Paus Franciscus ontslaat Kardinaal Müller

Luis Ladaria Ferrer SJ

Kardinaal Gerhard Ludwig Müller (69), de Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer sinds 2 juli 2012, is op het einde van zijn mandaat door Paus Franciscus ontslagen.

Ladaria zal de plaats van Müller nemen

Aartsbisschop Luis Ladaria (73) zal de nieuwe Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer worden. Ladaria, een jezuïet en voormalig professor aan de Gregoriaanse universiteit, is de huidige secretaris van dezelfde congregatie. Hij is ook de president van de commissie die door de Paus Francis is ingesteld om vrouwelijke diakens te introduceren.

Ladaria wordt beschouwd als een “conservatief”, maar het wordt verwacht dat hij alles zal doen wat hem wordt opgelegd.

Nieuwe prefect gelooft amper in de hel

Aartsbisschop Luis Ladaria (73), de nieuwe Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, lijkt te denken dat de hel leeg is. Hij presenteert zijn opvattingen in een boek getiteld “Jezus Christus, Redding van Allen”, gepubliceerd in april 2009.

Ladaria beweert dat die verlossing in Christus mogelijk is “voor de gehele mensheid”. “De hoop kan ontstaan dat deze redding inderdaad iedereen zal bereiken.” Hij bevestigt slechts een theoretische “mogelijkheid van verdoemenis”, maar “de hel is iets dat niet gewild of gecreëerd is door God”.

Volgens Ladaria is het “ondenkbaar” dat redding “alleen voor christenen is en niet voor mensen die Christus niet kennen”. En: “Christenen en niet-christenen bereiken dit doel door het geschenk van de Geest die ons associeert met het unieke paschale ministerie van Christus, zelfs als dit gebeurt via verschillende paden die alleen aan God bekend zijn.”

Ladaria’s woorden staan in strijd met de woorden van Christus in het Evangelie.

Kardinaal Müller: “Geen meningsverschillen met de Paus”

Paus Franciscus heeft pas vrijdag Kardinaal Gerhard Müller (69) ervan op de hoogte gebracht dat hij de volgende dag zou vervangen worden als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Müller vertelde de Duitse ‘Allgemeine Zeitung’ dat hij door de beslissing was verrast, maar niet bang was: “Er waren geen meningsverschillen tussen mij en Paus Franciscus.” Franciscus vertelde Müller dat hij over het algemeen de termijnen van vijf jaar niet zal verlengen, en Müller zal de “eerste” zijn die door deze verandering wordt getroffen.

Müller “is niet boos” over zijn ontslag, “Iedereen moet één keer met pensioen gaan.” Hij blijft in Rome en werkt verder aan pastorale en wetenschappelijke projecten. Müller betreurt echter dat Franciscus een paar weken geleden drie van zijn “goede mensen” heeft ontslagen. Volgens persberichten hadden ze de officiële richtlijn van Franciscus bekritiseerd.

Kardinaal Müller werd eerder al gemuilkorfd Paus Franciscus

Op 21 juni publiceerde Edward Pentin een interview met Kardinaal Gerhard Ludwig Müller, de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Twitter-gebruiker “F M Shyanguya” vroeg Pentin waarom hij de Kardinaal niet heeft gevraagd om de dubia van de vier kardinalen over Amoris Laetitia te beantwoorden.

Pentin antwoordde: “Hij zou hebben geweigerd om ze te beantwoorden – de Paus heeft hem gezegd om niet te reageren.”

[In tegenstelling tot de Kardinalen Caffarra, Meisner, Brandmüller en Burke, was Kardinaal Müller allesbehalve resoluut in zijn kritiek op Amoris Laetitia. Integendeel, begin dit jaar uitte Müller zelfs kritiek op de dubiabrief. Een demarche om zijn postje veilig te stellen, om het later, in een “eventueel veiliger klimaat”, dan wel ten goede te gebruiken? Mijns inziens zijn velen binnen de Kerk deze “visie” toegedaan, maar het blijkt wederom een gefaalde strategie.]

Wat Katholieken kunnen leren van de liberale Paus Franciscus (opinie door E.H. Reto Nay)

Na het ontslag van Kardinaal Müller is er weinig twijfel over dat Paus Franciscus alleen een Paus is voor radicale liberalen. Hij is de Paus van Kardinaal Kasper, Cupich en Coccopalmerio. Hij is niet de Paus van Kardinaal Müller, Burke of Caffarra. Franciscus is geen Paus voor Katholieken.

Het verschil tussen liberale Franciscus en zijn conservatieve voorgangers kan in hun nominaties worden gezien. Bijvoorbeeld: van de tien belangrijke nominaties van Johannes Paulus II of Benedictus XVI waren er acht liberalen, en twee conservatieven. Bij Franciscus zijn alle tien benoemingen tien liberalen.

Hieruit kunnen we twee conclusies trekken. We moeten eerst Franciscus’ vastberadenheid om zijn radicale liberale agenda naar voren te schuiven bewonderen, en om allen die hij beschouwt als zijn vijanden te vernietigen. Stel je voor dat er in het recente verleden een Paus was met dezelfde vastberadenheid om het goede en alles wat Katholiek is te bevorderen.

Ten tweede moeten we beseffen dat de vernieuwing van de kerk niet van de liberalen of van de conservatieven komt. Francis steunt een liberale agenda, waarvan we al weten dat het een gigantische mislukking is, aangezien deze in vele landen al was geïmplementeerd voordat Franciscus Paus werd. In al deze landen valt de kerk vandaag uit elkaar. De vernieuwing komt ook niet van bij de conservatieven, omdat ze slechts een minder overtuigde en afgewaterde variant van de liberalen zijn.

De vernieuwing komt uit Katholieken die eerst geloven in de Katholieke liturgie en als gevolg daarvan in het Katholieke geloof. Van de families van deze Katholieken zal een nieuwe generatie geestelijken, een vernieuwde hiërarchie, geboren worden.

Lees ook: Staat Paus Franciscus aan de verkeerde kant van de geschiedenis?

Bron: gloria.tv/nl.news
identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

7 thoughts on “Paus Franciscus ontslaat Kardinaal Müller

 1. De hel zou leeg zijn, iedereen behouden? Waar blijft dan de gerechtigheid Gods?
  Als men de gehele Schrift leest, wordt daaruit begrepen dat God niet bepaald een smakeloze, zouteloze God is Die alles tolereert en goed vindt. Integendeel, soms is het voor degene die voor het eerst de Schrift leest wel even slikken. Een God van uitersten: in liefde overtreffend, in lankmoedigheid niet te evenaren, in vergeving subliem, in gerechtigheid uiterst punctueel, in toorn uiterst hevig. Ook in Christus Jezus, Die zegt niets buiten Zijn Vader om te kunnen doen, en in de Vader is, en de Vader in Jezus, ook in Hem onderkennen we God in al Zijn hoedanigheden: de tempelreiniging, Zijn scherpe gelijkenissen, de liefde voor die weduwe wiens zoon gestorven is, enzovoorts. Uit Gods liefde spruit automatisch ook Zijn gerechtigheid voort, en Zijn gramschap. Een fel oordeel voor allen die Hem hebben weerstaan. En voor hen die niet van Hem vernomen hebben? Laat dat maar aan Hem over; daar mogen wij niet over oordelen.
  Hoe is het met deze tijd gesteld? Zullen er velen behouden worden? Deze jongen neemt u graag even mee naar de nabije toekomst, als aan iedereen het getal van het beest wordt toebedeeld. Wie zal dat getal nog weigeren? Want men zal niet meer kunnen kopen of verkopen zonder dat getal. Dus zeg maar: 99,999 % van de mensheid.
  Worden er uit hen die het getal ontvangen hebben nog enkelen behouden? Nee, zegt de derde engel in Openbaring 14, zij zullen drinken van de wijn van Gods grimmigheid, gepijnigd worden met vuur en zwavel, nooit rust hebbende.
  Nu, we zitten echt niet meer zo ver af van die gebeurtenis van dat getal ontvangen. Daarom zullen er uit het heden ook maar een zeer gering aantal mensen behouden worden in plaats van bijna allemaal, volgens Ladaria, zie hierboven.
  Daarom moeten wij echt er een serieuze zaak van maken om eeuwig bij God te gaan verblijven. Niet doen wat we zelf willen, maar Christus Jezus door ons heen te laten werken wat voor de Vader welbehaaglijk is. Niet naar eigen inzicht, maar onze geest in verbinding te laten stellen met Zijn Geest, opdat wij Zijn dingen kennen, hoe Hij tegen alles aankijkt, vanuit Hem bezien. Ja, dan is er een grote kans op uitredding door Hem. Wij moeten leren ons te ontledigen voor Hem, gelijk Hij Zich voor ons eerst ontledigd heeft. Ons eigen ik en eergevoel kan lelijk in de weg staan, ja alles vernielen. Wilt gij Hem wederom kruisigen? (Hebreeën 6, vers 6)

 2. Wel, in dit artikel kan ik één doorslaggevende zin ontdekken, dat in feite al het andere overschaduwt, namelijk;
  “Franciscus is geen Paus voor Katholieken.” Juist, want een Katholieke Paus verdedigd het Katholiek geloof waardoor velen zullen gered worden. Is hij dan Paus? Wel ja, maar het alleen maar de vraag van welke kerk? Deze pseudo massonieke liberale in wording wereldkerk, heeft niets te maken met de Katholieke Kerk. Velen zullen zeggen, “maar ja, hij is toch wettelijk verkozen”. Misschien wel volgens de voorschriften, maar door zijn broeders binnen dezelfde vatikaanse loge. Dus, is er nog iets goeds te verwachten van een pseudo kerk? Neen.
  Meer heb ik hieraan niet te te voegen.

 3. Die twee de Paus en de kardinaal konden elkaars bloed wel drinken . Het loopt al een tijdje mank tussen die twee ! Deze Paus wil ook de kardinalen die nog voor de traditie staan weg hebben. Maar het probleem is vooral de verschillende dossiers die op tafel lagen waarvan deze twee een andere mening hadden. Vooral ook het verschijningsoord Medjugorje was voor de congregatie van Geloofsleer negatief dit terwijl de Paus na het verslag van de onderzoekscommissie Ruini er positiever tegen stond . Dus Muller is inderdaad gemuilkorfd dor deze Paus.

 4. Konijntjes… de schijnbare maakbaarheid van genot en socialistische vrede.

  Kardinaal Müller’s twijfelachtige ingesteldheid kan men overal rondom terugvinden in het dagelijks leven.

  Dan rijst de vraag: in hoeverre zijn ‘moderne’ christenen schuldig vermits zij nauwelijks of geen waarachtige godsdienslessen meer kregen en dat niet eens kunnen beseffen?
  Wanneer men als kind geen innerlijke basis meekreeg vanwege ‘gemoderniseerde’ ouders, dwalende verwereldste school en van God ontvreemde schijnpriesters gaat een heel volk meer en meer gelijken op een kudde konijntjes in een totaal afgesloten maatschappij onder de illusie dat er geen ‘daarbuiten’ is, geen innerlijke vrijheid en vrede, niets anders dan de goodwill van de baas van het bedrijf die immers voor het (grotendeels vergiftigd) dagelijks voedsel zorgt.

  Schijnvrede in benauwende kleinburgerlijkheid, straks met een ziel-pijnigende chip-inplant!

  En zij gaan nu ook nog geloven dat niet alleen de eigen job maakbaar is maar dat heel het leven maakbaar is.

  Zelfs zonder over God te spreken zou het al een zware klus zijn hen alleen over rechtvaardigheid te spreken.

  Psalm 34. (Het ware genot, en innerlijke vrede)
  11. Rijken (- jonge leeuwen -) kunnen verarmen en verhongeren. Die Jahweh zoekt komt niets te kort.
  12. Komt nu, kinderen, en luistert naar mij! Ik leer u, hoe men Jahweh moet vrezen.
  13. En wie het is die van het leven geniet. Lengte van dagen zich wenst, om het goede te zien:
  14. Bewaar uw tong voor het kwaad. En uw lippen voor leugen.
  15. Vlucht het kwaad, doe enkel wat goed is; Zoek de vrede, en jaag hem na!
  16. De ogen van Jahweh zijn op de rechtvaardigen en vromen gericht. Zijn oren naar hun smekingen gekeerd.
  … lees het vervolg in een goede oude bijbel (liefst van voor 1960): de eindtijd!

  1. Nog zo’n “konijnen”-maatschappij is China.
   De afgelopen tijd met mijn chinese vrouw op internet naar China gekeken; nee, elke provincie apart, hoe de natuur eruit ziet, de cultuur, de “vooruitgang”, enzovoorts. Al die onderwerpen van tevoren opgezocht, en laten zien.
   China is reeds in de 19e eeuw aan het rommelen, oude waarden raakten in verval. Jongeren gingen in de europese universiteiten studeren, en kwamen met verse ideeën terug. In begin 20e eeuw werd de laatste keizer afgezet, kwam Sun-yat-sen als president aan de macht. Chaos op chaos, Kwomintang, Mao-ze-dong greep als communist de macht. Geloof werd uitgeroeid, ook het opkomende bijbelse christendom (Watchman Nee). Boerencommunes opgericht, iedereen aan elkaar gelijk, hersenspoeling met het zogenoemde Rode Boekje. Elk intellect weggevaagd.
   Tijdens de Culturele Revolutie kregen de jongeren de absolute macht. Alle boeren bezig met ijzerbereiding in primitieve oventjes; een vreselijke hongersnood volgde. Mao was voldoende lang aan de macht om alle oude intellectuele wortels en tradities uit te roeien. Daarna bleef het leeg. Amerika werd binnengehaald, en er begon een nieuwe materiële geest te waaien.
   Nu lijkt China wel op één groot pretpark. Verdwenen tradities werden weer opgepoetst, of kunstmatig ingesteld – vooral Tibet is kunstmatig verchineest. Het bulkt er van de grote miljoenensteden, waar iedereen gelukkig moet zijn. Technisch begint China vooraan te lopen, en is daar nogal prat op. Een volledig maakbare wereld, niets is onmogelijk geacht, volslagen geestloos. Vele chinezen trekken in hun vrije tijd door het land en vergapen zich aan al die nieuwe kunstmatigheden in de natuur of tempels; met grote kudden bestijgen zij daartoe via duizenden treden het wonder, en alsmaar fotograferen en filmen.
   En het is besmettelijk. Ook buiten China wordt die tendens zichtbaar, zelfs in landen waarvan je het geheel niet van verwacht, zoals de landen van de voormalige Sovjet-Unie.
   De mens begint het technisch in zijn hand te krijgen aanzienlijk ouder te kunnen worden. En naar Mars te gaan. Want op dat planeetje is het onmogelijk om de mens daarop te laten wonen; nou, dan passen we de mens toch aan aan Mars?
   Alles is zo intens ongeestelijk geworden, deze jongen zucht ervan. Arme Heer, denkt hij dan, hoe vreselijk moet dat wel wezen voor U! Hoe lang staat U nog toe dat dit zienderogen erger aan het worden is. Kom toch af, en grijp in!
   Nee, toch mogen we Hem ook niet in gebed daartoe dwingen. Aan Hem, in al Zijn wijsheid, is de tijd. Hij weet wanneer, Hij alleen. Laten wij geduldig met Hem het Hem aangedane leed meedragen, totdat het zijn volheid heeft bereikt. En dan zal blijken wie Hem trouw is gebleven, en wie niet. Wie Hij zal rechtvaardigen, en wie Hij verwerpt.

 5. Beste Jongen, ik kan fout zijn maar ik denk iets bij je te herkennen. In 1976 werd ik letterlijk en figuurlijk gered door Amerikaanse Protestantse hippies die mij opnamen in een van hun communnehuizen en daar kreeg ik na enkele dagen een bijbel cadeau. Dat was een ware openbaring en wekte eindelijk mijn innerlijk leven. Omdat men dacht dat ik lui was kreeg ik als opdracht voor de anderen op te staan en de ontbijttafel gereed te maken. Ik stond dan dagelijks spontaan zonder wekker op om vijf uur, zette de tafel gereed en had dan nog ruim anderhalf uur om lekker in de stilte van de bijbel te genieten. Die geestelijke taal: welk een openbaring, een waar feest.
  Ik meen te herkennen dat jij ook in dergelijke fase van bijbelontdekking ziet.

  Dan zou ik je ook nog willen verwijzen naar een zeer belangrijke tekst: hoe de Illuminati de bijbel lezen, want dat doen zij!!!

  Zie http://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3002818
  Voorspellingen van de Illuminati in 2017 versus de Bijbel.
  Dit is de agenda van de Illuminati voor het jaar 2017. Alle oorlogen worden door hen gedirigeerd, alle volkeren zijn in hun handen. Zij zullen trachten allen die de chip-inplant weigeren te doden.
  Maar lees vooral wat die Illuminatie goed begrijpen: 2 Tess. 2:8-10 Dan zal de goddeloze zich openbaren; en de Heer Jezus zal hem doden met de adem van zijn mond en hem vernietigen door de luister van zijn aankomst.
  Zij zijn daar op voorbereid! De datum van de start, van de ergste gruwelen die zij wereldwijd verkondigen, is september 2017.

  Stel u er dus a.u.b. nu al op in om de chip te weigeren en dat iedereen aan te raden.

  + + + Die er nu direct geen ernstig werk van maakt zal daar in september niet meer toe kunnen komen!!! + + +

  1. Deze jongen heeft het artikel en nog enkele andere gelezen waarnaartoe je hem verwees. Het komt hem inderdaad bekend voor: heeft al zo dikwijls dergelijke zaken gelezen, voortkomende uit valse sekten en allerlei bewegingen. Zelfs met een kalender wanneer alles gaat geschieden. Bijvoorbeeld werd rond 1970 voor de jaren 1985 tot 1993 de laatste zeven jaren weergeven voor de wederkomst van Christus Jezus. Breedsprakerij, veel enge tekeningetjes, en doorlichting van veel politieke figuren. Toen zou de libische kolonel Ghaddafi het beest, de anti-christ wezen.
   Begrijp je wat deze jongen je wilt duidelijk maken? Dat hij er niet in gelooft? Natuurlijk is hij op zijn hoede voor alles wat er in de Schrift geschreven staat, zodat hij bijvoorbeeld niet per ongeluk dat getal van het beest zou ontvangen. Maar veel zaken die mensen naar voren brengen, vermeende voorspellingen die steeds niet uitkomen – hij laat zich er niet door opjagen, bang maken. Nee, onverschillig is deze jongen ook niet. Maar hij speurt in de geest waar het werkelijk voor zijn Heer op aankomt. Wat vindt Hij het allerbelangrijkst? Dan ontdekt hij soms heel andere zaken, die door vele christenen over het hoofd gezien worden. Dat hij onder andere verwoord in “pater Daniel Maes: bestrijdt het westen de terroristen of zorgt het zelf voor terrorisme? 17 juni”, mijn reactie over de “catastrofe van de hormonale anticonceptie”: lees maar eens!
   Zo heeft iedereen zijn eigen stokpaardje, ja deze jongen ook. Nogmaals, bedankt voor je tip, en de data rond deze herfst (23 september) zal hij zeker goed in de gaten houden. Maar, laten we eerlijk wezen, mocht het toch niet gebeuren, die chip-inplant op dat moment, dan ben jij een van de eersten die opgevangen moet worden door deze jongen. Ja, echt, je bedoelt het goed. Maar mijn vraag is: is het wel de waarheid? Blijf nuchter, houd de ogen open, onze blik gericht houden op de Heer Jezus op de allereerste plaats. Want daar gaat het tenslotte toch om. Vergeef de jongen dat hij over deze materie toch een ander standpunt is toegedaan.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.