Duitse vrijmetselaars vieren jubileum in Katholieke kerk

Op 30 juni vieren de vier vrijmetselaarsloges van Aken, Duitsland, in de Akense “Stadskerk” de oprichting van de eerste vrijmetselaarsloge in Londen, in 1717. De gotische kerk dateert uit de Middeleeuwen.

Sinds 2002 wordt ze niet meer gebruikt als kerk, maar, samen met de evangelische kerk, voor concerten en evenementen. De kerk wordt gefinancierd door het ultraliberale bisdom van Aken.

Bron: gloria.tv/nl.news

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

44 thoughts on “Duitse vrijmetselaars vieren jubileum in Katholieke kerk

 1. http://www.star-people.nl/index.php?module=printpage&id=3030 Druk hierbij daarna op “annuleren”
  http://nl.wikipedia.org/wiki/vrijmetselssrssymboliek
  http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-NWO/de_nwo_vrijmetselarij_geheimen.html
  Hier een aantal teksten over vrijmetselarij. Ronduit griezelig. Maar het leert ons wat er tegenwoordig in onze wereld rondgaat. Zoals de Nieuwe Wereldorde. En nog zoveel meer. Weest op uw hoede; slechts geheel geborgen in onze Heer Jezus kunnen wij aan dit alles ontkomen, Hij Die ons beschermt, en ons onderscheid leert kennen. Verdiep u niet te veel erin, proef slechts en begrijp.

 2. Nog even en de mortelbroeders worden langs alle kanten gevierd als de grote beschermers van de beschaving. Tegelijkertijd met de verkettering van de “grote boze Katholieke Kerk” die in alle eeuwen de weldenkendheid toch zo vreselijk heeft dwarsgelegen. Laat het maar gebeuren, die Stadskerk is feitelijk geen kerk meer. Maar de spot blijft, en zo bewerken ze hun eigen ondergang. Eigenlijk erg zielig, zo’n vertoning van schortjesmannekes.

 3. Men kan niet meer ontkennen dat de R.K. Kerk veel smet heeft op haar blazoen. Hoeveel mensen daardoor niet geschokt zijn is goed te begrijpen en dat mensen daardoor de Kerk verlaten is eveneens te begrijpen. De Kerk staat en verkondigt volgens haar eigen zeggen als enigste de volle Waarheid, maar doet het niet ten volle. Daaruit blijkt weer dat het gewone mensen zijn, priester, bisschop, kardinaal, paus of niet die ook zelf tot zonde kunnen vervallen. Wie ziet dat hij staat ziet toe dat hij niet valle! Maar als voorbeeldfunctie heeft de Kerk daardoor veel in moeten boeten. Ik kon dit ook eerst absoluut niet geloven.

  1. Op de katholieke lagere school kreeg deze jongen op de volgende wijze bijbelles: met twee man werd er een grote platte doos binnengedragen. De leraar opende haar, en haalde er grote vilten beeldplaten uit, en bevestigde die een voor een op een groot viltbord. Hup, de broers van Jozef. En hup, in hun handen Jozef zelf. Dan hup, de put waarin die gegooid werd. Dan een groep Midianieten met kamelen. Een van hen trok Jozef uit de put. En brachten hem naar Egypte. Ondertussen lichtte de leraar het verhaal toe. De week daarop had hij weer een ander verhaal.
   Dergelijke dingen blijven je je hele leven bij.
   Maar in de zestiger jaren die gruwelijke omwenteling in Nederland. De kruizen verdwenen van de muren, de kerken raakten leeg. En die viltplaten werden tenslotte maar weggegeven aan de voddenjood.
   We kunnen zeggen van de protestanten, hervormden, enzovoorts wat we maar willen. Maar één ding hebben zij toch maar vast in de hand: de gehele Schrift. Dat kun je van de hedendaagse katholiek niet bepaald zeggen.
   Deze jongen zou hen een aantal vragen kunnen stellen, waar zij met een mond vol tanden zouden blijven staan. Wie deed een ijzeren bijl boven drijven in het water? Juist, Elisa. Hoe? Door een stuk hout naar de bewuste plek te gooien; het hout deed die ijzeren bijl bovendrijven. Een wonder zat zijn weerga niet heeft.
   En waarom mocht Abraham het land der Kanaänieten niet rechtstreeks beërven? Juist, de ongerechtigheden van de Amorieten die daar woonden waren nog niet ten volle geraakt. Pas veel later wel, toen Jozua met de Israelieten dat land binnentrok, en al het volk doodde om het te beërven.
   Deze Kanaänieten waren afstammelingen van Cham, een van de drie zonen van Noach, over wie die een vloek uitsprak. Want nadat Noach na het verlaten van de ark een wijngaard had geplant, werd hij dronken van zijn wijn, en viel in slaap in zijn tent. Daarna is zijn zoon Cham binnengekomen, en heeft zijn vader onteerd – de eerste homoseksuele daad in de Schrift.
   Niemand van de katholieken weet hier nog van. Ja, de Kerk heeft dat de afgelopen vijfenvijftig jaar niet bepaald gestimuleerd. Maar als christenen de liefderijke en rechtvaardige God van het Oude Testament aan hun laars lappen, hoe zijn zij dan in staat de Heer Jezus ten volle te begrijpen? Bijvoorbeeld als Hij de tempel reinigt? Heeft Hij Zelf niet gezegd, dat Hij uit Zichzelf geheel niets kan doen, of Hij heeft het de Vader eerst zien doen? En dat Hij in de Vader is, en de Vader in Hem?
   Ziet, een van de grootste tekortschietingen van de hedendaagse katholieke Kerk is dit wel. Alles zou met de Schrift in de hand geijkt moeten worden. Om niet af te dwalen tot het uiterste der aarde.

 4. Waarschijnlijk is de liberale bisschop van Aken zelf lid van de vrijmetselaars sekte, beste Dries. Velen bemannen ook de staf van het Vaticaan. De vrijmetselarij (vm) is het belangrijkste werktuig van de “Synagoge van satan” (Ap. 2:9,3:9), het georganiseerde talmud wereldjodendom, ter vernietiging van binnen uit, van volken en naties en de Christelijke beschaving. NL, BE, Dui, FR, en waarschijnlijk menig andere EU lidstaat hebben regeringsleiders die lid zijn, zonder dat de burgers dat in de gaten hebben. De EU is een vrijmetselaars bastion evenals de Navo, de VN en de andere grote internationale organisaties. De vroegere Amerikaanse president Kennedy heeft op 27 April 1961, voor de persclub van New York, in harde woorden de geheime genootschappen, wo. de vrijmetselarij, scherp veroordeeld. Hij verweet hen vrij vertaald, ongezien te infiltreren in de belangrijkste regeringsinstanties en in de strijdkrachten, de bankwereld, de politie, de pers, TV, radio, voor subversieve handelingen ter bevordering van een totalitaire wereldregering, voor intimidatie en voor verraad, en ter ontwrichting van publieke belangen. De sekte ondergraaft verkiezingen zei hij, en belet de vrije keuze van burgers en zij weet te verbergen de schandalen en de corruptie wo. naar nu bekend is, ook de omvangrijke pedo netwerken. Kennedy wilde de private Federale bank (van oa. de joodse Rockefeller en Rothschild families) en de CIA reorganiseren. Hij vroeg zijn toehoorders om hulp, om de geheime netwerken bloot te leggen en op te rollen. Hij werd vermoord op 22-11-1963. Zelfs de datum bevat vm codes, let op, 3 keer het getal 11. Zijn speech is te beluisteren op http://www.youtube.com/watch?v=_51SFKH2dxY&app=desktop

  1. Aan..Benjamin Van Dyck
   Vanwege 21 juni 2017 bij 14:45

   Er komen 2 grote koningen, de eerste wordt koning een korte tijd na de Waarschuwing, de Waarschuwing is geboorte van de Messiaanse vrede. Als de mensen een zekere tijd na de Waarschuwing opnieuw beginnen te zondigen, dan zal de Franse koning hem opvolgen, hij moet de legers aanvoeren tegen de antichrist.

   Dit wil ik je aantonen met de volgende korte passages uit twee profetieën, de eerste is van pastoor Souffrand…hij zal de kroon slechts nemen om hem te plaatsen op het hoofd van zijn rechtstreekse erfgenaam.
   Van de zuster van Lyelbe is het volgende…
   ..Ik zal hem een regent geven, die een heilige is.

   De eerste koning is een Nederlander (kan ik aantonen).
   Dat is die die uit Oosten na de confrontatie met

 5. Op de getallen letten heeft iets van numerologie. 3 x 11 = 33 jaar. Dat is de leeftijd die Jezus haalde volgens de overleveringen. Men kan met getalen overal wat achter zoeken. Waarom doet men dit eigenlijk? Heeft dat niet meer iets met heidendom te maken? Het maakt het allemaal even geheimzinnig. Ik vind het allemaal maar raar.

  1. Dat gebruik van allerlei nummers, dat riekt naar esoterie en mystiek. Ook het joodse kabbalisme zit er vol mee. Heb wel eens vernomen dat er bepaalde tellingen gedaan kunnen worden in de Schrift (bijvoorbeeld verzen, letters), en als je dat dan op de gehele Schrift toepast, dan kan het niet anders of er komt een speciale boodschap eruit rollen. Kortom, het lijkt mij ziekelijk, om op deze wijze via getallen andere waarheden af te leiden – halve waarheden, hele leugens. Moeten we ons tot slaaf maken aan de meester der getallen? Moeten getallen over ons heersen?
   Wel is het zo dat bepaalde getallen in de Schrift een bijbehorende symboliek hebben, bijvoorbeeld 7, 40, en nog enkelen.
   En het getal van het beest 666 dan? Vroeger vertegenwoordigde de letters van het alfabet, zoals het hebreeuws en het grieks, elk ook een getal, volgens de rangorde van het alfabet. Niet van 1 tot en met 25 bijvoorbeeld, maar van 1 tot en met 10, dan 20, 30, tot en met honderd, dan 200, 300, enzovoorts. Men beweert, indien dan de naam van iemand wordt geschreven, en de letters worden omgezet in cijfers, dat men dan het getal van die naam kan vinden door al die cijfers bij elkaar op te tellen. Kan wezen, maar deze jongen houdt zich er niet mee bezig. Wat voegt het toe? Dwaling ligt mogelijk op de loer, ben liever bezig met zaken die wèl duidelijk zijn.
   Overigens is dat ook zo gesteld met de interpretatie van de gehele Schrift. Naast een letterlijke dikwijls ook een geestelijke of symbolische interpretatie. Goed. maar als deze jongen gewoonweg iets niet begrijpt, gaat hij heus niet bij een theoloog aankloppen. Want dan verneem je soms de raarste dingen. Beter onwetend dan dwalend, denkt hij maar. En als de Heer Jezus het nodig vindt, dat hij iets moet weten over dit of dat, dat openbaart Hij dat wel. Zo hoopt hij een zuivere kijk op de Schrift te behouden, waar alles om draait. Want het is de kern, de wortel en de oorsprong van wat wij moeten geloven. Kennis van getallen voegt daar weinig of niets aan toe.

 6. De maçonnerie vertegenwoordigt het heidendom en is de gezworen antagonist van de Katholieke Kerk. Verbrijzel de loge, en de overwinning voor de Kerk is reeds behaald. De maçonnieke sekten verzamelen alle ketterijen in zich en bundelen al die boze krachten om hen tegen het mystiek Jerusalem, de Roomse Kerk, te richten. Al de miserie die wij vandaag in de Kerk zien is te wijten aan het infiltratiewerk van die sekten. Uit de Charte de Cologne blijkt dat de geheime sekten reeds in de zestiende eeuw in primitievere vorm bestonden, en dat zij het waren die het Protestantisme ontwikkeld hebben om het Latijns Christendom te destabiliseren. Het solascripturisme, iconoclasme, vrij onderzoek en de valse genadeleer van het Protestantisme, die vervloekte wapenen van de hel, werden dus gesmeed in de infernale vlammen van de onheilige vergaderplaatsen van de geheime humanistische sekten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Maçonnen en Protestanten overeenkwamen om in 1917, de eersten hun bicentennium (sinds hun stichting in Engeland – zij bestonden echter reeds daarvoor in grotere geheimhouding, zoals gezien), de tweeden hun quatrocentennium (van de Lutherse revolte) als “broeders” te vieren, als geallieerden tegen de Kerk van Rome [Voir “Un bon serviteur de l’Eglise, Mgr. Jouin” – Sauvêtre]. De loges aarzelden niet om te stellen dat zij hun librepenseuze dwalingen bewust terugvoerden op de Lutherse revolte, die gehele landen weggescheurd heeft van de Eenheid van het Koninkrijk van God op aarde.

  Dit alles wetende, is het dan nog te moeilijk om te raden wie er achter de hedendaagse protestantisering van de Katholieke Kerk schuilt?

 7. Katholieken moeten Lodewijk XX (Louis-Alphonse, Duc d’Anjou), Koning van Frankrijk, steunen met het oog op het herstel van de Bourbon-monarchie, hetgeen een zware slag zou toedienen aan de demonische scheiding van Kerk en Staat (en dus aan de maçonnieke loges) in Europa. Weg met de Ripouxblique Macronnaise, die het Franse volk “En Marche” vers l’enfer aan het sturen is.

  Frankrijk zal een sleutelrol uitvoeren in de regeneratie van het Latijns Christendom.

 8. De getallen symboliek in de vrijmetselarij is belangrijk, beste Marian. Dat geldt ook voor de architectuur van steden en bekende gebouwen. De Haagsche nieuw hoogbouw in het centrum, is daaraan herkenbaar, evenals de boulevards in Parijs. Luther spijkerde zijn stellingen op de kerkdeur in 1517 (31/10). Twee eeuwen later wordt in 1717 de vrijmetselarij opgericht in Londen, door twee dominees. De Russische revolutie ontbrandt twee eeuwen later, oktober 1917. Meerdere getallen zijn typisch maçonniek, wo. het getal 11 en 33. Dit laatste getal is ook de behaalde leeftijd van Christus, en tevens de hoogst bereikbare graad in de vrijmetselarij, een satanische graad. Vrijmetselaar Henri Keizer, ex-VVD voorzitter, ging er prat op. Voorts, nogal wat reformatoren waren joods, wo. Huss, Zwingli en Calvijn (Cohen) en Luther ‘s belangrijkste leermeester was de joodse monnik franciscaan Nicolas de Lyra (1270-1349), die weer leerling was van de rabbijn Shlomo Rachi (1040-1105). Maar Luther zag te laat in dat het revolutionaire en imperialistische judaïsme, ook een bedreiging vormde voor zijn nieuwe afgescheiden kerk. De grote revoluties, zoals de Franse revolutie (1789) en de Russische revolutie zijn joods geïnspireerd met vrijmetselaars als meelopers, in de strijd tegen het Christendom, volken en naties. In 1789 was de hoofdrol speler Robespierre (Hohe Felz) joods, evenals de “uitvinder” van “democratie” de denker Rousseau. De belangrijkste meelopers waren vrijmetselaars ; “1789” was hun revolutie. In 1717, in Rusland, waren alle grote acteurs atheïstische ashkenazische joden, de denkers Marx, Engels, en de doeners Lenin, Trotsky, Stalin, Beria en nog veel meer namen die Soljenitsyn heeft beschreven in zijn standaard werk “Deux siècles ensemble” (Fayard, Parijs). Het rampenconcilie van de Kerk in 1962 werd gestart door de vrijmetselaar Roncalli (alias J XXIII) en de jood/vrijmetselaar Montini (alias P VI) maakte het werk af, met de afschaffing van het Tridentijns Heilig Misoffer. Tenslotte, in onze tijd, is Europa overgeleverd aan twee kinderloze joden, Merkel en Macron. En zo zijn er wereldwijd, nog veel meer joodse invloeden op te noemen, die de ondergang van de Christelijke beschaving, volken en naties, nastreven, ter verovering van de totalitaire wereld regering. De NWO wordt ook wel genoemd de Jew World Order.

 9. Wat te denken van een website waar zowel de Islam als de Katholieke Kerk vele symbolen hebben die hetzelfde zijn en te herleiden zijn naar het vroegere Babylon, bakermat van occulte en heidense beelden en afgoderij. Neem bijvoorbeeld de sterren en de man. Men beweert daar dat er zelfs een halve maan in de Monstrans aanwezig is, onderaan waar daarboven vlak de H. Hostie wordt geplaatst. Of dat in elke Monstrans is weet ik niet. Maria heeft vaak 12 sterren om haar hoofd. De Ster van Bethlehem. Je hebt de vijf- zes- en achtpuntige sterren en halve manen. Ook wordt gezegd dat de Islam is ontstaan uit het Katholicisme. Als ze inderdaad dezelfde symbolen hebben is dat niet verwonderlijk. Juist onder Keizer Constantijn die de R.K. Kerk voor Europa tot Staatsgodsdienst maakte, schijnen vele heidense invloeden meegekomen zijn, die we vandaag de dag nog hebben. Verder het bekende christelijke symbool de Vis ofwel Ichtus schijnt van origine een heidense god of godin geweest te zijn. Maar het kan ook zeer vergezocht zijn. Als je er in gaat verdiepen dan deugt ten slotte niets meer van de Kerk. Er bestaat dus een of andere prediker Veith die van alles beweert wat dit soort dingen betreft en heeft al ik weet niet hoeveel video’s gemaakt. Hij komt mij nogal arrogant over. Wel heeft hij net zoals deze website veel kritiek ook op de huidige paus, maar van eerdere pausen blijft ook niet veel goeds van over. Bij hem is beslist geen nuanceringen te bekennen.

  1. De kroon van twaalf sterren waarmee Onze Lieve Vrouw wordt afgebeeld komt uit de Apocalyps van Sint Johannes, en de Ster van Bethlehem komt eveneens uit de Heilige Schrift. Men kan deze zaken dus niet als onrechtmatig afwijzen zonder de goddelijke inspiratie van de Heilige Boeken zelf te verwerpen.

   Ik heb de monstrans niet gezien waar u over spreekt, maar als de Hostie boven de halve maan geplaatst werd, dan vertegenwoordigt dat geen heidense mentaliteit, maar de overwinning van Christus over het heidendom, zoals in de Apocalyps staat dat Maria de maan aan haar voeten heeft (het is dan ook de Allerheiligste Maria die de halve maan van de Islam zal verbrijzelen met haar onbevlekte hiel), en zoals op het Sint-Pietersplein in het Vaticaan een kruisbeeld bovenop de heidense obelisk geplaatst staat als teken van de triomf van het Kruis over de duisternis van het paganisme.

   “Ichtus” komt gewoon van een Grieks woord voor “vis”. Alle vissoorten zijn geschapen door God, en zijn dus op zichzelf niet heidens. “Ichtus” werd als afkorting gebruikt voor een Christelijke belijdenis dat Jezus Christus de Zoon van God en de Verlosser is.

   Betreffende Constantijn; hetgeen zeer snel en ondoordacht als “heidense invloeden” afgeschilderd wordt door sommigen, zijn zeer dikwijls eenvoudigweg culturele elementen die de Kerk in zich geabsorbeerd, geperfectioneerd en veredeld heeft. Men moet verstaan dat het Christelijk Geloof zich in de maatschappij incarneert, en dat hetgene dat niet intrinsiek slecht is behouden en getransformeerd wordt ten dienste van het Geloof. Dat zich incarneren van het Christendom in cultuur en maatschappij staat nauw verbonden met het Mysterie van de Incarnatie (Vleeswording) van het Goddelijk Woord. God-Met-Ons wil dat alle elementen die te redden vallen geheiligd worden om bij te dragen aan de vestiging van Zijn heerschappij in alle aspecten van de samenleving.

   Verder moet men beseffen dat alle valse godsdiensten corrupties zijn van de oude Christendom, de Religie van onze eerste voorouders, Adam en Eva. De keizerscultus (‘god-hogepriester-koning’) van de heidense Romeinen was bijvoorbeeld een overduidelijke corruptie van de Christelijke Traditie van de Oudvaders, die de Komst aankondigde van een Messias die tegelijkertijd God, Hogepriester en Koning ging zijn.

   Er staat veel rommel op het internet die de menselijke geest vergiftigt. Op den duur gaat men achter de meest onschuldige zaken heidendom zoeken. Zo wordt er soms beweerd dat de bisschoppelijke mijter een paganistisch symbool was, tot men er vervolgens achter komt dat reeds de Aäronitische hogepriesters van het Oud Verbond een soort van mijter droegen.

   De Islam is niet ontstaan uit het Katholicisme, maar uit dwalingen zoals het Arianisme en het Nestorianisme die de Kerk in het Oosten zwaar geteisterd hebben, en die eveneens de weg gebaand hebben naar het losbarsten van het Protestantisme in de zestiende eeuw. Dat ketterijen op inherente wijze naar het oud heidendom neigen, vindt een schrijnend voorbeeld in Julianus de Apostaat, die Ariaans opgevoed werd en daardoor later volledig apostatisch werd en neo-paganistisch. Wij zien in de geschiedenis ook hoe de Protestantse ketterijen de poorten geopend hebben voor de idololatrische praktijken van de Judeo-Maçonnerie, waar zelfs wereldbekende politici mee betrokken zijn. Islam, Protestantisme, en andere dwaalleringen, maken deel uit van een communie van onheiligheid en perversie waarover de Judeo-Maçonnerie presideert als de Anti-Kerk bij uitstek die onophoudelijk naar de ondermijning van de Kerk van Christus streeft, en haar wil vervangen met de genoemde onheilige communie, als pantheon waar elke dwaling en valse god een voetschabel krijgt. Het is daarom dat al die elementen altijd spontaan samenspannen tegen de Katholieke Kerk.

   Terwijl de middeleeuwse Katholieke troubadour, Gavaudan, de Mahometanen geselde in zijn Kruisvaaderslied als dienaren van Bafomet, declareerde de latere Luther diezelfde Mahometanen als zijnde beter dan Katholieken omdat zij geen Misoffer hadden, en schaamde hij zich niet om de pogingen tot invasie van Europa door de barbaren toe te juichen.

   Alleen de Katholieke Kerk is van goddelijke origine. Alleen zij brengt heiligen voort die zich in een bovennatuurlijke graad van zelfopoffering voor God en de naasten blijmoedig geven. Ook nu dat zij gekweld wordt door de wantoestanden van haar rebellerende zonen, zelfs van de Paus van Rome, blijft zij zelf toch altijd heilig en bij machte om heiligen te genereren. Op deze wijze moet er dus onderscheid gemaakt worden tussen de Kerk op zich en de onwaardige zonen die met haar ambten bekleed zijn. Tussen de goddelijke en de menselijke elementen in de Kerk. Wie de Kerkgeschiedenis kent moet weten dat, ware de Katholieke Kerk niet van goddelijke inrichting, zij reeds lang verdwenen geweest zou zijn van het aanschijn der aarde, gezien de stormen die zij doorstaan heeft. Zo kon zij dan ook natiën en keizerrijken zien wegzinken in de graftomben van de geschiedenis zonder ooit zelf ten gronde te komen, ofschoon zij de meest zware beproevingen te verduren had.

   1. Bedankt voor uw uitleg, na alle negativiteit die ik gelezen heb op verschillende websites, is dit weer verademend. Het zou mooi zijn als ons Bisdom regelmatig een priester laat langskomen in elke parochie, waar geen priester aanwezig is, om zo biechtgelegenheid te creëren in de Kerk of in de pastorie. Daar ontbreekt het al tientallen jaren aan. Er zou in elke parochie een regelmatig aanspreekpunt moeten zijn. Nu is er bij ons twee keer per week wel iemand (administratie en soms een pastoraal werker) op de pastorie, maar geen priester.

  2. Eens had deze jongen zich ook verdiept in de geschiedenis en achtergronden van de katholieke Kerk. Kwam steeds meer dingen tegen, die echt niet in zo’n gunstig daglicht staan. Een hele waslijst. Ondertussen dwaalde hij rond tussen al die andere kerken en sekten. Kocht zelfs eens een encyclopedie erover. Liet toen weer alles een tijd bezinken.
   Betreffende al die andere kerken, vooral sekten: die lichten een of meerdere teksten uit uit de Schrift, en maken er hun slogan van. Daarmee onderdrukken ze al die andere teksten. Zo krijg je de gekste scheuringen en uitwassen. Baptisten, evangelische gemeenten, het leger des heils, pinksterkerken, de charismatische beweging, de zevendedagadventisten, mormonen, getuigen van jehovah, en ga zo maar door. De jongen rilt van die verdeeldheid. En maar tegen elkaar afzetten. Sommigen van hen dwalen zeer, zoals die Getuigen: dat Jezus is de Zoon van God, dat horen ze niet graag. Alles baseren zij op het bijbelse boek Jesaja op de eerste plaats. En dan de bijbel moedwillig aanpassen aan hun geloofsovertuiging, en daarmee zelfs nog van deur naar deur trekken met een arrogantie, alsof zij de enige christenen zijn, en de anderen verloren. Die mormonen met hun verhaal, dat Jezus in Amerika is geweest, en waarvan alles beschreven staan in dat Boek van Mormon; de Schrift zelf lappen zij aan hun laars. En zo kan deze jongen nog lang doorgaan. Bedroevend.
   Dan heb je de katholieke Kerk, die hij vanaf zijn jeugd kent. Rozenkrans bidden; het adventshuisje, waar vader elke avond een raampje open deed, en je een prachtige afbeelding zag vanwege de lampjes in dat kerkje. En met Kerstmis gingen beide grote halve deuren open, en zag je de gebeurtenis in de stal. Dan de adventskrans, waar vier kaarsen op stonden, elke week weer een extra kaars aan. De kerstboom met de stal en kamelen en herders, zonder cadeautjes. De palmpaasoptocht. De Matteüspassion van Bach. En hij was misdienaar, dus had wel eens een te lange superplie aan. Die andere misdienaar moest hiermee dat loodzware misboek van de epistelkant naar de evangeliekant dragen, dus al die trappen af, in het midden knielen, en dan weer al die trappen op. Hij struikelde over de rand van zijn superplie, en daar lag hij, beteuterd en weeklagend. De harde klap galmde heel de volle gotische kerk door. Deze jongen met een ingehouden leedvermaak. De priester bracht alles weer in orde, en ging door alsof er niets gebeurd was.
   Daarna kwam hij terecht op het seminarie, wilde missionaris worden in de Congo. Een mooie tijd gehad, ware het niet dat het seksueel misbruik daar behoorlijk toesloeg. En toen hij ervanaf was, belandde hij op een fratersschool, waar het “feest” werd voortgezet.
   In die tijd woei er een storm door de kerk, die met name Nederland zwaar had getroffen: van modernisering tot leegte en niets, om dat kort samen te vatten.
   Kijk, deze jongen heeft redenen genoeg om de Kerk de rug toe te keren. Maar heeft dat nooit gedaan, zich nooit laten uitschrijven. Katholiek betekent algemeen, het is en blijft de moederkerk, waartoe Jezus Christus Zelf de allereerste basis legde, door Petrus de sleutels te overhandigen en bevolen heeft Zijn schapen te weiden. Als nu de lateren er hier en daar een janboel van gemaakt hebben, dat is hun pakkie aan, en heeft deze jongen in weze geen enkele boodschap aan. Wel stelt hij de Schrift bovenaan, als enige waarheid boven al die halve waarheden van de Kerk. En leest eruit, hoe God ook die hardnekkige Israelieten, de joden dus, genade blijft bewijzen. Nee, echt niet op grond van al hun werken. Maar Hij heeft eenmaal een verbond gesloten met hun voorvaderen, Abraham, Izaäk en Jakob, en blijft consequent dus dat verbond trouw. In de brief van Paulus aan de Romeinen spreekt hij van dat herstel door God, wijdt er zelfs drie hele hoofdstukken aan.
   Zo ook blijft deze jongen de katholieke Kerk trouw, niet op grond van hun werken, maar op grond van de aanstelling van Petrus door Jezus Christus Zelf. En met deze paus maakt Hij dat echt eens in orde. Sommigen zeggen dat Benedictus nog steeds de echte paus is, anderen Franciscus. We zullen zien, en ervoor bidden. Waarschijnlijk dat hun opvolger een bijzondere paus zal zijn, die in de voetsporen treedt van Christus Jezus en Petrus. En Paulus niet te vergeten; zonder al zijn bijzondere brieven verliest het christelijke geloof haar smaak; want Hij heeft het hem alles zelf meegedeeld.
   Dus laten we ons niet blind staren op alle gebreken van de Kerk; tja, da’s maar mensenwerk. God oordeelt, niet hij.

 10. @Moderator.
  Deze website krijgt naast christelijke reclames, ook reclames o.a. van mediums en voorspellers van de toekomst en een uitnodiging om de horoscoop van 2017 te bekijken. Hoe kan dit worden uitgeschakeld? Kunt u dat regelen of zou ik dat zelf moeten doen. Cookies uitschakelen?

 11. Om nog terug te komen op de vraag over het ontstaan van de islam, beste Marian, de koran is waarschijnlijk niet geschreven door de terrorist, krijgsheer Mohammed. Deze kon waarschijnlijk nauwelijks lezen of schrijven, laat staan kennis hebben van de Bijbel of de Talmoed. Reden temeer voor de islamieten om te denken dat de Koran uit de hemel is komen vallen. Waarschijnlijker is de Koran het werk geweest van een rabbijn, uit één der joodse volken of nederzettingen, in Arabië. Deze rabbijn kon wel lezen en schrijven en had kennis van de twee boeken? Daaruit heeft hij een verzameling teksten gedestilleerd, in dezelfde chaotische, niet coherente mengelmoes en met dezelfde haatdragende agressie tegen niet-islamieten als in de Talmoed verordonneerd wordt tegen Christenen en de Kerk. De twee boeken, Talmoed en Koran lijken op elkaar, dodelijk haatdragend.

  1. Bovenstaande invloed van het rabbinisme, is des te aannemelijker in het licht van de geschiedenis. Talmoed joden hebben de islam menig maal gebruikt als cover voor subversieve, ondergrondse of bovengrondse operaties tegen niet-gewenste machthebbers en volken, over wie zij macht ambiëren. Het aanzetten van derden tot veroveringsoorlogen ter onderwerping van vreemde volken, lieten de kleine aantallen joden graag over aan de grotere aantallen islamieten, hun eigen creatie, en via via, konden zij zich daarop meester maken van de macht elders, zoals nu in de VS gebeurt sinds de oprichting van de “centrale” joods-private FED bank in 1913, en daarvoor in het Engeland van Cromwell (+1659) en het aantreden van koning Willem III in Londen als koning (omkoopsom, 2 miljoen goud ponden). Regime-change, is niet begonnen met Obama, of Roosevelt en zijn maat Stalin, maar dateert al van oudsher. Onder islamistisch bewind passen joden zich snel aan als marraan-islamiet, omdat met geld iedere autochtone islamitische leider, behoudens wellicht de Iraanse imams, omkoopbaar zijn. Dat gebeurde in het Middeleeuwse Spanje, dat was het bewind in koloniaal India onder de joden Ghandi, Neroe en zijn dochter Indira, of het Saoudisch koningshuis dat ook als zodanig te boek staat, of zoals de huidige president van Algerije. In China waren joden ook aanwezig rond de top der communistische coup plegers begin vorige eeuw tot in de huidige tijd. De ex-kader communist en B’nai B’rith vrijmetselaar Merkel, dochter van een pools joodse moeder, tracht op haar beurt en in navolging van haar historische, “uitverkoren volks genossen”, Duitsland te islamiseren zoals de vroegere joden dat in de Middeleeuwen in Spanje trachtten te doen. De ex-bankier en Rothschild agent Macron, eveneens joodse roots, wil op zijn beurt Frankrijk mixen, “métiser” ! Er is weinig nieuws onder de zon !

  2. De Jeruzalemse en Babylonische talmoed zijn voornamelijk commentaren op de Wet van Mozes, een – te brede – uitwerking van haar uitleg door allerlei rabbijnen gedurende vele eeuwen. Zie
   http://www.uekeuzenet/Artikelen/Verrijk%20uw%kennis/Citaten%20uit%20de%20Talmoed.html
   ; en over pedofilie: http://www.truthtellers.org?alerts/pedophiliasecret.html . Slik niet alles hieruit als zoete koek; maar het toont wel hoe een oeverloze uitbreiding op de Wet toe kan leiden. Onze Heer Jezus ging niet voor niets fel in tegen dergelijke uitwassen, dat “korban”, en zie de Bergrede, en nog veel meer. Wat Hij tegen de farizeeën en Schriftgeleerden wilde zeggen, is dit: jullie houden je aan al je overleveringen, maar laten de Wet na. Dan legt Hij enkele artikelen van de Wet uit, en voegt er in de Bergrede een prachtige meerwaarde aan toe. Zoals “gij zult geen overspel plegen”: “Ik zeg ulieden, dat ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, al overspel gepleegd heeft in zijn hart.”
   Tja, als Jezus nu in ons midden zou vertoeven, en we zouden Zijn mening vragen over de katholieke Kerk, zou Hij dan niet zeggen: “Gij doet hetzelfde als de joden hebben gedaan met de Wet van Mozes. Hun Talmoed verheerlijken zij, maar doen geenszins naar de wil van Mijn Vader. Hebt gijlieden ook geen oeverloze uitbreidingen gegeven op de Schrift, opdat gij daarmee diezelfde Schrift in de hoek hebt gedrukt? Ook gijlieden doet geenszins de wil van Mijn Vader. Petrus zal tegen u getuigen!”
   Onze hoop blijft op een komende paus, die met recht met de Schrift in de hand de bezem zal halen door tweeduizend jaar katholicisme. Velen zullen ervan walgen, en met weemoed denken aan al die heerlijke tradities. Gelijk de joden ook zo gehecht zijn aan hun tradities. Zoals die Tefillim. Zullen zij zo’n oprechte en vernieuwende paus tenslotte uitstoten? Ziet hoe ze Stefanus behandeld hebben die hen de waarheid vertelde; ze stopten hun oren toe, en stenigde hem. De eerste christenvervolging werd toen een feit.

  3. Mohammed [vzmh] was een analfabeet en al jong een weeskind. De Koran zou gedicteerd zijn door de Aartsengel Gabriël de Boodschapper. Daarom zien zij de Koran als een aanvulling van de Tora en het Evangelie, al leggen zij het op sommige punten geheel anders uit. Dat Mohammed [vzmh] later toestond dat mannen maximaal vier vrouwen mochten hebben, heeft een geheel andere reden, volgens een moslim, die zowel de Koran als de Bijbel kent, dan die Westerlingen er aan geven. Er was een vrouwenoverschot ontstaan, doordat er veel (jonge) mannen gesneuveld waren in een oorlog of wellicht met de Kruistochten. Vrouwen moeten in die cultuur trouwen, het kloosterleven kenden zij niet. Zij zien het als een opdracht van God, dat er kinderen komen om zo de mensheid talrijk te maken. Ook katholieken kregen de opdracht om veel kinderen te krijgen. In het Oude Testament heeft Abraham niet twee, maar wel drie vrouwen gehad. Salomo had veel vrouwen, maar of hij ze allen echt als vrouw gehad heeft? Dat geloof ik niet, daarvoor waren het er teveel. Er staan wellicht nog meer verhalen in van profeten die meerdere vrouwen hebben gehad. Weet u, het is als vrouw ook best moeilijk om alleen te blijven. Meestal zegt men dat van een man. Als het om deze reden is, dan kan ik mij er toch iets bij voorstellen. Zelf geloof ik dat het voor vrouwen een groter probleem zou zijn als er alleen een mannenoverschot zou zijn dan voor mannen als er een vrouwenoverschot is. Mannen zijn jagers wordt wel gezegd. Echter beide seksen zijn er mee gebaat als ze zelfbeheersing hebben in het huwelijk, altijd, zowel in een huwelijk met één vrouw als een huwelijk met meerdere vrouwen. Er is ook een maximum aantal vrouwen ingesteld. Dit gehele verhaal van die kant kon ik niet. Ik heb wel eens gevraagd: “Worden de vrouwen onderling dan niet jaloers op elkaar?” Volgens deze moslim niet. De vrouwen weten zich geborgen. Ze helpen elkaar in het huishouden. De ene vrouw is beter daarin en de andere vrouw soms weer met wat anders. Niet iedere vrouw heeft evenveel behoefte aan seks. En elkaar trouw blijven kan evengoed. Wel wordt van de man wel een groot verantwoordelijkheidsgevoel verwacht ten opzichte van alle vrouwen. Als er al een conflict ontstaat gaat de man eerst met die vrouw(en) praten. In sommige gevallen zal er iemand (een Imam?) tussenbeide moeten komen en/of goede raad verschaffen. Maar deze situatie, zoals ik het begrijp is uit nood geboren. En in nood mag men wetten breken, niet afschaffen! Deze situatie, dat mannen met meerdere vrouwen gaan trouwen, wordt minder noodzakelijk zodra er weer genoeg mannen ter beschikking zijn. Bovendien zijn er (nu) genoeg moslims die maar één vrouw hebben. Seksualiteit tenslotte is een behoefte die in ieder mens aanwezig is, in de man en in de vrouw. Men kan dit wel negeren, maar of dit Gods bedoeling is? “Wordt talrijk!” heeft hij gezegd in het begin van zijn schepping van Adam en Eva. De christenen (behalve protestanten ook de katholieken nu) lijken het daarin al jarenlang af te laten weten, terwijl moslims wel doorgaan met kinderen verwekken. Christenen zijn banger in die zin dan moslims om meer kinderen te krijgen dan twee kinderen. Er zijn wel katholieke en protestantse christelijke gezinnen die meer kinderen hebben, maar dat hoor je niet veel meer.

 12. beste Marian
  ik krijg ook deze uitnodigingen deze kun je uitschakelen door op de knop ongewenst te klikken .
  er is ook nog een 2de variant dan moet je rechts boven op het kruisje drukken dan krijg je de vraag waarom dan staat er vaak bij als antwoord niet relevant .
  ik hoop dat je er iets aan hebt
  groetjes John en Desiree

  1. Beste John en Desiree, Dank voor jullie beider antwoord. Nu staat er toevallig een christelijke advertentie. Ik zal dat gaan doen als zich een of andere gekke magische advertentie zich aandient. Op een andere website klikte ik het steeds weg, maar het kwam steeds terug. Ik heb denk ik ook te maken met een verouderd apparaat (geen Windows 10).

   Even tussendoor, overigens bestaat hier ook een onderwerp over of misschien op een andere website waar je over praten kunt:
   “Stoppen met Internetten voorgoed!” Ik hoop een keer te stoppen met het hele Internet. Ik vraag me af of dat mogelijk is, als je al zoveel doet op het Internet ook wat het zakelijke betreft. Zelfs mensen die nu nog geen Internet hebben voelen zich soms al gedwongen om mee te doen, terwijl ze er echt geen zin in hebben, omdat ze genoeg te doen hebben en het ze ook niet echt interesseert. Het lijkt wel of mensen je dwingen om het te blijven doen, want het kan niet anders, we kunnen niet terug, zeggen ze. We zitten al aardig vast aan zowel het Betaalsysteem wat inmiddels ook gekoppeld is aan het hele Internetsysteem. Wat valse telefoontjes betreft, is het mensen nooit opgevallen dat zowel in het telefoonnummer het Bel-Me-Niet-Register als het Adres (in Amsterdam NL) ervan de getallen ‘666’ in zich draagt. Katholieke- en Protestantse Christenen die bekend zijn met de Bijbel weten wat dit getal inhoudt. Ik vind het een rot getal geworden, omdat niets meer zuiver lijkt als het dit getal in een adres of telefoonnummer zit of in een taxi-nummer, ook dat heb ik al eens gezien. (in Nederland). Natuurlijk is het ook een getal wat tussen de andere getallen past, 665, 666, 667, etc..

  2. +John en Desiree,
   Misschien hebben anderen hier nog wat aan: Net kwam ik een dergelijke reactie tegen. Ik heb het kruisje aangevinkt. Dan had ik een keuze tussen drie opties: ‘Advertentie niet meer weergeven.’ ‘Niet geïnteresseerd in deze advertentie.’ ‘Advertentie bedekte content’ Ik koos de tweede mogelijkheid. Dan komt deze zin tevoorschijn, waaruit blijkt dat het niet een definitieve verwijdering is: “We zullen proberen deze advertentie niet meer weer te geven” van Google. Dus kan het weer terugkomen. De eerste optie is misschien de beste, maar of dat dan voldoende garantie biedt weet ik niet.

   Wat ‘content’ in de derde zin betekent begrijp ik niet helemaal. ‘Octrooi’ misschien?

   1. Opmerkelijk: Nog meer opties worden nu gegeven, maar deze: “Advertentie niet meer weergeven” staat er niet meer op. (Betreft de advertentie:: “Horoscoop Voorspellingen”. Het lijkt wel of ze het er om doen. Ik heb ze wel door, hoor!

 13. Aan..Benjamin Van Dyck
  Vanwege 21 juni 2017 bij 14:45

  Er komen 2 grote koningen, de eerste wordt koning een korte tijd na de Waarschuwing, de Waarschuwing is geboorte van de Messiaanse vrede. Als de mensen een zekere tijd na de Waarschuwing opnieuw beginnen te zondigen, dan zal de Franse koning hem opvolgen, deze moet de legers aanvoeren tegen de antichrist.

  Dit wil ik je aantonen met de volgende korte passages uit twee profetieën, de eerste is van pastoor Souffrand…hij zal de kroon slechts nemen om hem te plaatsen op het hoofd van zijn rechtstreekse erfgenaam.
  Van de zuster van Lyelbe is het volgende…
  ..Ik zal hem een regent geven, die een heilige is.

  De eerste koning is een… (is aan te tonen), die keizer wordt in Duitsland, de genoemde boer, Hubert Luns zal die informatie zeker kennen.
  Koning over Europa zal hij zijn, subtiel wordt dit Koningschap vermeld in de info over de Vrouwe van Amsterdam.

  De valse profeet komt voor de Waarschuwing en de Waarschuwing is het oordeel in het 6e zegel en betreft openb.19:11 zoals bij Vassula blijkt….omdat de valse profeet in vers 20 sterft wordt daar een koppeling gemaakt met de situatie van voor het laatste oordeel, dus onderscheiden in de tijd.

 14. De profetie over 12 koningen en 1 keizer kan men impliceren in Jesaja 32.

  In Jeremia 33:15-16 ziet men dat daar niet de Heer wordt bedoeld want pas in die komende tijd wordt die persoon geboren en is vers 16 nog niet vervuld… Jerusalem in veiligheid, dat gebeurt pas met de Waarschuwing.

  In Zacharia 6:12 zie je deze Priester-koning en de Franse Paus.
  Er was een zienster die de koning de H.Mis zag doen.
  Jezus is Hogepriester en Koning dat is een onderscheid.

  Zo zijn er nog enkele plaatsen in Bijbel om die koning te vinden.
  In Jesaja 8 en 9 is de stam Zabulon en (Neftali is België) in de eindtijd in Nederland gesitueerd en dat voor de Waarschuwing
  Maar het nieuwe testament wijst ook naar Jezus, Matt.4:12-17..een tweeledige vervulling…bij Vassula wijst Maria ook naar die Bijbelse passage niet direct maar indirect maar toch duidelijk.

  Onze Heilige Moeder spreekt)

  en ik, je Heilige Moeder, groet je; Vassula, ja, Onze Harten 8 zullen opstijgen als de dageraad, om de aarde te doen opklaren in haar tegenwoordige duisternis; Onze Harten zullen in hun Triomf over de mensheid schijnen, helderder in schittering dan alle sterrenbeelden samen, luisterrijker dan duizend zonnen, en de mensen die nu gedurende jaren in duisternis hebben gewandeld, zullen uit de hemelen een groot licht zien; op hen die leefden in een land van schaduw zal een licht schijnen;

  velen van jullie, kindertjes, wachten op uiterlijke tekenen en uiterlijke wonderen en voortekens, velen van jullie richten hun blik naar boven, de hemelen afzoekend, en toch, mijn Zoon Jezus, Hij heeft jullie gewaarschuwd geen uiterlijke tekenen te zoeken, maar te zoeken wat echt en goddelijk is, binnenin jullie

  velen van jullie lezen en herlezen deze profetische openbaring met hun ogen, maar zien nooit, want als jullie lezen, lezen jullie met de uitsluitende interesse naar buitengewone tekenen of aanwijzingen over wonderen en voortekenen, in plaats van de Heilige Geest aan te roepen om jullie een geest van onderscheiding en waarneming te schenken, om een beetje door te dringen in het Mysterie van Christus en in het Mysterie van Zijn Verrijzenis, en om jullie ziel in staat te stellen geestelijk vorderingen te maken, om het beloofde land te bereiken… als iedereen doorgaat zijn geest en hart op die manier te richten, mijn arme kinderen, zullen jullie op de dag waarop jullie oog in oog staan met je Schepper met lege handen voor Zijn Troon staan, omdat jullie ziel nog een wildernis zal zijn, dor land, een woestijn; maar als je met het juiste hart doordringt in de Mysteries die Wij nu aan jullie in deze Boodschappen openbaren, zullen jullie beginnen te begrijpen dat elk werk dat God doet vol Glorie en Majesteit is :

  als Hij een ziel tooit met Zijn Majesteit en die ziel ertoe brengt om binnen te gaan in Zijn Koninkrijk en in de Hemel, dan zullen jullie dit wonder vieren, omdat jullie de Glorie ervan zullen zien; als God de uitgehongerden en degenen die Hem vrezen van Hemels Voedsel voorziet, opdat ook zij kunnen erven en erfgenamen kunnen worden van Zijn Koninkrijk en zich ontwikkelen in trouw en rechtschapenheid, zullen jullie ook dit wonder vieren, omdat jullie Zijn Zegening herkennen, en jullie zullen deze Zegening…enz.

 15. Wat ik hierboven vergeten ben is te wijzen op laatste alinea, daar wordt ook weer verwezen naar die koning.
  Ook in onderstaande….

  “de Heer komt uit Zijn heilige woning
  om Zijn volk te troosten
  en Zijn Kerk te versterken”;

  vandaag rusten Mijn Ogen op een man met een goed voorteken, en aan hem zal de kroon worden gegeven; hij is het die ontspruit op de Oostelijke Oever en die Mij zal verheerlijken… en Mijn engelen zullen neerdalen met het koninklijke insigne in hun handen en hem kleden voor de troon als een bestuurder

  ach Vassula ! dans en juich met vreugde, want deze dag is zo nabij; Ik ga al tot handelen over, hier en nu, om deze feestdag 1 naar jullie te brengen, zodat alle voorbije misstappen vervangen zullen worden door vreugde;

  Huis van Traditie, heb je het niet gehoord ? heb je nog niet begrepen dat Ik door jullie Huis drievoudig zal worden verheerlijkt ? heb je niet gehoord dat Ik hemelse zegeningen heb verleend aan jouw Loot ? zoals je eens een vloek was onder veel naties, zo ben Ik van plan je te doen opstaan om een genezende balsem te worden voor Mijn Huis in het Westen en een zegen voor de naties Huis van het Oosten ! een zegevierende Loot ontspruit om Mijn Huis als één te doen verrijzen;

  Mijn Lippen trillen van emotie en Mijn Hart zingt voor de gezalfde… en de afgrond brult van woede bij het geluid van zijn voetstappen, want Mijn Huis zal één zijn; het Westerse Huis en het Oosterse Huis zullen leven als één, want Mijn Naam zal hun band zijn, hen kledend in volmaakte vrede, rechtschapenheid en liefde; Mijn Nieuwe Naam zal het koninklijke insigne zijn tussen deze beide Huizen… dit zal spoedig gebeuren en in jullie tijd; zegt dus niet: “De Heer neemt weer Zijn tijd”,

 16. Piet vertelt over Vassula die boodschappen krijgt: “velen van jullie, kindertjes, wachten op uiterlijke tekenen en uiterlijke wonderen en voortekens, velen van jullie richten hun blik naar boven, de hemelen afzoekend, en toch, mijn Zoon Jezus, Hij heeft jullie gewaarschuwd geen uiterlijke tekenen te zoeken, maar te zoeken wat echt en goddelijk is, binnenin jullie”
  Verschijningen van Maria, de boodschappen aan Vassula en de Waarschuwing van een vrouw die boodschappen krijgt van zowel God de Vader, van Jezus Christus en van Maria, zijn allemaal wonderlijke gebeurtenissen en naar mijn mening ongelooflijk allemaal.. Allemaal uiterlijke tekenen die er juist voor zorgen dat we zelf de Bijbel niet onderzoeken gaan. Katholieken hebben nog veel in te halen wat dat betreft. Jammer dat er zoveel lauwheid heerst, er lijkt soms geen kruid tegen gewassen te zijn. Moet er dan écht een keer een flinke ramp komen in Nederland voordat iedereen een keer wakker wordt? Wat er alleen al in de Bijbel staat spreekt boekdelen.

  1. De bijbel, daar zal als het moet deze jongen door het vuur willen gaan. Onderzoekt en leest haar reeds lange tijd, elke maand (dus zo’n 2 à 4 uren per dag) leest hij ‘m helemaal uit. Niet meegeteld de vele studies en boeken (die hij nimmer heeft uitgegeven, om bescheiden te blijven) die hij daarover geschreven heeft. Bij twijfel steeds weer nagetrokken in de oorspronkelijke talen, geen kleinigheid, en in de Strongs. Las vele zeer oude vertalingen, en ben nu redelijk tevreden over de Naardense bijbel, de enige letterlijk vertaalde bijbel naar het nederlands; de uitgave van februari 2017, zonder apokriefen, waarin deze jongen via de vertaler ook een bescheiden bijdrage mocht leveren, beveelt hij u aan.
   De Schrift zegt van haarzelf, dat zij geheel geïnspireerd is door de heilige Geest. Da’s voldoende. Dus niet twijfelen of dit of dat wel of niet waar is. Hij neemt alles voor waar, geheel alles, zelfs als Jozua de zon en de maan gedurende ongeveer een hele dag doet stilstaan. Ook dat de mens zeggenschap heeft over allerlei weersomstandigheden. Ook dateringen, en getallen. Op deze wijze opent zich een geheel nieuw perspectief, vermag deze jongen nu eindelijk te begrijpen, een beetje dan, wie God is, hoe Hij handelt, en waarom. Kan alles vanuit Zijn ogen beschouwen., en niet vanuit menselijk standpunt. En Hij heeft hem lief, omdat hij Hem in dit geval trouw gebleven is.
   Maar wie begrijpt nog volledig de boodschap, die deze jongen op deze site in “”waarom ik in dit tijdperk van secularisering toch kies voor het christelijk geloof (23 juni)”, zie daarin mijn tweede reactie, die van 24 juni op 8:02 uur. Allerlei korte verhaaltjes uit voornamelijk het Oude Testament. Wie kent ze nog? Met dat betreft lopen de niet-katholieken de katholieken voor….
   Jammer, dat de Schrift zo vreselijk tekort gedaan wordt door allerlei betweters zoals archeologen, dodezeerollen-kenners, historici, filosofen, en ook theologen (zeg maar bijbelse filosofen). Niets blijft er meer over van de gebeurtenissen en personages in de Schrift, want hebben ze wel bestaan? Is Maria wel maagdelijk ontvangen door de heilig Geest van Jezus? Heeft Jezus wel wonderen gedaan? Bestond er wel een David, Mozes, Abraham, een exodus uit Egypte, een verovering van Kanaän? Een zondvloed, een Adam en Eva? We zijn eigenlijk toch allemaal maar ontwikkelde apen? En die Schrift zelf: is die niet pas enkele eeuwen voor onze jaartelling ontstaan, doordat joodse geleerden maar wat bij elkaar schraapten, en de rest uit hun duim zogen? Zo ook betreffende het Nieuwe Testament? Hebreeën zou niet door Paulus geschreven zijn, en waarschijnlijk zes andere brieven op zijn naam ook niet. Ja, verdiept u zich maar in het evangelie van Thomas (geen wonderen), van Judas de verrader, alle nieuwtestamentische afokriefen, en de apokriefen van het Oude Testament, daar schieten we echt wat mee op!
   Ah, vandaag kwam er net een berichtje op deze site binnen van pastoor Geudens, met een verwijzing naar pastoor Guido Partoluzzi, die allerlei openbaringen gehad zou hebben. Zo zijn er ook nog de boodschappen van Vassula, en de Waarschuwing, en allerlei verschijningen van Maria en anderen met een boodschap, en….
   Dankt u dat deze jongen ze allemaal gaat lezen? Om er lering uit te trekken? Heb me eens verdiept in al de brieven van Franciscus van Assisi, maar schoot er geheel niets mee op. U moet weten, dat deze jongen zelf ook enkele jaren uitnemende openbaringen heeft gekregen van God Zelf, en heb ze op schrift gesteld. Maar hij bewaart alles in zijn hart als een weet, meer niet. En gaat er echt niet mee lopen te leuren op internet, noch op deze site. Hij houdt zich gewoon slechts aan de Schrift, meer niet. Dat verschaft helderheid, zo zuiver als een diamant. Kapsel dus expres mijn geest in, kweek een tunnelgeest, houd mijn blik slechts gericht op de Heer Jezus en mijn Vader. Grijp Zijn hand beet, en laat me als een onwetende jongen leiden door alle ravijnen, stroomversnellingen en moerassen. Op deze wijze dient hij zijn Heer. Al die andere humbug, dat verwardt slechts de geest. God heeft hem op deze juiste weg gewezen. Wie volgt deze jongen na in dit opzicht?
   Ook de komende paus behoort een grote schoonmaak te houden in dit opzicht. Maar wie zal hem navolgen, als hij dat bewerkstelligt? Zijn velen onder ons niet te hooghartig om dat te begrijpen? Wie van de twaalf kende Zijn ware geest, Zijn ware boodschap? Toen Hij dat jochie in hun midden plaatste, en zeide: word als hem?

 17. Aan Marian vanwege 26 juni 2017 bij 00:22,

  De geschriften van Vassula zijn vrij veel Bijbel gericht, Google Vassula en dan kom je op de Google pagina en via de derde link kom je op haar site en daar kun je op boodschappen klikken.
  Bijna al haar boeken zijn daar ook te lezen, je kunt zelfs een aantal boeken gratis bestellen, alleen de verzendkosten moet je zelf betalen, althans zo was het nog maanden geleden.

  En wat de doorsnee protestant betreft: ..daar ben ik niet van onder de indruk, zij zijn bereid om Bijbelse passages te verdraaien om hun gelijk af te dwingen en dan liegen ze tegen de klippen van de hel op..ervaar ik herhaaldelijk, zoals celibatair leven is onbijbels en zou ook niet in de Bijbel staan, terwijl het juist wel wordt aangeprezen en zijn er meer, zo willen ze je monddood maken opdat hun octrooi, patent op de Bijbel niet in het geding komt…ik vind het walgelijk.

  Johannes 6:66 dat is ook de reformatie ..het: dit is mijn Lichaam, heeft de reformatie gemaakt: ..dit betekent mijn lichaam, al hun betogen in hun boeken betreffende de RK sacramenten hebben hun wortels in dat ene woord .. betekent, zoals dus: dit -betekent- mijn Lichaam.

  Neem lucas1:31:38 waarvan vers 34 ieder normaal mens taalkundig leest wat iedere katholiek begrijpt nm.. Hoe kan dit gebeuren, het dit (of andere vert. dat) betreft duidelijk de voorgaande verzen. Google die Lucas passage met kanttekening en je ziet een zeer vreemde exegese..uitleg.

  In het …daar ik geen man beken.. impliceert dat daar een man voor nodig is om dat aangekondigd kind te kunnen ontvangen en baren en rest van het aangekondigde, maar uit het zelfde blijkt ook dat ze wil afzien van gemeenschap met een man (in het algemeen) ..als dienst-maagd des Heren, vers 38.
  Elk doorsnee mens kan dan ook begrijpen dat de geboorte van Jezus buiten de natuurlijke weg om was om haar maagdelijkheid te behouden, dus zoals Jezus is ontvangen is de wijze van zijn geboorte zoals ook blijkt bij A.K.Emmerick.

  Ook is Maria in de Bijbel nooit de moeder genoemd van die broers van Jezus omdat ze nooit moeder is geweest van die broers. ..zoek het maar op. Alle argumenten door de eeuwen konden de protestanten niet overtuigen, vandaar dan ook hun naam..

  1. +Piet re.26 juni 2017, 19:40 uur.
   Beste Piet,
   God laat velen teleurstellen in de eigen Kerk dat ze uit de Kerk stappen of naar een andere Kerk te gaan of zelfs naar een andere Godsdienst overgaan. Misschien heeft God daar een bedoeling mee. Ik ben zelf teleurgesteld in de eigen Kerk. Sommige dingen die je aan haalt komen uit het protestantisme en ook het Wachttorengenootschap vandaan, zoals de afwijzing van het celibataire leven (de Islam kent dit ook niet.) en dat het Laatste Avondmaal slechts als symbolisch wordt gezien (Protestantisme), die zinsnede is veranderd in ‘dit -betekent- mijn Lichaam.’
   Lucas 1:31-38 met kanttekening vers 34. Welke Bijbelvertaling heeft u en welk jaar? Want daar zit misschien nog verschil in. Ik heb de Willibrordvertaling-1978/KBS. Overigens is er met de nieuwste Bijbelvertalingen best veel gerommeld, heb ik ca. een jaar terug ontdekt. Best schokkend om dit te ontdekken. Of men de conclusie kan blijven trekken dat Maria dan ook Dienstmaagd is gebleven, weet ik niet. Katholieken zijn de enigen die Maria op een buitengewoon hoog voetstuk zetten, dat ik mij later als katholieke gelovige ook de vraag heb gesteld of dit allemaal wel juist is. De uitingen met de vele verschillende Mariabeelden komen bij mij steeds minder geloofwaardig over. Het is zogezegd te veel van het goede. Men heeft mij in een bedevaartsplaats, onterecht vind ik achteraf, om vergeving aan de ‘Madonna’ laten knielen bij een Mariabeeld. Dat kwam toch niet goed over bij mij. Ik zei al ‘scusi’ in het Italiaans, want zij ergerde zich aan mij. Ik begreep wel waarom, maar er is toch een verschil als je iets expres doet of niet. Ik deed het niet expres. Daarom vond ik het niet terecht om mij zo te dwingen te gaan knielen bij een Mariabeeld, die ik ook nog eens helemaal niet mooi vond. Ik vond het een heel kromme situatie. Dit is een van de redenen, waarom sommige katholieken mij nu protestants vinden. Die verdeeldheid is mij de keel uit gaan hangen en ik ben nu los van de Kerk. En de verhalen hier over paus Franciscus beletten mij ook om spontaan weer terug te keren naar de Kerk. De Kerk zelf is voor mij met de komst van paus Franciscus niet meer te volgen.

   1. Deze jongen heeft nogal veel bijbelvertalingen versleten, op zoek naar de enige ware vertaling. Genoodzaakt voelde hij zich alles na te trekken in de oorspronkelijke vertalingen hebreeuws en grieks, dus aanschaffen van woordenboeken, grammatica, woord-voor-woord-vertalingen, en nu op internet de Strongs. Hij begon met een bijbel van de Getuigen van Jehovah, de nieuwe Wereldvertaling, zeer houterig en verkeerd vertaald, met alle gevolgen van dien. Nooit echt gelezen, kreeg ‘m niet door m’n strot. Toen begonnen tweedehandjes te kopen. Een NBG uit de jaren zestig, dus van het Nederlands Bijbel Genootschap. Een behoorlijk goede leidraad om te weten te komen van wat je moet weten. Kort, met spitsvondig gevonden woorden. Daarna een bijbel uit de jaren 1850, een voorganger van die NBG, van de Nederlandsche Bijbel-Compagnie. Moeilijker te lezen, maar wel beter vertaald dan eerdergenoemde. Zo blijkt het woord “voeten” soms een eufemisme, een verzachtend woord te zijn voor “geslacht”; als je dat dan vertaalt met “been”, dan verdwijnt dat.
    Daarna de Leidsche Vertaling aangeschaft, uit de eerst helft van de twintigste eeuw – daarna bestaat zij niet meer. Nogal progressief, soms juist, soms verkeerd vertaald. Bijvoorbeeld over een te offeren rund: ” wat door wrijven, pletten, wringen of snijden ontmand is” Lev 22, vers 24 is te ver doorgeschoten; “hun tanden zetten in” Dan 3, vers 8, is juist.
    De Nederlandsche Staten Vertaling, de SV: afstandelijker dan de NBG, voor de rest weinig verschillen.
    Heb zelfs eens de Delftse Bijbel gelezen op internet, de oudste nederlandse bijbel, in dat lastige gotische schrift, kwam niet verder dan begin Exodus: vertaald vanuit de latijnse Septuagint LXX, dus dat weinig waarheidsgehalte. Vond daar ergens het woord Holocaust!
    Heb wel veel gehad aan het Nieuwe Testament van de herziene Voorhoeve-uitgave (Telos), 1982, waar het letterlijk krioelt van verwijzingen van een bijbeltekst naar een soortgelijke tekst, èn een toelichting geeft op het griekse woord, indien er bijvoorbeeld meerdere vertalingen mogelijk zijn. Het leert bijvoorbeeld in Johannes 21 het onderscheid tussen twee woorden van liefde, “phileo” en “agapao”.
    Zit nu pas sinds drie jaar op internet, en vond de Naardense Bijbel, de enige echte letterlijk vertaalde bijbel. Aangeschaft. Wat een verademing! Nee, niet alles is in orde, toch leest deze jongen ‘m met plezier elke maand uit, gespreid. Bijvoorbeeld heeft deze bijbel het over de “heupen” van een huis. Prima, want dat staat er ook in het hebreeuws. Ook regelmatig “hen die tegen de muur piesen”, mannen dus. Deze duidelijke zaken waren allemaal weggecensureerd in vorige bijbels, hier dus niet.
    Inmiddels is er ook een nieuwe druk uitgekomen, die van februari 2017. Daar zijn nog enkele correctie toegepast uit mijn eigen hand, heeft de vertaler opgenomen: bijvoorbeeld dat “schandknapen, knapenschenders” (malakoi, arsenokoitai) in 1 Korintiërs 6, vers 9, wordt nu “wekelingen, mannetjesbeslapers”.
    De Naardense bijbel van 2014 is online te lezen op internet: een aanrader voor iedereen. Succes!
    O ja, nog een laatste opmerking over dat eufemisme “voeten” = geslacht. Zo komt ook het verhaal van de hoerige vrouw, die de voeten van Jezus intens verzorgt, in een ander licht te staan, Lukas 7, verzen 36 tot en met 50. Met haar handelswijze vraagt zij Hem als het ware uit liefde: “Ach, vergeef toch al mijn zonden, die voortkwamen uit het oneerbare geslachtelijke, dat ik bedreven heb”. En Jezus vergaf, haar, omdat zij Hem zo intens heeft liefgehad.

  2. +PIet, 26 juni 2017, 19:40 uur. Nog één reactie op je voorlaatste zin: “Ook is Maria in de Bijbel nooit de moeder genoemd van die broers van Jezus omdat ze nooit moeder is geweest van die broers. ..zoek het maar op.” Ik geloof u direct. Maar protestanten en JG’s zeggen dat met neven ook broers en zussen worden bedoeld. Katholieken zeggen dat Maria zo zuiver moest zijn, anders kon ze nooit Jezus, die zonder zonde was, dragen. Daar zit denk ik het grootste verschil van opvatting. In mijn beleving hebben protestanten heus wel goede argumenten met bepaalde dingen en zijn ze oprecht. Maar tegenwoordig vindt men in alle kerken kaf tussen het koren.

 18. @ een jongen ..26 juni 2017 bij 11:15,

  Betreffende die Italiaanse pastoor is te zeggen dat zijn informatie onjuist is en verwerpelijk, onbijbels en vergelijk ik dat met Anna Katharina Emmerick dan zie je wel betrouwbare informatie.
  Pastoor Geudens moest beter weten, Google maar de geheimen van het oud verbond..wat te downloaden is…of meer via emmerick emmanuel.

 19. Emmerick Emmanuel, Vassula… Heb alles op internet nageslagen, ben vooral onder de indruk van het gehele oeuvre van Anna Katharina Emmerick. Maar wil me er toch (voorlopig?) niet in verdiepen. De Schrift zelf, die elke maand door mij uitgelezen wordt, en allerlei studies van maak, heeft mij nog zoveel te bieden: mijn leven is te kort om dat zelfs maar enigszins behoorlijk te doorgronden. Eens heeft deze jongen zich ook verdiept in exegeses vanuit verschillende kerken, en ben daar eerlijk gezegd heel naar van geworden. Natuurlijk heeft het ook zijn goede kanten, op aardrijkskundig en taalkundig gebied. Maar de theologische interpretaties stuiten hem dikwijls tegen de borst. Verkeerde interpretaties vanuit een hooghartig standpunt. Ben maar een nederige jongen, die zich niet wil verheffen boven van wat er staat geschreven. Herlezen en herlezen, dat werkt veel beter. En wat hij niet begrijpt, het zij zo; dat moet dan maar zo blijven. Indien nodig zal de Geest het hem wel duidelijk maken.
  Die onbevlekte ontvangenis van Maria, ja daar heeft hij wel een vermoeden van waarom dat zo moet wezen. Hoewel de Heer Jezus naar het geslachtsregister is van Jozef, opdat de Schrift vervuld wordt aangaande David, is Hij naar het vlees niet gelijk de andere sterfelijke mensen. Want als Hij vleselijk een nakomeling zou zijn van Adam, dan had ook Hij diens zonde in Hem gedragen, gelijk alle mensen. Hoe had Hij dan in het vlees van Adam de zonde van Adam kunnen wegdoen door het kruis?
  Daarom legt God in Maria een kiem, niet alleen een zaadje, maar ook een eitje, dat niet uit de sterfelijke Adam is. Dus van een ander vlees. Door de heilige Geest. Als Maria Hem ter wereld brengt, is dat de laatste Adam (1 Korintiërs 15), Die niet kan zondigen, en in Zijn onsterfelijk vlees de zonde van de sterfelijke mens kan wegnemen. Door een omkering: te sterven aan het kruis, en weer uit de doden op te staan, want de dood kon Hem niet langer in haar greep houden. Zo ongeveer dan.

 20. Aan..@een jongen op 27 juni 2017 bij 07:38

  In Rom.1:3 (o.a.) is Jezus wel degelijk uit Davids zaad/vlees vlees betreft de gehele mens, Maria stamt dus af van David.

  Daarom raad ik je dan ook ten zeerste aan om het boek ..de geheimen van het oud verbond te lezen, want daar wordt dat mysterie van de Menswording beschreven.

  Het zijn de ouders van Maria die door een in de tijd ‘afsluitende’ volheid van genade (in de orde van de genade) ontvingen waardoor ze ontdaan zijn van de erfzonde en waardoor Maria wel erfelijk zonder erfzonde werd geboren. Ook de apocriefe geschriften maken melding van zo’n aangaande gebeurtenis.

  Als de RK leert dat Maria door een speciale genade is gevrijwaard van de erfzonde is dat dus bijna geheel juist maar nog niet geheel en al..volledig. Het is ook daarom dat de moeder van Maria (theoretisch en praktisch) de Messias niet ontvangen kon …omdat zij ontdaan is geworden van de erfzonde. Het is belangrijk dit onderscheid te benadrukken.

  De kerk mag en kan niet anders dan concluderen dat de Moeder van de Verlosser zonder erfzonde moet zijn vanwege dat de Zoon van God naar het vlees (vlees is dus geheel de mens)..als Mensenzoon, uit Davids zaad is.
  Dat de reformatie leert dat Jesus alleen het vlees en bloed van zijn Moeder zou hebben ontvangen is dus ketters, maar ook absurd, al zo doende wil ze verklaren dat het niet noodzakelijk is dat Zijn Moeder zonder erfzonde is en een kind is en blijkt van de gevallen Eva.

  Staande in het centrum van het uitverkoren volk vertegenwoordigd Maria de gehele mensheid in zijn mondigheid.. om Ja te zijn waar Eva nee werd ten nadele van de gehele mensheid.

  Jezus is enige middelaar staande tussen de mensheid en God, God in de positie van Vader (van de enige Zoon, de enige Middelaar).
  En Maria is als enig (Middel) uit de mensheid Middelares, enig in haar positie en enig omwille van de ene enige Middelaar.

  Ze is dan namens cq.wegens de mensheid (mede) met de enige Middelaar en enige Verlosser (van Gods wege), dan als mede-(ver)lossend-e …medeverlosseres… Middelares..Voorspreekster (Joh.2:3)
  Ofschoon Maria niet in de zonde van Adam was en Jezus haar Zoon ook niet, is het juiste onderscheid hier dat Maria zonder erfzonde de mensheid ook niet kon redden.
  Want de verlossing gaat uit van God door zijn Zoon, God en Mens, wel blijkt uit getuigenissen van o.a. Vassula en A.K.Emm. dat Maria op stigmatische wijze heeft mede-geleden met de het lijden van haar Zoon en dat op een volmaakte wijze van overgave niet gehinderd door de zonde en een van hart met de Zoon…dus mede-werkend met Godsheil van de Zoon tot uitdeelster van Zijn genaden.

  En zodoende verkondigen wij zelf het laatste mariale dogma af..zodat de reformatie tot bezinning komt en keert van haar ketterijen en daarop de mensheid.
  Maria had niet gezondigd en hoefde daarom niet te sterven en toch stierf zij in houding van nederigheid tot haar Zoon, aldus Emm. Jouw citaat is treffend verwoord..

  Maar de theologische interpretaties stuiten hem dikwijls tegen de borst. Verkeerde interpretaties vanuit een hooghartig standpunt. Ben maar een nederige jongen, die zich niet wil verheffen boven van wat er staat geschreven.
  Dit laatste is zeer belangrijk…want in Lucas 1:30-34 gaat de reformatie gewoon voorbij aan wat er letterlijk staat…hoe kan DIT (of dat) geschieden, dat wijst naar de ‘opsomming’ in de voorafgaande verzen. ..daarop is van toepassing..Verkeerde interpretaties vanuit een hooghartig standpunt. …een mooie en juiste verwoording.

  1. Bedankt voor je goede uiteenzetting.
   Wist niet dat ook Maria de stigmata (lijdenstekenen) van Haar Zoon had ontvangen.
   Tja, stigmata. Heb dat eens goed onderzocht. Eerst in de Schrift zelf. Paulus beschrijft dat in zijn brief aan de Galaten 6, vers 17. Heb uitvoerig de Lijkwade van Turijn onderzocht keer op keer, waarin Jezus werd begraven. Dat ziet er meer dan vreselijk uit! En die spijkers gingen niet door de handen, maar door de polsen, waardoor de duim verlamd raakte. Dan weer terug naar Galaten 6, waar in vers 11 een alternatieve vertaling (maar wel betere) zegt:” Ziet met hoe grote schrijfletters ik u eigenhandig heb geschreven!” Volkomen te verklaren, als je duim verlamd is; want dan moet je de pen (of zo) met je vier resterende vingers beetpakken: de middelvinger eroverheen, en de andere drie eronder. Fijntjes schrijven gaat dan niet meer. En misschien wijst Handelingen 19, vers 12 ook op zijn stigmata: zijn bebloede kledingstukken.
   Ook Franciscus van Assisi heeft die lijdenstekenen ontvangen, maar op het einde van zijn leven.
   En eind vorig eeuw was dat pater Pio, waaronder wonden in zijn handen, niet in zijn polsen. Ondervroeg daartoe eens de secretaris van het bisdom in de kathedraal van ‘s-Hertogenbosch, toen daar een tentoonstelling werd gehouden met onder andere een kopie van de Lijkwade. Hij zei, dat dit geestelijk was, dat de stigmata niet hoeven overeen te komen met de wonden in die Lijkwade. Misschien….

 21. +PIET en +EEN JONGEN – Van Maria kunnen we allen wel een les in nederigheid leren, verre van valse nederigheid. Dat wil zeggen: als het om gehoorzamen aan God gaat, in alles, taken vervullen ieder op zijn/haar wijze, let op de Bijbel als het om taken voor de man en vrouw gaat, en uitzonderingen zijn soms mogelijk als iets wat als specifiek voor de man of vrouw is, bevestigen vaak weer de regel. In de kleding, niet minder onbelangrijk, waar de westerse vrouwen wel wat meer bedekkende kleding mogen gebruiken, dat is toch echt iets waar ik juist jaloers ben op Moslima’s. Die laten zich niet omver praten als het om hun kleding gaat. Die dragen hun kleding inclusief hoofddoek met fierheid, beseffende in de gehoorzaamheid van God te staan. Waar is onze fierheid als vrouw? En als man? Vrouwen moeten weer meer vrouw worden en mannen meer man. Bovendien als het goed is hoort de vrouw de man aan te vullen en andersom. Voor niemand is het fijn alleen door het leven te gaan, ook al komt het door omstandigheden of door gezondheidsproblemen, waardoor je niet aan de man of vrouw komt. Ik ben voor het monogame huwelijk tussen man en vrouw. En zo heeft volgens het Woord Gods God het ook zo bedoeld. Iets anders is dan uit den boze, zoals toestaan homohuwelijken, of voorgangers die een dergelijke relatie hebben. De Kerk mag dit nooit toestaan, dat gaat tegen haar eigen leer in dan en dat kan niet.

 22. Aan Marian >> 27 juni 2017 bij 20:33

  De Petrus Canisius vertaling heeft wat !! maar niet al te veel voetnoten en hij is in Nederland niet te bestellen, zover ik weet, misschien wel tweedehands. Hij is uit 1954.

  In een andere reactie heb ik al naar Anna Katharina Emmerick gewezen, te Googlen is; de geheimen van het oude verbond, waar ook over de Menswording wordt onthuld…of meer naar emmerick emmanuel…

  Ik raad je dat aan te lezen …je zult versteld staan wat dat voor hulp biedt, @ een jongen vond het nog niet zo nodig om zich daarin te verdiepen, maar het is een enorme verrijkende aanvulling.
  Daar hebben de protestanten gelijk in, in het hebben van een persoonlijke relatie met de Heer ..maar dan ook met het ontvangen van de sacramenten.

  Er komt zoals al gezegd een nieuwe Franse grote heilige paus met een kroonprins Zacharia 6:12- … voorbereid door een Nederlander, de Maleachi Bode 3:1 waarvan zijn eigen ‘openbare’ reiniging en loutering tot getuigenis is van wat komen gaat voor de gehele mensheid Jesaja 66:16- het Vuur van de Waarschuwing en de openbaring van ieders zonden voor zich alleen, wat dus niet !! Het laatste oordeel is…

  Dus trek je niets aan van deze huidige usurpator paus, met de Waarschuwing wordt alles recht gezet wat nu scheef staat.
  Want de Maleachi Bode die ook de eindtijd Cyrus is komt vooraf met de lans die Zijn hart heeft geopend voor de mensheid.
  Die profetieën in de Bijbel over Cyrus zijn tweeledig in hun vervulling, ook hij komt van buiten de kerk in de geest van Elia.
  Hij is de aanvoerder van Gods leger van begenadigden maar aan de hand van St.Michaël met geheel de hemel, die de goede mensen bijstaan op velerlei onvoorstelbare wijze.

 23. @Marian: wat is nou mannelijk en vrouwelijk?
  Laat je niet door onderstaande opsomming heftig afschrikken; het is slechts ontstaan door studie, is objectief samengesteld. Zowel het mannelijke als het vrouwelijke heeft zowel positieve als negatieve kenmerken. En het christelijk geloof moet alsnog hierin ingevuld worden. Het is dus slechts een richtingaanwijzer, meer niet.

  onderzocht en doorploegt heeft de jongen dat geslachtelijke
  dat mannelijke en vrouwelijke aspect
  zowel biologisch als genetisch
  zoölogisch als botanisch
  kleurkundig als wiskundig
  en wat gevonden wordt in monumentale gebouwen
  maar bovenal volkerenkundig
  want bij die duizenden stammetjes van weleer
  die traditioneel leefden in hun dorpshutjes
  is dat mannelijke overduidelijk onderscheiden van het vrouwelijke
  zowel in taak, maaksels en bedenksels
  vermenging vond nimmer plaats
  de man en niet de vrouw gaat altijd op jacht
  en maakt zijn gereedschappen
  de vrouw en niet de man verzorgt haar grut
  hun voedsel en de kleding
  uitzonderingen op deze regel werden nagenoeg niet gevonden

  wat behoort louter de man
  en wat de vrouw
  hij is uiterlijk actief
  – zij passief
  maar geestelijk blijkt hij soms passief
  – en zij actief
  hij werkt iets uit
  – zij ondergaat
  hij is de gever
  – zij de neemster
  hij is als een vruchtgevende wind vol zaadjes
  – zij als een bloem, een bloemveld, dat leidt tot een vrucht, een oogstveld
  hij is de aanreiker, schenker, aansteker
  – zij de ontvangster, brengt het tot resultaat
  hij is heersend, machtig, onderdrukt
  – zij onderdanig, slaafs, wordt overheerst
  hij is de uiterlijke machtdrager, machthebber
  – zij is de feitelijke machthebster (de man heeft de vrouw nodig)
  hij is krachtig, gespierd
  – zij zwak (maandstonden)
  hij is hard
  – zij zacht
  hij is ongevoelig overheersend
  – zij gevoelig, deemoedig
  beiden zijn zij zelfstandig, tonen initiatief
  hij is streng
  – zij vriendelijk
  hij is impulsief
  – zij rustig en matig
  hij is pittig, bevat zout
  – zij zoetig
  in zijn impulsiviteit kan hij kortstondig zeer zwaar werk doen, verdedigt zijn territorium, doet de eerste ruwe ontginning bij voedsel verbouwen
  – zij toont stabiliteit en rust in het doen van zwaar werk (pottenbakken, doek, kleding, woningen, voedselbereiding, voedselverbouwing)
  hij is fel en kortstondig
  – zij rustig, gestaag en gedurig
  hij is vol lichtkracht
  – zij schaduwig, duisternis, doods
  hij is veranderlijk
  – zij onveranderlijk
  hij is druk en rumoerig
  – zij rustig en stil
  hij houdt van vele kleurschakeringen, felle kleuren
  – zij van weinig kleurschakeringen, blauwnuances en rood, tot grauw toe
  hij is emotioneel gesproken heet
  – zij lauw
  hij is vrolijk
  – zij somber en neerslachtig
  hij is energiek
  – zij moe
  hij vertegenwoordigt het licht
  – zij de donkerte
  bij hem is alles uitwendig
  – bij haar inwendig
  bij hem is expansie (explosief)
  – bij haar impansie (implosief)
  hij dringt in alles door (penetreren)
  – zij neemt alles in haar op (schede)
  hij is constructief
  – zij houdt zich bezig met details
  hij is naar buiten gericht
  – zij naar binnen
  hij heeft een groot ruimtebesef
  -zij is detailgericht
  hij heeft een voorkeur voor alles wat een uitwendige, spichtige structuur heeft (materiaalbewerking, muziekinstrumenten, gereedschappen, heelkunde, jacht), heeft een afkeer van weke, “vormloze” structuren (doek, kleding, voedsel, deeg)
  – zij heeft een voorkeur voor ronde voorwerpen met volle binnenkant, bereikbaar door een nauw gat (pottenbakken, vlechten, iglo), heeft een afkeer voor het hanteren van lange dingen (zij betokkelt de snaarinstrumenten in plaats van ze te bestrijken met een strijkstok)
  hij geeft een expressieve vormgeving aan iets (materiaalbewerking, muziekinstrumenten, cultus, taal, wet, woningen, dans)
  – zij geeft een “impressieve” vormgeving aan iets (pottenbakken, manden, doek en kleding, vissen met netten, dans)
  hij is gestructureerd bezig (taal, schrift, inwijdingen, cultus, recht, materiaalbewerking)
  – zij houdt van sjacheren (kleinhandel, markt, sjamanisme, hekserij), wriemelen (verbouwen, verzamelen van voedsel)
  hij zorgt voor de vormgeving van het gebouw
  – zij voor de bedekking (inkleding) ervan
  hij heeft oog voor het globale, grote, het verre, het rechte
  – zij voor detail het kleine, het nabije, het ronde
  hij is excentrisch
  – zij concentrisch
  het mannelijke is mager
  – het vrouwelijke vol en rond
  hij is opdringerig
  – zij is ingetogen, ingekeerd
  hij is functioneel
  – zij decoratief
  hij is naakt en onbedekt
  – zij bedekt en versluierd
  het mannelijke omvat dichte, gesloten structuren
  – het vrouwelijke open structuren (gaten)
  hij abstraheert, theoretiseert, denkt logisch na; veralgemeniseert, globaliseert en analyseert, ordent, streeft doelmatigheid na
  – zij voelt alles intuïtief aan, is vaardig in het uitoefenen van verschillende taken achter elkaar; en betreft haar verbaal-sociaalgerichtheid en karakterkennis blijkt zij spreekvaardig te zijn, verbaal goed onderlegd, taalgericht, en met aanleg voor zingen en vertellen
  hij is dingmatig gericht
  – zij gericht op de mens
  hij weet alles
  – zij naïef
  hij streeft perfectie na
  – zij is slordig
  hij is ordelijk
  – zij chaotisch
  hij is zakelijk
  – zij werkt vanuit haar gevoel
  hij is recht, oprecht
  – zij toelatend
  het mannelijke omvat rechte structuren
  – het vrouwelijke ronde en kromme structuren: cirkels en ovalen
  het mannelijke is symmetrisch
  – het vrouwelijke asymmetrisch
  het mannelijke is harmonieus
  – het vrouwelijke bizar
  hij is overzichtelijk bezig
  – zij rommelig
  het vierkantige is mannelijk
  – het ronde vrouwelijk
  bij het mannelijke zijn er veel verticale en horizontale structuren
  – bij het vrouwelijke weinig
  het mannelijke heeft een strakke lijnvoering
  – het vrouwelijke kromme lijnen
  hij heeft een lage stem, is gefundeerd en gegrond (teelballen), stabiel
  – zij heeft een hoge stem, is zwevend (eierstokken), labiel
  hij is geworteld
  – zij ongeworteld
  hij is zwaar
  – zij licht en zweverig
  de mannelijke vorm is hol, ingedeukt, concaaf en als de binnenkant van een ring (hyperbool)
  – de vrouwelijke vorm bol, als een bult, convex en als de buitenkant van een ring (ovaal)
  aan hem is de macht (zoals vuur kunnen maken): impulsief, agressief (oorlog, jacht), uitwendigheid, uitbreiding soms ver naar buiten (jacht, groothandel, ontginning, oorlog), gestructureerdheid (taal, schrift, inwijdingen, cultus, recht, materiaalbewerking)
  hij is hartstochtelijk, bezit vurige kracht, innerlijke warmte, is ijverig en intensief bezig, onderzoekend, bezit een aanpassingsvermogen, is gespannen, verstandelijk, wijs, denkt wetmatig, redeneert wiskundig, coördineert, bezit een drang om te concurreren, en is agressief (oorlog, jacht)
  – zij is bezig met de verzorging van kleine kinderen overeenkomstig haar lichaamsfunctie (baren, zogen)
  – zij is opofferingsgezind, streeft vrede na, is dragend (vrucht), vitaal, is emotioneel enthousiast, verzorgt direct (eventueel zonder man)
  – zij is soms kleinzerig, onrein, eenzaam, maar ook vasthoudend, koppig, met een elastische wil, vol geloof en verwachting, spiritueel, met een gevoelsmatige vroomheid, ziet samenhangen
  kortom
  al zijn man en vrouw nog zo verschillend van elkander
  zij vullen elkaar in alles aan
  hebben elkander hard nodig
  vormen beiden de basis voor hun gezin
  hun toekomst is welverzekerd

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.