De overeenkomst tussen de Priesterbroederschap Sint Pius X en het Vaticaan is dood

Links: Kardinaal Gerhard Ludwig Müller; Rechts: Bisschop Bernard Fellay (Generaal-overste van de Priesterbroederschap Sint Pius X)

In de gesprekken tussen Rome en Menzingen, komt de Congregatie voor de Geloofsleer terug op oudere voorwaarden, waarvan Pius X eerder al aankondigde deze nooit te aanvaarden. De onderhandelingen zijn dus terug naar af.

In de onderhandelingen tussen het Vaticaan en de leiding van de Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX), over de eventuele hereniging met Rome, legt de Heilige Stoel opnieuw de voorwaarden op tafel, waartegen de bisschoppen van FSSPX zich al in 2012 kantten en toen aan hun gelovigen hadden beloofd nooit deze toegevingen te maken. Doordat Rome terugkomt op deze oude voorwaarden, lijkt het erop dat de gesprekken nu voor heel lang zijn afgesprongen.

In mei heeft kardinaal Gerhard Ludwig Müller, de nu ontslagen prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, aan de de FSSPX de voorwaarden gesteld voor een overeenkomst met Rome. Deze voorwaarden werden op 20 mei door Paus Franciscus goedgekeurd. Het hoofdkantoor van de FSSPX stuurde Müllers brief naar zijn priester, schrijft medias-catholique.info.

De voorwaarden vragen om een “expliciete aanvaarding van de leerstellingen van het Tweede Vaticaanse Concilie en die van de periode na het Concilie” volgens hun vereiste mate van naleving.

Verder moet de FSSPX niet alleen de geldigheid erkennen, maar ook de “legitimiteit” van de Nieuwe Ritus van de Mis en de Sacramenten.

Dit betekent dat Franciscus en Müller de overeenkomst hebben stopgezet omdat zij weten dat de FSSPX deze voorwaarden niet kan nakomen.

Bron: TradCatKnight
identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

8 thoughts on “De overeenkomst tussen de Priesterbroederschap Sint Pius X en het Vaticaan is dood

 1. Het is natuurlijk een spijtige evolutie waarbij wederzijds geen vertrouwen was om de gesprekken verder te zetten spijtig !

  1. Niets van dat wederzijds vertrouwen, meent deze jongen. Eerder lijkt dit alles op een vals potje schaak, dat eenzijdig vanuit Franciscus en het Vaticaan gespeeld wordt, om zo het liberalisme en het progressieve binnen te halen, en het conservatieve en behoudende op een fraaie manier de deur uit te werken. Ze nemen er de tijd voor, het schaakbord is inmiddels bezet met zijn louter zwarte schaakstukken, die de witte koning beschaamd in een hoek hebben gedrongen. Maar als die koning zich gedwongen voelt zich prijs te moeten geven, dan is het alsnog pat geworden, een soort van remise.
   Maar wellicht heeft God op iets beters voorzien. Zij alles doen dat met sluwheid, geslepenheid en bedrog. Menen nu alle touwtjes in handen te hebben. Gelijk koningin Athalia meende heel het nageslacht van David uitgeroeid te hebben door al diens nazaten uit te roeien. Maar de kleinste van hen, een zuigeling nog, Joas, werd stikum weggevoerd. Na zes jaar verborgen gehouden plaatst de oude hogepriester Jojada hem alsnog op de troon van David en stond hem bij in de regering van het land. En Athalia werd omgebracht. Zij had die omwenteling geheel niet verwacht. Zie 2 Koningen 11.
   Moet deze jongen er nog meer aan toevoegen?

 2. Sinds deze paus aan de macht is in Rome lijkt het modernisme en de progressieven zoals uit het artikel blijkt en zoals de jongen in zijn schrijven terecht bevestigd aan een opmars bezig en het is nog niet gedaan en de conservatieven worden inderdaad de deur uit gewerkt . Als er ooit nog een andere paus komt zal deze veel opkuiswerk hebben!

 3. Heeft het Tweede Vaticaans Concilie geen schade genoeg aangericht?
  En dan nu met een progressieve en totaal wereldvreemde paus op de troon wordt het nog steeds slechter.
  Wat gaat hij doen?
  Alle conservatieven excommuniceren? Alle Latijnse gezngboeken verbranden?
  Of gaat hij ze vervangen door missen in het Arabisch? Hij schijnt goed met dat soort overweg te kunnen.
  Ketterij prediken schijnt zijn sterkte te zijn!

 4. Het modernisme is de synthese van alle ketterijen, zo schreef H. Paus Pius X. Wel zolang er nog maar zelfs een vleugje modernisme in de Kerk te bespeuren valt, moet men er weg van blijven. Vroeger heeft men mij eens gezegd; “Wel je moet aan het Concilie (Vat II) gehoorzamen.” Ik antwoordde: “Nooit zal ik eraan gehoorzamen, ook al ben ik de enige op aarde die het zal weigeren.” De zo gezegde toenaderingsgesprekken met het modernistische Rome door de FSSPX, waren verkeerd. Mgr. Lefebvre heeft heel duidelijk hierover gesproken https://www.youtube.com/watch?v=XSuBwJ4xuns .
  Zolang Rome in zijn geheel niet terugkeert tot de Rooms Katholieke Kerk van voor het Oecumenisch Concilie, is deze niet de H. Kerk die Jezus gesticht heeft en moet iedereen, incluis de FSSPX er ver weg van blijven! De zo gezegde onderhandelingen in het verleden, zijn eenvoudig weg uit den boze. Het dogma “buiten de Kerk geen heil” is toch niet moeilijk te vatten en past zich eveneens toe op de modernisten als al de overigen die de ware Kerk van Jezus verwerpen. Simpel.

  1. Ik ben geen volgeling van de FSSPX, maar ik ben eveneens tegen de dwalingen van Paulus VI ( zoals gematerialiseerd in documenten als “Dignitatis Humanae” en “Nostra Aetate”) en tegen zijn nieuwe humanistische liturgische ritus. Men heeft het Concilie, toen het vergaderd was, tot een vehikel gemaakt van de kerkelijke maçonnisering, waarvan wij heden de bittere vruchten aanschouwen in volle bloei. Om hun dwalingen in kerkelijke documenten te gieten ten tijde van dat Concilie heeft men systematisch de organismen van onfeilbaarheid in de Kerk gemeden door geen bindende dogmatieke uitspraken te maken, hetgeen Algemene Concilies normaal gesproken wel doen. Achteraf is men dan wel de niet-onfeilbare dromerij, in die kerkelijke documenten vervat, in de praktijk gaan behandelen alsof het een soort van super-dogma was, toegerust met een goddelijk mandaat om de Apostolische Traditie en de kerkelijke geschiedenis uit te wissen. Een boosaardige, laaghartige truc.

   1. Alleen de gedeelten in de teksten van Vaticanum II die overeen komen met de vaste, constante leer van de Kerk moeten aanvaard worden volgens de graad waarin zij de gelovigen binden. Herhaalt men een reeds gedefinieerd dogma? Men moet dat in absolute gehoorzaamheid belijden. Herhaalt men iets wat de pausen reeds eeuwen lang onderrichten? Men moet dat met volle zekerheid aanvaarden, wetende dat dit onfeilbaar is. Uit men een recentere gedachtenontwikkeling omtrent een bepaald leerstuk, die overeenkomt met de leer van de Kerk? Men onderwerpe zich daar aan in religieuze submissie, met de wetenschap dat die ontwikkeling nog geen absolute zekerheid geniet, en dus later nog aangepast kan worden. Maar nooit, nooit ofte nimmer, kan iemand de gelovigen dwingen, al is hij het hoogste gezag in de Kerk, om een stelling te omarmen die indruist tegen de reeds gedefinieerde geloofsleer; en het theologisch liberalisme en oecumenicalisme waarmee de teksten van Vaticanum II doordrongen zijn is welzeker op voortdurende wijze veroordeeld geweest door de Katholieke Kerk. Geheel de strijd tussen Kerk en Staat sinds eind achttiende eeuw tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw ging over het liberalisme als twistpunt. De Kerk kan die valse principes van het liberalisme nu niet gaan absorberen als ware het plotseling in overeenstemming met de Apostolische Traditie. Eenvoudigweg onmogelijk.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.