Paus-emeritus Benedictus XVI: “De Heer verlaat zijn Kerk niet ook wanneer vaak de boot zo volgelopen is dat het dreigt te kapseizen.”

Boodschap voorgelezen door Aartsbisschop Gänswein tijdens de Mis van Requiem voor Joachim Kardinaal Meisner – Hohe Dom zu Köln | Foto: Kath.net

Paus-emeritus Benedictus XVI liet zaterdag tijdens de begrafenismis van Joachim Kardinaal Meisner in Keulen een brief voorlezen door Aartsbisschop Georg Gänswein. Volgens Benedictus XVI “staat het Schip van de Kerk op kapseizen”.

Doch Meisner habe „aus der tiefen Gewissheit gelebt, dass der Herr seine Kirche nicht verlässt, auch wenn manchmal das Boot schon fast zum Kentern angefüllt ist“.

1  Op dit moment, wanneer in de Kerk in Keulen en gelovigen ver daarbuiten afscheid nemen van Joachim Kardinaal Meisner, ben ook ik in mijn hart en denken bij u en ga daarom graag in op de wens van Kardinaal Woelki, een woord ter herdenking aan u te richten. Toen ik afgelopen woensdag in een telefoontje over de dood Kardinaal Meisner hoorde, wilde ik het in eerste instantie niet geloven. De vorige dag hadden we nog een telefoongesprek met elkaar gehad. In zijn stem weerklonk de dankbaarheid dat hij nu de plek van zijn vakantie had bereikt, nadat hij op de zondag daarvoor nog had deelgenomen aan de zaligverklaring van Bisschop Teofilius Matulionis in Vilnius. De liefde tot de Kerk in buurlanden in het Oosten, die onder de communistische vervolging geleden hebben, zowel als de dankbaarheid voor het weerstaan in lijden gedurende die tijd heeft zijn gehele leven gevormd. En daarom is het ook geen toeval, dat zijn laatste bezoek in zijn leven een getuige van het geloof in één van die landen is geweest.

2  Wat mij uit de laatste telefoongesprekken met de heengegane Kardinaal in het bijzonder is bijgebleven, dat hij zijn opgewektheid, de innerlijke vreugde en de overtuiging gevonden heeft. Wij weten, dat het hem, de hartstochtelijk herder en zielzorger, zwaar viel, zijn ambt achter zich te laten, en dat juist in een tijd, juist op een moment dat de Kerk behoefte heeft aan overtuigende herders die de dictatuur van de tijdgeest weten te weerstaan en zeer overtuigd vanuit het geloof leven en denken.

3  Maar des te meer heeft het mij ontroerd, dat hij het loslaten heeft geleerd in de laatste periode van zijn leven en steeds meer uit de diepe overtuiging leefde dat de Heer zijn Kerk niet verlaat ook wanneer vaak de boot zo volgelopen is dat het dreigt te kapseizen.

4  Twee zaken hebben hem in de laatste tijd steeds blijer en overtuigd laten zijn: aan de ene kant heeft hij mij steeds weer verteld, dat het hem met grote vreugde vervulde, in het Boetesacrament te beleven, hoe juist jonge mensen, vooral ook jonge mannen, de genade van de vergeving beleven, het geschenk werkelijk het leven gevonden te hebben, dat hen alleen God geven kan.

5  Het andere, dat hem steeds weer opnieuw geraakt en vreugdevol gestemd heeft, was het stille groeien van de eucharistische Aanbidding. Tijdens de Wereldjongerendagen in Keulen was het voor hem een centraal punt: dat er de Aanbidding is, een stilte, waarin alleen de Heer tot de mensen en tot de harten spreekt. Vele experts op het gebied van de pastoraal en de liturgie vonden dat en dergelijke stilte in het aanschouwen van de Heer niet bereikt kon worden met een groot aantal mensen tegelijk. Sommigen van hen waren ook van mening dat de eucharistische Aanbidding iets achterhaalds is, ja, dat de Heer in het eucharistisch Brood ontvangen en niet aanschouwd wil worden. Maar dat men dit Boord niet eten kan als een willekeurig voedingsmiddel en dat de Heer in het eucharistisch Sacrament het ontvangen in alle dimensies van ons bestaan opeist, dat het ontvangen Aanbidding moet zijn, is in de tussentijd toch weer zeer duidelijk geworden. Zo is de tijd van de eucharistische Aanbidding bij de Wereldjongerendagen in Keulen een innerlijk evenement geworden dat niet alleen voor de kardinaal onvergetelijk is gebleven. Dat ogenblik is hem sindsdien steeds innerlijk aanwezig gebleven en een groot licht voor hem zelf.

6  Toen Kardinaal Meisner op zijn laatste morgen niet verscheen voor de Mis, werd hij dood in zijn kamer gevonden. Het brevier was hem uit de handen gegleden. Hij was biddend gestorven, gericht op de Heer, in gesprek met de Heer. De wijze van sterven, die hem geschonken werd, laat nogmaals zien, hoe hij geleefd heeft: gericht op de Heer en in gesprek met Hem. Zo getroost mogen we zijn ziel aan de goede God aanbevelen.

7  Heer, wij danken U voor het getuigenis van Uw dienaar Joachim. Laat hem nu een voorspreker voor de Kerk van Keulen en van de gehele aarde zijn.

Requiescat in pace!

Paus-emeritus Benedictus XVI

Bron: RKDocumenten.nl

Het Duitse dagblad ‘Bild’ concludeert hieruit: “Benedictus zendt een kerkelijk SOS uit

“Keine Kritik am Nachfolger”?

Lees ook: Pausen Franciscus en Benedictus “spreken geen woord meer met elkaar”, volgens Vaticaan-expert

Deel dit artikel:Share on Facebook26Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Dries Goethals Author

Naast voorzitter van het Katholiek Forum, is Dries Goethals de voorman van de anti-cultuurmarxistische vereniging Pro Familia (www.profamilia.nl) en verantwoordelijke van de landelijke tak van de internationale pro-life-organisatie Helpers of God's Precious Infants (www.helpers.be).

Comments

  Silvanus

  (17 juli 2017 - 23:25)

  Citaat:
  “De vorige dag hadden we nog een telefoongesprek met elkaar gehad.” (par. 1)

  Kardinaal Meisner was in nauw contact met Paus Benedictus. De vier dubia-kardinalen (Brandmuller, Burke, Caffara en dus ook Meisner) handelden niet op eigen houtje, maar met apostolische zegen.

  Citaat:
  “communistische vervolging” (par. 1)

  Interpretatie:
  Er was niet alleen een communistische vervolging in Oost-Europa, maar er is er nu juist ook een binnen de Katholieke Kerk. De persoon die nu op de Heilige Stoel zit (en zijn mond vol heeft van de armen en van het klimaat) is eigenlijk een communist. Dit is ook een vervulling van het derde geheim van Fatima.

  Citaat:
  “een getuige van het geloof” (par. 1)

  Interpretatie:
  Dit is de definitie van een martelaar. Kardinaal Meister heeft tot het uiterste gestreden voor het geloof en de zeden van de Katholieke Kerk. Zijn overlijden – kort na een gesprek met Kardinaal Mueller en ook met Paus Benedictus zelf – is zelfs een rechtstreeks gevolg van de eerder genoemde communistische vervolging.

  Citaat:
  “dat de Kerk behoefte heeft aan overtuigende herders die de dictatuur (…) weten te weerstaan” (par. 2)

  Interpretatie:
  Francisus is een dictator. Hij geeft niet werkelijk om de schapen. De vier dubia-kardinalen (nu nog maar drie op aarde) hadden en hebben de morele steun van Paus Benedictus.

  Citaat:
  “de boot [is] zo volgelopen is dat [hij] dreigt te kapseizen.” (par. 3)

  Interpretatie:
  Dit is overduidelijk een verwijzing naar de Kerk.

  Citaat:
  “in het Boetesacrament (…) de genade van de vergeving beleven” (par. 4)

  Men helpt mensen in doodzonde niet door ze al dan niet openlijk toe te laten tot de Heilige Communie, maar door ze op te roepen en de gelegenheid te geven om zich af te keren van hun zonden en vergeving te ontvangen in het sacrament van de Biecht. Dit is een impliciet antwoord op de dubia.

  Citaat:
  “Sommigen (…) waren ook van mening dat de eucharistische Aanbidding iets achterhaalds is” (par. 5)

  Franciscus weigert steevast te knielen voor het Heilig Sacrament.

  Citaat:
  “De wijze van sterven, die hem geschonken werd, laat nogmaals zien, hoe hij geleefd heeft” (par. 6)

  Interpretatie:
  Dit is een waarschuwing – mogelijk zelfs de laatste – aan Franciscus.

  Citaat:
  “Heer, wij danken U voor het getuigenis van Uw dienaar Joachim” (par 7).

  Interpretatie:
  Dit is nogmaals een bevestiging dat Kardinaal Meisner een martelaar is.

  Marian

  (18 juli 2017 - 00:54)

  Misschien is dan de verwijzing van de H. Maagd Maria dat de paus veel te lijden heeft, niet paus Johannes-Paulus II geweest, hoezeer hij ook heeft geleden aan een lichamelijke ziekte, maar veeleer naar de nu em. paus Benedictus XVI, omdat hij heeft moeten en nog moet toezien hoe onder de huidige paus, alles afgebroken wordt, wat paus Benedictus XVI juist probeerde op te bouwen. Paus Benedictus XVI was/is werkelijk een ware herder en leraar voor de Katholieke Kerk geweest en feitelijk nog via de zijlijn. Habemus Papam !!! Viva il Papa Benedicto XVI !!
  Het lievelingslied van Paus Johannes Paulus II was ‘”Barqa” ! Dat is het Poolse woord voor: ‘Schip’. In Nederland hebben we een pinksterlied met deze zin: “Hoed het schip van Christus’ Kerk!” Dit pinksterlied: “Geest die Vuur en Liefde zijt” Deze staat nog in onze oude parochiekerkboekje van de Sint Lucas (geneesheer!) kerk alhier. Dit is nog een boekje van vóór Vaticanum II met op de voorpagina de nieuwe kerk; de oude kerk is toen afgebroken. Dit kerkboekje is amper tien jaar in gebruik geweest, toen werd het allemaal al anders. Toen kwamen er elke zondag kleine missaaltjes voor de Zondagsmis.

   Marian

   (18 juli 2017 - 00:56)

   Kleine aanvulling in de eerste zin: …. ‘H. Maagd Maria van Fatima’.

  Marian

  (18 juli 2017 - 10:04)

  Een vraag: Hoe kon paus em. paus Benedictus XVI gehoorzaamheid beloven aan de toen pas gekozen paus Franciscus, als hij ziet dat zijn voorganger heel andere doelen nastreeft, dan wat de R.K. Kerk het leert? Op het moment dat ik dat zag gebeuren, heb ik mij daarover al zorgen gemaakt. Dit kon de em. paus Benedictus XVI wel eens kunnen opbreken, m.a.w., men zou men het tot in het Vaticaan aan toe erg moeilijk kunnen maken. Is hij niet een gevangene binnen het Vaticaan, binnen de Vaticaanse muren? Is het niet veel belangrijker God gehoorzaamheid te beloven? Dat deed paus Benedictus natuurlijk ook, maar nogmaals, wat als paus Franciscus steeds meer andere dingen gaat verkondigen? Het gaat zo subtiel, de meeste katholieken lijken dat niet door te hebben.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *