Pater Daniel Maes: “Meer dan de helft van de leiders van IS zijn geheime agenten van de Israëlische Mossad.”

Goede Vrienden,
Al zeven jaar lang zien we uit naar een straaltje licht dat het einde van de tunnel zou kunnen aankondigen. En na ieder teken van hoop merkten we dat de oorlog tegen Syrië in een nieuwe vorm werd hervat. Syrië moest nu eenmaal ontwricht en onderworpen worden. Internationaal recht, charter van de UNO, soevereiniteit van het land, integriteit van het grondgebied… alles werd door een westerse vernietigende oorlogsmachine platgewalst. Het vuile werk werd aan fanatieke islamisten overgelaten. En toch blijft het kleine en broze Syrië stand houden.
De door het westen geplande “Arabische Lente” moest een opwarming worden van de Arabische revolutie tegen het Ottomaanse rijk, waardoor het Britse rijk zich kon uitbreiden. Nu moest de Arabische lente overal de moslimbroeders aan de macht brengen zodat de verschillende landen, vooral Iran, in stukken zouden vallen en het Angelsaksische imperialisme ongestoord kon heersen. Jawel, de Arabische lente heeft veel bereikt. In Libië de totale vernietiging, in Syrië honderdduizenden doden, miljoenen vluchtelingen en een grotendeels vernietigde infrastructuur. Toch is het eigenlijk resultaat van de Arabische lente precies het tegendeel van wat beoogd werd: de moslimbroeders worden verdreven, Iran, Syrië, Irak zijn sterker dan voorheen, het Angelsaksisch imperialisme is aan het uitsterven, Rusland, China en Iran zijn van de unipolaire wereld een multipolaire aan het maken en brengen hoop op een herstel van het UNO charter en het internationale recht.
En onze eigen ervaring van de laatste dagen leert ons dat de strijd tegen de terroristen hier aan de Libanees-Syrische grens zo goed als voorbij is. We zijn geen ooggetuigen, dat zou te gevaarlijk zijn. Wij zijn oorgetuigen en steunen op onze ervaring van “horen schieten”.
P. Daniel

XII/30

Vrijdag 28 juli 2017

Een getuigenis van “horen schieten”

Eind vorige week zijn het Syrische en Libanese leger met Hezbollah, aan de strijd begonnen tegen Al Nousra en IS, hier in Qalamoun aan de Syrisch-Libanese grens. Al Nousra was blijkbaar al vrij vlug uitgeschakeld. IS ligt het dichtst bij ons en daartegen werd vooral dinsdag zwaar gevochten. Een tiental keren hoorden we een oorverdovende knal, waarbij de gebouwen daverden. Als je toevallig in de goede richting keek zag je eerst een licht als een bliksemflits en dan hoorde je de knal. In de namiddag waren we toevallig allen ingeschakeld in de humanitaire hulp. Na iedere geweldige knal begonnen de kinderen te lachen alsof ze op de kermis zaten. Wat een verschil met november 2003 toen de beschietingen tegen onze eigen gebouwen gericht waren en het met ons ieder ogenblik kon gedaan zijn! Dinsdag kregen we aan het avondeten hoog bezoek van de legerleiding die deskundige uitleg gaf. Op ‘n 5 km van Arsal zit nog een groep van IS en die wordt van hieruit over de bergen heen bestookt, 30 km ver. Begrijpelijk dat zo iets een formidabele knal geeft.

De gevangen IS strijders gaan naar de gevangenis. Anderen kunnen op bepaalde voorwaarden vanwege de president amnestie krijgen als ze geen misdaden gepleegd hebben. We vernamen ook dat meer dan de helft van de leiders van IS geheime agenten van de Israëlische Mossad zijn.

Cartoon: WantToKnow.nl

Zaterdag kwam een gids met een vijftiental vrouwen uit Homs op bezoek. “Het is mijn eerste uitstap met toeristen na de oorlog”, zie hij. Toen iemand corrigeerde dat het nog oorlog was, schudde hij met het hoofd: “Neen, de oorlog is voorbij”. Wij hopen dat hij gelijk heeft. Hij zei wel dat hij geschrokken was van de verschrikkelijke vernielingen die hij al gezien had. Hij bewaart levendige beelden van de toestand van Syrië voor de oorlog. Het was in elk geval een gezellig bezoek van die dames in erg zomerse outfit en dus blijkbaar geen moslims.

Een van de moslimsoldaten komt regelmatig binnen springen om met een frater het Evangelie te lezen. Vorige week kwam bij binnen met een wit blad papier waarop hij een erg mooie Jezus getekend had met daaronder: Jezus, onze Redder – voor het klooster Mar Yakub. Zondag werd ons gemeld dat er bij de gevechten in Qalamoun al 12 soldaten gesneuveld waren en dat deze soldaat er bij zou zijn. Achteraf bleek dat hij er toch niet bij was en dus nog in leven is. Toch hebben we zijn tekening op het altaar geplaatst en gebeden voor de “martelaren”, zoals ze hier genoemd worden.

Ondertussen kon onze “mobiele kliniek”, waarop het teken van onze gemeenschap samen met dat van de rode halve maan prijkt, ingezet worden in een arme buurt van Damascus, waar mensen gratis de nodige verzorging krijgen. Deze rijdende kliniek zal telkens op een andere plaats goed van pas komen. Dank aan alle weldoeners.

Wolven huilen alom…

Saoedi-Arabië verwijt Qatar dat het terroristen steunt. De ketel verwijt de pot dat hij zwart ziet. Qatar beschuldigt Saoedi-Arabië dat het zijn regime wil omverwerpen. De Verenigde Emiraten beschuldigen Qatar dat het hun veiligheid wil ondermijnen. In de Turkse regeringskrant Yeni Safak verwijt Ibrahim Karagül de Mossad en de CIA dat zij het uiteindelijk waren die achter de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016 zaten om Recep Tayyip Erdogan ten val te brengen. Ondertussen werkt Israël samen met Qatar tegen Saoedi-Arabië en met Saoedi-Arabië tegen Qatar en Turkije. Verder werkt Israël samen met allen die Syrië ontwrichten. Bachar Jaafari, de permanente Syrische ambassadeur bij de UNO haalde dinsdag in zijn rede tot de VN Veiligheidsraad scherp uit naar Israël omdat het terroristen blijft steunen en het Syrische leger blijft bestoken en eist dat de illegale bezetting van de Golan wordt beëindigt. Over onze rechten, zo zei hij, kan niet onderhandeld worden en ze kunnen niet afgewezen worden. Van het politieke spel van de grootmachten is het volk zelf telkens het slachtoffer omdat duistere machten fanatieke islamisten weten te gebruiken voor hun eigen belangen.

De waarheid is dat het conflict zich omgevormd heeft tot een strijd tussen twee stromingen die strijden om de leiding in de Arabische wereld: de Wahabiten (Saoeodi-Arabië) en de moslimbroeders van Qatar en Turkije. Het is een moslimwereld die zich uitput en vernietigt door oorlogen en verre blijft van iedere ontwikkeling en vooruitgang… Ja, in heel de regio horen we niets anders dan wolven huilen; wolven van Qatar, van Saoedi-Arabië, van Turkije, van de Emiraten en vooral van Israël. Dit huilen van de wolven kondigt het einde aan van een periode en het begin van een nieuwe: de historische overwinning van Syrië en zijn bondgenoten. Het is een overwinning die ons voor ontzagwekkende uitdagingen stelt… Inderdaad, het wezenlijke speelt zich binnen af, zoals president Al-Assad heeft gezegd: ‘Indien het binnenste van ons huis solied, sterk en solidair geweest was en wanneer corruptie en verraad vanuit bepaalde schuilhoeken niet had toegeslagen, zou het zo ver niet gekomen zijn” (Bassam Abou-Abdallah, mondialisation.ca, 24 juli 2017: http://www.mondialisation.ca/syrie-le-hurlement-des-loups/5600700).

Stuiptrekkingen van het Amerikaanse imperialisme

Amerikanen zijn volgens onze beperkte kennis en aanvoelen een ingoed volk, vindingrijk, open voor vernieuwing en edelmoedig. Ze voelen zich echter een beetje “speciaal” en geroepen om anderen “te helpen”, waardoor ze een beetje bijziend worden. Dat brengt mee dat ze te gemakkelijk en te vlug in andere landen tussenbeide willen komen. Ondertussen zijn de VS uitgegroeid tot zowat de grootste supermacht ter wereld. En hiermee beginnen de gevaren.

https://www.youtube.com/watch?v=QAafPR55Wns

De leiders hebben zich ver boven het volk gesteld. Machtige individuen en groepen hebben geen internationaal recht nodig om hun Amerikaans imperialisme overeind houden. Met hun uit de kluiten gewassen militaire overmacht denken ze ongeveer overal hun wil te kunnen opleggen.

https://www.youtube.com/watch?v=RFpIcfOgxU4

Om oorlog te kunnen voeren heb je vijanden nodig: Rusland, China, Iran, Noord-Korea en voor de schijn het terrorisme, dat in werkelijkheid hun vaste bondgenoot is. Dinsdag heeft het Amerikaans congres bijna eensgezind (419 tegen 3) nieuwe sancties voorgesteld tegen Rusland, Iran en Noord Korea. Zelfs een eventueel veto van Donald Trump kan hiermee afgevoerd worden.

Het is een collectieve waanzin, een soort economisch terrorisme, dat iedere objectieve grond mist en waardoor de elite haar groot gelijk tracht te handhaven. Tevens willen ze tonen dat ze de politiek van de EU nog steeds bepalen. Europese bedrijven zullen zich als schoothondjes aan de sancties moeten houden, al is nadeel voor hen groter dan voor Rusland. Dit kan op langere termijn alleen maar helpen om de EU verder van de VS te verwijderen.

Noot van Golfbrekers.be: Luister goed naar de analyse van de Deutsche Handelskammer. Als EU-bedrijven zich niet aan de door de VSA voorgeschreven sancties houden, dan dreigen er miljoenenhoge boetes. Wie heeft er een vijand nodig met zo’n ‘bevriende’ natie?

Lees ook: Amerikaanse handelsoorlog onder het mom van sancties…

Voorlopig blijft de hysterie tegen Rusland nog even overeind waardoor Donald Trump onmogelijk vruchtbare economische relaties met Rusland kan aanknopen. Deze keer is er evenwel een nuchtere tegenreactie van Rusland: het Amerikaanse ambassadepersoneel moet beperkt worden tot het aantal van de Russen en enkele Amerikaanse eigendommen in Moskou mogen niet meer gebruikt worden.

Ondertussen doet Donald Trump moeite om de oorlog van de CIA tegen Syrië te stoppen. Er is in Amerika een heftige strijd bezig van de Deep State om zijn wereldheerschappij te handhaven. Een innerlijk verdeeld rijk zonder morele fundamenten staat op instorten.

Het is absurd. De grootste schurkenstaat op aarde blijft onwettig bombarderen en burgers doden in verschillende landen tegelijk, terroristen in het Midden Oosten heimelijk bewapenen en volmacht geven, buitenlandse verkiezingen over heel de wereld spectaculair beïnvloeden en vervalsen, terwijl het anderen de les wil spellen in rechtvaardigheid en op betwistbare wijze financiële druk als wapen gebruikt waardoor internationale wetten en de regels van de handel met voeten worden getreden”. (Finian Cunningham, 27/7/17: https://sputniknews.com/columnists/201707261055902033-us-russia-sanctions-absurd/)

25 juli: werelddag gewijd aan het menselijk leven

Er is een dag voor de dieren, voor de parken, voor de industrie en nog zoveel meer. Ik stel voor 25 juli te wijden aan “Humanae Vitae”, het menselijk leven. Op die dag in 1968 verscheen de revolutionaire encycliek Humanae Vitae van Paulus VI. Hierin bracht hij hulde aan de natuurlijke wijze van de voortzetting van het menselijk leven, waarbij hij de hormonale contraceptie radicaal afwees. Hij kreeg toen bijna de helft van de intellectuelen van het hele westen over zich heen. Ze meenden een hoop argumenten te hebben om zijn standpunt af te wijzen. Immers, de contraceptie was de grootste ontdekking van de moderne tijd. Iedereen wist dit. De medici, de priesters, de kerkelijke hiërarchie, de theologen, de politici… Na een halve eeuw blijft er echter van dit groot gelijk niets meer over. De mythe van de veilige contraceptie is al lang voorbij. Iedere week verschijnen nieuwe studies die aantonen dat de hormonale contraceptie een catastrofe is. Een goede economie, goed bestuur en welvaart zijn belangrijk voor een land. Wanneer echter een volk niet in staat is zichzelf demografisch te handhaven zal het onherroepelijk verdwijnen. Volkeren die straatarm zijn maar willen leven, zullen leven. Daar zullen voldoende kinderen geboren worden. Een volk met een contraceptieve doodscultuur dat niet wil leven, zal sterven, al is het schatrijk. Zijn hoop stellen op massale immigratie zal uiteindelijk de moeilijkheden slechts vergroten, spanningen vermeerderen en het eigen volk uitschakelen. Er zijn in Europa volkeren nodig die hun goede volksaard koesteren, hun christelijke wortels ten volle waarderen en het menselijk leven respecteren vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood. Hongarije schijnt zich hiervoor al flink in te zetten. Laten we ons nu al voorbereiden om volgend jaar op woensdag 25 juli de wereld dag van Humanae Vitae te vieren!

En dit nog

Stilaan wordt de informatie die ik spontaan van lezers toegestuurd krijg belangrijker en uitgebreider dan de informatie die ik zelf geef. Hartelijk dank!

P. Daniel

Bron: Nieuwsbrief P. Daniel XII/30 Vrijdag 28 juli 2017 + Golfbrekers.be (YouTube-filmpjes)

Author: Dries Goethals

Naast voorzitter van het Katholiek Forum, is Dries Goethals de voorman van de anti-cultuurmarxistische vereniging Pro Familia (www.profamilia.nl) en verantwoordelijke van de landelijke tak van de internationale pro-life-organisatie Helpers of God's Precious Infants (www.helpers.be).

15 thoughts on “Pater Daniel Maes: “Meer dan de helft van de leiders van IS zijn geheime agenten van de Israëlische Mossad.”

 1. Ik deel vaak de mening van pater Daniël. Zeker daar waar het gaat om het onterechte anti Syrië en anti Rusland sentiment vanuit het westen. Het Westen dat heel hypocriet alle ellende van de Arabische lente heeft georganiseerd.
  Wel vind ik het jammer dat zonodig Israël nu weer als zondebok naar voren geschoven wordt. Het enige democratische land van het hele MO krijgt overal de schuld van, zeker ook vanuit de VN-kliek. Jammer is wel dat pater Daniël zich hiermee in de voetsporen van alle moslims en policor westerse elite incl VN en EU begeeft. Ik vind dat Joden en de joodse staat na 2000 jaar vervolging iets meer krediet verdient ipv te suggereren dat zij achter IS zouden zitten.

 2. Totaal mee eens weer wordt israel als zondebok naar voren geschoven en P. Maes neem deze islamitische retoriek gewoon over . Het ontstaan van Israel is een wonder waar de kerk geen raad mee heeft maar op dat vlak staan ons nog boeiende tijden te wachten men lezen ook wel eens het derde geheim van Fatima !!

 3. De spotprent is te laag en te leijk voor woorden…
  Ik ken pater Daniël al 20 jaar. Ik ben het al 5 jaar – zolang als hij in Syrië woont – helemaal met hem eens wat zijn visie betreft op Assad, de verantwoordelijkheid van het westen in het bewapenen en “steunen” vd zgn “rebellen”. Maar zijn visie op Israël in heel deze zaak stuit me al lang tegen de borst. De staat “Israël” zou niet eens bestaansrecht hebben omdat het het product zou zijn van het “Zionisme” dat de Arabische minderheden (?) onderdrukt heeft?… Wij katholieken kennen de Bijbel veel te weinig en weten niet eens dat in de eindtijd Israël – dat sinds dit jaar trouwens precies 70 jaar (!) noodzakelijk terug op de kaart staat! – een kapitale rol gaat spelen vlak voor Jezus wederkomt! Lees bvb. Psalm 2 en Psalm 83 (“eindtijdpsalm”) waarin duidelijk staat dat op het einde alle staten zich tegen Israël zullen keren!… Op dat moment zal God Zelf ingrijpen (zoals hij gedaan heeft bij de Rietzee) en zal Israël zich massaal tot Jezus bekeren (lees Zach 12-13-14!). Als bijbelvaste en katholieke gelovige weiger ik dus mee te gaan in heel die actuele politieke hetze tegen Israël.
  Ik betreur het heel erg dat pater Daniël mee doet met heel dat anti-Israël gedoe, precies omdat ik notabene langs hem zelf (!) liefde heb gekregen voor Israël en voor de rol die het zal spelen vlak voor Jezus wederkomt. Maar jammer genoeg weten veel te weinig katholieken – ook priesters en bisschoppen – daar iets over, omdat ze de Bijbel niet systematisch lezen, zoals protestanten wél doen. Daar heb je dan ook nogal wat pro-Israël activiteiten en organisaties. Ondenkbaar hier in Vlaanderen!
  Er wordt hier – ook door zgn. gelovigen – alleen maar politiek over en weer gekletst en beschuldigd op basis van de valse media, met voorbijgaan aan de hoop die alleen de Bijbel ons biedt. God heeft nog een heel groots plan met Israël ! We gaan het met onze eigen ogen zien – als we het overleven – als Hij wederkeert. Echt wáár: je moet o.a. Zacharias’ laatste hfstn daarover eens lezen… Als het feilloos Woord van God je lief is… je hebt daar echt geen bijbelexegese bij nodig hoor… gewoon lezen!

  1. Zolang de Hebreeërs niet Katholiek worden zijn zij krapuul. Bij God is er geen aanzien des persoons. Het komt door de Joden dat het Westen heden bestuurd wordt door druïdische satanisten die afgodsbeelden aanbidden. Zij hebben hun minerva-uil zelfs op euromuntstukken gezet, hetgeen ik enkele dagen geleden ontdekte toen ik naar wat wisselgeld aan het kijken was. Hun afgoden staan op het geld van Europa. Er bestaat verder ook een Franse euro met de ‘vrijheidsboom’ van Robespierre, met de bekende maçonnieke leuze, “liberté – égalité – fraternité”.

   Adam Weishaupt, de geestelijke vader van de geheime sekten die ons heden tiranniseren, was een Jood. Jeffrey Epstein, de veroordeelde pervert en eigenaar van het Little Saint James eiland, waarop een minerva-tempel staat, is eveneens een Jood. Dat cynisch bandietenvolk heeft de Kanaänitische afgodische tradities gevestigd op de ruïnen van de Westerse Christenheid, en het is dan ook afschuwelijk voor Christenmensen om te kruipen voor dat goddeloos gespuis.

   De Joden zijn een vervloekt volk tot de dag aanbreekt waarop zij zich bekeren door de prediking van Sint Elias, die nog leeft en wacht aan de Poort van Eden om wederom in de bewoonde wereld te verschijnen in de tijd van Antichrist, wanneer hij waarschijnlijk de priester- en bisschopswijding zal ontvangen uit handen van de Paus van Rome die dan zal regeren, om zijn goddelijke zending te vervullen. Zolang dat volk zich niet bekeert, blijven zij de aartsvijanden van de Godsdienst. Tot de Profeet Daniël werd gezegd dat het volk dat de Gezalfde zou kruisigen niet langer het volk van God zou zijn, en in een bepaalde Psalm van David over het Lijden van Christus wordt een vloek gedeclareerd over de Godsmoorders, een vloek die zij immers zelf over zich afriepen toen zij voor het aanschijn van de lafhartige Pilatus schreeuwden dat het Bloed van de Rechtvaardige over hen en over hun kinderen zou komen. Alleen oprechte bekering zal die vloek wegnemen. Zij dragen de ster van Rempham (zie de Redevoering van Protomartyr Sint Stefanus in de Handelingen der Apostelen), en niet het Heilig Kruis van de Verlosser.

   1. Reeds John Robison, in zijn achttiende-eeuws werk, “Proofs of a Conspiracy”, sprak over een bepaalde afdeling adepten van Weishaupt die “minervalen” genoemd werden.

    De druïdische rituelen die bij het uilenbeeld in de Bohemian Grove in California gepraktiseerd worden door politici, en die ondertussen publiekelijk gedocumenteerd staan op het internet, bevatten zeer duidelijk de “Cultus van de Natuur” die ten tijde van de Terreur in Frankrijk opgericht werd.

    De Joods gedreven corruptie is torenhoog in de ooit zo Christelijke Occident.

    1. Helemaal met je eens, beste Benjamin van D., maar Jeanine protestantiseert zonder dat ze dat zelf in de gaten heeft.
     Zie verder hieronder mijn verdere commenaar.

  2. Wel Jeannine, ondanks dat je de Pater al 20 jaar kent, ken je hem niet zoals je hem zou moeten kennen. Hij heeft wel degelijk een goede kennis i.v.m. Israël.
   Je haalt teksten uit de bijbel aan die je niet eens kunt doorgronden, daar je verblind bent door wat men u voorhoudt in de boekjes en media.
   Het woord “Israël” komt van Jacob. Jakobs worsteling, Genesis 32:22-32
   “Voortaan heet je niet Jakob maar Israël, …” De worsteling van Jacob met de H. Engel, was voor de bevestiging voor de komst van De Verlosser Jezus. Israël betekend ‘de kracht van God.’
   De altijddurende verdrijving van de Joden uit het beloofde land, en de verspreiding ervan over de wereld, is een feit dat eveneens de Orthodoxe Joden erkennen.
   De kunstmatige staat “Israël” is met bedrog en veel bloed opgericht (zoek maar op hoe en wat)
   dat zeker de wil van God niet is.
   Als je verwijst naar het “Israël” dat in de door u genoemde Psalm 2 en 83 vermeld staat, is dat diegenen die Jezus hebben erkent hebben als de enige Verlosser van de mensen. Namelijk “de kracht van God”. Als nu in de eindtijd “Israël” zich zal bekeren, zijn dat al de zielen die God hebben erkend in het H. Sacrament van het Doopsel, maar hem in hun leven Hem hebben verlaten. Zoals je kunt zien heeft dit niets te zien met de misleiding van de oprichting van een artificiële staat die zich graag “Israël” laat noemen, maar inderdaad is opgericht is door Zionisten, dat een Joodse politieke beweging is die erop uit is op een wereldoverheersing door bedrog en geweld. Door vele Pauzen in het verleden veroordeeld als vijanden van het Katholiek Geloof.
   Iedere niet Katholiek staat het vrij om zich tot de H. Rooms Katholieke en Apostolische Kerk te bekeren en er lid van te worden met het oog op zijn eeuwig leven.
   Een jood, moslim, boedist, of wie dan ook, die buiten de Kerk zijn, kunnen niet gered worden. Een vrijwillige toetreding tot de R.K. is een liefdesbetuiging in het geloof tot Jezus.
   Kijk nu, een week voor de H. Kruisdood van Jezus, bij de intrede in Jeruzalem, schreeuwde de menigte, “Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in den Hoge.” geïnspireerd door de H. Geest. Een week later, beïnvloed door de het gif van de hogepriesters, schreeuwde diezelfde menigte, “Kruisig Hem, kruisig Hem.” Omdat Hij Jezus God zou hebben gelasterd.
   De H. Geest heeft die menigte de genade gegeven van een bekering, maar ze hebben Jezus niet erkend als waarachtig God en waarachtig Mens, dat in hun door de Profeten in hun geschriften ontelbare malen is voorgehouden. Ze aanvaarden Jezus niet en dat is nog steeds zo.
   Lees op de Joodse websites, de Thora enz… met welke haat Jezus en al Zijn volgelingen worden beschreven en behandeld.
   Geloofd zij Jezus Christus door de H. Maagd Maria.

 4. Laat ik beginnen met de haat van blijkbaar nog vele katholieken als hierboven (Peter) voor al wat met Joden te maken heeft. De afgezaagde argumenten die al eeuwen meegaan door de “vervangingstheologie” (=”Wij zijn in de plaats van die vervloekte Joden gekomen, want ze hebben Jezus niet erkend, en nu zijn wij dus in hun plaats Gods uitverkoren volk geworden”) en die nog altijd met die hatelijke oogkleppen op willen kijken naar wat zich nu afspeelt in de eindtijd… katholieken, die de Bijbel (profetieën uit het O.T.) niet kennen en al wat daarin 1500 jaar geleden al geprofeteerd is over hoe de geschiedenis zal aflopen in de eindtijd, en hoe Israël / Jeruzalem daar een prominente rol in speelt. God Zelf heeft het zo gewild : Zach 12, 2 e.v. “Zie, Ik maak van jeruzalem een bedwelmende beker voor alle omwonende volkeren (….) Op die dag zal Ik van Jeruzalem een zwaar te tillen steen voor alle volken maken: al degenen die hem optillen zulen er zich bloedig aan verwonden…” het was o.a. vorige week nog in het wereldnieuws: de Tempelberg, waar de Joden zgg. geen recht op hebben van onze politiek-correcte media… Ga dus eerst eens de hele contekst lezen in o.a. Zach. hfst 12-13-14 en dan Rom 9-10-11, waarin Paulus de christenen al profetisch waarschuwt voor hun verwaandheid t.o.v. de Joden… dit zijn maar een paar vbn. van Bijbelgedeelten die Katholieken absoluut niet kennen en die jammer genoeg door de Kath. Kerk (begrijpelijk dus, want dat horen ze niet graag) zelf al eeuwenlang uit de liturgie, en het brevier geweerd zijn (dus kùnnen brave katholieken die fragmenten jammer genoeg ook niet kennen), maar het is ergerlijk en kortzichtig om zonder die kennis van zaken zo hatelijk te blijven spreken over al wat met Joden te maken heeft.
  Voor alle duidelijkheid: ik ben heel erg katholiek, ben heel vertrouwd met de liturgie en het brevier, maar óók met de Bijbel , en dus weet ik wat ik betreur en waar ik onder lijd door de blinde vlek in mijn eigen Kerk… Ik wil alleen maar verder praten als je bovenstaande Bijbelgedeelten volledig, met aandacht en zonder bovenstaande vooroordelen hebt gelezen… En dan nog: je bent natuurlijk niet verplicht om te geloven wat daar staat, want dit wordt natuurlijk niet vanaf de kansel gepredikt. Jammer… want ik hou ook van het héle Woord van God – de Bijbel -, en niet alleen van de eeuwenlange bevooroordeelde selectie daaruit van de Katholieke Kerk.

  1. @Jeanine Gilis.
   Je schrijf: “Jammer… want ik hou ook van het héle Woord van God – de Bijbel -, en niet alleen van de eeuwenlange bevooroordeelde selectie daaruit van de Katholieke Kerk.”
   Beste Jeanine, ik kan en wil niet meer als je de geopenbaarde waarheid te geven die Jezus aan Zijn Katholieke Kerk heeft gegeven gedurende nu meer dan 2.000 jaar. Die waarheid is de redding van alle mensen van goede wil die deze met liefde tot Jezus en hun ziel, aanvaarden.
   Al je denkt dat er andere wegen zijn, dan is dat verkeerd. Iedereen heeft dezelfde kansen om het eeuwige leven e verwerven naar de waarheden die de Heilige Rooms Katholieke en Apostolische Kerk ons leert. Al de andere menselijke opzichten zijn uit den boze.
   Bestudeer de leer van deze enige Kerk en bidt tot de H. Maagd Maria omdat Zij u de H. Geest mogen sturen.
   Geloofd zij Jezus Christus.

  2. Het is zeer Protestants om alle bewijsvoering af te wimpelen door blindweegs te beweren dat uw tegenstanders “de Bijbel niet kennen”, terwijl uzelf uw eigen vermeend privaat gezag om het Heilig Schriftuur te interpreteren in de plaats stelt van het door God ingesteld gezag van de Katholieke Kerk. Een klassieke fout. Er zijn twee pillaren van de Goddelijke Openbaring; de Schrift en de Traditie; en de Katholieke Kerk is de rechtmatige lerares die beiden interpreteert. Iets wat altijd en overal door de Kerk onderricht geweest is, is onfeilbaar, en het goddelijk anathema jegens het volk van Juda valt daar onder. Wanneer u dat goddelijk anathema “afgezaagd” noemt, kan ik u slechts wijzen op de stank van arrogantie die uw uitspraken afgeven. Juda was het volk van God tot aan de Kruisiging omdat zij de Katholieke Kerk waren. Sinds de Godsmoord is de Katholieke Kerk overgegaan op de volkeren, hetgeen Onze Lieve Heer Zelf herhaaldelijk op voorhand voorzegd heeft. Ook heeft Hij de Judeeërs vermaand omdat zij te zelfgenoegzaam waren omtrent het feit dat zij het bloed van Abraham hadden. Sint Johannes de Doper zei hen dat God kinderen van Abraham uit stenen kon maken, en die kinderen, dat zijn de Katholieke Christenen uit de volkeren. Wie de Nieuw-Testamentische Boeken leest, en de scherpe vijandschap niet ziet tussen de Katholieke Kerk en de ongelovige Joden, leest verkeerd en met kleppen op de ogen.

   Verder is het een typisch Joodse truc om, “Haat! Haat!”, te roepen wanneer de waarheid over Godsmoord-Juda in open daglicht gezegd wordt.

   Neen, Mevr. Gilis, ik ga niet de voeten kussen van Joodse druïden die kinderen verkrachten, folteren en als mensenoffers slachtofferen voor afgodische standbeelden. Zoiets vraagt God geenszins van ons, noch via de Heilige Schrift, noch via de Apostolische Traditie. De Apostelen, in hun dagen, hadden zelf ook harde woorden voor de opstandige kinderen van Jakob, en zij waren volstrekt geen anti-semieten, want zij waren zelf van Hebreeuws bloed. Dat het volk van Juda nog een sleutelrol gaat spelen in de toekomst heb ik zelf reeds aangegeven in voorgaande commentaren op deze website, maar dat kan niet losgemaakt worden van hun bekering tot het Katholiek Geloof, die nog niet is geschied. Zij zijn de aartsvijanden van het Christendom, die de Romeinse vervolgingen geïnstigeerd hebben, en de onreine vlammen der ketterij doorheen de eeuwen tegen de Kerk aangewakkerd hebben. Door hun schuld zijn Kerk en Staat in ruïnen gevallen, en triomfeert de Revolutie op de lijken van onschuldige kinderen die door hun terrorisme gemassacreerd zijn. Door hun schuld werd de Christenheid vervangen met het satanistisch druïdisme dat over het internationaal systeem heerst. Wie de zaak zelf bestudeerd heeft zal inzien dat ik hier geen paranoïde verzinsels verspreid, maar bewijsbare feiten aantoon.

   Ik bestudeer de Revolutie en de Contra-Revolutie min of meer intensief. Bij mij moet u niet afkomen met propaganda voor de heersende Joodse wereldorde. En het is mijn hoop dat er meer ogen zullen opengaan.

 5. Ja, we begrijpen het, beste Jeanine G., maar U gaat mank aan realiteitszin en helaas, U protestantiseert. Aan utopisten hebben we niks. U schaart zich in Lenin’s divisies van “nuttige idioten”. U kent niet de moderne geschiedenis, vanaf de Franse revolutie (1789), een geschiedenis van oorlogen, revoluties en crises, aangestoken door vrijmetselaars en joodse bankiers. Voor ons katholieken is het Oude Testament (OT), een afgesloten geschiedenis boek, en absoluut niet richtinggevend. Dat was wel zo tot aan Golgotha. Met Christus kruisdood, is dat boek voor eeuwig afgesloten. Sindsdien praten we in Paulus, Petrus en Johannes termen, van “joden, die geen joden zijn” (Ap. 2:9, 9:9) en de joden die “Jezus en de profeten hebben gedood”, en wier “vader de duivel is” (Joh. 8: 43), “de vijanden van alle mensen” (1 Tess. 2: 13-16).
  Al 2000 jr. zijn de Kerk van Christus en de mensheid, geconfronteerd met de “Synagoge van satan” (Ap. 2:9,3:9). Dat is de geweldloze realiteit van aanwezigheid op deze aardkloot, totdat bekering volgt. Opneming in het nieuwe mensdom, het Verloste mensdom, het Christelijke mensdom, komt pas als de joden zich bekeren tot Christus. Zolang dat niet gebeurt, zijn Paulus, Petrus, Mattheus en Johannes, en Christus veroordelingen (Mt. 23), richtinggevend. We laten ons niet om de tuin leiden door Nostra Aetate, het kerndocument van dat vervloekte V2 concilie, die ons de zekerheid van de waarheid heeft afgenomen tot en met het Heilig Misoffer van altijd, het overdoen van Golgotha, telkens weer. Het was de staatsgreep uit 1958 en 1962, door de vrijmetselaar Roncalli, alias J XXIII, de wegbereider van de joodse vrijmetselaar Montini, alias P VI, gesteund door het complot van talloze joodse- en vrijmetselaar kardinalen en bisschoppen, Bea (Behar), Alfrink, Willebrands, Suenens, Liénart, König, Spellman, Österreicher, om maar enkelen te noemen. Dus, beste Jeanine G., stop met alle naïvieteit ; dit groeit U boven het hoofd en leidt U af van uw bewonderenswaardige inzet voor huwelijk, gezin en familie.

  1. De Oud-Testamentische Boeken zijn nog steeds relevant, maar moeten in het licht van het Nieuw Testament gelezen worden. Vooral in verband met het Oud Testament is het gemakkelijk om in valse interpretaties te vallen, omdat de tekst dikwijls obscuur is en exegesis vereist, en de Katholieke Kerk is de door God aangestelde, onfeilbare Magistra die ons deze exegesis geeft.

   Er staan in het Oud Testament nog profetieën die betrekking hebben op de toekomst, maar – zoals gezegd – moeten die in exclusief Christelijke zin verstaan worden. De oude Israëlieten waren immers zelf Christenen, met als enig verschil met ons dat zij de Christus “in figuris” aanbaden, terwijl wij Hem “in re” aanbidden. Wij hebben de Sacramenten van het Nieuw Verbond, terwijl zij nog moesten verzuchten naar de instelling ervan door Onze Lieve Heer, Die Zich op het Kruis als vlekkeloze Oblatie opgedragen heeft voor de vergiffenis van onze zonden.

   De fout die velen maken, en daar zult u het ongetwijfeld over eens zijn, Mr. Van Rooyen, is dat men het werelds, anti-christelijk Israël op dezelfde wijze meent te moeten behandelen, of zelfs met meer eerbetoon (zoals Mvr. Gilis blijkt te doen), als het geestelijk Israël, de Katholieke Kerk, dat het Rijk van God op aarde is. Toen de Heer duidelijk maakte aan de Joden dat het Rijk van hen weggenomen zou worden terwijl er andere volkeren zouden binnengaan, smaalden zij daarop alsof dat onmogelijk was, zich erop beroepende dat zij het uitverkoren ras van Abraham waren. Nog steeds zwellen de Joden van die overdreven fierheid op hun ras.

   1. Ben het volledig met U eens. Op twee punten is grote verwarring. Ten eerste, velen denken over-, en lezen het OT, alsof de tekst dezelfde zeggingskracht heeft als het Nieuwe Testament (NT), terwijl door Christus kruisdood het OT beëindigd is, punt uit. Op diverse plekken in het Evangelie wordt dit ook onderstreept. Ten tweede, uw laatste regel beste Benjamin van D., met de komst van het zionisme, eind 19de eeuw, en door toedoen van de toenmalige Rothschild, (die toen al landerijen kocht in Palestina), wachten de joden niet meer op de Messias, maar hebben ze zichzelf als volk en natie op de troon van de Messias gezet, zo leert de Talmud. Zij zien zichzelf als een “volk van priesters”. Zij staan boven de andere volken en achten zich geroepen alle andere volken te leiden. Die volken zijn als dieren, en hun nakomelingen moeten als dieren behandeld worden en niet-joodse vrouwen moeten gezien worden als prostituees. Vanaf troon hoogte kijken ze naar de wereld die, naar eigen zeggen, hen onderhorig en schatplichtig is. “Geld van een niet-jood, is geld zonder meester, dus behoort het de joden toe”, is ook een Talmud regel. Dit verklaart “waarom de grootste zwendelaars en oplichters, in de vorige eeuw en deze eeuw, van joodse huize zijn, (zoals Madov) ; (Herve Ryssen, La mafia juive, blz 318) ! Er valt nog veel meer te zeggen, maar de stroom pornografie vanuit de Hollywood fabrieken, een joods bolwerk, is ook verklaarbaar vanuit de Talmud, evenals pedofilie, feminisme en andere perversiteiten, waarvan de Talmud veelal de bron is.

 6. Ik zal wel heel naïef zijn, maar ik heb nog nooit zoveel geconcentreerde jodenhaat bij elkaar gelezen als in de commentaren op deze bijdrage. Allesbehalve katholiek. Dat is wat ik tenminste van het onfeilbaar magisterium van de Heilige Roomse kerk begrepen heb

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.