“Pastorale aanpak” van Tweede Vaticaans Concilie leidde tot homoseksuele misbruikcrisis

Foto: CathNewsUSA

Priester Peter Smith, de voormalige kanselier van het aartsbisdom van Glasgow, vertelde de Catholic Observer dat de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie bijgedragen hebben aan de kerkelijke homoseksuele misbruikcrisis. In de jaren zeventig werden priesters die beschuldigd waren van homoseksueel misbruik niet gestraft, maar naar therapie gestuurd.

Volgens Fr Smith heeft het Tweede Vaticaans Concilie ons gevraagd om pastoraal verder te gaan en “voor mensen te zorgen” in plaats van de eerdere “legalistische” benadering.

Dezelfde dichotomie wordt nu sterk bevorderd door Paus Franciscus op alle vlakken van de Kerk.

Bron: gloria.tv/nl.news

Author: Dries Goethals

Naast voorzitter van het Katholiek Forum, is Dries Goethals de voorman van de anti-cultuurmarxistische vereniging Pro Familia (www.profamilia.nl) en verantwoordelijke van de landelijke tak van de internationale pro-life-organisatie Helpers of God's Precious Infants (www.helpers.be).

6 thoughts on ““Pastorale aanpak” van Tweede Vaticaans Concilie leidde tot homoseksuele misbruikcrisis

 1. Korte geschiedenis van de “Pastorale aanpak”.
  +++
  Suenens had grote invloed op het verloop van Vat2. Suenens en A.Dondeyne socialiseerden het geloof. Als priester-professor had Dondeyne veel invloed op jongere generaties van katholieke intellectuelen, waaronder Wilfried Martens, Roger Dillemans, Pieter De Somer, Renaat Van Elslande en André Vlerick.
  Dondeyne was actief vanaf 1933!
  +++
  Dondeyne werd in juli 1966 Huisprelaat van de Paus, dus drie jaren nadat Paulus VI paus werd! Volgens Wikipedia schipperde Paulus VI tussen Traditie en vernieuwing.
  +++
  Suenens en Desmet hebben inderdaad een zeer lange tijd en op belangrijkste posities aan de top de Kerk niet alleen in Noord-Belgiê maar ook via het concilie wereldwijd kunnen beschadigen.
  +++
  De opvatting over de verdraagzaamheid bij de vrijmetselaars
  De katholiek verstaat in het algemeen onder “verdraagzaamheid” de geduldige aanvaarding van andere mensen. Bij de vrijmetselaars daarentegen gaat het om verdraagzaamheid ten opzichte van ideeën, hoe tegengesteld deze ook onderling kunnen zijn.
  Het internationale “Freimaurer Lexicon” preciseert : “Het relativisme is het uitgangspunt van de standpunten der vrijmetselaars over de problemen van wereld en mensheid. Het relativisme baseert de verdraagzaamheid op redelijke argumenten. De vrijmetselarij is één van de bewegingen die onstaan zijn op het einde van de Middeleeuwen als reactie tegen het onvoorwaardelijk karakter van de leer van de Kerk en het politieke absolutisme, als reactie tegen alle soorten fanatisme”. De trouw aan het geloof en de erkenning van het leergezag van de katholieke Kerk worden door deze opvatting ondermijnd.
  http://users.belgacom.net/souls-life/Vrijmetselarij.htm – DE VRIJMETSELARIJ EN DE KATHOLIEKE KERK

 2. alles was hier zo nieuw
  weer de hoek om, de lange gangen
  de gewijde sfeer in de eetzaal
  de strenge perfect op een verhoging
  het gezamenlijk avondgebed in de kapel
  onze gang over al die trappen naar de gemeenschappelijke zolder
  elk dook zijn eigen cabinetje in
  gordijntjes toe en met een klik het grote licht uit
  een paar maal ‘s nachts controle door een zaklantaarn
  liggen onze armen wel boven de dekens

  de plechtige hoogmis was begonnen
  uit vele kelen het serene gregoriaans
  opstijgend met de wierook tot de almachtige God
  kazuivels met brokaat in goud en edelstenen
  saamhorig in het latijn voor onze roeping
  toekomstige missionarissen in gebed toegewijd
  dan weer door de gangen met een knorrige maag
  de welriekende koffiegeuren kwamen ons reeds toegemoet

  nooit
  heeft de jongen zich erover verwonderd
  het als een
  vanzelfsprekendheid
  aanvaard
  toen hij naar dat ene kamertje moest komen
  hij met een flemerige stem werd toegesproken
  schitterende oogjes
  handen zo zacht als fluweel
  maar die
  rotte
  adem
  kon hij niet ontvluchten
  grijpende klauwen deden het onterende werk
  wat kon hij anders doen dan zich eraan
  over te geven
  terwijl hij het orate frates moest opdreunen
  suscipiat dominus sacrificium de manibus tuis
  ad laudem et gloriam nominis sui
  ad utilitatem quoque nostram
  totiusque ecclesiae suae sanctae

  zo vaak is hij voor hen moeten verschijnen
  nooit zich afgevraagd
  waarom dit alles zo moest zijn
  elke keer was weer anders
  een complete verrassing
  zou hij de enige zijn uit zijn klas
  alles omgeven door een sfeer van zwijgzaamheid
  een gezamenlijk groot geheim

  waarom was hij zo gewild
  moesten ze specifiek hem hebben
  de een was vriendelijk
  een zoetgevooisde stem
  de ander grof en bot
  overal blauwe plekken
  die niemand mocht zien

  ja hij was wel te geliefd
  dat altaar waar hij naartoe geleid werd
  en erboven weer dat orate frates op te zeggen had
  moge de Heer het offer uit uw handen aannemen
  tot lof en eer van Zijn naam
  en tot welzijn van heel Zijn heilige Kerk

  dit alles is niet meer
  verweesd lieten ze hem achter
  een groot vraagteken in zijn hoofd
  kon niet meer naar dat seminarie toe
  verdwenen en opgelost in de lucht
  met al haar vrome paters
  vervreemd was hij van zichzelf
  een laatste traan biggelde over zijn wangen
  niemand
  aan wie hij zijn verhaal kwijt kon
  niemand
  zou hem ook maar enigszins kunnen begrijpen
  kwalijk heeft hij hen dat nooit genomen
  in hun cultuur hoorde ook dat erbij
  kon niet bestaan zonder dat grote geheim
  dat zelfs voor velen onder hen onbekend was
  ach dat celibaat
  en hij begreep:

  overal waar mannen bij elkaar moeten zijn zonder vrouw
  en vrouwen zonder man
  komen dergelijke excessen voor
  nee niet te vermijden
  vooral als er ook nog kinderen in hun spel betrokken worden
  dat scheepsmaatje in de combuis van het zeilschip
  is er niet alleen om de kok te helpen

  tja
  zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar
  zo zijn de mensen
  die fraai gepolijste buitenkant van elke gevel
  van binnen vol doodsbeenderen en onreinheid
  het zij zo
  de jongen is zoals hij is
  alles heeft hij overgegeven aan zijn Vader
  en zijn laatste wrok heeft hij ingeslikt
  suscipiat dominus sacrificium de manibus tuis
  ad laudem et gloriam nominis sui
  ad utilitatem quoque nostram
  totiusque ecclesiae suae sanctae

 3. Het is de mislukte pastorale aanpak geworden en het is nog niet gedaan het probleem in de kerk is dat men homofiel mag zijn maar het niet in de praktijk mag brengen dat is juist ook de hypocriete houding van de kerk !!

 4. Beste Willy,
  – Er is niets hypocriet aan het feit dat de Kerk tegelijkertijd zegt 1) we hebben niets tegen mensen die homoseksuele neigingen hebben (deze bestaan nu eenmaal), en 2) homoseksuelen, breng deze neiging niet in de praktijk, want het is tegen het plan van God. Hier geldt zoals steeds : men moet geen mensen veroordelen (dat komt alleen God toe), maar we mogen en moeten verkeerde handelingen veroordelen.
  – De Bijbel veroordeelt meermaals homoseksuele handelingen. Die zijn duidelijk tegen Gods plan (homoseksuele handelingen kunnen niet tot menselijke vruchtbaarheid leiden, de gave van de seksualiteit wordt verkeerd gebruikt).
  Vriendelijke groeten, Au. G. Stinus

  1. Zie ook mijn beide reacties (van 5 en 13 juni) in het artikel “per ongeluk (?) reclame voor homoseksualiteit op de website van het Vaticaan (5 juni)”, waarin deze jongen onder andere verwijst naar afwijzende bijbelteksten over homoseksualiteit, en nog veel meer.
   Toen hij zijn homoseksualiteit bewust werd, was de houding van de katholieke Kerk op dat moment uiterst mild. Een geestelijke heeft daarna gesproken met zijn ouders, en hen een boek daarover te lezen gegeven: “Sinds u het weet” van Herman Roose (1968). Homoseksueel zijn mag van de Kerk, daar doe je nu eenmaal niets aan, als je het maar niet in praktijk brengt. Een rare houding, die vergeleken kan worden met iemand die pas een auto gekocht heeft, en voor de deur afgeleverd door de bezorger. Die overhandigt de nieuwe eigenaar de sleutel, en zegt: ” Gefeliciteerd met uw mooie auto. Maar u mag er niet mee rijden, hoor!”
   Homoseksuelen mogen wel terdege door de Kerk benaderd worden, maar direct moeten zij geconfronteerd worden met hoe God daarover denkt, en waarom Hij dat afkeurt; zie wederom mijn verwijzing hierboven. Ja, Hij keurt dat zo sterk af, dat volgens de wet van Mozes zij de doodstraf verdienen; en Paulus spreekt over “zij zullen het koninkrijk Gods niet beërven”. Punt uit.
   Daar werd deze jongen jaren later mee geconfronteerd, na reeds drie jaar met een vriend te hebben samengewoond, en schrok zich natuurlijk te pletter. Waarom is de katholieke Kerk zo uiterst mild hierover, en de Schrift niet? Maar hij besloot de Schrift in dat geval boven de Kerk te stellen, dus voortaan alleen te blijven. Uit liefde wierp God hem echter een maagd in zijn schoot, om zo tot een gezinnetje te worden.
   En, heeft hij nog last van zijn geaardheid? Ach, hij heeft nog wel eens een homoseksuele droom, dat is alles. Maar omdat hij zich aan de Heer heeft vastgegrepen, wil hij nooit meer met een vriend “iets” hebben. Voltooid verleden tijd. Ja, heel soms nog wel eens een brok in de keel. Maar dan schouwt hij naar wat Hij hem allemaal in plaats daarvan geschonken heeft.
   Hij gelooft zelf niet zo in die theorie van de geaardheid. Zegt altijd: je hebt een knop en je hoofd zitten, en die zit er niet voor niets; omdraaien dus. Ook Thailanders kunnen dat uitstekend, die knop omdraaien.
   Waar mijn homoseksualiteit vandaan komt? Lees maar eens dat stukje poëzie hierboven. Dan weet je voldoende.
   Zo heeft deze jongen in deze trant een strenge brief geschreven naar het bisdom van ‘s-Hertogenbosch, die holebi’s wilden verwelkomen in hun kathedraal op Roze Zaterdag (morgen)
   . Het hele feest gaat nu dus toch niet door. Een positief gebaar van deze bisschop. Nu nog aan deze mensen laten weten over het waarom.

 5. @ Willy
  @ een Jongen

  Een uitzonderlijk streng maar liefdevol opvoedingssysteem wordt beschreven in de werken van Jakob Lorber.

  Kinderen worden al zo vroeg mogelijk aangezet zich werkelijk tot in de allerkleinste miniemste details te leren beheersen.
  Daar heeft men dus ook bijzondere leraars voor nodig!!!

  Het gaat over een volk op een andere planeet!
  Daar wordt men niet in begeerte verwekt en bijgevolg niet in zware zonden geboren zoals wij kinderen van Eva.

  Ooit was er op onze planeet ook een dergelijk onderwijs. Maar hier is de mens helaas in staat alles steeds weer te ontwaarden.

  Alleen Traditionele Joden en Traditionele Katholieken zijn nog bereid NOGAL streng te willen zijn. Het is niet aan ons ‘de rest’ als ‘afval’ te beschouwen. De planeet Aarde is een bijzonder louteringsoord. Hier kan men niet het heil verkrijgen zonder zich af en toe te branden.

  Waarom Aardse gelovigen nog steeds weigerachtig staan tegenover mysticus en eindtijdprofeet Jakob Lorber is me een raadsel.

  Jakob Lorber, “De natuurlijke zon”, (Hoofdstuk 17 Schoolgebouwen op de middengordel.)
  De Ster, Uitgeverij Schors, Amsterdam
  http://www.lorber.nl

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.