Pater Daniel Maes: “Syrië is nu voor de CIA wellicht de grootste nederlaag uit zijn geschiedenis.”

Cartoon: latuffcartoons.wordpress.com

Goede Vrienden,
Voor het Syrische volk is de ellende nog lang niet voorbij en het zal nooit meer worden zoals voorheen. Er zijn te veel doden en er is teveel verwoest. Toch kan deze oorlog ook een soort heilzame uitzuivering betekenen. In het begin zijn sommige hooggeplaatsten meteen overgelopen “om aan de goede kant te staan” als Syrië eenmaal ontwricht zou zijn. Anderen waren echter nog meer gemotiveerd om land en volk te verdedigen.
Nu mogen we al zeggen dat het kleine en bijna weerloze Syrië de overwinnaar is dank zij zijn eenheid, de heldenmoed van zijn soldaten en de hulp van zijn trouwe bondgenoten. Syrië toont zich nu de absolute leider in de bestrijding van het terrorisme. Dit betekent dat de oppermachtige “internationale coalitie” de schandelijke verliezer is.
Onder het voorwendsel van de strijd tegen het terrorisme hebben ze het land en het volk verwoest en uitgemoord, de islamitische staat geholpen, de terroristen getraind, betaald en bewapend. Allemaal om hier baas te kunnen zijn, om beslag te leggen op de olie en gas, om Rusland en Iran buiten spel te zetten en de absolute wereldheerser te spelen.
Syrië is nu voor de CIA wellicht de grootste nederlaag uit zijn geschiedenis (Maxime Chaix: http://www.mondialisation.ca/la-syrie-le-plus-grand-fiasco-de-la-cia/5602362). Miljarden verspild voor niets. En dit is niet zonder nieuwe gevaren. Wie een overmacht aan vernietigingswapens bezit en toch verslagen wordt is tot alles in staat en wordt gemakkelijk verleid om een totale oorlog te beginnen… en deze keer met atoomwapens.
Laten we bidden en ijveren opdat het niet zou gebeuren want we staan er wel dicht bij. Deze keer geven we wat meer nieuws uit eigen gemeenschap en een overweging over een mogelijke nieuwe fase van de Apocalyps. Over de toestand in Syrië en de geopolitiek ontving ik weer van lezers een overvloed aan degelijke informatie en beeldmateriaal, die ik graag en dankbaar doorgeef.
Van harte,
P. Daniel

XII.31

Vrijdag 4 augustus 2017

Bezoek aan Mar Moussa

Zaterdagnamiddag hebben we met de groep van broeders een zeer gewaardeerd bezoek gebracht aan het eveneens 6e -eeuwse klooster Mar Moussa in Nebek, ‘n 30 km van hier (in vogelvlucht eigenlijk vlak bij, wat we voor de oorlog te voet deden over de bergen). Mar Moussa is de heilige Mozes, een Ethiopiër, die oorspronkelijk uit ons klooster van Mar Yakub afkomstig is en hier hoog in de rotsen een klooster bouwde, vertrekkend van de Romeinse toren die er stond en er als kluizenaar leefde. Vanaf 1984 werd dit klooster uitgebouwd door de energieke Italiaanse jezuïet, padre Paolo da l’Oglio met een kleine kosmopolitische, oecumenische gemeenschap van zusters en broeders. Je kunt er alleen te voet komen langs een steile, kronkelende weg en ‘n 400 treden. De “ingangspoort” is een heel kleine opening in de rotsen. We troffen er een drietal broeders aan, waarvan er eentje zei dat hij leek was maar al 11 jaar hier woonde. Verder waren er twee zusters en een priester van de Syriac ritus. Het onthaal was bijzonder hartelijk. De overvloedige mozaïeken en fresco’s in het 11e -eeuwse kerkje zijn bijzonder merkwaardig en verdienen in feite een afzonderlijke commentaar. Dat er in de kerk een koranvers is aangebracht voor de moslims kunnen wij minder waarderen. Het zusterklooster hoger op kan je bereiken langs een loopbrug over een diepe ravijn maar dat was voorlopig gesloten. De communauteit wil dat we terugkomen, samen de eucharistie vieren en blijven overnachten. Over padre Paolo vernamen we dat niemand weet waar hij is en of hij nog leeft. In het begin van de oorlog heeft hij zich om onbegrijpelijke redenen aan de kant van de rebellen geschaard, waardoor hij door het westen als held werd vereerd. Voor de christenen en de meeste Syriërs was dit onaanvaardbaar en hij werd door zijn bisschop (niet door de regering!) het land uitgezet. Van regeringszijde werd hem wel gezegd dat, indien hij het land verliet, er niet meer mocht terugkeren. Toen hij illegaal terug in het land kwam, werd hij gekidnapt.

Handwerk: 40.000 plakkertjes aanbrengen!

De laatste container met hulpgoederen bevatte o.m. 2000 dozen chocolade met in elke doos 20 pakken. Hartelijk dank. Helaas staat er ook een Hebreeuwse tekst op die duidelijk maakt dat deze chocolade “kosjer” is. Syrië en Israël zijn in oorlog wegens de illegale bezetting en gedeeltelijke annexatie van de Golan hoogte door het zionistisch regime. Wie een stempel van Syrië in zijn paspoort heeft mag Israël niet binnen en omgekeerd. In Syrië is een Hebreeuwse tekst niet toegelaten. En deze chocolade uit Zwitserland is wel degelijk bedoeld voor de Syrische bevolking. Om alle moeilijkheden te vermijden moest die Hebreeuwse tekst dus met een sticker overplakt worden. Daar hebben we verschillende namiddagen met zijn allen aan gewerkt en het was een bijzonder gezellige bedoening. Er is een filmpje van gemaakt dat hopelijk eens op onze website komt. Ook alle kinderen konden meedoen door dozen aan te sleuren of de voorraad plakkertjes aan te vullen. Ieder zorgde op zijn/haar manier voor afwisseling: zingen, dansen, bidden of stil werken. Allen samenwerken in éénzelfde ruimte, elk op eigen manier, heeft een bijzondere sfeer.

Bij de Indische ambassadeur op bezoek

Van september 2016 tot maart 2017 hebben we drie vrouwen uit Qâra naar Indië kunnen laten gaan om er de “Blote voeten school” te volgen en zonnepanelen te leren maken. Eigenlijk is het een school voor heel eenvoudige, ja analfabete vrouwen terwijl onze vrouwen uit het dorp een gewone ontwikkeling hebben. Nu wilde de Indische ambassadeur Shri Manmohan Bhanot hen ontmoeten en aanmoedigen. India wil dit in Syrië promoten. En zo trokken deze vrouwen met twee van ons naar Damascus op de snikhete donderdag. Het verkeer verloopt al wat vlotter en met minder controleposten. We arriveerden op de middag, juist op de tijd van het afgesproken uur. De drie vrouwen kregen een pakket met het voorziene materiaal en moesten een demonstratie geven hoe ze daarmee licht van zonnepanelen konden geven. Terwijl zij zich ijverig daarmee bezig hielden wilde de ambassadeur aan ons wat vragen over het verschil tussen de orthodoxen en de katholieken en vooral over de heilige Drie-eenheid, terwijl hij zelf tussendoor vertelde over het hindoeïsme als levensstijl. Ondertussen waren de vrouwen klaar en had de ambassadeur tevens een delegatie (2 heren en een dame) van de UNO (UNHCR) uit Damascus laten komen. En de vrouwen toonden hoe ze met dit materiaal verschillende lampen konden doen branden. De UNO-afgevaardigde richtte zich tot ons en vroeg dit en enkele andere initiatieven als project in te dienen met de nodige details zodat zij kunnen beslissen wat zij zullen steunen. Het gaat vooral om de mogelijkheden die eenvoudige vrouwen gegeven kunnen worden om nuttige/noodzakelijke zaken te maken. Zo kunnen van vluchtelingenkamp naar kamp of van dorp naar dorp vrouwen leren zonnelampen te maken.

Naar een volgende fase van de Apocalyps?

De Amerikaanse elite heeft met een monsterscore, zoals in de grootste dictaturen gebruikelijk is, een tekst goedgekeurd van 70 blz. met sancties tegen Rusland, Iran, Noord-Korea, geheel zonder grond. Eind vorig jaar had Amerika al een aantal Russische diplomaten uitgewezen, waarop Poetin behoedzaam en origineel antwoordde door de Amerikaanse diplomaten uit te nodige voor een nieuwjaarsreceptie!

Met steeds grotere brutaliteit en agressiviteit stuurt Amerika aan op een oorlog. Vriendelijkheid langs één kant blijft echter niet duren. Als antwoord gooit Poetin 755 Amerikaanse diplomaten en personeel het land uit. Amerikanen mogen nu precies evenveel personeel hebben in Rusland als Rusland in Amerika: 455. En dat is voor de VS heel moeilijk. Zij willen altijd met een enorme overmacht aanwezig zijn om te doen wat ze anderen verwijten, nl. het land ontwrichten en verkiezingen beïnvloeden (zoals met B. Jeltsin wel degelijk gebeurde).

Ondertussen is er nog steeds niet het minste hard bewijs van Russische inmenging in de laatste Amerikaanse verkiezingen, maar een hysterie steeds maar herhalen werkt helaas wel. Hillary Clinton zal dat met haar memoires eens komen bewijzen. En zij kan het weten want volgens haar zelf moest zij president geworden zijn!

Het is een oorlog om energie en macht. In Syrië hadden twee “Amerikaanse pijpleidingen” moeten liggen om Rusland te blokkeren maar de VS (vooral gesteund door de Britten en zionisten) hebben de oorlog in Syrië al verloren.

Twee stromingen

De trotskist Paul Wolfowitz werd door vader Bush aangetrokken om Rusland te bestrijden. Inmiddels is hij een fervente aanhanger van Hillary Clinton. In 1992 schreef hij dat de EU politiek en economisch moet bestreden worden omdat de EU nu de gevaarlijkste concurrent is voor de VS. En zo is er in de VS een zware strijd bezig tussen twee stromingen: “Amerika eerst” betekent voor de enen dat Amerika de anderen vóór moet zijn in inventiviteit en ontwikkeling. Voor de anderen betekent het dat Amerika de ontwikkeling van zijn concurrenten op alle mogelijke wijzen en met alle mogelijk middelen moet onmogelijk maken.

Het is de strijd van twee clans die de wereldpolitiek bepalen: samenwerking en ontwikkeling of obstructie, confrontatie en oorlog. En de laatsten schijnen het nu te winnen:

De politieke partijen in de VS willen de “Trump doctrine” breken, volgens de welke de VS zich sneller moeten ontwikkelen dan de anderen om de wereldheerschappij te bewaren. Zij willen de “Wolfowitz doctrine” van 1992 herstellen volgens de welke Washington zijn voorsprong op de rest van de wereld moet bewaren door de ontwikkeling van iedere mogelijke concurrent tegen te werken” (Thierry Meyssan , 1 augustus, http://www.voltairenet.org/article197281.html).

Energiebelangen

Volgens de Amerikaanse haviken zijn de huidige sancties een schot in de roos om Rusland én de EU te treffen. De ondernemingen die geïnvesteerd hebben in de Europese energievoorziening en de Nord Stream zijn geruïneerd (Wintershall, EON Ruhrgas, N.V. Nederl. Gasunie, Engie). Ze kunnen niet meer verder, verliezen al hun tegoeden in de VS en hebben geen toegang meer tot de internationale banken.

Deze sancties, gebaseerd op onbewezen vooroordelen, zijn uiteraard illegaal en tegen het UNO handvest. De VS kunnen tot heden evenwel met een overmacht aan wapens en leger hun wil nog opleggen en dan is voor hen alles wettelijk. Wat hen in de weg staat noemen ze dan onwettig, zoals in de oertijd. Het grootste gezag komt toe aan de grootste en sterkste holbewoner met de geweldigste knots. Fidel Castro had destijds wel gelijk toen hij zei: “De VS tiranniseren en plunderen de hele wereld door hun politieke, economische, technologische en militaire macht”. Afwachten of de EU op deze wijze het schoothondje van de VS willen blijven.

De Russische markt van natuurlijk gas voor de EU afwijzen en vervangen door een pijplijn van Qatar-Saoedi-Arabië-Syrië-Turkije-EU en de aanleg van een pijnlijn van Iran-Irak-Syrië-Turkije-EU, dat was het doel van de inmiddels verloren oorlog tegen Syrië. Geen enkel van die plannen heeft gewerkt… Indien Rusland als antwoord op de oorlogszuchtige VS zijn natuurlijk gas en olie naar China en Azië exporteert, zal de EU helemaal afhankelijk zijn van de erg onzekere bronnen van natuurlijk gas en olie uit het Midden Oosten en Afrika… Een mogelijk verbond tussen Duitsland en Rusland, zoals ik vroeger al beschreef, zal de relatie tussen China, Rusland en Duitsland afronden en in staat zijn heel Eurazië te reorganiseren. Dit zal een wereldschok veroorzaken en een einde maken aan iedere gedachte dat de VS een wereldmacht zou zijn, wat ze nu al niet meer zijn” (Pepe Escobar, 29/07/2017: https://sputniknews.com/columnists/201707291055991504-us-russia-sanctions-germany-trump/).

Confrontatie

De voormalige Pools-Amerikaanse invloedrijke veiligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski (overleden 26 maart 2017) heeft het blijkbaar nog moeilijk gehad. Heel zijn leven heeft hij er naar gestreefd dat de VS de enige wereldmacht zou zijn en blijven. De laatste jaren moest hij met lede ogen aanzien dat uitgerekend Rusland, dat hij heel zijn leven fanatiek bestreden had, op wereldvlak steeds sterker werd.

En hij is niet de enige die dat opmerkte. Voor zijn vurige volgelingen blijft er dan nog maar een mogelijkheid over: Rusland, China, Iran… brutaal blijven uitdagen totdat er een oorlog van komt. En de VS samen met de NAVO bereiden zich volop voor op een atoomoorlog.

Er zijn er nog die denken dat zij een atoomoorlog kunnen winnen. Dat dit mogelijk de vernietiging van de hele mensenfamilie kan meebrengen lijkt hun zorg niet te zijn, als zij maar met de oorlog kunnen beginnen. Ze zijn zo ingenomen met de opbouw van een geweldige oorlogsmacht dat ze staan te popelen om hun mogelijkheden ook te kunnen inzetten. Ze hebben wat we kunnen noemen een permanente oorlogshonger.

Met meer dan 800 militaire bases in de wereld en met militaire uitgaven ter hoogte van de helft van het hele federale budget, met een voortdurend leven in staat van oorlog, gevoed door een alom aanwezige oorlogspropaganda, met congresleden (de zogenaamde ‘neoconservatieven’) die dag na dag oproepen tot militaire interventies, bombardementen, regeringswissels, sancties (recent tegen Noord Korea, Venezuela,, Iran, Rusland en bij gelegenheid tegen Duitsland en Frankrijk), wapenleveringen aan gevolmachtigde groepen (de laatste dagen aan West Oekraïne) en plannen voor oorlogen in de nabije toekomst (Iran, Noord Korea).

Sinds W O II is de Amerikaanse economie helemaal op oorlogsvoering gericht en de VS willen kost wat kost hun systeem overeind houden, al brengen ze daarmee de hele planeet in gevaar. En zoals ieder kapitalistisch systeem blijft ook het Amerikaans oorlogsapparaat maar groeien. Vertaald wil dat zeggen: altijd maar meer oorlogen. Tot waar en tot wanneer? (Patrick Buchanan, mondialisation.ca, 1 augustus 2017 : http://www.mondialisation.ca/combien-de-guerres-les-usa-peuvent-ils-mener-simultanement/5602119)

En zo kunnen we vlugger dan we denken in een volgende fase van de Apocalyps terecht komen. Zalig zij die eerst omkomen.

En ook dit nog

Ons vorig bericht weer met interessante video’s toegelicht. Daarna nog veel goede informatie.

P. Daniel

Bron: Nieuwsbrief P. Daniel XII/31 Vrijdag 4 augustus 2017 + geotrendlines.nl
identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

2 thoughts on “Pater Daniel Maes: “Syrië is nu voor de CIA wellicht de grootste nederlaag uit zijn geschiedenis.”

  1. Het zal zeker in het M.O. nooit meer worden als voorheen de kaarten zijn danig door elkaar geschut dat de machtsverhoudingen ook drastisch zijn veranderd maar Isis is nog niet verslagen dus P. Maes mag niet te optimistisch zijn over de moeilijke situatie die zich nu ontwikkeld. Iran heeft nu vaste voet in Syrie en ook de Hezbolla is er zeer actief dat weer een gevaar oplevert voor het broze bestand en ook Turkije begint zich danig te moeien in de regio dus van een echte vrede zijn we nog ver af . En de komedie tussen de VS en Rusland over de zogenaamde inmenging heeft meer te maken met het feit dat men president Trump wil afzetten dat is mijn mening er zijn duistere krachten bezig achter de schermen van de wereldpolitiek !!!

  2. Wie de Heer vrezen hoeft niet bang te zijn, maar de dag nadert dat wij zullen ruw wakker geschud worden en een heel andere wereld zich voor ons zal ontvouwen. Ik vrees wel voor mijn dierbaren !

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.