Kardinaal Müller: diakenwijding van vrouwen “onmogelijk”

Foto: KRO

Paus Franciscus stelde in augustus een studiecommissie in die moet onderzoeken of de wijding van vrouwen tot diaken in overeenstemming met de leer zou zijn. Tot nu toe heeft het onderzoek nog niet geleid tot een definitief resultaat. Maar volgens kardinaal Gerhard Müller, de prefect van de pauselijke Congregatie voor de Geloofsleer, is het eigenlijk heel eenvoudig. Een sacramentele diakenwijding van vrouwen is volgens hem onmogelijk. “Het zal er nooit komen”, zegt de Duitse prelaat in een tv-interview van de Amerikaanse rooms-katholieke zender EWTN.

Müller werd onlangs in het EWTN-programma World Over geïnterviewd naar aanleiding van de publicatie van het boek The Cardinal Müller Report.

Kardinaal Müller zegt dat de pauselijke studiecommissie de herinvoering van het ambt van diacones betreft en niet de openstelling van het diaconaat, de eerste graad van het wijdingssacrament, voor vrouwen.

In de oudheid waren er in sommige kerkelijke gemeenschappen diaconessen. Dat waren vrouwen die de clerici assisteerden in de doopliturgie, het pastoraat en de diaconie.

De prefect zegt dat hijzelf ook al een studie naar de kwestie heeft verricht. Hij verzamelde alle beschikbare documenten uit de oudheid en liet ze vertalen. De bundel bevat zo’n 400 pagina’s.

De herinvoering van het ambt van diacones is volgens Müller niet nodig omdat vrouwen in de Kerk thans verantwoordelijke posities hebben die veel voornamer zijn dan van de antieke diaconessen.

Op 12 mei vorig jaar vond er in Vaticaanstad een audiëntie plaats voor de deelnemers aan de plenaire assemblee van de Internationale Unie van Religieuze Generaal-Oversten (UISG). Paus Franciscus beloofde bij die ontmoeting dat hij de mogelijkheid om vrouwen tot diaken te wijden zou laten onderzoeken. Hij hield zich aan zijn belofte en stelde een paar maanden later “na intens gebed en rijp beraad” de bewuste studiecommissie is. Hij benoemde de Spaanse jezuïet Luis Ladaria Ferrer tot voorzitter van de commissie, waarin naast hem zes mannen en zes vrouwen zitting namen.

Bron: KRO

Author: Dries Goethals

Naast voorzitter van het Katholiek Forum, is Dries Goethals de voorman van de anti-cultuurmarxistische vereniging Pro Familia (www.profamilia.nl) en verantwoordelijke van de landelijke tak van de internationale pro-life-organisatie Helpers of God's Precious Infants (www.helpers.be).

6 thoughts on “Kardinaal Müller: diakenwijding van vrouwen “onmogelijk”

 1. Wat deze Paus wil is echt belachelijk aan het worden of dat vrouwen aan het wachten zijn om diaken te worden . Er werden zeven mensen gekozen door de gemeenschap in Jeruzalem en dat waren allen mannen zelfs Maria de moeder van Jezus had geen enkele apostolische functie maar ze bad mee met de apostelen. Niet dat vrouwen geen diaken zou mogen worden maar kijk is naar onze protestantse broeders daar zijn vrouwen ook geen verrijking geweest en nog eerder discussie !!!

 2. Tja, vrouwen als diaken? Daar is veel over te zeggen. Vooraleerst wil deze jongen vrouwen niet tegen het zere been schoppen, dat stelt hij voorop. Waarom zou hij?
  In Nederland is hij zelf opgegroeid tussen jongens, heeft op allerlei jongensscholen gezeten. Daarna kwam de gemengde school met de emancipatie, feminisering, dat de wereld op zijn kop zette. Nu, zoveel jaren later, blijken in het mbo zestig procent van de jongens (!) voortijdig af te haken, halen daar hun diploma niet. Waarom? De leerstof is nu voornamelijk op meisjes gericht, boeken door vrouwen geschreven, de jongens kunnen het niet meer bevatten. Jongens denken nu eenmaal heel anders dan meisjes, hun hersenstructuur is anders. Dus dan toch maar weer jongens- en meisjesscholen, dus gescheiden? In Engeland wordt dat reeds volop gedaan, met positief resultaat. En in Amsterdam gaat nu ook een experiment van start. Want zo gaat het niet langer meer, hebben leraren ondervonden.
  Deze jongen heeft eens vele honderden stammetjes over de gehele wereld onderzocht, die in huttendorpjes leefden, tot pakweg een eeuw geleden; nu is dat er nauwelijks meer. Het mannelijke werd behoorlijk van het vrouwelijke gescheiden, er bleek geen vermenging voor te komen. Dat geslachtelijke onderscheid werd zelfs behoorlijk aangescherpt door hun cultuur. In alles wat zij deden, voortgebracht uit hun handen. De overeenkomsten tussen dat geslachtelijk onderscheid waren unaniem te wezen over de gehele wereld, een hoge uitzondering daargelaten. Daar wordt het traditionele gezin (familie) aangetroffen. Zo moet dat geweest zijn sinds de verspreiding van de verschillende volkeren vanuit Babel (de toren) door God.
  Nu wil de jongen er de bijbel naast houden. Het verhaal van Adam en Eva. De vrouw die uit de man werd genomen. De vrouw die haar man verleidde tot zonde. Paulus haakt daar voorbeeldig in in al zijn brieven. Opmerkelijk is hoe hij duidelijk onderscheid maakt tussen het mannelijke en vrouwelijke. Tja, of vrouwen dat nu leuk vinden of niet in deze tijd van feminisatie, het staat daar toch zwart op wit geschreven. En de Kerk kan deze brieven toch moeilijk uit de Schrift verwijderen. Integendeel, zij vormen met de evangeliën en nog enkele andere schrijfsels de basis voor het christendom.
  Maar hoe dan tegen de brief van Paulus aan de Romeinen aan te kijken, hoofdstuk 16, vers 1 en 2? Daar staat toch duidelijk geschreven over een vrouw die diaken is? Hm, heb dat toch eens onder het ontleedmes gelegd, uitgegaan van de oorspronkelijke tekst in het grieks. Het gaat hier over zuster Febe. Maar in het grieks kan er net zo goed broeder Febe bedoeld mee zijn. Een meisjes- of jongensnaam? Ook lastig te bepalen. en het “haar” en “zij” zijn ook niet zo sterk geslachtsbepaald. Dus die tekst zegt weinig. Wat meer zegt zijn al die brieven van Paulus, waaruit zijn houding tegenover het mannelijke en vrouwelijke overduidelijk is.
  En er is, zoals hierboven reeds opgemerkt, een kentering zichtbaar ten aanzien van het mannelijke en vrouwelijke. Zie ook het artikel op deze website “Amerikaanse jongeren keren terug naar het traditionele rolpatroon met mannelijke kostverdiener en thuiswerkende vrouw” van 14 april. Ook feminisatie blijkt betrekkelijk.
  Het laatste woord is hierover nog lang niet gezegd. Maar als christen moeten wij ten eerste toch van de Schrift uitgaan? Dan is deze zaak helemaal niet zo ingewikkeld als dat zij zich nu voordoet. Toch?

 3. @ Jongen: Het is het probleem van het vertalen elke vertaling verliest iets of zelfs veel van zijn oorspronkelijkheid zeker het Koine Grieks waarin Paulus schreef ; Febe was een vrouw die dienstbaar was in haar gemeenschap of men dat als diaken kan vertalen is erg omstreden. Paulus had medewerkers waar ook vrouwen bij waren ze hielpen waar ze konden maar het is zoals je terecht opmerkte wie de Paulusbrieven kent weet dat Paulus leerde dat de vrouw binnen de kerkgemeenschap geen lering mocht geven over een man en dat was in de tijd van Paulus typisch Joods !!!

  1. Vertalen naar het nederlands is inderdaad soms nauwelijks mogelijk. Heb in het verleden allerlei oude vertalingen aangeschaft, tot enkele eeuwen terug. Elke vertaling blijkt zijn eigen waarde te hebben. Daarnaast zoekt de jongen na op internet in Bible Hub, de Strong’s, en heb zelf nog enkele woordenboeken achter de hand, zoals een zeer uitgebreide grieks-nederlandse, beter dan die Bible Hub. En sinds enkele jaren in het bezit van de meest letterlijke vertaling in het nederlands, de Naardense bijbel. In de uitgave van februari 2017 heeft hij zelfs een steentje mogen bijdragen (maar is daar niet trots op, zoals het een jongen betaamt: doet slechts louter zijn plicht) aan diverse teksten in het hebreeuws en het grieks, bijvoorbeeld de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 6 vers 9, waar altijd heeft gestaan “schandknapen, knapenschenders” – zij zullen Gods koninkrijk niet beërven, staat daar geschreven – maar daar is nu van gemaakt: “wekelingen, mannetjesbeslapers”. Ben zelf wel blij met deze weergave, omdat deze jongen eens schandjongen geweest is: daar kun je geheel niets aan doen, je wilt ervan af, maar volwassenen dwingen je jarenlang door te gaan, door te chanteren, te dreigen, enzovoorts. Zou hij dan het koninkrijk Gods niet beërven? Gelukkig heeft de Heer Jezus hem uit dat wespennest kunnen bevrijden!
   Zo zie je maar, waar een verkeerde vertaling naar toe kan leiden. En de Getuigen van Jehovah maken het wel helemaal te bont met hun verkeerde vertaling van de Schrift, met alle gevolgen van dien. Zeer spijtig! Heb veel met hen gesproken, maar zijn allerminst te overtuigen. Angst heerst er bij hen.

 4. Interessante informatie. Wie deze website, die aan belang wint, volgt, weet altijd iets meer. Het meeste waardering heb ik voor artikels die tegelijkertijd objectief én kritisch zijn, en die trouw zijn aan het Evangelie en de kerkelijke leer. Die kerkelijke leer vindt men gelukkig duidelijk terug in de Catechismus van de Katholieke Kerk. In actuele bisschoppelijke documenten helaas niet.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Laat een reactie achter op Bart Cloosterman Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.