geldige wijze tot formeel ketter verklaard is. Vooraleer hij gedeclareerd kan worden moet hij eerst vermaningen vanwege de Kerk afgewezen of genegeerd hebben. De Paus ontvangt zijn rechtsmacht rechtstreeks van God en staat van ambtswege boven de andere bisschoppen en boven het concilie, en de declaratie van ketterij betekent dan ook niet dat de Kerk rechtsmacht pretendeert te bezitten over de persoon van de Paus, maar het is God Zelf die de papa-haereticus zijn ambt doet verliezen, terwijl de Kerk daar slechts een bedienende rol in vervult.

   In verband met de wettigheid van pauskeuzes: Alle discussie rondom de geldigheid van een pontificaat moet ophouden van zodra een paus zichtbaar door het geheel Episcopaat erkend wordt. Dergelijk universeel getuigenis van de Kerk omtrent de identiteit van haar zichtbaar hoofd is onfeilbaar. Dat is noodzakelijk, want als wij gebonden zijn om de dogmatieke uitspraken van de Apostolische Stoel met de meest absolute zekerheid te belijden, dan volgt daaruit dat er een soort van criterium in de Kerk moet bestaan waardoor, bij vervulling van dat criterium, de identiteit van diegene die de dogmatieke uitspraken kan maken met onwrikbare zekerheid onbetwistbaar wordt. Anders zou men willekeurig de geldigheid van pausen van eeuwen terug in twijfel kunnen gaan trekken, want; wat als er toen dat of dat gebeurt is tijdens het conclaaf etc. De persoonlijke onfeilbaarheid van de paus, zoals gedefinieerd door Vaticanum I, zou totaal nutteloos worden indien men bij elke paus rechtmatig kon twijfelen of hij wel geldig paus geweest is.

   Het komt door het bovenstaand principe dat het nooit mogelijk geweest is doorheen de Kerkgeschiedenis om een paus voor tegenpaus te houden die van alle bisschoppen obéissance kreeg. Een tegenpaus kan een deel van de wettige bisschoppen naar zijn obediëntie toetrekken, maar nooit allemaal zodat het hoofd van het lichaam van de Kerk gescheiden zou zijn.

   Louis Billot is in zijn De Ecclesia zeer precies over het principe van de geldigheid van een pontificaat, erkend door de universele Kerk, als dogmatiek feit. Hij zegt ook dat die universaliteit alle mogelijke irregulariteiten, verborgen of bekend, in een pauskeuze, overschrijdt; dat het een door irregulariteiten ongeldige keuze radicitus sanat – in de wortel geneest. Het toont ook op onfeilbare wijze dat alle voor geldigheid essentiële voorwaarden aanwezig zijn, bijvoorbeeld dat de gekozen persoon geen formeel ketter is. De gehele Kerk kan niet een daad van schisma stellen door een valse paus (een valse regel des geloofs) aan te hangen.

   Paus Franciscus is dus op dit moment de wettige Paus van Rome.

  Imelda

  (11 augustus 2017 - 03:12)

  Stel de paus is een echte ketter en wordt tot ketter verklaard. Dan moet er wel een meerderheid zijn binnen het college van Kardinalen dat ie tot ketter verklaard wordt. Anders blijft de paus toch alsnog zitten? En de ‘Kerk van Altijd’ zoals ik iemand vaak naar voren hoorde brengen op RK Netnieuws forum, staat die nu nog altijd binnen of buiten de ‘officiële’ katholieke kerk? Is dat de SSPX of Sint Petrusbroederschap? Er is immers zeker nog een keer een tijd geweest met twee of zelfs drie pausen.

   Benjamin Van Dyck

   (11 augustus 2017 - 11:37)

   Er is geen meerderheid van de clerus nodig voor een declaratie van ketterij. Wanneer de casus om zich te bewegen richting een declaratie bestaat, en de procedure zoals bepaald door de Heilige Apostel Paulus wordt gerespecteerd (vermaningen moeten tot de paus gericht worden), dan kan de declaratie door de Kerk gemaakt worden. Voor zover ik weet is er nog geen consensus in de theologie betreffende de kwestie of leden van de Romeinse Clerus de declaratie moeten maken of een “onvolkomen concilie” van bisschoppen (dat is een concilie dat niet samengeroepen is door de paus, en waar hij niet aanwezig is – alleen in bepaalde zware noodtoestanden valt zo een vergadering vanuit het goddelijk recht te rechtvaardigen, om de toestand te remediëren). Er kunnen echter leden van de Romeinse Clerus zich bij zo een onvolkomen concilie van bisschoppen voegen, opdat er geen twijfel kan bestaan rondom de juridische geldigheid. Een meerderheid van de bisschoppen in de wereld of van de Romeinse Clerus is echter niet nodig. Een minderheid kan natuurlijk vervolgd worden door een voormalig paus die geen afstand wil doen van het ambt dat hij juridisch verloren heeft, maar het geloof en de geschiedenis leren ons dat God er altijd voor zorgt dat de Kerk terug een geldige paus krijgt. Toen Pius VI overleden was als gevangene in zijn ballingschap, snoefden de sansculotten dat er geen andere meer zou komen. Onze Lieve Heer had echter andere plannen, en heeft toen twee schismatieke landen, Rusland en Engeland, er toe aangezet om de weg te banen voor de Kardinalen van de Heilige Romeinse Kerk voor de keuze van een nieuwe paus. Kardinaal Chiaramonti werd dan gekozen in het Benedictijns Klooster van San Giorgio in Venetië, die de naam “Pius VII” nam. Gezien de benauwde omstandigheden van die dagen kan zijn pauskeuze best miraculeus genoemd worden.

   Polen is heden misschien een ideaal land waarnaar de clerus zou kunnen vluchten indien nodig, nu dat Jarosław Kaczyński daar het bewind voert.

   Betreffende uw vraag omtrent de Kerk van Altijd: De Kerk is waar zij altijd geweest is, en is eenvoudigweg nog steeds de Kerk. De traditionele Liturgie is ontologisch nog steeds de enige en juridische Romeinse Ritus, terwijl de Novus Ordo Ritus geen enkel bestaansrecht heeft binnen de Kerk. Ook de traditionele kerkelijke leer is nog steeds geldig, en kan nooit opgeheven worden ten gunste van het boosaardig liberaalkatholicisme (de dwalingen in de Vaticanum II documenten, “Amoris Laetitia” etc. binden ons dus niet). De paus is geen god, en kan niet zomaar alles doen wat hij wil. Als Vicarius Christi moet hij het voorbeeld geven van gehoorzaamheid aan God, en niet de narcissistische, navelstarende clown uithangen.

   Ik wil geen sacramenten ontvangen van de SSPX clerus zolang zij niet canoniek bestaan als clerus in de Kerk. Van de Petrusbroeders wil ik de sacramenten dus wel ontvangen.

   Tijdens het Groot Westers Schisma waren er inderdaad drie pausen, maar slechts één van hen was de geldige Romeinse Opperpriester, en die rechtmatige pauselijke lijn heeft altijd zichtbare bisschoppelijke aanhang behouden, zodat de goddelijke inrichting van de Kerk intact gepreserveerd bleef. Een valse paus kan nooit alle wettige bisschoppen in de wereld achter zich scharen, en daarom kan Franciscus dus geen valse paus zijn, ofschoon hij wel een uitzonderlijk slechte en boosaardige is.

    Peter

    (11 augustus 2017 - 15:04)

    Beste Benjamin,
    Ik dank u voor uw uitleg, die in overeenstemming is met de kerkelijke wetten. Uw conclusies zijn juist. In sedevacantistische kringen wordt al eens gewezen naar de Bulle van Paus Paulus IV – Cum ex Apostolatus Officio, en andere, die je beslist wel zult kennen. Maar volgens mij, is dit een terechte besluittrekking voor een formele ketter naar Goddelijk Recht. De kerk heeft in haar kerkelijke wetten deze besluiten opgenomen in de Codex Iuris Senior (1917). Ook volgens dit kerkrecht kan men niet zomaar een Paus aan de kant schuiven, zoals u ook heb uitgelegd.
    Na veel bestuderen van deze wetten is mijn besluit, we hebben iemand die op de stoel van Petrus zit, maar die de werken van Petrus niet ter harte neemt met alle desastreuse gevolgen vandien. Men moet de Paus erkennen als het hoofd van de zichtbare Kerk of anders staat men buiten de Kerk. Er zijn dan ook discuties of ja dan niet de clerus, waaruit de Paus is verkozen evenals de Bisschoppen en Kardinalen, geldig gewijd zijn en aldus niet in aanmerking kunnen komen voor een ambt in de Kerk.
    Voor wat betreft de SSPX en de SSPP, waren beiden opgericht door Mgr. Lefebvre. Het is juist dat beiden op dat ogenblik geen wettelijk statuut hadden in Rome. Een priesterbroederschap is dan niet meer als één of andere bepaalde gebedsvereniging zonder jurisdictie (comme
    une société de vie commune – volgens de verwoording van Mgr. Lefebvre – prot. d’accord de 05 mai 1988). T.t.z. een vereniging van Priesters in het geval van de SSPX en SSPP. Nu, de SSPP heeft kort na haar oprichting in Rome verzocht om een statuut binnen de jurisdictie van Rome, wat aanvaard is geworden. Mgr. Lefebvre heeft dan de SSPP verworpen op basis van dat deze laatste de NOM Mis aanvaard en doet, en volgens hun modernisten zijn. Echter, in deze protocolaire overeenkomst, die door Mgr. Lefebvre ondertekend heeft en nooit heeft teruggetrokken (ook niet in de brief van 06 mei 1988) en dus nog steeds geldig is, staat:
    1. Nous promettons d’être toujours fidèles à l’Église Catholique et au Pontife Romain, son Pasteur Suprême, Vicaire du Christ, Successeur du Bienheureux Pierre dans sa primauté et Chef du Corps des Évêques.
    2. Nous déclarons accepter la doctrine contenue dans le numéro 25 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II sur le Magistère ecclésiastique et l’adhésion qui lui est due. (dit is de erkenning van alle Bisschoppen en hun leerambt in de Kerk – dus inclusief de NOM(?) want in punt 4 erkent hij:
    4. Nous déclarons en outre reconnaître la validité du Sacrifice de la Messe et des Sacrements
    célébrés avec l’intention de faire ce que fait l’Église et selon les rites indiqués dans les éditions
    typiques du Missel et des Rituels des Sacrements promulgués par les Papes Paul VI et Jean-Paul II.
    De nietigverklaringen van huwelijken door de Rome instanties en rechtbanken van de Bisdommen worden door SSPX niet erkend. Maar buiten die rechtbanken is er niemand die het juridisch recht heeft om hierover te beslissen. en/of deze te verwerpen.
    Ik heb vastgesteld dat er bij de SSPX een groot probleem is. Soms zegt men zo en ‘s anderendaags iets anders. Echt verwarrend. De “onderhandelingen” van de SSPX zijn nog altijd aan de gang. Zodus een gedetailleerde studie van de Bisschoppenkwestie in 1988 van de SSPX is wel degelijk interessant om tot deze conclusie te komen.
    Met dank en Ave Maria.

     Benjamin Van Dyck

     (12 augustus 2017 - 01:18)

     Beste Peter,

     Het verheugt mij dat u de huidige Paus als Paus erkent, hetgeen een absolute voorwaarde is voor authentiek verzet tegen de hedendaagse kerkelijke revolutie. Ik ken het “Cum ex apostolatus officio”, een document dat dikwijls geciteerd wordt in de kleine wereld van het Sedevacantisme. Het is echter belangrijk om in te zien dat de woorden in zo een juridische tekst zeer technische betekenissen hebben. Het woord “ketter” valt daar zeker onder. Daar komt bij dat men gemakkelijk ernstige vertalingsfouten begaat wanneer men het uit het Latijn tot de volkstaal omzet, waardoor de betekenis verdraaid wordt.

     De denkwijzen onder Sedevacantisten bevatten een reductio ad nihilum in zich waardoor men altijd maar verder gaat in de negatie van het zichtbaar kerkelijk gezag, tot men bij de pretentie komt dat er gewoon geen levend kerkelijk gezag meer is op aarde; een stelling die dwars tegen de goddelijke beloften der Kerk ingaat. Er is bijvoorbeeld nog één bisschop die een diocees ontvangen had in de tijd van Pius XII, en die mens is bijna honderd jaar. Is hij het dan die zogezegd de ‘paus’ van de Sedevacantisten moet gaan kiezen? En dan zijn er ook nog zo van die bizarre post-sedevacantistische gevallen zoals David Bawden. Het Sedevacantisme (Europese Sedevacantisten zijn veelal afhankelijk van Amerikaans-originerende bisschopslijnen voor het ontvangen van Sacramenten) heeft vooral vormgekregen bij de Amerikanen, die vanwege hun Protestantse geschiedenis zeer individualistisch ingesteld zijn, en de neiging hebben om publiekelijk gezag te vervangen met hun eigen vermeend privaat gezag.

     De FSSPX heeft geen rechtsmacht. Haar priesters zijn niet geïncardineerd in een diocees, hetgeen per definitie een essentieel component is van de clerus. Wanneer in hun seminaries het tonsuur ontvangen wordt, is dat een regelrechte leugen, want dat tonsuur beeldt de incardinatie uit en de clericale dienst aan een bisdom waartoe een clericus zich verbindt. Het is dus een lege daad. Hun bisschoppen hebben geen bisschopszetels, noch zijn zij titularis-bisschoppen die in één of ander diocees als lagere clerici geïncardineerd zijn. Vagus-bisschoppen dus, die pontificalia dragen ofschoon zij niet bezitten wat die pontificalia symboliseren. Een episcopale ring, bijvoorbeeld, beeldt de eenheid uit tussen de bisschop en zijn diocees. Waarom dragen de FSSPX-bisschoppen dat, gezien zij geen diocesen bezitten? Het is een buitengewoon voorrecht wanneer de Apostolische Stoel het recht toekent aan een abt om de mijter te dragen in liturgische functies. De FSSPX-bisschoppen, echter, eigenen zich dat recht toe, gebaseerd op een presumptie van een denkbeeldige rechtsmacht die zij in werkelijkheid niet hebben. Bernard Fellay heeft daden gesteld waarmee hij zichzelf eigenlijk op onwettige wijze tot een soort van ordinarius verheft; bijvoorbeeld toen hij canons citeerde bij de uitsluiting van Richard Williamson alsof hij de overste was van één of andere religieuze orde.

     Wanneer heeft Petrus hem gezonden? Waar haalt hij zijn vermeend gezag vandaan?

     Zij hebben een Gallicaansachtige parallelkerk opgebouwd, en dat valt nooit ofte nimmer te rechtvaardigen. Een ‘Helvetisch Katholieke Kerk’ met Fellay als hoogste ‘gezag’.

     Ave Maria!

      Peter

      (12 augustus 2017 - 17:24)

      Beste Benjamin,
      Qua Paus of geen Paus, stel ik het zo.
      Neem b.v. dat een atheïstisch koppel zich verenigt en één worden in vlees. Volgens de leer van de H. Kerk is dit hoererij. Juist? Wel, toch wordt er door God een schepsel geschapen. Waarom schept God desondanks? Wel, volgens mij is de daad die zij hebben bedreven buiten het huwelijk ongeoorloofd en is dus een doodzonde. Maar de zij hebben desondanks gedaan wat God verordent aan de mens: “Gaat en bevolk de aarde, … en zij zullen één in vlees worden.” En dan, menselijk gesproken, wordt God verplicht om te scheppen daar Hij niet tegen zijn eigen bevelen kan inkomen.
      Dus ongeoorloofd maar geldig. Het kind dat verwekt is moet worden erkend als een schepsel van God.
      Zo stel ik het ook voor met een pauskeuze. Indien het conclaaf een Paus kiest en deze het ambt aanvaardt is hij Paus, ook al is het door middel van ongeoorloofde praktijken gebeurd.
      Indien die Paus verkozen is door middel van ongeoorloofde praktijken, is de keuze toch geldig daar de voorschriften v.d. procedure gevolg zijn volgens de wetten van de Kerk.
      In de kerkwet wordt ook verwezen dat een formele ketter geen ambt in de Kerk mag bekleden. Echter is het zo dat het eerst moet bewezen en uitgesproken worden. Daarvoor is er de kerkwet en zijn bevoegde instanties. Indien de eventuele beschuldigingen niet onderzocht, bewezen en openbaar gemaakt zijn door een bevoegde kerkelijke rechtbank, moet men aannemen dat er niet verder op gebouwd mag worden en dat zijn ambt in de Kerk als geldig moet aanvaard worden.
      De zaken zijn nu dat wij zien dat de Paus zijn werk als Vicaris van Christus niet naar behoren doet, maar daar kan geen onbevoegde over oordelen, wel misschien vaststellen, maar alleen Christus oordeelt hierover.
      In de kwestie bipsschoppenwijdingen van 1988 door de FSSPX kan ik vaststellen dat Mgr L. niet kon wachten totdat Paus JPII een oplossing had uitgewerkt waarmee de FSSPX als een orgaan van de Roomse Kerk zou kunnen functioneren. De Paus heeft nooit geweigerd om een bisschop te wijden binnen de FSSPX (zie brief van 06 mei 1988 van Mgr. L. aan Kardinaal Ratsinger). Mgr. L. had reeds meerdere malen een datum voor de wijdingen vastgelegd, maar dan stel ik mij de vraag, waarom een datum vaststellen zonder een toestemming en/of een akkoord? Wat heeft het belang enkele maanden meer te moeten wachten tot dat alles in orde zou zijn en dan een datum voor de wijdingen vastleggen.
      Op twee stoelen gelijkertijd willen zitten brengt uiteraard veel moeilijkheden mee.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *