Zweedse regering wil Katholieke priesters dwingen om holebikoppels te “trouwen”

De Zweedse lesbische “bisschopin” van Stockholm Eva Brunne

De Zweedse premier Stefan Lofven heeft aangekondigd dat hij alle Zweedse priesters zal dwingen holebikoppels te “trouwen”.

“Geen enkele priester van een Zweedse kerk mag weigeren holebi’s in de echt te verbinden.” Immers… “als je beroep vroedvrouw/man is dan mag je ook niet weigeren abortussen uit te voeren. Datzelfde principe telt voor priesters – als dat je niet aanstaat, moet je maar een ander beroep kiezen.”

Tot nu toe heeft slechts de evangelisch-lutheriaanse Zweedse kerk toegestemd. Hoewel ze officieel over deze eis hun zegen gegeven hebben, liet de kerk aan hun priesters de mogelijkheid open te weigeren als dit niet met hun overtuiging of geweten in overeenstemming was.

Premier Stefan Lofven bindt nu samen met zijn sociaal-democratische partij de strijd aan tegen religieuze onverdraagzaamheid. Benieuwd hoe de imams op het “goede nieuws” van de premier zullen reageren.

In Zweden mogen holebi’s sinds 2009 trouwen. De Zweedse kerk geldt als de meest link(s)e en progressieve ter wereld. Hun lesbische bisschopin, Eva Brunne, bestond het te eisen dat alle kruisen van de kerken verwijderd worden want “ze zijn een belediging voor de moslims”.

Bronnen: Golfbrekers + Journalistenwatch
identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

15 thoughts on “Zweedse regering wil Katholieke priesters dwingen om holebikoppels te “trouwen”

 1. Zie ook op deze site “godsdienstvrijheid europese christenen gaat achteruit, Vaticaan slaat alarm (7 april)”. Een bekend fenomeen is, dat bepaalde ambtenaren uit religieuze overwegingen weigeren een homo- of lesbisch stel te trouwen, de laan uit kunnen vliegen. En dat voor al onze christelijke landen hier, waar het christelijk recht automatisch aanvaard zou moeten worden door anderen. Het meest atheïstische land in Europa is wellicht Nederland, waar de kerkgang al sinds de zestiger jaren een uitzondering aan het worden is. Zelf heeft deze jongen de discriminatie tegen katholieken aan der lijve ondervonden, toen hij hun zoon tot zijn achttiende alternatief thuisonderwijs gegeven heeft: vele ambtenaren en rechters met een katholieke achtergrond stonden tegen hem op, acht jaren lang, in verband met vermeende overtreding van de leerplichtwet. Gelukkig stond de Heer Jezus hem in alles bij, redde hem uit de leeuwenkuil. Zie verder zijn reactie in bovengenoemde blog.
  Het lijkt wel vechten tegen de bierkaai, in verband met al die holebi’s. Schreef hij onlangs een vermanende brief naar de bisschop van ‘s-Hertogenbosch in verband met het toelaten van holebi’s in de kathedraal aldaar op Roze Zaterdag, dan doen ze dat alsnog in een protestante kerk. Tja….
  Dan heb je die zweedse bisschopin, hierboven vermeld, die alle kruizen wil laten weghalen om de moslims terwille te zijn. We zijn toch wel weer lekker bezig zo. Ook Pasen werd onlangs op onze scholen aangepast voor hen. Moet deze jongen ook nog in een burka rondlopen om hen terwille te zijn? Als wij christenen ons zouden vestigen in een boeddhistisch of hindoeïstisch land, halen ze daar toch ook niet alle boeddha’s en hindoetempeltjes weg?
  Nee, hij heeft op zich niets tegen verblijvende buitenlanders hier. Maar ze zijn te gast hier, hun leven lang, in een christelijk land. Niets hoeft daarom te wijken voor hun andere geloofsovertuiging: palmpaasstokken, kruizen, processies, bedevaarten. Integendeel zou het juist moeten toenemen. Opdat zij zien en begrijpen: wij wonen hier temidden van praktiserende christenen, en ons respecteren. Door onze eigen toegeeflijke houding verachten ze ons nu.

  1. @ Een Jongen (‘een menneke’ zeggen ze bij ons)
   Het treft me telkens weer hoe diep jij je nog steeds gekwetst voelt.
   Maar ‘ze’ hebben zelfs de Zoon van God niet ontzien, dus.
   Ik sta ieder uur van de dag steeds weer verbaasd over de graad van woede van sommige misdadigers. Ik onderga dat gewoon. Natuurlijk doet dat pijn. Maar je kan het toch niet veranderen. En het bestaan hier is zo tijdelijk. En ik leer bij over hun ingesteldheid want dat is zeer belangrijk. Het is een vreemd soort liefde dat men van hen terugkrijgt. Een adem van stinkende leugen en eigenliefde die niet ophoudt, en altijd die woede. En soms heel even, echt waar: twijfel! En de snelheid waarmee die twijfel dan onderdrukt wordt. Hoe kunnen hun ambitie, dik loon, macht, wereldse erkenning hen zo ongelofelijk opslokken? Dat geldt eveneens voor ‘moderne’ kerkvorsten en kerkvorstinnen. Ook zij leven met een diepe innerlijke pijn, heel erg scherpe bitterheid zelfs, maar ontkennen dat voortdurend. Dit alles heel goed te herkennen op die foto van zieltje Brunne.
   En dan: God plaatst hen daar waar zij veel zielen tot een keuze dwingen! Direct en indirect.
   Ik denk dat het om die keuze gaat. Denk je dat ook niet, jongen?

   1. Ja, altijd weer dat overbluffen van anderen, terwijl zijzelf ook echt niet zo sterk in de schoenen staan. Zielen die – spijtig genoeg – verloren gaan. Die we, ondanks alles, ook een kans moeten geven. Zie in het evangelie van Johannes, hoe de Heer Jezus zelfs Pilatus even doet wankelen: “U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als het u niet van boven is gegeven; daarom heeft hij die Mij aan u heeft overgeleverd, een grotere zonde.”
    Zo heeft deze jongen dat ook eens gedaan met vele ambtenaren en rechters in verband met de legalisatie van zijn thuisonderwijs. Ook tijdens de periode van het seksueel misbruik: hij zag soms een bikkelharde buitenkant, maar van binnen een klein hartje.
    Dan de keus die elke mens een paar malen in zijn leven maakt. Met de stroom mee, of ertegenin. Soms ook tegen jezelf proberen in te gaan, om Christus Jezus te winnen. Het liefst zou hij – naar zijn gemoed – homo gebleven zijn. Maar de Heer Jezus heeft hem gesterkt om voor Hem te kiezen. Na die keuze heeft Hij me (en mijn vrouw) een overvloedige zegen op zegen gegeven. Ook die keuze voor dat thuisonderwijs boven je zoon naar school toe doen was een zeer moeilijke keus. Heb daar lang over gedaan. Want je kunt zo’n menneke (!) mooi verprutsen.
    Zo hoopt hij ook, dat een ieder die het moeilijk heeft met zijn geloof op dit moment, de juiste keuze weet te maken. Je door Hem laten beetgrijpen en mee laten sleuren door de nauwe deur en dat kronkelige pad, dat Hij het allerliefste heeft. Nee, niet tegenspartelen. Dan komt het vanzelf wel in orde.

 2. Weet die vrouw wel dat de priester een geroepene is door God en niet door de staat! dat de Evangelische kerk heeft toegestemd laat iets zien van hun geloof in God en zijn geopenbaarde morele wetten die in ons hart geschreven zijn . Het is duidelijk dat in het hart van deze Evangelische zogenaamde christenen niet veel geschreven staat volgens mij draait het om het geld ! De priester moet zijn geweten volgen hij moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen maar waarschijnlijk zal ook de kerk financiele steun krijgen van de Zweedse staat en daarom zet men de priesters onder druk Gods oordeel over Zweden zal niet op zich laten wachten !

 3. Die Zweedse “kerk” is in feite eerder een carnavalsvereniging met prinses carnaval Eva I aan het hoofd. Ze mag het gaan uitleggen bij het oordeel vrees ik.

 4. Als dit zich in onze contreien voordoet vind ik dat de katholieke bisschoppen vierkant moeten weigeren holebikoppels “te trouwen”, en dat ze daarvoor desnoods een tijdje in de gevangenis moeten gaan zitten, gewoon als “statement” om te tonen dat zij van God zijn en niet van één of andere regering die zich met de inhoud van de katholieke godsdienst gaat bemoeien.

 5. Waar zijn onze martelaars naartoe? Hebben al die grote heiligen die hun leven hebben gegeven voor het Christendom hiervoor gevochten? Ondertussen komen de Zweedse Imams nog steeds niet bij van het lachen vermoed ik… Hoever kan je je zelfrespect, overtuiging én geloof nog overboord gooien? Als er nog iemand is die zich afvraagt waarom Maria over heel de wereld tranen stort…
  Ligt het aan mij of zijn er nog mensen die bij het lezen van haar naam spontaan moeten denken aan die andere Eva Br(a)un(n)e?

 6. Als je logisch nadenkt is het hele homohuwelijk een farce. Het is zelfs de toenmalige kardinaal Jorge Bergoglio die gezegd zou hebben dat het ‘homohuwelijk’ niet van God afkomstig is, maar van de duivel. Dus als het goed is, is paus Franciscus faliekant tegen het homohuwelijk en zal hij ook de LHBT-lobby niet steunen daarin. Maar inmiddels alleen in onze gemeente al, hebben we al jaren een onderwijzer op een RK Basis school die zich zeer hard maakt voor alles wat met de LHBT te maken heeft. Hij woonde samen met ‘zijn vriend’. Er is nooit tegen opgetreden. niet vanuit de R.K. school zelf. Hij bidt wel in de klas voor de les, maar zijn handels- en levenswijze kan ik niet erg met elkaar rijmen, al groet hij de mensen verder vriendelijk. Het is inmiddels een vrij aanvaard maatschappelijk verschijnsel. Hoeveel mensen maken zich hier kwaad over? Daar heb je immers alleen jezelf mee, zegt men dan. Als ik ergens op reageer om op dergelijke dingen te wijzen, gegarandeerd, of het forum verdwijnt en/o ze gaan over op Facebook. Dit heb ik al meerdere keren meegemaakt.

 7. In een naburige protestantse gemeente is een domina die een lesbische verhouding heeft en zelfs is getrouwd. Hoe gek willen we het nog hebben? Ik heb zelf als katholieke vrouw (toen!) met een (protestants) gelovige een korte e-mail-wisseling hierover gehad waar de een voor het homohuwelijk was (de ander) en ik tegen het homohuwelijk. Hij is protestant en ik was toen katholiek. Ik ben nu zelf niet-kerkelijk, maar ga heel af en toe naar de Kerk. Mijn stelling was dat de Heilige Geest geen twee verschillende uitkomsten kan hebben. Of het één is waar of het andere is waar. Maar dat beide visies waar zijn, kan naar mijn mening niet. Als God seksuele handelingen tussen mannen en vrouwen van gelijk geslacht afwijst, dan moeten wij, hoe moeilijk het misschien ok kan zijn, dit ook moeten afwijzen.

 8. Men ziet in toenemende mate dat er nu Regeringen zijn die zich zelf niet meer houden aan de scheiding van Kerk en Staat. En o wee, als de Kerk zich ergens mee ‘bemoeide’ vroeger, dan werd er binnen de kortste keren gezegd: “we hebben scheiding van Kerk en Staat.”

  Waarom durven gelovige katholieken zo weinig hun mond open te doen? Omdat ze al jarenlang door ongelovige en zeer progressieve katholieken (Linkse Kerk) de mond werden gesnoerd. Dit noem ik zelf al jaren subtiele christenvervolging. Bovendien ontbreekt ook veel kennis van het geloof. Ik weet nog hoe vervelend ik dat vond als ik mijn mening wilde zeggen over een geloofs-gerelateerd onderwerp,. Feitelijk op dit punt is er nog niets veranderd vanaf de jaren zeventig. Althans in mijn omgeving niet.

 9. @ Kurt.
  Eva Braun zou ik eerder zien als een unieke engel die God de Vader uit bezorgdheid plaatste bij Adolf om zijn piepklein hartje te verzachten. Daar zij helemaal met hem meeging tot het bittere einde blijft er voor Adolf geen enkel argument over om zich tegen God te blijven verzetten. Dat is trouwens een thema dat in veel misdadigersverhalen voorkomt. Een getrouwe die slechts deelt in de misdaad in zoverre hij/zij de misdaden door de vingers ziet maar zich om de innerlijke persoon bekommert. Het is een hartveroverend drama dat openingen geeft naar de toekomst maar dit wordt door veel Katholieken ontkent. Terecht? (ik begin uiteraard weer te zeuren over de profeet Jakob Lorber)

  Bischoppin Brunne en onze Vlaamse bischoppen kunnen u werktuigelijk helpen om zelf martelaar te worden. Bijvoorbeeld Magda De Ley die blijft vechten voor het herstel van het OnzeVader riskeert dat zij zich de woede van onrechtvaardigen op de hals haalt. Zelfs eenvoudige mensen hierover aanspreken en trachten hun hartje te bereiken is ontzettend moeilijk. Daar is het geduld van een potentiele martelaar voor nodig. Wacht u liever op een ander?

 10. Kurt in onze kerk zijn er bijna geen martelaren meer onder de bisschoppen en de priesters – die meeste genieten vooral van hun luxe leven – van hun vrouw of man in het verborgen – gaan gezellig op reis – laten zich graag bedienen – rijden met moto en dure auto’s en daar lopen ze dan nog mee te koop op internet – terwijl heel wat parochianen iedere cent moeten omdraaien om te overleven – en dan komen ze eens naar de kerk maar vinden hun priesterleven eigenlijk maar saai omdat ze geen stilte – gebedsleven meer hebben en de bijbel niet bestuderen, zodat het woord van God ook niet levend kan worden in hun hart. Met gevolg dat ze dan het sacrament van De Heilige Eucharistie en de andere sacramenten beleven zoals een echte Don – Juan die graag zelf in de belangstelling staat – veel applaus wil en daardoor blijven volharden in de zonde door zelf gefabriceerde teksten en andere dwalingen binnen de kerk binnen te brengen, waardoor heel wat zielen verloren gaan. Met gevolg dat de echte martelaren ” de leken ” niet meer de goddelijke voeding krijgen om in die harde goddeloze wereld te volharden. En daardoor het extra zwaar krijgen om mensen nog de weg te wijzen naar het ware leven.

  En wat dat trouwen van homoseksuelen betreft? Gebeurt dat al niet in het verborgen: zegenen van samenwonende? Wat een zware slag is in het gezicht van Jezus en Maria en alle bekeerlingen binnen de kerk die niet uit de kast durven komen, omdat ze door hun eigen kerk in de kast moeten blijven. Want, onze kerk gelooft niet meer in bekering. Jezus heeft blijkbaar nooit gezegd, bekeer je en zondig niet meer. Als je nu durft zeggen in de kerk dat je door God aangeraakt bent met een stroom van liefde en God je daardoor in de jaren heeft kunnen omvormen tot een heteroseksueel mens dan krijg je alle bisschoppen, priesters, en heel de homowereld over je. Je wordt gelyncht of genegeerd.

  Dus: al die bekeerlingen zwijgen maar en laten zich in stilte door hun eigen kerk martelen. Terwijl er heel wat homoseksuelen gewoon naar de kerk gaan en trouw blijven aan het woord van God omdat ze weten dat dit hun bevrijding kan betekenen van de vele kwetsuren die ze door omstandigheden in hun leven hebben opgelopen.

  Als de wereld eerlijk zou zijn, dan weten ze ook wel dat het aantal massaal stijgt in de homo & lesbiennewereld. Ieder mens met wat gezond verstand weet dat dit niet meer alleen van een verkeerd “gen” kan voortkomen. Maar, dat het ook komt van de massale ongeordende levensstijlen waar kinderen en jongeren in opgroeien en zwaar onder lijden. Dan spreek ik nog niet van de incestslachtoffers en verkrachtingen, verslavingen. En zo kan ik nog even doorgaan met het vele leed waar deze mensen mee zitten. Soms met heel veel leed en verdriet waar ze niet over willen en kunnen spreken en daardoor maar kiezen voor een leven dat eigenlijk niet hun leven is. Maar een leven leiden dat gecreëerd of ontstaan is door zware zonde van anderen!

  Die strijd die ze voeren om gehoord te worden, zegt veel hoe zwaar die mensen innerlijk lijden. Homoseksuelen met een aangeboren gen die leven gewoon hun leven. Die roepen ook niet dat de kerk moet veranderen. Bodar is daar trouwens één van die vele voorbeelden van. Die is homo – is priester geworden en leeft naar het woord van God. Dat is een duidelijke keuze en gelukkig dat hij daar ook in volhard voor de vele homoseksuelen die niet zo geboren zijn , maar zo geworden zijn door zware zonde van hun medemensen. De kerk – maar ook de media is gewoon niet goed geïnformeerd wat er in die wereld echt leeft. En daardoor krijg je zulke toestanden zoals hierboven beschreven staat.

  1. Beste Lotje, Het gebeurt en gebeurde vroeger in het verborgene, men liep er niet mee te koop, dat is het verschil met nu. Daardoor kreeg men ook geen keiharde discussies zoals nu vaak het geval is.
   U heeft het hier zeer goed verwoord en met de nodige nuances. Eerlijk gezegd ontbreekt dat wel eens bij mij in mijn betogen met betrekking tot dit onderwerp.

   1. Beste Marian: die aantallen heeft niet veel met vroeger te maken omdat het verborgen was. De aantallen groeien en nemen extreme abnormale proporties aan. Er is veel meer aan de hand in onze wereld – en kerk – mensen zijn extreem blind – met gevolg dat ze eigenlijk niet weten dat ze al dood zijn en een leven leiden dat een gevolg is van een opstapeling van kwetsuren. Het leven dat God voor hen in petto had is vervaagd door vele innerlijke verwondingen waar God “door onze goddeloze wereld en vele innerlijke woede en agressie in mensen” niet meer aan kan raken met Zijn liefde.. En dat is zowel voor homoseksuelen – heteroseksuelen – en zeker ook voor de katholieken die nu in de kerk zitten en daardoor zoveel dwalingen binnen brengen in Godshuis en aan de sacramenten . Sacramenten die Hij ons heeft gegeven uit liefde voor onze redding. Pure blindheid en grote angst voor de echte LIEFDE.. Immens triestig en bisschoppen en priesters steunen dan nog die angsten door het woord van God niet meer uit te dragen – terwijl God ze van al die angsten en kwetsuren kan bevrijden. Als iedereen zich zou durven overgeven aan Godsliefde en zijn wil opzij zetten en volharden in gebed – geen enkel mens keert dan nog terug naar zijn oud leven. Omdat je door de liefde van God beseft hoe hol en leeg dat oude leven wel was.

    1. Dat de aantallen groeien ben ik met u eens. Zeg ik dat in mijn omgeving is de eerste reactie die ik krijg dat het er altijd al was. Dat mag dan zo zijn, maar het is nog nooit zo extreem geweest als nu. Maar er is ook veel reclame voor, het komt in het nieuws en wel bijna dagelijks. Men hangt hier een enkele keer in mijn omgeving posters op van holebi-feesten en ik woon nog wel in een dorp. Ook in krantenartikelen en stripverhaaltjes en op televisie met sommige reclames en bij programma’s en voor en na het Journaal wordt er duidelijk op gezinspeeld. Men moet het normaal gaan vinden, dat is wel duidelijk. Doe je dat niet, dan ben je homofoob en ga je niet met je tijd mee. Hoe vaak ik dat al niet gehoord heb, juist ook door geloofsgenoten. Katholieken denken hier niet na, ze denken hier bijna allemaal dat je met je tijd mee moet gaan, terwijl we dan in feite steeds verder van het geloof af komen te staan en dus steeds meer van God komen te staan.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.